สภาวิศวกร - Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร - Council of Engineers Thailand

ความคิดเห็น

🔴 Happy New Year 2023 🔴 ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความโชคดี สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไป
🔴 รับชมสัมมนาย้อนหลัง เรื่อง : นวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสังคมไทย Sustainable Development Goal 7
โดย : คณะอนุกรรมการอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

วิทยากร :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
นายกสภาวิศวกร
2. นายชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4. นายชูโชค ศิวะคุณากร
กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
5. นายมานิต ปานเอม
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
6. รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการสภาวิศวกร

รับชมย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/xp0bu7Vafyw
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 สภาวิศวกรหยุดทำการ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 - วันที่ 2 มกราคม 2566
วันหยุดทำการของสภาวิศวกร ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) และชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

🔴 เปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2566

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วยกรรมการสภาวิศวกร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมทางด้าน วิศวกรรม ความปลอดภัย และเทคโนโลยี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ อาจารย์ นิสิต และหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน ระหว่าง สภาวิศวกร สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 รับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง
เรื่อง “ระบบและเครื่องจักรกลไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต”
โดย : คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา
วิทยากร :
: รองศาสตราจารย์พิชิต ลำยอง
อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
รับชมได้ที่ลิงค์ : https://www.youtube.com/watch?v=ufoqoM0WhBA
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 รับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง
เรื่อง : BCG models ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง
โดย : คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล
วิทยากร :
1. ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7
ประธานอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
เลขาธิการสภาวิศวกร
อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล
3. นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ดร.ธยานันท์ บุณยรักษ์
ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
5. นายปรเมศวร์ พิมพบุตร
Managing Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
6. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7
อนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ ประเภทนิติบุคคล
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

รับชมได้ที่ลิงค์ : https://www.youtube.com/watch?v=x-rZnOvNQHY
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 รับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง
เรื่อง “Sustainability in Engineering Practices”
โดย : คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา
วิทยากร :
: รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

รับชมได้ที่ลิงค์ : https://youtu.be/uL9IyD01Vpg
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ทำได้ 2 ทางเลือก

1 สอบภาคี เหมาะสำหรับ ผู้จบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์
https://coe.or.th/faq/step2-1-person/

2 ใช้หนังสือรับรองการทำงาน เหมาะสำหรับ ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
https://coe.or.th/faq/14729/

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/292/T_0033.PDF

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 รับชมย้อนหลังสัมมนาออนไลน์
เรื่อง : เสวนาด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและพิธีมอบเกียรติบัตร แก่องค์กรแม่ข่ายฯ
ในหัวข้อ :
บทบาทของสมาคมและส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องความคาดหวังขององค์กรต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรแม่ข่าย ประจำปี 2565
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
🔴 ร่วมกับผู้แทนสมาคมและส่วนราชการ 3 องค์กร
- สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
: นายลือชัย ทองนิล
- อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
🔴 ร่วมกับผู้แทนบริษัทเอกชน 4 องค์กร
- บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
- บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ศูนย์ฝึกอบรมไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
: รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
- อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

รับชมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=I54ctcqvi7M
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
วิทยากร :
1. รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร
อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิช ลิ่มทอง
อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

รับชมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=pheDJ5ug1Jk
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การกำหนดจำนวนหน่วยความรู้ (PDU) เพื่อใช้ประกอบการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
https://forms.gle/BhVLdHdU8e93CWvv9

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://coe.or.th/14675-2/

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร
🔴 รับชมย้อนหลังงานสัมมนาออนไลน์
เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงานการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญ วุฒิ สาขาสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks)”

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
รองเลขาธิการสภาวิศวกร
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2. นายสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์
อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. นายชีระ วงศบูรณะ
อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสาขาสิ่งแวดล้อม สภาวิศวกร

รับชมย้อนหลังได้ที่
https://youtu.be/U_hfJnnCuUc

ดาวโหลดเอกสารประกอบ
https://coe.or.th/training_seminar/25651118/

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญ?

