ทนายความอำเภอลำลูกกา Lawyer at Lam Luk Ka District

ทนายความอำเภอลำลูกกา Lawyer at Lam Luk Ka District

ตำแหน่งใกล้เคียง การปฏิบัติตามกฎหมาย

Phuket International Law Office
Phuket International Law Office
Wattana
ทนายความคดีอาญา Criminal Lawyers
ทนายความคดีอาญา Criminal Lawyers
อาคารเค ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ทนายความเขตสาทร Sathon Lawyers
ทนายความเขตสาทร Sathon Lawyers
www. xn--22cdb9ek3cdce0c5c3cdd8dwh0f. com
ทนายความจังหวัดกระบี่ Krabi Lawyer
ทนายความจังหวัดกระบี่ Krabi Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 22 อาคารเค ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ทนายความอำเภอปากพนัง Pak Phanang Lawyer
ทนายความอำเภอปากพนัง Pak Phanang Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ทนายความอำเภอทุ่งสง Thung Song Lawyer
ทนายความอำเภอทุ่งสง Thung Song Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 22 อาคารเค ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
Pattaya International Law Office
Pattaya International Law Office
Wattana
ทนายความเขตคลองเตย Khlong Toei Lawyers
ทนายความเขตคลองเตย Khlong Toei Lawyers
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 22 อาคารเค ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ทนายความอำเภอตะกั่วป่า Takua Pa Lawyer
ทนายความอำเภอตะกั่วป่า Takua Pa Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๒๒ อาคารเค ซอยสุขุมวิท ๓๕ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ทนายความอำเภอนาทวี Nathawee Lawyer
ทนายความอำเภอนาทวี Nathawee Lawyer
Sukhumvit
Krabi International Law Office
Krabi International Law Office
Sukhumvit Road
ทนายความอำเภอเกาะสมุย Ko Samui Lawyer
ทนายความอำเภอเกาะสมุย Ko Samui Lawyer
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 22 อาคารเค ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ทนายความอำเภอไชยา Chaiya Lawyer
ทนายความอำเภอไชยา Chaiya Lawyer
อาคาร เค ซอยสุขุมวิท
Khon Kaen International Law Office
Khon Kaen International Law Office
Wattana
ทนายคดีทำร้ายร่างกาย battery
ทนายคดีทำร้ายร่างกาย battery
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 22 อาคารเค ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ป? เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้คุณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ โทร 089-226-8899

25/08/2023

14. การรับบุตรบุญธรรม (14 of 22)
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/19 และมาตรา 1598/20 ได้วางกฎเกณฑ์ตามกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมไว้ว่า บุคคลที่ต้องการรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมนั้น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปี และต้องมีอายุแก่กว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อยสิบห้าปี และหากบุตรบุญธรรมอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปี ผู้นั้นต้องให้ความยินยอมด้วย นอกจากนี้ หากผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์และมีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ ต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นด้วย เป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 1598/21 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้รับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมด้วย ตามบทบัญญัติ มาตรา 1598/25 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/

23/08/2023

12. หนี้ต้องรับ ทรัพย์ต้องแบ่ง (12 of 22)
เมื่อคู่สมรสที่เคยรักกันต้องสิ้นสุดความสัมพันธ์กันแล้ว นอกจากสินสมรสที่ต้องแบ่งให้เท่าๆ กันแล้ว ในส่วนของหนี้สินที่เกิดมาร่วมกันระหว่างสมรสก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบไปในส่วนเท่าๆ กันด้วย ตัวอย่างเช่น นายสมโชคได้จดทะเบียนหย่าร้างกับนางสมพร โดยทั้งคู่มีเงินสดอยู่ 500,000 บาทที่เป็นสินสมรส ขณะเดียวกันนายสมโชคก็มีหนี้อยู่ 100,000 บาทที่เกิดจากไปกู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นค่าใช่จ่ายในการเรียนของลูก ต่อมาเมื่อทั้งคู่หย่าร้างกันจะต้องแบ่งสินสมรสกันคนละ 250,000 บาท ขณะเดียวกันนางสมพรจะต้องช่วยรับผิดชอบหนี้จำนวนดังกล่าวที่นายสมโชคก่อขึ้นระหว่างสมรสจำนวนครึ่งหนึ่ง หรือ 50,000 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1533 มาตรา 1535 (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/

16/08/2023

10. การแบ่งสินสมรส (10 of 22)
เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1533 บัญญัติให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงเท่าๆ กัน และมาตรา 1535 ได้บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของหญิงชายภายหลังการสมรสสิ้นสุดลงไว้ว่า ให้แบ่งความรับผิดในหนี้ตามส่วนเท่ากันตามบทบัญญัติดังกล่าว สรุปได้ว่าเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงให้ชายและหญิงที่หย่ากันแบ่งสินสมรสกันคนละครึ่งในส่วนที่เท่ากัน ส่วนความรับผิดเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างเป็นสามีภรรยากันนั้นก็ต้องรับผิดในส่วนเท่าๆ กันเช่นกัน ยกเว้นหนี้ที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสร้างขึ้นเป็นหนี้ส่วนตัวโดยแท้ไม่เกี่ยวกับสินสมรส ทั้งนี้ฝ่ายที่ก่อหนี้ต้องรับผิดเองเป็นการส่วนตัว (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/
****************************

15/08/2023

9. สินสมรสคืออะไร (9 of 22)
คำว่าสินสมรส ก็คือทรัพย์สินที่สามีภรรยามีส่วนร่วมกันในทรัพย์สินนั้น การจัดการทรัพย์สินก็ต้องจัดการร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 บัญญัติไว้ว่า สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน 1. ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 2. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส โดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือที่ระบุว่าเป็นสินสมรส 3. ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว และมาตรา 1474 วรรคสอง ยังบัญญัติต่อไปอีกว่า กรณีที่สงสัยว่าทรัพย์สินเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส ดังนั้น ทรัพย์สินที่จะเป็นสินสมรส ต้องไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีมาก่อนสมรสนั้นเอง คือได้มาระหว่างสมรสอีกประการหนึ่ง กรณีหากฝ่ายหนึ่งมีทรัพย์สินส่วนตัว ต่อมามีดอกผลที่เกิดจากการใช้ทรัพย์เหล่านั้น เช่น ฝ่ายหญิงเลี้ยงสุนัขก่อนสมรส ต่อมาฝ่ายหญิงได้ทำการสมรสและสุนัขที่ได้เลี้ยงไว้นั้น ได้ให้กำเนิดลูกสุนัข ส่งผลให้ลูกสุนัขที่เกิดมาเป็นดอกผลที่เกิดขึ้นจากสินส่วนตัว แต่เนื่องจากเกิดขึ้นภายหลังการสมรส ดังนั้น ลูกสุนัขจึงกลายเป็นสินสมรสด้วย อีกกรณีหนึ่งที่เป็นสินสมรสก็คือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทรัพย์สินมาโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือที่ระบุไว้ให้เป็นสินสมรส กรณีทั้งสามประการจึงเป็นสินสมรส ซึ่งสามีและภรรยาจะต้องจัดการดูแลร่วมกันหรือต้องได้รับยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะจัดการโดยลำพังได้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1476 วรรคแรก (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ได้แบ่งประเภทของสินสมรสไว้ 3 ประเภท ดังนี้ (1) ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส (2) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส และ (3) ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว

ชีวิตคู่เป็นเรื่องของบุคคล 2 คน ที่ต้องแบ่งปันและใช้ชีวิตร่วมกัน แต่หากวันใดไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปก็สามารถตกลงแยกทางกันได้ และสามารถแบ่งหรือโอนทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสให้แก่กันได้ รวมทั้งหากมีหนี้สินร่วมกันก็ให้ชำระหนี้นั้นด้วยสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1489 (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/
****************************

14/08/2023

8. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา (8 of 22)
ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1470 ได้บัญญัติไว้ว่า ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา นอกจากที่ได้แยกไว้เป็นสินส่วนตัวย่อมเป็นสินสมรส ดังนั้น เมื่อชายและหญิงสมรสกัน ซึ่งถือเสมือนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันในการดำรงชีวิต แต่อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายอาจมีทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนมาก่อนที่จะสมรสกัน กฎหมายจึงได้แบ่งแยกทรัพย์สินของสามีภรรยาออกเป็นสองประการ คือ สินส่วนตัวและสินสมรส โดยที่สินส่วนตัวนั้นเป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่จะดูแลจัดการด้วยตนเอง ส่วนสินสมรสนั้นทั้งสองฝ่ายต้องดูแลและจัดการร่วมกัน

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
ความขัดแย้งเรื่องทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา ไม่ว่าเกิดจากฝ่ายสามีกระทำกับภรรยา หรือเกิดจากฝ่ายภรรยากระทำกับสามี เช่น การขโมยเงิน และของมีค่า หรือฉ้อโกงหลอกลวงเงิน แม้กฎหมายถือว่าเป็นความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษ เพราะกฎหมายมองว่าเป็นเหตุส่วนตัวที่สามารถยกโทษให้กันได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ตัวอย่างเช่น สามีขโมยสร้อยคอทองคำซึ่งเป็นสินส่วนตัวของภรรยาไปขาย แม้สามีจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ แต่กฎหมายก็มีเหตุยกเว้นโทษ เนื่องจากเป็นเหตุ ส่วนตัวที่สามารถยกโทษให้กันได้ เนื่องจากต้องการคุ้มครองความผาสุกของสามีภรรยาในระบบครอบครัวอันเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม แม้กฎหมายจะไม่เอาผิด แต่เรื่องในลักษณะนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นย่อมจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายมากกว่า

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดีที่ www.สู้คดี.com
……………………………………….

12/08/2023

7. การจดทะเบียนสมรสซ้อน (7 of 22)
การสมรสซ้อนเป็นกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งมีคู่สมรสอยู่แล้ว แต่ไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอีกคนหนึ่งทั้งที่ตนเองมีคู่สมรสอยู่แล้ว ถือว่าการสมรสครั้งหลังนี้ตกเป็นโมฆะ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1452 บัญญัติไว้ว่า ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้ และมาตรา 1495 บัญญัติว่า การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452 ตกเป็นโมฆะ อย่างไรก็ดี การที่จะกระทำให้การสมรสครั้งหลังเป็นโมฆะโดยสมบูรณ์เพราะเหตุจดทะเบียนซ้อนนี้กฎหมายระบุให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือมีส่วนได้เสีย เช่น สามีหรือภรรยาของผู้ที่คู่สมรสของตนไปจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่น ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงกล่าวขึ้นอ้างต่อศาลและร้องต่อศาลว่าการสมรสเป็นโมฆะ ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1497 (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/
****************************

11/08/2023

6. การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายทำอย่างไร (6 of 22)
การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือ การที่ทั้งชายและหญิงต้องไปจดทะเบียนสมรสกันกับนายทะเบียนและต้องไปเปิดเผยต่อนายทะเบียนด้วยว่าตนยินยอมที่จะเป็นสามีภรรยากัน โดยที่นายทะเบียนต้องบันทึกการยินยอมไว้ด้วยหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า จดทะเบียนสมรส เมื่อกระทำครบถ้วนข้างต้นจึงจะถือว่า การจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าหากมีการจัดงานแต่งงานเลี้ยงแขกอย่างยิ่งใหญ่แต่ไม่ไปจดทะเบียนสมรสกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายและไม่เกิดสิทธิใดๆ ต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1457 และมาตรา 1458 (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป ผลของการจดทะเบียนซ้อน)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/
****************************

09/08/2023

5. เงื่อนไขการสมรส (5 of 22)
การสมรส กฎหมายกำหนดเงื่อนไขไว้หลายประการ เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 บัญญัติไว้ว่า การสมรสจะทำได้เมื่อชายและหญิงนั้นมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสได้ ดังนั้น การสมรสจะกระทำได้เมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีทั้งสองฝ่าย แต่อย่างไรก็ดี หากมีเหตุที่จำเป็นอันสมควร ดังเช่น ชายและหญิงมีความสัมพันธ์กันก่อนมีอายุสิบเจ็ดปี หากหญิงเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมา กรณีนี้อาจร้องต่อศาลขอทำการสมรสได้ ถือว่ามีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป การสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายต้องทำอย่างไร)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/
****************************

08/08/2023

4. สินสอด (4 of 22)
สินสอด หมายถึง ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายให้แก่พ่อ แม่ หรือผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส เป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 ดังนั้น สินสอดเป็นทรัพย์สิน เช่น เงิน ทองคำ หรืออาจเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นที่ฝ่ายชายให้แก่พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองหรืออาจเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมของฝ่ายหญิง เป็นการตอบแทนที่ให้หญิงนั้นยอมสมรสกับตนเอง แต่เมื่อทำการหมั้นแล้ว หากฝ่ายหญิงไม่ทำการสมรสกับฝ่ายชายโดยผิดสัญญาหรือมีเหตุการณ์หรือพฤติการณ์บางอย่างที่ฝ่ายหญิงต้องรับผิด ทำให้ฝ่ายชายไม่ควรสมรสกับฝ่ายหญิง ฝ่ายชายสามารถเรียกสินสอดคืนได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437 วรรคสอง และวรรคสามบัญญัติเอาไว้ (โปรดติดตามโพสต์ต่อไปเรื่องเงื่อนไขการสมรส)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/
****************************

07/08/2023

2. การหมั้นคืออะไร (2 of 22)
การหมั้น ในความเข้าใจของประชาชนทั่วไป หมายถึง การจองตัวไว้ก่อนที่จะมีการแต่งงานกัน หรือสมรสกันตามกฎหมาย แต่กฎหมายบัญญัติให้การหมั้นจะมีผลตามกฎหมายได้ การหมั้นนั้นจะกระทำได้เมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี บริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น หากการหมั้นฝ่าฝืนโดยที่ชายหญิงที่หมั้นกันมีอายุไม่ถึงสิบเจ็ดปี การหมั้นนั้นตกเป็นโมฆะ และการหมั้นนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย ซึ่งอาจเป็นพ่อ แม่ หรือผู้มีอำนาจปกครองขณะนั้น ส่วนของหมั้นจะต้องมีการส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้หญิงคู่หมั้นขณะที่ทำการหมั้นด้วย โดยฝ่ายชายเป็นผู้ส่งมอบของหมั้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น หากส่งมอบให้ภายหลังการหมั้นไม่ถือว่าเป็นของหมั้น ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1435 มาตรา 1436 และมาตรา 1437 และเมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นของหญิงทันที (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/
****************************

