บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด

business matching ธุรกรรมทางการเงิน ต่อยอดธุร?

04/02/2022

รับฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโด อพาร์ตเมนท์ โรงแรม รีสอร์ต โรงงาน พร้อมบริการยื่นกู้ธนาคาร และจัดหาแหล่งทุน
ติดต่อ คุณณัฐ 0837899451
0803645249

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 15/08/2021

งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
หม้อแปลงไฟฟ้า 1250 a
ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง
เสร็จรวดเร็วภายในวันเดียวเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

15/07/2021

1. ค้นหาสำนักงานที่ดิน ในพื้นที่ของโฉนดที่จะขาย
ก่อนอื่น ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเข้าสำนักงานที่ดินที่ไหนก็ได้ แต่ควรจะทราบก่อนว่า โฉนดที่ดินที่จะขายหรือซื้อนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินใด ตั้งอยู่ที่ไหน เพื่อไม่ให้ไปผิดสถานที่
โดยเราสามารถโทรสอบถามสำนักงานที่ดิน หรือ ตรวจสอบง่ายๆ โดยใช้ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน จากนั้นใส่เลขที่โฉนด อำเภอ จังหวัด ของโฉนดที่จะขาย เท่านี้ระบบจะแสดงข้อมูลว่า ที่ดินนี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินไหน พร้อมทั้งมีตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานที่ดินให้คุณอีกด้วย
2. เตรียมเอกสารสำหรับซื้อขายบ้าน
เอกสารผู้ขาย (เจ้าของโฉนด)
กรณีผู้ขายมาด้วยตัวเอง
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขาย (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้านของผู้ขาย (ตัวจริง) **หากไม่มี ต้องคัดทะเบียนบ้านเฉพาะรายบุคคลที่เขตหรืออำเภอ**
3. โฉนดอสังหาฯ ที่จะขาย (หากติดจำนองกับธนาคารอยู่ ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารนำมาไถ่ถอน)
ถ้าผู้ขายมีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฎในโฉนด)
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล พร้อมสำเนา
ถ้าผู้ขายจดทะเบียนสมรส
หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (ดาวน์โหลดที่นี่)
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา
ใบมรณบัตรคู่สมรสและสำเนา (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
กรณีผู้ขายมอบอำนาจ
1. หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21 (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจที่นี่)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขาย
3. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
4. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารผู้ซื้อ
1 บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ซื้อ
2 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ซื้อจดทะเบียนสมรส คู่สมรสไม่จำเป็นต้องมาด้วย)
3 ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ซื้อ
4 กรณีกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคาร จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาด้วย
5 กรณีจ่ายเป็นเช็คเงินสด ถ่ายสำเนาเช็คมาด้วย
3. เตรียมค่าใช้จ่ายในการโอนที่
คำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีอากร
นอกเหนือจากเอกสาร ก็อย่าลืมเตรียมเงินด้วย นอกจากราคาซื้อขายที่ตกลงกันแล้ว ในวันที่โอนที่ดิน ก็ยังมีค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร อีกด้วย ตรงนี้ก็อยู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน
>> คลิกคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ของคุณ
สำนักงานที่ดินส่วนใหญ่รับเงินสด แต่ในปี 2563 นี้ กรมที่ดินก็มีนำร่อง 146 สำนักงาน เพิ่มช่องทางให้ชำระค่าธรรมเนียมที่ดินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต และสแกน QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคารได้แล้ว คลิกดูสำนักงานที่ดิน นำรองสังคมไร้เงินสดว่ามีที่ไหนบ้าง
>> ดู 146 สำนักงานที่ดินนำร่องจ่ายผ่านบัตรและ QR code ได้
4. ขั้นตอนการซื้อขายบ้าน ณ สำนักงานที่ดิน
สำนักงานที่ดิน เปิดบริการตามวันทำงานราชการ ตั้งแต่ 8:00 - 16:30 น. การโอนซื้อขายบ้าน หากไม่มีปัญหาขัดข้องอื่นๆ ก็มักจะใช้เวลาอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมง เริ่มขั้นตอนดังนี้
1. กดรับบัตรคิวเพื่อติตด่อประชาสัมพันธ์ (บางแห่งต้องกดรับ บางแห่งไม่ต้อง ขึ้นอยู่กับสำนักงานที่ดินในแต่ละพื้นที่)
2. ยื่นเอกสารทั้งหมดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเจตจำนงในการ ซื้อขายบ้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และให้บัตรคิวเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ชำนาญการต่อไป
3. เจ้าหน้าที่จะเรียกสอบถามราคาซื้อขาย พร้อมเซ็นเอกสารคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม **อย่าลืมอ่านและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงลายมือ หากเป็นฟอร์มเปล่า อย่าเซ็น**
4. เจ้าหน้าที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน และให้เรานำไปชำระที่ฝ่ายการเงิน โดยจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้ง ตามที่จ่ายจริง
5. จากนั้นนำใบเสร็จกลับมายื่นที่เคาท์เตอร์เจ้าหน้าที่ชำนาญการเดิม เก็บใบเสร็จไว้ และรอเรียกอีกครั้ง
6. เจ้าหน้าที่จะเรียกเราไปรับโฉนดที่ดินคืน พร้อมระบุเจ้าของใหม่ (ผู้ซื้อ) หลังโฉนด เป็นการเสร็จสิ้น **อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนแยกย้าย เช่น ลงชื่อสะกดถูกต้องไหม ได้โฉนดที่มาซื้อหรือเปล่า เป็นต้น**
ข้อแนะนำ
1. ถ้าเป็นไปได้เอกสารของผู้ขายและผู้ซื้อควรนำทั้งตัวจริงและถ่ายสำเนามาด้วย ที่สำนักงานที่ดินแม้จะมีบริการถ่ายเอกสาร (หน้าละ 2 บาท) แต่บางครั้งคิวยาว ทำให้เสียเวลาตรงนี้เช่นกัน แนะนำเตรียมสำเนามาพร้อมจากบ้านเลยดีกว่า ใช้ไม่ใช้ก็มีไว้อุ่นใจ
2. สำนักงานที่ดินแอบกระซิบมาว่า "การแจ้งราคาทุนทรัพย์หรือราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาที่แท้จริงอาจทำให้ขาดสิทธิเรียกร้องอันพึงมี พึงได้ตามสัญญา และอาจถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา รวมทั้งต้องชำระค่าภาษีอากรจนครบถ้วนตามกฎหมายพร้อมเบี้ยปรับ" ดังนั้น ระบุราคาซื้อขายตามจริงนะจ๊ะ
3. ไปเช้าดีกว่า เตรียมเอกสารให้พร้อมทั้งสองฝ่าย สำนักงานเขตบางแห่ง ถ้าเอกสารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มี เช่น ผู้ขายถึงสำนักงานที่ดินก่อนจะยื่นเรื่องก่อน แต่ไม่มีเอกสารผู้ซื้อเพราะยังมาไม่ถึงสำนักงานที่ดิน ประชาสัมพันธ์ก็อาจข้ามคิวเราไปได้ นัดแนะทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายให้มาเวลาเดียวกันด้วย

10/06/2021

เมกะโปรเจค

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 08/06/2021

การโอนบ้สนและที่ดิน

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 25/05/2021

เริ่มงานถนน

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 25/05/2021

เริ่มงานปรับภูมิทัศน์ แลนสเครป

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 01/04/2021

บุญ คือโภคทรัพย์หลั่งไหลมาจากฟ้า

ร่วมบุญ ณ สำนักสงฆ์พระธาตุดอยเชียงดาว บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ. เชียงใกม่

18/01/2021
Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 06/01/2021

งานรีโนเวนคอกวัว โรงเรือนเลี้ยงสัตว์

✅ซองบังคับคอสัตว์แบบมาตราฐาน
✅ปรับโครงสร้างโรงเรือน
✅งานรั้ว
✅ระบบให้น้ำสัตว์

สอบถามเพิ่มเติมทาง inbox
โทร 083-789-9451

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 24/11/2020

ออกแบบ 3 มิติ ก่อนลงมือทำงาน

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 25/10/2020

รับฝากขายที่ดิน อสังหาริมทรพย์

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 24/09/2020

ร่วมงานบุญฉลองหลวงปู่นราสโภ องค์ประธาน

ตามรอยกตัญญูคุณครูบ่ร์อาจารย์. แลแผ่นดิน

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 17/08/2020

ผลงานระบบคอนโทรลไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคาร
พร้อมวางแผนการใช้งานต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน

อีกหนึ่งสำหรับความภาคภูมิใจที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า เพราะคุณคือคนสำคัญสำหรับเรา

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 14/08/2020

บ.นราบาร์เธอร์ 7895 จำกัด

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 05/08/2020

ปรับภูมิทัศน์ในสถานที่ทำงาน เพิ่มความสุขให้ทุกคน
พร้อมรับใช้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

สอบถามเพิ่มเติมทาง 🔔inbox

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 02/08/2020

✅ปรับแต่งภูมิทัศน์ เพื่อความสุขของผู้อยุ่อาศัย

ใส่ใจในสิ่งเล็ก ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์กว่า 20 ปี♻️♻️

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 28/07/2020

รีโนเวท งานโรงพยาบาลที่ต้องอาศัยความเรียบร้อยความสะอาด รวดเร็ว ด้วยวัสดุที่ปลอดภัยมาตรฐานห้องปลอดเชื้อ
✅ พร้อมให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการ
✅ ด้วยประสบการณ์งานควบคุมอาคารมากว่า 20
✅ ทีมงานช่างมืออาชีพ

สนใจสอบถามเพิ่มเติมทาง inbox
คุณณัฐ
📲083-789-9451

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 22/07/2020

รีโนเวทอาคาร น้ำรั่วจากดาดฟ้า

✅ รื้อฝ้าเพดานแล้วเปิดออก
✅เก็บงานปูนให่เรียบร้อย
✅ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบไม่ให้นกเกะ
✅ เก็บงานสายไฟฟ้าที่ไม่เรียบร้อย
✅ทาสี
✅ประหยัดงบอีกทั้งซ่อมบำรุงง่าย

ด้วยทีมงานที่มีตวามชำนาญการบำรุงรักษาอาคารมากกว่า 20 ปี

ยินดีให้คำปรึกษา 🎖🏆🎖

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 21/07/2020

งานระบบ คอนโทรลไฟฟ้าอาคาร ไฟฟ้าแรงสูง

งานซ่อมบำรุงตามระยะ เพื่อวางระบบบำรุงรักษา
หม้อแปลง ACB และ ADS ด้วยมาตราฐานการไฟฟ้า

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 14/07/2020

งานซ่อมถนน

ซ่อมยางแอตฟานติกคอนกรีต รอยแตกร้าวของยาง ด้วยคอนจอยส์ ประสานด้วยความร้อน ลดช่องว่างของยาง

ด้วยทีมงานวิศวกร พร้อมให้คำปรึกษา

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 13/07/2020

ถึงไกลแค่ไหน เราก็ไปช่วยลูกค้าให้จบงาน

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 09/07/2020

งานออกแบบ โมเดิล ผสมความเป็นไทย

05/07/2020
Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 29/06/2020

เตรียมงานจัดสวน สวยด้วยอิฐประสาน

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 29/06/2020

เตรียมงานจัดสวน

28/06/2020
Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 28/06/2020

ขายด่วนจ้า

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

ร่มรื่นสไตล์รีสอร์ท

พื้นที่ใข้สอย 155 ตร.ม

เนื้อที่ดิน 84.2 ตร.วา

3นอน 2น้ำ 2จอดรถ 2แอร์

ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

แต่ทำเลที่ตั้งอยู่ระหว่างปทุมธานี ใกล้ๆปากเกร็ด นนทบุรี

เดินทางสะดวกได้2เส้นทาง

แจ้งวัฒนะ-ถ.345 และถ.346

จากปากเกร็ดเพียง10นาที

ขายถูกที่สุดในย่านนั้น

เพียง 2.8ล้านบาทเท่านนั้น

ค่าโอนคนละครึ่ง

หมู่บ้านนี้น่าอยู่สงบร่มรื่น

ไม่มีการเก็บค่าสวนกลางคะ

☆สนใจติดต่อ
0837899451
ณัฐ

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 26/06/2020

ใช้เช่าคอนโดพร้อมอยู่

8,000 บาท / เดือน

มัดจำ2เดือน ล่วงหน้า1เดือน

คอนโด Aspire สาทร-ตากสิน (ทิมเบอร์โซน)
ชั้น 11 เฟอร์นิเจอร์ครบ

รายละเอียดของห้อง
- เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง
- เตียงนอน + ที่นอน 5 ฟุต + ตู้เสื้อผ้า
- โซฟา + ชั้นวางทีวี + โต๊ะกินข้าว + ชั้นเก็บของในครัว
- โต๊ะเครื่องแป้ง
- ทีวี LED 40”
- ไมโครเวฟ
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เตาไฟฟ้า
- ตู้เย็น
- ผ้าม่าน

สิ่งอำนวยความสะดวก
- สระว่ายน้ำ + ฟิตเนส
- สตีม + ซาวน่า
- Family Mart ชั้นล่าง
- เครื่องซักผ้า + ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ
- ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- ระบบ CCTV / Access Card / ที่จอดรถ

สถานที่สำคัญใกล้เคียง
- ใกล้ BTS วุฒากาศ
- The Mall ท่าพระ
- ตลาดพลู
- ซีคอนบางแค
- The Circle
- รพ. พญาไท 3
- รพ. บางไผ่

สนใจสอบถามพูดคุยขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

ติดต่อ ณิฐเณศร์
0837899451

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 26/06/2020

ให้เช่า Lumpini place กล้วยน้ำไท พระราม4
1ห้องนอน1ห้องน้ำ
⚡️ห้องแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่
⚡️bts เอกมัย
⚡️ชั้น 15
⚡️มี7-11 ร้านอาหาร ซักอบรีด
⚡️ใกล้ทางด่วน โลตัส บิ้กซี พระราม4
🔥10, 500ต่อเดือน
ล่วงหน้า2เดือน มัดจำ 1เดือน
สนใจติดต่อ
ณิฐเณศร์
0837899451
ขอบคุณ​คะ

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 26/06/2020

📣📣ให้เช่า Park Phahon 32📣📣

ห้องใหม่
ขนาด 24 ตรม.
Studio type
1ห้องนอน
ชั้น 10
โครงการนี้มีทั้งหมด 30 ชั้น
เฟอร์บิวด์อินครบทั้งห้อง เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ
13,000 บาท/เดือน

-ไมโครเวฟ
-เครื่องซักผ้า
-ตู้เย็น
-Android TV
-ม่าน 2 ชั้น
-ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
-กล้องวงจรปิดในโครงการ

ส่วนกลาง
ชั้นล่าง ลานกิจกรรม (Co-Living Zone),
ลานพักผ่อน (Co-Living Area),
ลานฟิตแอนด์เฟิร์ม (Fit & Firm area),
สนามเด็กเล่น (Playground),
ห้องเรียนรู้ (Learning Zone),
ห้องเฮ้าส์เวิร์ค (Housework),
ชั้น 24 ฟิตเนสโซน (Fitness Zone),สระว่ายน้ำไร้ขอบ (Infinity Edge Pool),
ห้องอเนกประสงค์ (Co-Living Zone),
ห้องคุณหนู (Kid's Fun Zone),
ห้องสตีมและซาวน่า (Steam and Sauna)
และห้องเปี่ยมสุข (Happiness Zone)

สถานที่ใกล้เคียง
-BTS รัชโยธิน (150 เมตร จาก LPN)
-BTS เสนา (350 เมตร จาก LPN)
-Major Ratchayothin
-เซ็นทรัลลาดพร้าว
-Union Mall
-Lotus พหลโยธิน
-ม. เกษตร
-รพ. เปาโลเกษตร
-รร.หอวัง
ข้อห้าม: เลี้ยงสัตว์ ทำสิ่งผิดกฏหมาย

✅ราคาเช่า13,000บาท/เดือน(รวมส่วนกลางแล้ว)
ราคาสนใจเช่าจริงๆต่อรองได้คะ
✅จ่ายมัดจำ 2 เดือน และจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน
✅ขอทำสัญญาขั้นตำ่ 1 ปีค่ะ
✅สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง inbox

📞 0837899451
ณิฐเณศร์

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 25/06/2020

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 23/06/2020

SOLD OUT

ขายที่ดินด่วนจ้า

ใกล้ซอยพัฒนาการ32
ตั้งอยู่ในซอยรร.อนุบาลสายทิพย์

ขนาดพื้นที่ 80 ตารางวา
ประเภทที่ดิน​ ย.5-20(ผังสีส้ม)

ที่ดินหันออกหน้าออกไปทางทิศใต้ติดถนน

ที่ดินหน้ากว้าง 18 เมตร

ตารางวาละ100,000 บาท สนใจต่อรองได้จริงๆคะ

เหมาะสำหรับทำเป็นที่*พักอาศัย สำนักงาน apartment
ลงทุนทำที่เช่าจอดรถ

จุดเด่นของทำเล
ใกล้​True​ Tower2 สาขาพัฒนาการ
ปั๊มน้ำมันบางจาก-พัฒนาการ
Bangkok​ Nature​ Spa &​ Resort
The​ Londoner Brew Pub
มหาวิทยาลัย​เกษมบัณฑิต
ทางด่วนศรีรัช
สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก

GoogleMap:
https://www.google.com/maps/place/13%C2%B044'05.1%22N+100%C2%B037'17.9%22E/@13.7347477,100.6194433,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d13.7347477!4d100.621632

สนใจติดต่อ ณัฐ 083-789-9451 ขอบคุณครับ

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 21/06/2020

🔥งานทำรั้วคาวบอย

🚀 หน้างานพิกัด คอนตูม นครปฐม สำหรับกั้นแบ่งเขตบ้าน รั้วคาวบอย ฟิวสบายๆ รักษาความสัมพันธ์ ญาติพี่น้อง
🛑🛑🛑🛑
ลงหน้างาน และให้คำปรึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสอบถามเพิ่มเติมทาง inbox

🏗
ติดต่อ คุณ ณัฐ
0837899461

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
----------------------------------
ประสบการณ์

ห้วหน้ากองอาคาร ภาครัฐ
งานควบคุม-ตรวจสอบงานภาครัฐกว่า 22 ปี
ที่ปรึกษางานก่อสร้าง
สมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 19/06/2020

งานปรับพื้นที่ สำหรับเตรียมขาย 145 ตารางวา
ลูกค้าฝากขาย.

สนใจติดต่อ inbox

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 18/06/2020

รับฝากขาย ที่ดิน บ้าน คอนโดร อพาร์ทเมนต์ โรงแรม รีสอร์ท

สนใจติดต่อ คุณณัฐ 0837899541

16/06/2020

อัพเดต ดอกเบี้ย 8 ธนาคาร

16/06/2020

รับฝากขายบ้าน ที่ดิน รีสอร์ท คอนโดร
โรงงาน

สนใจรายละเอียดทาง inbox

Photos from บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด's post 12/06/2020

30 ต้นไม้ที่ควรมีไว้ติดบ้าน 💚🍃
วันนี้มานำเสนอต้นไม้ที่คนนิยมปลูกกัน ณ ตอนนี้ คิดว่าหาซื้อง่าย ตกแต่งสวยงาม ตามสไตล์เราเอง แถมยังเพิ่มความสดชื่นภายในบ้านให้รู้สึกเวลาชื่นชมแล้ว สบายใจ...
🙏🙏🙏

#ต้นไม้ในบ้าน ต้นไม้มงคลตกแต่งบ้าน ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ

06/06/2020

รับฝากขาย พัฒนาที่ดิน

บริษัท นราบราเธอร์ 7895 จำกัด

ทุกความต้องการของท่านจะเป็นจริงได้

ลองติดต่อกับเราดูนะครับ

คุณณัฐ : 083-789-9451
คุณเฟรม : 099-478-9529
คุณแจ๊ค : 062-456-3247

📌ต้องการธุรกรรมทางการเงินต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีและขยายกิจการ
📌ต้องการบริการทางการเงินต่อยอดธุรกิจโรงงานและอุตสาหกรรม
📌ต้องการสร้างบ้านตามแบบที่ตั้งใจไว้
📌ต้องการรีโนเวทบ้านใหม่ให้ดูดี
📌ต้องการสร้างบ้านตามงบที่มีอย่างคุ้มค่า
📌ต้องการสร้างบ้านราคาประหยัดตามฝันบนงบที่มี
📌ต้องการดำเนินการทางการเงินเพื่อซื้อบ้านหรือสร้างบ้าน
📌ต้องการกู้เงินสร้างบ้านที่ได้บ้านแถมยังมีเงินเหลือไว้ใช้
📌ต้องการซื้อขายที่ดินในแปลงที่ใช่ ราคาที่ชอบ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

covid-19

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 19:00
อังคาร 09:00 - 19:00
พุธ 09:00 - 19:00
พฤหัสบดี 09:00 - 19:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00

Science & Engineering อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Yannix Yannix
1346/1 Soi Anamai Ngam Charoen 25
Bangkok, 10150

Hollywood's 3D Motion Tracking/MatchMove Leader since 1995. Character Rotomation. Anamorphic. Stereo

หนังสือน่าอ่าน หนังสือน่าอ่าน
KMUTT
Bangkok

พื้นที่ของหนอนหนังสือและแชร์ประสบ?

SIT KMUTT SIT KMUTT
King Mongkut's University Of Technology Thonburi, 126 Pracha-U-Thit Road , Bangm
Bangkok, 10140

School of Information Technology , King Mongkut's University of Technology Thonburi คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

TALA  Thai Association of Landscape Architects TALA Thai Association of Landscape Architects
12 RAMA 9 Road (Soi 36)
Bangkok, 10240

http://www.tala.or.th

Tairus Created Gems Tairus Created Gems
Tairus Created Gems, 919/548 JTC Building, 51st Floor, Silom Road, Silom, Bangra
Bangkok, 10500

Creators of Gems

PnPSolution PnPSolution
หมู่บ้านภุมริน
Bangkok, 12130

Serve you best solution

Gibthai Fan Gibthai Fan
3N Holding House 44/6 Sutthisarnvinitchai Road, Samsaennok, Huay Kwang
Bangkok, 10310

www.gibthai.com บริษัท กิบไทย จำกัด "Your Technology Partner"

Siam Anankit Siam Anankit
Bangkok, 10150

Distributor of Waterjet Technology Products from 'SHAPE' Technologies Group, USA, inlcuding Flow Waterjet Cutting System, KMT Waterjet UHP Pump & Parts, AquaDyne Waterblasting Pump...

UPBA Sales&Services ศูนย์จำหน่ายกล้องวงจ UPBA Sales&Services ศูนย์จำหน่ายกล้องวงจ
139/254 คลองสามประเวศ
Bangkok, 10520

ศูนย์จำหน่ายกล้องวงจรปิด ตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆ

ล่ำฟาร์ม Lumfarm ล่ำฟาร์ม Lumfarm
48/2 ถนน วิบูล
Bangkok, 10530

Return more.

Dnmสร้างอาชีพดี19 Dnmสร้างอาชีพดี19
15/676 ถ. ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบาง
Bangkok, 10150

การตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล อาชีพใหม่

P.K. Digital Connect P.K. Digital Connect
59/1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล
Bangkok, 10120

บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว