ANURA CLUB

ANURA CLUB

มาเรียนรู้วิธีการรักษ์โลกไปด้วยกัน 🌎💙 Let’s learn how to save the world together

We’re “ANURA CLUB” การรวมตัวกันของกลุ่มนักดำน้ำธรรมอาษา จาก คอร์สปักสมุทร ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพรคาบาน่า ที่มีใจ และ เป้าหมายเดียวกันที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี ความเสื่อมโทรมมากข้ึน ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจึงมีความสำคัญต่อคนทั้งโลก

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งทางตรง และทางอ้อม มาเรียนรู้วิธีการรักษ์โลกไปด้วยกันค่ะ

26/08/2023

พบกับ เซฟ อจย!! หรอยยยแรงงง แซงกะทะ!!🥰🍚🥗🥘

Photos from ANURA CLUB's post 26/08/2023

เปิดแล้ววววว!! ตลาดคุณปู่ หนองจอก อชม.
แวะมาทักทาย ช๊อป ชิม เชียร์ กันนะคะ 🥰♥️
26-27 ส.ค. 2566 🌿💚#ตลาดคุณปู่
#อาสาชาวนามหานคร

26/08/2023

มาเจอกันนะคะ!! ตลาดคุณปู่🥰

Photos from ANURA CLUB's post 24/08/2023

📣 Anura Club เตรียมของ จัดว่าเด็ดจากปักษ์ใต้บ้านเราไปให้จัดกลับบ้านกันถึงที่ ที่บูธ ANURA ณ ตลาดคุณปู่ หนองจอก อชม.! อาสาชาวนามหานคร
อาทิ เช่น

🌿💚ผลิตภัณฑ์ organic แท้ แบรนด์อุ้มชู จาก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพร คาบาน่า : Chumphon Cabana

🥥🌴ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว 💯% natural product สินค้า OTOP ชุมพร ของกลุ่มคลัสเตอร์มะพร้าวชุมพร จ.ชุมพร

🥘🥗ผลิตภัณฑ์แปลรูปอาหารปักษ์ใต้ ของหรอยๆ ธรรมชาติแท้ by แม่ฉิม จาก สวนพนมวัฒนา จ.กระบี่

เตรียมตัวให้พร้อมมา ช๊อป ชิม ชิล กันที่ บูธ ANURA ตลาดคุณปู่ หนองจอก อชม. 26-27 สิงหาคม 2566 นี้!!

ป.ล. มาเที่ยวตลาดแบบรักษ์โลกกัน อย่าลืม “ยกปิ่นโต โชว์ถุงผ้า พกพากระบอกน้ำ” กันมาด้วยนะคะ 💚🌎
#ตลาดคุณปู่
#อาสาชาวนามหานคร

Photos from ตลาดคุณปู่ หนองจอก อชม.'s post 24/08/2023

Wow 🤩 Workshop น่าไปร่วมทั้งนั้นเลย!!
26-27 สิงหาคม 2566 เจอกันที่ ตลาดคุณปู่ หนองจอก อชม. ค่ะ

23/08/2023

ขยะนี่เขาอายุยืนยาวกันจริงๆนะ!! 😱

ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายนานขนาดไหน? ☝️
✨ Asia Research Lab by KAO ชวนดูระยะเวลาเฉลี่ยในการย่อยสลายของขยะต่างๆในสิ่งแวดล้อม
จะเห็นว่าถุงพลาสติก และขวดพลาสติกที่เราใช้อยู่ทุกวัน ใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปีเลยทีเดียว ส่วนขยะที่เลวร้ายที่สุดก็คือ โฟมและขวดแก้วที่ไม่ย่อยสลายเลย
ขยะต่างๆในโลกมีทั้งที่ย่อยสลายได้ในเวลาตั้งแต่ 5 วัน ไปจนถึง 450 ปี และแบบที่ย่อยสลายไม่ได้เลย ใช้เวลาในการย่อยสลายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวัสดุ
โดยขยะจะมีทั้งแบบย่อยไม่ได้ แต่ใช้ซ้ำ นำไปรีไซเคิลได้ หรือใช้ครั้งเดียวทิ้ง และย่อยสลายไม่ได้ก็มี . ปัญหาคือการใช้แล้วทิ้งของเรา รวมถึงการทิ้งไม่ถูกที่ กำจัดขยะไม่ถูกทาง หรือจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อโลกมากๆเลยล่ะ . เราต้องร่วมมือกันแก้ไขในทุกภาคส่วน ด้วยหลักการ 3R ✅
🌎 Reduce ลดการสร้างขยะ หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตร เช่น ถุงผ้า ปิ่นโต กระติกน้ำ
🌎 Reuse นำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ
🌎 Recycle เก็บ ทิ้ง แยกขยะ และจัดการให้ถูกวิธี ให้ขยะกลับมาสร้างเป็นสิ่งใหม่
ร่วมมือกันเพื่อลดปริมาณขยะในโลก ที่ใช้เวลาอย่างมหาศาลในการย่อยสลายกันนะคะ💚