26/08/2023

🔴 สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิก วิศวกรอาสาสภาวิศวกรเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง : การใช้ Application ในการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย

📅 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
⏰ เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา

กล่าวต้อนรับ :
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
นายกสภาวิศวกร

วิทยากร :
- ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ
กรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 7 และประธานคณะอนุกรรมการภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ
- ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
เลขาธิการสภาวิศวกร และประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรอาสา สภาวิศวกร
- ดร.เกษม ปิ่นทอง
ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท.
- คุณฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

โดย : คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา ร่วมกันกับคณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ

รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-04082566-application/
📣ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 6 PDU
👷สมัครเป็นวิศวกรอาสา : https://service.coe.or.th/volunteerEn/main

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

25/08/2023

🔴 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks) และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

โดย : คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

วิทยากร :
- รองศาสตราจารย์สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
อุปนายกสภาวิศกร คนที่ 2 และประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับ สามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
- รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
อนุกรรมการรับรองปริญญาฯ และทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับ ภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
- ศาสตราจารย์ ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-07092566/
รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

*** ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก ( # # # # # #) มาด้วยเท่านั้น
**** หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ > ที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว และจะมีแจ้งอีกครั้งก่อนสัมมนา 1 วัน
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

25/08/2023

🔴 เรื่อง : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks)
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา

วิทยากร :
- รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ
อนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา
- ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
อนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิช ลิ่มทอง
อนุกรรมการฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา

📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/07092566/
รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

*** ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก ( # # # # # #) มาด้วยเท่านั้น
**** หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ > ที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว และจะมีแจ้งอีกครั้งก่อนสัมมนา 1 วัน
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

24/08/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ การเขียนผลงานและการสอบสัมภาษณ์ ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกรและระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิทยากร :
- นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
อุปนายกสภาวิศกร คนที่ 1
ประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- รองศาสตราจารย์พิชิต ลำยอง
อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
- นายสุจิ คอประเสริฐศักดิ์
อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-1092566/
รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

*** ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก ( # # # # # #) มาด้วยเท่านั้น
**** หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ > ที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว และจะมีแจ้งอีกครั้งก่อนสัมมนา 1 วัน
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

Photos from สภาวิศวกร - Council of Engineers Thailand's post 24/08/2023

สิ่งที่จะได้เห็นในงาน Nova BUILD EXPO 2023

👉 1. Main Stage กระตุ้นต่อมความคิด ปลุกความ ESI ในตัวคุณ
👉 2. Professional Stage มือโปรมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์!
👉 3. Innovation Pavilion เมื่อเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัว มาชมและสัมผัสของจริงเทคโนโลยีสุดล้ำได้ที่นี่!
👉 4. ความรู้แน่นๆ จุกๆ กับ 4 ห้องสัมมนา ทั้ง 3 วัน Developer, Architecture, Engineering, Facility Management
👉 5. สังคมดีขึ้นด้วยมือ “เรา” Round table discussion ปรมาจารย์จะร่วมมือกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
👉 6. Nova Stage of Designers
👉 7. Nova Build Award
👉 8. มาไม่ได้ มี LIVE! พบกันที่นี่ FB Page: Nova Build Expo
👉 9. เรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่จบแต่เพียงในงาน เตรียมพบกับ Innovation Story Book หนังสือดีๆ ที่รวบรวมเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างเข้าไว้ด้วยกัน Free Download ได้ที่ในงาน Nova Build Expo 2023 13-15 กันยายน Bitec บางนา

นวัตกรรมระดับโลก ..ที่รอคุณมาสัมผัสด้วยตัวเอง
👉 Nova BUILD EXPO 2023 (ฟรี! ตลอดงาน)
13-15 กันยายน นี้ ที่ ไบเทค บางนา Hall 103-104

ติดตามข่าวสาร
Facebook: Nova BUILD EXPO 2023
Website: www.nova-build.com

24/08/2023

🔴 ใส่เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร ให้ถูกต้อง จะได้ไม่พลาดรับคะแนน CPD เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนากับสภาวิศวกร

✅กรอกข้อมูลในหน้าลงทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้อง รับคะแนนได้ไว ภายใน 1 วันทำการ
✅เมื่อเข้าระบบ webex เพื่อรับฟังการสัมมนาแบบ Online สมาชิกไม่จำเป็นต้องรายงานตัว เพราะโปรแกรมจะทำการบันทึกเวลาการเข้าฟังการสัมมนาของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลในการให้คะแนน CPD
✅งานสัมมนาที่จัดโดยสภาวิศวกรฟรีทุกงาน ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียน

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร 1303 จ. - ศ. เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขตฤกษ์)
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

23/08/2023

🔴 สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง G-GOODs : การออกแบบอาคารภาครัฐให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ (Onsite)

