ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ความคิดเห็น

#แล้วเราพบกัน
เทศกาลกินเจประจำปี 2564
***เนื่องด้วยสถานการณ์ covid 19 ยังระบาดต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มีมติตรงกันว่า ของดการเปิดโรงทานอาหารเจ ทำได้แต่เพียงเปิด"ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ให้สาธุชนได้เข้ามาสักการะค่ะ***
เวลา 8:00-17:00 น.
📣ขอความร่วมมือสาธุชนที่มาสักการะขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ได้วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกนชัยชนะ ทุกครั้งที่เข้าสักการะ"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ค่ะ
27เดือน7 (3/9/64) เป็นวันเทวสมภพเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปีนี้ โควิด19 ก้าวเข้ามา เราทำได้แค่เท่าที่ทำได้ #ดีที่สุด แต่ทุกอย่างทำด้วย #หัวใจที่รัก💕
ประกาศ
***เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ยังระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อความไม่ประมาท ทางหน่วยงานราชการ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ชุมนุมกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ดังนั้น คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จึงของดการจัดงานพิธีทิ้งกระจาด ในปีนี้ค่ะ***
🙏ขออำนาจ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และองค์พระทุกพระองค์ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ ช่วยขจัดปัดเป่าให้โควิด19และเรื่องไม่ดีจงหมดสิ้นไป เหลือคงแต่ความสงบสุขและร่มเย็นด้วยเถิด...สาธุ
#อีกสองเดือน
(26เดือน7)
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เปิดให้ศิษยานุศิษย์เข้าขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-17.00น.คะ
14 เมษายน 2564
(วันที่3เดือน3จีน)
เช็งเม้ง"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ณ.เพลานี้...เตรียมสถานที่ตอนรับ"เทศกาลตรุษจีน" รวมถึง เปิดศาลเจ้าให้สาธุชนและศิษย์ยานุศิษย์เข้าสักการะขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"และองค์พระในศาลเจ้าทุกพระองค์ รวมถึงแก้ปีชงกับ"องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" ได้ตามปกติ โดย 👉#โดยขอความร่วมมือให้ตรวจวัดอุณหภูมิ #สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ และเปิดใช้งาน #แอพหมอชนะ #แอพไทยชนะ
***ประกาศ***
เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี ได้มีมติตรงกันว่าของดจัดงาน"สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี2564" (พิธีหามพระลุยน้ำ-ลุยไฟ) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19
👉แต่เปิดศาลเจ้าให้สาธุชนเข้าสักการะขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"และองค์พระในศาลเจ้าทุกพระองค์ รวมถึงแก้ปีชงกับ"องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" ได้ตามปกติ โดย 👉#โดยขอความร่วมมือให้ตรวจวัดอุณหภูมิ #สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ และเปิดใช้งาน #แอพหมอชนะ และ #แอพไทยชนะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
#เตรียมสถานที่ ตอนรับ #เทศกาลตรุษจีน
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เปิดศาลเจ้าให้สาธุชนรวมถึงศิษย์ยานุศิษย์ ทุกท่านเข้าสักการะขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"และองค์พระในศาลเจ้าทุกพระองค์ รวมถึงแก้ปีชงกับ"องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" ได้ตามปกติ โดย 👉#โดยขอความร่วมมือให้ตรวจวัดอุณหภูมิ #สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ และเปิดใช้งาน #แอพหมอชนะ #แอพไทยชนะ
***ปีเก่ากำลังจะจากไป ปีใหม่กำลังจะเข้ามา ขอเชิญทุกท่าน ไหว้ขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"***
#เก็บตก
โครงการ"ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี ปันสุข..สู่ชุมชน"
#ความดี #ไม่มีขาย #อยากได้ #ต้องทำเอา

เพจนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่พิธีกรรมและแนะนำศาสนสถาน

เปิดเหมือนปกติ

05/10/2021

เทศกาลกินเจประจำปี 2564
***เนื่องด้วยสถานการณ์ covid 19 ยังระบาดต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มีมติตรงกันว่า ของดการเปิดโรงทานอาหารเจ ทำได้แต่เพียงเปิด"ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ให้สาธุชนได้เข้ามาสักการะค่ะ***
เวลา 8:00-17:00 น.
📣ขอความร่วมมือสาธุชนที่มาสักการะขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ได้วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกนชัยชนะ ทุกครั้งที่เข้าสักการะ"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ค่ะ

เทศกาลกินเจประจำปี 2564
***เนื่องด้วยสถานการณ์ covid 19 ยังระบาดต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มีมติตรงกันว่า ของดการเปิดโรงทานอาหารเจ ทำได้แต่เพียงเปิด"ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ให้สาธุชนได้เข้ามาสักการะค่ะ***
เวลา 8:00-17:00 น.
📣ขอความร่วมมือสาธุชนที่มาสักการะขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ได้วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกนชัยชนะ ทุกครั้งที่เข้าสักการะ"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ค่ะ

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 02/09/2021

27เดือน7 (3/9/64) เป็นวันเทวสมภพเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปีนี้ โควิด19 ก้าวเข้ามา เราทำได้แค่เท่าที่ทำได้ #ดีที่สุด แต่ทุกอย่างทำด้วย #หัวใจที่รัก💕

16/08/2021

ประกาศ
***เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ยังระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อความไม่ประมาท ทางหน่วยงานราชการ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ชุมนุมกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ดังนั้น คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จึงของดการจัดงานพิธีทิ้งกระจาด ในปีนี้ค่ะ***
🙏ขออำนาจ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และองค์พระทุกพระองค์ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ ช่วยขจัดปัดเป่าให้โควิด19และเรื่องไม่ดีจงหมดสิ้นไป เหลือคงแต่ความสงบสุขและร่มเย็นด้วยเถิด...สาธุ

ประกาศ
***เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ยังระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อความไม่ประมาท ทางหน่วยงานราชการ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ชุมนุมกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ดังนั้น คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จึงของดการจัดงานพิธีทิ้งกระจาด ในปีนี้ค่ะ***
🙏ขออำนาจ เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และองค์พระทุกพระองค์ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ ช่วยขจัดปัดเป่าให้โควิด19และเรื่องไม่ดีจงหมดสิ้นไป เหลือคงแต่ความสงบสุขและร่มเย็นด้วยเถิด...สาธุ

26/06/2021

#อีกสองเดือน
(26เดือน7)

#อีกสองเดือน
(26เดือน7)

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 19/05/2021

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เปิดให้ศิษยานุศิษย์เข้าขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"ได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-17.00น.คะ

07/04/2021

14 เมษายน 2564
(วันที่3เดือน3จีน)
เช็งเม้ง"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"

14 เมษายน 2564
(วันที่3เดือน3จีน)
เช็งเม้ง"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 08/02/2021

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ณ.เพลานี้...เตรียมสถานที่ตอนรับ"เทศกาลตรุษจีน" รวมถึง เปิดศาลเจ้าให้สาธุชนและศิษย์ยานุศิษย์เข้าสักการะขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"และองค์พระในศาลเจ้าทุกพระองค์ รวมถึงแก้ปีชงกับ"องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" ได้ตามปกติ โดย 👉#โดยขอความร่วมมือให้ตรวจวัดอุณหภูมิ #สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ และเปิดใช้งาน #แอพหมอชนะ #แอพไทยชนะ

07/02/2021

***ประกาศ***
เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี ได้มีมติตรงกันว่าของดจัดงาน"สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี2564" (พิธีหามพระลุยน้ำ-ลุยไฟ) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19
👉แต่เปิดศาลเจ้าให้สาธุชนเข้าสักการะขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"และองค์พระในศาลเจ้าทุกพระองค์ รวมถึงแก้ปีชงกับ"องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" ได้ตามปกติ โดย 👉#โดยขอความร่วมมือให้ตรวจวัดอุณหภูมิ #สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ และเปิดใช้งาน #แอพหมอชนะ และ #แอพไทยชนะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 07/02/2021

#เตรียมสถานที่ ตอนรับ #เทศกาลตรุษจีน
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เปิดศาลเจ้าให้สาธุชนรวมถึงศิษย์ยานุศิษย์ ทุกท่านเข้าสักการะขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"และองค์พระในศาลเจ้าทุกพระองค์ รวมถึงแก้ปีชงกับ"องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" ได้ตามปกติ โดย 👉#โดยขอความร่วมมือให้ตรวจวัดอุณหภูมิ #สวมหน้ากากอนามัย #ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ และเปิดใช้งาน #แอพหมอชนะ #แอพไทยชนะ

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 31/12/2020

***ปีเก่ากำลังจะจากไป ปีใหม่กำลังจะเข้ามา ขอเชิญทุกท่าน ไหว้ขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"***

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 01/12/2020

🙏ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
10-13/12/63 นี้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จะไปแจก
-ข้าวสารหอมปทุม
-แฮมเบเกอร์(แมคโดนัลด์)
ที่ดอยคะ
🙏ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกับเราได้คะ

18/11/2020

#เทศกาลวันหยุดนี้
🙏ขอเชิญทุกท่าน...ขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี ค่ะ

#เทศกาลวันหยุดนี้
🙏ขอเชิญทุกท่าน...ขอพร"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี ค่ะ

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 04/11/2020

19เดือน9 จีน เป็นวันรำรึก วันออกผนวชพระโพธิสัตว์กวนอิม
🙏ขอพระองค์ได้โปรดประทานพร..แด่ทุกๆท่าน ให้มีแต่ความสุข ทำสิ่งใดจงสำเร็จ สมปรารถนาทุกประการเทอญ
ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี

02/11/2020

#คำคมวันนี้
#ผู้นำ คำนี้มีความหมายมากยิ่งนัก
ดังนั้น ผู้ที่ต้องทำหน้าที่นั้นต้องมี
***มีสติและนิ่งให้มากที่สุด แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามที จงใช้ #ปัญญา #ความอดทน แก้ปัญหา อย่าใช้ #อารมณ์ แก้ปัญหา***
Cr:พิพิธภัณฑ์ศาลเล่งจูเกียง ปัตตานี
#เทวดามองเห็นก็คือจบ

#คำคมวันนี้
#ผู้นำ คำนี้มีความหมายมากยิ่งนัก
ดังนั้น ผู้ที่ต้องทำหน้าที่นั้นต้องมี
***มีสติและนิ่งให้มากที่สุด แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามที จงใช้ #ปัญญา #ความอดทน แก้ปัญหา อย่าใช้ #อารมณ์ แก้ปัญหา***
Cr:พิพิธภัณฑ์ศาลเล่งจูเกียง ปัตตานี
#เทวดามองเห็นก็คือจบ

30/10/2020

#ให้ภาพเล่าเรื่อง
***ใครที่กำลังคิดว่า #เรา เปิด ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อหา #เงิน นั้น ท่านกำลังคิดผิดคะ #เรา เปิดตาม #คำบัญชาของเทวดา เพื่อ #เป็นที่พักพิงใจของสาธุชนและศิษยานุศิษย์ ดังนั้น #รายได้ ของเราจึงมีไม่มากอย่างที่ทุกท่านคิด***

#ให้ภาพเล่าเรื่อง
***ใครที่กำลังคิดว่า #เรา เปิด ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อหา #เงิน นั้น ท่านกำลังคิดผิดคะ #เรา เปิดตาม #คำบัญชาของเทวดา เพื่อ #เป็นที่พักพิงใจของสาธุชนและศิษยานุศิษย์ ดังนั้น #รายได้ ของเราจึงมีไม่มากอย่างที่ทุกท่านคิด***

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 18/10/2020

คณะกรรมการ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
ขอตอนรับ คณะทัวร์บุญ คณะที่สองของวันนี้

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 18/10/2020

คณะกรรมการ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
ขอต้อนรับ คณะทัวร์มารวย

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 16/10/2020

เทศกาลกินผัก17-25/ตค/63
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
เตรียม #ก๋วยจั๊บเจ ไว้ตอนรับทุกท่านคะ

Photos from ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว's post 15/10/2020

เทศกาลกิบเจ 17-25/ตค/63
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
🙏ขอเชิญผู้แสวงบุญทุกท่านค่ะ
📢 เรามี #ก๋วยจั๊บเจ ไว้ต้อนรับทุกท่านค่ะ

14/09/2020

งานสมโภชวันเกิด”เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี

13/09/2020

พิธิซิโกว
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

08/09/2020

🙏ขออนุโมทนาบุญกับ
คุณอัมรินทร์ อัครเดชเรืองศรี เจ้าของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชย์การชลบุรี ที่ได้บริจาคทรัพย์จำนวน 10,000 บาท เพื่อซื้อข้าวสาร ร่วม"งานทิ้งกระจาด"ด้วยนะค่ะ
#ทำบุญออนไลน์
#ไหว้เจ้าขอพรและจุดปะทัดถวาย
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี

24/08/2020

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
เตรียมงานสืบสาน"ซิโกว" ประเพณีทิ้งกระจาด อุทิศส่วนกุศลให้บรรพชนที่ล่วงลับ รวมถึง อุทิศให้ดวงวิญญาณไร้ญาติ เป็นการทำบุญที่เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญกันนะคะ
-วันอาทิตย์ที่ 13/กย/2563 (26/7จีน)

23/08/2020

เข้าสู่ วันที่ 5 เดือน 7 จีน แล้วซินะ
กับเทศกาลแห่งการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
#พิธีทิ้งกระจาด คือการทำบุญให้กับ #บรรพบุรุษที่ล่วงลับ #ดวงวิญญาณไร้ญาติ
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
ทำพิธีวันที่ 26 เดือน 7 จีน ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญกันคะ

31/07/2020

#ภูเขามังกรทอง ถวายเทพเจ้า

27/07/2020

การทำบุญ"ภูเขาทอง"ถวายเทพเจ้า หรือทำส่งให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือทำส่งให้ดวงวิญญาณไร้ญาติ #เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่คะ ที่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
มีพิธีวันที่ 13 กันยายน 2563 #แต่ทุกท่านสามารถจองภูเขาทองก่อนได้เลยคะ
#ตอนนี้ภูเขาทองเหลือแต่ใบเล็กแล้วนะค่ะ #ใบละ500บาท
#ภูเขามังกรทองถวายเทพเจ้า #เหลือแค่4ใบ #ใบละ3000บาทคะ

26/07/2020

***เทศกาลวันหยุดยาว***
🙏มาขอพร #เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี

11/07/2020

#เช้านี้ที่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
🙏ไหว้เจ้าแล้วขอพรค่ะ

04/07/2020

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
📍 google maps ได้เลยค่ะ

30/06/2020

#เตรียมงานซิโกว ๑๓/กย/๖๓
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
**ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญกันคะ**

08/06/2020

#๑๓ปีที่รอคอย
🙏ขอขอบพระคุณ #ผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้บริจาคที่ดิน เพื่อสร้าง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
คณะกรรมการขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธา #ร่วมบริจาคทรัพย์ สร้างศาลถาวรถวาย "เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"
ติดต่อ ๐๘๖-๑๗๗-๔๘๘๕
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี ได้ทุกวันค่ะ

04/06/2020

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ ๒๗ เดือน ๗ ปฏิทินจีน)
เป็นวันเกิด"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี

01/06/2020

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ ๒๖ เดือน ๗ ปฏิทินจีน)
- งานทิ้งกระจาด
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
#เหลือเวลาอีกสามเดือนเอง

30/05/2020

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี
เตรียม #งานทิ้งกระจาด
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กย ๒๕๖๓

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

พิธิซิโกว ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
#เตรียมงานซิโกว ๑๓/กย/๖๓ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี**ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญกันคะ**
***ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ขอพรแล้วลอดเกี่ยว"เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" ให้ท่านประทานพรให้คุณและครอบครัว เฮงๆๆรวยๆๆๆ ตอนรับ"ตรุษจ...
#ให้ภาพเล่าเรื่อง
#เช็งเม่งเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว(วันที่ 3 เดือน 3 จีน)
งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
พลังแห่งศรัทธา
คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี🙏🏻 ขอขอบพระคุณ คณะคุณอำนวย อัครเดชเรืองศรี ที่ได้บริจาคข้าวสารจำนวน 48 กระสอบ ร...
วันที่ 5 กันยายน 2561   -พิธีซิโกววันที่ 6 กันยายน 2561   -พิธีไหว้เจ้า"แม่ลิ้มกอเหนี่ยว"        (วันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเห...
เมื่อมีศรัทธา ย่อมมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


จ.ราชบุรึ
Bang Phae
70160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00
Bang Phae สถานที่สักการะอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สถานีพระแท้ สถานีพระแท้
Bang Phae, 70160

@ พระแท้ / พระสวย / เน้นแบบที่ดูง่ายๆคัดสรรมาเพื่อนักสะสมตังจริงเท่านั้น * แท้ 100% * @

ศาลไม้ ประตูไม้สัก ศาลไม้ ประตูไม้สัก
Bang Phae, 70160

ศาลไม้ และ ประตู