beartai BRIEF

beartai BRIEF

ความคิดเห็น

#หนุ่ยทอล์ก สัปดาห์นี้! ชวนพูดคุยและวิเคราะห์เรื่อง “ถอดบทเรียน More กระจาย เพียงเธอหลับตา หายยยย” แม็ก-ธีระชาติ ก่อตระกูล ทาเลนต์จาก beartai BRIEF ทำหน้าที่พิธีกรแทน และร่วมพูดคุยกับ อาจารย์ปิง-ประกิต สิริวัฒนเกตุ นักกลยุทธ์การลงทุน กรรมการผู้จัดการ บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์

ในวันอาทิตย์นี้ เวลา 10:00 น. ทาง
@ ติดตามข่าวสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ใหม่ๆ...IT World.
...ความจริงเคยปรากฎมาแล้ว และกำลังปรากฎอยู่

อันว่า...ความจริง(สัจจะธรรม,ธรรมนิยาม=สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา)นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ลัทธิใดลัทธิหนึ่ง หรือความเชื่อใดๆ(ทั้งเชื่อในสิ่งที่เชื่อและเชื่อในสิ่งที่ไม่เชื่อ)ความจริงนี้ครอบคลุมทั้งสากลจักรวาลทั้งพระอาทิย์ พระจันทร์ ดวงดาว มหาสมุทร แม่น้ำ ภูเขา ต้นไม้ คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ มีชีวิตและไม่มีชีวิต มันจะเป็นจริงอยู่อย่างนั้นชั่วอนันตกาลแม้คุณจะรู้หรือไม่รู้,แม้คุณจะพูดหรือไม่พูด,แม้คุณจะเห็นหรือไม่เห็น,แม้คุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ,แม้คุณจะให้ค่าความสำคัญหรือไม่ให้ค่าความสำคัญ,แม้คุณจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา,แม้คุณจะถือเคร่งครัดในศีล หรือบทบัญญัติข้อห้ามต่างๆ,แม้คุณจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือสามัญชน,แม้คุณจะเป็นศาสดา พระเจ้าหรือสาวก,แม้คุณจะเชื่อในกฎแห่งกรรมหรือไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม,แม้คุณจะเชื่อว่าโลกหน้ามีหรือไม่มี,แม้คุณจะเชื่อว่านรก สวรรค์มีหรือไม่มี,แม้คุณจะเชื่อและเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นล้านปี,แม้คุณจะเป็นนักการเมืองหรือประชาชน,แม้คุณจะเชื่อว่าคุณเก่งและดีกว่าคนอื่น,แม้คุณจะเชื่อว่าคุณไม่เก่งและชั่วกว่าคนอื่น,แม้คุณจะเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งปวงมีแก่นสาระหรือไร้สาระแก่นสาร,แม้คุณจะเป็นผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่สามารถจดจำคำสอนในคำภีร์ได้ทุกเล่ม ทุกหน้า ทุกวรรค ทุกประโยคทุกตัวอักษร,แม้คุณจะเป็นผู้นำสูงสุดที่สังคมโลกเชิดชูยกย่อง,แม้คุณจะเป็นเจ้าผู้ครอบครองของเแบรนด์เนมที่ราคาแพงที่มีปริมาณมากพอที่จะถมมหาสมุทรทั้งโลก,แม้คุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์ ได้รับโล่หรือใบประกาศเกียรติคุณรวมถึงเหรียญตราสายสะพายและเครื่องราชมีจำนวนเท่ากับเม็ดทรายในแม่น้ำ มหาสมุทร ตลอดจนฝุ่นละอองในห้วงอวกาศทั่วทั้งจักรวาลรวมกัน,แม้คุณจะเป็นชาวยุโรปหรือชาวเอเซีย,แม้คุณจะกำเนิดในตระกูลที่สูงศักดิ์หรือต่ำต้อย,คุณจะเป็นนักบวชหรือฆราวาส,แม้คุณจะมีผิวสีดำหรือผิวสีขาว,แม้คุณจะเป็นคนทุพพลภาพหรือร่างกายอวัยวะสมบูรณ์,แม้คุณจะร่ำรวยมีเงินทองกองสูงใหญ่เท่ากับภูเขาทั้งโลกรวมกันหรือคุณจะยากจนขัดสน,แม้คุณจะเป็นบ้าหรือคนปกติ,แม้คุณจะเชื่อว่าตายแล้วเกิด,แม้คุณจะเชื่อว่าตายแล้วสูญ,แม้คุณจะคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่,แม้คุณจะเชื่อว่าบุญบาปมีหรือไม่มี,แม้คุณจะสะสมบุญมากมายเท่ากับปริมาณเม็ดทรายในมหาสมุทร,แม้คุณจะสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต,แม้คุณจะลงชำระล้างบาปในแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ตราบจนสิ้นอายุขัย,แม้คุณจะเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีผู้สร้างหรือเกิดขึ้นเอง,แม้คุณจะคิดว่าข้าพเจ้าเป็นคนวิกลจริตเสียสติหรือไม่ก็ตาม ฯลฯ ถึงแม้จะมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติและตรัสสั่งสอนหรือไม่ก็ตาม ความจริงนี้ยังคงเป็นความจริงอยู่เช่นนั้น "เปรียบดั่งความว่างในอากาศถึงแม้จะมีแสงสว่างจากพระอาทิตย์ พระจันทร์หรือไม่ก็ตาม ความว่างนั้นก็มิได้สว่างขึ้นหรือมืดลงแต่อย่างใดยังคงเป็นความว่างอยู่อย่างนั้นเอง"
//เมื่อธรรมชาติเดิมแท้มิได้แบ่งแยก ดังนั้นมวลมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนาจงสามัคคี สามัคคี และจงสามัคคี//

@ปฏิวัติจิตนี้มาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้เสียของ.
ครบรอบ 21 ปีเต็ม ของเหตุการณ์ 11 กันยายนช็อกโลก

beartai BRIEF สรุปสั้น ๆ แบบรวบรัด มหากาพย์เรื่องนี้ มีความเป็นมายังไง ใครคือจุดเริ่มต้นของเหตุวินาศกรรมครั้งนี้

#911 #บินลาเดน
ขอบพระคุณมากๆๆๆๆค่ะ beartai BRIEF 🙏 🥰 ❤️
beartai BRIEF มีหน้าเว็บ Homepage แล้ว ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านข่าวเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมืองโลก อีกทั้งยังได้ดูคลิปใหม่ ๆ รวมไปถึงอัปเดตราคาน้ำมันได้ด้วย !!

มาดูกันเลยที่ https://bit.ly/BRIEFHOME

เพจ beartai BRIEF สีแดง รายงานคู่แดงเดือดครับ จบเกมเดือดมั่กๆ
**อ่านให้เข้าใจ**
บอกกล่าวทุกคนล่วงหน้า
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยทุกคนไม่ต้องตกใจ!! พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10 จะไม่ให้ใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย และจะไม่ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือเรียกว่าระบอบ "ราชาธิปไตย" หมายความว่า "อำนาจสูงสุด" คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของทุกคน ของประชาธิปไตยทุกคนในประเทศไทย
ปัจจุบันประเทศไทยเล่นการเมืองเกินขอบเขต ประชาธิปไตยเกินขอบเขตอำนาจอธิปไตยของประชาชน จากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี ไม่ใช่เป็นการประท้วงแค่รัฐบาลนายกรัฐมนตรี แต่เป็นการสู้กับพระมหากษัตริย์โดยตรง เพื่อหาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์(ประธานาธิบดีเป็นประมุขปกครองประเทศ)
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่องจะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์จริง และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้รบแบบ"สงครามเย็น" โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครอง ใช้ม็อบป่วนประเทศ สถานทูต ศาลต่างๆรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ จะได้เป็นข้อต่อลองกับพระมหากษัตริย์หลอกล่อให้พระมหากษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อเอาเหตุความไม่เหมาะสมของพระมหากษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่ต้องแก้ไข ในหลวงวชิราลงกรณ์ (ร.10) พระองค์ขอบใจประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยร่วมกัน ทำให้เห็นถึงช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทยที่จะต้องแก้ไขและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน(กบฏ) ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง (กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด สามารถปฏิรูปประเทศได้ด้วยตัวเองเหมือน รัชกาลที่5) ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ ข้อ6,7และ9 ใน 10 ข้อ(ตามรูปภาพ)
ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) จะใช้อำนาจสูงสุด (อำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์) ตั้งเมือง "ลูกหลวง" ให้เจ้าเมืองลูกหลวง (จอมพลวิเศษ (องครักษ์เอก"พิเศษ" กษัตริย์วชิราลงกรณ์)) เป็น"ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ไทย" โดยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ทรงงานในส่วนที่พระมหากษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์และประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ เพื่อแก้ปัญหากบฏที่เกิดขึ้น เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย ชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน ป้องกันการเล่นการเมืองเกินขอบเขตของประชาชน และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป
...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านพระมหากษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยพระมหากษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...พระนามเจ้าเมืองลูกหลวง ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) จะแจ้งวันออกราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
beartai BRIEF พาไปเจาะลึกอาชีพ "อาสากู้ภัย" ที่ต้องสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่เบื้องหลังกลับมีเรื่องราวความวุ่นวายที่ไม่คาดคิด !!

#กู้ภัย
ร่วงเฉียด 28,000 ดอลลาร์ / 2.0 จะรอดไหม? ติดตามได้ในข่าวเช้า beartai BRIEF
ตลาดหุ้นดีดหลังรายงานการประชุม FED / สหรัฐฯ พัฒนากระจกเปลี่ยนสี ช่วยประหยัดพลังงานในบ้านได้ ติดตามได้ในข่าวเช้า beartai BRIEF
EU ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ทำ ร่วงต่ำล้านอีกครั้งเช้านี้ ติดตามได้ในข่าวเช้า beartai BRIEF
นับคะแนนครบ 100% #เลือกตั้งผู้ว่ากทม65 / รวมข่าว #คริปโต โดย พี่บิท Bitcast ติดตามได้ในข่าวเช้า beartai BRIEF
หลุด $30,000 / สินทรัพย์เสี่ยงโดนเทขายหลัง จะขึ้นดอกเบี้ยสูงที่สุด ติดตามได้ในข่าวเช้า beartai BRIEF

ตามติดสรุปข่าวอนาคตที่อยู่ในกระแสโลก ตั้งแต่เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ไปจนถึงการเมืองโลก

29/11/2022

Highlight : beartai BRIEF ON STAGE
“ความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย จุดไหนที่ต้องแก้”

ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันอนาคตไทยศึกษา ตอบคำถามว่า ถ้าไม่มีครูจะเป็นอย่างไร

#หาทางออกให้กับการศึกษาไทย

29/11/2022

Highlight : beartai BRIEF ON STAGE
“ความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย จุดไหนที่ต้องแก้”

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้า ตอบคำถามเรื่องการตัดผม : คือกฎระเบียบที่ถูกมองว่าไม่จำเป็น

#หาทางออกให้กับการศึกษาไทย

29/11/2022

Highlight : beartai BRIEF ON STAGE
“ความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย จุดไหนที่ต้องแก้”

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอบคำถามว่า การแบ่งห้องเรียนพิเศษ - ห้องเรียนธรรมดา คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่

#หาทางออกให้กับการศึกษาไทย

29/11/2022

beartai BRIEF ON STAGE #2 ส่องอนาคตโลก สร้างอนาคตการศึกษาไทย

beartai BRIEF ON STAGE #2 เปิดเวทีทอล์ก หาทางออกให้กับการศึกษาไทยในหัวข้อ “ส่องอนาคตโลก สร้างอนาคตการศึกษาไทย” เพื่อค้นหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย จุดไหนที่ต้องแก้

#อนาคตการศึกษาไทย

29/11/2022

beartai BRIEF ON STAGE #2
เริ่มลงทะเบียนแล้ว!

งานเริ่มเวลา 15.00 - 17.00 น.
ณ อาคาร West ชั้น 3 ห้องทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีปุณณวิถี ทางออก 6 มีทางเชื่อมเข้าสู่อาคารชั้น 3 ทันที!

#อนาคตการศึกษาไทย

29/11/2022

⦿ Jeff Bezos เตือนให้รักษาเงินสด พร้อมแนะ 3 ธุรกิจน่าลงทุนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

• เจฟฟ์ เบโซส (Jeff Bezos) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของแอมะซอน (Amazon) เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเขากล่าวเตือนว่า การเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

• การที่หลายบริษัทต่างปลดพนักงาน นั่นหมายความว่า เราควรควบคุมรายจ่ายให้มากขึ้น จะซื้อทีวีจอใหญ่ รถยนต์ใหม่ ตู้เย็น หรืออะไร ต้องคิดให้ดีจะต้องไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน สรุปง่าย ๆ คือ ควรรักษาเงินสด และหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนั่นเอง

• มหาเศรษฐีเบโซสได้ชี้แนะว่า นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับนักลงทุน แต่สามารถเลือกลงทุนในบางธุรกิจ ซึ่งเรายังสามารถเข้าลงทุนได้ แม้ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยมี 3 ธุรกิจที่น่าลงทุน

1. สาธารณูปโภค ได้แก่ บริษัทที่ให้บริการไฟฟ้า น้ำ ก๊าซธรรมชาติ และบริการที่จำเป็นสำหรับครัวเรือน และธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งธุรกิจนี้จะทนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ เพราะคนจำเป็นต้องใช้บริการ และมีการจ่ายปันผลที่น่าเชื่อถือ

2. ดูแลสุขภาพ เป็นธุรกิจที่ไม่ขึ้นกับการขึ้นลงของเศรษฐกิจ สามารถเติบโตในระยะยาวตามปัจจัยของประชากร ผู้สูงอายุ และมีนวัตกรรมอย่างมากมาย

3. อสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าอัตราการจำนองเพิ่มขึ้น แต่อสังหาริมทรัพย์จะมีความยืดหยุ่นในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูง โดยในช่วงที่เงินเฟ้อ อสังหาริมทรัพย์สามารถให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้น และพันธบัตรหลายเท่า ทั้งนี้ แนะคนที่ทุนน้อยสามารถลงทุนผ่านทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ได้

‣ เรียบเรียง ศิลา วงศ์เจริญ
‣ ภาพ Seattle City Council / Wikimedia Commons
‣ อ่านข่าวอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/BRIEFHOME
‣ อ้างอิง https://finance.yahoo.com/news/hold-onto-money-jeff-bezos-230000890.html

#เจฟฟ์เบโซส

29/11/2022

⦿ GWM ชี้แจง กรณีแผงครอบแบตเตอรี่ของ ORA GOOD CAT ใต้ท้องรถเสียหาย จนเคลมหลายแสน

• ตามที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรถยนต์ ORA GOOD CAT ที่แผงครอบแบตเตอรี่ใต้ท้องรถได้รับความเสียหาย โดยหลังจากที่บริษัทประกันภัยได้ประเมินมูลค่าการซ่อมแล้ว พบว่า มูลค่าการซ่อมมากกว่า 70% ของทุนประกัน ทางบริษัทประกันภัยจึงเสนอคืนทุนประกันเต็มจำนวนให้กับลูกค้านั้น ทาง เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

• ในกรณีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของรถไฟฟ้า และเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของลูกค้า GWM ถือเป็นเรื่องสำคัญ และมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ โดยทีมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และช่างเทคนิคได้เข้าทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่ โดยใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง โดยการตรวจสอบนี้จะครอบคลุม 3 ด้าน

1. การทดสอบระบบแรงดันไฟภายในแบตเตอรี่และการทำงานของแบตเตอรี่
2. การตรวจสอบการรั่วไหลของระบบหล่อเย็น (Coolant) ภายในแบตเตอรี่
3. การตรวจสอบการรั่วไหลของฝุ่นและอากาศเข้าในแบตเตอรี่

• สำหรับเคสดังกล่าว จากการทดสอบด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง พบว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกับตัวแบตเตอรี่ภายในใด ๆ ทั้งสิ้น จึงวิเคราะห์ให้ทำการเปลี่ยนเฉพาะฝาครอบแบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายจากการกระแทกเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายจะยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัทประกัน

• โดยราคาที่มีการส่งให้บริษัทประกันเพื่อคำนวณความเสียหายในเบื้องต้นนั้น เป็นราคาของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูก ซึ่งเป็นการประเมินเบื้องต้นจากการสังเกตจากลักษณะภายนอกเท่านั้น ซึ่ง GWM ได้ขออภัยกับการสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลกับลูกค้า และผู้ที่ได้รับข่าวสารมา ณ ที่นี้ด้วย

• ทั้งนี้ เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความกังวลของลูกค้า GWM ขอชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน และเริ่มดำเนินการในทันทีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุและแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย ทาง GWM สำนักงานใหญ่ จะเข้าไปร่วมพูดคุย และเจรจาแก้ปัญหากับบริษัทประกันให้กับลูกค้าในทุกเคส

2. จัดตั้ง HOTLINE สายด่วน เพื่อรับปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่โดยเฉพาะ

3. จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่หลังอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานกับบริษัทประกัน และลดความกังวลของลูกค้า

4. ทำงานกับทางสำนักงานใหญ่ที่ประเทศจีน เพื่อเจรจาเกี่ยวกับราคาแบตเตอรี่ และการถ่ายโอนความรู้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นบางโมดูล หรือการซ่อมแบตเตอรี่เพื่อลดภาระของลูกค้า เพื่อรองรับเคสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

5. ทำงานร่วมกับบริษัทประกันในการตรวจสอบความถูกต้องของใบประเมินราคาก่อนนำส่งลูกค้า และปรับปรุงการสื่อสารระหว่างบริษัทประกัน, GWM Partner Store, GWM สำนักงานใหญ่ และลูกค้า

6. หาแนวทางร่วมกับบริษัทประกันถึงความเป็นไปได้ในการทำประกันแยกเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ หรือการทำประกันเพื่อคุ้มครองเต็มมูลค่าทุนประกันของตัวรถ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

• ทั้งนี้ ในเวลาเพียง 1 ปีกว่าที่ GWM เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับแบรนด์ และผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ORA GOOD CAT ที่สามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% อย่างต่อเนื่อง

• GWM ขอให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าทุกท่านว่า เราจะทำงานอย่างสุดความสามารถในการแก้ไขข้อกังวลต่าง ๆ ของลูกค้าของเรา และมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของเราในทุกมิติให้ดีที่สุด

‣ เรียบเรียง ทีมแอดมิน แบไต๋
‣ อ่านข่าวอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/BRIEFHOME

#รถยนต์ไฟฟ้า #แบตเตอรี่

29/11/2022

beartai BRIEF ON STAGE #2 พบกันวันนี้!
เวลา 15.00 - 17.00 น. (ลงทะเบียน 14.00 น.)
ณ อาคาร West ชั้น 3 ห้องทรู ดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์

หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีปุณณวิถี ทางออก 6 มีทางเชื่อมเข้าสู่อาคารชั้น 3 ทันที!

#อนาคตการศึกษาไทย

Tesla เผยรถเทรลเลอร์ไฟฟ้า Semi เสร็จสิ้นการวิ่งในระยะ 804 กม. ครั้งแรกที่บรรทุกหนักเต็มเหนี่ยว #bear 29/11/2022

Tesla เผยรถเทรลเลอร์ไฟฟ้า Semi เสร็จสิ้นการวิ่งในระยะ 804 กม. ครั้งแรกที่บรรทุกหนักเต็มเหนี่ยว #bear

ความสำเร็จของการทดสอบครั้งนี้ สะท้อนว่า ได้สร้างรถเทรลเลอร์ไฟฟ้าอย่างเหนือชั้น เนื่องจากคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Nikola, Mercedes, Volvo และ Daimler ยังไม่เคยทำระยะทางได้ไกลขนาดนี้มาก่อน

Tesla เผยรถเทรลเลอร์ไฟฟ้า Semi เสร็จสิ้นการวิ่งในระยะ 804 กม. ครั้งแรกที่บรรทุกหนักเต็มเหนี่ยว #bear อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซีอีโอของเทสลา (Tesla) และเจ้าของโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์ (Twitter) ได้ทวีตเผยความสำเร็จของ Tesla Semi รถเทร.....

ในที่สุด!! Tesla เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทย ธันวาคมนี้ #beartai 28/11/2022

ในที่สุด!! Tesla เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทย ธันวาคมนี้ #beartai

เทสลา (ประเทศไทย) เปิด LINE Official Account พร้อมทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ในที่สุด!! Tesla เตรียมเปิดประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทย ธันวาคมนี้ #beartai เทสลา (ประเทศไทย) ได้เปิด LINE Official Account 'Tesla Thailand' () พร้อมกล่าวทักทายชาวไทยที่มีความสนใจ "Hello Thailand สวัสดีประเทศไทย" เตรี....

28/11/2022

⦿ Daiso เตรียมเปิดสาขาในสหรัฐฯ เพิ่ม 10 เท่า หลังผู้บริโภคต้องสินค้าคุณภาพ - ราคาถูก ช่วงเงินเฟ้อ

• สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ไดโซ อินดัสทรีส์ (Daiso Industries) เจ้าของแบรนด์ “ไดโซ” (Daiso) ธุรกิจขายสินค้าราคา 100 เยนในญี่ปุ่น ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสาขาในสหรัฐฯ กว่า 10 เท่า หรือคิดเป็นจำนวน 1,000 สาขาในระยะยาว โดยมีปัจจัยสำคัญอย่างเงินเฟ้อที่พุ่งสูง เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันมองหาสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาถูก

• ปัจจุบัน มีร้านไดโซกว่า 80 สาขาในหลายรัฐของสหรัฐฯ เช่น แคลิฟอร์เนียและเท็กซัส โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะเปิดสาขาเพิ่มอีก 30 แห่งในรัฐแอริโซนา และรัฐอื่น ๆ ในปีงบการเงินหน้า และในระยะยาวจะเปิดให้ได้ถึง 1,000 สาขาทั่วประเทศสหรัฐฯ

“เราคิดว่า สินค้าที่มีคุณภาพ และมีราคาเดียวกันทั้งร้านจะดึงดูดผู้บริโภคชาวอเมริกันได้ โดยไดโซมีแผนที่จะรุกตลาดไปทั่วทั้งสหรัฐฯ” ตัวแทนของไดโซกล่าว

• หนึ่งในดัชนีชี้วัดที่ทำให้ไดโซบุกมาทำตลาดในสหรัฐฯ คือ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันที่เรียกว่า “Dollar Shops” โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ไดโซได้เปิดสาขาแรกในย่านแมนฮัตตันของมหานครนิวยอร์ก

• สำหรับการทำตลาดในต่างประเทศนั้น ไดโซเริ่มต้นที่ไต้หวันเมื่อปี 2001 โดยข้อมูลล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ร้านไดโซมีสาขาทั้งหมด 2,300 สาขา ใน 25 ประเทศและดินแดนนอกญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย ซึ่งหากนับเฉพาะในเกาหลีใต้นั้น มีร้านไดโซมากถึง 1,300 สาขาเลยทีเดียว

• ทั้งนี้ กลยุทธ์สำคัญที่ไดโซเลือกใช้ในการขยายสาขามาโดยตลอด นั่นก็คือ การเปิดสาขาในประเทศที่กำลังมีปัญหาเศรษฐกิจและการเลิกจ้าง เนื่องจากผู้บริโภคต้องรัดเข็มขัด และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน การมองหาสินค้าที่มีคุณภาพในร้านราคาเดียวจึงกลายเป็นที่ผู้บริโภคต้องการ

‣ เรียบเรียง วาณิชชา สายเสมา
‣ ภาพ Daiso Japan USA
‣ อ่านข่าวอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/BRIEFHOME
‣ อ้างอิง https://www.japantimes.co.jp/news/2022/11/27/business/corporate-business/daiso-increase-us-stores-10x/

#ไดโซ #เงินเฟ้อ

28/11/2022

⦿ กระทรวงยุติธรรมรัสเซียเพิ่ม Meta ไว้ในบัญชีองค์กรสุดโต่ง ชี้สนับสนุนการปล่อยเนื้อหาที่มีอคติต่อรัสเซีย

• หนังสือพิมพ์ Kommersant ของรัสเซียรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมของรัสเซียเพิ่ม Meta Platforms บริษัทเจ้าของ Facebook และ Instagram เข้าไปอยู่ในรายชื่อองค์กรสุดโต่งแล้ว

• กระทรวงยุติธรรมถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของรัสเซียที่ดำเนินการในลักษณะนี้ โดยก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลกลางรัสเซียเคยประกาศให้ Meta เป็นกลุ่มก่อการร้ายและองค์กรสุดโต่ง

• การดำเนินการดังกล่าว เปิดทางให้ธนาคารในรัสเซียสามารถอายัดทรัพย์สินของบริษัท และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในประเทศได้ และยังได้มีการจำกัดการเข้าถึง Facebook และ Instagram ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อต้านโซเชียลมีเดียของโลกตะวันตก

• โดยการเพิ่มรายชื่อของ Meta นั้น รัฐบาลกลางรัสเซียให้เหตุผลว่า Meta สนับสนุนการปล่อยเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง และมีอคติต่อรัสเซีย หรือที่เรียกว่า ‘Russophobia’ หลังจากที่ Facebook อนุญาตให้ผู้ใช้ในยูเครน และประเทศใกล้เคียง โพสต์เนื้อหาที่แสดงความอาฆาตต่อกองทัพรัสเซียที่เข้ารุกรานยูเครนตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้

‣ เรียบเรียง จตุรวิทย์ เครือวาณิชกิจ
‣ ภาพ REUTERS/Dado Ruvic
‣ อ่านข่าวอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/BRIEFHOME
‣ อ้างอิง https://www.reuters.com/technology/russias-justice-ministry-adds-meta-extremist-list-kommersant-2022-11-25/

#รัสเซีย #ยูเครน #สงครามรัสเซียยูเครน

28/11/2022

⦿ Cryptomind จับมือ InnovestX พัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัล เตรียมเปิดให้บริการปี 2566

• บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (Cryptomind Group) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) ลงนามความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการดำเนินงานโดย บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด (Merkle Capital) และ บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด

• สำหรับเป้าหมายในความร่วมมือครั้งนี้ ก็เพื่อมุ่งผลักดันพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัลให้ตอบโจทย์นักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านต่าง ๆ และยังมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ เพื่อมีเป้าหมายหลักในการร่วมผลักดัน และพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัลให้เติบโตและยั่งยืน โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการภายในปี 2566 นี้

• นายอัครเดช เดี่ยวพานิช ประธานกรรมการ Cryptomind Group และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Merkle Capital เปิดเผยว่า Cryptomind Group เชื่อว่าการได้พาร์ตเนอร์ที่มีคุณภาพอย่าง InnovestX จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Cryptomind Group อีกทั้งยังช่วยต่อยอดทางธุรกิจ และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

• นายอัครเดช ยังกลาวอีกว่า Cryptomind Group หวังที่จะเป็น One-Stop Service ในด้านสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และจัดทำ Research ผ่านทาง บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด รวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเงินทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบริษัทในเครืออย่าง Merkle Capital

“โดยทั้งสองบริษัทฯ จะใช้โอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจกันครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งองค์ความรู้ แนวคิด และวิธีการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาบริการการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งนับว่าเป็นผลดีที่นักลงทุนจะสามารถมีตัวเลือกให้การลงทุน และลงทุนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถร่วมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนในอนาคต” นายอัครเดชกล่าว

• ทางด้าน นายพุฒิกานต์ เอารัตน์ Chief Digital Assets Officer ของ InnovestX เปิดเผยว่า InnovestX คือองค์กรที่มุ่งมั่นในการร่วมผลักดัน และพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างการลงทุนที่มีความปลอดภัย โปร่งใส รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุน เพื่อการสร้างรากฐานการลงทุนที่ดีและยั่งยืน พร้อมดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบบริการที่ดี และให้นักลงทุนได้รับประโยชน์สูงสุด

• อีกทั้ง InnovestX ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลและใบอนุญาตประกอบธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลักดันการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อให้บริการบน InnovestX Super App แพลตฟอร์มให้บริการการลงทุนครบวงจร และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง Cryptomind Group ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ดีร่วมกัน

• ทั้งนี้ Cryptomind Group และ InnovestX มีแผนที่จะเปิดให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปี 2566

‣ เรียบเรียง พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์
‣ อ่านข่าวอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/BRIEFHOME

#คริปโตมายด์ #อินโนเวสท์เอกซ์

28/11/2022

⦿ นักวิเคราะห์แสดงความกังวล หลังพบว่ากองทุนเงินสำรอง Binance มีเหรียญ BNB ถึง 44%

• W***y Woo นักวิเคราะห์ข้อมูลคริปโทเคอร์เรนซี และผู้ร่วมก่อตั้ง CMCC Global บริษัทเวนเจอร์แคปปิตอลที่มุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชน เปิดเผยว่า Secure Asset Fund for Users (SAFU) หรือกองทุนเงินสำรองของไบแนนซ์ (Binance) มีเหรียญ BNB อยู่จำนวน 367 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 44% ของกองทุนฯ

• โดยส่วนที่เหลือของกองทุนฯ ประกอบไปด้วย BUSD 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 32% และมี BTC จำนวน 270 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 24% ของกองทุนฯ

• ทั้งนี้ W***y Woo ได้ออกมาแสดงความกังวลว่า แม้ว่าตัวเขาจะชื่นชมไบแนนซ์ที่จัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นมา แต่อีกด้านหนึ่ง เขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณเหรียญ BNB ในกองทุนฯ นั้น

“พวกเราควรจะรู้สึกอย่างไร เมื่อเงินสำรองฉุกเฉินของ FTX เต็มไปด้วย FTT?” W***y Woo กล่าว

• ทั้งนี้ ไบแนนซ์ได้จัดตั้งกองทุน SAFU ขึ้นในปี 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ใช้งานไบแนนซ์ โดยกองทุนนี้ได้รับเงินสะสมจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ผู้ใช้งานจ่ายให้กับไบแนนซ์ โดยเมื่อแรกเริ่มการเปิดตัวกองทุนอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมที่ผ่านมา กองทุน SAFU มีทรัพย์สินอยู่ทั้งสิ้น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในช่วงตลาดคริปโทขาลงนี้ ทรัพย์สินลดลงมาอยู่ที่ 837 ล้านเหรียญสหรัฐ

‣ เรียบเรียง วาณิชชา สายเสมา
‣ อ่านข่าวอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/BRIEFHOME
‣ อ้างอิง
https://cryptopotato.com/binance-safu-insurance-fund-is-44-backed-by-its-own-token/

#คริปโต #ไบแนนซ์

“Blockchain Thailand Genesis 2022 : Road to Web3” งานบล็อกเชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย #beartai 28/11/2022

“Blockchain Thailand Genesis 2022 : Road to Web3” งานบล็อกเชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย #beartai

งาน Blockchain Thailand Genesis ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยงานในปีนี้มาในธีม “Road to Web3” เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้โลกยุคใหม่ และวิวัฒนาการของ Web 3.0 อนาคตโลกอินเตอร์เน็ตที่ไร้ตัวกลาง

“Blockchain Thailand Genesis 2022 : Road to Web3” งานบล็อกเชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย #beartai งานบล็อกเชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย “Blockchain Thailand Genesis 2022” ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้ธีม “Road to Web3”

สาวออสซี่บ่นอุบ โดนกรมศุลฯ ปรับ 2,664 เหรียญ โทษฐานนำแซนด์วิชจากสิงคโปร์เข้าประเทศ #beartai 27/11/2022

สาวออสซี่บ่นอุบ โดนกรมศุลฯ ปรับ 2,664 เหรียญ โทษฐานนำแซนด์วิชจากสิงคโปร์เข้าประเทศ #beartai

สาวออสซี่อ่วม! โดนปรับเกือบแสน เหตุไม่สำแดงอาหาร พกแซนด์วิชสิงคโปร์เข้าออสเตรเลีย

สาวออสซี่บ่นอุบ โดนกรมศุลฯ ปรับ 2,664 เหรียญ โทษฐานนำแซนด์วิชจากสิงคโปร์เข้าประเทศ #beartai ใครจะไปคิดล่ะเนอะ ว่าอีแค่แซนด์วิช 1 ชิ้น จะกลายเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศออสเตรเลีย แต่กว่าจะรู้ก็...

27/11/2022

⦿ Elon Musk เผย อาจสร้างสมาร์ตโฟนเอง หากแอป Twitter ถูกถอดจาก Android และ iOS

• หลังจากที่ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) เข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์ (Twitter) ด้วยมูลค่า 44,000 ล้านเหรียญ (ประมาณ 1.57 ล้านล้านบาท) เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เขาก็ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทครั้งใหญ่ เช่น การปลดพนักงานออกจำนวนมาก และสั่งให้พนักงาน (ที่เหลือ) ทำงานแบบฮาร์ดคอร์ รวมถึงการคืนสถานะบัญชีผู้ใช้ให้ โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เคยถูกแบบถาวรจากการโพสต์ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงเมื่อต้นปี 2021

• ล่าสุด ลิซ วีลเลอร์ (Liz Wheeler) พิธีกรรายการ The Liz Wheeler Show ได้ทวีตถามมัสก์ว่า ถ้าหากทวิตเตอร์ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขบางประการ หรือถูกถอดออกจากแอปสโตร์ของ Apple และ Google แล้วนั้น เขาจะผลิตสมาร์ตโฟนของตนเองหรือไม่

• วีลเลอร์ได้กล่าวเสริมในทวีตว่า ผู้ใช้ครึ่งหนึ่งของประเทศ ยินดีที่จะทิ้งสมาร์ตโฟน Android และ iPhone ที่มีอคติ และคอยสอดแนมเก็บข้อมูลผู้ใช้ รวมถึงความที่มัสก์สามารถสร้างจรวดไปดวงจันทร์ได้ การสร้างสมาร์ตโฟนเครื่องเล็ก ๆ ก็อาจเป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับเขา

• ทั้งนี้ มัสก์ได้ทวีตตอบกลับมาว่า เขาหวังว่าเรื่องจะไม่ใหญ่โตไม่ถึงขั้นนั้น แต่ถ้าหากไม่มีทางเลือกอื่น เขาก็จะสร้างสมาร์ตโฟนของตนเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

• นอกจากนี้ Gulf News ยังได้รายงานเกี่ยวกับข่าวลือที่มีมาระยะหนึ่งแล้วของคอนเซปต์สมาร์ตโฟน Tesla Pi Phone ที่อาจกลายเป็นจริงขึ้นมา แต่ก็ยังไม่มีรายงานยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับการผลิต หรือกำหนดการวางจำหน่ายแต่อย่างใด

• ไม่เพียงแค่นั้น บริษัทสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ของมัสก์ยังได้ร่วมมือกับ T-Mobile หนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของสหรัฐฯ ซึ่งยิ่งตอกย้ำถึงทฤษฎีที่ว่า ถ้าหากมัสก์ผลิตสมาร์ตโฟนของตนเองจริง ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะหาผู้ให้บริการเครือข่ายที่จะรองรับสมาร์ตโฟนของเขา

• ทางฝั่งสำนักข่าว CNBC ก็ได้รายงานว่า มัสก์ต้องการที่จะเพิ่มอิสระในการพูดบนแพลตฟอร์มของทวิตเตอร์ให้มากขึ้น ในขณะที่สร้างรายได้จากค่าบริการรายเดือนควบคู่ไปด้วย แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่แพลตฟอร์มอาจละเมิดกฏของ Apple และ Google

• นอกจากนี้ มัสก์ยังได้วิพากษ์วิจารณ์ว่า การเก็บค่าธรรมเนียม 30% ของแอปสโตร์เหล่านี้ เป็นภาษีอินเทอร์เน็ตที่ถูกซุกซ่อนไว้ โดยค่าธรรมเนียมที่สูงขนาดนี้เป็นผลมาจาก iOS และ Android เป็นผู้ผูกขาดตลาดนั่นเอง

‣ เรียบเรียง ปรีดี ฤกษ์วลีกุล
‣ อ่านข่าวอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/BRIEFHOME
‣ อ้างอิง https://www.techtimes.com/articles/283984/20221125/elon-musk-reveals-he-might-have-to-make-a-smartphone-under-dire-conditions-could-the-tesla-pi-phone-be-real.htm

#อีลอนมัสก์ #ทวิตเตอร์

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

คลองที่ชาวกรุงโซลภูมิใจ
ราชวงศ์ที่รวยที่สุดในโลก
ทำไมประเทศไทยผลิตปุ๋ยเคมีเองไม่ได้? | In Focus #beartaiBRIEF
#Bitcoin ยังเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการออม?
สภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบบ้านเรา จะส่งผลอย่างไรกับ #รถEV บ้าง
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน พลังงานแห่งอนาคต | #beartaiBRIEF
กระบวนการสร้างแบตเตอรี่ #รถEV ยังถือว่ายังสร้างมลภาวะให้กับโลกอยู่?
#รถEV เป็นรถพลังงานสะอาด แต่แหล่งที่มาของพลังงานนั้นก็ควรเป็นพลังงานสะอาดด้วย
สอบมิดเทอม โจ ไบเดน ผลจะเป็นยังไง?  l #หนุ่ยทอล์ก
ถึงเวลาทบทวน พ.ร.บ. อาวุธปืนหรือยัง? | In Focus #beartaiBRIEF
คลองชองกเยชอน จากน้ำเน่าสู่แหล่งท่องเที่ยว | #beartaiBRIEF
ที่มาของ #VinFast บริษัทผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม #EV #รถไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Bangkok

Media/News/Publishing อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
METROSOCIETY METROSOCIETY
3421/23 Mooban KlangMung Rama IX/Motorway (Motorway)
Bangkok, 10250

METROSOCIETY Men's Digital Magazine, a piece of advice to help you appear better on the inside and out.

Dek-D.COM - เด็กดีดอทคอม Dek-D.COM - เด็กดีดอทคอม
152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 29
Bangkok, 10500

TEEN ONLY SOCIETY รวมทุกเรื่องในชีวิตเด็กวัยรุ่น มัธยมฯ-มหาวิทยาลัย

611 Bangkok | www.611bkk.com 611 Bangkok | www.611bkk.com
Bangkok
Bangkok, 2522

611BKK.COM About BKK Nightlife! This is just a sampling of what our upcoming website will feature.P

Masala Magazine Masala Magazine
Bangkok

Masala is the first and only multimedia platform catering to Thailand's dynamic Indian community.

Railway Angels Railway Angels
Sukhumvit 101
Bangkok, 10260

"Travel by Railways....Photo with Railways" Beauty & The Train!!! ข่าวสาร เรื?

TMCX - Tomorrow Comix TMCX - Tomorrow Comix
Bangkok, 10400

Tomorrow Comix Co.,Ltd is a Thai Comic publisher.

JOBTOPGUN JOBTOPGUN
172/2 Soi Panichkul, Sukhumvit 71, Prakanong Nua, Vadhana
Bangkok, 10110

1. ทุกตำแหน่งเปิดรับจริง 2. HRเช็กใบสมัครผ่านระบบ 3. Super Resume

efinanceThai efinanceThai
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอ
Bangkok, 10310

สรุปข่าวหุ้น เศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน ที่มีผู้อ่านมากกว่า 2 ล้านคน/เดือน

daradaily.com daradaily.com
Bangkok, 10230

อัพเดทข่าวดาราวันนี้ก่อนใคร "ดาราเดลี่" มากกว่าดารา ยิ่งกว่าบันเทิง ดาราเดลี่: สื่อบันเทิง

NIDA Poll - นิด้าโพล NIDA Poll - นิด้าโพล
148 เสรีไทย
Bangkok, 10240

NIDA Poll โพลแห่งแรกในประเทศไทย

way magazine way magazine
339/1 อ่อนนุช 66 แยก 4 แขวงอ่อนนุช เ
Bangkok, 10250

bitter life, better world