คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาส

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาส

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

Smart Somsanook
Smart Somsanook
Bung Kan
ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล
ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล
thailand
โรงพยาบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
โรงพยาบาลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
1 ม. 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ท่งช้าง จ.น่าน, Thung Chang
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
Amphoe Thung Yai 80240
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท
Nakhon Ratchasima 30310
มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational
มัธยมบุรีรัมย์ สพฐ. The Secondary Educational
Buriram 31000
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน
Nakhon Pathom 73000
งานกิจการนักศึกษา ท่าพระจัน
งานกิจการนักศึกษา ท่าพระจัน
10200
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC
10300
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
363 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด, Buriram
สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric
สำนักงานเขตภาษีเจริญ PhasicharoenDistric
10160
งานธุรกิจรักษาความปลอดภัย บ
งานธุรกิจรักษาความปลอดภัย บ
สำนักงานเลขานุการกำกับธุรก
PCT Police
PCT Police
ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เ
คณะทำงานบริหารจัดการความรู
คณะทำงานบริหารจัดการความรู
4353 ถนนสุขุมวิท บางนา
ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ
ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ
Chanthaburi 347

กองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ด้า

เปิดเหมือนปกติ

16/06/2022

ขอเชิญส่งผู้ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRIIS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11561

25/11/2021

มาร่วมรับฟังกันค่ะ

🎉🎉สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🎉🎉
.
ขอเชิญรับฟัง การเสวนา เรื่อง ถอดรหัสการจัดสรรงบวิจัยเร่งด่วน กับเบื้องหลังทัพหน้า “วิจัยคุมโควิด”
.
วิทยากรโดย :
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
3. นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
4. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
และดำเนินรายการโดย : นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
.
วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องเวิล์ดบอลรูม ชั้น 23
“งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 หรือ Thailand Research Expo 2021”
ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
โรงแรมเซ็นทาราแกนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนิทรรศการ : http://www.researchexpo.nrct.go.th
🔊 และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้จาก Facebook : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Timeline photos 27/10/2021

Timeline photos

🎊 เรียนเชิญร่วมงาน 🎉
วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ครบรอบ ๖๒ ปี
📍วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กำหนดการ
📌 ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. พิธีทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
📌 ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน
📌 ๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ : การเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการเปิดให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางด้าน ววน. ของประเทศ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. ๑
โดย
๑. ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๒. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๓. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่ ๒ : Research Knowledge Management สำหรับชุมชน : การใช้ประโยชน์ไม้อย่างคุ้มค่าจากชุมชนไม้มีค่า ณ ชั้น ๑ อาคาร วช.๔
กิจกรรมที่ ๓ : NRCT Talk: "เซ็นเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม" รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๑
📌 ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.
กิจกรรมที่ ๑ : การบรรยายเรื่อง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย" โดย ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กิจกรรมที่ ๒ : Research Knowledge Management สำหรับชุมชน : เทคนิคการทำปุ๋ยหมักและการปลูกพืชสวนครัว ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๔
กิจกรรมที่ ๓ : NRCT Talk: "ถุงตอนกิ่งสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง" รางวัลเหรียญทอง การประกวดเวทีนานาชาติ ณ ชั้น ๑ อาคาร วช. ๑

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ https://qr.w69b.com/g/pi0qYl98k
และติดตามชมผ่าน Facebook LIVE สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

25/10/2021

การอบรมการนำเข้าข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ (LAB)

การอบรมการนำเข้าข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ (LAB) ในระบบ NSTIS (STDB) และ การนำเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีการจัดซื้อในโครงการในระบบ NRIIS
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom

Photos from สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ's post 30/06/2021

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย

Photos from คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม's post 26/05/2021

📌📌📣📣ขอเชิญชวนรับชมและรับฟัง
"วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19”
.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟัง การแถลงผลงานและแถลงข่าว เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
และการแถลงข่าวผลสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “Cold Chain Logistics: การพัฒนาโซ่ความเย็นของวัคซีน Covid-19 เพื่อควบคุมอุณหภูมิและติดตามสอบย้อนกลับในการขนส่งและเก็บรักษา”
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
- นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
- ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
- รองศาสตราจารย์ดวงพรรณ กริชชาญชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
และพิธีส่งมอบนวัตกรรม “ห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่สาหรับติดตั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม”
.
📍วันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม 2564
⏱ เวลา 10.50-12.30 น.
.
สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : NRCTofficial
และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom : https://covid-19research.nrct.go.th/index.php/

21/05/2021

COVID-19 กับความกลัว : กลัวโควิด-กลัววัคซีน-กลัวอด

ขอเชิญรับชมและรับฟังค่า

https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/162515182491325/

16/05/2021

📣 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา Online ในหัวข้อ เรื่อง 🦠“โควิด-19 กับความกลัว: กลัวโควิด- กลัววัคซีน-กลัวอด” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

👉🏻ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กล่าวเปิดการเสวนา

ผู้ร่วมเสวนา🩺
👉🏻ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
.
👉🏻นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์
.
👉🏻ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
👉🏻ดร. นณริฏ พิศลยบุตร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
.
และ ดำเนินรายการ โดย
👉🏻ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วช.

พบกันวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00-16.30 น.

📍รับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ Zoom(:)
https://zoom.us/meeting/register/tJYlf-yrqjwqHNM3SPF4PQ5iGubt6DQE82lU

30/04/2021

📌📌#️⃣#️⃣#️⃣วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในแง่มุมของการวิจัยและพัฒนา กับการดำเนินการของรัฐ💉💉

สถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ของไทย ตามรายงานล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งรับผิดชอบการกระจายและการฉีดวัคซีน (25 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.) พบว่าฉีดเข็มแรกไปแล้ว 972,204 ราย และมีผู้ได้รับการฉีดเข็มที่ 2 แล้ว จำนวน 177,462 ราย รวมฉีดวัคซีนแล้ว 1,149,666 โดส จากที่ สธ. ได้กระจายวัคซีนออกไป 2 ล้านกว่าโดส เป็นชนิด Sinovac จำนวน 1.9 ล้านโด้ส และชนิด AstraZeneca (AZ) ประมาณ 89,000 โดส และจากจำนวนวัคซีนที่จัดหาไว้ในช่วงนี้ (มีนาคม - พฤษภาคม 2564) อยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านโดส คงประเมินได้ว่าขณะนี้ปริมาณวัคซีนไม่พอกับความต้องการ อัตราการฉีดก็ยังต่ำ ซึ่งต้องยอมรับว่าการประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมการเรื่องวัคซีน เมื่อ 8-9 เดือนที่ผ่านมาผิดพลาดไป เพราะโควิดอาละวาดหนักเกิด 2ndwave 3rdwave ในไทยที่ขยายวง การกลายพันธุ์ของไวรัส ที่เชื่อว่าทำให้แพร่กระจายเร็วขึ้นติด เชื้อง่ายขึ้น
เรื่องวัคซีนนี้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาโดยตรง เพราะในช่วง 8-9 เดือน มีการวางแผนมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย คือ
💉💊1.การแก้ปัญหา covid-19 ไทยและทั่วโลกคงต้องอาศัยวัคซีน เพื่อให้ประชาชนเกิดภูมิคุ้มกัน ไม่สามารถปล่อยให้เกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ (Herd Immunity) ได้ เพราะประเมินว่าจะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในปริมาณที่รับไม่ได้
💉💊2.วัคซีนทุกชนิด ต่างอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาลำดับความก้าวหน้าแตกต่างกัน กลไกการพัฒนาวัคซีนมี 3 รูปแบบหลัก คือ ผลิตจากเชื้อตาย ผลิตจากการดัดแปลง Adenovirus ให้มีลักษณะเสมือน Coronavirus และการใช้ mRNA
💉💊3.mRNA เป็นแนวคิดที่ใหม่สุด เดิมพัฒนามาเพื่อรักษามะเร็ง ยังไม่เคยให้เป็นวัคซีนมาก่อนเลยการเอา mRNA มาทำวัคซีน ต้องมี LPN หรือไขมันห่อหุ้ม เพื่อให้คงตัวรวมถึงการเก็บในอุณหภูมิต่ำมากๆ
💉💊4.กลุ่มที่พัฒนาวัคซีนแบบ mRNA ในต่างประเทศ คือ Pfizer, Moderna ส่วนวัคซีนที่ทำโดยการดัดแปลงไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายคือ Adenovirus หรือ Viral Vector ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เช่นกันและเคยประสบความสำเร็จมาแล้ว กลุ่มที่พัฒนาคือ อ๊อกซฟอร์ด และ AstraZeneca
💉💊5.การทำวัคซีนจากเชื้อตายเป็นเทคโนโลยีทั่วไปในการผลิตวัคซีนแต่พบว่า มีความจำเพาะ คือ ถ้าเชื้อกลายพันธุ์ก็อาจป้องกันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น วัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่อาจต้องฉีดใหม่ทุกปี เพราะสายพันธุ์ไวรัสเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากการวิจัยและพัฒนาวัคซีนขึ้นใช้เอง ซึ่ง กสว. สนับสนุน โดยคาดว่าคงไม่สำเร็จทันเวลา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถาบันวัคซีนรวมถึงคณะทำงานในเรื่องนี้ จึงต้องวางแผนจัดหาวัคซีนตั้งแต่ตอนนั้น ซึ่งในช่วงนั้นผลการวิจัย ยังไม่มีชนิดใดบริษัทใดประสบความสำเร็จ ถึงขั้นได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก 🌏🌏
✅✅เป็นเรื่องจริงที่ว่า แม้ยังไม่มีผลสรุปสุดท้ายของการทำวัคซีนได้สำเร็จ สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศก็ตัดสินใจจองซื้อวัคซีนแล้ว ประเทศไทยเราก็เช่นกัน เมื่อเริ่มตัดสินใจช่วงนั้น อาศัยข้อมูลจากการสำรวจว่า ประชากรประมาณ 65 % ต้องการวัคซีน และประชากรอายุน้อยๆ ก็มีโอกาสเป็นโรคน้อย จึงคาดว่าจะจัดหาวัคซีนสำหรับคน 30 ล้านคนหรือประมาณ 60 ล้านโดส ขณะเดียวกันเมื่อดูราคาและความน่าเชื่อถือ วัคซีนของ AstraZeneca คุณสมบัติพอๆกับ mRNA ที่ประมาณราคาสูงกว่า 4-5 เท่า ประกอบด้วยเรามีแนวคิดที่ไม่เพียงแต่ซื้อ แต่อยากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมาด้วย ซึ่งในส่วนของ AstraZeneca (AZ) บริษัท SCG ได้อาศัยความสายสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย oxford และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทย สามารถเจรจาให้ AstraZeneca ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตในประเทศไทยได้ จึงลงตัวที่มีการดำเนินการจองซื้อและมีสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทของไทยในการผลิตเช่นเดียวกับที่ AstraZeneca ดำเนินการกับประเทศในยุโรป เกาหลีและอินเดีย และสัญญาจองซื้อไว้ 60 ล้านโดส ซึ่งก็คือวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยเราเอง

📝ประโยชน์ที่จะได้คือนอกจากจะได้วัคซีนที่มีคุณภาพแล้วยังทำให้เราได้เรียนรู้ ได้รับการถ่ายทอดวิธีการผลิตวัคซีนแบบ Viral vector ด้วย โรงงานผลิตวัคซีนของไทย ต้องผลิตตามกระบวนการที่ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ AstraZeneca กำหนดสำหรับโรงงานผลิตในทุกประเทศ นี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมเราผลิตวัคซีนมาได้แล้วหลายล็อต แต่ยังไม่ให้ใช้จนกว่ากระบวนการขั้นตอนรับรองคุณภาพจะสมบูรณ์ ซึ่งจะตกในราวต้นเดือนมิถุนายน 2564 ช่วงนั้นไทยจะมีวัคซีนใช้เดือนละประมาณ 6 ล้านโดส
📌📌แต่ด้วยสถานการณ์ที่โควิดระบาดระลอก 2 ทำให้คาดว่าต้องใช้วัคซีนเร็วขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนจากจีน และวัคซีน AstraZeneca (AZ) ส่วนหนึ่งที่นำเข้ามาก่อนมิถุนายน สุดท้ายเมื่อโควิดระบาดระลอก 3 ทำให้ความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนประเมินว่าปริมาณวัคซีนที่มี และอัตราการฉีดยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และกำลังหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการจัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้น และวางแผนการกระจายวิธีการฉีดใหม่ ซึ่งทางด้านการวิจัยและพัฒนาก็ได้พัฒนาระบบกำกับควบคุมและโลจิสติกส์ของการบริหารวัคซีนรองรับไว้แล้วโดยร่วมกับ สธ. อย่างใกล้ชิด

#คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กสว
#เราชนะไปด้วยกัน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม updated their phone number. 19/04/2021

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม updated their phone number.

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม updated their phone number.

Photos from คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม's post 19/04/2021

📌📌ทำความเข้าใจ งานวิจัย กับ โควิด19

ระยะนี้ มีข่าวกล่าวถึงผลของการดูแล รักษา การป้องกัน โรคโควิด19 ทั้งเรื่องยา วัคซีน รวมทั้งการปฏิบัติตน โดยอ้างอิงผลการวิจัยจำนวนไม่น้อย

การวิจัยเพื่อหาวิธีใหม่ๆ เป็นเรื่องที่ดีน่าชื่นชม แต่การได้ผลการวิจัยและพัฒนาออกมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การเปลี่ยนจากผลงานวิจัย เป็นวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อถือได้ ได้รับการยอมรับด้านวิชาการ “ต้องใช้เวลา” และ “กรรมวิธี” เริ่มตั้งแต่ หลักการและเหตุผลที่นำไปสู่การอธิบายถึงความเป็นไปได้ เช่น สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์และสร้างผลที่ดี. วิธีการวิจัย การทดลอง การทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการ ในสัตว์ทดลอง และในคน การเก็บข้อมูล จำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม ระยะเวลาที่ติดตามผล รวมถึงการใช้สถิติในการวิเคราะห์

การสื่อสารต่อสาธารณะมีหลายระดับ การสื่อสารต่อสังคมเพื่อให้เข้าใจง่ายอาจไม่ได้ลงในรายละเอียด ซึ่งก็อาจจะส่งผลต่อความเข้าใจจึงต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการเข้าใจที่ไขว้เขวหรือความเข้าใจผิดต่อผลวิจัยที่มีการตีความมากเกินระดับที่เพิ่งวิจัยมา

ดังนั้นการเพิ่มข้อมูลหรือระบุให้ให้ชัดตั้งแต่เริ่มการสื่อสารว่าผลจากการวิจัยนี้เป็นระยะเริ่มต้น หรือจบสิ้นกระบวนการแล้ว การอธิบายเพิ่มเติมถึงข้อจำกัดในการนำไปใช้จริง รวมทั้งการได้รับการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการเผยแพร่ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของสังคมได้

มิฉะนั้น ในระยะยาวก็จะสร้างความสับสน หรือความไม่เชื่อถือต่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งอาจส่งผลเสียต่อผู้ให้ข้อมูลด้วย

#คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กสว
#เราชนะไปด้วยกัน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การอบรมการนำเข้าข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ (LAB)

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

อาคารSM Tower 14th Fl, ถ. พหลโยธิน แขวง ส
Bangkok
10400

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Administrative Court of Thailand Administrative Court of Thailand
120 Moo3 Chaeng Watthana Road
Bangkok, 10210

ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง Twitter @THadmincourt

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหา
50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok, 10900

https://www3.rdi.ku.ac.th/

Thailand Shining Through Thailand Shining Through
Bangkok

An official source for interested investors to look for new opportunities in Thailand. The Advisory

Southeast Asian Ministers of Education Organization Southeast Asian Ministers of Education Organization
920 Sukhumvit Road
Bangkok, 10110

SEAMEO was established in 1965 as a chartered international organisation to promote cooperation in e

กรมสรรพสามิต :: Excise Department กรมสรรพสามิต :: Excise Department
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Bangkok, 10300

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน www.excise.go.th

CUEE CUEE
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปท
Bangkok, 10330

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศ?

sirirajpr sirirajpr
โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok, 10700

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ

ITD - International Institute for Trade and Development ITD - International Institute for Trade and Development
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 103
Bangkok, 10330

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ?

TICA - Thailand Incentive and Convention Association TICA - Thailand Incentive and Convention Association
99/7 The Legacy Viphawadi Bldg.,Soi Ladprao 8, Ladprao Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok, 10900

The Thailand Incentive and Convention Association (TICA) is a non-profit organisation established in

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ
173 Dinso Rd. Phra Nakhon Dist.
Bangkok, 10200

International Affairs Office Office of the Permanent Secretary for the BMA Bangkok Metropolitan Admi

Social-security Social-security
Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok, 10330

Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ

ICTC M-Society ICTC M-Society
Bangkok, 10100

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร