บริษัท เอสวีเคการบัญชีและภาษี จำกัด SVK Accounting and Tax Co.,LTD

ให้บริการด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี

02/02/2023
Photos from บริษัท เอสวีเคการบัญชีและภาษี จำกัด  SVK Accounting and Tax Co.,LTD's post 29/03/2022

Disclosure Form ของปี 2563 กรมสรรพากรขยายระยะเวลายื่นแบบออกไปให้ เป็นภายใน 30 พ.ค. 65

Photos from บัญชีคลับ's post 29/10/2021
Photos from บริษัท เอสวีเคการบัญชีและภาษี จำกัด  SVK Accounting and Tax Co.,LTD's post 23/09/2021

สรุป: ลดค่าปรับภาษีสรรพากรช่วงโควิด ถึง 30 ธันวาคม 2564

Photos from บริษัท เอสวีเคการบัญชีและภาษี จำกัด  SVK Accounting and Tax Co.,LTD's post 24/08/2021

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCovid-19

Photos from บริษัท เอสวีเคการบัญชีและภาษี จำกัด  SVK Accounting and Tax Co.,LTD's post 23/08/2021

การเสียภาษี E-service กรณีผู้ประกอบการโฆษณาผ่านFacebook

สำหรับผู้ประกอบการที่จด VAT ในไทย ยังคงมีหน้าที่นำส่ง ภ.พ. 36 เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องแจ้งว่าอยู่ในระบบVATผ่านทางการตั้งค่าในAds Manager เพื่อที่ทางFacebookจะไม่เรียกเก็บVATเรา (ตัวอย่างEmail ข้างล่างนี้ เป็นรายละเอียดขั้นตอนการเข้าไปตั้งค่า ที่ทางFacebookส่งให้ผู้ประกอบการที่ยิงโฆษณาผ่านFacebook)

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่จด VAT หรือคนทั่วไปที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะถูกFacebookเรียกเก็บภาษีVATเพิ่มอีก7%จากยอดโฆษณา แต่จะสามารถถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน

เริ่มใช้วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

Creditภาพ: https://www.facebook.com/welovebunchee

สนใจสอบถามงานบริการบัญชีและภาษี หรือต้องการให้รายละเอียดเบื้องต้นเพื่อจัดทำใบเสนอราคา กรุณาติดต่อ
☎️02-559-3212, 02-319-9127, 086-416-1440
Line: svkaccounting
Email: [email protected]

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 22/07/2021

ประเด็นภาษีในการทำประกันในฝั่งของบริษัทและพนักงานค่ะ
หากท่านใดทำประกันCOVIDให้พนักงานทุกคนและมีมติที่ประชุมเป็นระเบียบสวัสดิการ สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายบริษัทได้ ในส่วนของพนักงาน ต้องนำมารวมเป็นรายได้ เพื่อยื่นภาษีปีหน้าด้วยค่ะ

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 02/06/2021

หลักเกณฑ์ใหม่ในการตัดหนี้สูญในแต่ละกรณี

credit: https://www.facebook.com/welovebunchee

14/05/2021

ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้างเหลือ 2.5% เดือน6-8 ปี2564

creditรูป: https://www.facebook.com/729129950581875/photos/pb.100044350633157.-2207520000../1842416355919890/?type=3

10/05/2021

ใบกำกับภาษีที่มิได้ระบุชื่อผู้ประกอบการ ถึงที่อยู่จะเป็นที่อยู่ของบริษัทฯ ผู้ประกอบการไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวมาเป็นภาษีซื้อเพื่อหักจากภาษีขาย เนื่องจากใบกำกับภาษีดังกล่าวถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

แต่ผู้ประกอบการมีสิทธินำค่าน้ำ ค่าไฟ ดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ ไม่ต้องห้าม

อ้างอิง/เครดิต: https://www.rd.go.th/23426.html #:~:text=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3,%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1 และ https://www.iliketax.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84/

06/05/2021

จ่ายค่าโฆษณาไปยังต่างประเทศ ให้ Google กับ facebook (Updated)

อ้างอิง/เครดิต อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ : https://www.facebook.com/Suthep.Pongpitak/posts/4165289833521961

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 77/1 (10/1) และ (10/2) แห่งประมวลรัษฎากร โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

1. สำหรับการชำระค่าบริการดังกล่าวก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564...ไม่ว่าผู้ชำระราคาค่าบริการจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้ชำระค่าบริการดังกล่าวทุกคนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ...(1) สำหรับผู้ชำระราคาค่าบริการที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว...(2) สำหรับผู้ชำระราคาค่าบริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ถือเป็นภาษีซื้อในการดำเนินกิจการที่นำไปเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

2. สำหรับการชำระค่าบริการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564...(1) สำหรับผู้ชำระราคาค่าบริการที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน ไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Google หรือ facebook มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นแบบ ภ.พ.30 เพื่อชำระภาษีขายสำหรับค่าบริการดังกล่าว ภายในวับที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยไม่ให้หักภาษีซื้อ.........ดังนั้น ค่าบริการโฆษณาที่ได้จ่ายชำระให้แก่ Google หรือ facebook ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว...(2) สำหรับผู้ชำระราคาค่าบริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร ถือเป็นภาษีซื้อในการดำเนินกิจการที่นำไปเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 04/05/2021

ทางบริษัทได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพภายใต้การดูแลและควบคุมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้กำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ ให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558

Source: https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469407591

รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2561 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ บริษัท สำนัก...

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง นักบัญชี ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 05:30
อังคาร 08:30 - 05:30
พุธ 08:30 - 05:30
พฤหัสบดี 08:30 - 05:30
ศุกร์ 08:30 - 05:30

นักบัญชี อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
CPA Thailand CPA Thailand
Bangkok

เพจ CPA Thailand รวมเอาข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับวิชาชีพสำหรับ CPA และผู้เตรียมสอบ CPA ให้สนุกและเข้าใจง่าย

ABN Pro Accounting ABN Pro Accounting
Bangkok, 10220

Experienced Project Accountant, internal control and compliance, FP&A with a demonstrated history of

สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate สำนักงานบัญชีชาญ Charl Associate
455/37-38 ถนน พระราม 6 แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
Bangkok, 10400

บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท แ?

รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33
Bangkok

รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ร?

Pimaccounting Pimaccounting
399 Interchange Building, 20h Floor, Unit 2010, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana
Bangkok, 10110

Pimaccounting is Thailand’s one-stop shop for accounting services which supports startups and esta

A ana A Accounting and Auditing A ana A Accounting and Auditing
Ratchadapisek
Bangkok, 10310

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษ?

SISA  Audit - รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี วางแผนภาษี SISA Audit - รับตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี วางแผนภาษี
Bangkok

บริการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษา ทำบัญชี วางแผนภาษี

MK Audit สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA MK Audit สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
จตุจักร
Bangkok, 10900

สอบบัญชีโดยผู้สอบัญชีรับอนุญาต CPA

Jiranuch Accounting Jiranuch Accounting
Bangkok, 10520

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ปิดงบกา?

Acctegy บริการด้านบัญชี ภาษี และเงินเดือนบนระบบ Cloud Acctegy บริการด้านบัญชี ภาษี และเงินเดือนบนระบบ Cloud
Bangkok, 10330

Acctegy เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี การ?

Visualize Accounting Visualize Accounting
8 ซอยลาดพร้าววังหิน 33 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว
Bangkok, 10230

บริการ -รับยื่นภาษี ร้านค้าออนไลน์ -?

Maxbiz Accserrich Co.,Ltd. Maxbiz Accserrich Co.,Ltd.
Bangkok, 10510

จดทะเบียนบริษัท/หจก. ถูกสุด 6,990 บ. รับท?