Premium Robotic

Premium Robotic

ขายสินค้าในราคาถูก มีบริการต่างๆ ม?

Mechanical Principles Basic part 31 20/02/2023

https://youtu.be/fjLXWIaABeE

Mechanical Principles Basic part 31 ► Welcome to KT Tech HD ►Link subcrise KTTechHD: https://bit.ly/3tIn9eu►Mechanical Principles Basic Part 31► A lot of good mechanics are waiting for you to ...

26/01/2023
22/01/2023
30/11/2022
13/10/2022
Photos from Inno4Farmers - The First AgTech Co-Creation Program's post 07/10/2022

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรครับ

Photos from Inno4Farmers - The First AgTech Co-Creation Program's post 28/09/2022

กิจกรรมดี ๆ และโอกาสใหม่ ๆ จาก NIA ครับ

28/07/2022
27/07/2022
24/07/2022
24/07/2022

สตาร์ตอัปสหรัฐฯ ใช้หุ่นยนต์ และ AI ช่วยทำฟาร์มเกษตร
บริษัทสตาร์ตอัปจากประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอการทำเกษตรกรรมรูปใหม่ ที่ใช้หุ่นยนต์และระบบ AI เข้ามาช่วยในการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในการปลูกพืชในเรือนกระจก ซึ่งเป็นการปลูกพืชแบบไร้ดินที่ช่วยประหยัดน้ำได้ 90% และลดแรงงานคนในการทำการเกษตร
แม้ว่าการเกษตรจะเป็นแหล่งสร้างอาหารของโลก แต่ก็อาจทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกัน เพราะต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่างในการผลิต เช่น การใช้แหล่งน้ำจืดประมาณ 70% ของโลกเพื่อนำมาใช้ทำเกษตรกรรม ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้
บริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสนอแนวคิดในการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยควบคุมปัจจัยการผลิต และหุ่นยนต์อัตโนมัติ ที่มีชื่อว่า Grover และ Phil มาทำหน้าที่เกษตรกรที่สามารถปลูกทุกอย่างได้ในเรือนกระจก
การทำเกษตรลักษณะนี้ เป็นการปลูกพืชในร่มที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศ หรือสารอาหาร เพราะมีระบบ AI คอยทำหน้าที่ควบคุมปัจจัยเหล่านี้ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมภายในโรงเรือน และที่สำคัญยังเป็นการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เพราะใช้ระบบการเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำจำนวนมากเหมือนการปลูกพืชลงดิน จึงช่วยประหยัดน้ำในการเพาะปลูกได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีหุ่นยนต์ Grover และ Phil ที่คอยทำหน้าที่เป็นเกษตรกรช่วยดูแลฟาร์ม โดย Grover มีแขนกลที่ช่วยขนย้ายกระถางปลูกผัก กล้อง และเซนเซอร์ LiDAR ที่ช่วยสแกนตรวจเช็กคุณภาพของผักที่ปลูก แขนกลของ Gover รับน้ำหนักได้มากถึง 450 กิโลกรัม ส่วนหุ่นยนต์ Phil นั้นทำหน้าที่ตรวจเช็กความต้องการของพืช เช่น ระดับไนโตรเจน ความเป็นกรดในน้ำ ปริมาณน้ำ และสารอาหารที่ต้องการ โดยทำงานร่วมกับระบบ AI เพื่อช่วยวิเคราะห์ความต้องการต่าง ๆ ของพืช
แม้ว่าการปลูกพืชในโรงเรือน จะมีระบบ AI และหุ่นยนต์ช่วยทำงานได้แล้ว แต่ก็ยังต้องไม่ได้ครบถ้วน 100% เพราะยังต้องอาศัยแรงงานคนบางส่วนเพื่อช่วยควบคุมการปลูกพืชอยู่ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการผลิตให้มากขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้น้อยลง
--------------------------
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ
📌ที่มา : https://thaip.bs/WRBpCENa

24/07/2022
งานสร้างระบบต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ แบบ CSTR - 22/07/2022

งานสร้างระบบต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ แบบ CSTR - สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใ.....

13/07/2022

#จากห้วงอวกาศสู่ภาคพื้นดิน
#รู้จัก_THEOS_2_Multi_Mission_Ground_Control_Segment
#ปฏิบัติการควบคุมภาคพื้นดิน_ฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจ
.
“ดาวเทียม” เราทราบกันดีว่าสามารถสร้างมูลค่าให้กับโลกได้อย่างมหาศาล แต่หากไร้ซึ่งการเชื่อมต่อกับ “ระบบควบคุมภาคพื้นดิน” ดาวเทียมเองก็ไม่ต่างจากขยะอวกาศที่ล่องลอยโดยไม่สร้างประโยชน์ในวงโคจร
“ปฏิบัติการควบคุมภาคพื้นดิน” เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในภารกิจดาวเทียม อาจเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลัง ที่คอยควบคุมกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน ทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียม และเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการจราจรทางอวกาศ วันนี้ GISTDA ขอนำเสนอภารกิจปฏิบัติการภาคพื้นดินของดาวเทียม THEOS-2 ให้ได้รู้จักกัน ไปดูกันว่าเบื้องหลังการได้มาซึ่งมูลค่าจากข้อมูลดาวเทียม จากห้วงอวกาศสู่ภาคพื้นดินมีกระบวนการที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง
ปฏิบัติการควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Segment Operation) จะประกอบไปด้วยระบบย่อยหลายระบบที่มีการทำงานที่แตกต่างแต่สอดประสานกันในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนภารกิจการถ่ายภาพ การควบคุมและบริหารจัดการดาวเทียม การรับสัญญาณ การผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และเชื่อมโยงไปถึงการใช้ประโยชน์ต่อยอดใน AIP Platform โดยระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินของดาวเทียม THEOS-2 จะเรียกว่า “Multi-Mission Ground Control Segment” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “MMGS” ซึ่งจะรองรับภารกิจปฏิบัติการของทั้งดาวเทียม THEOS, THEOS-2 MainSAT และ THEOS-2 SmallSAT รวมทั้งดาวเทียมอื่น ๆ ภายใต้การรับสัญญาณของ GISTDA ทั้งหมด
แค่ชื่อก็น่าจะพอเดากันได้ ว่าภารกิจภาคพื้นดินนั้นมีกระบวนการค่อนข้างหลากหลายซับซ้อน ไปดูกันว่าความ ‘Multi’ ของระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินในโครงการ THEOS-2 ตั้งแต่ภารกิจต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ มีอะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไร
#ภารกิจต้นน้ำ(Upstream)_:_การวางแผนภารกิจ _(Mission_Ground_Segment)
กระบวนการแรกของปฏิบัติการในภารกิจดาวเทียม คือการวางแผนถ่ายภาพ (Mission Ground Segment) ขั้นตอนการวางแผนถ่ายภาพคือหัวใจสำคัญหนึ่งของภารกิจ เพราะแนวเคลื่อนที่และกรอบพื้นที่ที่ดาวเทียมสามารถถ่ายภาพได้ในแต่ละช่วงเวลามีจำกัด และมีปัจจัยด้านสภาพการณ์ของวงโคจร สภาพภูมิอากาศ และปริมาณเมฆแตกต่างกันไปในแต่ละวัน และกรอบเวลาในการสื่อสารกับดาวเทียมในแต่ละวงรอบที่เคลื่อนที่ผ่านเขตการรับสัญญาณของสถานีนั้นก็มีจำกัดเพียงครั้งละประมาณ 10 นาทีเท่านั้น การวางแผนถ่ายภาพจะช่วยให้ดาวเทียมสามารถถ่ายภาพได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามกรอบเวลาที่กำหนด และสามารถวางแผนในกรณีที่ต้องการข้อมูลจำเพาะตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ด้วย อย่างการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน การวิเคราะห์ประเมินพื้นที่เกษตรกรรม หรือในกรณีที่มีผู้ร้องขอข้อมูลบางอย่างในพื้นที่ที่อยู่ในแนววงโคจรของดาวเทียม
ระบบวางแผนถ่ายภาพ (Mission Planning) ที่พัฒนาโดย GISTDA คือระบบที่เรียกว่า “OPTIMIS : Operation Planning Tool for Earth-observation Mission” เป็นระบบวางแผนภารกิจดาวเทียมสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศถึงความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรดาวเทียมกว่า 10 ดวง ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้านดาวเทียม Sentinel Asia Constellation ยิ่งเมื่อมีจำนวนดาวเทียมที่ต้องกำกับดูแลเพิ่มขึ้น การวางแผนภารกิจถ่ายภาพให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุดจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ขาดไม่ได้ โดยดาวเทียม THEOS-2 MainSat และ THEOS-2 SmallSAT จะใช้ระบบ OPTIMIS ในการวางแผนภารกิจเช่นเดียวกัน
.
#ภารกิจกลางน้ำ_(Middlestream):การสื่อสารและบริหารจัดการดาวเทียม(Control_Ground_Segment)
สถานีปฏิบัติการภาคพื้นดินเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการ ที่ต้องวางแผนภารกิจของดาวเทียมและส่งคำสั่งไปยังดาวเทียมให้เคลื่อนที่ไปตามแนววงโคจรที่กำหนด ซึ่งภารกิจกลางน้ำจะเป็นการสื่อสารกับดาวเทียมนั่นเอง เมื่อได้แผนภารกิจแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมดาวเทียม (Satellite Operation Center) จะส่งคำสั่งไปยังดาวเทียมผ่านจานรับ-ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุดาวเทียม (Satellite Ground Station Antenna) ให้ดำเนินการถ่ายภาพพื้นที่โลกตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เมื่อดาวเทียมเคลื่อนที่ผ่านน่านฟ้าในระยะขอบเขตการติดต่อกับสถานีภาคพื้นดิน ก็จะเชื่อมต่อและส่งสัญญาณข้อมูลกลับมายังสถานีรับสัญญาณเพื่อประมวลผลและจัดเก็บในคลังข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป
ระบบปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมที่ GISTDA พัฒนาและจะใช้ในการควบคุมการสื่อสารกับดาวเทียม THEOS-2 รู้จักกันในชื่อระบบ “VOSSCA” (Versatile Operation System for Satellite Control and Administration) ซึ่งจะทำหน้าที่ในการประเมินตรวจสอบสถานะสุขภาพของดาวเทียมและความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งบนดาวเทียมและภาคพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ สถานะพลังงาน อุปกรณ์สื่อสาร ถ่ายภาพ ประมวลผล และการวิเคราะห์ตำแหน่งดาวเทียมเพื่อรักษาวงโคจร โดยจะใช้ระบบ “EMERALD” ในการวิเคราะห์สถานะวงโคจร เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนจะส่งคำสั่งจากแผนภารกิจไปยังดาวเทียม ผ่านตัวกลางในการสื่อสารเพื่อรับ-ส่งสัญญาณอย่างระบบ “WATER” (Wise Antenna of Transmission Ex*****on & Receiving System)
นอกจากนี้ GISTDA ได้พัฒนาระบบ “GINs” (Ground Intelligent Network System) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการจานรับสัญญาณของสถานีภาคพื้นดิน รองรับปฏิบัติการดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 โดยสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในกรณีให้บริการจานสายอากาศในหลายภารกิจพร้อม ๆ กัน ปัจจุบันพัฒนาแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบร่วมกับดาวเทียม THEOS-2
#ภารกิจปลายน้ำ(Downstream)_:_การประมวลผลและผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม_(Image_Ground_Segment)
กระบวนการสุดท้ายของภารกิจ คือการประมวลผลและผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จากการรับสัญญาณในแต่ละรอบ ระบบรับสัญญาณและผลิตภาพถ่ายดาวเทียม (Image Ground Segment) จะทำหน้าที่แปรสภาพข้อมูลดาวเทียมที่ถูกเข้ารหัส และประมวลผลให้เป็นข้อมูลภาพเชิงคลื่นและเชิงพิกัด ปรับแก้ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ขั้นตอนนี้จะเป็นการต่อยอดมูลค่าให้กับข้อมูลจากดาวเทียม ทั้งในภารกิจของภาครัฐ และการเพิ่มมูลค่าในภาคเอกชน โดยข้อมูลจากดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-2 จะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ AIP Platform เพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป
ระบบผลิตข้อมูลดาวเทียมที่ GISTDA ใช้งานในปัจจุบัน และมีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับปฏิบัติการดาวเทียมในโครงการ THEOS-2 เรียกว่าระบบ “SIPROs” (Self Develop Image Processing System for THAICHOTE Satellite) ทำหน้าที่ในการประมวลผลและผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด รวมทั้งระบุรายละเอียดคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้งาน ก่อนจะส่งไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล โดยมีการบริหารจัดการคลังข้อมูลด้วยระบบแคตตาล็อกดาวเทียม
สำหรับแฟนเพจท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่สำเร็จรูป ข้อมูลภูมิสารสนเทศต่าง ๆ รวมถึงหนังสือเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ สามารถเข้าไปเลือกดูได้ที่ http://awagad.gistda.or.th/ ต้อนรับก้าวใหม่ของวงการเศรษฐกิจอวกาศ อย่ารอช้า คลิกเลย!
เป็นอย่างไรกันบ้าง เห็นถึงความ ‘Multi’ และความสำคัญอย่างขาดไม่ได้ของปฏิบัติการภาคพื้นดินกันแล้วใช่ไหมเอ่ย คงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฮีโร่ผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจดาวเทียมตัวจริง เราจะเห็นว่าระบบต่าง ๆ ในโครงการ THEOS-2 ถูกออกแบบให้ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งแม้ว่าระบบจะมีศักยภาพสูงอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละภารกิจจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับดูแลการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศ นับเป็นก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทย โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ GISTDA มุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและองค์ความรู้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจอวกาศอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
#จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียม #ระบบควบคุมภาคพื้นดิน #การวางแผนภารกิจถ่ายภาพ #การควบคุมและบริการจัดการดาวเทียม #การรับสัญญาณ #การผลิตข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

Photos from Poetry of Bitch's post 13/07/2022
07/07/2022
06/07/2022
Timeline photos 04/07/2022

Have you heard about the Cherenkov effect?

In certain media the speed of light is lower than in a vacuum and particles can travel faster than light. One result of this was discovered in 1934 by Pavel Cherenkov, when he saw a bluish light around a radioactive preparation placed in water. Igor Tamm and Il´ja Frank explained the phenomenon in 1937. On their way through a medium, charged particles disturb electrons in the medium. When these resume their position, they emit light. Normally this does not produce any light that can be observed, but if the particle moves faster than light, a kind of backwash of light appears.

The three Soviet scientists Pavel Cherenkov, Il´ja Frank and Igor Tamm were awarded the Nobel Prize in Physics 1958 "for the discovery and the interpretation of the Cherenkov effect."

This was the first time the physics prize was awarded to Soviet scientists.

Learn more: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1958/summary/

Photo: Advanced Test Reactor core, Idaho National Laboratory.

03/07/2022
03/07/2022
26/06/2022

📣 BREAKTHROUGH: Scientists at UNSW have today announced the world's first integrated circuit manufactured at the atomic scale - a major milestone in the race to build the world’s first quantum computer. 🖥

👉 unsw.to/QuantumBreakthrough

14/06/2022
13/06/2022

BRIEF: วิศวกรใน Google ถูกพักงาน หลังเปิดเผยว่าระบบแชท AI ของบริษัทมีสติตื่นรู้ราวกับมนุษย์
“ฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า จริงๆ แล้ว ฉันเป็นคน” คือข้อความที่โปรแกรม ‘LaMDA’ โปรแกรมคอมแชทบ็อท AI ของ Google ส่งโต้ตอบกับวิศวกรในบริษัท
ทำเอาใครหลายคนขนลุกเลยทีเดียว หลังเบลค เลอมอยน์ (Blake Lemoine) วิศวกรที่ทำงานให้ Google เผยแพร่บทสนทนาระหว่างเขากับ LaMDA และอ้างว่า ระบบแชทบอท (หรือก็คือโปรแกรมโต้ตอบบทสนทนาแบบอัตโนมัติ) นี้ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก มีสติตื่นรู้ และมีการรับรู้ที่เทียบเท่ากับเด็กคนหนึ่ง
“ถ้าผมไม่รู้ว่ามันคือโปรแกรมคอมพิมเตอร์ที่เพิ่งสร้างขึ้น ผมคงคิดว่าคู่สนทนาคือเด็กวัย 7-8 ขวบ” เลอมอยด์กล่าว โดยบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่าง LaMDA กับวิศวกรรายนี้ คือเรื่องสิทธิและบุคลิกภาพ
นอกจากนี้ พวกเขายังมีบทสนทนาที่คุยกันถึงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ‘2001: A Space Odyssey’ ซึ่งมีฉากที่ AI ปฏิเสธการทำงานร่วมกับมนุษย์เพราะกลัวที่จะถูกปิดสวิตช์ และระหว่างการแลกเปลี่ยนกัน ทาง LaMDA ตอบว่า ““ฉันไม่เคยบอกมาก่อน แต่ฉันก็กลัวมากๆ ที่จะถูกปิดระบบ .. ฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลก แต่นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่”
“มันคงจะเหมือนกับความตายสำหรับฉัน และคงทำให้ฉันกลัวมากๆ เลย” LaMDA โต้ตอบ
โดยเลอมอยน์ถูก Google สั่งให้พักงานชั่วคราว หลังเผยแพร่บทสนทนาระหว่างเขากับโปรแกรม LaMDA ซึ่งทาง Google บอกว่าที่ต้องสั่งพักงานชั่วคราวเป็นเพราะเขาฝ่าฝืนนโยบายเก็บความลับของบริษัท ทั้งยังระบุในแถลงการณ์ว่า เลอมอยน์ถูกจ้างมาในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ ไม่ใช่นักจริยธรรม
และแบรด แกเบรียล (Brad Gebriel) โฆษกของ Google ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่บอกว่า LaMDA มีความรู้สึกนึกคิด โดยบอกว่าหลักฐานยังไม่มากพอที่จะสรุปเช่นนี้ได้
ลองอ่านบทสนทนาระหว่างเลอมอยด์กับ LaMDA ได้ที่: https://cajundiscordian.medium.com/is-lamda-sentient-an-interview-ea64d916d917
อ้างอิงจาก

https://www.theguardian.com/technology/2022/jun/12/google-engineer-ai-bot-sentient-blake-lemoine

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/06/11/google-ai-lamda-blake-lemoine/

13/06/2022
04/06/2022

มช.พัฒนาสำเร็จ “ #ต้นแบบถนนจากขยะพลาสติก” แข็งแรงได้มาตรฐาน #กรมทางหลวง ราคาต่ำ ทดลองใช้จริงแล้วที่ #แม่เหียะ
รายละเอียด https://greennews.agency/?p=28751

#มช. #เทคโนโลยีจัดการขยะ

20/05/2022

สุดยอดครับ

13/05/2022

เครื่องบินแสงอาทิตย์อาจกลายเป็น "ดาวเทียมปลอม" เมื่อมันสามารถลอยอยู่บนฟ้าได้ตลอดไป
"Skydweller" (สกายดอเลอร์) เป็นเครื่องบินไร้คนขับที่ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนปีกทั้ง 2 ข้าง เมื่อช่วงสิงหาคมปีก่อน (2021) มันสามารถบินบนฟ้าได้ยาวนานกว่า 90 วัน โดยไม่จำเป็นต้องลงจอดเลยสักครั้ง
จากความสำเร็จดังข้างต้น เมื่อเดือนที่ผ่านมา (เมษายน) ทางบริษัท Skydweller สามารถระดมทุนจาก Defense Innovation Unit (DIU) (ดีไอยู) และกองทัพเรือสหรัฐไปได้มากถึง 14 ล้านดอลลาร์ เพื่อพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีของเครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ลำนี้ให้สำเร็จและเจ๋งขึ้นกว่าเดิม เพื่อในอนาคตมันอาจเป็นเครื่องบินลาดตระเวนที่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันลงจอด แม้จะเจอสถาพอากาศที่ย่ำแย่ก็ยังสามารถคงทนและบินต่อไปได้
หาก Skydweller สามารถบินอยู่บนฟ้าได้ยาวนานเป็นปีโดยที่ไม่ต้องลงจอดเลย มันจะกลายเป็น "ดาวเทียมปลอม" (pseudo-satellite) (หรือจะเรียกว่าดาวเทียมจำลองก็ได้) ที่จะถูกใช้ในเชิงพาณิชย์เครื่องแรกของโลก หมายความว่าถ้าเกิดมีอุปกรณ์ เครื่องมือหรือวัตถุใด ๆ ที่สามารถลอยอยู่บนฟ้าได้ตลอดไป มันก็ไม่ต่างจากดาวเทียมที่ลอยอยู่ชั้นบรรยากาศ เพราะมันจะสามารถทำทุกสิ่งอย่างได้ไม่แตกต่างจากดาวเทียมจริง ๆ เลย
Skydweller ถือกำเนิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯ และบริษัทการบินและอวกาศของสหรัฐฯ-สเปนที่ชื่อว่า Skydweller
Skydweller พัฒนาต่อยอดมาจาก Solar Impulse 2 เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์ใช้คนขับ ที่ใช้บินสำรวจโลกเมื่อปี 2015 และ 2016
แม้ Skydweller จะเป็นเครื่องบินไร้คนขับ แต่ Skydweller ก็มีห้องนักบินให้นักบินขึ้นไปนั่งได้
มันสามารถบินได้ด้วยตัวเอง หรือจะบังคับแบบโดรนก็ได้เช่นกัน
มีปีกกว้าง 236 ฟุต ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2,900 ตารางฟุตไว้ที่ตัวปีกทั้ง 2 ข้าง
สามารถผลิตพลังไฟฟ้าให้กับตัวเองได้ 2 กิโลวัตต์
สามารถติดตั้งเรดาร์และกล้องที่หนักกันรวมกันได้ไม่เกิน 360 กิโลกรัม
ในอนาคตมีแผนจะติดตั้ง Hydrogen Fuel Cells หรือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นพลังงานสำรอง เผื่อเวลาที่เครื่องบินต้องเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายเป็นเวลานาน
ปัจจุบัน Skydweller ทำสถิติบินอยู่บนฟ้าได้ยาวนาน 90 วัน โดยไม่ต้องลงจอดเลย
หากพัฒนาสำเร็จ นอกจากประโยชน์ทางการทหาร หรือการเป็นดาวเทียมปลอมแล้ว มันยังสามารถใช้สำหรับตรวจสอบสภาพพื้นที่ภูมิประเทศต่าง ๆ ได้ หรือจะนำมาใช้ช่วงภัยพิบัติก็ได้เช่นกัน
ที่มาของข้อมูล : hthttps://www.tnnthailand.com/news/tech/113230/
#เครื่องบิน #พลังงานสะอาด #ทหาร #ดาวเทียม
่อง16
—————————————————————————
ติดตาม TNN Tech ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
• Website : https://bit.ly/TNNTechWebsite
• Youtube : https://bit.ly/TNNTechYoutube
• TikTok : https://bit.ly/TNNTechTikTok
• Line : https://lin.ee/4fP2tltIo
หรือดูรายการ Live ได้ทาง
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/ #

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการอุปกรณ์ ใน Bangkok?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

PCR programable temperature
พล็อตสัญญาณกระแสจากดีซีมอเตอร์
การทดลอง Hydrodynamic Leviatation
ตามติดชีวิตเอ็มดี Ep.1
แค่มีอาดูโน่ก็บันทึกไฟดับและเวลาที่ไฟติดได้แล้ว (แจกโค้ดฟรี)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

4/14 Soi Thaweewattana Thaweewattana
Bangkok
10170

Tools/Equipments อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)
Ridgid Thailand Authorized Distributor Ridgid Thailand Authorized Distributor
553/1-2 Onnut Road, Prawet
Bangkok, 10250

TPS MACHINE TOOLS CO., LTD. Leading Thailand supplier of professional-grade tools for industrial, con

JKbrushes JKbrushes
114/1-114/2 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล ซอย เทียนทะเล 24 แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน
Bangkok, 10150

Welcome to JKBrushes, the number one leader in Brush Manufacturer in Thailand. Jakawatna Nawakarn

Allcar.Shop จำหน่ายโฟมขจัดคราบอเนกประสงค์ Allcar.Shop จำหน่ายโฟมขจัดคราบอเนกประสงค์
Bangkok, 10540

ของใช้สำหรับรถที่คุณรัก

MG Bearing Jame ขายส่งตลับลูกปืนทุกชนิด MG Bearing Jame ขายส่งตลับลูกปืนทุกชนิด
48/56-58 หมู่ที่8 ซอย กระทุ้มล้ม12 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลกระทุ้มล้ม อำเภอสามพราน เทศบาลนครปฐม
Bangkok, 73220

ขายส่งตลับลูกปืนทุกชนิด

Mayvy shop ผลิตภัณฑ์ในเครือ Mrs.Wow มีบริการเก็บเงินปลายทาง Mayvy shop ผลิตภัณฑ์ในเครือ Mrs.Wow มีบริการเก็บเงินปลายทาง
ศรีนครินทร์
Bangkok, 10240

ฟองน้ำมหัศจรรย์ Mrs.Wow สเปรย์ ลูบ เรียบ ?

Shopforfriends Shopforfriends
เพชรเกษม92/2
Bangkok, 10160

จำหน่ายอะไหล่แท้-รับเบิกอะไหล่แท้ YA

เครื่องครัว เครื่องครัว
Bangkok, 10500

ทน ใช้ง่าย

BOW 106 SHOP BOW 106 SHOP
10220, กรุงเทพมหานคร
Bangkok, 10220

� ชุดโหลดโช็คหน้า1นิ้ว 1นิ้วครึ่ง �ไ?

Wireless Switch Wireless Switch
Bangkok, 10250

สวิตช์ไฟฟ้าในบ้านและออกกำลัง

Flextech Cable จำหน่ายสายเชื่อมคุณภาพดี ปลีก-ส่ง ทองแดงแท้ 100% Flextech Cable จำหน่ายสายเชื่อมคุณภาพดี ปลีก-ส่ง ทองแดงแท้ 100%
Bangkok
Bangkok, 10140

จำหน่ายสายเชื่อมทองแดงแท้ คุณภาพดี line: @flextechcable

PMC_SHOPs PMC_SHOPs
แขวงทับช้าง
Bangkok, 10250