สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุร

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุร

ความคิดเห็น

กรมที่ดิน ขอประชาสัมพันธ์
เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 0.01% ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ จำนวน 2 มาตรการ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2565 แล้ว ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประเภท ง ตอนพิเศษ ๑๑
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/011/T_0014.PDF
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/011/T_0015.PDF
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/011/T_0016.PDF
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/011

ติดต่อสอบถาม,ร้องเรียน 038285445-6 ต่อ 100,120 (หัวหน้า สนง.) 112,132 (งานนิติกรรม) 115 (ใบแทน,แบ่งแยก,มรดก) 113 (รังวัด) เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เนื้อหาต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแสดงความคิดเห็นการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจไม่สะดวกตอบคำถามในเรื่องเอกสาร นิติกรรมต่างๆ ผ่านทางเพจได้ รบกวนติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีเท่านั้น ขอบคุณครับ/ค่ะ

เปิดเหมือนปกติ

18/05/2022

🎀🎀SmartLands แอปเดียวจบ...ครบทุกเรื่องที่ดิน🎀🎀
รวบรวมการให้บริการด้านที่ดินไว้ใน App เดียวเพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง New Normal ให้บริการ 18 ด้าน ดังนี้
1. สารานุกรมที่ดิน
2. e-Qlands จองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนและรังวัด
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน
6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่างๆ
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement)
10. เว็ปไซด์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน (คู่คิด)
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE : @teedin
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
14. ระบบถาม-ตอบ
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัด
16. บอกดิน
17. ประเมินความพึงพอใจงานบริการ
18. ค้นหา น.ส.ล.

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 18/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 18/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 18/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 12/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 12/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 11/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 11/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

09/05/2022
Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 09/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 09/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

09/05/2022
Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 06/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

06/05/2022
Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 05/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

03/05/2022
03/05/2022
Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 03/05/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

02/05/2022
Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง's post 29/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง's post

29/04/2022
Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 28/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 27/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 27/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 26/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 26/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 25/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 25/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 25/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 22/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 22/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 22/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 19/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 19/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post 19/04/2022

Photos from สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Live สด แสดงคิวบริการ
Live สด แสดงคิวบริการ
Live สด แสดงคิวบริการ
live สด แสดงคิวบริการ
Live สดแสดงคิวบริการ
Live สด แสดงคิวบริการ
Live สด แสดงคิวบริการ
Live สดแสดงคิวบริการ
Live สด แสดงคิวบริการ
Live สด แสดงคิวบริการ
Live สดแสดงคิวบริการ
Live สด แสดงคิวบริการ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


46 ถ.วชิรปราการ
Bang Pla Soi
20000

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นสำนักงานส่วนภูมิภาค ที่ขึ้นตรงกับ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งเป็นสาขาอีก 5 สาขา 4 อำเภอ คือ สาขาบางละมุง สาขาศรีราชา สาขาพนัสนิคม สาขาบ้านบึง สาขาสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอพานทอง และอำเภอเกาะสีชัง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:00 - 04:30
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 17:00