ทนายความจอจาน - คุยกับทนายความ

ทนายความจอจาน - คุยกับทนายความ

คุณอาจจะชอบ

Manee บัญชีฟรีแลนซ์
Manee บัญชีฟรีแลนซ์

รับว่าความทั่วราชาอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา ทนายความรุ่นใหม่ สื่อสารง่าย เข้าใจคุณ

Photos from ทนายความจอจาน - คุยกับทนายความ's post 14/01/2024

[ ปีใหม่ 2567]

สำหรับปีนี้ ผมไม่ค่อยได้มีเวลามาอัพเดทข้อกฏหมายหรือ ฎีกาเท่าไหร่ เนื่องจากงาน ส.ส. มีกฏหมายเข้าหลายตัว ล่าสุดคือ พรบ.งบประมาณ วาระ1

ซึ่งก็ พบกับเนื้อหาการเมืองเจอกันผ่านสื่อต่าง ๆ กันได้ครับ
โดยจะพยายามไม่ทิ้งการนำเสนอความรู้ทางกฏหมาย

งานทนายตอนนี้ทนายหลายท่านคงยุติรับทำคดีเช็คแล้ว เพราะ พรบ.เช็ค กำลังจะยกเลิก ขณะนี้ ครม ส่งร่าง เข้าสภาฯ แล้ว รับหลักการไปแล้ว ขั้นตอนคือ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาอยู่แล้วกลับมาวาระสองและวาระสาม จากนั้นส่ง ส.ว. ทั้งนี้ เหลืออีกไม่เท่าไหร่ สัก 6-8 เดือน คงามผิดอาญาตาม พรบ เช็ค ยกเลิก 100%

31/12/2023

[ สวัสดีปีใหม่ 2024]

Happy New Year 2024 ขอให้ทุกวันเต็มไปด้วยความสำเร็จ ความสุข และความรุ่งเรือง

เอกราช อุดมอำนวย
ทนายจอจาน

ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 06/12/2023

มีการเสนอแก้ไข "ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา" เกี่ยวกับสิทธิการจับกุมตัวผู้ต้องหาและการรับรองสิทธิของผู้ป่วยหรือจำเลย

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=332

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นในลิงค์ข้างต้น

ระบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

21/11/2023

กำหนดงานทนายจอจาน ปลายเดือน พฤศจิกายน 2566

20 พย เช้า - ฟ้องคดีหมิ่นประมาทโฆษณา อาญากรุงเทพใต้
บ่าย - ฟ้องคดีเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร ศาลเยาวชนและครอบครังกลาง สุรินทร์
21 พย เช้า ฟังคำสั่งคดีฉ้อโกง (มีมูล) ศาลธัญบุรี
คำพิพากษา ยักยอก ศาลแขวงกรุงเทพใต้
บ่าย ฟ้องคดีหมิ่นประมาทโฆษณา ศาลอาญา
22 พย เช้า ฟ้องหย่า คดีเยาวชนและครอบครัวกลาง
23 พย เช้า สืบพยานคดีแรงงาน ศาลแรงงานกลาง
24 พย เช้าสืบพยานคดีแรงงาน ศาลแรงงานกลาง

21/11/2023

[ รู้หรือไม่?! รัฐจะเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ]

กรณีผู้เสียหายได้รับความเสียหายแก่กาย จากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้แก่

(1) ค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 40,000 บาท
(2) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 20,000 บาท
(3) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ในจังหวัดที่ประกอบการงาน ไม่เกิน 1 ปี
(4) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ไม่เกิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เป็นสำคัญ โดยพิจารณาถึงความร้ายแรงของ การกระทำความผิด สภาพความเสียหาย และโอกาสที่ผู้เสียหาย จะได้รับการบรรเทา ความเสียหายโดยทางอื่นด้วย

กระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย โดยสามารถติดต่อขอรับความ ช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และ ส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77

#คดีอาญา #ทนายจอจาน #ทนายความ

ระบบกลางทางกฎหมาย 21/11/2023

ระบบกลางทางกฎหมาย ระบบกลางทางกฎหมาย

21/11/2023

สิ่งที่มักเข้าใจผิด
“มึงยืมไปแล้วไม่จ่ายคืน
กูจะไปแจ้งความ“
⚠️คดีแพ่งแจ้งไม่ได้

Photos from ทนายความจอจาน - คุยกับทนายความ's post 15/11/2023

[ แก้อุธรณ์คดี กรณี ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง คดีไม่มีมูล ]

วันนี้ผมได้นำตัวอย่างคดีของศาลอาญามีนบุรีซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีไม่มีมูลผมจึงได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยคดีนี้ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องกับคำอุทธรณ์ที่ผมได้เขียนจึงมีคำสั่งประทับรับฟ้องและดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสี่ต่อไป

รายละเอียดของคดีเป็นเรื่องของบัญชีม้าที่มาหลอกลวงให้โจทก์โอนเงินโดยเป็นกลุ่มคนร้ายที่เปิดบัญชี  ผมได้บรรยายฟ้องฐานความผิดฉ้อโกงประชาชนและฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา 14 ถ้าใครอยากศึกษากรณีการฟ้องบัญชีม้าลองอ่านรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับ

14/11/2023

[ จำเลยมีสิทธิไหมค่ะ ! ]

ก่อนจะถึงตกเป็นจำเลย ถ้าผู้เสียหายร้องทุกข์เราจะเป็นผู้ต้องหาก่อน โดยความหมายของคำว่า “ผู้ต้องหา”
คือ บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดอาญา แต่ไม่ได้ถูกฟ้องต่อศาล ในระหว่างนี้ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้
สิทธิขั้นพื้นฐานของ “ผู้ต้องหา”
1. สิทธิที่จะไม่ถูกจับกุมโดยไม่มีเหตุอันสมควร
2. สิทธิที่จะได้รับแจ้งให้ทราบว่าถ้อยคำที่ผู้ต้องหากล่าวนั้นอาจเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาได้
3. สิทธิที่จะไม่ตอบคำถามของเจ้าพนักงานสอบสวนเว้นแต่คำถามที่ถามชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตอบคำถามที่เป็นผลเสียแก่ตนเอง หรือให้การในชั้นสอบสวน
4. สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
5. สิทธิพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายความสองต่อสอง
6. สิทธิที่จะให้ทนายความหรือคนที่ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำของตนได้
7. สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมตามสมควร
8. สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ทรมาน หรือใช้วิธีหลอกลวงให้รับสารภาพ
9. สิทธิที่จะได้รับการพยาบาลโดยเร็วเมื่อเจ็บป่วย
10. สิทธิในการขอประกันต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วกรณีไม่ได้ประกันต้องได้รับแจ้งเหตุผลให้ทราบโดยเร็ว
.
ดังนั้นหาก ผ่านขั้นสอบสวนจนอัยการสั่งฟ้อง มาถึงขั้นศาลหรือศาลมีคำสั่งประทับฟ้องให้คดีมีมูล จำเลยต้องมาในนัดสอบคำให้การ
เราไปศาลจึงต้องรู้สิทธิ ขั้นพื้นฐานของ “จำเลย”
1. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สิทธิในการขอประกันต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วกรณีไม่ให้ประกันต้องแจ้งเหตุผลให้จำเลยทราบโดยเร็ว
3. สิทธิที่จะอุทธรณ์คัดค้านการไม่ให้ประกัน
4. สิทธิที่จะพบทนายความเป็นการส่วนตัว
5. สิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมตามสมควร
6. สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ หรือสิทธิที่จะแต่งตั้งทนายความเพื่อสู้คดีหรือ สิทธิที่จะได้การสอบถามเรื่องทนายความก่อนเริ่มการพิจารณาคดี
7. สิทธิที่จะตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตนเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว รวมถึง สิทธิที่จะตรวจดูสำนวนของศาลและขอคัดสำเนาโดยเสียค่าธรรมเนียม
8. สิทธิที่จะตรวจดูสิ่งของที่ยื่นเป็นพยานหลักฐานและคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น ๆ ได้
9. สิทธิที่จะได้รับสำเนาคำฟ้อง
10สิทธิที่จะให้การต่อสู้คดี
11. สิทธิที่จะคัดค้านคดีที่โจทก์ขอถอนฟ้องในคดีที่จำเลยได้ให้การแก้คดีแล้ว

12/11/2023

[ ดูหมิ่น ไม่ใช่หมิ่นประมาท ]

การดูหมิ่น คือ การถูกด่า ด้วยถ้อยคำหยาบคาย หรือการกระทำให้อับอาย ซึ่งโจทก์ผู้เสียหายสามารถแจ้งเอาผิดได้ หากศาลลงโทษข้อหา ดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา มีโทษจำคุก 1 เดือนหรือปรับ 10000 บาท

แต่เทคนิคคือ โจทก์จะฟ้องเรียกค่าเสียหายไปด้วยในตัวซึ่งกรณี อย่าง แม่ค้าออนไลน์ถูกคู่แข่งมาโพสต์ด่า “อีแม่ค้าจัญไร” แบบนี้ถือว่า ดูหมิ่น แน่นอน

แต่ถ้าเผลอไปตอบโต้ด่ากันไปมานั่นอาจกลายเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทได้ ศาลยกฟ้องทันที

นอกจากนี้ข้อความระวัง เวลาขับรถผ่านด่านตำรวจ ไม่พอใจสิ่งใด อย่าเผลอไปด่าตำรวจ มิอย่างนั้น คุณจะโดนข้อหาการดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กระทำตามหน้าที่โทษจะหนักขึ้น

ย้ำ ดูหมิ่น แค่คำด่า ไม่ใช่การหมิ่นประมาท

12/11/2023

กำหนดงานปลายเดือน พฤศจิกายน 2566
13 พย เช้า - คดีผู้บริโภค เจอจ่ายจบ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
บ่าย - คดีฉ้อโกง ศาลจังกวัดธัญบุรี
14 พย เช้า ฟ้องคดีฉ้อโกง ศาลธัญบุรี
15 พย เช้า ฟ้องคดีห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
16 พย เช้า บ่าย ประชุมกฏหมาย
17 พย เช้า สืบพยาน คดีละเมิด ศาลแขวงพระนครเหนือ

04/11/2023

[ ทนายความมืออาชีพ : รับฟังปัญหา เข้าใจคุณ ]

สามารถส่งข้อความสอบถามปรึกษาข้อกฏหมาย คดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก คดีทรัพย์สินทางปัญญาฯหรือ คดีทั่วไปได้

โดยส่งทางข้อความได้เลย

02/11/2023

[ แนวทางสู้คดีลิขสิทธิ์ ]

ก่อนอื่นเวลาถูกฟ้องมาต้องดูความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ ก่อน หากเขามีหลักฐานการเผยแพร่ครั้งแรก เราจะนับวันนั้น

คราวนี้เมื่อดูแล้วว่าภาพมีลิขสิทธิ์ ทำอย่างไรในการสู้คดีแน่นอนว่าต้องไปตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง และถามค้าน โดยหากผ่านขั้นตอนนี้มาแล้ว ลองดูแนวทางประเด็นโต้แย้งคือ

1 เราต้องสู้อายุความ ทางอาญา ว่า มีการร้องทุกข์ใน 90 วันเนื่องจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดต่อส่วนตัว จึงต้องฟ้องศาลภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือแจ้งความดำเนินคดีภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 หรือ ฟ้องร้องภายในอายุความละเมิด 3 ปี นับแต่วันที่ละเมิด

2 ควาเสียหาย เป็นข้อต้อสู้ที่แทบทุกทนายจะโต้แย้ง เพราะโจทก์ย่อมเรียกมาหลักแสนหลักล้านที่สูงมากเกินไปในบางคดี ดังนี้ เราต้องพิสูจน์ความเสียหาย แล้วแต่เทคนิคของทนายความ

3 เช็คเรื่องการบรรยายฟ้อง องค์ประกอบความผิด อาทิ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10515/2551
“เมื่อโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่างานที่นิติบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์มีการโฆษณางานครั้งแรกเมื่อใดซึ่งเป็นส่วนสาระสำคัญ แม้จำเลยให้การรับสารภาพว่ากระทำความผิดตามฟ้อง แต่ถ้าศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดเพราะงานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์นั้นพ้นอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว ศาลก็ต้องพิพากษายก ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
จะเห็นว่าตามฎีกา เขาไม่ได้บรรยาฟ้องมาว่าเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อไหร่ ศาลจึงยกฟ้อง

หรือ กรณีที่เราไม่ได้เจตนาละเมิด แต่เข้าใจว่าเรานำภาพจากบุคคลอื่นมาอีกที แบบนี้ก็ไม่ผิดอาญา งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญานั้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสากลหรือกฎหมายในไทย มีข้อยกเว้นเหมือนกัน คือ หากเป็นการใช้ผลงานลิขสิทธิ์ของคนอื่นในฐานะที่เป็นแฟนคลับสามารถทำได้ภายใต้หลัก "การใช้ที่สมเหตุสมผล" หรือ "แฟร์ยูส" (fair use)

Photos from ทนายความจอจาน - คุยกับทนายความ's post 31/10/2023

[ 📣 ประกาศ ความคืบหน้าการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ]

วันนี้นัดศาลเผยแพร่คำบอกกล่าวให้แก่สมาชิกกลุ่ม

ตอนนี้อยู่ระหว่างประกาศให้สมาชิกที่ไม่ประสงค์จะอยู่ในกลุ่ม ออกจากกลุ่ม

ส่วน กปว อนุมัติ เฉพาะจ่ายสินไหมแทนของอาคเนย์ได้รวม 22949 คน จาก ประมาณ 270000 คน

ดังนั้นคำแนะนำ ใครไม่อยู่ในลำดับต้น ๆ ไม่ต้องถอนนะครับ

03/10/2023

[ คดีแบบกลุ่ม ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ]

กรณีที่ฟ้องคดีแบบกลุ่มที่ผมเป็นทนายโจทก์ ฟ้องบริษัทประกันภัย กรณีโควิด

วันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่น ตามศาลชั้นต้น และให้ดำเนินการเสนอแผนการเผยแพร่คำบอกกล่าวและคำประกาศที่จะทำให้สมาชิกกลุ่มทราบ

และศาลมีคำสั่งให้วางเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินคดีแบบกลุ่ม 50000 บาท

12/09/2023

[ ปรึกษากฏหมาย ]

ประชาชนหลายคนไม่รู้จะปรึกษากฏหมายกับใคร

สามารถปรึกษาทนายได้ ! ถูกต้อง

แต่

บางคดี ทนายไม่อยากตอบ เช่น ต้องการหัวหมอกับเจ้าหนี้ หนีวงแชร์ ไม่รู้จะช่วยยังไง / หรือกรณี ผิดสัญญาเช่าซื้อแล้ว จะทำยังไงดีโดนทวง ผมไม่แน่ใจว่า ต้องตอบอย่างไร เพราะ มันน่าจะต้องหาทางปิดหนี้เขาให้ได้

แต่ในทางกฏหมายมันทำอะไรไม่ได้เลย เว้นแต่บอกเลิกสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อไว้ก่อนจะผิดนัด

ส่งข้อความมาได้เลยครับ พร้อมตอบ

12/09/2023

รู้หรือไม่!!! ทดลองงาน เขาไม่สั่งไม่ต้องทำ OT

เคยมีฎีกา ปี 2562 เขียนไว้ว่า ช่วงทดลองงานลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติเพื่อแสดงผลงานในการทดลองงาน โดยนายจ้างไม่ได้สั่ง เมื่อไม่ผ่านการทดลองงาน จึงฟ้องเรียก OT ไม่ได้เพราะนายจ้างไม่ได้สั่งให้ทำ

ปรึกษากฏหมายโทร 0624404554

08/09/2023

[ โดนหมายเรียก | ต้องไปตามนัดหรือไม่ ? ]

กรณีมีครุฑบินมาหาเรา

“ดูก่อนใบอะไร” แล้วอ่านให้ละเอียด นะครับ

เอกสารที่เจอบ่อย ๆ มีดังนี้

โนติส ขอให้ชำระหนี้ : ไม่ต้องไปไหน ทั้งนั้นเขาทวงหนี้

หมายเรียกผู้ต้องหา จากตำรวจ : ต้องไปตามนัด ไม่ไป 2 ครั้ง (หมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่ 2) ถ้าไม่ไปตามนัด ผู้ต้องหาจะโดนเจ้าพนักงานเขาสามารถออกหมายจับได้

หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง : ไป หรือ ไม่ไป ก็ได้ แต่เพื่อรักษาสิทธิควรมีทนายเข้าไปตั้งแต่นัดนี้ แม่ว่าทางกฏหมายเรายังไม่เป็นจำเลย แต่เราควรไปแถลงข้อเท็จจริง ข้อกฏหมายสู้คดีตั้งแต่ชั้นนี้

หมายเรียก คดีแพ่ง : ไม่ไปได้นะ แต่คุณจะเสียสิทธิหลายประการ ในการต่อสู้คดี

หมากเรียกจำเลย คดีอาญา : ไม่ไป โดนออกหมายจับ แน่นอน100% ต้องไปตามวันและเวลา เท่านั้น

สรุปหมายศาลไหน ๆ ควรไปพบศาลหรือตำรวจเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง ทั้งนั้น เพียงแต่ ต้องพิจารณาแต่ละคดี แตกต่างกันไป ซึ่งแพ่งและอาญาจะมีวิธีคิดในการวางรูปคดีแตกต่างกันไป ขึ้นกับทนายของแต่ละคน

02/09/2023

[ ภาพถ่าย เอาไปใช้ซ้ำได้ไหม ]

การพิจารณาว่างานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมที่มีลักษณะเป็นงานภาพถ่าย ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 อันจะถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๒๒/๒๕๖๑)
“งานภาพถ่าย” ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทำให้เกิดภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่างานภาพถ่ายนั้นจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่และให้หมายความรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย ดังนี้ ตามบทบัญญัติดังกล่าวงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ ก็ถือได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพหรือการถ่ายภาพ ซึ่งการถ่ายภาพจนทำให้เกิดมีภาพดังกล่าวขึ้นมานั้นถือได้แล้วว่าเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ภาพโดยมีการใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ตามสมควรแก่ลักษณะงานภาพถ่ายนั้น อาจเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมที่มีลักษณะเป็นงานภาพถ่ายตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

โจทก์ได้นำภาพตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารท้ายฟ้องที่โจทก์จัดทำขึ้นมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าในนามแบรนด์เครื่องสำอางซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าว่า “Cha***” โดยใช้ในการโฆษณาออกทางสื่อต่าง ๆ จำเลยทำซ้ำหรือดัดแปลงซึ่งภาพตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารท้ายฟ้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ แล้วจำเลยและผู้สั่งผลิตสินค้ากับจำเลยนำภาพที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงดังกล่าวเผยแพร่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบการวิจารณ์ (รีวิว) ผลการใช้สินค้าประเภทเครื่องสำอางของจำเลยและของผู้สั่งผลิตสินค้ากับจำเลยในสื่อสังคมออนไลน์ในโปรแกรมที่ใช้ชื่อว่า “เฟสบุ๊ก” เพื่อให้ประชาชนผู้พบเห็นข้อความใน “เฟสบุ๊ก” ดังกล่าวเข้าใจว่ารูปภาพของโจทก์เกิดจากผลการใช้ผลิตภัณฑ์ของจำเลยหรือของผู้สั่งผลิตสินค้ากับจำเลย ทั้งนี้จำเลยเป็นผู้อนุญาตให้ผู้สั่งผลิตสินค้ากับจำเลยสามารถใช้ภาพที่จำเลยทำซ้ำหรือดัดแปลงประกอบในการวิจารณ์ (รีวิว) ผลการใช้สินค้าประเภทเครื่องสำอางของผู้สั่งผลิตสินค้ากับจำเลยนั้น อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) ที่แก้ไขใหม่ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตรวจฟ้องของโจทก์แล้วเห็นว่า ภาพตามสำเนา ภาพถ่ายเอกสารท้ายฟ้องไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์และการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (เดิม) และพิพากษายกฟ้องของโจทก์โดยยังไม่ได้ทำการไต่สวนมูลฟ้องจึงเป็นการไม่ชอบ

สรุป แปลให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ “การเอาภาพถ่ายมาใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นความผิด”

Photos from ทนายความจอจาน - คุยกับทนายความ's post 20/08/2023

[ ขอบคุณ ลูกความ 4 คดี ถ้วน ตอนนี้ทุกอย่างลงตัว รายงานตัว ทำงานเต็มที่ งานพื้นที่เต็มร้อย งานหลวงและงานราษฎร์ กลับมาเดินสูบ]

- คดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ
- คดี พรบ ส่วนบุคคล/หมิ่นประมาท
- คดีฉ้อโกง
- คดียักยอกทรัพย์

*จบแล้ววิ่งมารณรงค์ ช่วย i law ยื่นแก้ รธน60

12/08/2023

[ ร้องทุกข์ไม่เป็น คนร้านมีสิทธิ์ลอยนวล]

1 ต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้น การไปร้องทุกข์นั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของคนร้ายเท่านั้น หรือจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่น กรณีเป็นหญิงมีสิทธิ์ฟ้องคดีได้เองไม่ต้องขออนุญาตสามีสามีมีสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากภรรยา หรือกรณีผู้บุพการีผู้สืบสันดานเฉพาะความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลที่ได้กระทำผิดต่อผู้เยาหรือผู้ไร้ความสามารถ

2 อายุความในคดีอาญาทั่วๆไปนั้นถ้าไม่ร้องหรือแจ้งความก็จะทำให้คนร้ายลอยนวลเพราะคดีขาดอายุความฟ้องร้องซึ่งถ้าผลระยะดังกล่าวห้ามฟ้องผู้กระทำความผิดอีกโดยความผิดต่อส่วนตัวนั้นต้องไปร้องทุกข์ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดมิฉะนั้นขาดอายุ ความส่วนอายุความฟ้องร้องคือ ในคดีความผิดใครจะต้องดูจากโทษเช่นสำหรับความผิดที่ต้องระหว่างโทษจำคุกมากกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีอายุความ 5 ปีส่วนความผิดจำคุกหนึ่งปีถึงเจ็ดปีมีอายุความ 10 ปีเป็นต้น 

3 การไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจต้องบันทึกเป็นคดีส่วนใหญ่ถ้าตาสีตาสาไปโรงพักไม่แสดงเจตจำนงอย่างชัดแจ้งว่าต้องการเอาเรื่องถึงที่สุดตำรวจมักจะบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้ซึ่งไม่สามารถนับอายุความร้องทุกข์หรือนับเป็นการแจ้งความได้ กลายเป็นเมื่อถึงเวลาท่านไม่มีหลักฐานการร้องทุกข์ที่ถูกต้องตามกฏหมายเน้นย้ำว่าต้องแจ้งตำรวจว่าผู้ต้องหาคือใครและระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

07/08/2023

[ ปรึกษาคดีแพ่ง / คดีอาญา กับทนายจอจานฟรี]

ผมให้คำปรึกษาทางกฏหมายคดีแพ่งและคดีอาญาทางการสนทนาใน inbox ฟรี โดยสามารถพิมพ์รายละเอียดทิ้งไว้ ผมจะมาตอบทันที

กรณีการให้คำปรึกษาทางกฏมหายมีทั้งในชั้นสอบสวน หรือชั้นตำรวจ หรือ การณีคดีขึ้นสูาศาลแล้ว

07/08/2023

[ ปรึกษาคดี ฉ้อโกง ยักยอก ]

สิ่งที่จำเลยมักใช้ต่อสู้คดี

1 อำนาจฟ้อง โดยอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมต่างๆ

2 บ่ายเบี่ยงเป็นคดีแพ่ง โดยฝั่งจำเลยมักจะต่อสู้ว่าเป็นการผิดสัญญาต่างๆทางแพ่งจึงไม่มีความผิดฐานฉ้อโกง

3 ปฏิเสธไปก่อนทุกข้อกล่าวหา ซึ่ง เป็นสิทธิผู้ต้องหา หรือจำเลยอยู่แล้วที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหา หากพยานหลักฐานไม่ได้ชัดแจ้ง

ทั้งสามข้อ มักเป็นเทคนิคการต่อสู้คดี
โดยผู้เสียหายหรือโจทก์จะต้องเตรียมพยานหลักฐานพอสมควรน้ำหนักเกือบ 100% เข้าสืบพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเพื่อให้เห็นว่าจำเลยนั้นมีเจตนาฉ้อโกงหรือยักยอกจริงแต่เมื่อชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องมีมูลแล้วฝั่งโจทก์จะได้เปรียบในการเจรจาเพราะคดีส่วนใหญ่ที่ผมทำนั้นจะจบในชั้นยื่นคำให้การ เพราะ จำเลยจะขอชดใช้หรือไกล่เกลี่ยกัน

05/07/2023

[ คดีมรดกง่ายนิดเดียว ]

สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำระบบการรับส่งคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ e-Filing มากให้บริการคู่ความและผู้เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบสู่เวอร์ชั่นที่ 3 และระบบล่าสุดนี้ ได้รองรับบริการให้ประชาชนทั่วไป(ไม่ใช่ทนายความ) ซึ่งเป็นทายาทของเจ้ามรดกสามารถยื่นคำร้องขอจัดการมรดกได้ด้วยตนเองได้ใน 2 กรณี คือ

1.ทายาททุกคนยินยอมให้ผู้ร้องนั้นเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีการคัดค้าน)

2.มีข้อกำหนดในพินัยกรรมให้ผู้ร้องนั้นเป็นผู้จัดการมรดก

โดยในช่วงต้นปี 66 สำนักงานศาลยุติธรรมได้ทดลองนำร่องให้มีการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกผ่าน e-Filing ใน 10 ศาลจังหวัด ได้แก่ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี, ศาลจังหวัดชัยบาดาล, ศาลจังหวัดไชยา, ศาลจังหวัดตะกั่วป่า, ศาลจังหวัดปากพนัง, ศาลจังหวัดฝาง, ศาลจังหวัดหล่มสัก, ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี, ศาลจังหวัดสวรรคโลก, ศาลจังหวัดฮอด และกลุ่มศาลแพ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ 6 ศาล ประกอบด้วย ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี

ได้ขยายเขตอำนาจศาลที่ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอจัดการมรดผ่าน e-Filing เพิ่มเติมอีก 42 ศาลจังหวัด ในพื้นที่ภาค 1-8 โดย

ภาค 1 ประกอบด้วย ศาลจังหวัดชัยนาท, ศาลจังหวัดนนทบุรี,ศาลจังหวัดปทุมธานี, ศาลจังหวัดธัญบุรี, ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศาลจังหวัดลพบุรี, ศาลจังหวัดสมุทรปราการ,ศาลจังหวัดสระบุรี, ศาลจังหวัดสิงห์บุรี, ศาลจังหวัดอ่างทอง
ภาค 2 ประกอบด้วย ศาลจังหวัดปราจีนบุรี, ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา, ศาลจังหวัดชลบุรี, ศาลจังหวัดพัทยา,ศาลจังหวัดตราด, ศาลจังหวัดนครนายก, ศาลจังหวัดระยอง, ศาลจังหวัดสระแก้ว
ภาค 3 ประกอบด้วย ศาลจังหวัดชัยภูมิ, ศาลจังหวัดภูเขียว, ศาลจังหวัดสีคิ้ว, ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง), ศาลจังหวัดบัวใหญ่, ศาลจังหวัดพิมาย, ศาลจังหวัดบุรีรัมย์, ศาลจังหวัดนางรอง, ศาลจังหวัดยโสธร, ศาลจังหวัดศรีสะเกษ, ศาลจังหวัดกันทรลักษ์, ศาลจังหวัดสุรินทร์,ศาลจังหวัดรัตนบุรี, ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ, ศาลจังหวัดอุบลราชธานี, ศาลจังหวัดเดชอุดม
ภาค 4 ศาลจังหวัดมหาสารคาม, ภาค 5 ศาลจังหวัดแพร่, ภาค 6 ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ภาค 7 ประกอบด้วย ศาลจังหวัดเพชรบุรี และ ศาลจังหวัดราชบุรี และ ภาค 8 ประกอบด้วย ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศาลจังหวัดเวียงสระ และในอนาคตศาลจังหวัดในพื้นที่ภาค 1-9 อีก 58 ศาล จะทยอยเปิดให้บริการเพิ่มเติมต่อไป

05/07/2023

[ ฉ้อโกงหรือผิดสัญญาทางแพ่งเส้นบางบางที่ศาลยกฟ้อง ]

ผมเคยทำคดีฉ้อโกงมาเป็น 10-20 คดีตลอดปีสองที่ผ่านมา ส่วนใหญ่นั้นจะดูจากเจตนาและพยานโจทก์ต้องหนักแน่นเพียงพอว่าจำเลยนั้นกระทำผิดตามครบองค์ประกอบของการหลอกลวงหรือฐานความผิดฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา

ข้อเท็จจริงที่คาบเกี่ยวกันมาก

– การหลอกลวงคือการกระทำสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรก หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หมายถึงการกระทำที่เป็นแสดงออกทางกายภาพ เช่นการพูด การพิมพ์ การเขียน การแสดงกิริยาท่าทาง เหล่านี้เป็นต้น ส่วนที่สอง คือการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง กล่าวคือการนิ่งเฉย เป็นการกระทำที่ไม่ได้แสดงออกทางกายภาพ ให้ผู้ถูกหลอกลวงทราบทั้งที่มีหน้าที่ต้องบอก

– ข้อเท็จจริงที่แสดงออกมาหลอกลวงนั้น โดยหลักต้องเป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือในปัจจุบันเท่านั้น

แต่ถ้าเป็นการสัญญาเช่นสัญญาว่าจะจ่ายสัญญาว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นการรับปากในอนาคตไม่ใช่การฉ้อโกงแต่เป็นลักษณะของผิดสัญญาทางแพ่ง เราเรียกว่าคำมั่นสัญญาจะไม่ถือว่าเป็นการแสดงข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบัน เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องทำอะไรให้ในอนาคต จึงไม่อาจเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จอันจะเป็นฉ้อโกงได้

อีกข้อแตกต่างหนึ่งคือการฟ้องฉ้อโกงนั้นส่วนใหญ่ทนายความจะไม่เรียกค่าเสียหายทางแพ่งไปเพราะสามารถเจรจาไก่เกียให้จำเลยยอมผ่อนชำระให้เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่โจทก์โดยศาลจะบันทึกลงในรายงานกระบวนพิจารณาของศาลและจำหน่ายคดีออกชั่วคราวรอผลการผ่อนชำระโดยศาลจะเขียนคำพิพากษารเอาไว้ถ้าหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเมื่อถึงวันนัดศาลก็จะถูกตัดสินทันทีแต่กรณีที่เป็นการฟ้องคดีทางแพ่งโจทก์จะต้องนำเงิน ค่าธรรมเนียมศาลมาวางในอัตราร้อยละสองแต่หากโจทก์ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท จะเสียค่าธรรมเนียมเพียง 1000 บาท

01/07/2023

[ อดีตแฟนแค้น โพสต์คลิปร่วมเพศ ลงเว็บพร้อมขู่ให้คืนดี ]

เคยมีข่าวว่า จำเลย อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านธนบุรี เผยแพร่คลิปมีเพศสัมพันธ์ และภาพตัดต่อ น.ส.จุ๊บ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังอีกแห่งหนึ่งย่านหนองแขม ซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวลงเว็บไซต์ลามกอนาจาร เพื่อล้างแค้นที่ฝ่ายหญิงตีตัวออกห่าง และมีการส่งข้อความข่มขู่ที่ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือ

การดำเนินคดีต้องฟ้อง 2 ข้อหา ตาม ป.อาญา 337 และ พ.ร.บ.ฯคอมพิวเตอร์

1 ต้องเก็บพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด
2 ไปร้องทุกข์ไว้ที่ สน.ใกล้บ้าน
3 ถ้าฟ้องคดีเองที่ศาล ปรึกษาทนายความร่างฟ้องและส่งพยานหลักฐานต่อศาล
4 ไต่สวนมูลฟ้อง เอาพยานหลักฐานมาเบิกความ และ ให้ ตำรวจทีารับร้องทุกข์ มาเบิกความด้วย
5 ถ้าศาลประทับรับฟ้อง จำเลยต้องให้การ ว่ารับ หรือ ปฎิเสธ

ข้อกฏหมายประกอบ

มาตรา 337 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

พรบฯคอมพิวเตอร์ ม.14,16 ฐานนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ และข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

30/06/2023

กรณี หางเลื่อน ที่สนามบินดอนเมือง หากตรวจสอบง่าขาดการซ่อมบำรุง หรือ กรณีการบังรักษาไม่ดีพอ แล้วมีประชาชนผู้ใช้ที่ไม่รู้อืโน่อิเน่ แน่นอนว่า หน่วยงานต้องสังกัดคือ การท่าอากาศยาน ดอนเมือง ต้องรับผิดชอบในฐานละเมิด เป็นจำเลยร่วมกับ นิติบุคคลที่ดูแลทางเลื่อน แต่ไม่ว่าอย่างไร ต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดหรือที่อาจเกิดในอนาคต

กฏหมาย เรื่อง ละเมิดคือ การกระทำโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเลอ่ ต่อ บุลคลภายนอกโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุ
ให้เขา เสียหายแก่ชีวิตก็ดี แก่รา่ งกายก็ดี อนามยั ก็ดี เสรภี าพก็ดีทรัพย์สิน นหรือ สิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ดีกฎหมายถือว่า ผู้ทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบชดใชค่า สินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดนนั้น(ป.พ.พ. ม. 420)

เมื่อมีการฟ้องคดีผู้เสียหายหรือโจทกต์อ้งพิสจูนค์วามผิดว่า
1 เป็นการทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่
2 มีความเสียหาย
3 มีความสัมพันธ์ระหวา่งการกระทำและผล

ดังนั้น คดีนี้หากเป็นความบกพร่อง ประมาท แน่ ๆ คือต้องรับผิดทางแพ่ง ให้ผู้เสียอายแน่นอน อย่ารอให้เขาฟ้อง ต้องไปยุ่งยาก วางเสียค่าธรรมเนีนมศาล นะครับ

29/06/2023

หมิ่นประมาท เรายกฟ้องด้วยเหตุอะไรบ้าง ผมได้รวบประเด็นข้อต่อสู้ คดีหมิ่นประมาท ให้ศาลยกฟ้อง
1. ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย โดยนิตินัย หรืออายุความ
2. พยานหลักฐานโจทก์ ไม่ได้เอ่ยชื่อ ไม่ได้ระบุชื่อ ไม่รู้ว่าคือใคร
3. องค์ประกอบความผิด เนื้อหาไม่ทำให้น่าจะเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดซัง
4. เป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริต ได้รับยกเว้นความผิด
เช่า แสดงความเห็นเพื่อความชอบธรรม ป้องกันตน
หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรม หรือ กรณีการแสดงความเห็นในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่
หรือ การการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใด
อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ

ทั้งนี้การใส่ความในเรื่องส่วนตัว หรือนอกเรื่อง ไม่ได้รับ
ยกเว้นความผิด และถ้าใส่ความโดยรู้หรือน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่จริง ไม่ได้รับยกเว้นความผิด

17/05/2023

ขอบคุณ พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน คนดอนเมือง

ที่ได้ไว้วางใจผม 38313 คะแนนสูงสุดอันดับ 1

ผมจะเป็นผู้แทนราษฏรของคนดอนเมืองและคนไทยทั้งประเทศ โดยจะผลักดันสิ่งที่ได้หาเสียงไว้ให้สำเร็จเป็นจริงได้

ขอบคุณลูกความทุกท่านผมยังดูแลคดีเก่า ๆ จนครับ ไม่ต้องห่วง ส่วนคดีใหม่ ๆ นั้นงดรับก่อนนะครับ

01/04/2023

[ งานน้อย เพราะไม่ได้รับงานใหม่ ทำให้เฉพาะบางคดีเท่านั้น ]

เดือนเมษา 2566 ผมสู้ศึกเลือกตั้ง กรุงเทพ เขต 10

เต็มที่ เต็มตัว ตารางงานจะน้อย มีเฉพาะลูกึวามเดิม เป็นคดีนัดต่อเนื่องมา

เอาใจช่วยผมสู้ศึก เลือกตั้งด้วยนะครับ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติตามกฎหมาย ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สัมภาษณ์ลูกความคนนึงที่ชนะ ทั้งศาลชั้นต้นและอุทธรณ์
[ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก สัญญาจ้างแรงงาน ]ทำอย่างไร!?
[ โพสต์ประจานลูกหนี้ โดนฟ้องคดีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ]PDPA มีการกำหนดบทลงโทษเอาไว้ทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาทั้งหมด!! โดย...
รับว่าความ แก้ต่างคดี ทนายความรุ่นใหม่ สื่อสารจริงใจ ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่น
คดีเช่าซื้อและบัตรเครดิต
[ คดี เช่าซื้อรถยนต์ และ บัตรเครดิต]ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุ...
คดีเช่าซื้อ
คดีหย่า

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


259/351
Bangkok
10400

Bangkok การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ทนายความเขตบางรัก Bang Rak Lawyers ทนายความเขตบางรัก Bang Rak Lawyers
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 22 อาคารเค ซอยสุขุมวิท 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
Bangkok, 10110

ผมทนายภูวงษ์ ผู้ดูแลเพจนี้ ปรึกษาทนาย ฝากข้อความไว้ ผมจะมาตอบให้ ฝากเบอร์โทรไว้ ผมจะโทรหาครับ

ทนายจอย ทนายจอย
277/15ซอยโยธินพัฒนา3แยก7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม
Bangkok, 10240

ทนายจอย 099-1524195 Line 0991524195

Hjjgh Hjjgh
Hgjhgj
Bangkok, 456

Ktop Preview Ktop Preview
Hggghghg
Bangkok, 12321

PKLawyer PKLawyer
Bangkok, 73000

คุยกับทนาย : lawyer talk คุยกับทนาย : lawyer talk
Bangkok

เรียนรู้กฎหมายไปด้วยกัน

Bonne Liberte Law Firm Bonne Liberte Law Firm
พุทธบูชา
Bangkok, 10140

จดทะเบียนโลโก้ เครื่องหมายการค้า ส?

ปรึกษากฎหมายฟรีทั่วประเทศกับทนายความฮันเตอร์ลอว์ ปรึกษากฎหมายฟรีทั่วประเทศกับทนายความฮันเตอร์ลอว์
Bangkok

ปรึกษากฎหมายและว่าความทั่วราชอาณาจักร

กฎหมายใกล้ตัว กฎหมายใกล้ตัว
111/36 ถนนนวมินทร์
Bangkok, 10240

คุยเรื่องกฎหมายทุกเรื่อง แบบภาษาชาวบ้าน กับทนายอนันต์ แย้มเกษร ทนายฝีปากกล้า แต่ไม่ขาสั่น