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30-17.00 นาฬิกา ณ ห้องวิศวภิวรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซ.ลาดพร้าว 54)

✅หัวข้อการสัมมนา
📍แนวคิดการพัฒนาคู่มืออาคารเขียวสำหรับภาครัฐ (G-Goods)
โดย ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
📍ความรู้เรื่อง G-Goods และการนำไปใช้งาน
โดย ศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์
📍การใช้ BIM เป็นเครื่องมือบรรลุอาคารเขียว (กรณีศึกษา)
โดย นายสาคร เครือใหม่

📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/20230912-g-goods/
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 150 คน (Onsite)***
*** สภาวิศวกรจะปิดการลงทะเบียนเมื่อมีผู้ลงชื่อเต็มจำนวน ***
*** ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3.5 PDU

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร 1303 จ. - ศ. เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขตฤกษ์)
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

21/08/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อความยั่งยืน
ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา

วิทยากร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ
ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-8-9-66/
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***
*** ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 2 PDU
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก ( # # # # # #) มาด้วยเท่านั้น
**** หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ > ที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว และจะมีแจ้งอีกครั้งก่อนสัมมนา 1 วัน
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

18/08/2023

🌏 นวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างโลกในอนาคต
มาสำรวจความคิดกับเทคโนโลยีสุดล้ำ มีให้คุณได้สัมผัสครบในทุกด้าน ที่ Nova Build Expo 2023
👉 Innovation Pavilion นวัตกรรมระดับโลก ที่รอคุณมาสัมผัสด้วยตัวเอง
👉 เต็มอิ่มกับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้าน ที่ Professional Stage
👉ความรู้แบบจัดเต็ม กับ 4 ห้องสัมมนา Developer, Architecture, Engineering, Facility Management
👉ร่วมชมการประกวดแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ใน Nova Stage of Designers
🔥 ลงทะเบียนล่วงหน้า.. ฟรี... แล้วรับสิทธิ์ลุ้น 🛵 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ได้ในงาน
✨ แล้วพบกัน 13-15 กันยายน 2566 ที่ BITEC Bangna Hall 103-104
ติดตามข่าวสาร
Facebook: Nova BUILD EXPO 2023
Website: www.nova-build.com

12/08/2023

🔴 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกนิติบุคคล ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการอบรมได้แล้ววันนี้

สภาวิศวกรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนให้ผู้เข้าอบรมที่ออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลคนละไม่เกิน 1,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง) เฉพาะการเข้าอบรมกับองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรที่เปิดกิจกรรมโครงการอบรมในระบบ CPD ของสภาวิศวกร เท่านั้น โดยนิติบุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนได้แห่งละไม่เกิน 5 สิทธิ/ปี ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาวิศวกร)

หมายเหตุ : สภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าอบรมให้สมาชิกนิติบุคคล เมื่อองค์กรแม่ข่ายบันทึกการจัดกิจกรรม (รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เข้าระบบ CPD เรียบร้อยแล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://coe.or.th/benefits/training
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

11/08/2023

🔴 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

11/08/2023

🔴 สวัสดิการสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร

สภาวิศวกรสนับสนุนค่าอบรมให้สมาชิกสภาวิศวกร เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี เฉพาะสมาชิกสภาวิศวกรที่ออกใบเสร็จในนามสมาชิกสภาวิศวกร และเข้าอบรม กับองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกรที่เปิดกิจกรรมโครงการอบรมในระบบ CPD ของสภาวิศวกร เท่านั้น

หมายเหตุ : สภาวิศวกรจะสนับสนุนค่าอบรมให้สมาชิก เมื่อองค์กรแม่ข่ายบันทึกการจัดกิจกรรม (รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เข้าระบบ CPD เรียบร้อยแล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://coe.or.th/benefits/member/

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

08/08/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง : “สรุปข้อพิจารณากรณีการถล่มพังของสะพานยกระดับอ่อนนุช-ลาดกระบัง : ผลการตรวจสอบพื้นที่หลังการวิบัติ”

โดย : คณะอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ

📅 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566
⏰ เวลา 13.30 – 16.45 นาฬิกา

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ดร.ธเนศ วีระศิริ

วิทยากร :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
2. ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ
3. นาวาเอก ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-21082566/

08/08/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง FIDIC เคล็ดลับในการใช้สัญญา
โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา

วิทยากร :
นายนพดล ใจซื่อ อุปนายกวิชาการ
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-28-8-66/
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

08/08/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับ วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks) และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2565”

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

วิทยากร :
- ศาสตราจารย์ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
- นายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-24082566/
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

07/08/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเรื่องความปลอดภัย
โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา

วิทยากร :
นางสาวบุษกร แสนสุข
เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-18-8-66/
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

07/08/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks) และแนวทางการยื่นผลงานและการสอบสัมภาษณ์ระดับ ภาคีวิศวกรพิเศษตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2565”

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

วิทยากร :
1. รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง ชูโต
3. นายประสงค์ นรจิตร์

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-17082566/
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

05/08/2023

🔴 สภาวิศวกรร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการเสวนา "โลจิสติกส์ ของประเทศไทย...กับการพัฒนาประเทศ"
🗓วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ⏰เวลา 13.30-16.30 น.

📌รับฟังการบรรยายเรื่อง “โลจิสติกส์ ของประเทศไทย…กับการพัฒนาประเทศ”
ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงคณะที่ 6

📌ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “container yard ตู้ที่ให้บริการ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง และลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าและตู้เปล่า”
โดย
นายศิริพงศ์ คุมพ์ประพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าด้านการตลาด การรถไฟแห่งประเทศไทย
นายธีรพล ชินโน รองกรรมการผู้จัดการ-ท่าเทียบเรือ บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผู้ดำเนินรายการ : ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ และดร.ธเนศ วีระศิริ

✅ลงทะเบียนได้ที่
https://coe.or.th/training_seminar/seminar-16082566/

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

28/07/2023

🔴 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มพิเศษ

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรปฏิบัติงาน WFH 100%

สมาชิกสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คลิกที่นี่
https://service.coe.or.th/cmslogin

หมายเหตุ สภาวิศวกรหยุดทำการดังนี้
1) วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬบูชา
3) วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

27/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ สภาวิศวกร
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

27/07/2023

🔴 แจ้งหยุดทำการสภาวิศวกร
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
(วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เปิดให้บริการผ่านระบบ Online)

ได้ที่ : https://service.coe.or.th/introDashboard
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

26/07/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง : “Elements of a Smart City: Engineering & Urban Planning Perspectives”

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
เวลา 14.00-16.00 นาฬิกาา

วิทยากร :
: รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
: รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล

โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📌 ลงทะเบียนที่ : https://coe.or.th/training_seminar/seminar-11-08-66/
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

26/07/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

วิทยากร :
: นายเสรี สุธรรมชัย
: รศ. เอนก ศิริพานิชกร
: ศ.ดร. พานิช วุฒิพฤกษ์

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📌 ลงทะเบียนที่ : https://coe.or.th/training_seminar/17703/
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

26/07/2023

📢 มาแล้วจ้า!!! งานสัมมนาแน่น ๆ ตลอดเดือนสิงหาคม

📌 ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รวม CPD กว่า 38 หน่วย

✅ คลิกดูรายละเอียดและลงทะเบียนในหัวข้อที่ท่านสนใจได้ที่
https://coe.or.th/news/training/?_cpd_year=2566

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

26/07/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตาม
กรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(Competency Frameworks) และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2565”

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

วิทยากร :
: ผศ. ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
: รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร
: นายสุพจน์ โล่ห์วัชรินทร์

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

📌 ลงทะเบียนที่ : https://coe.or.th/training_seminar/seminar-10082566/

รับฟังการสัมมนาผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง)
1. สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
2. สัมมนา ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ลาดพร้าว 54) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสาขาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

26/07/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกรตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า”
โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
🗝️ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

วิทยากร :
: นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
: นายลือชัย ทองนิล
: ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📌 ลงทะเบียนที่ : https://coe.or.th/training_seminar/seminar-08082566/

รับฟังการสัมมนาผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง)
1. สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***
2. สัมมนา ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ลาดพร้าว 54)
*** รับจำนวนไม่เกิน 40 คน***
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น

*** ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก ( # # # # # #) มาด้วยเท่านั้น
**** หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ > ที่ E-Mail ของท่าน หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว และจะมีแจ้งอีกครั้งก่อนสัมมนา 1 วัน

26/07/2023

📢 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ (เฉพาะด้าน)

📌 สำหรับผู้ถือใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร

✅ มีผลงานและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตรงตามสาขาเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานดีเด่นไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

👁👁 ดูรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ (เฉพาะด้าน) ได้ที่ https://coe.or.th/technician/

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-3696-023
ในวันและเวลาทำการ จ - ศ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

25/07/2023

🔴 สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิก วิศวกรอาสาสภาวิศวกรเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง : “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์การก่อสร้าง”

📅 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
⏰ เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา

วิทยากร :
: คุณหฤษฏ์ ศรีนุกูล
: คุณสายัณต์ ฉิมประดิษฐ
: คุณวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
: รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

โดย : คณะอนุกรรมการกำกับดูแลวิศวกรอาสา สภาวิศวกร

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📌 ลงทะเบียนที่ : https://coe.or.th/training_seminar/seminar-07-082566/

📣ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 6 PDU

👷สมัครเป็นวิศวกรอาสา : https://service.coe.or.th/volunteerEn/main

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

25/07/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks) และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2565”

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

วิทยากร :
- รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์
- รศ.ดร. ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์
- นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์

โดย : คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

📍 ลงทะเบียนที่ : https://coe.or.th/training_seminar/18115/
รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

25/07/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง : “การเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกรและระดับ วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks) และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2565”

ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

วิทยากร :
: ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
: นายวีระวัฒน์ เพิ่มสันติธรรม

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเคมี

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📌 ลงทะเบียนที่ : https://coe.or.th/training_seminar/seminar-31072566/
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

25/07/2023

📢เริ่มแล้ว!!! หนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ (เฉพาะด้าน)

📌 สำหรับผู้ถือใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร

✅ มีผลงานและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตรงตามสาขาเฉพาะด้านที่ขอหนังสือรับรอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานดีเด่นไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง

👁👁 ดูรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญ (เฉพาะด้าน) ได้ที่ https://coe.or.th/technician/

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-3696-023
ในวันและเวลาทำการ จ - ศ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

21/07/2023

🔴 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร ให้คะแนน CPD เข้าระบบได้รวดเร็ว

ง่าย ๆ กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้ง
✅ชื่อ-สกุล ภาษาไทย เท่านั้น
✅เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร

เพื่อคะแนน CPD ของท่านจะเข้าระบบได้ในวันทำการถัดไป

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร 1303 จ. - ศ. เวลา 8.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขตฤกษ์)
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

20/07/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง ทำไมวิศวกรจึงควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
เวลา 14.00-16.00 นาฬิกา

วิทยากร :
ดร.เกชา ธีระโกเมน นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-4-8-66/

20/07/2023

🔴 เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (Competency Frameworks)”

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

วิทยากร :
- รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ
- ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิช ลิ่มทอง

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
📍 ลงทะเบียนที่ https://coe.or.th/training_seminar/seminar-308256609/

20/07/2023

📑 ประกาศราชกิจจานุเบกษาระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
🔴ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการให้บริการวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

📌 โดยมีสาระสำคัญ
- กำหนดนิยามรับรองมาตรฐาน ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
- กำหนดเงื่อนไขการเผยแพร่มาตรฐานจากเดิมต้องเผยแพร่แล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นมาตรฐานที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์และพิมพ์เผยแพร่แล้ว
- กำหนดการบันทึกรายละเอียดมาตรฐานเพื่อการสืบค้นในระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://coe.or.th/pro-law/law13072566/
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม ...

ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมกับธรรมนูญผังเมือง 14/07/2023

🔴 รับชมเสวนาออนไลน์ย้อนหลัง เรื่อง : “ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมกับธรรมนูญผังเมือง”
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

วิทยากร :
- ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
- นายพิชัย อุทัยเชษฎ์ ที่ปรึกษางานด้านประเมินผลผังเมืองรวมและด้านข้อมูล
- นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนากฎหมายการผังเมือง

ผู้ดำเนินรายการ :
- ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการสภาวิศวกร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร

รับชมได้ที่ : https://youtu.be/bYrqCo6xGCo
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://coe.or.th/training_seminar/seminar-28062566/
-------------------------------------------
We are 🔴 Engineers "เราคือวิศวกร"
#จะทำก็ทำได้ #สภาวิศวกร #วิศวกร #วิศวกรรมศาสตร์ #วิศวกรรม #ใบอนุญาต #ใบกว #วิศวกรรมควบคุม #สอบภาคี #ภาคีวิศวกร #สามัญวิศวกร #วุฒิวิศวกร

ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมกับธรรมนูญผังเมือง รับชมเสวนาออนไลน์ย้อนหลังเรื่อง : “ความก้าวหน้าทางวิศวกรรมกับธรรมนูญผังเมือง”วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 0...

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท วิศวกรรม ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ขอเชิญสมาชิกสภาวิศวกรทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ 1/2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (...
ฟรี __>> สัมมนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex รายละเอียดและลงทะเบียน :   https://bit.ly/3PeROJl🔴 วันพฤหัสบดีที...
ฟรี __>> สัมมนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webexรายละเอียดและลงทะเบียน :  https://bit.ly/3nToA6Z🔴 วันพฤหัสบดีที่ ...
ฟรี __>> สัมมนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex รายละเอียดและลงทะเบียน :  bit.ly/3ANBriG🔴 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงห...
ฟรี __>> สัมมนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex รายละเอียดและลงทะเบียน :  bit.ly/3NRuHDu🔴 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหา...
👷‍♂️👷👷‍♀️ เส้นทางใบอนุญาตวิศวกร🔴 สมาชิก-สามัญสภาวิศวกร 👉 ขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร (หลังรับใบอนุญาต 3 ปี) • เลื่อนระดับ - ใบอ...
อย่าลืม!!! ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรสมัยที่ 8ลงคะแนนเลือกตั้ง ได้ที่ : https://coe.or.th/ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที...
1 เสียงของท่าน ร่วมกำหนดทิศทางวิชาชีพวิศวกรไทย เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8
อนาคตวิศวกรไทย คุณกำหนดได้ เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8
ทุกเสียงของท่านคือพลัง เพื่อวิศวกรไทยและประเทศชาติ เลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8
Ep.9 ขั้นตอนการนับคะแนนเลือกตั้ง

เว็บไซต์

ที่อยู่


1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

Bangkok บริษัท วิศวกรรมอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Yannix Yannix
1346/1 Soi Anamai Ngam Charoen 25
Bangkok, 10150

Hollywood's Premier 3D Motion Tracking/Rotomation Service Provider since 1995. 🇹🇭

IBCON IBCON
รามคำแหง 185
Bangkok, 10510

Automation Technologies, Embedded Computer, Panel PC, Converters, Signal Light and Sound, LED Work Li

หนังสือน่าอ่าน หนังสือน่าอ่าน
KMUTT
Bangkok

พื้นที่ของหนอนหนังสือและแชร์ประสบ?

Dinsaw Thailand Dinsaw Thailand
1635-1637 ถนนพัฒนาการ แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง
Bangkok, 10250

Dinsaw mini หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ

SIT KMUTT SIT KMUTT
King Mongkut's University Of Technology Thonburi, 126 Pracha-U-Thit Road , Bangmod, Thungkru
Bangkok, 10140

School of Information Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi

TALA  Thai Association of Landscape Architects TALA Thai Association of Landscape Architects
12 RAMA 9 Road (Soi 36)
Bangkok, 10240

http://www.tala.or.th

Tairus Created Gems Tairus Created Gems
Tairus Created Gems, 919/548 JTC Building, 51st Floor, Silom Road, Silom, Bangrak
Bangkok, 10500

Creators of Gems

PnPSolution PnPSolution
หมู่บ้านภุมริน
Bangkok, 12130

Serve you best solution

World IT Engineering World IT Engineering
460 ซอยลาดพร้าว28 แขวงจันทรเกษมเขตจตุจักรกทม
Bangkok, 10900

ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน IT และ E-marketing ตอนนี้ Fanpage ของเราอัดแน่นด้วย ข่าวไอที / Viral Marketin

Gibthai Fan Gibthai Fan
3N Holding House 44/6 Sutthisarnvinitchai Road, Samsaennok, Huay Kwang
Bangkok, 10310

www.gibthai.com บริษัท กิบไทย จำกัด "Your Technology Partner"

Seara Sports Thailand Seara Sports Thailand
164 Sun Wichai 14 Alley, Huai Khwang, Bangkapi
Bangkok, 10310

SEARA provides high quality products and services to many market sectors including health and fitnes

UPBA Sales&Services ศูนย์จำหน่ายกล้องวงจรปิดและตู้สาขาโทรศัพท์ UPBA Sales&Services ศูนย์จำหน่ายกล้องวงจรปิดและตู้สาขาโทรศัพท์
139/254 คลองสามประเวศ
Bangkok, 10520

ศูนย์จำหน่ายกล้องวงจรปิด ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