ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขี?

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 12/09/2021

ติดทน ติดนาน 24ชม ก็น้อยไป
💋💋
ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 28/08/2021

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 16/08/2021

ติดทน ติดนาน 24ชม ก็น้อยไป
💋💋
ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 14/08/2021

สีที่ขายดี มาปุ้ปหมดปั้บ💋
ดินสอเขียนคิ้วอะไรน้า ติดทนทั่งวันทากันน้ำ กันเหงื่อ อยู่ทั่งวันจริงๆ นี้ไง ยืนยันจากผู้ใช้จริง ตอบโจทย์✅✅✅

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 13/08/2021

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

03/08/2021

ดินสอเขียนคิ้วอะไรน้า ติดทนทั่งวันทากันน้ำ กันเหงื่อ อยู่ทั่งวันจริงๆ นี้ไง ยืนยันจากผู้ใช้จริง ตอบโจทย์✅✅✅

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 12/07/2021

ดินสอเขียนคิ้วอะไรน้า ติดทนทั่งวันทากันน้ำ กันเหงื่อ อยู่ทั่งวันจริงๆ นี้ไง ยืนยันจากผู้ใช้จริง ตอบโจทย์✅✅✅

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 08/07/2021

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 06/07/2021

สีที่ขายดี มาปุ้ปหมดปั้บ💋
ดินสอเขียนคิ้วอะไรน้า ติดทนทั่งวันทากันน้ำ กันเหงื่อ อยู่ทั่งวันจริงๆ นี้ไง ยืนยันจากผู้ใช้จริง ตอบโจทย์✅✅✅

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 16/06/2021

สีที่ขายดี มาปุ้ปหมดปั้บ💋
ดินสอเขียนคิ้วอะไรน้า ติดทนทั่งวันทากันน้ำ กันเหงื่อ อยู่ทั่งวันจริงๆ นี้ไง ยืนยันจากผู้ใช้จริง ตอบโจทย์✅✅✅

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 17/05/2021

ดินสอเขียนคิ้วอะไรน้า ติดทนทั่งวันทากันน้ำ กันเหงื่อ อยู่ทั่งวันจริงๆ นี้ไง ยืนยันจากผู้ใช้จริง ตอบโจทย์✅✅✅

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 02/05/2021

🚨🚨มาแล้ว สินค้าขายดี 🚨🚨

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 26/04/2021

🚨🚨มาแล้ว สินค้าขายดี 🚨🚨

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 20/04/2021

🚨สินค้าขายดี ใช้ดี การันตีจากยอดขาย
เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 17/04/2021

ที่เขียนคิ้ว(แท้)โนโว Makeup 2in1 Eyebrow Powder คิ้วฝุ่นอัดแข็งตลับ กันน้ำ สไตล์เกาหลี

ที่เขียนคิ้วในตลับมี 2 สี
ตลับมีกระจก พร้อมกับแปรงสองหัว พกพาสะดวก
เนื้อคุณภาพดี ติดทนนาน กันน้ำ กันเหงื่อ เขียนง่าย สามารถวาดเส้นหางคิ้วได้เป๊ะสุดๆ

สี #01 สีน้ำตาลเข้ม + น้ำตาล
สี #02 สีน้ำตาลแดง + เทาดำ
เข้ม

ทางร้านมีสินค้าจำหน่าย พร้อมส่งค่า

#ดินสอเขียนคิ้ว #โนโว #ที่เขียนคิ้วโนโว #ตลับเขียนคิ้วโนโว #กันน้ำ #ที่เขียนคิ้วกันน้ำ #เกาหลี

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 13/04/2021

ที่เขียนคิ้ว(แท้)โนโว Makeup 2in1 Eyebrow Powder คิ้วฝุ่นอัดแข็งตลับ กันน้ำ สไตล์เกาหลี

ที่เขียนคิ้วในตลับมี 2 สี
ตลับมีกระจก พร้อมกับแปรงสองหัว พกพาสะดวก
เนื้อคุณภาพดี ติดทนนาน กันน้ำ กันเหงื่อ เขียนง่าย สามารถวาดเส้นหางคิ้วได้เป๊ะสุดๆ

สี #01 สีน้ำตาลเข้ม + น้ำตาล
สี #02 สีน้ำตาลแดง + เทาดำ
เข้ม

ทางร้านมีสินค้าจำหน่าย พร้อมส่งค่า

#ดินสอเขียนคิ้ว #โนโว #ที่เขียนคิ้วโนโว #ตลับเขียนคิ้วโนโว #กันน้ำ #ที่เขียนคิ้วกันน้ำ #เกาหลี

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 06/04/2021

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

23/02/2021

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ

20/02/2021

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

20/02/2021

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

16/02/2021

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 15/02/2021

ดินสอเขียนคิ้ว

ดินสอเขียนคิ้ว เนื้อเนียนนุ่ม เขียนง่าย ติดทนนาน

ตัวแท่งมี 2 ด้าน
ด้านหนึ่งเป็นเนื้อครีมอัดแท่งใช้แต่งแต้มเติมสีสัน และทำให้คิ้วได้รูปตามต้องการ หมุนบริเวณด้าม เนื้อครีมก็จะเลื่อนออกมา เพิ่มความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
#ที่เขียนคิ้ว #ดินสอ #เขียนคิ้ว #คิ้ว #พร้อมส่ง #ราคาส่ง #ถูกที่สุด #โปรโมชั่น #ของแท้

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 15/02/2021

ดินสอเขียนคิ้ว 4 มิติ ปากกาเขียนคิ้ว หัวเป็นแฉก เส้นเรียงเป็นธรรมชาติ กันน้ำ

ราคา 129 บาท โปร พิเศษ 💥💥59 บาท 💥💥
👍👍👍คุณสมบัติ👍👍👍
🎈ปากกาเขียนคิ้ว 4 มิติ ให้ความสวยงามโดดเด่นและดูเป็นธรรมชาติ
🎈สามารถกันน้ำกันเหงื่อ ไม่จาง ติดทนนาน
🎈หัวแปรงอ่อนโยน เส้นโค้งมน เติมความแข็งปานกลางให้คุณลักษณะของคิ้วที่สวยงาม
🎈ใช้งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
🎈ขนาดสามารถพกพา ใส่ในกระเป๋าได้

#ดินสอเขียนคิ้ว #คิ้ว3มิติ #คิ้ว4มิติ #ปากกาเขียนคิ้ว

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 15/02/2021

ดินสอเขียนคิ้ว 4 มิติ ปากกาเขียนคิ้ว หัวเป็นแฉก เส้นเรียงเป็นธรรมชาติ กันน้ำ

ราคา 129 บาท โปร พิเศษ 💥💥59 บาท 💥💥
👍👍👍คุณสมบัติ👍👍👍
🎈ปากกาเขียนคิ้ว 4 มิติ ให้ความสวยงามโดดเด่นและดูเป็นธรรมชาติ
🎈สามารถกันน้ำกันเหงื่อ ไม่จาง ติดทนนาน
🎈หัวแปรงอ่อนโยน เส้นโค้งมน เติมความแข็งปานกลางให้คุณลักษณะของคิ้วที่สวยงาม
🎈ใช้งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว
🎈ขนาดสามารถพกพา ใส่ในกระเป๋าได้

#ดินสอเขียนคิ้ว #คิ้ว3มิติ #คิ้ว4มิติ #ปากกาเขียนคิ้ว

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 14/02/2021

แว็กซ์จัดแต่งทรงคิ้ว ดินสอเขียนคิ้ว

💥💥💥ราคา 89 บาท 💥💥💥

วิธีใช้:
1. พ่นน้ำที่หัวแปรง
2. จุ่มแปรงลงในแว็กซ์ด้วยหัวแปรงขนาดเล็ก (ปริมาณปานกลาง ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป)
3. ปัดขนคิ้วซ้ำ ๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ดี

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี

#ดินสอสอเขียนคิ้ว #แว็กซ์จัดแต่งทรงคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 13/02/2021

แว็กซ์จัดแต่งทรงคิ้ว ดินสอเขียนคิ้ว

💥💥💥ราคา 89 บาท 💥💥💥

วิธีใช้:
1. พ่นน้ำที่หัวแปรง
2. จุ่มแปรงลงในแว็กซ์ด้วยหัวแปรงขนาดเล็ก (ปริมาณปานกลาง ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป)
3. ปัดขนคิ้วซ้ำ ๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ดี

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี

#ดินสอสอเขียนคิ้ว #แว็กซ์จัดแต่งทรงคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 13/02/2021

แว็กซ์จัดแต่งทรงคิ้ว ดินสอเขียนคิ้ว

💥💥💥ราคา 89 บาท 💥💥💥

วิธีใช้:
1. พ่นน้ำที่หัวแปรง
2. จุ่มแปรงลงในแว็กซ์ด้วยหัวแปรงขนาดเล็ก (ปริมาณปานกลาง ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป)
3. ปัดขนคิ้วซ้ำ ๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ดี

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี

#ดินสอสอเขียนคิ้ว #แว็กซ์จัดแต่งทรงคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 12/02/2021

แว็กซ์จัดแต่งทรงคิ้ว ดินสอเขียนคิ้ว

💥💥💥ราคา 89 บาท 💥💥💥

วิธีใช้:
1. พ่นน้ำที่หัวแปรง
2. จุ่มแปรงลงในแว็กซ์ด้วยหัวแปรงขนาดเล็ก (ปริมาณปานกลาง ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป)
3. ปัดขนคิ้วซ้ำ ๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ดี

อายุการเก็บรักษา: 3 ปี

#ดินสอสอเขียนคิ้ว #แว็กซ์จัดแต่งทรงคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 09/10/2020

ดินสอเขียนคิ้ว NOVO FASHION BROW Eyebrow โนโว ดินสอเขียนคิ้ว แบบหมุน แถมไส้ดินสอ + บล๊อกคิ้ว 3 ชิ้น พร้อมไส้ดินสอเปลี่ยน3แท่ง 🦄 หัวเล็กดี ทำให้เขียนคิ้วได้มุม ดูคม คอนโทรลสีได้ง่าย
⚡️ รายละเอียด
เบอร์ #01 Dark brown
เบอร์ #03 Light brown
เบอร์ #04 Light smoky gray
💰 ราคาส่ง 1 ชิ้น 45 บาท เลยจ้า ส่งตั้งแต่ชิ้นแรก
ส่งในวันจันทร์-เสาร์
#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 08/10/2020

ดินสอเขียนคิ้ว NOVO FASHION BROW Eyebrow โนโว ดินสอเขียนคิ้ว แบบหมุน แถมไส้ดินสอ + บล๊อกคิ้ว 3 ชิ้น พร้อมไส้ดินสอเปลี่ยน3แท่ง 🦄 หัวเล็กดี ทำให้เขียนคิ้วได้มุม ดูคม คอนโทรลสีได้ง่าย

⚡️ รายละเอียด
เบอร์ #01 Dark brown
เบอร์ #03 Light brown
เบอร์ #04 Light smoky gray

💰 ราคาส่ง 1 ชิ้น 45 บาท เลยจ้า ส่งตั้งแต่ชิ้นแรก

ส่งในวันจันทร์-เสาร์

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 04/10/2020

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

Photos from ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ's post 04/10/2020

🚨เบื่อกับการเติมคิ้วระหว่างวัน เดินไปกินข้าวข้างนอกแปปเดียว
นี้เลยจ้าดินสอเขียนคิ้วรุ่นนี้ติดทน โดนฝนก็ไม่หลุด กันน้ำแบบแบบว่า.........

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
23 ชม. ·

💥💥💥ราคา 40 บาท 💥💥💥

ดินสอเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้ว เจลเขียนคิ้วเจลครีม ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
เจลเขียนคิ้ว NOVO

#01 สีน้ำตาลเข้ม
#02 สีน้ำตาลธรรมชาติ
#03 สีน้ำตาล

เทาเจลเขียนคิ้วกันน้ำ 100% ของ NOVO กันน้ำ กันเหงื่อ กันฝน

#ดินสอเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้ว #เจลเขียนคิ้วเจลครีม #ดินสอเขียนคิ้วกันเหงื่อ
#เจลเขียนคิ้วNOVO

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bangkok
10260

ชอปปิ้งและค้าปลีก อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Akko Art Gallery Akko Art Gallery
919/1 Sukhumvit Rd Bangkok
Bangkok, 10110

Akko Art Gallery Bangkok on Sukhumvit Road has an eclectic art collection for view and for sale.

Mungkara Jewelry, Bangkok Mungkara Jewelry, Bangkok
Bangkok, 10330

One of a kind exotic fine art in Bangkok, Thailand

ETUDE Skinfood ของแท้ 100% ราคาส่ง by Teena ETUDE Skinfood ของแท้ 100% ราคาส่ง by Teena
Bangkok, 10270

ร้านเราขายเครื่องสำอางค์เฉพาะ Etude แล

TV Direct TV Direct
25 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบา
Bangkok, 10230

TV Direct Public Company Limited www.tvdirect.tv

Green Cotton (Thailand) Green Cotton (Thailand)
Bangkok
Bangkok, 10100

Green Cotton uses a range of healthy and non-toxic materials and employs eco-friendly production practices in our natural cotton clothing, robes, linens, and accessories. We promote comfort and quality in neutral colors with a well-being focus.

We Cosplay: Gothic Lo**ta Punk We Cosplay: Gothic Lo**ta Punk
Bangkok, 10500

One stop shopping online store about ready-to-wear gothic lo**ta punk and occasional costume products. website: www.wecosplay.com

Waydhanar Waydhanar
108 บางขุนนนท์ 10 บางกอกน้อย
Bangkok, 10700

บ๊วยคืนชีพ ลูกไหนองุ่น พรุนไหมจ๊ะ Bangkokkiss Mango

Cherdy Cherdy
422/140 Habitia Vent , Panyaintra Road,
Bangkok, 10900

Cherdy (Dietary Supplement Products) for Insomnia อาหารเสริมช่วยการนอนหลับ

Lovehandmade Club Lovehandmade Club
Bangkok

Lovehandmade..made by hand& design by heart...

tohome.com tohome.com
582 12 ซอย สุขุมวิท 63 แขวง คลองตัน
Bangkok, 10110

tohome.com ช้อปออนไลน์ สินค้าคุณภาพ รับประกันศูนย์

P'Liv P'Liv
47,49 Soi Ramintra 67 Yak 8 Ramintra Rd.Kannayao
Bangkok, 10230

Mobile: 095-6539859 www.plivdesign.com Inbox : m.me/plivdesign [email protected] : @plivdesign ( มี@นำหน้าด้วยนะคะ) ►https://lin.ee/QANtZ9N ) Instagram : plivdesign ►https://instagram.com/plivdesign

DENTO โคมไฟโมเดิร์น loft โคมไฟระย้ DENTO โคมไฟโมเดิร์น loft โคมไฟระย้
3689/8 Charoenras Road, Bangklo, Bangkolaem
Bangkok, 10120

ขายโคมไฟสไตล์ลอฟท์ โมเดิร์น สั่งซื้อที่ โทร 02-673-0775 /LINE: dento_lighting / E-MAIL: [email protected]