Mission Extreme

Mission Extreme

ตำแหน่งใกล้เคียง บริษัท เงินทุน

1 ASIA Property
1 ASIA Property
Travel South East Asia
Travel South East Asia
Lad Prao
Success Group
Success Group
บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด มหาชน
สิริวรรณ สิงหาษา Allianz Ayudhya
สิริวรรณ สิงหาษา Allianz Ayudhya
อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 24 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต - ต
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต - ต
9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1.20-27 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขว
OneCoin Millionaire
OneCoin Millionaire
10250
Nonkhawittaya School-โรงเรียนโนนข่าวิทยา
Nonkhawittaya School-โรงเรียนโนนข่าวิทยา
โรงเรียนโนนข่าวิทยา, Phon
พรพรรณ แก้วมะโน Allianz Ayudhya
พรพรรณ แก้วมะโน Allianz Ayudhya
เลขที่ 229 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
พิมพ์ปภา ครองวิริยะภาพ Allianz Ayudhya
พิมพ์ปภา ครองวิริยะภาพ Allianz Ayudhya
200 ถ.ลาดหญ้า แขวง/เขตคลองสาน
ACC Work บัญชีภาษี ภาษาง่าย สไตล์เ
ACC Work บัญชีภาษี ภาษาง่าย สไตล์เ
10160
ประกันชีวิต Chubb Life By May
ประกันชีวิต Chubb Life By May
10330
Aunjai Insurance
Aunjai Insurance
10150
อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz A
อิศราภรณ์ นันทาโรจนฤทธิ์ Allianz A
อาคารพหลโยธินเพลส
Anticheat.Thailand
Anticheat.Thailand
10300
มาโนช เข็มทอง Allianz Ayudhya
มาโนช เข็มทอง Allianz Ayudhya
10400
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ธ
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ธ
2346

มาโนช(มิก) อลิอันซ์อยุธยา ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Mission Extreme's post 03/06/2021

“ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไม่มีวันเหือดแห้ง ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ คุณยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น”

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของคุณ มีอะไรบ้าง

- มีความคิดริเริ่ม หมายถึง มีความคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำกับใคร และ แตกต่างจากความคิดธรรมดา
- มีความคิดคล่องแคล่ว หมายถึง ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นความคิดที่ไม่ซ้ำกันในเรื่องเดียวกันในด้านต่างๆ เช่น การเลือกใช้ถ้อยคำ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์
- มีความยืดหยุ่น หมายถึง มีรูปแบบการคิดที่อาจนำเสนอเรื่องราวเดียวกันในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ตายตัว หรือ สามารถดัดแปลงความรู้หรือประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่แล้วนำมาเขียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
- มีความคิดละเอียดลออ หมายถึง ในการคิดสามารถเก็บรายละเอียดของเรื่องต่างๆ อย่างมีขั้นตอน สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน สามารถจัดแต่งความคิดหลักให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

คุณลักษณะประกอบอื่นๆ ของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ลองสำรวจดูว่าคุณสมบัติเหล่านี้กี่ข้อ

- ความรอบคอบพิถีพิถันช่างสังเกต (Elaboration)
- ความช่าง สงสัย (Skepticism)
- ความมุมานะ (กัดไม่ปล่อย) (Persistence)
- การมีอารมณ์ขัน (Sense of Humor)
- สนุกสนานขี้เล่น (Playfulness)
- ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence)
- ความไม่ชอบคล้อยตาม ผู้อื่นโดยง่าย (Non-conformity)

สรุป ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลาย และ แปลกใหม่จากเดิม ความคิดสร้างสรรค์ คือ ลักษณะของความคิดที่มีหลายมิติ หลายมุมมอง หลายทิศทาง สามารถคิดได้กว้างไกล ไร้กรอบ และไร้ขอบเขต

สัจธรรมข้อหนึ่งว่าไว้ “อะไรก็ตามที่พระเจ้าประทานมาให้ แล้วเราใช้น้อยหรือไม่ใช้ พระองค์จะเรียกคืน”

รีบใช้เสียก่อนที่มันจะเหือดแห้งหายไปเสียก่อน
Credit ว.วิทยา

#Today we will multiply our value a hundredfold.
*พร้อมให้พอ กับ อลิอันซ์ อยุธยา

#คุ้มครองอย่างเข้าใจไว้วางใจ ครอบครัวเข็มทอง ดูแล บริการนะครับ
#MickAllianzAyudhya
#📲081-7013465
#🆔Line : 0817013465

17/03/2021
31/01/2021

“อย่ายอมให้ความเหงาทำให้คุณหวลกลับไปคบกับคนที่เป็นพิษภัย คุณไม่ควรดื่มยาพิษเพียงเพราะคุณกระหาย”

คนที่มีความประพฤติที่ดีปฏิบัติชอบ แต่ต้องไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประพฤติมิชอบ คดในข้องอในกระดูก ฉ้อฉลแกมโกง จึงต้องปลีกตัวเองออกมาเพื่อรักษาคุณสมบัติ แห่งคุณงามความดีของตนเอาไว้ จนตัวเองรู้สึกว่าโดดเดี่ยว ไม่มีใครสนใจ หรือ เหลียวแลเลย ในที่สุดทนความเหงาไม่ได้ก็หวลกลับเข้าไปในแวดวงเดิม ในไม่ช้าคุณสมบัติแห่งความดีของตนที่สั่งสมมาก็จะค่อยๆ ถูกกลืนกินไปจนหมดสิ้น ไม่ต่างกับการยอมดื่มน้ำ (ยาพิษ) เพราะความกระหาย (ต้องการเพื่อนเพื่อให้หายเหงาไม่โดดเดี่ยว)

ถ้าหากจะตั้งสติให้ดี เรายังมีทางเลือกอีกอย่างน้อยหนึ่งทาง เราเลือกถิ่นกำเนิดไม่ได้ แต่เราเลือกถิ่นฐานแห่งการเติบโตได้ นั่นย่อมหมายถึงว่าเราทรงสิทธิ์ที่จะเลือกสังคมที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ เป็นเสรีภาพที่เราต้องตัดสินใจเลือก

“อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ”
(คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล)

คบคนเช่นไรเราจะเป็นคนเช่นนั้น (ในที่สุด)

#ว.วิทยา

“อย่ายอมให้ความเหงาทำให้คุณหวลกลับไปคบกับคนที่เป็นพิษภัย คุณไม่ควรดื่มยาพิษเพียงเพราะคุณกระหาย”

คนที่มีความประพฤติที่ดีปฏิบัติชอบ แต่ต้องไปอยู่ในแวดวงของคนที่ประพฤติมิชอบ คดในข้องอในกระดูก ฉ้อฉลแกมโกง จึงต้องปลีกตัวเองออกมาเพื่อรักษาคุณสมบัติ แห่งคุณงามความดีของตนเอาไว้ จนตัวเองรู้สึกว่าโดดเดี่ยว ไม่มีใครสนใจ หรือ เหลียวแลเลย ในที่สุดทนความเหงาไม่ได้ก็หวลกลับเข้าไปในแวดวงเดิม ในไม่ช้าคุณสมบัติแห่งความดีของตนที่สั่งสมมาก็จะค่อยๆ ถูกกลืนกินไปจนหมดสิ้น ไม่ต่างกับการยอมดื่มน้ำ (ยาพิษ) เพราะความกระหาย (ต้องการเพื่อนเพื่อให้หายเหงาไม่โดดเดี่ยว)

ถ้าหากจะตั้งสติให้ดี เรายังมีทางเลือกอีกอย่างน้อยหนึ่งทาง เราเลือกถิ่นกำเนิดไม่ได้ แต่เราเลือกถิ่นฐานแห่งการเติบโตได้ นั่นย่อมหมายถึงว่าเราทรงสิทธิ์ที่จะเลือกสังคมที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้ เป็นเสรีภาพที่เราต้องตัดสินใจเลือก

“อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ”
(คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล)

คบคนเช่นไรเราจะเป็นคนเช่นนั้น (ในที่สุด)

#ว.วิทยา

20/01/2021
25/08/2020

#รู้เทาทันทุกๆอิริยาบถในการอยู่กับปัจจุบัน

"ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ แต่มันก็ยังประกอบด้วยสิ่งอัศจรรย์มากมาย หากเธอปรารถนาที่จะสัมผัสกับความอัศจรรย์แห่งชีวิต จงกลับมาสู่ปัจจุบันขณะ

จงฝึกการหายใจอย่างมีสติรู้สึกตัว แล้วเธอจะพบตนเองในปัจจุบัน ก็ถ้าหากเธอไม่ได้อยู่ ณ ปัจจุบัน ชีวิตนี้จะแท้จริงและเป็นจริงได้หรือ? ถ้าเธอถูกทำให้ไขว้เขวว้าวุ่น ชีวิตอันแท้จริงก็ไม่อาจเป็นไปได้ ปัจจุบันอันจริงแท้ของเธอนั่นเองที่จะทำให้ชีวิตเป็นไปได้จริง และมันไม่อาจซื้อหามาได้

มันจะได้มาด้วยการฝึกปฏิบัติเท่านั้น ด้วยการฝึกการเดินด้วยสติ การหายใจด้วยสติ การนั่งด้วยสติ การฝึกสติก็คือการฝึกการดำรงอยู่ในปัจจุบัน"

#หลวงปู่ติช นัท ฮันห์
#ความสุข ณ ปัจจุบัน
#ภาพจาก:หมู่บ้านพลัม

20/08/2020

Mission Extreme

19/08/2020

# Congratulations
และขอขอบคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความเมตตา ความไว้วางใจ ให้ครอบครัวอลิอันซ์อยุธยา(เข็มทอง) ดูแล บริการกรมธรรม์ที่ทรงคุณค่ามากครับ

# คุ้มครองอย่างเข้าใจ ไว้วางใจครอบครัวมิกอลิอันซ์อยุธยา ดูแล บริการนะครับ

#ยินดีบริการให้คำปรึกษาฟรี
Tel.0817013465
line Id 0817013465

14/08/2020

ดูแลสุขภาพร่วมกันนะครับ

12/08/2020

แม่สำเภา คือต้นแบบของการออมเงินเพื่อครอบครัว ผมขอนำไปเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวของผมต่อไปครับ

09/08/2020
09/08/2020

Mission Extreme

07/08/2020

ภาวะผู้นำน้อย

01/08/2020
31/07/2020

WorkpointTODAY

https://www.facebook.com/workpointTODAY/videos/2653794651614520/

หัวใจบริหารเงินฝ่าวิกฤติ
• วางแผนการเงินไปถึงปีหน้า มีวินัยในการใช้จ่าย
• ทำตัวเลขรายรับ-รายจ่ายตามจริง ถ้าไม่ไหว รีบเปิดฉากคุยกับธนาคาร
• ขอเงื่อนไขที่ทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

แล้วจะต้องคุยกับธนาคารอย่างไร - ไปฟัง โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์

#workpointTODAY
#สาระความรู้เพื่อวันนี้

30/07/2020

Photos from Mission Extreme's post

30/07/2020

Money Coach

https://www.facebook.com/TheMoneyCoachTH/videos/734864673704271/?vh=e&extid=GXD3sDUJnaiDgiNv&d=n

[เปิดพรีออเดอร์]
บันทึกการแสดงสด มันนีโค้ช ออน สเตท 5 ได้เวลากินดีอยู่ดี

500 ชุดเท่านั้น สำหรับคนที่อยากชม อยากเก็บสะสม
จากราคาปกติ 450 บาท เหลือเพียง 369 บาท

คลิกเลย https://bit.ly/2Eu6YYL

หรืออยากสะสมครบเป็นคอลเลคชั่น ทอล์คโชว์ 4 ปี 4 ตอน
จัดชุดใหญ่แบบคอมโบ เพียง 599 บาท

คลิกเลย https://bit.ly/36K4bXB

*สั่งจองได้ถึง 27 ธค. สินค้าจัดส่ง 3 มค. เป็นต้นไป

29/07/2020

Money Coach

https://www.facebook.com/TheMoneyCoachTH/videos/734864673704271/?vh=e&extid=GXD3sDUJnaiDgiNv&d=n

[เปิดพรีออเดอร์]
บันทึกการแสดงสด มันนีโค้ช ออน สเตท 5 ได้เวลากินดีอยู่ดี

500 ชุดเท่านั้น สำหรับคนที่อยากชม อยากเก็บสะสม
จากราคาปกติ 450 บาท เหลือเพียง 369 บาท

คลิกเลย https://bit.ly/2Eu6YYL

หรืออยากสะสมครบเป็นคอลเลคชั่น ทอล์คโชว์ 4 ปี 4 ตอน
จัดชุดใหญ่แบบคอมโบ เพียง 599 บาท

คลิกเลย https://bit.ly/36K4bXB

*สั่งจองได้ถึง 27 ธค. สินค้าจัดส่ง 3 มค. เป็นต้นไป

29/07/2020

เจาะใจ Johjai

https://www.facebook.com/Johjai/videos/222152932182887/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

📌 ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องเงิน อะไรที่ทำให้คนทำงานได้ดีขึ้น มีแรงจูงใจมากขึ้น ลองฟังดูครับ
#เจาะใจ # อุ๋ยบุดด้าเบลส #ช่วงคอลัมนิสต์

28/07/2020
23/07/2020

ความภาคภูมิใจ และความสวยงามในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินใน บมจ.อลิอันซ์อยุธยา

#ขอขอบคุณคุณลูกค้าคนสำคัญทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้เราครอบครัวเข็มทองดูแล บริการนะครับ

19/07/2020
19/07/2020
19/07/2020

“ใครๆ ก็อยากขึ้นไปอยู่บนยอดเขา แต่ความสุข และ การเติบโต เกิดขึ้นขณะที่คุณกำลังปีนขึ้นเขาต่างหาก”

มีคนจำนวนไม่น้อยที่มักจะใช้ชีวิตอยู่กับความเพ้อฝัน มโนภาพว่าตนเองได้ครอบครองสิ่งนั้น ได้ไปอยู่ในที่ที่ปรารถนา แล้วเข้าใจไปว่าตนเองเป็นผู้มีจินตนาการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เพ้อฝัน กับ จินตนาการ มีความหมายแตกต่างกัน

เพ้อฝัน (Fancy) - คิดฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คิดฝันลม ๆ แล้ง ๆ จับต้องไม่ได้

จินตนาการ (Imagination) - เป็นความสามารถในการสร้างภาพในสมอง ซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ได้รับรู้ผ่านการมองเห็น การได้ยิน หรือผ่านวิธีการรับรู้อื่น ๆ จินตนาการถือได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นในการนำความรู้ไปใช้งานจริงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ ยังเป็นรากฐานในการรวมประสบการณ์ และ กระบวนการเรียนรู้เข้าด้วยกันจนนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้จินตนาการนั้นได้

เราไม่ควรขีดวงจำกัดขอบเขตจินตนาการของตัวเอง คิดเล็กคิดใหญ่ใช้เวลาเท่ากัน จินตนาการเล็กหรือใหญ่ก็ใช้พลังงานพอกัน ไหนๆ ก็ต้องใช้เวลาและพลังงานใกล้เคียงกัน ทำไมจึงคิดเล็กทำเล็ก แทนที่จะคิดใหญ่ทำใหญ่

คิดผิดคิดใหม่ จินตนาการไม่เคยทำร้ายใคร แต่เพ้อฝันมากเกินไปก็อาจทำลายความสําเร็จของคนได้
Credit #ว วิทยา

18/07/2020

กฎ 2 นาที = “เดี๋ยว” กับ “เดี๋ยวนี้”

คำหลัง.. ยาวกว่าคำหน้านิดเดียว แต่อนาคตยาวไกลกว่ากันเยอะ

– ประภาส ชลศรานนท์

ช่วงนี้ผมพยายามเตือนตัวเองให้ใช้ "กฎ 2 นาที" อยู่บ่อยๆ

กฎข้อนี้ ...มาจากของ David Allen ผู้เขียนหนังสือ Getting Things Done ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับ Productivity ที่ดังมากๆ ในอเมริกา

กฎ 2 นาที ที่ว่า ก็คือ.. ถ้าอะไรใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ก็ทำมันไปเลย เช่น ตอนค่ำกลับมาถึงบ้าน กินน้ำผลไม้เสร็จแล้ว แทนที่จะแช่แก้วน้ำไว้ค้างคืน ก็ล้างมันซะเลย หรือเมื่อเช้านี้ ผมยกตะกร้าผ้าลงมาข้างล่าง เพื่อเอาเสื้อผ้าไปส่งซัก พอเดินถือตะกร้าเปล่ากลับมา ผมก็มีทางเลือกว่า... จะวางตะกร้าไว้ข้างล่างก่อน เพื่อจะเดินไปกินข้าวในครัว หรือจะเอาตะกร้าผ้าขึ้นไปเก็บที่ห้องก่อนแล้วค่อยลงมากินข้าว

ธรรมดา... ผมจะเลือกอย่างแรกเพราะขี้เกียจเดินขึ้น-เดินลง แต่คราวนี้... พอรู้ว่าการเอาของขึ้นไปเก็บก่อน ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ผมก็เลยเอาตะกร้าขึ้นไปเก็บเลยแล้วค่อยเดินลงมาทานข้าว อาจจะเสียแรงเพิ่มซักหน่อย แต่ก็ถือว่า เป็นการออกกำลังกายไปในตัว

การใช้ " กฎ 2 นาที " นี้ มี ข้อดี 2 อย่าง คือ

1. ช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น เพราะ ถ้าใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาที ....ก็ทำไปเลย ยังไงก็ไม่ได้เสียแรงเสียเวลาอะไรอยู่แล้ว

2. ป้องกันดินพอกหางหมู ลองมองดูรอบๆ ก็ได้ว่า ที่ห้องเรารก หรือที่บ้านเรามีของอยู่ผิดที่ผิดทาง ส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่เราบอกตัวเองว่า “เอาไว้ก่อน” แทบทั้งนั้น ทั้งๆ ที่จริงแล้ว.... ถ้าเราตัดสินใจเก็บมันให้ถูกที่ซะตั้งแต่แรกก็คงไม่รกขนาดนี้

จะว่าไป พ่อของผมเองก็เหมือนจะใช้กฎนี้เช่นกัน (แม้อาจจะไม่รู้ตัวก็ตาม) เวลาใครมาปรึกษาเรื่องอะไร ถ้าพ่อรู้สึกว่า น่าจะมีเพื่อนคนไหนช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ ก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาคนคนนั้นทันที จนคนที่มาปรึกษาก็ประทับใจระคนแปลกใจว่า อะไรจะ take action กันรวดเร็วปานนั้น ซึ่งจะว่าไป... ก็เป็นวิธีที่ถูก เพราะโดยทั่วไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรอก่อน แต่ที่เราส่วนใหญ่... ไม่ค่อยทำอะไรทันที ก็เพราะว่าลึกๆ เราอาจจะกลัวอะไรบางอย่าง (ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไร) ก็เลยผัดวัน ประกันพรุ่งไปก่อน แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าสุดท้าย... ก็ต้องทำอยู่ดี

บล็อกเกอร์ชื่อ James Clear ได้นำ "กฎ 2 นาที" นี้ ไปต่อยอด ด้วยการบอกว่า ถ้าเราจะเริ่มนิสัยอะไรใหม่ๆ... ก็ควรจะเป็นนิส้ยที่ทำได้โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีเช่นกัน

ยกตัวอย่าง เช่น
⏩อยากสุขภาพดีขึ้น ก็กินผลไม้ซักหนึ่งลูก
⏩อยากจะเขียนเก่งขึ้น ลองเขียนอะไรก็ได้ซักหนึ่งประโยค
⏩อยากจะอ่านหนังสือมากกว่านี้ ก็อ่านหนังสือซักหนึ่งหน้า
⏩อยากจะฝึกสมาธิ ก็ลองนั่งดูลมหายใจเข้าออกซัก 10 ครั้ง
🔣 ทั้ง 4 อย่างนี้ ล้วนแต่ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีทั้งนั้น
และพอเราเริ่มทำมันบ่อยครั้งเข้า เราก็จะสามารถ... เอาชนะแรงเฉื่อย ที่เคยฉุดเราไว้
และทำสิ่งๆ นั้น ได้นานขึ้นเรื่อยๆ

ข้อดีที่สุด ของ "กฎ 2 นาที" ก็คือ มันบังคับให้เราทำหลายๆ เรื่อง “เดี๋ยวนี้” โดยไม่มีข้อแม้ หรือ ข้อแก้ตัว

เมื่อลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมา ผมใช้ทัศนคติแบบ “เดี๋ยวก่อน” เอาไว้หลายเรื่องทำให้เสียโอกาสไปไม่รู้เท่าไหร่ ตอนนี้เลยต้องหัดใช้ชีวิตแบบ “เดี๋ยวนี้” ให้มากขึ้นครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก... มีเพื่อนเป็นภูเขา โดย ประภาส ชลศรานนท์

Getting Things Done...by David Allen

How to Stop Procrastinating by Using the “2-Minute Rule”
..by James Clear...

#mickallianzayudhya

[07/17/20]   เจ๋งอ่ะ ฝึกๆๆๆๆ อย่าท้อนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ

17/07/2020

วันนี้17 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 # น้องไออุ่นได้รับรางวัล
1)ทุนการศึกษา"ผู้พูดและใช้ภาษาไทยถูกต้อง
2)รับบัตรเชิดชูเกียรติประเภท (four) ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบทำให้การปฏิบัติงานของส่วนรวมเป็นผลดี
3)รับบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทที่ (seven) เป็นผู้มีความสะอาด กาย วาจา ใจ มีระเบียบในการทำงาน

17/07/2020

อายุน้อยร้อยล้าน

หมดตัว แต่ไม่หมดใจ
#ผมมิกอลิอันซ์อยุธยาเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ
https://www.facebook.com/Ryounoi100lan/videos/2645905982322252/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

"เหนื่อยได้ แต่ต้องหายให้ไว รู้เป้าหมายว่าทำเพื่อใคร แล้วหนทางจะมาเอง"

เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรมั่นคง และเที่ยงแท้ แม้จะมีเงินเดือนหลักแสน ก็ยังล้มได้ !!

The Inspirational วันนี้ มารับแรงบันดาลใจดี ๆ จากคุณโฟล์ค หัวหน้าครอบครัว ที่ผันตัวจากช่างเครื่องบินเงินเดือนหลักแสน มาเป็นช่างล้างแอร์ชั่วคราวแทนเพราะเจอวิกฤต !!
------------------------

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
Website : ryounoi100lan.com http://bit.ly/2LdmyuV
Facbook : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2zvF8c1
Youtube : อายุน้อยร้อยล้าน http://bit.ly/2YnwtmG
IG IGTV : ryounoi100lan http://bit.ly/2UFdwKK
Line : @ryounoi100lan http://bit.ly/2Tq0oMH
Soundcloud : http://bit.ly/2zrtuyP

#TheInspirational #ryounoi100lan #Business #ธุรกิจ #SME #mushroomtv #mushroomgroup

14/07/2020

"ทำเพื่อผู้อื่น ใจคุณจะเป็นสุข"

ทำดีต่อคนอื่นคือคุณธรรมชนิดหนึ่ง
ใส่ใจคนอื่นคือห่วงใยชนิดหนึ่ง
เข้าใจคนอื่นคือน้ำใจชนิดหนึ่ง
ช่วยเหลือคนอื่นคือความสุขชนิดหนึ่ง
เรียนรู้คนอื่นคือปัญญาชนิดหนึ่ง
ร่วมมือกับคนอื่นคือพลังชนิดหนึ่ง
อิงคนอื่นเป็นกระจกคือการเก็บเกี่ยวชนิดหนึ่ง
เรื่องบางเรื่อง แค่คุณรู้สึกว่าเหนื่อย มันจะเหนื่อยขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล
เรื่องบางเรื่อง แค่คุณไม่ใส่ใจ มันก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปในทันที
ชีวิตนี้ทุกข์ไหม? อยู่ที่คุณมองชีวิตว่ายังไง?
หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณชอบ ต่อให้ทุกข์คุณก็ยังกระเสือกกระสนที่จะทำ!
หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบ ต่อให้มันดีต่อใจใครๆ มันก็ไม่ใช่ดีต่อใจคุณ

แต่..
มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนในโลกกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งนั้นก็คือ "ทำเพื่อผู้อื่น"

เราเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อผู้อื่น แต่อย่าไปรู้เลยว่าคนอื่นเกิดมาบนโลกนี้เพื่อใคร

อย่าหยุดทำเพื่อผู้อื่นแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ บางทีสิ่งเล็กสิ่งน้อยนั้นอาจครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ที่สุดในหัวใจของพวกเขาก็ได้

ทุกคนย่อมมีเหตุผลที่ได้เกิดมา แต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไม ความสำเร็จในชีวิตจึงมิใช่สิ่งที่เราได้รับเพื่อตนเอง แต่คือสิ่งที่เราทำเพื่อผู้อื่นต่างหาก

ฉันคิดว่าฉันรู้มานานแล้วว่า คนที่มีความสุขที่สุดคือ คนที่ทำเพื่อคนอื่นมากที่สุด

ทุกเรื่องที่เราลงมือทำด้วยความคิดริเริ่มเพื่อที่ตนเองจะได้อะไรมากที่สุด คุณค่าของสิ่งที่ทำนั้นจะมีน้อยที่สุด

จงทำเพื่อผู้อื่น
Cr : ว วิทยา

ขอขอบคุณน้อง แม่บ้านผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่ชีวิตนี้ทำเพื่อผู้อื่นมาโดยตลอด

#MickAllianzAyudhya

[07/14/20]   รวมข่าวปลดพนักงาน - ปิดกิจการ - ยื่นล้มละลาย ปี 2020

#ปลดพนักงาน2020

- ช่อง 3 ลดพนักงานอีก ! เปิดโครงการสมัครใจลาออก เพื่อลดขนาดองค์กร

- พนักงานร่วม 400 ชีวิตร่ำไห้ ถูกบริษัทผลิตชุดชั้นในชื่อดัง ปลดกลางอากาศ

- ค่ายรถอ่วมพาเหรดปลดพนักงาน ‘มิตซูบิชิ’ นำร่องจ่ายสูงสุด35เดือน

- ‘SCB’ เปิดให้พนักงานอายุ 55 ปี “สมัครใจลาออก”

- แบงก์ยักษ์ใหญ่ปลดพนักงาน 35,000 คนทั่วโลก ปรับตัวสู้เศรษฐกิจทรุด

- 'ไทยซัมมิท' ลดพนักงาน เปิดสมัครใจลาออก-จ่ายสูงสุด 18.3 เดือน

- พนง.นิสสันในสเปน ประท้วงเดือด หลังโดนสั่งโรงงาน ตกงานกะทันหันกว่า 3 พันคน

- พิษโควิด! 'นิสสัน' จ่อปลดพนักงาน 20,000 คนทั่วโลก

- เยอรมันอุ้มสายการบิน 'ลุฟท์ฮันซา' หลังขาดทุน 5 แสนล้าน - 'โรลส์-รอยซ์' จ่อปลดพนง. 9 พันคน

