ทนายวิชัย The Lawyer, Bangkok Videos

Videos by ทนายวิชัย The Lawyer in Bangkok. มีประสบการณ์ในการทำงานทนาย 30ปี

สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่ศาลแขวงพระนครเหนือ กัลยาณมิตรพบปัญหาต้องการปรึกษาเชิญได้เลยครับ

Other ทนายวิชัย The Lawyer videos

สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่ศาลแขวงพระนครเหนือ กัลยาณมิตรพบปัญหาต้องการปรึกษาเชิญได้เลยครับ

สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ผมทนายวิชัยได้มาทำหน้าที่ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงเรียบร้อยแล้วครับ เสร็จภาระกิจในวันนี้ครับ