สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

จำหน่ายหน่อไม้ดองขวด หน่อไม
จำหน่ายหน่อไม้ดองขวด หน่อไม
กาญจนบุรี, Amphoe Si Sawat
Niyomsilp hi-fi & studio นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์
Niyomsilp hi-fi & studio นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์
ถ.กรมพระราชวังบร, Kanchanaburi
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก
ถนน แสงชูโต, Kanchanaburi
ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี
ด่านตรวจประมงกาญจนบุรี
ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน, Kanchanaburi
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า
1/58 หมู่ 2 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี, Tha Maka
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ถนน แสงชูโต, Kanchanaburi
Zhulian Saiyok
Zhulian Saiyok
621,621/1 m.3. T.thasoa, Kanchana
Military Model
Military Model
Kanchanaburi 71000
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
ถนนแม่น้ำแม่กลอง, Kanchanaburi
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญ
22 ม.12 ต.ปากแพรก, Kanchanaburi
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดก
18/7 ม.12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ต.ปากแพรก, Kanchanaburi
ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan
ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี Kanchan
123 ถ.แม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี, Kanchanaburi
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก
ต.ปากแพรก, Kanchanaburi
The Banks of the River Kwai
The Banks of the River Kwai
Khao Poon, Kanchanaburi
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว จ
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว จ
179 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม, Kanchanaburi

ความคิดเห็น

สวัสดีออกหมายจับไล่กลุ่มผู้ต้องหาบ้านที่อยู่ตรงข้ามกลับซอยที่16หมู่บ้านท่ามะขามหมู่2จ.กาญจนบุรีที่มีคดีกลับพล.ต.อ.ทองดีเทวกุลณ.อยุธยาหรือนายวิชัยจันดาอ่อนวดป.31พ.ค.พ.ศ.2563และวดป.31กันยายนพ.ศ.2563และวดป.อื่นๆที่อัยการพิพากษายึดทรัพย๋สินบ้านและธุระกิจเขตพระปฐมเจดีย๋คืนให้นายวิชัยจันดาอ่อน.และคดีไอ้สมศักดิ๋วิชัยวงศ๋หรือชื่ออ้นที่บ้านติดหมู่ที่2ซอย7ตำบลท่ามะขามจ.กาญจนบุรีวดป.30ตุลาคมพ.ศ.2562*ฝากต่อคำพิพากษาจับวิสามัญและยึดทรัพย๋สินมันส่งคืนผมด่วน0960361561นายวิชัยจันดาอ่อสวัสดีออกหมายจับไล่กลุ่มผู้ต้องหาบ้านที่อยู่ตรงข้ามกลับซอยที่16หมู่บ้านท่ามะขามหมู่2จ.กาญจนบุรีที่มีคดีกลับพล.ต.อ.ทองดีเทวกุลณ.อยุธยาหรือนายวิชัยจันดาอ่อนวดป.31พ.ค.พ.ศ.2563และวดป.31กันยายนพ.ศ.2563และวดป.อื่นๆที่อัยการพิพากษายึดทรัพย๋สินบ้านและธุระกิจเขตพระปฐมเจดีย๋คืนให้นายวิชัยจันดาอ่อน.และคดีไอ้สมศักดิ๋วิชัยวงศ๋หรือชื่ออ้นที่บ้านติดหมู่ที่2ซอย7ตำบลท่ามะขามจ.กาญจนบุรีวดป.30ตุลาคมพ.ศ.2562*ฝากต่อคำพิพากษาจับวิสามัญและยึดทรัพย๋สินมันส่งคืนผมด่วน0960361561นายวิชัยจันดาอ่อน.
เช่นคดีบ้านในหมู่บ้านท่ามะขามคดีที่*สคช.เขตตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจ.กาญจนบุรีพิพากษาคืนบ้านให้นายวิชัยจันดาอ่อนกลับครอบครัวเช่นนายสมชายเจริญเสม.และนางสมควรจันดาอ่อนเช่นบ้านตรงข้ามกลับบ้านที่เป็นห้องแถวติดซอย16หมู่บ้านท่ามะขามหมู่2วดป.31กันยายนพ.ศ.2563เป็นคำพิพากษาต่อเนื่องจากที่แล้วแต่พวกมันกลับรวมหัลกันช่อโกงปกปิดหลักฐานอ้างยึดทรัพย๋สินมันผิดกฏหมายระดับผมกเสียรผ.อ.ปปช.ภาค1ฝากผสานให้กลุ่มดังกล่าวเลิกพฤติกรรมชั่วนี้และ
สวัสดีผสานนายทองดีเทวกุลณ.อยุธยา.หรือนายวิชัยจันดาอ่อน*เพื่อส่งมอบทรัพย๋สินเช่นรายการบ้านคือใบมอบฉันฑะให้ด่วนเพราะไอ้สัตว๋ปราโมทผู้ใหญ่บ้านชั่วปืพ.ศ.2562หมู่2กลับกลุ่มกำนันชั่วในหมู่บ้านท่ามะขามจ.กาญจนบุรีมันร่วมกันโกงมีอีกหลักฐสวัสดีผสานนายทองดีเทวกุลณ.อยุธยา.หรือนายวิชัยจันดาอ่อน*เพื่อส่งมอบทรัพย๋สินเช่นรายการบ้านคือใบมอบฉันฑะให้ด่วนเพราะไอ้สัตว๋ปราโมทผู้ใหญ่บ้านชั่วปืพ.ศ.2562หมู่2กลับกลุ่มกำนันชั่วในหมู่บ้านท่ามะขามจ.กาญจนบุรีมันร่วมกันโกงมีอีกหลักฐาน
สำนักงาน ปปช.วังสารพี อยุ่ไหนใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อย
"เด็กพระแท่น"สุดเจ๋ง.!! คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=377590859364225&id=240056316451014
ผมชื่อ สมคิด แป๊ะแก้ว
เป็นพนักงานจ้างประจำรายปี
ของ อ.บ.ต ตำบล แสนตอ
อ. ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี
ผมมีข้อสงสัย ในการประเมิน
การทำงานของพนักงาน เพื่อ
ขอโบนัส ของ อ.บ.ต
ผมอยู่ในตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
กราประเมินเพื่อขอโบนัสภายใน1ปี
จะทำการประเมิน2ครั้ง ครั้งที่1
ระหว่างเดือนตุลาคม-เดื่อนมีนาคม
ครั้งที่2ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน การประเมินครั้งแรก
ผมได้คะแนน 76 กว่า ครั้งที่2
ผมดูไม่ทันว่าได้เท่าไร
จนถึงวันที่24พฤษจิกายนนี้ ผมได้รับการ
บอกจาก ท่านหัวหน้าสำนัก ว่า
คะแนนการประเมินขอโบนัสครั้งที่2
ของผมไม่ผ่านการประเมิน
ผมจึงสงสัยว่า ท่านหัวหน้าสำนัก
ทำไมไม่ชี้แจงบอกผมตั้งแต่ทีแรกว่า
การประเมินขอโบนัสครั้งที่2ของผมไม่ผ่าน
ถ้าหัวหน้าสำนักบอกผมสักนิด ผมจะขอทำการประเมินอีกครั้ง ผมจึงทำการสอบถามท่านหัวหน้าสำนัก ว่า หัวหน้าสำนักเป็นคนประเมินคะแนนเพื่อขอโบนัสของผมโดยตรง
น่าจะบอกผมสักนิดว่าคะแนนประเมินของผมไม่ผ่าน ผมไม่เข้าใจและติดใจตรงนี้มากๆ
ผมจึงถามท่านอีกครั้งว่า คะแนนการประเมินครั้งที่2ของผมไม่ผ่านตรงไหน ท่านหัวหน้า
สำนักตอบผมว่า สมัทณะ การบริการ
การร้องเรียน และการทำงานเป็นทีม
ของตัวผมไม่ผ่าน ผมจึงสงสัยว่าคนงานประจำรถขยะมีทั้งหมด4คน คนขับรถ1คน
อีก3คนเป็นคนยกขยะ ถ้าผมไม่ผ่านการประเมินขอโบนัส ตรงจุดที่ว่า สมัทณะ
การบริการ การร้องเรียน และการทำงานเป็นทีม ผมจึงสงสัยว่าถ้าผมไม่ผ่าน4ข้อนี้
แล้วอีก3คนผ่านได้อย่างไร ผมจึงขอสอบถามว่า ในกรณีนี้ ป ป ช คิดเห็นว่า
อย่างไร ขอความกรุณาช่วยตอบผม
ทีนะครับ และผมจะต้องทำอย่างไรต่อไป
และขอไห้เรื่องนี้ประความลับก่อนนะครับ
รับชมรายการ"สรรค์สาระกับ ป.ป.ช.กาญจนบุรี" มีประโยชน์กับคนเมืองกาญจน์ครับ...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1974420222791221&id=1916814715218439
เพจ ป.ป.ช.กาญน?ไม่ทราบอันไหน
ป้าย3 มีบางอย่าง ขาดหลายอย่าง
ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรคับ...เพราะเป็นการเริ่มต้นในการสร้างการเรียนรู้ในการต่อต้านการทุจริตคับ

หน่วยงานรัฐ

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 04/04/2022

📢📢📢ป.ป.ช. กาญจนบุรีร่วมกับชมรม STRONG ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565

👉วันที่ 2 เมษายน 2565 นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต และเครือข่ายชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีการแข่งขันสูง ได้แก่ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง และโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อสังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
👉โดยนในวันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ เป็นวันมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ตามประกาศหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช. เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนด้วยในการวางหลักเกณฑ์การรับนักเรียนอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ หากทางโรงเรียนสามารถดำเนินการตามขั้นตอนตามหลักการดังกล่าวแล้ว อย่างชัดเจน ก็จะทำให้เรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมลดลง
📷📸 พบเห็นเบาะแสการทุจริตเรียกรับ “แป๊ะเจี๊ยะ” เพื่อแลกการเข้าเรียนในสถานศึกษาโปรดแจ้งมาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 📞โทรศัพท์ 0 34511300 ต่อ 102 หรือ ☎️ สายด่วน ป.ป.ช. 1205

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 04/04/2022

แถลงข่าว ผลการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช. ปรปะจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2565

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 01/04/2022

ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 29/03/2022

28 มีนาคม 2565 สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการสัมมนาพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต โดยได้รับเกียรติจากนายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และ นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเวทีเสวนาช่วงบ่าย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง และอำเภอพนมทวน ร่วมกิจกรรม

26/03/2022
Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 25/03/2022

STRONG-กาญจน์ ลงพื้นที่ Watch & Voice ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 22-25 มีนาคม 2565 นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยโค้ชและสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันนักเรียนของสถานศึกษา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโคกหนองนา MODEL ในพื้นที่อำเภอท่าม่วง อำเภอหนองปรือ อำเภอไทรโยค และอำเภอเมืองกาญจนบุรี

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 22/03/2022

21 มีนาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในประเด็นรายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่ได้นำเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างของส่วนราชการที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหรือกรมป่าไม้เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติให้หน่วยงานที่มีพื้นที่ลักษณะดังกล่าว

18/03/2022
18/03/2022

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
ขอเชิญชวนประชาชนช่วยติดตามเฝ้าระวังการเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะ
ในพื้นที่ภาค 7 (กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี)

#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 15/03/2022

เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นำเครือข่ายลงพื้นที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต
วันที่14 มีนาคม 2565 ณ พื้นที่บ้านไกรเกรียงตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัติศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเครือข่ายชมรม Strong เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประกอบด้วย โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนนสายน้ำพุ-ไกรเกรียง ตัดผ่านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 บ้านไกรเกรียง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางซ่อมแซมประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดยมีการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นเดียวกัน จำนวน ๓ แห่ง โดยพบประเด็นการลักลอบขุดดินในเขตอุทยาน ซึ่งนายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้รายงานข้อเท็จจริงและแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงประเด็นการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์และโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกรเกรียง ซึ่งจากการลงพื้นที่ในโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ พบว่าการก่อสร้างอาคารมีการหล่อคาน หล่อปูนไม่เต็มแบบ พบการบิดเบี้ยวของตัวคาน
สำหรับโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต นี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่ นำปัญหาการทุจริตหรือประเด็นความเสี่ยงมาจัดทำเป็นหลักสูตร องค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริต นำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดเครื่องมือที่โปร่งใสในการดำเนินงานของภาคเอกชนและภาครัฐในพื้นที่ต่อไป
วันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายหิรัญย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 7 นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัติศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เครือข่ายชมรม Strong ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้แทน ประกอบด้วย นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายไชยวุฒิ อารีย์ชน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วม
ทั้งนี้ โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ได้คัดเลือกจังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 3 จังหวัดของภาค 7 ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคพื้นที่ฐานในพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ใน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการถนนบ้านน้ำพุ-ไกรเกรียง และโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไกรเกรียง ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดกาญจนบุรี ยากต่อการเข้าถึง และอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และไม่ผ่านการประเมิน ITA เนื่องจากขาดการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนและส่วนราชการรับรู้รับทราบ
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและนำมาสู่การประชุมหารือร่วมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีประเด็นประกอบด้วย แนวทางสร้างความโปร่งใสในพื้นที่ห่างไกล แนวทางการป้องกันผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ บทบาทของภาคประชาชนในพื้นที่ในการเข้าถึงการดำเนินการของภาครัฐ และการนำเครื่องมือ ITA มาใช้ในการสร้างความโปร่งใสในพื้นที่ จากข้อตกลงที่สรุปในที่ประชุมจะนำไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ให้ภาครัฐดำเนินการโครงการต่างๆ ด้วยความโปร่งใสต่อไป

11/03/2022
09/03/2022

📣ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงาน ป.ป.ช.
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านการตอบแบบประเมิน EIT ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565
ได้ทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/o7pt7g
หรือทาง QR Code ตามภาพด้านล่าง

07/03/2022
Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 03/03/2022

แถลงผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 02/03/2022

ด่วน !!!! ป.ป.ช. เปิดรับการสนับสนุนเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 28/02/2022

STRONG-กาญจน์ ลงพื้นที่ Watch & Voice
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยโค้ชและสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์โครงการอาหารกลางวันนักเรียนของสถานศึกษา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโคกหนองนา MODEL ในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย อำเภอพนมทวน อำเภอท่ามะกา และอำเภอด่านมะขามเตี้ย

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 23/02/2022

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด กาญจนบุรี รอบที่ 1 เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ป.ป.ช. ภาค 7 แถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดย ป.ป.ช.ภาค 7 ... 19/02/2022

ป.ป.ช. ภาค 7 แถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดย ป.ป.ช.ภาค 7 ...

ป.ป.ช. ภาค 7 แถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดย ป.ป.ช.ภาค 7 ... ป.ป.ช. ภาค 7 แถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดย ป.ป.ช.ภาค 7 มีมติชี้มูลความผิดจำนวน 139 เรื่อง และเรื่อ....

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 18/02/2022

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดยจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๑๐ คน ณ ห้องประชุมโรงแรมพีลูส อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

15/02/2022
10/02/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

💻 www.nacc.go.th/nro7

📞 0-3431-0343

📲 Application แจ้งเบาะแสการทุจริต : We Strong

📌 facebook : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗
https://www.facebook.com/NaccRegional7/

ถึงกับส่ายหน้าโครงการสร้างรั้วกั้นช้างป่าสลักพระ โชคดีที่ยังไม่มีการเบิกงบหลวงออกมาใ 07/02/2022

ถึงกับส่ายหน้าโครงการสร้างรั้วกั้นช้างป่าสลักพระ โชคดีที่ยังไม่มีการเบิกงบหลวงออกมาใ

ถึงกับส่ายหน้าโครงการสร้างรั้วกั้นช้างป่าสลักพระ โชคดีที่ยังไม่มีการเบิกงบหลวงออกมาใ กาญจนบุรี - ผอ.ป.ป.ช.กาญจน์ ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างรั้วกึ่งถาวรป้องกันช้างป่าสลักพระออกนอกพื้นที่ เห็นกั...

ปปช.กาญจน์ลงพื้นที่ตรวจรั้วกึ่งถาวรป้องกันช้างป่าสลักพระพอเห็นเห็นถึงกับส่ายหน้า 07/02/2022

ปปช.กาญจน์ลงพื้นที่ตรวจรั้วกึ่งถาวรป้องกันช้างป่าสลักพระพอเห็นเห็นถึงกับส่ายหน้า

ปปช.กาญจน์ลงพื้นที่ตรวจรั้วกึ่งถาวรป้องกันช้างป่าสลักพระพอเห็นเห็นถึงกับส่ายหน้า ผอ.ปปช.กาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างรั้วกึ่งถาวรป้องกันช้างป่าสลักพระออกนอกพื้นที่ เห็นกับตาแล้วถ...

07/02/2022

กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม คลินิก ITA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1- 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 10 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอหนองปรือ อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 28/01/2022

แถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2565

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 27/01/2022

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post 26/01/2022

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี's post

25/01/2022
24/01/2022
ป.ป.ช.ขออุทธรณ์สู้! ศาลฯ ยกฟ้อง 'ชูชาติ' นายก อบต.ลาดหญ้า คดีละเว้นไม่ประเมินเงินเดือน 23/01/2022

ป.ป.ช.ขออุทธรณ์สู้! ศาลฯ ยกฟ้อง 'ชูชาติ' นายก อบต.ลาดหญ้า คดีละเว้นไม่ประเมินเงินเดือน

ป.ป.ช.ขออุทธรณ์สู้! ศาลฯ ยกฟ้อง 'ชูชาติ' นายก อบต.ลาดหญ้า คดีละเว้นไม่ประเมินเงินเดือน ป.ป.ช.ขออุทธรณ์สู้! ศาลฯ ยกฟ้อง 'ชูชาติ' นายก อบต.ลาดหญ้า คดีละเว้นไม่ประเมินเงินเดือน

'ยงยุทธ' แพ้! ศาลปค.สูงสุด ยกฟ้องคดี รมว.มท.ลงโทษไล่ออกเซ่นอัลไพน์ 18/01/2022

'ยงยุทธ' แพ้! ศาลปค.สูงสุด ยกฟ้องคดี รมว.มท.ลงโทษไล่ออกเซ่นอัลไพน์

'ยงยุทธ' แพ้! ศาลปค.สูงสุด ยกฟ้องคดี รมว.มท.ลงโทษไล่ออกเซ่นอัลไพน์ 'ยงยุทธ' แพ้! ศาลปค.สูงสุด ยกฟ้องคดี รมว.มท.ลงโทษไล่ออกเซ่นอัลไพน์

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 17/01/2022

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีน.....

ป.ป.ช. เห็นชอบร่างคำฟ้องยื่นศาลเองคดี 'ปู' ฮั้วสื่อจัดอีเวนต์ 240 ล.หลัง อสส.สั่งไม่ฟ้อง 13/01/2022

ป.ป.ช. เห็นชอบร่างคำฟ้องยื่นศาลเองคดี 'ปู' ฮั้วสื่อจัดอีเวนต์ 240 ล.หลัง อสส.สั่งไม่ฟ้อง

ป.ป.ช. เห็นชอบร่างคำฟ้องยื่นศาลเองคดี 'ปู' ฮั้วสื่อจัดอีเวนต์ 240 ล.หลัง อสส.สั่งไม่ฟ้อง https://www.isranews.org/article/isranews/105724-inves-46.html

ป.ป.ช. เห็นชอบร่างคำฟ้องยื่นศาลเองคดี 'ปู' ฮั้วสื่อจัดอีเวนต์ 240 ล.หลัง อสส.สั่งไม่ฟ้อง ป.ป.ช. เห็นชอบร่างคำฟ้องยื่นศาลเองคดี 'ปู' ฮั้วสื่อจัดอีเวนต์ 240 ล.หลัง อสส.สั่งไม่ฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา 'สาร' อดีตนายกเทศฯ นายม อำนาจเจริญ 13/01/2022

ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา 'สาร' อดีตนายกเทศฯ นายม อำนาจเจริญ

ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา 'สาร' อดีตนายกเทศฯ นายม อำนาจเจริญ https://www.isranews.org/article/isranews/105696-inves009-2.html

ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา 'สาร' อดีตนายกเทศฯ นายม อำนาจเจริญ ศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา 'สาร' อดีตนายกเทศฯ นายม อำนาจเจริญ

ศาล รธน.นัด 2 ก.พ.ชี้ขาดคำโต้แย้ง‘ธาริต-วรรษมล’ร้องปมภาระพิสูจน์ทรัพย์คดีร่ำรวยผิดปกติ 13/01/2022

ศาล รธน.นัด 2 ก.พ.ชี้ขาดคำโต้แย้ง‘ธาริต-วรรษมล’ร้องปมภาระพิสูจน์ทรัพย์คดีร่ำรวยผิดปกติ

ศาล รธน.นัด 2 ก.พ.ชี้ขาดคำโต้แย้ง‘ธาริต-วรรษมล’ร้องปมภาระพิสูจน์ทรัพย์คดีร่ำรวยผิดปกติ https://www.isranews.org/article/isranews/105715-isranews_news-321.html

ศาล รธน.นัด 2 ก.พ.ชี้ขาดคำโต้แย้ง‘ธาริต-วรรษมล’ร้องปมภาระพิสูจน์ทรัพย์คดีร่ำรวยผิดปกติ ศาล รธน.นัด 2 ก.พ.ชี้ขาดคำโต้แย้ง‘ธาริต-วรรษมล’ร้องปมภาระพิสูจน์ทรัพย์คดีร่ำรวยผิดปกติ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เยาวชนกาญจน์ ต่อต้านทุจริต
ชมรม STRONG กาญจนบุรี
STRONG KANCHANABURI
"STRONG-กาญจนบุรี ร่วมเฝ้าระวัง"     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเฝ้...
"ป.ป.ช. และชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ร่วมเฝ้าระวังและติดตามโครงการในจังหวัดกาญจนบุรี"     เมื่อวันที่  9 -11 มี...
กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2562

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
Ban Tha Lo
71000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30