ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ P

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ P

ผู้ดำเนินโครงการ : มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (APCD Foundation)
ประธานมูลนิธิ : ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อฝึกภาคปฏิบัติให้คนพิการทำงานบริการในร้านอาหารทุกขั้นตอนให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาชีพและปรับทัศนคติพฤติกรรมเพื่อให้เข้าสู่สังคมได้ ก่อนที่จะส่งไปทำงานใน บริษัทเอกชนด้านธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรม ซึ่งทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องจ้างงานคนพิการร้อยละ 1 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
เพื่อให้โอกาสคนพิการไทยมีงานทำและมีรายได้หรือสามารถดำรงชีพได้ด้วยตัวเองในสังคม โครงการนี้เป็นการสนองแนวทางของ UN และนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ เลี้ยงตัวเองได้ เป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในสังคม การได้ทำงานจะสร้างความภูมิใจให้คนพิการ
เพื่อบริการขายอาหารโดยฝึกคนพิการทำงานบริการต่างๆ ในร้านอาหาร อาทิ การเตรียมส่วนผสมของอาหาร การปรุงอาหาร การเสริฟอาหาร งานต้อนรับ การดูแลและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า งานแคชเชียร์ ล้างจานชาม ทำความสะอาดร้าน ฯลฯ
เป็นร้านอาหารแห่งแรกที่ดำเนินการโดยคนพิการ ร้านออกแบบด้วย Universal Design ที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกการเข้าถึงร้านของคนทั้งมวล
"ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ" อยู่ในพื้นที่ของ APCD Training Building ริมถนนพระราม 6 ในบริเวณบ้านราชวิถี ร้านใช้เป็นที่ฝึกงานแต่มีการขายจริง
ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ โทรศัพท์หมายเลข 02-117-1733

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 20/08/2021

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 100 กล่องด้วยเงินบริจาคของ “คุณวลีรัตน์ เพชราวรรณ” ให้กับศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำนักงานเขตบางเขน เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19
#โควิด19 #เราสู้ไปด้วยกัน ✌🏻✌🏻

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 18/08/2021

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 100 กล่องและขนมปังจากร้าน 60 พลัส ด้วยเงินบริจาคของ “คุณซกลั้ง แซ่แต้และคุณวลีรัตน์ เพชราวรรณ” ให้กับผู้ด้อยโอกาส คนขับรถแท๊กซี่ คนขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ณ บริเวณสวนหย่อม 13 ห้าง เขตพระนคร เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19
#โควิด19 #เราสู้ไปด้วยกัน ✌🏻✌🏻

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 13/08/2021

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 120 กล่องจากเงินบริจาคของ “คุณณัญญา พรไพบูลย์พงษ์ และ
ท่านฑูตธฤต จรุงวัฒน์” ให้กับผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) และ Home Isolation มัสยิดนูรุ้ลย่ากีน ซอยสุขสวัสดิ์ 14/21 เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19
#เราสู้ไปด้วยกัน #โควิด19 #สู้ๆ ✌✌

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 09/08/2021

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 100 กล่องจากเงินบริจาคของ “ท่านฑูตวิบูลย์ คูสกุลและเพื่อน” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19
#สู้ไปด้วยกัน #เราต้องรอด #โควิด19เราต้องรอด ✌🏻✌🏻

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 05/08/2021

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 100 กล่องจากเงินบริจาคของ “ท่านฑูตวิบูลย์ คูสกุลและเพื่อน” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19
#เราต้องรอด #สู้สู้ #โควิด19 ✌✌

[07/13/21]   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โควิท-19 ครัวซีพีจะหยุดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวก

[07/13/21]   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โควิท-19 ครัวซีพีจะหยุดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวก

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 13/07/2021

วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สู้ภัย COVID-19 โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 100 กล่องจากเงินบริจาคของสมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญา กทม ดินแดง และกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ดาวเรือง
#โควิด19 #สู้ไปด้วยกัน #เราต้องรอด ✌🏻✌🏻

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 08/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 100 กล่องจากเงินบริจาคของสมาชิกชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญา กทม ดินแดง และกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ดาวเรือง ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
#สู้ไปด้วยกัน #โควิด19 #เราต้องรอด 🙏🙏✌️✌️

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 07/07/2021

“ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ" ได้รับเกียรติให้จัดอาหารเที่ยง สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนและให้โอกาสเรา

นอกจากอาหารแล้วเรายังมีเครื่องดื่ม ชา กาแฟ บริการด้วยนะคะ ช่วงนี้นั่งทานที่ร้านยังไม่ได้ ซื้อกลับ หรือสั่งทาง inbox ได้ค่ะ 😊 🙏🏻🙏🏻
#ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ #ร้านอาหารเอพีซีดี

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 06/07/2021

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 102 กล่องส่งที่ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 สถานีกลางบางซื่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID ในการนี้นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนังเป็นผู้รับมอบ
รายนามผู้บริจาคเงินดังนี้..
นส.เสาวนีย์
นางพิลัยวัลย์ พรมสีหาเกศ
ฐิตินันท์ อานามนารถ
นส.อรัญญา อภินันทกุล
นส.จิตรา สว่างศรี
#โควิด19เราต้องรอด #สู้ไปด้วยกัน ✌🏻✌🏻

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 02/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.30 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 100 กล่องจากเงินบริจาคของคุณศรัณยา ไชยสุต จำนวน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ผ่านทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19
#เราต้องรอด #สู้ไปด้วยกัน #โควิด19เราต้องรอด ✌🏻✌🏻💪🏻

