Tax and Biz Law

Tax and Biz Law

ความคิดเห็น

สุนทรียสนทนาออนไลน์ (ผ่าน zoom) ฟรี มีใบประกาศนียบัตร
❤️หัวข้อ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์ COVID นายจ้างและลูกจ้างควรปฏิบัติอย่างไร?"❤️
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -16.00 น.
สนทนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิทยากร:
✅1) ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
(กรรมการผู้จัดการบริษัท พศิน คอนซัลแทนท์ จำกัด)
✅2) ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
❤️ผู้ดำเนินรายการ:
ชุติมา ศิริผดุงธรรม (เหรัญญิกสมาคมฯ)
🤩เราอยากชวนคุณมาคุยในเรื่อง HR สุดต๊าชช!
คำสั่งของรัฐกรณีสั่งปิดเนื่องจากโควิด เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ นายจ้างจ่าย 75% หรือไม่ต้องจ่าย
ด่าหรือนินทานายจ้าง ในเพจตนเอง ถือว่าหมิ่นประมาทหรือไม่?
แชตบ่อย งานไม่เดิน โทรศัพท์เพลิน นายจ้างต้องทำอย่างไร?
✅การบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่กำหนดระยะเวลา
สัญญาเช่าหมดอายุแล้ว ผู้ให้เช่ายังยอมให้ผู้เช่าอยู่ต่อ เกิดสัญญาเช่าที่ไม่กำหนดระยะเวลา คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาเช่าได้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระค่าเช่าอย่างน้อย 1 งวด แต่ไม่เกิน 2 เดือน (ปพพ มาตรา 566 )

https://www.youtube.com/watch?v=NUnGnknLJF4
กลต และ ธปท ไม่ให้นำคริปโตมาชำระเงิน
ห้ามโฆษณาการรับชำระด้วยสินทรัพย์ดิจิตัลและอื่นๆ
https://www.youtube.com/watch?v=WHr41IIeQQ8
ขั้นตอนการฟ้องและดำเนินคดีศาลซื้อขายออนไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=dgRVauEXgGk
🛒ตั้งศาลคดีซื้อขายออนไลน์ สำหรับการซื้อขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ช่องทางการระงับข้อพิพาทจากซื้อขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน คือระบบศาลแพ่งยังไม่เอื้อต่อการเข้าถึงและการเยียวขาของผู้บริโภค จึงมีการจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นในศาลแพ่ง ซึ่งเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ผู้ที่มีข้อพิพาทสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้โดยสะดวก รวดเร็ว แต่หากผู้บริโภคจะใช้สิทธิฟ้องอย่างคดีปกติก็ยังได้เช่นเดิม

🛍ศาลคดีซื้อขายออนไลน์จะเปิดดำเนินการเมื่อไร ขณะนี้รอประกาศของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
https://bit.ly/310vcsE
"เงินค่าทดแทนการเวนคืน" ยังเป็นปัญหา
ในปัจจุบัน การเวนคืนอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม
============
นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม"
เผยแพร่ 23 มี.ค. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=KVzJYeGDL-M

ผู้เชี่ยวชาญภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภา

เปิดเหมือนปกติ

26/08/2022

EP.13 ภาษีอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเวนคืน

26/08/2022

EP.13 ภาษีอสังหาริมทรัพย์
กฎหมายเวนคืน 2530 ต้องขอรับค่าเวนคืนภายใน 10 ปี มิฉะนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ขัดรัฐธรรมนูญ
.
🎤 Live 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
.
โดย : อาจารย์วิไล วัชรชัยสิริกุล
บธ.บ.(การบัญชี) น.บ. น.ม.(กฎหมายภาษีอากร)
.
🌻ช่องทางการติดตาม
เพจ.นักบัญชีดอทคอม
YouTube: Tax focus

15/08/2022

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 54 (3/2565)
Link: https://bit.ly/3JVondQ
#ผู้สอบภาษีอากร #สรรพากร

10/08/2022

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ EP.1 ราคาประเมินที่ดิน ปี 2566 นักบัญชีจะรู้ได้อย่างไร และเมื่อไหร่

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 08/08/2022

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.9 นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างในกรณีใดบ้าง 02/08/2022

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.9 นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างในกรณีใดบ้าง

ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.9 นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างในกรณีใดบ้าง ศาลแรงงานกลางวันนี้ ep.9 นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างในกรณีใดบ้างThe Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนัก...

