ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและ

ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและ

รับปรึกษาคดีวินัยที่ไม่เป็นธรรมขอ?

07/11/2022

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพิ่มจำนวน 3 รายครับ

20/10/2022

ข่าวจากศาลปกครองนครศรีธรรมราช ย้ายที่ทำการชั่วคราว

23/09/2022

ประกาศจากศาลปกครองเรื่องให้ศาลปกครองนครสวรรค์มีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดลพบุรี ครับ

14/08/2022

การแจ้งคำสั่งทางปกครอง แม้มิใช่การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่ได้ส่งทาง EMSซึ่งสามารถตรวจสอบปลายทางได้ กรณีจึงถือว่าเป็นการแจ้งโดยชอบแล้ว
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.45/2560)

03/07/2022

กรณีที่ คกก.สอบสวนวินัยจัดประชุมแล้วลงมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรไล่ออกจากราชการ หลังจากนั้นจึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา และแจ้งสรุปพยานหลักฐาน ให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันเดียวกัน รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนในวันถัดมา แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ว่า เป็นการสอบสวนโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน จึงเป็นการสอบสวนดังกล่าวเสียไปทั้งหมด อันเป็นผลให้คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วย กม. ตามไปด้วย (อบ.188/65)

09/06/2022

www.admincourt.go.th

::ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานศาลปกครอง🎉::

🚩สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญทุกท่านติดตามอ่านข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของศาลปกครอง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์รายปักษ์ ACT News ฉบับที่ 154 (วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565)

📕อ่านเพิ่ม (E-Book) คลิก https://anyflip.com/gipy/clyv/
(โดยท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านได้เพียงแค่เลือกเมนู 🧾Table Of Contents ซึ่งอยู่บริเวณแถบเครื่องมือด้านบนของ E-Book)
📘อ่านเพิ่ม (PDF) คลิก https://bit.ly/3mOzA5n

:: สำนักงานศาลปกครอง ::

www.admincourt.go.th

09/05/2022

📚 หนังสือดีๆ จากสำนักงานศาลปกครองครับ
หนังสือแนวคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ฉบับ Day to Day ปี 2563 เรื่อง ละเมิด
🚩ละเมิด เล่มที่ 1 (e-Book) คลิก https://bit.ly/3la0ILj
🚩ละเมิด เล่มที่ 2 (e-Book) คลิก https://bit.ly/398ib40

🌐ดาวน์โหลดเป็น pdf เล่มที่ 1 คลิก https://bit.ly/394Ig3B
🌐ดาวน์โหลดเป็น pdf เล่มที่ 2 คลิก https://bit.ly/3spi4Yn

⚖สำนักงานศาลปกครองได้รวบรวมกฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยของศาลปกครอง และหลักปฏิบัติราชการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับ "ละเมิด" ด้านต่าง ๆ ได้แก่
- เขตอำนาจศาล
- เงื่อนไขการฟ้องคดี
- วิธีพิจารณาคดีปกครอง
- เนื้อหาแห่งคดี

📚เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดยังเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป
***ดาวน์โหลดฟรีครับ***

13/04/2022

ขอให้ลูกเพจที่มีคดีความ จงชนะคดีน่ะครับ

10/03/2022

ครบรอบ 8 ปีของแผนกคดีบริหารบุคคล (เลขคดี บ.) ของศาลปกครองแล้วครับ

31/01/2022

📣 :: ข่าวจากสำนักงานศาลปกครอง ::
สะดวก ง่าย ง่าย จ่ายค่าธรรมเนียมศาลด้วย e-Payment ได้แล้ววันนี้

