กศน.อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัย

กศน.อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัย

ความคิดเห็น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพสถิต เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มโชนจตุพัฒน์ ได้พิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งคัดเลือกผลงานทั้ง 4 อำเภอ จำนวน 17 สาขา เป็นตัวแทนระดับกลุ่มโชนส่งต่อเพื่อคัดเลือกระดับจังหวัดต่อไปณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด
กศน. อำเภอเทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และ พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ
1. ลงนามถวายพระพรฯ ทางออนไลน์ ที่ https://wellwishes.royaloffice.th/
2. ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ https://web.ocsc.go.th/forking/
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

กศน.อำเทพสถิต

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กศน.อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ's post 10/06/2021

ระหว่างวันที่ 8-17มิถุนายน 2564กศน.อำเภอเทพสถิต ได้จัดหลักสูตร 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร จำนวน 48 ช.ม. ณ บ้านหนองใหญ่ ม.9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอุบล ยอพันธ์เป็นวิทยากร

Photos from กศน.ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ's post 09/06/2021

กศน.ตำบลบ้านไร่จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน 45ชั่วโมง ณ บ้านหนองใหญ่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
โดยมีนายอุบล ยอพันธ์เป็นวิทยากร

03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากร กศน. อำเภอเทพสถิต และห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิต

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 02/06/2021

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ค่านิยมหลัก12ประการ

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

02/06/2021

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิต ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
https://forms.gle/teJ6W1Hv8dTdLDkt7

05/04/2021

กศน. อำเภอเทพสถิต เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.
เรียนฟรีทุกระดับ หรือโทร044-855152

ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 02/04/2021

ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 🙏🙏โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ https://forms.gle/eSVVhKTFPZVxPfP5A

ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...

Photos from กศน.อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ's post 24/03/2021

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอเทพสถิตเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”จังหวัดชัยภูมิ รอบที่8 เพื่อนำจิตอาสา “เราทำความ/เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อันเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีเอกพล เรืองเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอเทพสถิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนอำเภอเทพสถิต ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ วัดศรีดาวเรือง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Photos from กศน.อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ's post 24/03/2021

บุคลากรกศน. อำเภอเทพสถิต ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิต ได้ออกให้บริการโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12:00 น. ณ วัดศรีดาวเรือง ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

Photos from กศน.อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ's post 24/03/2021

จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือหรือลืมหนังสือ ณ บ้านยางเกี่ยวแฝก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

Photos from กศน.อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ's post 18/03/2021

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิตพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอเทพสถิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมยกระดับสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเทพสถิต มีความรู้ ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในการจัดโครงการได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ณ กศน.อำเภอดงเจริญ กศน.อำเภอบางมูลนาก และศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

Photos from กศน.อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ's post 18/03/2021

17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. กศน.ตำบลวะตะแบก โดยการนำของ นางพนิดา พลธรรม ผอ.กศน.อำเภอเทพสถิต ได้ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคัดเลือกกศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม โดยมีนางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการ

Photos from กศน.อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ's post 17/03/2021

17 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลบ้านไร่ โดยการนำของ นางพนิดา พลธรรม ผอ.กศน.อำเภอเทพสถิต ได้ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี
พรีเมี่ยม โดยมีนางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการ

29/11/2020

ผอ.พนิดา พลธรรมนำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ ณ วัดศรีเมืองทอง ตำบลห้วยยายจิ๋ว มีความสุข สบายใจที่ได้ทำ

26/10/2020

กศน. อำเภอเทพสถิต เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.
เรียนฟรีทุกระดับ

14/10/2020

ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาค

สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร. จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563

15/09/2020

กิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ

15/09/2020

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ)หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง 48 ชั่วโมง

19/08/2020

ณ ค่ายลูกภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันที่ 19 ส.ค. 63

03/08/2020

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ กศน.อำเภอเทพสถิต หลักสูตรระยะสั้น รูปแบบชั้นเรียน ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรวิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยเปิดสอนระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางบ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่๘ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

14/07/2020

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอเทพสถิต ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดโครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยนางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต ได้นิเทศการจัดโครงการ ณ กศน.ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=113257

14/07/2020

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเทพสถิต รุ่นที่ 1 โดยนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อำเภอเทพสถิต ร่วมเป็นกียรติพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=113245

14/07/2020

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอเทพสถิต ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดโครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยนางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต ได้นิเทศการจัดโครงการ ณ กศน.ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=113230

14/07/2020

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต และคณะครูกศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอปลูกต้นไม้และปลูกดอกกระเจียว จำนวน 2,000 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2563 โดยนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และราษฎรจิตอาสาอำเภอเทพสถิต ณ บริเวรด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=112931

14/07/2020

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอเทพสถิต จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนอำเภอเทพสถิต ณ กศน.อำเภอเทพสถิต ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิต และกศน.ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=112434

14/07/2020

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพสถิตเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=112430

14/07/2020

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอเทพสถิต ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบังคับ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดโครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยนางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต ได้นิเทศการจัดโครงการ ณ กศน.ตำบลนายางกลัก ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=112429

14/07/2020

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอเทพสถิตดำเนินการจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอเทพสถิต ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ณ วัดราชศรัชธาธรรม ตำบลวะตะแบก วัดป่าโคกรัง ตำบลห้วยยายจิ๋ว วัดบ้านวังใหม่พัฒนา ตำบลบ้านไร่ วัดชัยมงคลโนนจำปา ตำบลนายางกลัก และวัดบ้านโป่งนกสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในการจัดโครงการได้ดำเนินตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต ได้นิเทศการจัดโครงการในครั้งนี้
http://oniepr.com/news_show.php?nid=112428

14/07/2020

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพสถิตเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเทพสถิต(กบอ.) โดยมี นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=109977

01/07/2020

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเทพสถิตเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=108791

01/07/2020

วันที่26 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอเทพสถิต จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากร กศน.อำเภอเทพสถิต โดยนายประเสริฐ จงจอหอ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพสถิต และบุคลากรกศน.อำเภอเทพสถิต เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=108790

01/07/2020

วันที่ 23-26 มิถุนายน 2563 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต นิเทศการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรE-Commerce เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เพิ่มโอกาสโลกตลาดออนไลน์ รู้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ณ กศน.ตำบลวะตะแบก กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋ว กศน.ตำบลบ้านไร่ กศน.ตำบลนายางกลัก และกศน.ตำบลโป่งนก
http://oniepr.com/news_show.php?nid=108637

01/07/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำคัพเค้กและเค้กปอนด์ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว ณ บ้านคลองผักหวาน ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=107261

01/07/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างนักธุรกิจเกษตรเบื้องต้นภายใต้โครงการ “ห้วยยายจิ๋ว จิ๋วแต่แจ๋ว” โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
http://oniepr.com/news_show.php?nid=107258

01/07/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางพนิดา พลธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเทพสถิต และคณะครูกศน.อำเภอเทพสถิต ร่วมกิจกรรม “รวมพลังชุมชนปราบลูกน้ำยุงลาย”ยึดคืนพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นศูนย์อำเภอเทพสถิต ณ บริเวรวัดบ้านห้วยเกตุ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
http://oniepr.com/news_show.php?nid=107257

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาค

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


กศน.อำเภอเทพสถิต
Ban Wa Tabaek
36230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 04:30
อังคาร 08:30 - 04:30
พุธ 08:30 - 04:30
พฤหัสบดี 08:30 - 04:30
ศุกร์ 08:30 - 04:30