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 15/07/2022

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 02/07/2022

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post

24/06/2022

หลักสูตร🔥🔥🔥 Update ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
.
แถม❗️ 📘 หนังสือพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ มูลค่า 250 บาท
.
📌เลื่อนวันอบรมเป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2565 (เดิม วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 ) เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom
.
💢วัตถุประสงค์
🔹เตรียมรับมือปัญหาภาษีที่ดินหลังรัฐบาลจัดเก็บ 100%
🔸การวางแผนภาษี การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
🔹แนวปฏิบัติปัญหาภาษีที่ดินจากหนังสือคำปรึกษาหรือคำแนะนำ
.
🔰โบรชัวร์ https://bit.ly/3PG43if
🛒จองอบรม https://bit.ly/3OtUzpM
CPD/CPA รออนุมัติ
.
🌻นักบัญชีดอทคอม

23/06/2022

📗คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
รวมประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4 ฉบับ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565
📥https://bit.ly/3zY3gVp
.
จากเพจ.นักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/3y4MdzA

21/06/2022

🎈🎈🎈พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
📥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

➊. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565
📥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/140/T_0024.PDF

➋. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
📥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/140/T_0026.PDF

➌. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
📥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/140/T_0028.PDF

➍. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565
📥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/140/T_0032.PDF

17/06/2022

สรุป 10 ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565

09/06/2022

PDPA ล่าสุด ❗️❗️ ❗️ คู่มือการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงาน PDPA ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
📥ดาวน์โหลดไฟล์ https://bit.ly/39aNefS
.
🌻โอเพนแชทนักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/3H3rzCN

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 31/05/2022

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post

31/05/2022

📯คู่มือการส่งคำขอแก้ไขงบการเงิน และการนำส่งงบการเงินฉบับใหม่/บกพร่อง (สำหรับนิติบุคคล)

ที่มา. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าhttps://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/04_ManualRS.pdf

18/05/2022

💥💥หลักสูตร การนับระยะเวลาและอายุความที่เกี่ยวกับการส่งงบการเงินและแบบแสดงรายการภาษี
.
📌พฤหัส ที่ 23 มิถุนายน 2565❌❌เลื่อน พฤหัส ที่ 21 กรกฎาคม 2565
📥โบรชัวร์ https://bit.ly/3QrTLDo
🛒จองอบรม https://bit.ly/3woyqmu
.
CPD/CPA อื่นๆ 6 ชั่วโมง
🌻นักบัญชีดอทคอม ☎️02-4151567
#การนับระยะเวลา #อายุความ #งบการเงิน #แบบแสดงรายการภาษี

01/04/2022

📢 บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
จัดอบรม Online Learning ผ่าน ZOOM
.
🔥🔥🔥การนับระยะเวลาและอายุความในกระบวนการส่งงบการเงินและ ภ.ง.ด.50 ของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
.
📌วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565
🛒จองอบรม https://bit.ly/3CDXRSI
📥 โบวชัวร์ https://bit.ly/3ibjVKZ
(CPA นับชม.แบบไม่เป็นทางการได้)
.
📣ราคาพิเศษ🎉🎉 จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน (เพียงจำนวนจำกัด)

Photos from สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง's post 14/03/2022

Photos from สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

10/03/2022

📢 บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด
จัดอบรม Online Learning ผ่าน ZOOM
.
🔥🔥🔥การนับระยะเวลาและอายุความในกระบวนการส่งงบการเงินและ ภ.ง.ด.50 ของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
.
📌วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565
🛒จองอบรม https://bit.ly/3CDXRSI
📥 โบวชัวร์ https://bit.ly/3ibjVKZ
(CPA นับชม.แบบไม่เป็นทางการได้)
.
📣ราคาพิเศษ🎉🎉 จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน (เพียงจำนวนจำกัด)

26/02/2022

SIRA's Personal Meeting Room

สุนทรียสนทนาออนไลน์ (ผ่าน zoom) ฟรี มีใบประกาศนียบัตร
❤️หัวข้อ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในสถานการณ์ COVID นายจ้างและลูกจ้างควรปฏิบัติอย่างไร?"❤️
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -16.00 น.
สนทนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิทยากร:
✅1) ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ
(กรรมการผู้จัดการบริษัท พศิน คอนซัลแทนท์ จำกัด)
✅2) ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
❤️ผู้ดำเนินรายการ:
ชุติมา ศิริผดุงธรรม (เหรัญญิกสมาคมฯ)
🤩เราอยากชวนคุณมาคุยในเรื่อง HR สุดต๊าชช!
คำสั่งของรัฐกรณีสั่งปิดเนื่องจากโควิด เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ นายจ้างจ่าย 75% หรือไม่ต้องจ่าย
ด่าหรือนินทานายจ้าง ในเพจตนเอง ถือว่าหมิ่นประมาทหรือไม่?
แชตบ่อย งานไม่เดิน โทรศัพท์เพลิน นายจ้างต้องทำอย่างไร?

ข่าวเด่นประเด็นภาษี ep.13 สารพันภาษีกับวิถีคลิปโท (Cryptocurrency) 24/02/2022

ข่าวเด่นประเด็นภาษี ep.13 สารพันภาษีกับวิถีคลิปโท (Cryptocurrency)

ข่าวเด่นประเด็นภาษี ep.13 สารพันภาษีกับวิถีคลิปโท (Cryptocurrency) ข่าวเด่นประเด็นภาษ๊ ep.13 สารพันภาษีกับวิถีคลิปโท (Cryptocurrency)1.นางกองกนก โกศัลลกูฏ สุขพันธุ์ถาวร เลขานุการศาลภาษีอ....

15/02/2022

✝✝✝ สัมมนาฟรี 💢การวางแผนภาษีสำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายย่อย
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 -12.30 น.
ทาง ZOOM
ลงทะเบียน shorturl.at/glvAM

ฎีกา Intrend ep.17 สัญญาเช่าหมดอายุแล้วผู้ให้เช่ายอมให้อยู่ต่อ ถ้าจะเลิกให้ผู้เช่าอยู่ต่อ..... 08/02/2022

ฎีกา Intrend ep.17 สัญญาเช่าหมดอายุแล้วผู้ให้เช่ายอมให้อยู่ต่อ ถ้าจะเลิกให้ผู้เช่าอยู่ต่อ.....

✅การบอกเลิกสัญญาเช่าที่ไม่กำหนดระยะเวลา
สัญญาเช่าหมดอายุแล้ว ผู้ให้เช่ายังยอมให้ผู้เช่าอยู่ต่อ เกิดสัญญาเช่าที่ไม่กำหนดระยะเวลา คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาเช่าได้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระค่าเช่าอย่างน้อย 1 งวด แต่ไม่เกิน 2 เดือน (ปพพ มาตรา 566 )

https://www.youtube.com/watch?v=NUnGnknLJF4

ฎีกา Intrend ep.17 สัญญาเช่าหมดอายุแล้วผู้ให้เช่ายอมให้อยู่ต่อ ถ้าจะเลิกให้ผู้เช่าอยู่ต่อ..... ฎีกา Intrend ep.17 สัญญาเช่าหมดอายุแล้วผู้ให้เช่ายอมให้อยู่ต่อ ถ้าจะเลิกให้ผู้เช่าอยู่ต่อจะต้องทำอย่างไรThe Host : กอง...

ด่วน แบงก์ชาติ ประกาศไม่สนับสนุน การนำ “คริปโท” มาชำระค่าสินค้า 27/01/2022

ด่วน แบงก์ชาติ ประกาศไม่สนับสนุน การนำ “คริปโท” มาชำระค่าสินค้า

กลต และ ธปท ไม่ให้นำคริปโตมาชำระเงิน
ห้ามโฆษณาการรับชำระด้วยสินทรัพย์ดิจิตัลและอื่นๆ
https://www.youtube.com/watch?v=WHr41IIeQQ8

ด่วน แบงก์ชาติ ประกาศไม่สนับสนุน การนำ “คริปโท” มาชำระค่าสินค้า ด่วน แบงก์ชาติ ประกาศไม่สนับสนุน การนำ “คริปโท” มาชำระค่าสินค้าลงทุนแมน ลงทุนในความรู้ การลงทุนในความรู้.....

แนะนำแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง 27/01/2022

แนะนำแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง

ขั้นตอนการฟ้องและดำเนินคดีศาลซื้อขายออนไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=dgRVauEXgGk

แนะนำแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 25/01/2022

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post

Photos from Tax and Biz Law's post 24/12/2021

🛒ตั้งศาลคดีซื้อขายออนไลน์ สำหรับการซื้อขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ช่องทางการระงับข้อพิพาทจากซื้อขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน คือระบบศาลแพ่งยังไม่เอื้อต่อการเข้าถึงและการเยียวขาของผู้บริโภค จึงมีการจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นในศาลแพ่ง ซึ่งเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ผู้ที่มีข้อพิพาทสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้โดยสะดวก รวดเร็ว แต่หากผู้บริโภคจะใช้สิทธิฟ้องอย่างคดีปกติก็ยังได้เช่นเดิม

🛍ศาลคดีซื้อขายออนไลน์จะเปิดดำเนินการเมื่อไร ขณะนี้รอประกาศของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
https://bit.ly/310vcsE

ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม 13/12/2021

ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม

"เงินค่าทดแทนการเวนคืน" ยังเป็นปัญหา
ในปัจจุบัน การเวนคืนอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม
============
นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม"
เผยแพร่ 23 มี.ค. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=KVzJYeGDL-M

ราษฎรเสียหายจากการถูกเวนคืนที่ดิน ต้องจ่ายชดเชยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นธรรม นายจำกัด ชุมพลวงศ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ราษฎรเสียหายจากการถูกเว...

Photos from Tax and Biz Law's post 25/11/2021

👍👍👍 #ดัชนีกฎหมาย ตามตัวอักษร ผู้รักษาการ หัวเรื่อง ปีที่ออก ข้อมูลถึง 31 ตุลาคม 2564 จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
https://www.krisdika.go.th/web/guest/law-index
❶ ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามตัวอักษร https://bit.ly/3xnktE5

❷ ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย https://bit.ly/3cI7JP8

❸ ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามหัวข้อเรื่อง https://bit.ly/3DRjTkC

❹ ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามปีที่ประกาศ https://bit.ly/3r54mtN๒
#นักกฎหมาย #ทนายความ #แหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์

ฎีกา intrend ep.1 สิทธิและความรับผิดของผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถ 27/10/2021

ฎีกา intrend ep.1 สิทธิและความรับผิดของผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถ

สิทธิและความรับผิดของผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถ
https://www.youtube.com/watch?v=lUUvWftYi6k

ฎีกา intrend ep.1 สิทธิและความรับผิดของผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถ ฎีกา intrend ep.1 สิทธิและความรับผิดของผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถนายสรวิศ ลิมปรังษีThe Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพั....

Judge talk, just tell Ep.16 Contracts in the Digital World นิติกรรมสัญญาในยุคดิจิทัล 27/10/2021

Judge talk, just tell Ep.16 Contracts in the Digital World นิติกรรมสัญญาในยุคดิจิทัล

นิติกรรมสัญญาในยุคดิจิทัล
https://www.youtube.com/watch?v=J4dymuwVbbI

Judge talk, just tell Ep.16 Contracts in the Digital World นิติกรรมสัญญาในยุคดิจิทัล Judge talk, just tell Ep.16 Contracts in the Digital World นิติกรรมสัญญาในยุคดิจิทัลThe Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม Guest Host : .....

Judge talk, just tell Ep.11 E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในศาล 22/10/2021

Judge talk, just tell Ep.11 E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในศาล

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีอะไรบ้าง
ผู้พิพากษาท่านนี้บรรยายให้ความรู้ดี ฟังง่ายๆ
https://www.youtube.com/watch?v=OjUx8lQv27A

Judge talk, just tell Ep.11 E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในศาล Judge talk, just tell Ep.11 E-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในศาลThe Host : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรมGuest Host : เพช....

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 06/10/2021

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post

Photos from Tax and Biz Law's post 01/10/2021

จุลสารศาลภาษี
⚫️กฎหมายเกี่ยวกับคดีภาษีอากร
🔻ระบบภาษีเงินได้ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ตอนที่ ❸)
🔻คำพิพากษาคดีภาษี Tax Experience
🔻ข้อสอบภาษี
.
ที่มา.ศาลภาษีอากรกลาง https://bit.ly/39RgQLY

Photos from Tax and Biz Law's post 01/10/2021

จุลสารศาลภาษี
🔵กฎหมายเกี่ยวกับคดีภาษีอากร
🔸ระบบภาษีเงินได้ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ตอนที่ ❷)
🔸คำพิพากษาคดีภาษี Tax Experience
🔸ข้อสอบภาษี
.
ที่มา.ศาลภาษีอากรกลาง https://bit.ly/39RgMfc

Photos from Tax and Biz Law's post 01/10/2021

จุลสารศาลภาษี
🔴กฎหมายเกี่ยวกับคดีภาษีอากร
🔹ระบบภาษีเงินได้ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ตอนที่ ❶)
🔹คำพิพากษาคดีภาษี Tax Experience
🔹ข้อสอบภาษี
.
ที่มา.ศาลภาษีอากรกลาง https://bit.ly/3okGHEx

30/09/2021

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องแก้ข้อบังคับบริษัทหรือไม่???

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องแก้ข้อบังคับบริษัทหรือไม่???
ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/11CRE__d9FpNr8lKpjT2zGH8rcLFZEVft/view?usp=sharing

29/09/2021

ร่างกฎหมายฟอกเงิน จะกระทบนักบัญชี ผู้สอบบัญชี กิจการใดบ้าง

ร่างกฎหมายฟอกเงิน จะกระทบนักบัญชี ผู้สอบบัญชี กิจการใดบ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/file/d/1v4jqvndfTMVas3kKroGKWfj-BHXKPsDR/view?usp=sharing

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 29/09/2021

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post

28/09/2021

📑แจ้งประเมินภาษีขณะบริษัทถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน ชอบหรือไม่

❶ บริษัท(จำเลย) ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขีดชื่อออกจากทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1273/3 ซึ่งบัญญัติว่า “...ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน...”
❷ โจทก์ทั้งสอง(หน่วยงานจัดเก็บภาษี) ส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม/เรียกเก็บอากรขาเข้า/ขาออก ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ให้จำเลยทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังภูมิลำเนาตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในขณะที่จำเลยถูกขีดชื่อฯ ออกแล้ว จำเลยจึงไม่มีสภาพบุคคล
❸ ภายหลังส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีฯ โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลให้จดชื่อจำเลยกลับคืนสู่ทะเบียน
❹ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าโจทก์ฯ ไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดตามแบบแจ้งการประเมิน เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10110/2558 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2559
.
ที่มา.เว็บไซต์ศาลฎีกา https://bit.ly/3u7qFPj
.
#สั่งซื้อ #พร้อมส่ง🎉🎉#หนังสือภาษีที่ดิน
📚หนังสือ"พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใช้งาน และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562"
• Shopee : nbcbook
📍รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3lUCG6Z

28/09/2021

เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ปรก. มาตรา 37 ตรี ขัดรัฐธรรมนูญ

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 27/09/2021

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post

Photos from บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด's post 27/09/2021

📌📍ตารางการไลฟ์สด
จันทร์ - พฤหัส เวลา 10.00 น. ทางเพจนักบัญชีดอทคอม
#แลกเปลี่ยน #เรียนรู้ #บัญชี #ภาษี #กฎหมาย

Tax and Biz Law updated their address. 24/09/2021

Tax and Biz Law updated their address.

Tax and Biz Law updated their address.

22/09/2021

⚖️คดีภาษีมูลค่าเพิ่ม : ถูกประเมินภาษีเนื่องจากไม่ได้นำใบกำกับภาษีซื้อและสำเนาใบกำกับภาษีขายไปให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ แต่ในชั้นศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกเอกสารจากคู่ค้า มาเป็นพยานหลักฐานประกอบการนำสืบที่รับฟังได้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้📑
⭐⭐⭐
เจ้าพนักงานประเมินประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากโจทก์ไม่นำส่งใบกำกับภาษีซื้อและสำเนาใบกำกับภาษีขายในชั้นตรวจสอบ แต่ในชั้นพิจารณาโจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขายมาจากคู่ค้า การที่โจทก์มีเหตุขัดข้องมิได้นำใบกำกับภาษีซื้อและใบแทนใบกำกับภาษีขายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีนี้ ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติตัดสิทธิห้ามโจทก์ที่จะอ้างพยานหลักฐานนั้นในชั้นศาล ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ศาลมีอำนาจรับฟังใบกำกับภาษีซื้อและใบกำกับภาษีขายที่มีคำสั่งเรียกมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีนี้ได้ ทั้งนี้ ⭐ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1768/2536, 3463/2536, 7720/2538 ⭐

ที่มา : ครพ.ภษ. 3665/2562
เว็บไซต์ศาลฎีกา https://bit.ly/3u7qFPj
.
#สั่งซื้อ #พร้อมส่ง🎉🎉#หนังสือภาษีที่ดิน
📚หนังสือ"พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใช้งาน และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562"
• Shopee : nbcbook
📍รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3lUCG6Z

21/09/2021

⚖️คดีแรงงาน : ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยฯ แสดงเจตนาสละแล้วมาฟ้องคดีอีกไม่ได้
.
🔹คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4635/2541 ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามที่โจทก์ฟ้อง มิใช่เป็นเงินค่าชดเชยซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โจทก์ย่อมสละเงินดังกล่าวได้ การที่โจทก์ทำบันทึกสละสิทธิในการเรียกร้องเงินดังกล่าวย่อมมีผลผูกพัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยอีก
……………….
🔸คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2696/2531 โจทก์ได้ยื่นใบขอรับเงินเมื่อออกจากงาน เรียกร้องเอาเฉพาะค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เงินโบนัสและเงินบำเหน็จ มิได้เรียกร้องเอาค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยระบุข้อความตอนท้ายว่าไม่ติดใจที่จะเรียกร้องเงิน สิทธิและประโยชน์อื่นใดจากจำเลยอีก ข้อความในเอกสารที่โจทก์ลงลายมือชื่อให้ไว้แก่จำเลยดังกล่าว ถือว่าโจทก์ได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องเงินประเภทอื่นอันจะพึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของจำเลย รวมทั้งสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหาย เนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
.
ที่มา : เว็บไซต์ศาลฎีกา https://bit.ly/3CxDPbi
.
.
#สั่งซื้อ #พร้อมส่ง🎉🎉#หนังสือภาษีที่ดิน
📚หนังสือ"พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ฉบับใช้งาน และพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562"
• Shopee : nbcbook
📍รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3lUCG6Z

Photos from Tax and Biz Law's post 10/09/2021

🚗🚕🚐ผลของสัญญา : กรณีค่าขาดราคาของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 374/2564
.....
🔸สัญญาเช่าซื้อรถยนต์มีข้อตกลงให้ผู้เช่าซื้อ (จำเลย) เลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยส่งคืนรถยนต์ในสภาพดี อุปกรณ์และอะไหล่ และใช้หนี้ที่ถึงกำหนดทันที
.....
🔹ผู้ให้เช่าซื้อ(โจทก์) ไม่ได้นำสืบว่ามีการชำระหนี้ทันทีที่ส่งมอบรถยนต์คืนหรือไม่และโจทก์ไม่ได้คัดค้านโต้แย้ง ยังถือไม่ได้ว่า จำเลยเป็นฝ่ายเลิกสัญญา ซึ่งทำให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดราคา ... แต่ถือว่า ทั้งสองฝ่ายต่างตกลงเลิกสัญญากันโดยปริยาย โจทก์เรียกค่าขาดราคาไม่ได้

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องแก้ข้อบังคับบริษัทหรือไม่???
ร่างกฎหมายฟอกเงิน จะกระทบนักบัญชี ผู้สอบบัญชี กิจการใดบ้าง

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Dharmniti Seminar & Training Dharmniti Seminar & Training
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนประชาชื่น 20 แขวงบางซื่อ เขตบางซื
Bangkok, 10800

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd.

ทนายคลายทุกข์ ทนายคลายทุกข์
194 รามอินทรา52/1 แขวงรามอินทรา เ
Bangkok, 10230

ประธานเครือข่าย ทนายคลายทุกข์ วิทยากรฝึกอบรม กฎหมาย/ทวงหนี้ คอลัมนิสต์โพสทูเดย์ Cop magazine

Pongpasin & Associates Pongpasin & Associates
Bangkok

Full-cycle Legal Services with Extensive Experience Lawyers ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

FindmyLawyer FindmyLawyer
เวนิส ดิ ไอริส ชอย 2/7, ท่าแร้ง, บ
Bangkok, 10220

ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยทนายที่ท่านเลือกเองได้

CTAB Attorneys Association CTAB Attorneys Association
Bangkok, 10240

ส่งเสริม อบรม พัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข - Udomsuk
สน.อุดมสุข เลขที่ 306 ถ.รามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10250

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit
วิภาวดี-รังสิต
Bangkok, 10210

บริการทางวิชาการ ความรู้ด้านการสอบใบอนุญาต Tax Auditor และความรู้ทางวิชาชีพบัญชี

Bngfh132332 Bngfh132332
Fghfghgfhgf
Bangkok, BVNVB

TLScontact Thailand TLScontact Thailand
ทุ่งมหาเมฆ สาทร
Bangkok, 10120

สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station
Thailand
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ และผู้สนใจ

Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel Thailand Bike Tours - B.S.T Adventure Travel
98/10 Mind Hof Village, Romklao Rd, Klongsampraves, Ladkrabang
Bangkok, 10520

Operating for Indochina Bike Tours which mean doing the best package service for Adventure Cyclist's Travelers Across Thailand to Cambodia and Vietnam. And the most convenient for Thailand Visa Application Service...

Royal King Services Royal King Services
Level 29, The Offices At Centralworld 999, 999/9 Rama I Rd, Pathum Wan District
Bangkok, 10330

Royal King's Services is dedicated to assist and guide you through all legal and immigration services in Thailand. We operate a highly efficient and cost-effective visa, work permit, and other legal documents processing service.