🚩 ศาลปกครองเปิดให้บริการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จากระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) สำหรับคดีที่ยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์และคดีที่ยื่นฟ้องปกติ (ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์) และกรณีอุทธรณ์ที่ศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลจนแล้วเสร็จ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครอง เพียงแค่เลือกเมนู "ชำระค่าธรรมเนียมศาล" จากระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal) แล้วเลือกวิธีการชำระเงิน ได้แก่
💰บัตรเครดิต/เดบิต (Payment gateway)
💰หักบัญชีธนาคาร (Page to page)
💰อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet banking)
💰การขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีอื่น (Bill payment) เช่น การชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการศาลปกครอง หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และการชำระผ่าน ATM เป็นต้น

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

🌟 ผู้ชำระเงินเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บตามอัตราของธนาคาร 💵

10/01/2022

ศาลปกครองสุพรรณบุรี มีเขตอำนาจรับผิดชอบเพิ่มเติม

31/12/2021

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ

25/12/2021
20/10/2021

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

สำนักงานศาลปกครองได้จัดทำบทความสั้นที่มีหลักกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีพิพาทด้านการบริหารงานบุคคล เผยแพร่ไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจครับ

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://bit.ly/3vwbe3Q

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

31/08/2021

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

คดีนี้เนื้อหาคำสั่งย้ายสลับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาในทางบริหารและมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ตำแหน่งแม้ไม่เป็นคำสั่งทางปกครองแต่เป็นคำสั่งอื่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้ถูกย้ายอย่างมีนัยสำคัญ การพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงความยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติตามหลักความเป็นกลางด้วย
หากมีกรณีที่ทำให้กระทบความเป็นกลางเกิดขึ้น ในกระบวนการพิจารณาอันเป็นสาระสำคัญแล้ว การออกคำสั่งนั้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.731/2555)

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

21/06/2021

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัยวันนี้ นำเรื่องการวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจฟ้องมาฝากกันครับ

กรณีฟ้องว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีน้ำสำหรับประชาชนเพื่ออุปโภคบริโภคตามมาตรา ๖๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ใช้อำนาจตัดท่อประปาหลัก (ท่อเมนต์) ที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการต่อท่อน้ำประปาให้เหมือนเดิม และให้ยกเลิกการใช้น้ำประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดูแลและบริหารงาน เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๑)

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

Photos from ทนายวินัย รับทำคดีปกครองและวินัยข้าราชการ's post 20/05/2021

จริยธรรมข้าราชการ มีผลวันพรุ่งนี้ครับ

23/04/2021

วันนี้มีข่าวของศาลปกครองเกี่ยวกับเขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองมาฝากครับ
สืบเนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 เพื่อความปลอดภัยของคู่กรณี พยาน และบุคคลภายนอกที่ศาลมีคำสั่งเรียกมาให้ถ้อยคำต่อศาล จึงได้ออกประกาศสำนักงานศาลปกครองเพิ่มเติม(ฉบับที่2 ) ดังรายละเอียดตามที่ปรากฎ ครับ

13/04/2021
02/04/2021

วันนี้ ขอนำความรู้เกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมของศาลปกครอง มาฝากครับ

22/03/2021

สวัสดีครับ วันนี้เอาความรู้จากคณะกรรมการกฤษฎีกามาฝาก สนใจรายละเอียดกดไปในลิงค์ได้น่ะครับ

https://www.krisdika.go.th/th/web/guest/legalopinion6month
หรือhttps://www.krisdika.go.th/data/LDC/file/LDC6-2M2563.pdf

13/02/2021

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

ในกรณีที่ระหว่างการพิจารณาในการออกคำสั่งลงโทษในชั้นผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้นนั้นไม่ได้มีการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพื่อนำพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหา อันเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หากต่อมาได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ก็ถือว่าได้มีการแก้ไขให้มีการดำเนินการโดยถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว คำสั่งทางปกครองนั้นจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

⚖️คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1175/2559

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

02/01/2021

สวัสดีปีใหม่ 2564 ทุกท่านครับ 🎉
มาพบกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยครับ 😊

📍ข้าราชการเมาแล้วขับนอกเวลาราชการ ตำรวจจับวัดแอลกอฮอล์ได้ 75 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ศาลปรับ 3,000 บาท จำคุก 1 เดือน โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี
ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่เลื่อนเงินเดือน ฐานประพฤติตนเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ราชการ
⚖️ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำผิดนอกเวลาราชการ เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ และไม่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์...คำสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เพิกถอนคำสั่ง)
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.125/2560)

26/09/2020

สาระน่าสนใจจากศาลปกครองครับ👍🏻

🔹6 เรื่องเด่นคดีปกครอง🔹

✨ สวัสดีในเช้าวันเสาร์ค่ะ วันนี้แอดมินได้รวบรวม 6 เรื่องเด่นที่เป็นเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านต่างๆ ของคดีปกครองมาให้ทุกท่านได้อ่านกันเพลินๆ ค่ะ

1. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 🆕
📚 คลิก http://bit.ly/คดีวินัยข้าราชการ
2. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
📚 คลิก http://bit.ly/คดีการบริหารงานบุคคล
3. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
📚 คลิก http://bit.ly/คดีการกระทำละเมิด
4. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
📚 คลิก http://bit.ly/คดีเกี่ยวกับที่ดิน
5. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
📚 คลิก http://bit.ly/คดีสัญญาทางปกครอง
6. เอกสารวิชาการ คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น
📚 คลิก http://bit.ly/คดีเกี่ยวกับท้องถิ่น

จัดทำโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

#โหลดฟรีไม่มีแจกจำหน่าย
#คดีปกครอง
#อุทาหรณ์จากคดีปกครอง

15/04/2020

💡วันนี้เพจทนายวินัยมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจมาฝากกันครับ ⚖️
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ฟบ.6/2563 ให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ลงโทษไล่อดีตผู้ว่าฯจังหวัดลำพูนออกจากราชการตามการชี้มูลของป.ป.ช. ที่ได้ชี้ว่าเป็นการกระทำทุจริตเป็นความผิดวินัยร้ายแรง กรณีอนุมัติก่อสร้างอ่างเก็บน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ โดยให้คืนสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายครับ ลูกเพจท่านใดสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคำพิพากษาศาลปกครองคดีหมายเลขดำที่ ฟบ.16/2560 คดีหมายเลขแดงที่ ฟบ.6/2563 ครับ

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

26/12/2019

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

ในเรื่องนี้เคยมีกรณีที่ข้าราชการที่เล่นหวยใต้ดินถูกร้องเรียนจากบุคคลภายนอก เพราะเหตุเล่นหวยใต้ดินแต่ไม่ยอมชำระเงิน ทำให้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง เพราะการเล่นหวยใต้ดินเป็นการเล่นพนันซึ่งผิดกฎหมายโดยชัดแจ้ง การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85(4) ซึ่งทำให้ข้าราชการรายนั้นถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

13/11/2019

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้มีหนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุดเรื่องซักซ้อมความเข้าใจ การสั่งคดีกรณีร้องขอความเป็นธรรม
เนื่องจาก มีการตรวจสอบพบสำนวนคดีอาญาที่มีการพิจารณาสั่งคดีร้องขอความเป็นธรรมที่มีข้อคาดเคลื่อนบางประการและไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด โดยปรากฏว่าคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาหลายราย แต่มีผู้ต้องหาบางรายได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการและคดีดังกล่าวพนักงานอัยการจะมีความเห็นและคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ร้องขอความเป็นธรรม ปรากฏว่าอธิบดีอัยการได้พิจารณาสั่งคดีเฉพาะผู้ต้องหารายที่ร้องขอความเป็นธรรมเท่านั้นโดยไม่ได้พิจารณาคดีทั้งเรื่อง
สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการพิจารณาสั่งคดีร้องขอความเป็นธรรมตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 2547 ข้อ 48 ควรจะต้องพิจารณาสั่งคดีทั้งเรื่องและต้องมีความเห็นหรือคำสั่งเกี่ยวกับผู้ต้องหาทุกราย ไม่ว่าผู้นั้นจะได้ร้องขอความเป็นธรรมด้วยหรือไม่ มิใช่พิจารณาเฉพาะผู้ต้องหาที่ร้องขอความเป็นธรรมเท่านั้นจึงแจ้งเวียนซักซ้อม ความเข้าใจมาเพื่อถือปฏิบัติให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
—————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

04/11/2019

สาระดีๆจากศาลปกครอง ที่ได้มีแนวคำวินิจฉัยกรณีถูกคุมขัง แม้เพียง1วัน ก็ทำให้สิ้นสุดสมาชิกภาพได้

ศาลสั่งจำคุก 5 ปี ผอ.สถานพินิจฯพิจิตร เอารถหลวงไปใช้ทำธุระส่วนตัว 01/11/2019

ศาลสั่งจำคุก 5 ปี ผอ.สถานพินิจฯพิจิตร เอารถหลวงไปใช้ทำธุระส่วนตัว

คุก5ปี❗️ นำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวในเวลานอกราชการ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6 พิพากษาจำคุก 5ปี ผอ.สถานพินิจ จากกรณีนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวในวันหยุดราชการ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งวินัยในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่ปี2560 ทั้งนี้ผลของคำพิพากษาในคดีอาญากับการดำเนินการทางวินัยเป็นคนละส่วนกัน ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้อง

การที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนั้น ถือได้ว่าเป็นความผิดชัดแจ้ง ซึ่งสามารถดำเนินการทางวินัยได้โดยไม่ต้องสอบสวน หรืองดการสอบสวนเลยก็ได้ แล้วจึงส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.สามัญ พิจารณาเพื่อมีมติต่อไป
ทั้งนี้จะต้องเข้าเงื่อนไข3ประการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 95 วรรคสอง ประกอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ข้อ 65 (2) เสียก่อน คือ
1.ต้องไม่ใช่ความผิดอาญาที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
2.ต้องได้รับโทษจำคุก หรือโทษประหารชีวิต ไม่ว่าจะมาได้ฟังคำพิพากษาหรือไม่ หรือได้รับโทษ หรือหลบหนีคดี แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ให้รอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ
3.คำพิพากษาต้องถึงที่สุด

Crข่าวจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_1644611

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
———————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

ศาลสั่งจำคุก 5 ปี ผอ.สถานพินิจฯพิจิตร เอารถหลวงไปใช้ทำธุระส่วนตัว ศาลสั่งจำคุก ผอ.สถานพินิจฯพิจิตร 5 ปี กรณีนำรถหลวงไปใช้ทำธุระส่วนตัว ชี้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็.....

24/10/2019

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

เมื่อวันที่26 กันยายน 2562 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดี หมายเลขแดงที่ ฟบ.8/2562 โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ป.ป.ช หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่สามารถมีอำนาจชี้มูลความผิดทางวินัย และกำหนดโทษไล่ออกได้ เพราะมีอำนาจหน้าที่เพียงแค่ชี้มูลความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมซึ่งได้บัญญัติองค์ประกอบและโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัยที่จะต้องดำเนินการลงโทษทางต่อไป และจะต้องใช้กฎหมายสารบัญญัติที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการกล่าวหาและตั้งอนุกรรมการไต่สวนผู้ฟ้องคดีเท่านั้น
📍แต่ในคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ถึงที่6 มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยแต่กลับอาศัยรายงานและความเห็นของ
ป.ป.ช.ในการพิจารณาและมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

23/10/2019

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย

ในกรณีที่ข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัยและถูกดำเนินคดีอาญาด้วยนั้น ทางสำนักงาน ก.พ.ได้วางหลักการไว้ซึ่งเผยแพร่ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่สร 7904/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 ว่า “การดำเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้กำหนดอำนาจหน้าที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากการดำเนินคดีอาญาอยู่แล้ว การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องรอฟังผลทางคดีอาญาแต่อย่างใด”
📌ดังนั้นการดำเนินการทางวินัยจึงไม่จำเป็นต้องรอให้ผลของคดีอาญาสิ้นสุดลงก่อน
แต่ทั้งนี้ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 39 ได้กำหนดว่า “หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วนั้นได้ความประจักษ์ชัดว่าข้าราชการผู้นั้นกระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาในทางวินัย กรรมการสอบสวนก็สามารถนำเอาคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา โดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นก็ได้”
ดังนั้นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงสามารถนำคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญามาใช้เป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาได้ แต่จะต้องเปิดโอกาสให้ข้าราชการรายนั้นได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาด้วย❗️

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

19/10/2019

💡เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย
หลายๆคนคงเคยสงสัยกันว่าข้าราชการ เมื่อกระทำความผิดจนต้องโทษจำคุกหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายจะยังมีสิทธิได้รับบำนาญหรือไม่❓
ซึ่งแต่เดิมตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กำหนดไว้ว่าข้าราชการที่ถูกลงโทษจำคุกหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญ❌
📍แต่ปัจจุบันได้มีกฎหมายใหม่ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้แม้ว่าจะติดคุกหรือล้มละลายก็มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญต่อไปได้ เนื่องจากเห็นว่าการถูกลงโทษจำคุกหรือการตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเป็นการลงโทษข้าราชการรายนั้นอยู่แล้วจึงไม่ควรลงโทษซ้ำไม่ให้ได้รับเงินบำนาญอีก อีกทั้งเงินบำนาญก็มิใช่เงินเดือนแต่ถือเป็นเงินค่าตอบแทนการทำงานนั่นเอง❗️

#ทนายวินัย #เรื่องน่ารู้กับทนายวินัย #มีปัญหาปรึกษาทนายวินัย
————————————————————————
รับปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีวินัยข้าราชการ ข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรม
ติดต่อ Inbox หรือโทร.0818423638

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

Bangkok

Legal อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
FindmyLawyer FindmyLawyer
เวนิส ดิ ไอริส ชอย 2/7, ท่าแร้ง, บ
Bangkok, 10220

ให้ความรู้ทางกฎหมาย และให้บริการให

มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit มุมกาแฟ คนสอบ Tax Auditor-TA BY AJ.Artit
วิภาวดี-รังสิต
Bangkok, 10210

บริการทางวิชาการ ความรู้ด้านการสอบ

สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station สถานีกฎหมายอวกาศ - Space Law Station
Bangkok

Platform แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิ?

WAGAL Law WAGAL Law
1596/714 Moo 4 Soi Sukhumvit 115 Sukhumvit Road Thepharak Subdistrict, Mueang Sa
Bangkok, 10270

WAGAL ผู้ให้บริการด้านงานกฎหมายและคดี?

Pdpamatter Pdpamatter
22/43 ลุมพินี ทาวน์ เรสซิเดนซ์
Bangkok, 10900

PDPA MATTER เป็นโปรแกรมในการช่วยเขียนข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม PDPA

ซื้อขายไอดีเกมส์ ออนไลน์ FreeFrie- ซื้อขายไอดีเกมส์ ออนไลน์ FreeFrie-
Bangkok, 10900

ห้ามโกงห้ามเกรียน หากพบว่าแอดกลุ่มเกรียน ให้แจ้งแอดผู้ดูแลทันที

Aequitas Aequitas
Bangkok

A personal blog to share knowledge about legal English, the language of the law, and legal translati

TaxforYou Training TaxforYou Training
Bangkok, 10240

ให้ความรู้ จัดอบรมด้านภาษีอากร

LL.JS.Thailand Lawfirms LL.JS.Thailand Lawfirms
ถนนร่มเกล้า, คลองสามประเวศ, ล
Bangkok, 10520

Tax and Biz Law Tax and Biz Law
Bangkok, 10150

ผู้เชี่ยวชาญภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภา