Uprightlawoffice-อัพไรท์ลอ

ทนายความรับว่าความทั่วราชอาณาจักร, Notary Pubic,ต่อใบอนุญาต,จัดหางาน,วิทยากรฝึกอบรม

25/11/2022

#กฎหมายใหม่ 51.1 ซื้อรถต้องรู้ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ 10 มกราคม 2566 https://justicechannel.org/new-laws/newlaw51-1
สาระสำคัญที่ผู้ซื้อรถต้องรู้ มี 4 เรื่อง ได้แก่
1. การกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ มี 3 ประเภท
1.1 รถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10 ต่อปี
1.2 รถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี
1.3 รถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน ร้อยละ 23 ต่อปี
2. หากผู้บริโภคนำเงินมาชำระค่างวดครบก่อนกำหนด (ปิดบัญชี) จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ในการปิดค่างวดเป็นขั้นบันได มี 3 กรณี ดังนี้
2.1 ชำระค่างวด ไม่เกินหนึ่งในสาม ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลด ไม่น้อยกว่า ร้อยละหกสิบ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
2.2 ชำระค่างวด ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินสองในสาม ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลด ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
2.3 ชำระค่างวด เกินกว่าสองในสาม ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับ ส่วนลดทั้งหมด ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
3. ส่วนต่างของหนี้ที่ยังขาดหลังขายทอดตลาด (ติ่งหนี้) ในกรณีนำรถออกขายทอดตลาด หากผู้เช่าซื้อถูกยกเลิกสัญญา และผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาด โดยปกติแล้ว ผู้เช่าซื้อต้องรับผิดชอบค่างวดที่ค้างอยู่ตามสัญญาประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งตามประกาศฉบับนี้ให้คิดได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้น
4. การคิดเบี้ยปรับการผิดนัดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อชำระค่างวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อ (ไฟแนนซ์)คิดเบี้ยปรับได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ
ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 ซึ่งจะบังคับใช้เฉพาะสัญญาเช่าซื้อที่ทำตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ส่วนสัญญาเช่าซื้อที่ทำก่อนวันที่ 10 มกราคม 2566 ยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา หากผู้เช่าซื้อถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ ขอรับคำปรึกษาได้ทาง สายด่วน 1166 หรือร้องทุกข์ ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#ซื้อรถ #สัญญา #ดอกเบี้ยรถ #รถป้ายแดง #รถยนต์ #รถมอเตอร์ไซต์ #กฎหมายน่ารู้ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม

21/11/2022

Q : แบล็กเมล์รีดทรัพย์ผู้อื่น มีความผิคหรือไม่? “หากโดนขู่ว่าจะเอาภาพลับส่วนตัวไปปล่อยบนโลกออนไลน์ โดยเรียกเงิน เพื่อแลกกับการที่จะไม่ทำตามคำขู่ จะนำไปประจาน หากไม่ยอมทำตาม ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอาย แจ้งความดำเนินคดีได้เลย…” https://justicechannel.org/lawget/lawget193
ความผิคฐานรีดทรัพย์ ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใด โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับ ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย อับอาย มีโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท
ในเบื้องต้นสามารถทำได้ ดังนี้

1. เก็บหลักฐานที่มีคนโพสต์หรือแชร์ ให้ผู้เสียหายรวบรวมพยานหลักฐานที่พบการกระทำความผิด ไม่ว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ใดก็ตาม ให้เก็บไว้ว่าใครเป็นคนโพสต์เผยแพร่ให้ปรากฏชัดเจน ส่วนใครที่นำไปแชร์ต่อ ให้เก็บหลักฐานไว้เช่นกัน เนื่องจากมีความผิดทั้งคนโพสต์และคนแชร์

2. เก็บหลักฐานการข่มขู่ในกรณีที่มีการแบล็กเมล์ ข่มขู่ เรียกร้องทรัพย์สินกับผู้เสียหายผ่านทางโทรศัพท์ ให้บันทึกเสียงไว้ตอนพูดข่มขู่ แต่หากพูดกันตัวต่อตัวต้องหาพยานกรณีนี้ มีความผิดประมวลกฎหมายอาญา
#มาตรา338 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยขู่เข็ญว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สามเสียหาย จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และ

ประมวลกฎหมายอาญา #มาตรา14 (4) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ส่วนคนที่แชร์ต่อ จะมีความผิดตามมาตรา 14 (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

3. แจ้งความ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
เมื่อรวบรวมหลักฐานได้แล้วนั้น ทราบเหตุที่ใดสามารถแจ้งความท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลย เนื่องจากสถานีตำรวจในท้องที่มีหน้าที่โดยตรงที่จะรับแจ้งความ หรือเดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยตนเองที่ บก.ปอท.

14/11/2022

"ความล้มเหลว ไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จ
มันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ"
-Arianna Huffington-

09/11/2022

#ทำสัญญาจองรถยนต์ แล้ว "วันนัดรับถูกเลื่อนหรือได้รถไม่ตรงปก" ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่? https://justicechannel.org/lawget/lawget215
#ผู้ซื้อ มีสิทธิ #ยกเลิกสัญญา และ "ได้เงินมัดจำคืน" ถ้าในวันรับรถ โชว์รูมปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น ส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อ รุ่น สี ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ปีที่ผลิต และรายการอุปกรณ์ ของแถม สิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือไม่ส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
"ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง" หมายความว่า การประกอบกิจการขายรถยนต์ โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเอารถยนต์ออกขาย โดยให้ผู้บริโภคทำการจองซื้อ
"สัญญาจองรถยนต์" หมายความว่า ข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้บริโภคทำกับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อการจองซื้อรถยนต์ โดยผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินหรือรับสิ่งใดไว้เป็นมัดจำ และให้กำมั่นว่าจะส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคตามเวลาที่กำหนดในสัญญา
#รถยนต์ หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกิน 1600 กิโลกรัม ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
#สัญญาจองรถยนต์ ที่ผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภค ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ ดังนี้
- ยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกำลังเครื่องยนต์
- รายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถมหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (ถ้ามี)
- จำนวนเงิน หรือสิ่งที่รับไว้เป็นมัดจำ (ถ้ามี)
- ราคา
(2) กำหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์
(3) ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อผู้ประกอบธุรกิจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น
- ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มียี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกำลังเครื่องยนต์ตรงตามที่กำหนดในสัญญา
- ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถม หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญา
อ่านรายละเอียด>>> ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2551http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/167/17.PDF

28/10/2022

#กฎหมายใหม่50 พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับวันที่ 23 มกราคม 2566 https://justicechannel.org/format/read/newlaw50
กฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือที่ใช้ความรุนแรง เพื่อทำให้สังคมและประชาชนรู้สึกปลอดภัยจากบุคคลอันตรายมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในอีก 90 วัน (วันที่ 23 มกราคม 2566)
กฎหมายใหม่ฉบับนี้ ถือเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยตามหลักสากล โดยการการกำหนดให้มีมาตรการพิเศษทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน และเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ สร้างความปลอดภัยให้สังคม รวมถึงแก้ไขปัญหาและลดการกลับมากระทำผิดซ้ำ
ใช้บังคับกับผู้ที่ทำความผิด 3 กลุ่ม ได้แก่ คดีเพศ คดีชีวิตและร่างกาย และคดีเรียกค่าไถ่ ซึ่งจะเน้นการใช้มาตรการที่เหมาะสมกับการแก้ไขฟื้นฟู/รักษา ผู้กระทำความผิด มากกว่าการลงโทษ มี 4 มาตรการ ได้แก่
(1) มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมถึงมาตรการทางการแพทย์
(2) มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
(3) มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ
(4) การคุมขังฉุกเฉิน
สำหรับการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ และเตรียมความพร้อมก่อนมีผลบังคับใช้ มี 4 ฉบับ ได้แก่
(1) #กรมคุมประพฤติ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
(2) #กรมราชทัณฑ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำความผิดซ้ำ พ.ศ....
(3) #สำนักงานศาลยุติธรรม ร่างข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
(4) #สำนักงานอัยการสูงสุด ร่างข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการใช้
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษและการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ...
ติดตามสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเอกสารทางวิชาการ ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานกิจการยุติธรรม https://www.oja.go.th/TH/svcp/

18/10/2022

เรียนรู้จากอดีต | past
เต็มที่กับปัจจุบัน | present
เติมฝันด้วยอนาคต | future
ก้าวผ่านทั้งหมดด้วยปัญญา | wisdom
cr : กฎหมายย่อยง่าย

22/08/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง จดทะเบียนหย่าไม่เป็นไปตามสัญญาฯ...ฟ้องเพิกถอนที่ศาลใด ?