Photos from ANURA CLUB's post 22/08/2023

🌳🌊มาวัดค่า LESS ป่าชายเลนกัน!!
LESS คือ…..อะไร? 🌎💚
LESS มาจาก Low Emission Support Scheme
ซึ่งเป็นโครงการ “สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” หรือ เรียกสั้นๆว่าโครงการ LESS เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน-ท้องถิ่น ร่วมมีส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

สำหรับประเภทของกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมโครงการ LESS นั้นได้แก่ กลุ่มที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน, กลุ่มที่ลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, กลุ่มที่มีการจัดการในภาคอุตสาหกรรม, กลุ่มที่ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง, กลุ่มที่จัดการขยะอย่างถูกวิธี คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล, กลุ่มที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตร และกลุ่มที่ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยสำหรับหลักการขั้นตอนพื้นฐานนั้น หลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้ว ก็สามารถนำมายื่นเพื่อขอการรับรอง โดยที่ อบก.จะเป็นผู้พิจารณา ประเมินผล และเป็นผู้ออกใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโครงการ LESS เป็นการประเมินเบื้องต้นเพื่อการประกาศเกียรติคุณ ดังนั้นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ LESS จึงไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้

Anura Club ได้ทำการวัดค่า LESS ของป่าชายเลน บริเวณ ที่เหล่าจิตอาสา ทีมงาน และ พี่ๆทีมป้องปลาบ้านปู ได้ไปร่วมทำกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนกันเอาไว้ ณ.บ้านสามเสียม ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อจะได้ใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินผลต่อไป สำหรับโครงการ ปลูกป่าชายเลน (ANURA’s Blue Carbon Campaign)
พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาต่อยอดป่าชายเลนบริเวณนี้ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง เรียนรู้เรื่อง ระบบ บูลคาร์บอน และ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งต่อไปในอนาคต

ที่มาข้อมูล: https://greennews.agency/#ชุมพรคาบาน่า


#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้
#ล้านกล้าป่าในเล

Photos from ANURA CLUB's post 20/08/2023

🌊🤿Beach Lifeguard 2 โดย ครูเบนซ์และทีมงาน Seascoutdiving 15-17 ส.ค. 66

🛟หลักสูตรจากสถาบันดำน้ำ SSI สำหรับการฝึก ‘การรักษาความปลอดภัยทางน้ำ’

🙏🏻💙Anura Club ขอขอบคุณที่ให้โอกาศทีมงานได้ไปร่วมสังเกตการณ์ และ เรียนรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะ

#ชุมพรคาบาน่า#หาดทุ่งวัวแล่น

Photos from ชุมพร คาบาน่า : Chumphon Cabana's post 18/08/2023

🙏🏻🌎let’s learn how to save the world together

Photos from ANURA CLUB's post 04/08/2023

🌊🌱Anura Club x ชุมพร คาบาน่า : Chumphon Cabana ร่วมKickoff ปลูกป่าชายเลนสร้างโลกให้เย็น
🌳กิจกรรม “ชุมนุมพล คนกสิกรรม ทำพร้อมกัน”
💙ANURA’S Blue Carbon Campaign ครั้งที่ 2 ปี 66

Anura Club ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีระ วงษ์เจริญ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มาเป็นประธาน ร่วม Kickoff กิจกรรม “ชุมนุมพล คนกสิกรรม ทำพร้อมกัน” วันที่ 28 ก.ค. 66 เวลา 9:10:12 วินาที โดยมีจิตอาสากว่า 50 คน ได้แก่ ทีมงาน Anura Club และพี่น้องในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ, น้องๆนักเรียน จากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร ที่สมัครมาเป็นจิตอาสา และเจ้าบ้านพี่ๆ ทีมงานกลุ่มป้องปลาบ้านปู สามเสียม ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 1700 ต้น บริเวณชายฝั่งพื้นที่อนุรักษ์ บ้านสามเสียม ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โดยพื้นที่ปลูกป่าโกงกางบริเวณนี้มีความแตกต่างจากพื้นที่ปลูกป่าโกงกางโดยทั่วไป เพราะเป็นหิน และหอยส่วนใหญ่ ทำให้มีความลำบากในการปลูก แต่ทุกคนก็สามัคคีช่วยกันปลูกจนสำเร็จเป้าหมายเรียบร้อย ได้บาดแผลจากหอยบาดกันไปเกือบทุกคน😅

ขอบคุณจิตอาสาทุกคนมากๆนะคะ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์โลกร้อน ซึ่งการลดก๊าซเรือนกระจกที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง คือ การปลูกป่าชายเลนเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก

มาร่วมกันช่วยโลกรอดพ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อนด้วยระบบนิเวศบลูคาร์บอนกันคะ💙🌳🌊

ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพร คาบาน่า : Chumphon Cabana, เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ, สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่๑๒ จ.ชุมพร และกลุ่มป้องปลาบ้านปูสามเสียม 🙏🏻😍
ขอบคุณรูปสวยๆจาก : DIAMOND-Space

#ทำพร้อมกัน
#ชุมนุมพลคนกสิกรรมทำพร้อมกัน
#มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

#ปลูกป่าชายเลน
#ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน #ชุมพรคาบาน่า #บลูคาร์บอน

03/08/2023

“ไม่ใช่โกงอย่างเดียว แต่กางด้วย” 😂😂
🌱🌊อ.โจน จันใด ให้เกียรติมาร่วมรับกล้า ไปปลูกป่าชายเลน ณ บ้านสามเสียม ชุมพร วันที่ 27 ก.ค. 66
Anura Club x ชุมพร คาบาน่า : Chumphon Cabana
#ชุมนุมพลคนกสิกรรมทำพร้อมกัน
#ทําพร้อมกัน
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้
#มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ


#ชุมพรคาบาน่า

Photos from ANURA CLUB's post 01/08/2023

🌊💙Anura Club ได้รับเกียรติจาก อ.โจน จันใด ไปร่วมขนย้าย และ รับกล้า โกงกางใบใหญ่ 1500 ต้น และ ฝักโกงกาง 200 ฝัก ในวันที่ 27 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาร่วมKickoff
🌳กิจกรรม “ชุมนุมพล คนกสิกรรม ทำพร้อมกัน”
🌊ANURA’S Blue Carbon Campaign ครั้งที่ 2 ปี 66
🌱ร่วมกันปลูกป่าชายเลนสร้างโลกให้เย็นทั้งแผ่นดิน

Anura Club ขอขอบพระคุณ อ.โจน จันใด และทีมงานทุกท่านที่มาร่วมขนย้ายกล้า รวมถึง ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร (อ.สวี) สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 4 ที่ร่วมสนับสนุนต้นกล้าให้ Anura Club มาโดยตลอด 🙏🏻😍

มาร่วมกันช่วยโลกรอดพ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อนด้วยระบบนิเวศบลูคาร์บอนกันคะ

#ทำพร้อมกัน
#ชุมนุมพลคนกสิกรรมทำพร้อมกัน
#มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

#ปลูกป่าชายเลน
#ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน #ชุมพรคาบาน่า #บลูคาร์บอน

Photos from ANURA CLUB's post 31/07/2023

🚮Anura Club ร่วมกับ ชุมพร คาบาน่า : Chumphon Cabana จัด กิจกรรมปัดกวาดเก็บขยะชายหาด ณ หาดทุ่งวัวแล่น หน้าหาดชุมพรคาบาน่า ภายใต้โครงการ
🌊ANURA’S Blue Carbon Campaign ครั้งที่ 2 ปี 66

♻️🗑 โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมเก็บขยะกว่า 40 คน เป็นน้องๆนักเรียนจาก รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร และ พี่น้องในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำ จิตอาสา เก็บขยะทำความสะอาดตามแนวชายฝั่งให้ระบบนิเวศชายฝั่งมีความสวยงามคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้เรียนรู้ถึงที่มาและ การจัดการขยะแบบสุดทาง ขยะชายหาดที่เก็บได้ในกิจกรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท โฟม ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ฝาขวดพลาสติก ขวดแก้ว เศษอวน ช้อนซ่อมพลาสติก เชือก … เราได้ทำการคัดแยกขยะ และนำไปเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการขยะขั้นต่อไปเพื่อให้ได้ทั้งการกำจัดและพลังงาน ขยะพลาสติกที่สามารถนำไปทำน้ำมันได้ เรานำไปล้างทำความสะอาด ตากให้แห้ง แล้วนำเข้าเครื่องไพโรไลซิส ได้น้ำมันออกมา และนำไปบริจาคให้แก่วัดเพื่อการฌาปนกิจต่อไป ส่วนขยะกำพร้าที่เหลือไม่มีที่ไปต่อ เรานำไปเผาโดยเตาเผาชีวมวล การจัดการขยะต้องไปให้สุดทาง โดยไม่เหลือ ให้นำไปลงถังขยะอีกรอบ!!

🙏🏻💙ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่มา ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเล และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามให้คงอยู่ต่อไป

#ทำพร้อมกัน
#ชุมนุมพลคนกสิกรรมทำพร้อมกัน
#มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้

#ปลูกป่าชายเลน
#ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน #ชุมพรคาบาน่า #บลูคาร์บอน

28/07/2023

ชุมนุมพล คนกสิกรรม ทำพร้อมกัน 🌳🌊
#ชุมนุมพลคนกสิกรรมทำพร้อมกัน #เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้ #ทําพร้อมกัน

27/07/2023

📝กำหนดการ และ การเตรียมตัว
🌳กิจกรรม “ชุมนุมพล คนกสิกรรม ทำพร้อมกัน”
🌱ร่วมกันปลูกป่าชายเลนสร้างโลกให้เย็นทั้งแผ่นดิน
🌊ANURA’S Blue Carbon Campaign ครั้งที่ 2 ปี 66
📆วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
⏰เวลา 9:10:12 (วินาที)
📍ณ ชายฝั่ง บ้านสามเสียม อ.เมือง จ.ชุมพร

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

06.00 น. นัดรวมตัวกัน หน้าหาด ชุมพรคาบาน่า

06:10 น. – 07:00 น. เริ่มทำกิจกรรมอาสาเก็บขยะชายหาด

07:00 น. – 07:30 น. เรียนรู้การแยกขยะ

07:30 น. – 08:00 น. พักรับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวออกเดินทางไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

08:00น. ออกเดินทางไป บ้านสามเสียม

08:15 น เริ่มเตรียมทำกิจกรรมอาสาปลูกป่าชายเลน ณ บ้านสามเสียม

09:10:12 น live, แชร์คลิป หรือ โพสต์ กิจกรรม “ชุมนุมพล คนกสิกรรม ทำพร้อมกัน” ผ่านทาง Social ทุกช่องทาง ให้ทุกคนช่วยใส่แฮชแท็ก ตามนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ🥰♥️

#ทำพร้อมกัน
#ชุมนุมพลคนกสิกรรมทำพร้อมกัน
#มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้


#ชุมพรคาบาน่า

23/07/2023

🌳💚วันที่ 28/7/66🌎🇹🇭
💪🏻ชวนทำพร้อมกัน
ออกปาก-ซอแรง -เอามื้อ-ลงแขก
⏰เวลา 9:10:12(วินาที)
มาปลูกป่าสร้างโลกเย็นทุกพื้นที่ อย่างพร้อมเพรียงกัน

อย่าลืม!!!
แชร์คลิปหรือถ่ายทอดสด ผ่านช่องทางสื่อ มีเดีย
TikTok, Facebook , Twitter, IG ฯลฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

โดยให้ทุกท่านติดแฮ็ชแท็ค
#ทำพร้อมกัน
#ชุมนุมพลคนกสิกรรมทำพร้อมกัน
#มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

โปรด แชร์ข้อมูลให้พี่น้องเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติทั่วประเทศรับทราบโดยทั่วกัน....

22/07/2023

Live!! Workshop สร้างบ่อแก๊สชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์ โดย อาจารย์ โกศล แสงทอง

Photos from Green Shelter - เก็บกล่องสร้างบ้าน's post 21/07/2023

🧃กล่องเครื่องดื่ม เอามาทำประโยชน์ต่อ ส่งมาที่นี่เลย!! แล้วทำไมต้อง แกะ ล้าง เก็บ ?

20/07/2023

📣มาแล้ว!! Workshop สร้างบ่อแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์
#อาสาชาวนามหานคร #บ่อแก๊สชีวภาพ

เวิร์คช็อป สร้างบ่อแก๊สชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์
มาเรียนรู้การเปลี่ยนเศษขยะอาหาร
พืชผักเป็นก๊าซหุงต้มกันครับ

18/07/2023

🌊ANURA’S Blue Carbon Campaign ครั้งที่ 2 ปี 66
📣 รับสมัครผู้มีใจมาเป็นอาสา 30 ท่านร่วมKickoff 🌳กิจกรรม “ชุมนุมพล คนกสิกรรม ทำพร้อมกัน”
🌱ร่วมกันปลูกป่าชายเลนสร้างโลกให้เย็นทั้งแผ่นดิน

📆วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
⏰เวลา 9:10:12 (วินาที)
📍ณ ชายฝั่ง บ้านสามเสียม อ.เมือง จ.ชุมพร

👩🏻‍💻สมัครได้ที่ เพจ ANURA CLUB ทักมาในเพจ
หรือ add line: bommybommy (คุณบ๋อม) ข้อความ

🌎มาร่วมกันสร้างโลกให้เย็น ช่วยโลกรอดพ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อนด้วยระบบนิเวศบูลคาร์บอนกันคะ

❣️เจอกันที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพรคาบาน่า เวลา 6:10 น เริ่มต้นวันด้วยการร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ณ หาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร
📍 https://maps.app.goo.gl/W7JTsdBGKu44VQGq8?g_st=il

💙ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพร คาบาน่า : Chumphon Cabana และ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร (อ.สวี) สำนักงานทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 4 🙏🏻😍

#ทำพร้อมกัน
#ชุมนุมพลคนกสิกรรมทำพร้อมกัน
#มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

#ปลูกป่าชายเลน
#ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน #ชุมพรคาบาน่า #บลูคาร์บอน

17/07/2023

🌳💚ชุมนุมพล คนกสิกรรม ทำพร้อมกัน 🌎🇹🇭
💪🏻ชวนทำพร้อมกัน
~เอามื้อ-ออกปาก-ซอแรง~
📅 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
⏰เวลา 9:10:12(วินาที)
มาปลูกต้นไม้สร้างโลกเย็นกันทั้งแผ่นดิน อย่างพร้อมเพรียงกัน
📣 ประกาศให้โลกรู้โดยแชร์คลิป รูปภาพ หรือถ่ายทอดสดไปทุกสื่อ ทุกช่องทางที่มี ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติ์วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10
❣️อย่าลืมใส่ แฮชแท็ก # ตามนี้พร้อมกันนะคะ 👇🏻
#ทำพร้อมกัน
#ชุมนุมพลคนกสิกรรมทำพร้อมกัน
#มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

Photos from ANURA CLUB's post 10/07/2023

🌳🌊 อัพเดทป่าชายเลน Anura Blue Carbon Campaign ครั้งที่ 1 ปลูกป่าชายเลนโดย อาสากว่า 30 ชีวิต ที่ร่วมกันมาสามัคคีลงมือ ลงแรง ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่กัน 500 ต้นกล้า ณ บ้านสามเสียม ชุมพร วันที่ 17 เม.ย. 66

🌱ล่าสุด ต้นกล้าส่วนใหญ่ยังคงแข็งแรง และค่อยๆเจริญเติบโต สู้แดด สู้ฝน สู้คลื่น สู้ลม….อดทนต่อไปนะเจ้าต้นกล้าน้อยทั้งหลาย อีกไม่นาน เจ้าจะเติบโตเป็นต้นโกงกางที่แข็งแรง ไปทำหน้าที่สำคัญช่วยรักษาสมดุลให้ระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหาร และ ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ สัตว์บก นาๆชนิด รวมทั้งยัง เป็นแหล่ง บูลคาร์บอน กักเก็บคาร์บอน มหาศาลให้แก่โลกใบนี้อีกด้วย

💙ดูแลรักษาตัวกันดีๆนะเด็กน้อยทั้งหลาย เดี๋ยวพี่ๆ อาสาจะหาเพื่อนไปให้เพิ่มเร็วๆนี้ พวกเจ้าจะได้มีเพื่อนร่วมเจริญเติบโตไปเป็นป่าโกงกางที่สมบูรณ์ เพราะมนุษย์อย่างพวกพี่ๆ และ สัตว์นาๆชนิด ขาดเจ้าไม่ได้นะ! รักนะเจ้าโกงกางน้อยทั้งหลาย 😘🌱

📣ป.ล. ใครอยากจะมาช่วยอาสา ปลูกป่าชายเลน เพิ่มเพิ่อนให้น้อลโกงกาง ในวันหยุด ปลายเดือนนี้ รอติดตาม ประกาศ กิจกรรมในเพจ ANURA เร็วๆนี้คะ

#ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
#ชุมพรคาบาน่า
#ล้านกล้าป่าในเล

09/07/2023

ตลาดคุณปู่ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 🌳

Photos from ชุมพร คาบาน่า : Chumphon Cabana's post 07/07/2023

โครงการทะเลปลอดอวน!! 🌊🐠💙

Photos from อาสาชาวนามหานคร's post 05/07/2023

โครงการอบรมอาสาชาวนามหานคร รุ่นที่ 4 👩🏻‍🌾🌳
โครงการดีๆ ที่มีต่อเนื่องมา 4 รุ่นแล้ว!

3 ก.ค. “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” 3 ปี ไทยลดใช้ถุงพลาสติก 1.4 หมื่นล้านใบ 03/07/2023

🛍3 ก.ค. “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” 3 ปี ไทยลดใช้ถุงพลาสติก 1.4 หมื่นล้านใบ

วันปลอดถุงพลาสติกสากลถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และ เป็นการเตือนให้บุคคล ชุมชน และธุรกิจทั่วโลกดำเนินการและลดการพึ่งพาถุงพลาสติกซึ่งมีส่วน ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในระยะยาว

วันปลอดถุงพลาสติกสากลเริ่มต้นจากแคมเปญ Bag Free World ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวระดับโลกที่มีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยแคมเปญนี้เปิดตัวในปี 2008 โดยกลุ่มองค์กรและบุคคลที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของถุงพลาสติก ซึ่งชุมชน เมือง และแม้แต่ทั้งประเทศอาจมีส่วนร่วมในการห้ามใช้ถุงพลาสติก อย่างเช่น กลุ่มอาสาสมัครและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อรวบรวมและนำถุงพลาสติกออกจากชายหาด สวนสาธารณะ และพื้นที่ธรรมชาติอื่น ๆ ในขณะที่ธุรกิจและผู้ค้าปลีกอาจเสนอส่วนลดให้กับลูกค้าที่นำถุงที่ใช้ซ้ำได้

#วันปลอดถุงพลาสติกสากล

ที่มา https://www.hindustantimes.com/lifestyle/festivals/international-plastic-bag-free-day-2023-date-history-significance-and-celebration-101688301021393.html

https://www.thaipbs.or.th/news/content/329278

3 ก.ค. “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” 3 ปี ไทยลดใช้ถุงพลาสติก 1.4 หมื่นล้านใบ 3 ก.ค. “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” ไทยเข้าสู่แผนปฏิบัติการจัดการขยะพลาสติก เฟส 2 ตั้งเป้าในปี 2570 ลดขยะพลาสติกห...

02/07/2023

Workshop ดีงาม กับ พันธุ์เพลิน : เมล็ดพันธุ์ กล้าไม้ ชุมพร
งานเก็บเมล็ดพันธุ์ คืองานสุดท้ายในชีวิตของผม

Workshop: การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
โดย อ.โจน จันใด ทีมงานกองทุนเมล็ดพันธุ์สาธารณะ และทีมงานพันธุ์เพลิน

วันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2566
สถานที่นัดพบ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชุมพรคาบาน่า อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ค่าอบรม 1,999 บาท
รับผู้เข้าอบรมจำนวน 25 คนเท่านั้น!!

เลขที่บัญชี สำหรับโอนค่าคอร์ส
ธ.กสิกร 1218815606
สุภารัตน์ สุขเจริญ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้
“กองทุนพันธุ์เพลิน เมล็ดพันธุ์สาธารณะ”

ลิงก์ลงทะเบียน
https://forms.gle/mmDDTYVvKSQgp4uU8

ติดต่อเพิ่มเติม
โทร. 099-312-8845 แสบ

ปักหมุดแผนที่จุดนัดพบ

https://maps.app.goo.gl/W7JTsdBGKu44VQGq8?g_st=il

#ชุมพรคาบาน่า #ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน #พันธุ์เพลิน

Photos from ANURA CLUB's post 29/06/2023

🌱🌊 สามัคคี สนุกสนาน สร้างพื้นที่เพิ่มบูลคาร์บอน

มัดรวม ภาพบรรยากาศ ปลูกป่าชายเลน เพิ่มบูลคาร์บอน ลดโลกร้อน กับ ทีม แควด และ พี่น้องเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคใต้!!

27 พ.ค. 66 💙 ณ. ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จ.สตูล#แควด
#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
#ปลูกป่าชายเลน

#ล้านกล้าป่าในเล
#หลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อการพึ่งพากันเอง

Photos from Bommy Ratasuk's post 28/06/2023

ท่องเที่ยววิถีชุมชน ไปกับ Anura Club ⛰💙
ใครพร้อมจะเป็นเจ้าบ้าน อยากชวนเพื่อนไปเที่ยวบ้าน ทักมาเลยค่ะ เดี๋ยวทีมงานจะไป ปักหมุดรอ!! 🥰♥️


#เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

#ท่องเที่ยวชุมชน


#ชุมพร

Photos from tinydot.dive's post 24/06/2023

🤿 ปักสมุทร ๕ จบแล้ว!! ยินดีกับนักดำน้ำอาสาน้องใหม่ทุกคนด้วยค่ะ 🌊💙
#ปักสมุทร


#กสิกรรมธรรมชาติใต้สมุทร

Photos from Unplugging by Zan & Tan's post 23/06/2023

ปักสมุทร ๕ 🌊🤿
ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ 🙏🏻🥰♥️


#กสิกรรมธรรมชาติใต้สมุทร

Photos from N15 Technology's post 14/06/2023

💊ยาเหลือใช้ส่งให้ N15 Technology กันคะ

14/06/2023

ร่วมสนับสนุน พันธุ์เพลิน : เมล็ดพันธุ์ กล้าไม้ ชุมพร

เราอยากมี “เพื่อน”
เป็นแรงเล็ก ๆ ที่ช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ให้มีอยู่มีกิน
ถึงลูกหลาน

พวกเราจึงขอชวนเพื่อน ๆ ทุกคน มาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานนี้ ร่วมสนับสนุนซื้อ “เสื้อ” ที่เป็นสื่อแทนกำลังใจให้งานเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เดินต่อไปด้วยกัน

