ทนายสาย HR, Bangkok Videos

Videos by ทนายสาย HR in Bangkok. บริษัท ตรีบุญลอว์ จำกัด รับว่าความคดีทุกประเภท ให้คำปรึกษาทางคดี อบรมบรรยายงาน hr และคดีแรงงาน

Other ทนายสาย HR videos

ขอต้อนรับแฟนตัวยงคนใหม่ของฉัน! 💎 GingGi Jirawat Rongsak

ขอต้อนรับแฟนตัวยงคนใหม่ของฉัน! 💎 Ke Vin'ze, Homklai Uthaikon

ขอต้อนรับแฟนตัวยงคนใหม่ของฉัน! 💎 Barley Khao

เกือบได้ลาป่วยเกิน 30 วัน ตาม ม.32 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 😅😆