📚ถาม ในกรณีที่ผู้อำนวยการเขตจดทะเบียนการหย่า "ตามคำสั่งศาล" และออกใบสำคัญการหย่าไม่เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลเยาวชนและครอบครัว ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูและการจัดการทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสได้ กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องผู้อำนวยการเขตต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนใบสำคัญการหย่าดังกล่าวได้หรือไม่

👉🏻ตอบ ไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนใบสำคัญการหย่าได้ โดยถึงแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองก็ตาม แต่เนื่องจากการวินิจฉัยความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียนการหย่าเป็นคดีที่เข้าข้อยกเว้นไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และเป็นคดีครอบครัวที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นศาลชำนัญพิเศษ

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3A7qsyM

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

Photos from สำนักงานกิจการยุติธรรม's post 22/08/2022
16/08/2022

"Reason is a sense of justice"
เหตุผล คือ สิ่งที่แสดงออกแห่งความยุติธรรม

16/08/2022

คดีไหน ถึงต้องเป็นคดีพิเศษ?
------------------------------------
ความผิดทางอาญาตามที่กำหนดไว้ในบัญชี แนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
-------------------------------
#ทนายอาญา !!!ยินดีให้บริการทุกท่านแล้ว!!!
ที่สนใจที่อยากจะ
📌 #ปรึกษากฎหมาย #ฟ้องคดี #สู้คดี
📌 #ทนาย ผู้เชี่ยวชาญด้าน #คดีอาญา
#คืนความยุติธรรมให้จำเลย
#ช่วยประกันตัวผู้ต้องหา
#มอบอิสระภาพให้กับทุกคน
#กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-492-5816
📌Line: lawyerthai2
-------------------------------
www.meedeegroup.com

15/08/2022

"ผู้ใด #กระทำความผิดด้วยความจำเป็น " ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 https://justicechannel.org/law-in-words/law-word-section67
(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ
(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน
ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ"

การกระทำโดยจำเป็นแยกได้เป็น 2 กรณี คือ
กรณีตามมาตรา 67 (1) คือ จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ
มีหลัก ดังนี้
(1) อยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจ
(2) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้
(3) ผู้กระทำจะต้องมิได้ก่อเหตุการณ์นั้นขึ้นโดยความผิดของตน
(4) กระทำไปไม่เกินขอบเขต ได้แก่ ไม่เกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น

กรณีตามมาตรา 67(2) คือ จำเป็นเพื่อให้พ้นจากภยันตราย
มีหลัก ดังนี้
(1) มีภยันตราย
(2) ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง
(3) เป็นภยันตรายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโดยวิธีอื่นใดได้
(4) ภยันตรายนั้นผู้กระทำโดยจำเป็นมิได้ก่อให้เกิดขึ้น
(5) กระทำไปเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย
(6) กระทำไปไม่เกินขอบเขต ได้แก่ ไม่เกินสมควรแกเหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น

ทั้งสองกรณีถ้าการกระทำนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้กระทำยังมีความผิด แต่กฎหมายยกเว้นโทษให้

ตัวอย่าง
นายพลถูกคนร้ายกับพวกซึ่งมีอาวุธครบมือ ขู่บังคับให้เอาเรือรับคนร้ายข้ามฟากไปทำการปล้นทรัพย์ ถือว่านายพลกระทำด้วยความจำเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 307/2489
จำเลยได้ถูกกระทำร้ายในขณะที่กำลังกินอาหารโดยจำเลยมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้น จำเลยวิ่งหนีจากเรือนหลังตะวันออกไปทางเรือนหลังที่ผู้อยู่ ผู้ตายได้ทำการขัดขวางจำเลยในขณะที่มีคน 5-6 คนถือไม้วิ่งไล่ทำร้าย จำเลยอยู่อย่างกระชั้นชิดติดๆ กันไป

นับได้ว่าจำเลยกำลังตกอยู่ในภยันตรายอันร้ายแรงทั้งเป็นเวลากระทันหันอันจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นให้ทันท่วงทีไม่ได้ จึงเป็นความจำเป็นของจำเลยที่จะต้องผ่านไปทางที่ผู้ตายขัดขวาง

การที่จำเลยใช้มีดแทงผู้ตาย 1 ที เพื่อหลบหนีภัยตามเหตุที่ปรากฏ จึงยังไม่พอสันนิษฐานว่า จำเลยจงใจเจตนาฆ่าผู้ตาย แต่เห็นว่าการกระทำของจำเลย"เกินสมควรแก่เหตุไปมาก" กล่าวคือเพียงแต่ผู้ตายขัดขวางมิให้ผ่านไป ถ้าจำเลยใช้กำลังหักโหมขืนเข้าไปก็ยังทำได้ มิบังควรต้องใช้อาวุธมีดแทงจนเกิดเป็นคดีฆาตกรรม

#กฎหมายน่ารู้ #ศัพท์กฎหมายวันละคำ #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย

10/08/2022
08/08/2022

briefwork ประจำสัปดาห์เดือนสิงหาคม

08/08/2022

ขำๆภาษากฎหมาย

ไม่รู้ว่าพี่แก หนีไฟยังไง คว้าติดมือมาได้ ทั้งเหล้าและโซดา

ถ้าเป็เหล้า ที่แกซื้อดื่มเอง ก็ไม่เป็นไร ไม่ผิดกฎหมาย

แต่ถ้าเป็นเหล้าของทางร้าน หรือลูกค้ารายอื่น ที่หนีไฟออกไป แล้วพี่แกคว้ามาครอบครองโดยเจ้าของไม่อนุญาต ก็เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

แม้เจ้าของเหล้า จะไม่สนใจเหล้า เพราะห่วงชีวิต แต่ยังไม่อาจถือได้ว่า มีเจตนาสละทรัพย์สินนั้น

ความจริงเขาอาจหวงแหนเหล้าก็ได้ แต่ ไฟมันไล่จี้ตูดมา จึงต้องบอกลา เหล้าจ๋า เฮียลาก่อน

ถ้าเป็นเหล้าคนอื่น และพี่แกมีเจตนาเอามาดื่ม ผิดกฎหมายนะครับ โทษสูงมากๆด้วย

คือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๕ ผู้ใดลักทรัพย์

(๑) #ในเวลากลางคืน

(๒) #ในที่หรือบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ การระเบิด อุทกภัย หรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุ เหตุทุกขภัยแก่รถไฟ หรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสาร หรือภัยพิบัติอื่นทำนองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้น หรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกำลังตื่นกลัวภยันตรายใด ๆ
(๓)........

ถ้าความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยลักษณะดังที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราดังกล่าวแล้วตั้งแต่ #สองอนุมาตราขึ้นไป ผู้กระทำต้องระวาง #โทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

07/08/2022

รวมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

05/08/2022

เสร็จไปได้ด้วยดีกับการเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่กรรมการจัดหางานเรื่องการจัดตั้งบริษัทจัดหางาน

05/08/2022

#ฎีกาใหม่ปี64น่าสนใจ⭐⭐⭐
#ยักยอก

⭐ คำพิพากษาฎีกาที่ 3695/2564
โจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 1 ทำสัญญากิจการร่วมค้าฯ เพื่อแบ่งผลกำไรกัน ต่อมากิจการร่วมค้าฯ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยวสองชั้นและอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ จังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) ระยะที่ 1 กับการเคหะแห่งชาติ โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ร่วมลงทุนกับกิจการร่วมค้าฯ ด้วย ในระหว่างดำเนินการเกิดปัญหาและความขัดแย้งเรื่องการทำงานก่อสร้าง การทำบัญชีค่าใช้จ่าย รวมทั้งเรื่องการเบิกเงินและรับเงินค่าจ้างก่อสร้างกับการเคหะแห่งชาติโจทก์ทั้งสองกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และจำเลยที่ 3 จึงทำบันทึกข้อตกลงให้เปลี่ยนผู้รับเช็คเงินค่าจ้างก่อสร้างจากจำเลยที่ 1 เป็นโจทก์ที่ 2 จนกว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการ แม้จะปรากฎข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปรับเช็คจากการเคหะแห่งชาติอันเป็นการฝ่าฝืนบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแต่จำเลยที่ 1 ก็ได้มีหนังสือแจ้งโจทก์ที่ 1 ว่าในระหว่างที่จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกิจการร่วมค้าฯ ยังไม่แล้วเสร็จ จำเลยที่ 1 ขอเบิกเงินของกิจการร่วมค้าๆ ที่ได้รับจากการเคหะแห่งชาติมาเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานก่อสร้างในโครงการก่อน ดังนี้ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันเบียดบังเอาเงินค่าก่อสร้างไปเป็นของจำเลยทั้งสี่โดยทุจริต การกระทำของจำเลยทั้งสี่ไม่มีมูลเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 352

📍 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทา ความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้ง จาทั้งปรับ

—————
ทางทีมงานเพจเปิดกลุ่มทนายจิตอาสา (การศึกษา : เนติบัณฑิตไทย) เพื่อบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยยึดตามหลักกฎหมายที่ถูกต้องแม่นยำและตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา สนใจกดเข้ากลุ่ม
https://www.facebook.com/groups/811373995931227/?source=unknown
หรือติดต่อไอดีไลน์ เบอร์ 089-456-0905 (ทนายนพวรรณ) ✅
https://line.me/ti/p/xvHeA0NuCX

04/08/2022

สำนักงานกฎหมาย "Uprightlawoffice"
เรายินดีให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร
รวมไปถึง
- ต่อใบอนุญาต
- จัดหางาน
- วิทยากรฝึกอบรม
สามารถปรึกษาได้ทางข้อความเพจ หรือโทร 0928588772
ขอบคุณค่ะ

Timeline photos 01/08/2022

"สุขใดเล่าจะสุขใจเท่า ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์" และวันจันทร์หยุดอีกหลายคนอาจมีแพลนไปเที่ยวกับครอบครัวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจให้เต็มที่

สำนักงานกิจการยุติธรรมขอส่งต่อความรู้เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน" เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าในกรณีที่เที่ยวบินที่ท่านจะเดินทางถูกยกเลิก หรือล่าช้า ทุกท่านจะสามารถดำเนินการอย่างไร และได้รับการชดเชยอย่างไรบ้าง ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ.2553

สำนักงานกิจการยุติธรรมขอให้ทุกท่านใช้เวลาในช่วงวันหยุดอย่างมีความสุขกับครอบครัวและเดินทางโดยสวัสดิภาพครับ

สอบถามเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทร. 02-568-8800

#กฎหมายใหม่ #สำนักงานกิจการยุติธรรม #สังคมเคารพกฎหมาย #สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย #สิทธิ #สายการบินในประเทศ #นกแอร์
#การบินไทย

ที่มา :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/128/11.PDF

01/08/2022

:: บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง ::
🚩 เรื่อง รู้ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรม ยังนำมาใช้... โทษถึงขั้นไล่ออก !

📚ถาม หากข้าราชการตำรวจได้นำรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาใช้ ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นรถของกลางที่ถูกโจรกรรมมา ทำให้โดนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ท่านคิดว่าการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่? และคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
👉🏻ตอบ การกระทำดังกล่าวถือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เนื่องจากสถานะของผู้ฟ้องคดีที่เป็นข้าราชการตำรวจย่อมอยู่ในวิสัยที่จะตรวจสอบได้ แต่กลับจงใจที่จะละเลยไม่ทำการตรวจสอบ จึงทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เนื่องด้วยการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อจะลงโทษทางวินัย ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน ไม่จำเป็นต้องปรากฏพยานหลักฐานชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัยดังเช่นคดีอาญาจึงจะลงโทษได้

🔸 อ่านเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3BlV0PM

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

Law ฟัง Law เฟิร์ม ep.20 ไขข้อข้องใจ ใบบริสุทธิ์ ใบสุทธิ หนังสือรับรองคดีถึงสุดคืออะไร 01/08/2022

Law ฟัง Law เฟิร์ม ep.20 ไขข้อข้องใจ ใบบริสุทธิ์ ใบสุทธิ หนังสือรับรองคดีถึงสุดคืออะไร Law ฟัง law เฟิร์ม ep.20 ไขข้อข้องใจ ใบบริสุทธิ์ ใบสุทธิ หนังสือรับรองคดีถึงสุดคืออะไรThe Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพ...

ฎีกา InTrend ep.80 การผิดสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีอาญาจะเป็นเหตุให้เปลี่ยนโทษจำคุกที่รอไว้. 29/07/2022

ฎีกา InTrend ep.80 การผิดสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีอาญาจะเป็นเหตุให้เปลี่ยนโทษจำคุกที่รอไว้. ฎีกา InTrend ep.80 การผิดสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีอาญาจะเป็นเหตุให้เปลี่ยนโทษจำคุกที่รอไว้ได้หรือไม่The Host : กอง....

29/07/2022

Q : สร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดหรือไม่?
https://justicechannel.org/format/read/lawget161
A : ผิด #การก่อสร้าง #ดัดแปลง #เคลื่อนย้าย หรือ #ใช้อาคาร เพื่อกิจการอื่นหากไม่ขออนุญาต หรือฝ่าฝืนใบอนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มีโทษจำคุกสามเดือน ปรับเงินสูงสุดหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากยังฝ่าฝืน ปรับเงินวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
#อาคาร หมายความว่า #ตึก #บ้าน #เรือน #โรง #ร้าน #แพ #คลังสินค้า #สํานักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ทางหรือท่อระบายน้ํา อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ํา ท่าจอดเรือ รั้วกําแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมี น้ําหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนัก เกินกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ สําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย
#แบบแปลน หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสําคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ และการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดําเนินการใด
#ก่อสร้าง หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทน ของเดิมหรือไม่
#ดัดแปลง หมายความว่า #เปลี่ยนแปลง #ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง
#ผู้ดําเนินการ หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระทําการ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับ กระทําการดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง
เสียงความรู้กฎหมาย ตอน 161 สร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิด
https://www.youtube.com/watch?v=fdnVcWhVCJU
อ้างอิง : พ.ร.บ.อาคาร พ.ศ. 2522http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A404/%A404-20-9999-update.pdf

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท จัดหางาน ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

69 ซอยนาคนิวาส21 ถนนนาคนิวาส เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 08:30 - 17:30

กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
KD spy911 KD spy911
Bangkok

สืบทรัพย์สินคืนจากกลุ่มหลอกลวง สืบบุคคลสืบทรัพย์สืบทั่วไป

ทนาย Laws รอรับเรื่อง ทนาย Laws รอรับเรื่อง
Bangkok, 12130

รับปรึกษากฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เอสแอลโปร จำกัด, Sl Pro Bkk บริษัท นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เอสแอลโปร จำกัด, Sl Pro Bkk
358/708 ประชาราษฎร์สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ
Bangkok, 10800

บริการด้านเอกสาร วีซ่า ในอนุญาตทำง?

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ  เพนทา สกิล อิมพอร์ท บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เพนทา สกิล อิมพอร์ท
1/54 ซอยวัชรพล 2/7 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
Bangkok, 10220

ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU ถูกต้องตามกฏหมาย 100 %

MOU ลาว พม่า กัมพูชา MOU ลาว พม่า กัมพูชา
Bangkok, 10310

รับทำ MOU และให้คำปรึกษาการทำ บัตรอนุญาตทำงานและ เอกสารแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายฟรี

ทนายสาย HR ทนายสาย HR
99/156 ซ. พุทธบูชา 39 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
Bangkok, 10140

บริษัท ตรีบุญลอว์ จำกัด รับว่าความคดีทุกประเภท ให้คำปรึกษาทางคดี อบรมบรรยายงาน hr และคดีแรงงาน

SPLA LAW ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ SPLA LAW ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ
89/144 ซ. ราชพฤกษ์ 6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
Bangkok, 10160

We proud to present our Services and Professional Legal Alliance... (SPLA LAW)

JO Attorney Law Office JO Attorney Law Office
Samut Prakran Province
Bangkok, 10540

Legal Services

บริษัท สำนักกฎหมาย แสงนิติ จำกัด บริษัท สำนักกฎหมาย แสงนิติ จำกัด
27 Soi Ramkamhaeng 187 1/4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
Bangkok, 10510

รับว่าความทั่งราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีครอบครัว คดีแรงาน

บริษัท ไตร จัสติก จำกัด บริษัท ไตร จัสติก จำกัด
เลียบคลองสี่ฝั่งตะวันออก
Bangkok, 12120

รับปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายทุกประเภท

Thailand Laws Thailand Laws
399 Interchange 21 Building, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok, 10110

Criminal & Commercial Laws in Thailand