“เพราะเมล็ดพันธุ์ คือชีวิต”

เสื้อทุกขนาดราคา 279.-
รับเสื้อที่งานพันธุ์เพลินหรือจัดส่งพัสดุ
50 บาท ตัวถัดไป + 10 บาท
เปิดรับพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ - 19 มิ.ย. 66

เลขที่บัญชี
ธ.กสิกร 1218815606
สุภารัตน์ สุขเจริญ

ติดต่อพันธุ์เพลิน
ใหม่
Line: diarypeemai
โทร. 090-9497750

ลิ้งสำหรับสั่งเสื้อ

https://forms.gle/iqHoFrj6DrfkLRe46

Photos from อาสาชาวนามหานคร's post 14/06/2023

Workshop ปังๆ ที่ อาสาชาวนามหานคร 👩🏻‍🌾♥️🌱

13/06/2023

ภาษิตของคนทำจริง “กริยา เจ กริยาเถนัง จะทำสิ่งไร ควรทำจริง” สิ่งยึดเหนี่ยวสำคัญจาก ‘เสด็จเตี่ย’
🤿💙🌊นักกสิกรรมธรรมชาติใต้ทะเล ( ใต้สมุทร )
Anura Club @ ตลาดสีเขียว

11/06/2023

🌳ไปร่วมกันปลูกป่าสร้างโลกให้เย็นกันคะ 🌿💚
#อาสาชาวนามหานคร

KICKOFF ปลูกป่าสร้างโลกเย็น ภาคมหานคร

อาสาชาวนามหานคร และอีโค่วิลเลจบึงน้ำรักษ์
ขอเชิญพี่น้องเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และผู้สนใจร่วมกิจกรรม
"เพาะไม้แสนกล้า ปลูกป่าแสนต้น"
📍ณ ชุมชนอีโค่วิลเลจ บึงน้ำรักษ์
Google Map : Eco Village บึงน้ำรักษ์
https://maps.app.goo.gl/WdwGq3GTwyVXagAF6?g_st=ic
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ ๑๗-๑๘มิถุนายน ๒๕๖๖

📃กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
🔸เช้า
7.00น.
-รวมพลหน้าลานเคารพธงชาติ
อาสาชาวนามหานคร แบ่งคนแบ่งงาน
-เพาะกล้าไม้แสนกล้า(ศูนย์บาท) แบบวิธีธรรมชาติ เฟส 1
พาทำโดย ทีมงาน เครื่อข่ายเพาะกล้าแก่นสินธ์ุ พื้นที่ห้องเรียนธรรมชาติใต้ลานต้นมะขาม บ้านอาจารย์ละ
🔸เที่ยง 12.00น.
-รับประทานอาหารที่คุ้มศิลปิน
🔸บ่าย
-ร่วมกันปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ไม้สมุนไพรยืนต้น คุ้มเฮ้วเฮ้ว ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
พาทำโดย อ.ละ จำรัส เพชรดงไพร
-เย็นพูดคุยเสวนาสรุปการเอาแรงสามัคคีวันแรก

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
🔸เช้า7.30น.
-รวมพลหน้าลานเคารพธงชาติ
อาสาชาวนามหานคร แบ่งคนแบ่งงาน
-ปลูกป่าคุ้มชาวนาและคุ้มธารธรรม
ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
พาทำโดย อ.ละ จำรัส เพชรดงไพร
🔸เที่ยง
-ทานข้าวที่คุ้มศิลปิน
🔸บ่าย
-สรุปงาน
พายเรือเล่นน้ำ ตามอัธยาศัย
เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

⛺️อาสาผู้ต้องการพักค้าง พักได้ที่เรือนพญาวงศ์ ฝั่งอาสาชาวนามหานคร สามารถโทรแจ้งความประสงค์ได้ที่พี่ปัตย์

ติดต่อสอบถามได้ที่
พี่ปัตย์ 092-992-2458
หรือ inbox เพจอาสาชาวนามหานคร
page : https://www.facebook.com/ChaonaMahanakorn/?locale=th_TH

ึงน้ำรักษ์
#อาสาชาวนามหานคร
#เครื่อข่ายเพาะกล้าแก่นสินธ์
#โรงเรียนวัดพระยาปลา
#ทีมงานลูกหลวง
#สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย

08/06/2023

Happy World Oceans Day 2023🌊🌎💙

Planet Ocean : Tides are Changing :
มาร่วมกัน “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม”
คำขวัญวันทะเลโลก World Ocean Day 2023

ทุกวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลโลก หรือ World Ocean Day กำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ เริ่มขึ้นในปี 2552 เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทร รวมถึงร่วมกันอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรไว้ให้ยั่งยืนที่สุด

ถึงแม้โลกใบนี้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่และสามารถรองรับประชากรมนุษย์และสัตว์นานาชนิดนับล้านล้านชีวิต แต่รู้มั้ยว่า 3 ใน 4 ของโลกเป็นพื้นที่มหาสมุทร ซึ่งเป็นระบบนิเวศหลักที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้บนโลกใบนี้ มหาสมุทรเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรคาร์บอน มีอิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศ และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากกว่า 230,000 สปีชีส์ ออกซิเจนในอากาศมากกว่า 70 % มาจากสาหร่ายเซลล์เดียวหรือแพลงก์ตอนที่ลอยอยู่ในทะเล มหาสมุทรยังเป็นแหล่งกำเนิดเกลือ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุต่างๆ อีกมาก มหาสมุทรจึงสำคัญมากกว่าที่เราคิดเยอะนะทุกคน

มหาสมุทรของเรากำลังเผชิญกับวิกฤต รู้มั้ยว่าทุกวันนี้ขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ เราทำลายระบบนิเวศมหาสมุทรโดยไม่รู้ตัว เราใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรไม่ว่าด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และประมง ทุกอย่างล้วนส่งผลกระทบต่อมหาสมุทรทั้งสิ้น และจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เรายังสร้างปัญหาด้านขยะ ขยะไม่ว่าจะทิ้งบนยอดเขาหรือชายหาดก็ถูกน้ำกวาดต้อนและชะล้างไหลรวมลงไปกองอยู่ในทะเลได้หมดเหมือนกัน ส่งผลให้เกิด มลพิษพลาสติก การปนเปื้อนของสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามมา

Anura Club ชาวกสิกรรมธรรมชาติ (ใต้สมุทร) อยากให้ทุกคนตระหนักถึงวิกฤตในมหาสมุทรและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน เพราะธรรมชาติเชื่อมโยงกับทุกชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล จึงเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของทุกคนคะ
👏🏻 3 3 7 ใส่รหัส “กสิกรรมธรรมชาติใต้สมุทร” 🌊💙


#วันมหาสมุทรโลก#กสิกรรมธรรมชาติ
#อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

05/06/2023

💚🌎 5 มิถุนายน 2566 วันสิ่งแวดล้อมโลก ( World Environment Day ) มาเรียนรู้การทำลูกบอลน้ำใส ( จุลินทรีย์บอล ) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กันคะ 🌊🐟
#วันสิ่งแวดล้อมโลก
#กสิกรรมธรรมชาติ
#อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
#กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
#จุลินทรีย์บอล
#แควด

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

Bangkok

Environmental Conservation อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Love Wildlife Love Wildlife
77 Nakornsawan Road Wat Sommanat, Pomprap Sattruphai
Bangkok, 10100

Love Wildlife is a Thai non-profit organization dedicated to protecting southeast Asian wildlife thro

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม : Environmental and Social Foundation มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม : Environmental and Social Foundation
92/283 Moo 2, Soi Ekkarat 15/1, Phaholyothin 87 Road , Lak Hok
Bangkok, 12000

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

Future Forest Future Forest
Bangkok

My name is Kin (Rattanapong Jennarongsak), I am 15 years old and the founder of this project, based i

Thailand MPAs 30 by 30 Thailand MPAs 30 by 30
Ramkhamhaeng Road
Bangkok, 10240

การสนับสนุนการประกาศเพิ่มพื้นที่คุ้มครองอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030

Tnmsky Tnmsky
82
Bangkok, 10500

C3Leng Recycle C3Leng Recycle
Bangkok, 10400

Sustainable Online Recycling Application ซีซาเล้ง - พัฒนาระบบรีไซเคิลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

CRU go Green CRU go Green
39/1 Ratchadapisek Road Chandrakasem Chatuchak
Bangkok, 10900

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ?

Thailand Business and Biodiversity Network Alliance: B-DNA Thailand Business and Biodiversity Network Alliance: B-DNA
Bangkok, 10110

The Thailand Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA) is the country’s first and only national Business and Biodiversity platform.

FREC Bangkok FREC Bangkok
77 Nakornsawan Road Wat Sommanat
Bangkok, 10100

Designed to be a shared space for the neighborhood to enjoy, Ford Resource and Engagement Center (FREC) Bangkok is home to seven non-governmental organizations that run programs fo...

MUE TRIM มือทริม MUE TRIM มือทริม
รามอินทรา 58 แยก 4
Bangkok, 10230

รับบริการทริมใบ และ จัดจำหน่าย อุปกรณ์สมุนไพร Line ID : @610rvzsu

Volunpsy Volunpsy
Bangkok, 10330

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Anurak Chula Youth Camp Anurak Chula Youth Camp
Chulalongkorn University
Bangkok, 10330

เพราะเราเชื่อว่าเยาวชนเป็นกำลังสำ?