ทนายชัยอนันต์

ทนายชัยอนันต์

ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ฟ้องร้องแล?

Photos from ทนายชัยอนันต์'s post 13/09/2022

⚖️สืบออนไลน์เมื่อวานคำพิพากษาออกเร็วทันใจ

💸กู้ยืมทาง Facebook หรือ line
🔸ใช้เป็นหลักฐานในการเรียกคืนเงินที่กู้ได้

🔸ให้ยืม 35,000 บาท ค่าทนายเท่าไร
ถ้ารวมค่าทนายบวกค่าอื่นๆเจ้าหนี้ไม่ได้ทุนคืนแน่นอน

🤔แต่เพื่อเป็นการสั่งสอนลูกหนี้ที่ไม่สุจริต
และภายใน 10 ปีนับจากนี้ลูกหนี้ต้องอยู่แบบหวาดวิตกต่อไปอีกนาน เพราะลูกหนี้อาจโดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงิน เพื่อบังคับคดีแน่นอน

12/09/2022

⚖️สืบพยานออนไลน์

🕐โจทก์อยู่ต่างประเทศ ไม่เคยเจอหน้าทนายแต่รับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ไม่ต้องบินกลับมาไทย

♥️ขอแค่มีเเค่ท่านมีปัญหาทนายพร้อมจะให้คำปรึกษาและเยียวยาแก้ไขแก่ท่าน

16/08/2022

🙏ขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้ให้ทนายดูแลเรื่องคดีความ

♥️เพราะทุกปัญหาของท่านคืองานของเรา

15/08/2022

การอายัดเงิน ตามกฎหมายใหม่ (พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30
พ.ศ.2560)

🤔หลักเกณฑ์การอายัดเงินเดือน

1. หากลูกหนี้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง หรือเป็นพนักงานบริษัททั่วไป จะถูกอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ก่อนหักภาษีและประกันสังคม ดังนี้

⚠️ เงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท --- อายัดไม่ได้

» เงินเดือนเกิน 20,000 บาท ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ(ส่วนใหญ่จะร้องขอทั้งหมดที่เกิน 20,000) แต่จะต้องเหลือไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท

เช่น

» เงินเดือน 19,500 บาท --- ไม่ถูกอายัด

» เงินเดือน 30,000 บาท เจ้าหนี้ขอให้อายัดทั้งหมด ถูกอายัด 10,000 บาท เหลือไว้ใช้จ่าย 20,000 บาท

» เงินเดือน 30,000 บาท เจ้าหนี้ขอให้อายัด 5,000 บาท ถูกอายัด 5,000 บาท เหลือไว้ใช้จ่าย 25,000 บาท

3 เงินโบนัส --- จะถูกอายัดไม่เกิน 50%

4 เงินตอบแทนกรณีออกจากงาน --- จะถูกอายัดได้ 100%

5 เงินค่าคอมมิชชั่น --- อายัดได้ 30%

6 เงินค่าตอบแทนต่างๆ / ค่าสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตำแหน่ง ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น

7 บัญชีเงินฝากธนาคาร --- อายัดได้ทั้งหมด

8 เงินสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัท หากเจ้าหนี้สืบทราบว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใด --- อายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้นสหกรณ์ได้ทั้งหมด

9 ร่วมทุนกับผู้อื่นเปิดบริษัท หากผู้ร่วมลงทุนมีปัญหาถูกอายัดทรัพย์ --- อายัดเฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกอายัดเท่านั้น ไม่ได้อายัดทั้งหมด อาจดูเฉพาะส่วนของเงินปันผล ใบหุ้น เป็นต้นของผู้ถูกอายัด

10 หุ้น --- อายัดได้ โดยสามารถยึดใบหุ้นเพื่อขายทอดตลาดได้ หรือถ้ามีเงินปันผล ก็จะทำเรื่องอายัดเงินปันผลได้

11 ค่าเช่ารายเดือน --- อายัดได้

12 สิทธิจำนองหรือจำนำเป็นประกัน --- อายัดได้


🚨สิทธิเรียกร้องที่ อายัดไม่ได้

1 ลูกหนี้เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชการ --- ไม่ถูกอายัดเงินเดือน

2 เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)

3 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ทำกับบริษัท (พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

แต่ถ้าทำกองทุนต่างๆกับธนาคารต้องดูตามหลักเกณฑ์ของกองทุนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้หรือไม่ และมีข้อห้ามการบังคับคดีหรือไม่ ถ้าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ และไม่มีข้อห้ามก็จะอายัดได้

4 เงินค่าวิทยะฐานะ (ค่าตำแหน่งทางวิชาการ) ถ้าเป็นข้าราชการจะไม่ถูกอายัด แต่ถ้าเป็นสังกัดเอกชนจะถูกอายัด เพราะถือว่าเป็นเงินเดือน

5 เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ หรือลูกจ้างของรัฐบาล เว้นแต่กรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ

6 เงิน เดือน ค่าจ้าง บำนาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง คนงานที่นายจ้างจ่ายให้รวมกัน ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท หรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

7 บำเหน็จ ค่าชดเชยหรือรายได้ของลูกหนี้ ที่ไม่ใช่บุคคลกรในหน่วยงานราชการ ไม่เกิน 300,000 บาท

8 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ได้รับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่น

9 เบี้ยคนพิการ เบี้ยคนชรา

Photos from ทนายชัยอนันต์'s post 02/08/2022

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไหว้พระขอพร พระสมเด็จพระพุทธชินราช
ต่อด้วยการว่าความที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก

01/08/2022

มาเยือนเมืองเก่า
ศาลจังหวัดสุโขทัย
เงียบสงบหลังจากพักรบมาหลายร้อยปี

ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่จำเลยมาศาล
มาร่วมกันหาทางออกร่วมกันเถอะครับ

Photos from ทนายชัยอนันต์'s post 27/07/2022

🏃มาศาลจังหวัดระยอง ต่อศาลแขวงระยอง

⚠️เมื่อมีปัญหา ปรึกษาได้ตลอด ได้ทุกช่องทาง

19/07/2022

🥴คดีเมาแล้วขับ

⚖️ต่อสู้คดียังไงให้ศาลรอการลงโทษ

หากไม่มีเงินจ่ายให้แก่ผู้เสียหายเลย ต้องทำอย่างไร ขอผ่อนได้ไหม หากไม่มีเงินเสียค่าปรับละ

ทุกคำตอบมันอยู่ที่ความสำนึกในการกระทำ ของจำเลยด้วย ทนายจะเก่งและดีแค่ไหนแต่ถ้าจำเลยไม่ให้ความร่วมมือ ผลคดีคงไม่น่าพึงพอใจ

เห็นจำเลยตกลงกับผู้เสียหายได้ทนายก็มีความสุข อีกทั้งจำเลยก็ไม่ต้องติดคุก

Photos from ทนายชัยอนันต์'s post 18/07/2022

เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีผู้บริโภค
จำเลยไม่มาศาล
โจทก์สืบพยานฝ่ายเดียว

⚠️หากได้รับหมายศาล จำเลยสมควรมาศาล เพราะ

1.สามารถต่อยื่นคำให้การสู้คดี ไม่ว่าจะทำเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา จะต่อสู้เองหรือตั้งทนาย เพื่อตรวจสอบความจริง หรือ เท็จของคำฟ้อง

2.เจรจาหาข้อยุติ ไกล่เกลี่ย ขอลดหนี้ ขอผ่อน ขอยืดเวลาชำระหนี้

3.มีเวลาเตรียมเงินเพื่อชำระหนี้

4.หากจำเลยไม่มาศาล ศาลพิพากษาทันที จำเลยต้องใช้ชีวิตแบบรอเจ้าหนี้ยึดหรืออายัดทรัพย์ รถที่ผ่อนพึ่งเสร็จอาจโดนยึด พึ่งหางานได้ใหม่อาจโดนอายัดเงินเดือน

11/07/2022

คดีนี้ ฟ้องทุนทรัพย์ สามแสนกว่าบาท

เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีผู้บริโภค ศาลนัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน ในวันเดียว
หากไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็อาจสืบพยานในทันที

ทนายโจทก์และจำเลยมาศาล สามารถตกลงกันได้และทำสัญญาประนีประนอมยอมความ

โจทก์ได้รับชำระหนี้ส่วนจำเลยได้ผ่อนชำระหนี้
ต่างฝ่ายต่างแฮปปี้ ทนายก็พลอยมีความสุขไปด้วย

Photos from ทนายชัยอนันต์'s post 05/07/2022

ไกลแค่ไหนคือใกล้ ไปได้หมดขอแค่บอก
หากถูกฟ้อง และเราไม่ได้กระทำความผิด ต้องสู้คดีเท่านั้นถึงจะรอด
ทุกพื้นที่ความยุติธรรมต้องเท่าเทียมครับ

Photos from ทนายชัยอนันต์'s post 03/07/2022

🛑โจทก์อยู่ต่างประเทศ ไม่ได้กลับเมืองไทย
🔸เอกสารที่ส่งให้ทนายก็ส่งทางเฟสบุ๊ค
🔸การดำเนินการทุกอย่างทนายทำแทนทั้งหมด

⚠️ยืมทางออนไลน์อย่าคิดว่าจะฟ้องไม่ได้
⚠️ยอดหนี้น้อยอย่าคิดว่าเขาไม่กล้าฟ้อง
⚠️เขามีเงินให้คุณยืมเขาก็มีเงินจ้างทนาย
⚠️ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจ่าย
งั้นก็รอรับหมายศาลแล้วกันครับ

ทนายชัยอนันต์ updated their address. 01/07/2022

ทนายชัยอนันต์ updated their address.

ทนายชัยอนันต์ updated their address.

Photos from ทนายชัยอนันต์'s post 25/06/2022

ถาม 🤔
🔸ยอดเงินกู้ยืมไม่ถึงห้าหมื่นสมควรฟ้องไหมครับ
🔸ถ้าฟ้องจะได้เงินคืนไหม
🔸ยืมกันทางเฟส ไลน์ หรือแค่โอนผ่านโมบายแบงค์กิ่ง ไม่ได้ทำสัญญาเป็นหนังสือฟ้องได้ไหม

ตอบ🤗
📍ให้การฟ้องเป็นทางเลือกสุดท้ายครับ หากทวงหนี้แบบปกติแล้วได้คืนคงไม่ต้องฟ้องครับ
📍ไม่รู้จะได้คืนไหม แต่ถ้าไม่ทำอะไรไม่ได้คืนแน่นอน อย่างน้อยหากลูกนี้มีทรัพย์สินหรือทำงาน เจ้าหนี้ก็สามารถยึดทรัพย์หรืออายัดเงินได้
📍ปัจจุบันหากไม่ได้ทำสัญญากันเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องกันได้ เพราะกฎหมายถือว่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นหลักฐานเป็นหนังสือได้

#มีปัญหาปรึกษาทนายชัยอนันต์

20/06/2022

#คดีอุบัติเหตุ ถ้าไม่ผิด “อย่ายอมรับผิด”
เพราะ สบายวันนี้ น้ำตาเช็ดหัวเข่า ในวันหน้า

- หากเป็นฝ่ายถูก “แต่ดันไปรับผิด” เพราะไปฟัง เจ้าหน้าที่ว่า ไม่ต้องไปศาล สามารถปรับที่โรงพักได้เลย...แล้วจบๆกันไป

- พอ บริษัทประกัน ได้บันทึกประจำวัน หรือ ทราบว่า เราถูกปรับ ...ก็เอาข้อมูลตรงนี้เป็นต้นทางว่าเราผิดคดีอาญา แม้จะเป็นคดี ลหุโทษ (ซึ่งเป็นอำนาจ ของ พนักงานสอบสวนที่จะเปรียบเทียบปรับได้) แต่ เรายอมให้ ปรับ ก็แสดงว่า ยอมรับผิด

- พออีก 2-3 เดือน บริษัทประกันคู่กรณี ฟ้องร้องคดีค่าเสียหายทางแพ่ง เป็นค่าซ่อมรถคู่กรณี... แล้วคราวนี้ก็มาบอกว่า อ้าวไหนบอกว่าจบไง ทำไมยังถูกฟ้องแพ่ง

- ปัญหา คือ บริษัทประกันมีทนาย “เราไม่มีทนาย” หรือ มีเราก็ต้อง จ้าง ทนายฟรี สำหรับคดีแบบนี้ ไม่มี

- ประเด็นคือ บริษัทประกันฟ้องมาหลักหมื่น แล้วถ้าจ้างทนาย “จะจ้างกี่บาท” ... แม้จ้างถูกแม้ชนะคดี ยังขาดทุนเลย...ในที่สุด ก็ต้องไปทำ ประนีประนอมยอมความ จ่าย 50% 70% หรือ ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ...โดยไม่ได้ ต่อสู้คดี

- ก็ต้องย้อนกลับไปถาม ต้นทางว่า “เราไม่ผิด เราจะไปยอมรับผิดทำไม”

ไม่อยากวุ่นวายภายหลัง อย่าเชื่อใคร...จงเชื่อตัวเอง และ ทำอย่างไรให้เราเชื่อตัวเอง

#ทนายความอุบัติเหตุ
#ทนายชัยอนันต์

13/06/2022

⚠️เมื่อถูกฟ้องร้องไม่ว่ายอดหนี้สูงหรือต่ำ

📌ควรมาศาลเพราะนอกจากจะได้ลดหนี้ที่ค้างจ่ายลงแล้ว ยังสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วย

🔸แต่ถ้าจำเลยไม่มาศาล โจทก์ก็จะสืบพยานฝ่ายเดียวและพิพากษาเต็มตามจำนวน และอาจถูกโจทก์อายัดเงินหรือถูกยึดทรัพย์สินต่อไป

08/06/2022

ศาลแขวงระยองอีกสักหนึ่งวัน

🔸ทนายไม่อาจเปลี่ยนเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ถูกได้
🔸แต่ทนายทำให้โทษน้อยลงหรือไม่ต้องรับโทษได้
#ทนายคดีอาญา

Photos from ทนายชัยอนันต์'s post 07/06/2022

มาหาอาหารทะเลกินทศาลแขวงระยอง

ภาระกิจประนีประนอมยอมความ สำเร็จไปด้วยดี
ลูกหนี้ยินยอมชำระหนี้เต็มตามฟ้อง

05/05/2022

🔸ยอดหนี้ไม่สูง
🔸ไม่อยากฟ้องกลัวไม่คุ้ม
🔸ไม่สะดวกเดินทางไปศาล
🔸ไม่อยากเสียเวลาดำเนินคดีในศาล

ให้เราทำหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ก่อนสิครับ
นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายลงหลายเท่าตัวแล้วยังมีโอกาสที่จะได้รับการชำระหนี้คืนอีก

29/04/2022

#ร้องจัดการมรดก แบบอิเล็กทรอนิกส์

🛑ข้อดี
🔸ประหยัด สะดวกและรวดเร็ว
🔸ทนายและผู้ร้องไม่ต้องไปยื่นคำร้องที่ศาล
🔸ผู้ร้องสามารถส่งเอกสารหลักฐานให้ทนาย โดยไม่จำเป็นต้องมาพบทนาย
🔸ยื่นคำร้องและเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
🔸ไต่สวนคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
🔸คัดสำเนาคำสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
🔸คัดสำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
🔸เอกสารที่ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ศาลถือเป็นสำเนาที่ได้รับรองตามกฎหมาย(สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อจัดการทรัพย์มรดกได้)

📌ตั้งผู้ร้องจัดการมรดกแบบง่ายๆติดต่อได้ครับ

15/04/2022

#พนักงานลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้ามีความผิดไหม?
#นายจ้างปฏิเสธการจ้างค่าจ้างที่ทำงานมาแล้วได้หรือไม่?
🔶หากจะพูดว่าการที่พนักงานลาออก โดยไม่แจ้งล่วงหน้าการกระทำนี้ "ไม่มีโทษทางอาญา"
🔸โดยเฉพาะ การลาออกจากงานของพนักงานในบริษัทภาคเอกชน ไม่จำเป็นต้องรอให้นายจ้างอนุมัติ หรืออนุญาต ก่อนที่จะลาออกได้ สามารถแจ้งออก และออกได้เลยแบบมีผลสมบูรณ์ ไม่ต้องรออะไรทั้งนั้น
📍เพราะ ภาคเอกชนจะถือหลักที่ว่า จะไม่มีใครบังคับใครให้ทำงานให้ได้ หากไม่มีการยินยอมหรือสมัครใจ ไม่อย่างนั้น จะเข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับ แรงงานทาส ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ว่า ห้ามเกณฑ์แรงงาน บังคับใช้แรงงาน นั่นเอง

🚨ซึ่งต่างจาก การลาออกจากงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องรอการอนุมัติก่อนเท่านั้น ถึงจะลาออกได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการทำงานของภาครัฐนั้นส่งผลกระทบต่อบริการสาธารณะ

⚠️อย่างไรก็ตาม แม้การที่ พนักงานลาออก โดยไม่แจ้งล่วงหน้า จะไม่มีโทษทางอาญา และไม่ต้องรอการอนุมัติให้ออก แต่พนักงานก็จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้างเสมอ เพราะไม่งั้นจะขัดต่อข้อกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ (มาตรา 17 วรรค 2)

📌📌📌พนักงานลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ต้องจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ไหม? หักเงินได้หรือไม่?
🔸กระทรวงแรงงานอธิบายไว้ว่า แม้ พนักงานลาออก โดยไม่แจ้งล่วงหน้า💸 #แต่บริษัทหรือนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างตามกำหนดที่ตกลงกัน (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 70) ให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลาแก่ลูกจ้าง ซึ่งในกรณีนี้ ถ้านายจ้างไม่ยอมจ่าย ก็จะขัดต่อข้อกฎหมาย แล้วลูกจ้างก็สามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ด้วย

🔸แต่ถ้าหาก พนักงานลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้างจะขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ (มาตรา 17 วรรค 2) นายจ้างจะหักเงิน หรือไม่จ่ายเงินเดือนไม่ได้ เพราะจะไปขัดต่อสัญญาต่างตอบแทน แต่นายจ้างมีสิทธิ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างได้

🔸โดย นายจ้างต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าตนเสียหายอย่างไร คิดคำนวณออกมาแล้วเป็นเงินเท่าไหร่บ้าง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่พนักงานคนนี้ ลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแบบนี้

⚖️ซึ่งหลักฐาน และการพิสูจน์นี้สำคัญมาก เพราะถ้านายจ้างพิสูจน์ให้ชัดเจนไม่ได้หรือไม่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายใดๆที่สามารถเรียกค่าชดใช้จากลูกจ้างได้ก็จะเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องนั่นเอง

13/04/2022

#กฎหมายเมาแล้วขับ

กฎหมายเมาแล้วขับ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สำหรับผู้ที่มี
🥃 ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ขับขี่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือ ผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (ใบอนุญาตแบบ 2 ปี) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2550 ออกความในพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ถือเป็น “ผู้เมาสุรา”

🥃ปริมาณเแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน

🔸บทลงโทษ "เมาแล้วขับ" ตามกฎหมาย
เมาแล้วขับ หรือ การปฏิเสธเป่า มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 10,000 - 20,000 บาท ระงับใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน และศาลสามารถสั่งพักใบอนุญาตขับรถ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และสามารถยึดรถไว้ไม่เกิน 7 วัน

🔸เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่น “บาดเจ็บ”
จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

🔸เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่น “บาดเจ็บสาหัส”
จำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท ระงับใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี

🔸เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่น “ถึงแก่ความตาย”
จำคุก 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

11/04/2022

#คดีเช่าซื้อ สู้คดีอย่างไรให้จ่ายหนี้น้อยลงหรือไม่ต้องจ่ายเลยสักบาท

ข้อต่อสู้ในการยื่นคำให้การสู้คดีเช่าซื้อรถกรณีไฟแนนซ์ฟ้องค่าขาดราคาส่วนต่างจากการขายทอดตลาด มีอะไรบ้าง🤔
ข้อต่อสู้ในการยื่นคำให้การสู้คดีเช่าซื้อต่อศาล กรณีไฟแนนซ์ฟ้องค่าขาดราคาส่วนต่างจากการขายทอดตลาด

1️⃣.ประเด็นผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์ไม่ปฎิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา
(๕) เมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ และผู้ให้เช่าซื้อได้กลับเข้าครอบครองรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ก่อนนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายโดยวิธีประมูลหรือ วิธีขายทอดตลาดที่เหมาะสม ผู้ให้เช่าซื้อมีหน้าที่ดําเนินการตามลําดับ ดังต่อไปนี้

🔸ก. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อ ใช้สิทธิซื้อก่อนได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยผู้ให้เช่าซื้อจะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อ ตามอัตราและการคิดคํานวณตาม (๑๐) แต่ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลานั้น ให้ผู้ให้เช่าซื้อ มีหนังสือแจ้งผู้ค้ําประกันทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นระยะเวลาการใช้สิทธิของ ผู้เช่าซื้อเพื่อให้ผู้ค้ําประกันใช้สิทธินั้น โดยให้ผู้ค้ําประกันได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้เช่าซื้อ กรณีผู้ให้เช่าซื้อไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าซื้อต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุ ของการไม่ได้แจ้งแก่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี

🔸ข. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด ทั้งนี้ ในหนังสือแจ้งนั้นอย่างน้อยต้องระบุชื่อผู้ทําการขาย วันและสถานที่ที่ทําการขายในแต่ละครั้งไว้ในหนังสือฉบับเดียวกันก็ได้ กรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนํารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ออกขายตามวรรคหนึ่ง หากได้ราคาเกินกว่า มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อต้องคืนเงินส่วนที่เกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่ถ้าได้ ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดส่วนที่ขาดนั้น

🔸ค. ผู้ให้เช่าซื้อต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ทําการขาย วัน สถานที่ที่ทําการขาย ราคาที่ขายได้ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจําเป็น และมีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งจํานวนเงินส่วนเกินที่คืนให้แก่ผู้เช่าซื้อ หรือจํานวนเงินที่ผู้เช่าซื้อต้องรับผิด ในมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ ให้ผู้เช่าซื้อทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทําการขาย ทั้งนี้ ผู้เช่าซื้อจะไม่ได้รับส่วนลดตามอัตราและการคิดคํานวณตาม (๑๐) มูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อตาม ก. และ ข. ให้คํานวณจากเงินค่างวดที่ค้างชําระ และเงินค่างวดที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระที่ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชําระให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ และให้หมายความรวมถึงเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ค่าเช่าซื้อ ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ใช้จ่ายไปจริง โดยประหยัด ตามความจําเป็น และมีเหตุผลอันสมควร
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2560 "การเรียกค่าขายรถที่เช่าซื้อไปแล้วขาดทุนนั้นคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองต้องร่วมรับผิดในค่าขาดราคาหรือไม่ เพียงใด โดยศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงยุติว่า 1 โจทก์ไม่ได้แจ้งการประมูลรถยนต์ที่เช่าซื้อให้จำเลยทั้งสองทราบ

2️⃣ โจทก์ไม่ได้นำพยานมาสืบให้ได้ความว่า การขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อมีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดโดยทั่วไปหรือไม่ จึงรับฟังไม่ได้ว่า การขายทอดตลาดโดยการประมูลราคาดังกล่าวของโจทก์เป็นการกระทำที่เหมาะสม ซึ่งโจทก์จะพึงมีสิทธิเรียกค่าขาดราคาจากสัญญาเช่าซื้อได้อีก โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยทั้งสองนั้น เห็นว่า ตามสัญญาเช่าซื้อ เอกสารหมาย จ.5 ข้อ 12 วรรคท้าย ระบุว่า "ในกรณีธนาคารบอกเลิกสัญญาและกลับเข้าครอบครองรถ ธนาคารจะแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่าซื้อทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อได้ตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ" ส่วนข้อ 14 ระบุว่า "กรณีที่ธนาคารได้รถกลับคืนมา ธนาคารตกลงว่าหากนำรถออกขายได้ราคาเกินกว่าจำนวนหนี้คงค้างชำระตามสัญญานี้ ธนาคารจะคืนเงินส่วนเกินนั้นให้แก่ผู้เช่าซื้อ แต่หากได้ราคาน้อยกว่าจำนวนหนี้คงค้างชำระตามสัญญานี้ ผู้เช่าซื้อตกลงรับผิดส่วนที่ขาดเฉพาะในกรณีที่ธนาคารได้ขายโดยวิธีประมูลหรือขายทอดตลาดที่เหมาะสมเท่านั้น" และสัญญาค้ำประกัน เอกสารหมาย จ.6 ข้อ 2 ระบุว่า "หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามกำหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจนเป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย หรือรถยนต์ที่เช่าซื้อเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด แม้โดยอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือภัยพิบัติเหตุใดที่ไม่อาจป้องกันได้ ผู้ค้ำประกันยินยอมที่จะชำระหนี้ของผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่ธนาคารทันทีจนครบถ้วน ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันตามสัญญานี้เป็นความรับผิดต่อธนาคารร่วมกันกับผู้เช่าซื้อและในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าธนาคารได้ทวงถามหรือบอกกล่าวผู้ค้ำประกันแล้วหรือไม่ก็ตาม" ดังนั้น ก่อนนำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาด โจทก์จึงมีหน้าที่จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้จำเลยที่ 1 ทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้จำเลยที่ 1 ได้ใช้สิทธิซื้อรถยนต์กลับคืนตามมูลหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อ เมื่อทางนำสืบของโจทก์ไม่ได้ความโดยชัดแจ้งว่า โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิซื้อรถกลับคืนดังกล่าว ประกอบกับโจทก์มิได้นำพยานหลักฐานมาสืบให้ได้ความว่า การขายทอดตลาดรถยนต์ที่เช่าซื้อมีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขายทอดตลาดโดยทั่วไป คดีจึงยังฟังไม่ได้ว่า โจทก์ขายรถยนต์ที่เช่าซื้อโดยเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 14. โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกราคารถยนต์ส่วนที่ขาดอยู่ ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 แผนกคดีผู้บริโภคเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน"2.ส่งมอบทรัพย์ที่เช่าซื้อคืน ก่อนผิดนัด

📍"ผู้เช่าซื้อส่งมอบรถคืนผู้ให้เช่าซื้อก่อนผิดนัดชำระหนี้ สัญญาเช่าจึงเป็นอันเลิกกัน เมื่อผู้ให้เช่าซื้อนำรถไปขายทอดตลาดได้ราคาน้อยกว่าราคาตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าขาดราคา หรือค่าส่วนต่างจาการขายทอดตลาด กรณีนี้หากยังมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายมาอยู่อีก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีเพื่อให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

🔸อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5239/2561 ภายหลังจากจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากโจทก์ จำเลยที่ 1 ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ 2 งวด โดยยังไม่ผิดนัด จำเลยที่ 1 นำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนให้แก่โจทก์อันเป็นเวลาก่อนถึงกำหนดชำระค่าเช่าซื้องวดที่ 3 หนึ่งวัน แสดงว่าในขณะส่งคืนทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อจำเลยที่ 1 ยังหาได้ตกเป็นผู้ผิดนัดไม่ กรณีไม่ใช่เรื่องที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อแล้วนำรถคันที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนให้แก่โจทก์ แต่เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิเลิกสัญญาเช่าซื้อในขณะที่ตนเองยังมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 573 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง อันเป็นบทบัญญัติให้สิทธิผู้เช่าซื้อเลิกสัญญาได้และส่งผลให้สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกัน เมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันโดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้ประพฤติผิดสัญญา แม้ในสัญญาเช่าซื้อจะมีข้อความว่า กรณีที่เจ้าของได้รถกลับคืนมาไม่ว่าจะด้วยเหตุที่เจ้าของเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือผู้เช่าซื้อเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาโดยการส่งมอบพื้นที่เช่าซื้อคืนแก่เจ้าของ เจ้าของนำรถออกขายได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดทุนตามสัญญา ผู้เช่าซื้อตกลงรับผิดส่วนที่ขาดก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและไม่ปรากฏว่าขณะที่สัญญาเลิกกันจำเลยที่ 1 มีหนี้ต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดราคาจากจำเลยที่ 1 ได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าขาดราคาให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ค้ำประกันย่อมไม่ต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ด้วย

3️⃣ยื่นคำให้การต่อสู้เรื่องอายุความคดีเช่าซื้อรถ กรณีไฟแนนซ์ฟ้องค่าขาดราคาส่วนต่างจากการขายทอดตลาดซึ่งมีอายุความ ๑๐ ปี

4️⃣.การยื่นคำให้การต่อสู้ว่าค่าเสียหายที่เรียกร้องเป็นเบี้ยปรับสูงเกินส่วนซึ่งหากศาลเห็นว่าสูงเกินส่วนก็มีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตาม ปพพ. มาตรา 379 และมาตรา 383 วรรคหนึ่ง

5️⃣อื่น ๆ แล้วแต่ข้อเท็จจริงในคดีนั้น ๆ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10240

Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Dharmniti Seminar & Training Dharmniti Seminar & Training
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่
Bangkok, 10800

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd.

ทนายคลายทุกข์ ทนายคลายทุกข์
194 รามอินทรา52/1 แขวงรามอินทรา เ
Bangkok, 10230

ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม กฎหมาย/ทวงหนี้ คอลัมนิสต์โพสทูเดย์ Cop magazine

Pongpasin & Associates Pongpasin & Associates
Bangkok

Full-cycle Legal Services with Extensive Experience Lawyers ที่ปรึกษาด้าน

FindmyLawyer FindmyLawyer
เวนิส ดิ ไอริส ชอย 2/7, ท่าแร้ง, บ
Bangkok, 10220

ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการให

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk
สน.อุดมสุข เลขที่ 306 ถ.รามคำแหง
Bangkok, 10250

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

Schengen Visa/ EU visa/ Global support in Thailand Schengen Visa/ EU visa/ Global support in Thailand
Bangkok, 10120

We help you to save time and cost by handling everything you need for a Schenghen visa application.

มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit
วิภาวดี-รังสิต
Bangkok, 10210

บริการทางวิชาการ ความรู้ด้านการสอบใบอนุญาต Tax Auditor และความรู้ทางวิชาชีพบัญชี

สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station
Thailand
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิ?

Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel
98/10 Mind Hof Village, Romklao Rd, Klongsampraves, Ladkrabang
Bangkok, 10520

Operating for Indochina Bike Tours which mean doing the best package service for Adventure Cyclist's

Royal King Services Royal King Services
Level 29, The Offices At Centralworld 999, 999/9 Rama I Rd, Pathum Wan District
Bangkok, 10330

Royal King's Services is dedicated to assist and guide you through all legal and immigration service

European PR for Myanmar European PR for Myanmar
Thailand
Bangkok

Aequitas Aequitas
Bangkok

A personal blog to share knowledge about legal English, the language of the law, and legal translati