โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ
120 หมู่ 3
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งข
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งข
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
หัวใจสีฟ้า ประชาธิปัตย์ เขตห
หัวใจสีฟ้า ประชาธิปัตย์ เขตห
200/240 ซอยแจ้งวัฒนะ 10
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกอง
สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกอง
แจ้งวัฒนะ
สมาคมลิขิตบนฝ่ามือ
สมาคมลิขิตบนฝ่ามือ
10-30 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
Media Agency Association of Thailand - MAAT
Media Agency Association of Thailand - MAAT
40/64 อาคาร OCM ซอย สยามสามัคคี วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่
มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation
มูลนิธิสายธาร Saitarn Foundation
BETAGRO GROUP 323 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi
ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภั
ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภั
สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
สายงานกิจการนักศึกษา มธบ.
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธิกระจกเงา
เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหาน
โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิ
โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิ
Mirror Art แจ้งวัฒนะ 1 แยก 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
Thai Furniture Association
Thai Furniture Association
65/13 Soi Chaengwatana1,Talad Bangkaen,Lak Si
CWEFT
CWEFT
CWEFT, 90/15 Moo 4, Chaengwattana 11 Road, Thung Song Hong, Laksi
ของดีชินเขตงามวงค์วาน
ของดีชินเขตงามวงค์วาน
Soi Chinnakhet 2/16
Lutheran Heritage Foundation Asia
Lutheran Heritage Foundation Asia
34/51-53 ซอย แจ้งวัฒนะ 14 หลักสี่ ทุ่งสองห้อง

ตำแหน่งใกล้เคียง government

เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน
เรื่องเล่านักกฎหมายชาวดิน
10210
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทร
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคาร B แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั
แจ้งวัฒนะ
กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะ
กองกฎหมายและคดี สำนักงานคณะ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Thailand Digital Outlook
Thailand Digital Outlook
สดช. ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันว
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งว
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage
กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage
อาคารรัฐประศาสนภักดี
ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-M
ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-M
10210
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ
ถนนแจ้งวัฒนะ
กองบังคับการปราบปรามการกระ
กองบังคับการปราบปรามการกระ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุ
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
The Government Complex
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
120 Ratthaprasasanabhakti Building, 9th Fl. The Government Complex Commemorating His Majesty, Chaeng Wattana Road, Laksi

ความคิดเห็น

ความสำเร็จอีกแปลงของพช.อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์😃😃😁😝😋😗😙😙🤨🤪

โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน's post 18/01/2022

📣 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 1)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยช่วงเช้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ดังนี้
1. ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามโครงการฯ HLM ระดับครัวเรือน พื้นที่ขนาด 3 ไร่ ณ พื้นที่แปลง นางสาววิจิตรา กระทู้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่แปลงดังกล่าว
2. ลงพื้นที่เป้าหมายติดตามโครงการฯ CLM ระดับตำบล พื้นที่ขนาด 15 ไร่ ณ แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในการติดตามงานในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมายให้นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ โดยมีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และนายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ร่วมให้การต้อนรับในพื้นที่
ทั้งนี้ ขอขอบคุณนางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์, นางบำเพ็ญ จันทร์กุบ พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ และนางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอศรีเทพ ที่ร่วมให้การต้อนรับ

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCD

17/01/2022

🌳 "ความสำเร็จ "โคก หนอง นา โมเดล" | อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง | สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน" 🌳

🌳👉ขอเชิญรับชม วิดีทัศน์ความสำเร็จ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

👉https://youtu.be/3EmvNBEo_6s

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

Photos from โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน's post 14/01/2022

📣" ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่จังหวัดพัทลุง และกิจกรรมพัฒนาชุมชนต่างๆ "
วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย พร้อมด้วย นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนเจ้าของแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อติดตาม สนับสนุน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในโอกาสนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะ และให้คำแนะนำในการขยายผลการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายทุกระดับเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือการร่วมด้วยช่วยกันในรูปแบบต่างๆ ตามวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ต่อยอดให้เกิดศูนย์เรียนรู้ มุ่งเน้นให้พัฒนากรทำกิจกรรมร่วมกับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ย้ำทำร่วมไม่ใช่ทำให้ พร้อมออกแบบกระบวนงานและกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการให้บริการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน
ทั้งนี้ เจ้าของแปลงได้กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ต่อจากนั้น เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการพัฒนาต่อยอดกลุ่มศิวะนาฎ กนกไทย ของ นายยุทธพล ซุ่นเซ่ง 134 หมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

🕊เมืองพัทลุง : เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน 🌊

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

Photos from โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน's post 13/01/2022

📣 นายอำเภออ่าวลึก มอบหมายพัฒนากรตำบลนาเหนือ-บ้านกลาง ติดตามการดำเนินงานและมอบวัสดุตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช. 📣
12 มกราคม 2565 เวลา 09.30น.
นายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก นายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอำเภออ่าวลึก มอบหมาย นางสาวปิ่นปินัทธ์ รักสกุล พัฒนากรตำบลนาเหนือ-บ้านกลาง ติดตามการดำเนินงานและมอบวัสดุตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนเป้าหมาย
1.นายจรัญ หนูรินทร์ ม. 1ต.บ้านกลาง
(ต้นมะม่วงหิมพานต์/มะพร้าวน้ำหอม)
2.นายสุขสันต์ ทองศิริ ม.4 ต.นาเหนือ
(ต้นทุเรียน/ต้นพะยูง)
3.นส.อนิสา ธัญรส ม.3 ต.นาเหนือ (ต้นฝรั่งกิมจู/ต้นมะพร้าวน้ำหอม)
และ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
นายมานิตย์ บรรพบุตร ม.2 ต.นาเหนือ
(ต้นมะพร้าวน้ำหอม)

🖊สพอ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รายงาน

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

Photos from โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน's post 13/01/2022

📣📣" พช.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ "
🗓 วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
📍ณ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา
🎯 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนของนางพรเพ็ญ สีชมภู ณ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพะยา ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP มิติที่ 4 ด้านรายได้ (ข้อ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”
โดยก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ประกอบอาชีพ สามีเป็นผู้สนับสนุน ดูแลค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน แต่หลังจากสามีเสียชีวิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ขาดรายได้ในการดูแลครอบครัว แต่ยังมีภาระต้องเลี้ยงดูหลานสาวในวัยเรียน 1 คน จึงได้ขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ขนาด 1 ไร่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ดอกไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และเลี้ยงเป็ด
ซึ่งขณะนี้ได้มีการนำผลิตผลจากในแปลงออกจำหน่าย เช่น ดอกดาวเรือง ไข่เป็ด ไข่ไก่ ถั่วลิสง ผักสวนครัวต่างๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เดือนละ 5,000 – 6,000 บาท นำความปลาบปลื้มให้แก่ครัวเรือนเป็นอย่างมาก และที่ทำให้ดีใจและตื้นตันใจที่สุด คือในเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา สามารถนำเงินจากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากในแปลง ไปซื้อเตียงนอนและที่นอนให้แก่หลานสาวได้ ซึ่งปกติหลานสาวจะปูผ้านอนบนพื้น มีความเสี่ยงกับการที่สัตว์เลื้อยคลานต่างๆ มาทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้ ส่งผลให้ตอนนี้ตนเองและหลานสาวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาก เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นครัวเรือนโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้มอบโอกาสมาให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลครอบครัวและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

🎯 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นำโดยนางสาวรัตนา ไมสัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางกัลยาดา หฤทัยวรรณ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ และสนับสนุนข้อมูลครัวเรือนดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารจังหวัดยะลา ในครั้งนี้ด้วย

📸 สถานีข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ. ยะลา
📝เขียนข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. ยะลา
https://yala.cdd.go.th/2022/01/12/yala42

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

Photos from โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน's post 10/01/2022

📣"รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนพื้นที่ CLM" 🌾
วันที่ 8-9 มกราคม 2565 ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM ของนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” และการถอดบทเรียน กิจกรรมที่ 6 การสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาด ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ โดยคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) และนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอหนองไผ่ และ ทีมงานร่วมกันดำเนินการ โดยในเวทีการถอดบทเรียนได้กำหนดพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 6 แปลง CLM ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำจะให้ความรู้ในการใช้ครุภัณฑ์เพื่อการแปรรูปผลผลิตจากแปลงในพื้นที่ CLM เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต การสร้างมาตรฐานผลผลิตตามมาตรอินทรีย์วิถีไทย (Earth Safe) โดยจะจัดทำเป็นต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้แก่แปลง CLM อื่น ๆ ที่พร้อมจะนำไปปรับใช้ต่อไป
จากนั้นนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมหลุมพอเพียง จำนวน 5 หลุม โดย 1 หลุม ประกอบด้วย ไม้พี่เลี้ยง 1 ต้น ไม้ยืนต้น 4 ต้น ไม้ฉลาด 5 ต้น และไม้ปัญญาอ่อน 10 ต้น ในการนี้ พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) และทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรเงินให้จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดำเนินการโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล : CLM พื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 5 แปลง ได้แก่ แปลงวัดพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ แปลงนายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก แปลงนายบุญธรรม ดวงอุปะ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง และแปลงนายวรพล บุญศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

Photos from โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน's post 07/01/2022

📣🌾“พช.เหนือคลอง ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฐานเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช."🌾📣
🗓วันพุธที่ 5 มกราคม 2565
“พช.เหนือคลอง ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฐานเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM ) ระดับตำบล
นายรัชพล สารดิษฐ์ พัฒนาการอำเภอเหนือคลอง พร้อมด้วยนายปัณณทัต คงน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางพิมพกาญจน์ พลประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการสร้างฐานเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง ได้แก่
1) นายสุธี ตาวัน หมู่ 3 ต.ตลิ่งชัน
2) นายพยงค์ ทองเจริญ หมู่ 7 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

📸ภาพ ข่าว / สพอ.เหนือคลอง จ.กระบี

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

Photos from โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน's post 28/12/2021

✨ พ่อเมืองลำปาง ชู “โคก หนอง นา “ ช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นทางรอดยุคโควิด ✨
💚 วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง และนางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการ เยี่ยมชุมชนยามบ่าย” พร้อมติดตามความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านจำ หมู่ 6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในการนี้นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอห้างฉัตร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และนางเทียมศรี ขัดฝั้น เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมศูนย์ฯ ภายในศูนย์ฯ มีพื้นที่ขนาด 1 ไร่ มีการเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักต่าง ๆ เช่น ผักกาด ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักสลัด เป็นต้น
💚 โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่าการบริหารจัดการพื้นที่ในลักษณะของ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนฐานราก สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน อันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้แก่ครัวเรือน ทั้งในยามปกติและในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) นอกจากนี้ การปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนยังส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนเพราะประชาชนจะมีผักปลอดภัยไว้บริโภค ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากพิษภัยของการใช้สารเคมี หากปลูกและเก็บเกี่ยวโดยวิธีที่ปลอดภัย เป็นการพึ่งตนเองด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
💚 ด้านนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเสริมว่า ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้มีแนวทางในการดำเนินในเรื่องของ "ที่ว่างสร้างอาหาร" เพื่อส่งเสริมให้ใช้ที่ว่างในการสร้างอาหาร และได้ยกตัวอย่างว่าได้ปลูกผักหลังจวนผู้ว่าไว้กินและแจกจ่าย จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนปลูกผักในพื้นที่ว่าง เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนและชุมชนในยุคที่เกิดสถานการณ์โรคระบาด เช่น โควิด - 19 ได้ การที่ครัวเรือนมีพืชผักสมุนไพรไว้ในบ้านก็จะเป็นทางรอดให้กับคนในครัวเรือนและชุมชนได้
💚 ทั้งนี้ นอกจากการเยี่ยมชมความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่ผู้แทนครัวเรือนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 คน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลปงยางคก
💚 ด้านนางเทียมศรี ขัดฝั้น เจ้าของศูนย์ฯ ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนในการทำ "โคก หนอง นา" ของหมู่บ้านนี้ และรู้สึกยินดีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มาติดตามและได้มาเห็นถึงความสำเร็จของการทำ "โคก หนอง นา" ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์จริงๆ และอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับตนเองและชุมชนต่อไป

.................................
📸 ภาพ/ข่าว :
ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

27/12/2021

🌾🌳 "ความสำเร็จของโครงการโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดเลย ตอนที่2" 🌾🌳

สื่อวีดิทัศน์นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

สำหรับคลิปนี้จะขอนำเสนอความสำเร็จของครัวเรือนต้นแบบ HLM ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คือ คุณนิรันดร์ ประทุม บ้านติ้วน้อย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หลังจากได้รับการขุดปรับพื้นที่ และเริ่มเห็นผลผลิตออกสู่ตลาด

👉 https://youtu.be/ZhMJQMSnqk4

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

24/12/2021

💚🌾 "ความสำเร็จของโครงการโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดเลย ตอนที่1" 💚🌾
วีดีโอดังกล่าวดำเนินการตามโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และสื่อสาร ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เกี่ยวกับผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”
มีด้วยกันทั้งหมด 2 คลิป โดยในคลิปที่ 1 นี้จะเป็นการแสดงถึงความสำเร็จในภาพรวมของการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสู่ความสำเร็จของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้ยกตัวอย่างมาเพียงบางส่วนเท่านั้น
เครดิต : ถ่ายทำโดย "ผักหวานทีม" / แปลงต้นแบบนางนิรันดร์ ประทุม/ แปลงต้นแบบนายบัวรอง ศรีบุรินทร์/ แปลงต้นแบบนางอำพร จันทะนาม

👉 https://youtu.be/kZ-8G7UDXC8

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#[email protected]
#WorldSoilDayCDD

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5, ถนนแจ้ง
Bangkok
10210
Bangkok องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ព្រះវិហារបាប់ទីស្ទឫស្សីកែវ ព្រះវិហារបាប់ទីស្ទឫស្សីកែវ
Bangkok, +66

ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បានសង្រ្គោះ

Jesus Reigns Ministries Thailand Chapter Jesus Reigns Ministries Thailand Chapter
130/2 Lat Prao, Bangkapi District.
Bangkok, 10240

Sharing,Bible Study, Discipleship & Leadership Training

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เ
97/11 ออฟฟิศ 1 ชั้น 5 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
Bangkok, 10700

RMHC keep families with sick children close to each other and the care and resources they need. #KeepingFamiliesClose

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกกิจกรรม ห้อง 323
Bangkok, 10240

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.รามคำแหง

Pacific Asia Travel Association Pacific Asia Travel Association
Unit B1, 28th Floor, Siam Piwat Tower, 989 Rama I Road, Pathumwan
Bangkok, 10330

The Pacific Asia Travel Association (PATA) is a not-for profit association that is internationally acclaimed for acting as a catalyst for the responsible development of travel and tourism to, from and within the Asia Pacific region.

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ B ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ B
67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10400

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

Empower Toastmasters Club Empower Toastmasters Club
Alliance Francaise, 179 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok, 10330

Toastmasters club (public speaking and leadership) in Bangkok, Thailand that meets during lunchtime, from 12.15 pm to 1.45 pm on Wednesdays.

PATA Youth PATA Youth
Bangkok, 10330

PATA is a driver of sustainable and socially responsible development of the tourism and travel industry for the Pacific Asia region. PATA's Youth programme is designed for Youths around the world to drive change alongside PATA.

Carzio Carzio
215/43 Soi Ratchada44
Bangkok, 10900

Car Pool Application และชุมชนออนไลน์ (Online Community) ที่ช่วยสร้างค่านิยมใหม่ในการเดินทาง

ประเวศทีม ประเวศทีม
Bangkok

รวมภาพการออกปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จุดสน.ประเวศ

Thailand Cheer Union Thailand Cheer Union
Bangkok

Everyting all about Cheerleading in the World.

Association of Certified Thai Accounting Practices Association of Certified Thai Accounting Practices
38 Q House Convent 10B 10th Floor, Convent Road, Silom,Bangkok 10500
Bangkok, 10500

ASSOCIATION OF CERTIFIED THAI ACCOUNTING PRACTICES สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