06/08/2023

เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
1. อยากมีคู่ต้องดูอายุด้วย
2. การหมั้นคืออะไร
3. การหมั้นสามารถบังคับให้อีกฝ่ายจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่
4. สินสอด
5. เงื่อนไขการสมรส
6. การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร
7. การจดทะเบียนสมรสซ้อนมีผลอย่างไร
8. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา
9. สินสมรสคืออะไร
10. การแบ่งสินสมรส
11. สินส่วนตัวคืออะไร
12. หนี้ต้องรับ ทรัพย์ต้องแบ่ง
13. การมีบุตรที่พ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
14. การรับบุตรบุญธรรม
15. สิทธิของผู้รับบุตรบุญธรรม
16. สิทธิของบุตรบุญธรรม
17. การเป็นบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย
18. ชื่อสกุลนั้นสำคัญไฉน
19. ความผิดฐานทิ้งลูก
20. ความผิดฐานแท้งลูก
21. ความรุนแรงในครอบครัว
22. สามีภริยาทำร้ายร่างกายกัน
23. ความผิดต่อชีวิต (โปรดติดตามโพสต์ต่อไป)

ปรึกษาทนาย 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดี https://www.xn--42c6azd2br0h.com/
****************************

URL Shortener - Short URLs & Custom Free Link Shortener | Bitly 22/07/2023

https://bit.ly/ค้นหาทนาย
ไม่มีใครรู้จักทนายความดี เท่ากับทนายความด้วยกัน ผมทำอาชีพทนายความมาเกินกว่า 30 ปีพอจะบอกหรือแนะนำได้ว่าจะเลือกใช้บริการทนายความอย่างไร
หาทนาย หาได้ที่เครือข่ายทนายความ
https://bit.ly/ค้นหาทนาย

URL Shortener - Short URLs & Custom Free Link Shortener | Bitly Bitly’s Connections Platform is more than a free URL shortener, with robust link management software, advanced QR Code features, and a Link-in-bio solution.

18/07/2023

สู้คดี.com
อยากมีชู้ต้องดูที่คำพิพากษานี้ อยากมีคู่ต้องดูที่อายุด้วยเช่นกัน
หนุ่มสาวหรือวัยรุ่นมักใจร้อนอยากจดทะเบียนสมรสกันเร็วๆ แต่ในทางกฎหมายได้กำหนดเงื่อนไขเอาไว้ว่า ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ จึงจะทำการสมรสกันได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรก็ขอให้ศาลสั่งให้สามารถสมรสกันได้ ตัวอย่างเช่น นายเอกับนางสาวบี ทั้งคู่อายุ 15 ปี ทั้งสองรักกันมากและต้องการจดทะเบียนสมรสกันแต่ไม่สามารถทำได้เพราะกฎหมายไม่อนุญาต ในทางกลับกัน สมมุติว่านายเอกับนางสาวบีเกิดได้เสียกันและนางสาวบีได้ตั้งท้อง บิดาและมารดาของทั้งสองฝ่ายจึงต้องไปร้องขออนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสกันได้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 ค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.สู้คดี.com ……………………………………………………..

14/07/2023

รับมรดกปืน อย่านิ่งนอนใจรีบไปโอนนะครับ
การได้รับมรดกจากพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ ที่ดิน เงินทอง ฯลฯ สินทรัพย์เหล่านี้ผู้เป็นลูกหลานย่อมยินดีจะรับไว้และเต็มใจที่จะดำเนินการเพื่อ ครอบครอง แต่ถ้าหากมรดกนั้นเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย เช่น พวกอาวุธปืน ควรจะต้องทำอย่างไร แม้ว่าผู้รับจะอยากได้หรือไม่ก็ตาม แต่ผู้รับมรดกมีหน้าที่ที่จะต้องไปดำเนินการ ตามกฎหมาย คือแจ้งต่อนายทะเบียนภายในท้องที่ภายใน 30 วันว่าผู้ครอบครอง เดิมนั้นเสียชีวิตแล้ว และขอใบอนุญาตใหม่สำหรับตนเองเพื่อครอบครองอาวุธปืน เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 64 วรรคแรก หากไม่ทำหรือละเลย ปล่อยทิ้งเอาไว้ ก็อาจกลายเป็นการครอบครองอาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามมาตรา 83 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ โทร. 099 464 4445 หรือไลน์นี้

13/07/2023

เมื่อเจ้าของทรัพย์เสียชีวิต ทายาทต้องดำเนินการอย่างไร
ยื่นคำร้องของให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก การเป็นผู้จัดการมรดกนั้น จะกระทำโดยพินัยกรรมแต่ถ้าพินัยกรรมไม่ระบุไว้ก็ทำโดยคำสั่งศาล ทั้งนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1711
ในทางปฎิบัติทายาทจะต้องยื่นคำร้องต่อศาล โดยอาจยื่นเอง หรือ ให้ทนายยื่นให้ โดยมีเอกสาร ใบมรณบัตร ทะเบียนบ้านของท่านและเจ้ามรดก สำเนาบัตรประชาชนของท่านและเจ้ามรดก ใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสที่แสดงความเกี่ยวพันของท่านกับเจ้ามรดก นอกจากนี้ ยังต้องเตรียม หลักฐานแสดงทรัพย์สินของเจ้ามรดก เช่น บัญชีเงินฝาก โฉนดที่ดิน รายชื่อวงศ์วานว่านเครือที่มีสิทธิในมรดก และหนังสือยินยอมของทายาทคนอื่นๆ เช่น พี่น้องของผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรดก ในกรณีไม่ให้ความยินยอม ศาลจะเรียกทายาทมาตกลงกันอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการกว่าศาลจะสั่งใช้ระยะเวลาราว 1 เดือน

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.สู้คดี.com ……………………………………………………..

11/07/2023

เลิกจ้าง ลูกจ้างต้องได้รับเงินชดเชยอย่างไร

ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายบริษัทต้องปิดกิจการลง ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกคลื่นต่อลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นๆ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิด ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
1) ลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 30 วัน
2) ลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 90 วัน
3) ลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 180 วัน
4) ลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 6 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 240 วัน
5) ลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย 300 วัน
ดังนั้น หากบริษัทปิดกิจการลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.สู้คดี.com ……………………………………………………..

08/07/2023

เครือข่ายทนายความ ให้บริการจัดตั้งผู้จัดการมรกด ราคาเดียวทั่วประเทศ
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาอัยการ เสียเวลาค้นหาเอกสาร เสียเวลาเข้าคิวรอนาน
โทร. 0994644445

02/07/2023

โทษทางอาญาสำหรับคนชอบโพสต์ด่า หมิ่นประมาทคนอื่นครับ

ในปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆ ท่าน นิยมใช้การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ซึ่งพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กส่วนใหญ่นอกจากการแชร์เรื่องราวส่วนตัวแล้ว บางครั้งยังใช้พื้นที่บนเฟซบุ๊กระบายอารมณ์ด้วยโพสต์ด่า หรือประจานผู้อื่นที่เราไม่พึงพอใจด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วย แต่รู้หรือไม่ว่า การโพสต์ด่าหรือประจานผู้อื่นผ่านเฟซบุ๊กเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ฐานหมิ่นประมาท ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
ยังไม่รวม พรบ.คอมพิวเตอร์อีกด้วย คิดก่อนโพสต์ อย่าใช้อารมณ์เตือนไว้ก่อนสายครับ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 อยากปรึกษาหรือหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.สู้คดี.com …………………………………………………

25/06/2023

ตำรวจปลอม อย่าตกใจ มีสติ ยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพไว้ แล้วฟังผู้ที่แอบอ้างตัวเองเป็นตำรวจแต่งกายคล้ายตำรวจ ขอดูบัตรประจำตัว อย่ากลัวไปสถานีตำรวจ มีสติแล้วจะไม่เสียสตางค์ครับ

“คนมีสี ดูยังไงก็เท่ห์” ความคิดแบบนี้ได้ครอบงำบางท่านจนนำไปสู่การแอบอ้างแสดงตนว่า เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2099/2527 เคยตัดสินว่า จำเลยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ แต่แต่งกายดังที่เจ้าพนักงานตำรวจนอกเครื่องแบบแต่งกันตามปกติ โดยนุ่งกางเกงสีกากี สวมเสื้อคอกลมขาว คาดเข็มขัดหนัง ยืนให้สัญญาณรถยนต์บรรทุกที่ผ่านไปมาให้หยุดรถ เพื่อตรวจตรงจุดที่รถยนต์ตำรวจทางหลวงจอดอยู่เป็นประจำ อันทำให้บุคคลทั่วไปอาจเข้าใจได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ในการเรียกตรวจรถแต่ละครั้งจำเลยแสดงให้เป็นที่เข้าใจได้ว่า ได้รับเงินจากพวกคนขับรถยนต์บรรทุกพฤติการณ์ของจำเลยฟังได้ว่า จำเลยแสดงตน และกระทำการเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทางหลวง จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145
มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้บ้าน 099 464 4445

13/06/2023

เล่นแชร์ ท้าวแชร์หนี ลูกแชร์ทำยังไง. ในทางกลับกันลูกแชร์เปียแล้วหนี ท้าวแชร์ทำอะไรได้บ้าง

เมื่อท่านได้เข้ากลุ่มการเล่นแชร์แล้ว อาจมีข้อกังวลว่าแชร์อาจจะล่ม ซึ่งมีข้อแนะนำสำหรับการรับมือแชร์ล่ม ดังนี้
1) ท้าวแชร์ไม่โกง ไม่หนี แต่มีเหตุอื่นๆ ทำให้แชร์ล่มทำให้การบริหารเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเล่นแชร์ กรณีนี้แก้ด้วยการฟ้องร้องบังคับทางแพ่งโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีทางแพ่งได้โดยสืบพยานบุคคล
2) ท้าวมีเจตนาโกงตั้งแต่แรก บอกว่าจะตั้งวงแชร์พอได้เงินแล้วนำเงินหลบหนีไป กรณีนี้สามารถแจ้งตำรวจเป็นคดีอาญาฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3) ถ้าท้าวแชร์ไม่ได้ตั้งใจหลอกตั้งแต่แรก แต่ต่อมาภายหลังท้าวแชร์นำเงินกองกลางไปใช้แล้วหลบหนีไป กรณีนี้สามารถแจ้งความฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4) ถ้าลูกแชร์คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหลบหนี ท้าวแชร์ต้องรับผิดชอบโดยสำรองจ่ายไปก่อน แล้วท้าวแชร์ใช้สิทธิไปแจ้งความฐานยักยอกทรัพย์กับลูกแชร์นั้นๆ ได้ แต่กรณีนี้ลูกแชร์หนีท้าวแชร์จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้
มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.ทนายภูวงษ์.com ……………………………………………………..