- การบินไทยจ่อปลดพนักงาน 6,000 คน หลังแผนฟื้นฟู

- ช็อก! หนุ่มสาวโรงงานกว่าพันคน ถูกพักงาน 2 อาทิตย์ กลับมาถูกเลิกจ้างฟ้าผ่า

- พิษโควิด-19 บริษัทในนิคมอมตะซิตี้ปลดพนักงานเกือบ 200 ชีวิต

- 'ปูนซีเมนต์นครหลวง' ประกาศปิดสายการผลิตโรงงานสระบุรี เปิดให้ พนง.สมัครใจลาออก

- เซ่นพิษโควิด-19! "แควนตัส" สายการบินแห่งชาติออสเตรเลีย ปลดพนักงาน 6,000 คน

- ไมโครซอฟท์ปลด กองบก.-นักข่าว เตรียมแทนที่ด้วยเอไอ

- อูเบอร์ ประกาศปลดพนักงาน 3,000 คน ปิดสำนักงาน 45 แห่งทั่วโลก เซ่นพิษโควิด-19

- "บริติช แอร์เวย์" จ่อปลดพนักงาน 12,000 ตำแหน่ง เซ่นพิษโควิด-19

- สายการบินดังสแกนดิเนเวีย ปลดคน 5,000 สังเวยวิกฤติไวรัสโคโรนา

- พิษร้ายโควิด-19! ไทยไลอ้อนแอร์ เลิกจ้างพนักงานอายุงานไม่ถึงปี จำนวน 120 ชีวิต

- มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ชลบุรี เลิกจ้างพนักงาน 1,000 คน หลังยอดดิ่งฮวบกว่า 50%

- สายการบิน KLM เตรียมปลดพนักงาน 2,000 คน เซ่นพิษโควิด-19

- Airbnb บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงานกว่า 1,900 คน ซึ่งนั่นคิดเป็นจำนวนมากถึง 25% ของพนักงานทั้งหมด

#ปิดกิจการ2020

- โรงแรมหรูไม่รอด! "เชอราตัน" ประกาศปิดกิจการเซ่นพิษโควิด

- ไปต่อไม่ไหว "นกสกู๊ต" เลิกกิจการ ชดเชยพนักงาน 425 คน ตามกฎหมาย

- เกือบพันชีวิตเคว้งตกงาน โรงงานมาบตาพุด-นครปฐม ประกาศปิดกิจการ เซ่นพิษเศรษฐกิจ

- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปรรูปอาหารทะเลชื่อดัง ในอ.ปากพนัง ประกาศปิดตัวกระทันหัน พนักงานช็อก กอดคอร่ำลา 400 ชีวิต ตกงาน

- โรงงานผลิตชุดชั้นในสตรี ที่ปราจีนบุรี ปิดกิจการ ลูกจ้างตกงานนับร้อยคน

- "โมโน มิวสิค" ประกาศหยุดดำเนินธุรกิจ ยุติบทบาททั้งหมด เหตุพิษเศรษฐกิจ

- "อิเซตัน" ประกาศปิดกิจการที่เซ็นทรัลเวิลด์ สิ้นเดือนสิงหาคม 63

- ปิดฉาก 50 ปี ร้านอาหารจีนเจ้าอร่อยในตำนานหาดใหญ่

- ปิดตำนาน 26 ปี "เซ็นทรัลหาดใหญ่" สาขาแรกในภาคใต้ คนแห่ซื้อสินค้าแน่น

- Trans States Airlines สายการบินภูมิภาคของสหรัฐ ประกาศเที่ยวบินสุดท้าย โดยลงจอดที่สนามบินนานาชาติเดนเวอร์ เมื่อช่วงเช้าวันพุธ ที่ 1 เม.ย.63 ก่อนการประกาศยุติกิจการซึ่งถือเป็นสายการบินแรกในสหรัฐที่ประสบปัญหาจากผลกระทบโควิด-19

- ปาลิโอ เขาใหญ่ ปิดกิจการ สุดยื้อพิษโควิด-19 แต่ยังมีลุ้นคัมแบ็กภายใต้โฉมใหม่

- ปิดฉาก 18 ปี “คมชัดลึก” ตีพิมพ์ฉบับสุดท้าย เลิกจ้างพนักงาน ชดเชย 10 เดือน

- “คุ้มขันโตก” ร้านดังเมืองเชียงใหม่ ประกาศปิดกิจการ เลิกจ้างพนักงานทั้งหมด!

- ปิดฉาก “เชฟโรเลต” ขายโรงงาน-เลิกขายรถในไทยสิ้นปี 2563

#ยื่นล้มละลาย2020

- วุฒิศักดิ์ คลินิก ยื่นศาล ขอฟื้นฟูกิจการ หลังประกาศล้มละลาย เป็นหนี้กว่า 10 ล้าน

- “MUJI” ในสหรัฐฯ ยื่นล้มละลาย อีกหนึ่งบริษัทเจอพิษโควิด-19

- "Flybe" สายการบินสัญชาติอังกฤษ ประกาศยื่นล้มละลายและปิดกิจการ

- Virgin Australia Airlines สายการบินใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลีย ประกาศล้มละลาย โดยยื่นขอการบริหารจัดการโดยสมัครใจของเจ้าหนี้ ตามมาตรา 11 กฎหมายล้มละลายของออสเตรเลีย

- บริษัทอาเวียงกา โฮลดิงส์ เจ้าของสายการบิน Avianca Airlines สายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลาตินอเมริกา ได้ยื่นล้มละลายที่ศาลในสหรัฐอเมริกา

- Thai Airways หรือ การบินไทย ได้ยื่นศาลละล้มละลาย เพื่อขอเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 พ.ค.63

- บริษัทเช่ารถ Hertz ยื่นเรื่องประกาศภาวะล้มละลาย

- PACE และบ.ย่อยยื่นศาลล้มละลายกลางขอฟื้นฟูกิจการ

ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะ ยังมีบริษัทอีกมากมายทั้งในไทย และต่างประเทศ ที่กำลังทยอยปรับลดพนักงาน ทยอดปิดกิจการ รวมถึงยื่นล้มละลาย เนื่องจากพิษเศรษฐกิจ สำหรับคนที่ยังคงมีงานประจำทำอยู่ และยังไม่ถูกลดเงินเดือน ถือว่าโชคดีมากๆ ขอให้ทำงานกันอย่างเต็มที่และอย่าลืมเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อกันไว้บ้างนะคะ แอดมินรวมข่าวมาเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้ เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือกัน

ที่มา : อีไฟแนนซ์ไทย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Bangkok
10400
บริการด้านการเงิน อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Fubon Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd. Fubon Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd.
65/82 Chamnan Phenjati Business Center 9Fl., Rama 9 Rd., Huaykwang Sub-District., Huaykwang District., Bangkok 10310
Bangkok

富邦金控於泰國深根超過30年: 提供專業產險諮詢與損防服務。 We Fubon offer the professional Risk Management: We care what you care.

Young Traders - ยังเทรดเด้อ Young Traders - ยังเทรดเด้อ
Bangkok, 10260

Forex trader, a person who trades, buys and/or sells currencies on the foreign exchange.

รถบ้าน ฝากซื้อ-ขาย รถบ้านมือ รถบ้าน ฝากซื้อ-ขาย รถบ้านมือ
ลาดพร้าว ซอย 94
Bangkok, 10310

เว็บไซต์รถบ้านมือสอง มีให้เลือกทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมทุกวัน

Wealth Partners Group Wealth Partners Group
Bangkok

แชร์แนวคิดการเงิน และการใช้ชีวิต

โรงจำนำ อ่อนนุช , ลาดกระบัง  Fight โรงจำนำ อ่อนนุช , ลาดกระบัง Fight
อ่อนนุช 76 แยก 2
Bangkok, 10250

รับฝาก - Notebook , Laptop, Smartphone - iphone4, iphone4s, iphone5, iphone5s, iphone6 - ipad3, ipad4, ipadmini, ipadair - Samsung galaxy s3, galaxy s4

ไทยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต
รัชดาภิเษก
Bangkok, 10400

ไทยประกันชีวิต #ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิต พร้อมดูแลชีวิตคนไทยให้ฟิตทุกด้าน

พี่ติ๊กสอนคนไทยให้มีเงินเก พี่ติ๊กสอนคนไทยให้มีเงินเก
Bangkok, 10400

ไม่ว่าสถานะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไร คุณมีเงินเก็บได้แน่นอนค่ะ​ รวยได้แน่นอนค่ะ

uspensionspecialists.com uspensionspecialists.com
Bangkok, 10110

Ksher Payment Ksher Payment
591 UBC II Building , Level 17 , Room 1705 Sukhumvit Rd., North Klongton, Wattana
Bangkok, 10110

เคเชอร์

five4cash.com จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์ five4cash.com จัดไฟแนนซ์รถ รีไฟแนนซ์
1119 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
Bangkok, 10400

บริการรับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ สินเชื่อรถมือ2 www.five4cash.com

ที่ปรึกษาด้านการเงิน สินเชื ที่ปรึกษาด้านการเงิน สินเชื
Bangkok, 10160

สมัครสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิต

Knowing Money Knowing Money
Thanyaburi
Bangkok, 12110