สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Blue Sky Video
Blue Sky Video
TAT Bangkok
TAT Bangkok
168 ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชั่น
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
339 หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง, Phatthalung
วนอุทยานปราณบุรี
วนอุทยานปราณบุรี
Amphoe Pranburi
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Researc
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Researc
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
หมู่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด, Satun
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
Amphoe Thung Yai 80240
กศน.ตำบลหนองบัวบาน
กศน.ตำบลหนองบัวบาน
Chaiyaphum 36130
Queen Sirikit National Convention Center
Queen Sirikit National Convention Center
Queen Sirikit National Convention Center 60 Ratchadaphisek Rd, Khlong Toei, Bang
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสอ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองสอ
Nong Song Hong 40190
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสา
Nakhon Phanom 48000
วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง -ย่าน
วินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง -ย่าน
10520
กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช
กองพันทหารขนส่ง ที่ 23 กองบัญช
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ, Phitsanulok
สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ราชก
สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ราชก
13/13 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด, Pak Kret
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส
หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง, Satun

อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน ก ทม.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 18/05/2022

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดิน (คกท.) ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 18 พฤษภา คม 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิช ย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประท าน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8,19 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประช ุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2564 และร่วมพิจารณาแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2565 รวมทั้งคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ ยง ประจำปี 2565 ผ่านระบบ VDO Conference (Zo om) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประท าน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

15/05/2022

วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565

ตรงกับวันขึ ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสู ติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ และได้ปรินิพพาน คือ ด ับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว

13/05/2022

วันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2565

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post 13/05/2022

Photos from กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'s post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15's post 12/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 12/05/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมประชุมติดตามงานการจัดนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภา คม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. นายชูชา ติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในการจัดงานนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีท ี่ 120​ โดยมี นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้ วย นางอลิษา วงศ์เสงี่ยม วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระ บบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาก าร ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไ ทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28's post 12/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15's post 09/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15's post

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 06/05/2022

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

🎉🎉 กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
ตำแหน่งนายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแ บบ) จำนวน 2 อัตรา
ดูรายละเอียด

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post 03/05/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 02/05/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมหารือการนำเสนอเนื้อหาการจัดนิทรรศการ 120 ปี
กรมชลประทาน

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภา คม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายบุรีรัต น์ วงศ์บุรี เป็นประธาน นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร รม) พร้อมด้วย นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป ร่วมหารือการนำเสนอเนื้อหาการจัดนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประท าน ภายใต้แนวคิดหลัก “120 กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิ น” เพื่อให้การจัดนิทรรศการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกล าง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไ ทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post 29/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post 29/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post

29/04/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุม าร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไล น์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕ ๖๕

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 27/04/2022

ข้าราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2565

วันพุธท ี่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ข้าราชก าร สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จำนวน 7 ราย ร่วมเข้ารับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชท าน ประจำปี 2565 โดยผู้เข้ารับมอบปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทานนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองการมอบปีกฝนหลวงพิเศษและเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติประวั ติ กำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บางเขน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไ ทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post 25/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post

Photos from กรมชลประทาน's post 25/04/2022

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวีรวัฒ น์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครชลประทาน โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโช พล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทานเป็นประธานการเปิดกิจกรรมวันอาสาสมัครชลประทาน ณ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชา ติ กำภู ชั้น 1 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไ ทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 21/04/2022

การประชุมการใช้งาน ArcGlS ขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษา ยน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิช ย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายยุทธประวีร์ ขัติยวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมิน ผล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2,4,5,6,9,10,11,
12,13,15,16,17,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการใช้งาน ArcGlS ขั้นพื้นฐ าน ในรูปแบบ VDO Conference (Zoom) ระหว่างวันที่ 21 -22 เมษา ยน 2565 โดย นางอัจฉรา ดาวัน
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประท าน เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในครั้งนี้ ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประท าน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

21/04/2022
Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 21/04/2022

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษา ยน 2565 เวลา 09.00 น. นายเทวินทร์ นรินท ร์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิช ย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่ วน และคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อแจ้งผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 ครั้งที่1/2565 เมื่อวันท ี่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ ร่วมทั้งหารือการจัดที่ดินของกรมชลประทานให้เช ่า กรณีสัญญาเช่าเพื่อการอยู่อาศัย และกรณีการคืนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี มล.ชูชา ติ กำภู ชั้น 4 กรมชลประทาน สานเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไ ทย

Photos from กรมชลประทาน's post 21/04/2022

Photos from กรมชลประทาน's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 21/04/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดพิธี “รดน้ำและขอพร” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันพุธท ี่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการส่ วน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ร่วมพิธี "รดน้ำขอพร” นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกล าง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความเคารพและความเป็นสิริมงคล รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกล าง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไ ทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 20/04/2022

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่1/2565

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เว ลา 09.30 น. นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ด ิน ครั้งที่1/2565 พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ผู้อำนวยการส่ วน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม เพื่อรายงานการการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันท ี่ 24 สิงหาคม 2565 และบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2565 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและการใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมชลประท าน อีกทั้งการขอความเห็นชอบแผนงานและวงเงินค่าใช้จ่ายสำหรับแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2565 และขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารระดับสูงตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2565 ของกองทุนจัดรูปที่ด ิน ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมดงต าล อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประท าน สามเสน

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post 20/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post 19/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10's post

13/04/2022

สุขสันต์วันสงกรานต์และสวัสดีปีใหม่ไทย 2565 🎉

“ สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไ ทย ห่างไกลโควิด19 ” 💦🎉

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง…พัฒนางานเพื่อคนไทย

12/04/2022

🎉สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 🎉

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

#สงกรานต์ #สงกรานต์วิถีใหม่

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 07/04/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษา ยน 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิช ย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย นายกิตติพร ฉวีส ุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประช ุม เพื่อเตรียมความพร้อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนจัดรูปที่ดินและงบ พ.ร.บ. ปีงบประม าณ พ.ศ. 2565 คำรับรองปฏิบัติราชการระหว่าง รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน แ ละ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และระบบติดต าม Cen Project การรายงานสถานการณ์เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ณ วันที่ 31 มกรา คม 2565 ผลการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ครั้งที่ 2 ความรู้เรื่องกฎหมายจัดรูปที่ดิน การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019(COVlD-19) การเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมบน Facebook ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 1-35 รวมทั้งข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินง าน โดย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 1-35 ผ่านระบบ VDO Conferen ce (Zoom) ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประท าน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 05/04/2022

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ร่วมนำร่อง โปรแกรม ON-Farm Design

วันอังคารท ี่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพงศ ธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจหรือออกแบบ) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวีรวัฒ น์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดิน นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร รม) ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 ,22 ,29 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ อง ร่วมนำเสนอโปรแกรม ON-Farm Design เพื่อนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมนำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไป ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินกล าง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไ ทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 04/04/2022

ผกจ.จด. นำข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าพบและรับพรจาก ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

วันจันทร์ที่ 4 เมษา ยน 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร ไกรแก ้ว ผู้อำนวยส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน นำข้าราชการบรรจุใหม่ นายณัฐวิโรจน์ นพรัตน์นิธิกุล ตำแหน่งนิติ กร เข้าพบและรับพรจาก นายวีรวัฒน์ อังศุพานิช ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินกลาง เนื่องในโอกาสบรรจุข้าราชการตำแหน่งนิติ กร ทั้งนี้ นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจงานจัดรูปที่ด ิน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประท าน สามเสน กรุงเทพฯ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post 04/04/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post

02/04/2022

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริห าร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

CHINESE NEW YEAR  2022🎊🧧🏮
🎉🎉 Happy New Year 2022  🎉🎉
🎉🎉 Happy New Year 2022  🎉🎉
Merry X’mas 2022
Merry christmas and happy new ye ar 2022
สุขสันต์... วันลอยกระทง 2021
🎉 HBD กรมชลประทาน 🎉
พีระมิดเเห่งความสุข "จัดรูปที่ดิน จัดรูปชีวิต"

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Bangkok
10300

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in e

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปท
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศ?

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 103
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg.,Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
173 Dinso Rd. Phra Nakhon Dist.
Bangkok, 10200

International Affairs Office Office of the Permanent Secretary for the BMA Bangkok Metropolitan Admi

Social-security Social-security
Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok, 10330

Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ

ICTC M-Society ICTC M-Society
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร