Butterfly22x

Butterfly22x

ความคิดเห็น

ปัจจุบัน พี่พลัส ทำงานอยู่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท Butterfly22x บริษัทรับปรึกษาและวางแผนก่อสร้างด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อสร้าง ecosystem ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
🧩 ทักษะและประสบการณ์อื่นๆที่ได้เรียนรู้จาก YEAH:
- ทักษะการบริหารจัดการงาน และทักษะการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับบุคคลที่มีความสนใจในแวดวงธุรกิจเหมือนกัน

HYPER-LIVING FOR COGNITIVE CITY Digital Panel and Digital Brick Technology

Photos from Butterfly22x's post 06/12/2022

The United Arab Emirates (UAE) National Day is observed on 2 December every year. BUTTERFLY22X grateful to be a part of this beautiful occasion. On the occasion of UAE National Day, let us be inspired by one of the most innovated countries in the world. Happy National Day of the UAE!

28/10/2022

#ภาวะโลกร้อนหนักกว่าที่เราคิด

CLIMATE: รายงานล่าสุดจากสหประชาชาติเผยว่า คำมั่นสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆในปัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะยับยั้งไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสได้ ซึ่งคาดว่าโลกจะร้อนขึ้นราว 2.5 องศาเซลเซียสภายในปี 2100 วอนเร่งปรับแผน เป้าหมาย และลงมือทำ
โดยชี้ว่า หากคำมั่นสัญญาปัจจุบันของประเทศต่างๆในการลดก๊าซเรือนกระจกประสบผลสำเร็จ จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกเพิ่มขึ้น 10.6% ในปี 2030 จากระดับปี 2010 โดย IPCC เผยว่า โลกจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกลง 43% ในปี 2030 หากต้องการยับยั้งไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ตามความตกลงปารีส
ปัจจุบันโลกของเราได้ร้อนขึ้นแล้วเฉลี่ย 1.2 องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ทั้งจากภาคพลังงาน การผลิตไฟฟ้า การใช้ยานพาหนะ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม ขยะ และอื่นๆ ซึ่งก๊าซเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาในปริมาณมากขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และภัยพิบัติต่างๆที่กำลังรุนแรงขึ้น ซึ่งผู้นำโลกได้ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาในความตกลงปารีสว่าจะพยายามยับยั้งไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 - 2 องศาเซลเซียส แต่ดูเหมือนว่าการลงมือทำยังไม่เพียงพอต่อความเร่งด่วนของปัญหา ซึ่งหากโลกร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจะส่งผลกระทบอันตรายต่อผู้คนทั่วโลก
ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP27) ที่จะจัดขึ้นในประเทศอิยิปต์ โดยผู้นำโลกจะมาร่วมกันหารือในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญได้เรียกร้องให้เร่งปรับปรุงมาตรการแก้ไขปัญหา ทั้งการลดก๊าซเรือนกระจก และการรับมือปรับตัวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ รายงานจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เผยว่า ระดับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก พุ่งสูงทุบสถิติในปี 2021 นับตั้งแต่บันทึกมาเกือบ 40 ปี และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้ Petteri Taalas เลขาธิการ WMO เปิดเผยว่า ความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าเรากำลังมุ่งสู่ทิศทางที่ผิด โดยชี้ว่าเราต้องเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้อย่างเร่งด่วน และจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปทั้งภาคอุตสาหกรรม พลังงาน ระบบคมนาคม และการใช้ชีวิต ซึ่งเวลาในการแก้ไขใกล้จะหมดลงแล้ว

รายงาน https://unfccc.int/ndc-synthesis-report-2022

https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022

ที่มา

https://news.un.org/en/story/2022/10/1129892

https://www.reuters.com/business/environment/cop27-world-track-increase-emissions-106-by-2030-un-report-2022-10-26/

https://phys.org/news/2022-10-climate-pledges-15c.html

https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/26/current-emissions-pledges-will-lead-to-catastrophic-climate-breakdown-says-un

https://edition.cnn.com/2022/10/26/world/un-global-climate-pledges-health/index.html

https://www.nbcnews.com/news/world/world-emissions-paris-climate-targets-un-report-rcna54044

https://apnews.com/article/g-20-summit-science-united-nations-pollution-antonio-guterres-c66bcc51ece526d67c25c8f2243f53e6

https://www.abc.net.au/news/science/2022-10-27/climate-change-un-emissions-gap-report-paris-target-overshoot/101558026

https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/27/climate-crisis-un-pathway-1-5-c

https://www.bbc.com/news/science-environment-63407459

14/10/2022

น้อยคนที่จะรู้จักคำว่า Economic Ecosystems อย่างลึกซึ้ง ซึ่งมันจะถูกเผยมาในเวลาที่เหมาะสมและสร้างมูลค่ามหาศาล[BREAKING]
Apple เตรียม Disrupt ธนาคาร ?!?!
ล่าสุดประกาศจับมือ Goldman Sachs เพื่อเตรียมเปิดบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนสูงให้ผู้ใช้งาน iPhone !


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1083360045550671&id=108586193028066

Butterfly22x updated their info in the about section. 10/09/2022

Butterfly22x updated their info in the about section.

Butterfly22x updated their info in the about section.

09/09/2022

"BUTTERFLY EFFECT" The future is now.

Photos from Butterfly22x's post 09/09/2022

Finally, the time we've been waiting for has arrived. The wait that doesn't lose value. Now the butterfly will begin to move its wings to create the next BUTTERFLY Effect.
.

ในที่สุดเวลาที่รอคอยก็มาถึง การรอที่ไม่สูญเสียมูลค่า และผีเสื้อตัวนี้จะเริ่มขยับปีกเพื่อสร้าง BUTTERFLY Effect ในก้าวต่อไป
#ภาวะโลกร้อนหนักกว่าที่เราคิด

Greenhouse Gas And Sea Levels Hit Record Highs in 2021, Scientists Report 03/09/2022

Greenhouse Gas And Sea Levels Hit Record Highs in 2021, Scientists Report

#ภาวะโลกร้อนหนักกว่าที่เราคิด

CLIMATE: หวั่นวิกฤตโลกรวน รายงาน State of the Climate 2021 เปิดเผยว่า ระดับความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ความร้อนและระดับน้ำทะเลของโลกได้เพิ่มขึ้นในระดับที่สูงทุบสถิติ ขณะปีดังกล่าวเป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับ 6 นับตั้งแต่บันทึกมา
รายงานดังกล่าว เป็นความร่วมมือของหน่วยงานและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ให้ข้อมูลสถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งจากรายงานพบว่าในปี 2021 ความหนาแน่นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศนั้นเพิ่มขึ้นสูงสุดสร้างสถิติใหม่ โดยความหนาแน่นขอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แตะ 414.7 ppm ซึ่งสูงที่สุดในอย่างน้อยในรอบหนึ่งล้านปีที่ผ่านมา
ด้านความร้อนของพื้นผิวโลก ก็กำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆ โดยปี 2021 เป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับ 6 นับตั้งแต่เริ่มบันทึกราว 100 กว่าปี ขณะ 7 ปีที่ผ่านมา (2015 - 2021) เป็น 7 ปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกมา
ขณะทะเลของโลกก็เผชิญสถานการณ์ที่น่ากังวลเช่นกัน โดยในปี 2021 ความร้อนของมหาสมุทรโลก และระดับน้ำทะเลได้เพิ่มขึ้นสูงทุบสถิติ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ส่งผลให้ภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันหลายพื้นที่เผชิญทั้งคลื่นความร้อน ไฟป่า ภัยแล้ง ฝนและน้ำท่วมฉับพลัน รายงานนี้เป็นสิ่งตอกย้ำว่าเรากำลังเผชิญภัยคุกคามที่อาจเลวร้ายกว่านี้ หากภาคส่วนต่างๆไม่เร่งลงมือแก้ไขปัญหา
รายงาน https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/state-of-the-climate/

ที่มา

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/international-report-2021-climate-record-high-greenhouse-gases?fbclid=IwAR2Ch46DzUE_97kJiWiAqcCCcpsVx1lmoLSTMlch4EeTMV0-wXUyXCdgWeY

https://www.noaa.gov/news-release/bams-report-record-high-greenhouse-gases-sea-levels-in-2021

https://www.sciencealert.com/greenhouse-gas-and-sea-levels-hit-record-highs-in-2021-despite-covids-impact

Greenhouse Gas And Sea Levels Hit Record Highs in 2021, Scientists Report Earth's concentration of greenhouse gases and sea levels hit new highs in 2021, a US government report said Wednesday, showing that climate change keeps surging ahead despite efforts to curb emissions.

24/08/2022

#ภาวะโลกร้อนหนักกว่าที่เราคิด

https://www.facebook.com/1523107561151019/posts/5088912511237155/?d=n

ยุโรปเผชิญภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 500 ปี โดย 2 ใน 3 ของพื้นที่ทวีป กำลังอยู่ในสถานการณ์เตือนภัย ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง การผลิตไฟฟ้า และผลผลิตการเกษตร
รายงานจากสำนักเฝ้าระวังภัยแล้งยุโรป European Drought Observatory (EDO) เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปกำลังอยู่ในสถานการณ์เตือนภัยความแห้งแล้ง ขาดแคลนความชื้นในดินส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช และผลผลิตการเกษตร อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ นอกจากนี้ระดับน้ำที่ลดลงในแม่น้ำยังส่งผลต่อการขนส่งทางเรืออีกด้วย
ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ยุโรปเผชิญอุณหภูมิที่ร้อนสูง และทำให้ภัยแล้งเลวร้ายขึ้น สร้างความกังวลต่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบอย่างน้อย 500 ปี และทำให้เกิดการเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
ที่มา

https://www.reuters.com/world/europe/nearly-two-thirds-europe-facing-drought-or-drought-risk-2022-08-23/

https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf

06/08/2022

#ภาวะโลกร้อนหนักกว่าที่เราคิด

https://www.facebook.com/1523107561151019/posts/5036524273142646/?d=n

‘Climate endgame’ ทีมนักวิทย์เรียกร้องให้เร่งศึกษาสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นจากหายนะโลกรวน ที่อาจนำไปสู่การล่มสลาย หรือการสูญพันธุ์ของมนุษย์ เพื่อสร้างความรับรู้และเตรียมตัวรับมือ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศ นำโดยนักวิจัยจาก University of Cambridge ได้เตือนว่า ความเสี่ยงของการล่มสลายทางสังคม หรือการสูญพันธุ์ของมนุษย์ ยังไม่ถูกศึกษาหรือสำรวจ มากเท่าที่ควรอย่างน่ากังวล โดยชี้ว่าวิกฤตโลกร้อนอาจเป็นหายนะของมนุษยชาติ หากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่คาดการณ์หรือพิจารณาเอาไว้
ทีมนักวิจัยนานาชาติ เรียกหายนะดังกล่าวว่า ‘Climate endgame’ ซึ่งชี้ว่าอาจเกิดขึ้นได้ หากยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยได้เสนอให้มีการศึกษาและวิจัยในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เวลาร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น Worst-case scenario พร้อมชี้ว่าเราควรเริ่มเตรียมตัวรับมือกับเรื่องดังกล่าว
ปัจจุบันโลกร้อนขึ้นแล้วเฉลี่ยกว่า 1.1 องศาเซลเซียส จากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเราต้องยับยั้งไม่ให้โลกร้อนเกิน 1.5 - 2 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เลวร้าย ด้วยการเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทีมนักวิจัยนานาชาติ ได้เรียกร้องให้ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (IPCC) ผลิตรายงานที่แสดงถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย และเพื่อสร้างความรับรู้ต่อสังคม
ที่มา

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2108146119

https://www.cambridgeindependent.co.uk/news/climate-endgame-risk-of-human-extinction-dangerously-unexp-9266904/

https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/01/climate-endgame-risk-human-extinction-scientists-global-heating-catastrophe

https://phys.org/news/2022-08-climate-potential-humanity-dangerously-underexplored.html

06/06/2022

#ภาวะโลกร้อนหนักกว่าที่เราคิด

POLLUTION: ก๊าซโลกร้อนอ่วม NOAA เผย ค่าเฉลี่ยระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเดือนพฤษภาคม ปี 2022 พุ่งสูงสุดทุบสถิติตั้งแต่บันทึกมา แตะ 421 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 50% NOAA ชี้ใกล้เคียงระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในหลายล้านปี
องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA) รายงานการวัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากสถานีสภาพอากาศที่ Mauna Loa Observatory, Hawaii ที่มีการวัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 1958
โดยข้อมูลล่าสุดพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2022 อยู่ที่ 421 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) ซึ่งสูงสุดทุบสถิติตั้งแต่มีการบันทึกมา และสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 50% ซึ่งทาง NOAA ชี้ว่า ระดับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศนี้ ไม่เคยเห็นมาในรอบหลายล้านปี
อย่างไรก็ตาม ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็พุ่งสูงขึ้น ทุบสถิติบ่อยขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นจากยานพาหนะ และการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีการปล่อยก๊าซ CO2 จากภาคส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตัดไม้ทำลายป่า เกษตรกรรม เป็นต้น ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งความแล้ง ร้อน ไฟป่า ไปจนถึง ฝนฉับพลัน น้ำท่วม พายุรุนแรง อีกทั้งอุณหภูมิน้ำทะเลร้อนขึ้น มีความเป็นกรดมากขึ้น และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น
“วิทยาศาสตร์คือเรื่องจริง มนุษย์กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของเราต้องปรับตัว เราเห็นผลกระทบของสภาพภูมิอากาศรอบๆตัวเราทุกวัน การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ Mauna Loa เป็นคำเตือนที่ชัดเจนว่าเราต้องลงมือทำอย่างเร่งด่วน และจริงจัง” Rick Spinrad จาก NOAA เผย
NOAA เผยว่า ระดับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตอนนี้ ใกล้เคียงกับช่วง 4.1 - 4.5 ล้านปีก่อน ในยุค Pliocene Climatic Optimum ที่มีระดับ CO2 ในชั้นบรรยากาศประมาณ 400 ppm หรือมากกว่า ในยุคดังกล่าว ระดับน้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบัน 5 - 25 เมตร ซึ่งสูงพอที่จะทำให้เมืองใหญ่ปัจจุบันหลายเมืองจมลงใต้น้ำ
การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยังสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ IPCC ได้เตือนว่าขณะนี้ โลกได้ร้อนขึ้นแล้วเฉลี่ยราว 1.1 องศาเซลเซียส (จากระดับอุณหภูมิเฉลี่ยปี 1850-1900) นานาประเทศได้ร่วมกันให้คำมั่นในความตกลงปารีส ว่าจะยับยั้งไม่ให้โลกร้อน 1.5 - 2 องศาเซลเซียส ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นขนาดนั้น จะส่งผลให้วิกฤตสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นอย่างมาก ทั้งร้อนขึ้น แล้งขึ้น น้ำแข็งละลายมากขึ้น พายุฝน น้ำท่วมฉับพลันมากขึ้น และระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ส่งผลกะทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมาก
IPCC ได้เตือนว่า หากยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โลกอาจร้อนขึ้นกว่า 1.5 องศาในไม่กี่สิบปีข้างหน้า และชี้ว่าการปล่อยก๊าซควรถึงจุดสูงสุดในปี 2025 และลดลงต่อเนื่องจนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050
ที่มา

https://www.noaa.gov/news-release/carbon-dioxide-now-more-than-50-higher-than-pre-industrial-levels

https://www.sciencealert.com/co2-levels-are-now-comparable-to-what-they-were-4-million-years-ago-says-noaa

https://phys.org/news/2022-06-carbon-dioxide-peak-higher-pre-industrial.html

https://gml.noaa.gov/webdata/ccgg/trends/co2/co2_mm_mlo.txt?fbclid=IwAR1S4gegIUSw0aYIXdGxQ_nf8UF2X7_zaM4hqpq7veDyOTzubnDhqpp0aww

https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

31/05/2022

Something's happening

19/05/2022

… Industry Deep Technology
CHANGED PARADIGM
🦋🦋🦋
BUTTERFLY22X

23/04/2022

BUTTERFLY22X

14/04/2022

BUTTERFLY22X

BUTTERFLY22X on Twitter 11/04/2022

BUTTERFLY22X on Twitter

BUTTERFLY22X is joining The Sandbox and VoxEdit Academy with this new campaign for the up coming Easter!

"The Ultimate Dream Box" - Whatever you dare to dream about, this rabbit will pick your ultimate dream and bring it to life.

Twitter Post:
https://twitter.com/DechawathrD/status/1513451177752809475?s=20&t=drDCxirAA8LudNlTHBN5mQ

Retweet and send us some ❤️

BUTTERFLY22X on Twitter “🦋 THE ULTIMATE DREAM BOX - Whatever you dare to dream about, this rabbit will pick your ultimate dream and bring it to life. https://t.co/8aMjT2aVFX”

07/04/2022

Something's happening

06/04/2022

Something's happening

Photos from Butterfly22x's post 02/04/2022

Something's happening

23/03/2022

"In order to create green, environmentally friendly buildings, the construction process should be transformed to include new operational and process methods. ... it should be able to incorporate new demands in the operational phase." - , The Value of green building | Real Estate Predictions 2022

We are ahead on it. 🦋🦋🦋
Something's happening.

Source:https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/real-estate/articles/value-green-buildings.html

Photos from Butterfly22x's post 10/03/2022

Something's happening

02/03/2022

PEACE NOT WAR

25/02/2022

Something's happening

10/01/2022

BUTTERFLY22X at World Youth Forum Egypt.

31/12/2021

Something's happening

Happy new year 2022 🙏🏻❤️🦋🎉🥳

29/12/2021

จริง ใครจะเอาหน้าจอมาอยู่ตรงหน้าหลายชั่วโมงได้ทุกวัน และระบบสายตาอาจมีปัญหาเร็วมากกว่าปกติแน่นอน

แต่การที่จะใช้เทคโนโลยีต่อกับระบบประสาทของมนุษย์โดยตรงในมุมมองผมยิ่งเสี่ยงกว่า มันอาจคืออาชญากรรมทางจิตในโลกเสมือนที่อาจจะควบคุมไม่ได้เหมือนหนังเรื่อง Inception

METAVERSE ควรเป็นกลางระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีที่มี Sense ความเชื่อมโยงกับมนุษย์จริงๆมากกว่า

Something's happening

⚠️[METAVERSE]⚠️ Elon Musk เตือนเหล่าสาวก Metaverse ทั้งหลาย ! อย่าเพิ่งหลงเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะมาเป็นอนาคตของโลกเราได้จริง ! เพราะอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อกับ Virtual Reality ผ่านระบบประสาท Neuralink ก็น่าจะดีกว่าการเอาหน้าจอมาจ่ออยู่ตรงหน้ามนุษย์เราทั้งวัน !

"ผมไม่เชื่อในกระแส Metaverse ว่าจะเป็นอนาคตของโลกเรานะ ผมนึกไม่ออกว่าใครจะอยากเอา TV หรือหน้าจอมาจ่อไว้ตรงหน้าเราทั้งวันได้"

Elon Musk กล่าวเตือนถึงกระแส Metaverse ที่กำลังเป็นที่สนใจกันทั่วโลกในเวลานี้

📌 นอกจากนั้นทาง Elon Musk ผู้เป็น CEO ของบริษัท Tesla และ SpaceX หรือมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกยังได้ให้ความเห็นต่ออีกว่า

Metaverse น่าจะเป็นเพียงแค่กระแส หรือแค่คำศัพท์เท่ห์ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว Neuralink หรือการเชื่อมต่อสมองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านสายสื่อประสาท น่าจะเป็นวิธีในการที่มนุษย์ใช้ในการเชื่อมต่อสู่โลกเสมือน หรือโลก Virtual Reality เสียมากกว่า

และตอนนี้บริษัท Neuralink ที่ Elon Musk ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 ก็กำลังพยายามพัฒนาระบบการเชื่อมต่อสมองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงนี้อยู่ จนล่าสุดสามารถทำให้ลิงเล่นวิดีโอเกมผ่านความคิดได้แล้ว !

📌 ทาง Elon Musk ได้ให้ความเห็นปิดท้ายไว้ว่า

"ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่ามนุษย์เราจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสายตานานๆได้อย่างไร มันไม่น่าใช่อนาคตของเรา เว้นแต่ว่าผมเองนั้นแก่ไปแล้ว"

🤔 ทุกคนมองกันว่าอย่างไรบ้างครับ ? เชื่อ Elon Musk กันหรือไม่ ? ใครเป็นสาย Metaverse หรือ Neuralink กันบ้างครับ ?

-----------------------------------

🔔 ท่านใดไม่อยากพลาดข่าวสารที่รวดเร็วและทันโลก

แนะนำให้ทุกท่านเปิดกระดิ่งตั้งค่า "รายการโปรด" หรือ "Favourite" ไว้บนเพจได้เลยครับ เพื่อจะได้ไม่โดนการปิดกั้นการมองเห็นจากทาง Facebook และอาจพลาดข่าวสารที่สำคัญจากทางเพจไป

หรือสามารถเข้ามาติดตามทีมงาน KP อย่างใกล้ชิดได้ผ่าน LINE Official (https://lin.ee/a3S9iGv) ได้เลยครับ 👍😊

#ทันโลกกับTraderKP

26/12/2021

Something's happening

Photos from Butterfly22x's post 25/12/2021

Merry Christmas 🎄 and a very Happy New Year everyone! We cannot wait for the next year to come! So many things to celebrate 🥂

13/12/2021

Something's happening

03/12/2021

Something's happening

BUTTERFLY22X - Comparison of Low-Rise and High-Rise Building 15/10/2021

BUTTERFLY22X - Comparison of Low-Rise and High-Rise Building

Time, Cost, Labor and Pollution is the key focus for BUTTERFLY22X.

The comparison of all aspects in high-rise and low-rise buildings using BUTTERFLY22X Technology VS. traditional building.

Digital panels for personalized unit living space with your own hands. “REAL FUTURE OF HYPER-LIVING TECH TO REAL SMART-CITY"

Source: https://youtu.be/R3XVYu8gNsY

BUTTERFLY22X - Comparison of Low-Rise and High-Rise Building Time, Cost, Labor and Pollution is the key focus for BUTTERFLY22X. The comparison of all aspects in low-rise and high-rise buildings using BUTTERFLY22X Techn...

The Next Big Thing for Metaverse 08/10/2021

The Next Big Thing for Metaverse

The Next Big Thing for Metaverse

Something is happening!
What if you can FEEL the , not just wearing it?

https://www.youtube.com/watch?v=STeGNqcXcmY

The Next Big Thing for Metaverse Something is happening!What if you can FEEL the , not just wearing it?#gaming#esport#metaverse

Photos from Butterfly22x's post 14/06/2021

Start our next journey at xLAB where we make the miracle happen to this world.

เริ่มต้นการเดินทางต่อไปที่ xLAB โรงปฎิบัติการที่เราจะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

Photos from Butterfly22x's post 14/06/2021

Collaborative working atmophere at BUTTERFLY22X office with energetic people
บรรยากาศในการทำงานร่วมกันที่ออฟฟิสกับทีมงานพลังงานสูง

21/05/2021

Incredibly Real! Within 4 months, we make impossible to be possible.

19/04/2021

BUTTERFLY22X is looking for Software Developer to join our team!

Qualifications:

- New grads are welcome
- Strong problem-solving skill, good attitude and team player
- Work well under high pressure and limited timeline
- Be an active learner, have a positive mindset, and open for feedback
- Strong knowledge in OOP software and RESTful web services design and implementation
- Good knowledge and skill in MVVM Web Framework
- Good knowledge in programming structure and performance
- Knowledge of Node.js and frameworks available for it
- Knowledge of advanced JavaScript libraries and frameworks such as AngularJS, ReactJS, DurandalJS,Express and Node.JS
- Good understanding of server-side CSS preprocessors (e.g. Stylus, Less)
Knowledge of enterprise level database management system (e.g. PostgreSQL, MySQL,NOSQL)
- Good knowledge of Git version control system
- Experiences/knowledge in the following is a plus : Knowledge of chatbot using Dialogflow is a big plus, Google Cloud Platform, Social Network API (e.g. Line, Facebook Messenger, Wechat), AI concept (e.g. chatbot, image processing/classification, machine learning, deep learning), MQTT messaging protocol and Understanding of OAuth Concept

Responsibilities:

- Design overall architecture of the web application
- Maintain quality and ensure responsiveness of applications
- Collaborate with the rest of the engineering team to design and launch new features
- Maintain code integrity and organization
- Work with graphic designers and converting designs to visual elements
- Understanding and implementation of security and data protection
- Development experience for both mobile and desktop
- Help contribute and create best practices for the team
- Support production issues and requests as needed

13/04/2021

Hi Everyone! Happy Songkran Festival 2021!

Credit: Freepik

Photos from Butterfly22x's post 04/04/2021

Founder and CEO - The Birthday Party!

Khun Kree, Dechawathr Dulsapsopont, the founder and CEO of BUTTERFLY22X, was recently arranged Birthday Celebration Party by his family. The party was full of joy and happiness from his family members, co-founders Khun Chen Bing and Khun Suphawat Lerdthanaporn, VIP guests, and group of founding members and BUTTERFLY22X team, and business partners. It was one of the amazing days for BUTTERFLY22X indeed! Khun Kree said it was not only birthday party but also a small celebration along BUTTERFLY22X journey among team members, as he also sending appreciation to his team and his partners. Cheers.

Location: Janhom Restaurant - Southern Thai Food Restaurant

21/02/2021

BUTTERFLY22X invited all of executive members and the team to our Half Marathon Day!

On the 22.02.2021 at 2.22pm

Stay tuned for what's coming as we all are super excited!

Cheers!

11/02/2021

Happy Chinese New Year 2021
新年快乐

Photos from Butterfly22x's post 22/01/2021

โอกาสหนึ่งเดียวสำหรับผู้พร้อม!

Butterfly22x : บริษัท บัตเตอร์ฟลายทเวนตี้ทูเอ็กซ์ จำกัด รับสมัคร Full Stack Developer 1 ตำแหน่ง ที่พร้อมคลอดผลงานสู่ตลาดโลกไปด้วยกัน
More Info: www.butterfly22x.com
ส่ง CV ของท่านมาที่ [email protected]Full Stack Developer
Job Description:

- Strong problem-solving skill, good attitude and team player
- Work well under high pressure and limited timeline
- Be an active learner, have a positive mindset, and open for feedback
- Strong knowledge in OOP software and RESTful web services design and implementation
- Good knowledge and skill in MVVM Web Framework
- Good knowledge in programming structure and performance
- Knowledge of Node.js and frameworks available for it
- Knowledge of advanced JavaScript libraries and frameworks such as AngularJS, ReactJS, DurandalJS,Express and Node.JS
- Good understanding of server-side CSS preprocessors (e.g. Stylus, Less)
- Knowledge of enterprise level database management system (e.g. PostgreSQL, MySQL,NOSQL)
- Good knowledge of Git version control system
- Experiences/knowledge in the following is a plus
- Knowledge of chatbot using Dialogflow is a big plu; Google Cloud Platform, Social Network API (e.g. Line, Facebook Messenger, Wechat), AI concept (e.g. chatbot, image processing/classification, machine learning, deep learning, MQTT messaging protocol, Understanding of OAuth Concept.

Responsibilities:
- Design overall architecture of the web application
- Maintain quality and ensure responsiveness of applications
- Collaborate with the rest of the engineering team to design and launch new features
- Maintain code integrity and organization
- Work with graphic designers and converting designs to visual elements
- Understanding and implementation of security and data protection
- Development experience for both mobile and desktop
- Help contribute and create best practices for the team
- Support production issues and requests as needed

New grads are welcome!
Please send your resume to [email protected]

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Fl31/Unit01 SJ Infinite I Business Complex 349, Vibhavadi Rangsit Road, Chatucha
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00

Property Management อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Morningside Heights Condominium Morningside Heights Condominium
Acecon Property Co. , Ltd. 191/1 HSH Building, 9th Floor. , Rama 3 Road, Bangkol
Bangkok, 10120

Morningside Heights Condo Ratchada 30 Ultra unique modern residence. Exclusive 62 units only. 300 m

PropertyScout PropertyScout
Bangkok, 10110

PropertyScout is Thailand's best home property platform dedicated to helping you find the most suitable home at the best price.

Thai Ger in Thailand 小虎在泰國 Thai Ger in Thailand 小虎在泰國
Siam
Bangkok, 10400

a 90’s Real Estate Consultancy in Bangkok, Thailand. I am here to show you diversified vision and

SiRi Property SiRi Property
เขตดุสิต
Bangkok, 10300

รับฝากขาย-เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด อสั?

Asset Activator Asset Activator
Bangkok, 10400

Asset Activator (แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์) Property TechOps ผู

AQM GROUP AQM GROUP
6/26 Soi Ramkhamhaeng 147/2
Bangkok, 10240

AQM GROUP, we are property management company together with our subsidiary departments, which are re

歎・活家居服務 Taanwood Service Bangkok 歎・活家居服務 Taanwood Service Bangkok
No. 1, Promphan 2 Building, Room B809, Soi Ladprao 3, Ladprao Road, Chomphon Sub
Bangkok, 10900

Taanwood Service Bangkok established in 2018, our vision is to bring our expertise to help enhance t

WaWa Property WaWa Property
Phetchaburi Road
Bangkok, 10400

Property by guru WAWA � 096-925-5251

MDPC Careers MDPC Careers
141 เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั
Bangkok, 10110

MDPC ผู้เชี่ยวชาญด้านงานนิติบุคคล บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

Chaobaan รับฝากเช่าคอนโดและบ้าน Chaobaan รับฝากเช่าคอนโดและบ้าน
3/F Summer Hill, 1106 Sukhumvit Road Phrakhanong Klongtoey
Bangkok, 10110

ช่วยท่านหาลูกค้าคุณภาพ ดูแลบ้านและ

Atmoz Ladprao15 แอทโมซ ลาดพร้าว15 Atmoz Ladprao15 แอทโมซ ลาดพร้าว15
ลาดพร้าว 15, ลาดยาว, จตุจักร, กร
Bangkok, 10900

ให้เช่า Condo Atmoz Ladprao15 คอนโด แอทโมซ ลาดพร้า

SKY INNO HUB Thailand SKY INNO HUB Thailand
Sukhumvit, Bang Chak, Phra Kanong
Bangkok, 10210

Trusted Real Estate Agent in Thailand especially for Myanmar Citizen. အနွေးထွေဆု