07/06/2023

ผู้รับเหมาทิ้งงาน ป้องกันได้อย่างไรและต้องดำเนินการอย่างไร

บ้านคือวิมานของเรา เราอุตส่าห์เก็บเงินจากการทำงานมาเกือบทั้งชีวิตมาสร้างบ้าน อีกทั้งยังต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาเพิ่มเพื่อให้บ้านของเราเสร็จสมบูรณ์ ไม่อยากปวดหัว เสียเงิน เสียเวลา ควรพาผู้รับเหมามาทำสัญญาที่สำนักงานทนายความก่อนนะครับ ถ้าชวนแล้วไม่มาให้นึกไว้เลยว่า ทิ้งงาน โกงเราแน่ๆ คุณควรเริ่มจากการทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรอักษร (อย่าใช้ฉบับผู้รับเหมาเด็ดขาดคุณเสียเปรียบ) ให้ใช้ฉบับทนายความหรือคุณร่างเองครับ หัวข้อที่คุณต้องเขียนไว้ในสัญญาจ้าง ดังนี้
- [ ] คู่สัญญาเป็นใคร มีใครค้ำประกันผลงานบ้าง กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการคำประกันงานในฐานะส่วนตัวด้วย
- [ ] สัญญาจ้างเริ่มต้นเมื่อไหร่ ส่งมอบงานสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อไหร่
- [ ] ราคาค่าจ้าง แบ่งเป็นค่าของ(ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่เชื่อถือได้)และค่าแรง (ระบุรายชื่อแรงงานที่ทำงานให้คุณ) คุณควรหาเวลาสั่งซื้อสินค้าเองจะประหยัดร้อยละ 20-30
- [ ] เมื่อเริ่มต้นทำงานต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างเข้ามาในพื้นที่ทำงาน แล้วถึงจ่ายเงินงวดแรกได้
- [ ] เมื่อเริ่มต้นทำงานต้องต่อเนื่อง ต้องมีคนงานทุกวันละ 3-5 คนแล้วแต่ขนาดของงาน ถ้าไม่มีคนงานถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา สัญญาจ้างเลิกกัน
- [ ] ต้องมีผู้ตรวจรับงาน (ผู้ว่าจ้างหามาเอง ห้ามเอาคนของผู้รับเหมา)
- [ ] ต้องแบ่งจ่ายค่าจ้างตามงวดงานแต่ละงวด หลังจากผู้ตรวจรับงานได้ตรวจงานแล้ว
- [ ] ต้องมีคนหรือเงินประกันผลงานภายใน 1 ปี นับแต่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
- [ ] ต้องมีช่างหรือคนงานเข้ามาแก้ไข ซ่อมแซม ภายใน 3 วันนับแต่วันแจ้ง ไม่มาดำเนินการปรับรายวันๆละ 1000-2000 บาท เอาที่เหมาะสม (เยอะได้ศาลตัดเอง)
- [ ] ต้องกำหนดค่าปรับกรณีทิ้งงานหรือทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด วันละ 3-5000 บาทแล้วแต่ขนาดของงาน (เยอะได้ศาลตัดเอง)
- [ ] ต้องมีค่าทนายความในการ ติดตามหนี้ ฟ้องคดี บังคับคดี สัญญาละ 50,000 บาทหรือมากกว่านั้น (เยอะได้ศาลตัดเอง)
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่คุณควรเขียนไว้ในสัญญาจ้างนะครับ

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
โทร. 099 464 4445
ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้
www.ทนายภูวงษ์.com ……………………………………………………..

06/06/2023

เจ้าหนี้ทำอย่างไร เมื่อลูกหนี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย

การให้ผู้อื่นยืมเงินเมื่อเขาลำบากก็นับว่าเป็นการช่วยเหลือเขาอีกทางหนึ่ง แต่ก็ควรต้องทำด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะเมื่อเป็นเงินจำนวนมากซึ่งเราก็หามา ด้วยความยากลำบากและเราเองก็ไม่อยากจะสูญเงินก้อนนั้นไป
ปัญหาก็คือว่าเงินจำนวนเท่าไรจึงควรจะต้องทำสัญญาหรือทำหนังสือขึ้น เป็นหลั กฐานการกู้ยื มตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ที่ ระบุว่า หากกู้เงินเกิน 2,000 บาท ต้องมีสัญญาหรือหลักฐานเป็นหนังสือขึ้นมาและต้องมีลายมือชื่อผู้กู้ จึงจะสามารถฟ้องร้องเรียกคืนเงินกันได้ และต้องเขียนสัญญาหรือเขียนข้อความนี้ไว้ในการแชทด้วย “ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ดังนี้

- [ ] ลูกหนี้ต้องคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในวันที่ …. เดือน……. ปี ….
- [ ] ดอกเบี้ยเงินกู้และผิดนัดในอัตราสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด
- [ ] ค่าปรับร้อยละ 5 ต่อเดือนของต้นเงินที่ค้างชำระจนกว่าชำระหนี้แล้วเสร็จ
- [ ] ค่าทนายความ 20,000 บาท ในการติดตามทวงถาม ฟ้องคดีและค่าบังคับคดี
ถ้าลูกหนี้ตกลงถึงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ยืมเงิน หากเรารอบคอบไว้ก่อน ก็อาจจะไม่เจอเรื่องการเบี้ยวหนี้ให้ปวดหัว และปวดใจในภายหลัง

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
โทร. 099 464 4445
ปรึกค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.ทนายภูวงษ์.com ……………………………………………………..

03/06/2023

สิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุม
บุคคลใดก็ตามถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด และถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหาตามกฎหมายยังถือว่าผู้นั้นบริสุทธิ์อยู่ จนกว่าจะถูกฟ้องเป็นจำเลยและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด ดังนั้นสิทธิของผู้ต้องหาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 ได้กำหนดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ว่า ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวหรือคุมขัง มีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม หรือสถานที่ถูกควบคุมตัวในโอกาสแรกที่ถูกจับ และมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว รวมถึงให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำในชั้นสอบสวน และได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร ตลอดจนได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็ว เมื่อเกิดการเจ็บป่วย นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าพนักงานปกครอง หรือตำรวจผู้รับมอบตัว หรือผู้จับกุมต้องแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกจับกุมให้ทราบในโอกาสแรกที่ถูกจับกุมด้วย

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445 ปรึกษาหรือค้นหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.ทนายภูวงษ์.com ……………………………………………………..

ทนายใกล้คุณ.com 089-226-8899 09/02/2023

วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ทนายเตือนภัย เรื่อง รับมรดกปืน รีบจัดการให้เรียบร้อย
www.สู้คดี.com
คอลเซ็นเตอร์ทนายความ 099 464 4445
แชทกับทนาย: https://bit.ly/helpmelawyer

การได้รับมรดกจากพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ ที่ดิน เงินทอง ฯลฯ สินทรัพย์เหล่านี้ผู้เป็นลูกหลานย่อมยินดีจะรับไว้และเต็มใจที่จะดำเนินการเพื่อ ครอบครอง แต่ถ้าหากมรดกนั้นเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย เช่น พวกอาวุธปืน ควรจะต้องทำอย่างไร แม้ว่าผู้รับจะอยากได้หรือไม่ก็ตาม แต่ผู้รับมรดกมีหน้าที่ที่จะต้องไปดำเนินการ ตามกฎหมาย คือแจ้งต่อนายทะเบียนภายในท้องที่ภายใน 30 วันว่าผู้ครอบครอง เดิมนั้นเสียชีวิตแล้ว และขอใบอนุญาตใหม่สำหรับตนเองเพื่อครอบครองอาวุธปืน เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 64 วรรคแรก หากไม่ทำหรือละเลย ปล่อยทิ้งเอาไว้ ก็อาจกลายเป็นการครอบครองอาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามมาตรา 83 ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจรู้หมดกฎหมาย มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ 099 464 4445
อยากปรึกษาหรือหาข้อมูลสู้คดีที่เวปไซต์นี้ www.ทนายภูวงษ์.com

ทนายใกล้คุณ.com 089-226-8899 ทนายใกล้คุณให้คำปรึกษาและบริการ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพและผู้ก่อความรำคาญ ขออนุาตสอบถาม จังหวัดที่คุณต้อง...

14/09/2022

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้คุณ
https://bit.ly/lawyernearyou

22/07/2022

คอลเซ็นเตอร์-ทนายความ 02 114 7521
แชทกับทนายใกล้ศาล: https://bit.ly/lawyernearcourt

ทนายใกล้ศาล.com 089-227-1177 04/07/2022

=ทนายใกล้http://xn--23cf4a.com/=
หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง เป็นหมายศาลที่ส่งให้กับคู่ความที่ถูกฟ้อง หมายศาลจะส่งมาตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของคุณ ถ้าคุณได้รับหมายศาลลักษณะนี้ ให้คุณรีบติดต่อทนายความทันที เพราะเป็นคดีอาญา ถ้าคุณไม่มีทนายไปดำเนินการแทนคุณ เมื่อศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้ว ศาลจะออกหมายจับต่อไป ถ้าคุณไม่ไปศาลครับ มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้ศาล: 089-227-1177
แชทกับทนาย: https://bit.ly/lawyernearcourt

ทนายใกล้ศาล.com 089-227-1177 ทนายใกล้ศาล พร้อมให้บริการช่วยเหลือและดูแลคุณ พาคุณไปศาล ไปศาลแทนคุณ แจ้งความ ร้องทุกข์ ประกันตัว ด้วยบร.....

Timeline photos 09/06/2022

สู้คดี.com
ทนายใกล้คุณ Https://bit.ly/lawyernearyou

Timeline photos 04/06/2022

สู้คดี.com
ทนายใกล้คุณ: https://bit.ly/lawyernearyou

Timeline photos 24/05/2022

เข้าเวปไซต์ทนายใกล้คุณ กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วแชทกับทนายได้เลย
ทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyou

Timeline photos 24/05/2022

ทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyou

Timeline photos 06/04/2022

ทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyou
แชทกับทนายใกล้คุณได้เลย

Timeline photos 27/03/2022

ทนายใกล้คุณ: https://bit.ly/lawyernearyou
วิธีเลือกทนาย
ทนายอาสา
ทนายใกล้คุณ
ทนายเก่ง
ปรึกษาทนายใกล้คุณ 089-227-1177

Timeline photos 23/03/2022

ทนายเตือนภัย
+66 ถ้าคุณเห็นเบอร์ที่โทรเข้ามาหาคุณขึ้นต้นด้วย +66 ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพครับ ต้องการปรึกษาทนายความไลน์มา link นี้ https://bit.ly/lawyernearyou

16/05/2021

วิธีเลือกทนายความ
1. ค้นหาชื่อทนายจาก Google มาสัก 3 ชื่อ
2. โทรหาทนายทีละคนสนทนาปัญหาปรึกษาให้ครบ สอบถามอัตราค่าจ้างให้เรียบร้อย
3. เลือกทนายคนที่คุณสนทนาที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้
4. ทำสัญญาจ้างหรือตกลงจ้างทางไลน์ เมสเซ็นเจอร์ หรืออีเมลก็ได้ ควรแบ่งจ่าย ศาลชั้นต้น อุทธรณ์หรือฎีกา แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ เช่นงวด 1 ตกลงจ้าง งวดที่ 2 ขึ้นศาล งวดที่ 3 สืบพยาน
5. ควรเลือกทนายความที่อยู่ใกล้คุณ หรือทนายใกล้ศาล เพราะท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักให้กับทนายเวลาไปทำงานให้คุณ
6. ตกลงกับทนายส่งรายงานคดีหรือการทำงานแต่ละครั้งด้วย
7. ถ้าคดีที่มีอัตราโทษสูงหรือจำนวนเงินค่าเสียหายเยอะควรจ้างเป็นทีม หรือเลือกทนายที่มีประสบการณ์ในคดี ให้ดูที่ผลงานหรือข้อมูลที่ตรวจสอบได้
หมายเหตุ หากท่านไม่รู้จักทนายความคนใหนเลย แนะนำให้ติดต่อทนายความที่อยู่ในเฟสบุ๊คนี้ หรือโทรหาทนายความที่
คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521
ไลน์ ไอดี

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10110

Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
W&S Work permit & Visa W&S Work permit & Visa
152 Chartered Square
Bangkok, 10500

KD spy911 KD spy911
Bangkok

สืบทรัพย์สินคืนจากกลุ่มหลอกลวง สืบบุคคลสืบทรัพย์สืบทั่วไป

Professional Corporate Services Professional Corporate Services
253 Building, 25th Floor Sukhumvit Road (Asoke) Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok, 10110

Company Registration services.

Thai Visa Belaws Thai Visa Belaws
Bangkok, 10110

We offer a full-service visa program in Thailand and provide accurate updates on the latest visa news. Our services include: - Work Permit & Visa Services - Visa Elite Services -...

ภพธรรม ทนายความ ภพธรรม ทนายความ
วชิรธรรมสาธิต
Bangkok, 10260

สำนักงานกฏหมายคดีอาญา หรือมีโทษทางอาญา เเห่งเดียว

Uprightlawoffice-อัพไรท์ลอ Uprightlawoffice-อัพไรท์ลอ
69 ซอยนาคนิวาส21 ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
Bangkok, 10230

ทนายความรับว่าความทั่วราชอาณาจักร, Notary Pubic,ต่อใบอนุญาต,จัดหางาน,วิทยากรฝึกอบรม

RCS Residency & Citizenship Services RCS Residency & Citizenship Services
Bangkok

RCS Residency & Citizenship Services is to provide Myanmar people residency and citizenship services in Dubai, UK, US and European nations.

กฎหมายใกล้ตัว กฎหมายใกล้ตัว
111/36 ถนนนวมินทร์
Bangkok, 10240

คุยเรื่องกฎหมายทุกเรื่อง แบบภาษาชาวบ้าน กับทนายอนันต์ แย้มเกษร ทนายฝีปากกล้า แต่ไม่ขาสั่น

ทนายกระเษม กัณฑมณี ทนายกระเษม กัณฑมณี
แขวงลาดยาว เขตขตุจักร
Bangkok, 10900

สำนักงานกฎหมายกระเษม กัณฑมณี รับให้คำปรึกษาด้านคดีความทั่วประเทศไทย

ใต้โต๊ะกฎหมาย ใต้โต๊ะกฎหมาย
ถนน พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10400

บริการงานกฎหมาย ปรับฐานกฎหมาย Notary Public

Lawyer team Lawyer team
188/49
Bangkok

เป็นทีมกฎหมายที่จะสอนการว่าความทั้งคีดแพ่งและคดีอาญาให้ทนายความทั้งเก่าและทนายใหม่