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 28/06/2021

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการ APCD และโครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 100 กล่องจากเงินบริจาคของคุณซกลั้ง แซ่แต้ และคุณวลีรัตน์ เพชราวรรณ จำนวน 5,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 ในการนี้นายแพทย์สมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ
#กำลังใจใหับุคลากรทางการแพทย์ #เราต้องรอด #โควิด19 🙏🙏✌️✌️

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 24/06/2021

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นางนงลักษณ์ กิสรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการและโครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 120 กล่องจากเงินบริจาคของครอบครัวรัตนเวทินจำนวน 6,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 22/06/2021

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ APCD) นำอาหารจำนวน 82 กล่องจากเงินบริจาค โดยผู้มีจิตศรัทธาและ คุณนันทนัช ตันติวงศ์พิศาล (300บาท) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19
#เราต้องรอดไปด้วยกัน #โควิด19 #สู้สู้ ✌✌🙏🙏

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updated their address. 17/06/2021

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updated their address.

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updated their address.

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. โครงการครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ มูลนิธิ APCD โดยนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร มอบอาหารกล่อง 60 กล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันประสาทวิทยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 โดยมูลนิธิฯได้รับเงินบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการนี้ ในการนี้ ผศ.พิเศษ นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เป็นผู้รับมอบ

เงินบริจาคของวันนี้มาจาก
คุณยุพาพร โชติวานิช 1000
คุณนฤทธิ์ สวัสดี 500
คุณอำพร สายทอง500
คุณจันทร์ จันทรวิโรจน์ 555
คุณ ณัฐดนัย รัชตะนาวิน 500

#เราต้องรอด #สู้ไปด้วยกัน #สถาบันประสาทวิทยา ❤🙏✌️✌️

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updated their information in their About section. 10/06/2021

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updated their information in their About section.

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updated their information in their About section.

Photos from ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP's post 09/06/2021

โครงการ"ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ"

มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นำอาหารกล่อง 50 กล่องมาสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน โควิท-19 ณ อาคารบริหารชั้น 1 โรงพยาบาลรามา
ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาค
รายนามผู้บริจาคในวันนี้คือ..
นส.อวยยาพร มีโชติ 500
นายสุพิชญ์ จุรุกุล 500
🙏🙏

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updated their website address. 08/06/2021

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updated their website address.

ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ APCD 60+ Plus Kitchen by CP updated their website address.

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10400
ร้านอาหาร อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Primwarinshop Primwarinshop
Bangkok, 10230

ฝากติดตามเพจของใบตองด้วยนะคะ ขอบคุณที่รักกันค่ะ ���

Rose Apple Cuisine Rose Apple Cuisine
28 ซอย พหลโยธิน 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok, 10400

Restaurant & Cafe' that make you feel at home since you step into our place we will serve you the best food & service. We also distribute Organic and Healthy products from the local networks. No MSG added to all of our dishes.

N27 Korean Dessert Cafe N27 Korean Dessert Cafe
เดอะมอลล์ รามคำแหง 2 144 ถ.รามคำแหง
Bangkok

Lovely Korean sweet Cafe

Tale of three dessert story and idea Tale of three dessert story and idea
34/4 ถนนบรมราชชนนี, แขวงฉิมพลี, เขตตลิ่งชัน
Bangkok, 10170

คาเฟ่น่ารักสำหรับลูกค้าที่น่ารัก โฮมเมดเค้ก, เบเกอรี่และเครื่องดื่มรสชาติยอดเยี่ยม

White Orchid River Cruise White Orchid River Cruise
Asiatique The River Front (pier2)
Bangkok, 10600

Welcome aboard the White orchid river cruise and spend an exciting and memorable 2 hours-long evening cruising and dining along the Chaophraya River...

Crazy Food Crazy Food
Bangkok

จำหน่ายของว่างแบบคลีน รสเข้มข้นไม่มีน้ำตาล ไม่มีน้ำมัน ไม่ใส่ผงชูรส

Divided by Three : D3 Cafe, รัานดิไวด์บายทรี : Divided by Three : D3 Cafe, รัานดิไวด์บายทรี :
163/1 Sanpawut Rd., Bangna
Bangkok, 10260

Coffee, Cake, Eatery, Free WiFi, Clean Food, Co-Working Space, Homemade, Coffee break, Lunch set

CrispyWaffle วาฟเฟิลกรอบ CrispyWaffle วาฟเฟิลกรอบ
ตลาดนัดเลียบด่วนรามอินทรา
Bangkok, 10220

วาฟเฟิลกรอบที่แตกต่าง ด้วยสูตรที่คิดค้นขึ้นเอง ผสมผสานวัตถุดิบชั้นเยี่ยม

Eat with my G-Shock Eat with my G-Shock
Everywhere
Bangkok, 10140

KETO Awesome - Your Heartmade Goodness KETO Awesome - Your Heartmade Goodness
ลาดพร้าว41
Bangkok, 10900

อาหารคีโตเจนิคเดลิเวอรี่

HAUS - Café x Bar HAUS - Café x Bar
396, Ekamai 24, Sukhumvit 63 Road, Wattana, Klongton-Nuer
Bangkok, 10110

Make yourself at home

จอม9ต้มยำหัวปลา จอม9ต้มยำหัวปลา
42/10 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
Bangkok, 10540

จอม9 ต้มยำหัวปลา 42/10 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 092 226 9662