ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ

ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
ต. ลำน่ารายณ์, Amphoe Chai Badan
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร
หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์, Lamnarai
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
Chaibadan Police Station, Amphoe Chai Badan
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
, Lop Buri
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ถนนสุระนารายณ์
โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลชัยบาดาล
รพ. ชัยบาดาล ต. ลำนารายณ์ อ. ชัย, Amphoe Chai Badan
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ส
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ส
บ้านวังก้านเหลือง หมู่ 4 ต. ท่, Lop Buri
สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง
สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่, Lamnarai
กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านท
กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านท
Amphoe Tha Luang 15230
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห
ม. 2 ต. คลองกระจัง อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์, Si Thep
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
, Ban Nong Ta Kai
สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
Rama Vi Road, Bangkok
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาด เขตจต, Bangkok
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพ
อบต. วังเพลิง, Ban Wang Phloeng

ความคิดเห็น

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์
ที่ทรงประสบความสำเร็จ 2 วิธี แก่คนไทย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 หอศิลป์พิมานทิพย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าเฝ้า เพื่อทรงหารือถึงแนวทางการนำเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ที่ทรงประสบความสำเร็จ ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนายาเพื่อการรักษา เนื่องจากขณะนี้เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ได้รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดน้อยลงได้ การเร่งพัฒนายาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วน
ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเคมีและด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จึงได้พยายามหาวิถีทางเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยทรงเริ่มโครงการวิจัยเพื่อเร่งพัฒนายาในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับรักษาโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด และได้ทรงเลือกยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ที่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาได้มากขึ้น ซึ่งได้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยวิธีการ 2 วิธี
วิธีที่ 1 เป็นการสังเคราะห์โดยการใช้สารเคมีในกระบวนการทางอินทรีย์เคมีสังเคราะห์เพียง 3 ขั้นตอน ในเวลา 3 วัน จากสารตั้งต้นที่หาซื้อได้ในราคาไม่แพง โดยคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณ 750 บาท ต่อ 1 คอร์ส ของการรักษา คือ 5 วัน ในขณะที่ยาที่ประกาศขายในต่างประเทศขณะนี้ มีราคาประมาณ 700 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 23,000 บาทต่อ 1 คอร์ส
วิธีการแบบที่ 2 เป็นการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ขั้นตอนเพียง 2 ขั้น เพื่อเติมหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จำเป็นเท่านั้น และใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งขั้นตอนนี้ลดความซับซ้อนในการจัดการกับปฏิกิริยาอีกด้วย ดังนั้น ความสำเร็จนี้จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตตัวยาได้ภายในประเทศ
จากนั้นพระราชทานเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ที่ทรงประสบความสำเร็จทั้ง 2 วิธี แก่นายกรัฐมนตรี โดยขอมอบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
“…พื้นที่ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา ประกอบด้วย การชลประทาน สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็น โดยจัดราษฎรที่ทำกินอยู่พื้นที่นี้แล้วให้เข้าเป็นสมาชิกโครงการด้วย…”
พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็นสถานที่เรียนรู้ฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พันธุกรรมพืช ที่มีความหลากหลาย เป็นสถานที่เรียนรู้ ฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และสมุนไพร ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
#เศรษฐกิจพอเพียง
.org
#ครอบครัวพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3ypjBiY
วันที่ 23 ธ.ค. 64 ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ตรวจการฝึกและตรวจสอบการฝึก ร้อย.ค.หนัก ร.14 ในการตรวจการฝึกและตรวจสอบการฝึก ร้อย.ค.หนัก กรม ร./ม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศฝยว.ทบ. อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมี ผบ.ศฝยว.ทบ. และกรรมการเหล่าสายวิทยาการให้การต้อนรับและนำตรวจการฝึก ทั้งนี้ ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ได้เน้นย้ำการฝึกและตรวจสอบการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายของ ทบ.

#ฝึกอย่างที่รบรบต้องชนะ
#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓ บ้านแม่ออกฮู อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

โครงการลังกาสุกะโมเดล อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
เป็นโมเดลที่เกิดจากแนวคิดของ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิง/นักวิทยาศาสตร์ของไทยผู้โด่งดังระดับโลก ในฐานะผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์และยังพัฒนายาอีกหลายชนิด ท่านตัดสินใจที่จะนำความรู้ด้านเภสัชกรรมของตนเองมาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีพื้นที่ป่าชายเลนใหญ่ที่สุดนับหมื่นไร่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่นักวิจัยไทยและต่างชาติให้ความสนใจอยากเข้ามาศึกษา ด้วยมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ให้คนรวยและคนจนสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยง่ายและเท่าเทียม จึงได้ก่อตั้งเครือข่ายสมุนไพรในนามลังกาสุกะโมเดลขึ้น
เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และ "เกษตรทฤษฎีใหม่" มาใช้ในการบริหารจัดการ

#ทฤษฎีใหม่
.org
#ครอบครัวพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3F5tEfD
“อีกก้าว ที่เราภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชาย”

วันที่ 21 ธ.ค. 64 ศฝยว.ทบ. จัดกรรมการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2564 ผลัดที่ 2 หมวดวิชาที่ 1 การทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย หมวดวิชาที่ 4 การยิงปืนด้วยกระสุนจริง และหมวดวิชาที่ 5 วิชาทหารทั่วไปและการฝึกทางยุทธวิธี โดยหน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#ฝึกอย่างที่รบรบต้องชนะ
#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
“ สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน “
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบ อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำรางขยี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดจากนายเสริมสุข อินทร์คุ้มวงศ์ และราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขอพระราชทานแหล่งน้ำ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้งทุกปี ขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านให้บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่ชาวบ้านประสบมาทุกปีหากแล้วเสร็จ
จะเพิ่มการเก็บกักน้ำ 80,000 ลูกบาศก์เมตร บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน 1,000 คน 343 ครัวเรือน และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 200 ไร่

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงาน กปร.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓ บ้านแม่ออกฮู อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ขอบคุณภาพ.FB_สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
“พร้อมรบ รบพร้อม”

วันที่ 20 ธ.ค. 64 ผบ.ศฝยว.ทบ. เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบและทดสอบความรู้ ร้อย.ค.หนัก ร.14 ในการตรวจการฝึกและตรวจสอบการฝึก ร้อย.ค.หนัก กรม ร./ม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศฝยว.ทบ. อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยก่อนดำเนินการตรวจการฝึกฯ ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK และในการนี้ ประธานในพิธีได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายการฝึกของกองทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก และนโยบายรวมถึงข้อแนะนำของกรมแพทย์ทหารบกอย่างเคร่งครัด

#ฝึกอย่างที่รบรบต้องชนะ
#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก
“...ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ
และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม...”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

153 ม.3 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โ ประวัติย่อ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
https://attc.rta.mi.th/web/index.php/th/about-us-th/about-th

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 05/02/2023

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดป้ายสนามกีฬา "สิริวัณณวรี" อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานพระอนุญาต ให้เชิญพระนามเป็นชื่อสนามกีฬา และเชิญอักษรพระนาม "สร" ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคารสนามกีฬา เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้ เมื่อปี 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ขออนุญาตใช้สนามกีฬาของโรงเรียนควนขนุน พื้นที่ 31 ไร่ 2 งาน กระทั่งปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการปรับปรุง ดูแลสนามกีฬา, ถนนทางเข้าสนาม, ลานจอดรถ และห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน และประชาชนอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต โดยปี 2563 ได้ใช้สนามกีฬาสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ด้วย
จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม ทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ในการนี้ พระราชทานใบความรู้ ประกอบด้วย หนังสือฉบับดิจิทัล อาทิ หนังสือ 36 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, หนังสือผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา และหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ฉบับที่ 3 พร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และสมาชิกโครงการศิลปาชีพ ประเภทผ้าและหัตถกรรมในพื้นที่ภาคใต้ กว่า 50 กลุ่ม จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ที่เคยมีพระวินิจฉัยให้ปรับเปลี่ยน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP อาทิ ผ้าฝ้ายทอยกดอก ลายดอกพะยอมเล็ก จากกลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย จังหวัดพัทลุง ที่พัฒนาสีย้อมฝ้ายให้สดใส และปรับปรุงลายผ้า โดยนำลายผ้าพระราชทานมาทอ และใช้สีธรรมชาติจากพืชพื้นถิ่น, กระเป๋ากระจูดลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว จังหวัดพัทลุง ที่นำกระจูดมาย้อมสีธรรมชาติ และทำเส้นสานให้เกิดลายที่เล็กและละเอียดกว่าเดิม, ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา จากเก๋บาติก จังหวัดกระบี่ ที่แกะแบบมาเขียนมือ ผสมกับลายอัตลักษณ์ของจังหวัด, ผ้ามัดย้อมจากใบ เปลือก เมล็ดของพืชเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร เช่น กาแฟ ให้สีน้ำตาลเข้ม สีเขียว สีเหลือง สีเทา ส่วนโกโก้ ให้สีเหลืองและสีน้ำตาล รวมทั้งพัฒนาลายให้เด่นชัดขึ้น, กระเป๋าย่านลิเภา จากกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีพระวินิจฉัยให้พัฒนาให้เส้นละเอียด สานให้แน่น และมีน้ำหนักเบา, กลุ่มปักผ้าลาวาลาเวง จังหวัดนราธิวาส ที่นำเส้นใยใบลาน มาถักทอเป็นชิ้นงานและขนาดตามต้องการ แล้วนำผ้ากาวมารีดทับแล้วปักลวดลายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น
โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิกศิลปาชีพ และกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน เฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำ โดยทรงนำประสบการณ์จากการทรงงาน ทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมือง และพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบที่นำสมัย รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Branding) มาช่วยยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผ้า อาทิ ย่านลิเภา ของสมาชิกศิลปาชีพฯ ย่านลิเภา จังหวัดนราธิวาส ที่พระราชทานคำแนะนำให้ขึ้นรูปทรงที่ยากขึ้น นอกจากนี้ มีพระประสงค์ให้ถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหายไป, งานเซรามิกของสมาชิกศิลปาชีพฯ บ้านรอตันบาตู จังหวัดนราธิวาส พระราชทานคำแนะนำให้มีขนาดบางและเบาลง และเปลี่ยนสีตามคู่สี เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเพิ่มขนาดสำหรับใช้เป็นภาชนะสำรับอาหาร รวมทั้งทำสีแจกันเซรามิกใหม่และเพ้นท์ลายเพิ่ม
นอกจากนี้ โปรดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียง ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และช่างทอผ้า เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทรนด์สีสัน เทรนด์แฟชั่นผ้าไทย การออกแบบคอลเลกชั่นผ้าไทย การเลือกใช้เส้นใยที่มีคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย และการสร้างแบรนด์
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ ผ้ายกตานี ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รื้อฟื้นมรดกมลายู "ผ้ายกตานี" ร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อให้มรดกสิ่งทอ อยู่คู่กับแผ่นดินหลังจากได้สูญหายมาชั่วระยะหนึ่ง, ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 14 จังหวัดภาคใต้ เช่น ผ้าลายแก้วชิงดวง จังหวัดตรัง, ผ้าทอเกาะยอ ลายราชวัตร จังหวัดสงขลา, ผ้าลายพิกุลพลอย จังหวัดนราธิวาส และผ้ายกเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, กลุ่มศิลปาชีพปักผ้า ค่ายจุฬาภรณ์
ในการนี้ ทอดพระเนตรการแสดงรำโนราผสมท่า รำโนราตัวอ่อน ระบำพราน จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ซึ่งโนรา หรือ มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านชั้นสูงของภาคใต้ ที่ผสมระหว่างการร้อง การรำ ที่สะท้อนถึงความเชื่อและพิธีกรรม โดยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และถูกเสนอชื่อขึ้นบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ของยูเนสโก ในปี 2564
ก่อนเสด็จกลับ พระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" เนื่องในโอกาสเสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อนำไปมอบแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค และเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา และงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทย โดยได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ แล้วทรงนำมาออกแบบผสมผสานกับ "ลายดอกรัก" ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจ ซึ่งผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" แบ่งออกเป็นประเภทผ้าบาติก ผ้ามัดหมี่ และผ้ายก
นอกจากนี้ ได้พระราชทานผ้าบาติก ลายที่ 4 ซึ่งโปรดให้พัฒนา "ผ้าบาติกลายพระนามาภิไธยสิริกิติ์" ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี 2503 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบผสมผสาน "ลายดอกรักราชกัญญา" ร่วมกับลายดั้งเดิม ที่ใช้ลวดลายดอกไม้นานาชนิด เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากล

04/02/2023

“ในหลวงรัชกาลที่ 9” ทรงห่วงใยทหารที่บาดเจ็บจากการปะทะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
.....เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินฉวัดเฉวียนหาที่ลง เพื่อจะรับบรรดาตำรวจและทหารที่ได้รับบาดเจ็บ สัญญาณพลุข้างล่างแต่ละลูกที่ยิงขึ้นมาเป็นสีแดงทั้งนั้น ซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ นักบินหนักใจเป็นที่สุด เพราะองค์พระประมุขของชาติประทับอยู่ ถ้านำเครื่องลงไปแล้วเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นจะทำอย่างไร ระหว่างตัดสินใจพยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้น พระสุรเสียงทุ้ม ๆ นุ่มหูก็รับสั่งมาว่า... "ลงไปตรงนี้แหละ"
.....นักบินจึงตัดสินใจนำเครื่องบินพระที่นั่งลงตรงกลางป่า ซึ่งมีที่ว่างพอจะลงได้ เพราะบรรดาตำรวจ ทหาร และพลเรือนอาสาสมัคร ได้ตัดต้นไม้ใหญ่ ๆ ออกหมด เพื่อทำเป็นลานสำหรับเฮลิคอปเตอร์
.....เมื่อเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้ว ทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร็ว ทรงคุกพระชานุ (เข่า) อยู่ข้าง ๆ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทรงจับแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยมิได้ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อย..."
.....โดยเรื่องราวดังกล่าวนั้น พล.อ. พิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เคยให้สัมภาษณ์ไว้ตอนหนึ่งว่า เมื่อประมาณปี 2518-2519 มีการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระองค์เสด็จฯ ไปตามที่ต่าง ๆ ด้วยทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของทหาร เมื่อทรงทราบว่าทหารบาดเจ็บ ก็เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมด้วยพระองค์เอง
.....นอกจากนี้ พระเมตตา ที่ “ในหลวง ร.9″ ทรงมีต่อทหาร และทหารผ่านศึก เสด็จเยี่ยมทั้งที่ฐานแนวหน้า และโรงพยาบาล เมื่อทหารต้องบาดเจ็บ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ทหารผ่านศึก เข้าเฝ้าฯ ทุกครั้ง ที่เสด็จลงศาลาดุสิตดาลัย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ทุกปี….
#ทหารผ่านศึก
#เราผู้กล้ารบ
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 04/02/2023

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้แนวคิด "80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ไทยยั่งยืน" เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านต่าง ๆ แก่ผู้สนใจได้นำไปบูรณาการ และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มูลนิธิฯ ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
ภายในงานมีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ค้นคิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์สังคม และช่วยเหลือประชาชนในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านการจัดการความรู้ การจัดแสดงนิทรรศการ การตลาด ธุรกิจเชิงพาณิชย์ การแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม นาฎศิลป์ และดนตรี ทั้งยังจัดการประกวดด้านพืช และสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงพันธุ์ อาทิ การประกวดปลากัด การประกวดแพะและแกะ การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก ซึ่งมีนิสิต อาจารย์ ร่วมออกร้านมากถึง 221ร้านค้า โดยในปีนี้ได้ยกระดับงานเกษตรแฟร์สู่สากล ด้วยการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศจากทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย กว่า 10 ประเทศ ซึ่งนำสินค้าท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนาน ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับประเทศพันธมิตร
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการเป็นต้นแบบสังคมใส่ใจช่วยลดโลกร้อน โดยประชาสัมพันธ์ผู้ที่มาร่วมงาน เดินทางโดยรถประจำทาง หรือรถไฟฟ้า BTS เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบซีโร่คาร์บอน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถชมงานได้ในรูปแบบของ Virtual Kaset Fair 2566 ผ่านเว็บไซต์ kasetfair.ku.ac.th
https://news.ch7.com/detail/621882

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 03/02/2023

วันนี้ (วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารบ้านศรีนครินทร์ และทอดพระเนตรนิทรรศการครบรอบ 40 ปี มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธมณฑล สาย 3 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด

03/02/2023

“เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก”

ทหารผ่านศึก เป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติบ้านเมือง มีผลงานแห่งความองอาจกล้าหาญที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้นับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามในสมรภูมิใด เหล่าทหารผ่านศึกทุกท่านไม่เคยย่อท้อ ไม่เคยหวั่นเกรงต่ออริราชศัตรู ประเทศของเราจึงมีวีรบุรุษ จากศึกสงครามเกิดขึ้นมากมาย วีรบุรุษเหล่านี้คือตัวแทนแห่งความกล้าหาญและเสียสละอย่างแท้จริง

https://www.facebook.com/doca.thaiarmy
#วันทหารผ่านศึก

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 03/02/2023

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก วันแห่งการรำลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ
ในศึกสงคราม การสู้รบสมรภูมิต่างๆ ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ย่อมมีเหล่าบรรดาผู้กล้ามากมายที่ต้องสละเลือด เนื้อ และชีวิตเพื่อรักษา และคงไว้ซึงอุดมการณ์ ทั้งในการพิทักษ์ปกป้องประเทศชาติ รวมถึงพันธะสัญญาในความเป็นพันธมิตรกับชาติต่างๆ ที่จะต้องส่งกำลังทหารไปช่วยเมื่อได้รับการร้องขอ
เหล่าผู้ร่วมรบที่ได้กล่าวมาด้านบนนั้น ต่างได้แสดงความกล้าหาญและความเสียสละจนเป็นที่ประจักษ์กับทั้งชาติพันธมิตรและประเทศชาติ ส่งต่อความภาคภูมิใจมาสู่ลูกหลานและคนในชาติมาจนถึงทุกวันนี้
และในวันนี้ เหล่าบรรดาทหารผ่านศึกที่ยังคงอยู่ รวมถึงบรรดาครอบครัว ได้เดินทางมายังอนุสรณ์สถานแห่งใหม่ภายในกองทัพบกเพื่อแสดงความระลึกถึงวีรกรรมในอดีต ณ กำแพงแห่งความระลึกถึง หรือ Memorial Wall โดยอนุสรณ์สถานแห่งนี้ จะสลักรายชื่อผู้ที่สละชีพจากการปฏิบัติภารกิจ นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งทหารประจำการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 1 กรณีพิพาท อินโดจีนฝรั่งเศส สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม การป้องกันประเทศการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และเนื่องในวันทหารผ่านศึก แอดมินขอคารวะต่อวีรกรรมกล้าหาญและดวงวิญญาณผู้กล้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

#ทหารผ่านศึก
#เราผู้กล้ารบ

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 02/02/2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนเมื่อปี 2532 ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนักเรียน 54 คน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
ด้านการเรียนการสอน พบว่าในปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมิน NT ด้านภาษาไทย และคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ ต่ำกว่าระดับประเทศ แก้ไขโดยจัดการเรียนสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน และกิจกรรมพี่สอนน้อง
ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 4 คน กำลังศึกษาอยู่ 4 คน โดยได้พระราชทานคำแนะนำให้ศึกษาความรู้ด้านวิชาการ และพัฒนาตนเองเพิ่มเติม นอกจากนี้ ชมรมศิษย์เก่าฯ ได้เข้ามาพัฒนาและสนุบสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน อาทิ จัดทำผ้าป่าการศึกษา, ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน
โดยวันนี้ มีสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการจำแนกหิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาและติดแม่น้ำ จึงมีหินหลายชนิด เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกหินที่มีอยู่ในพื้นที่ได้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องตามประเภทของหิน
กิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยจัดมุมหนังสือ แบ่งตามหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้น รวมถึงหนังสือแบบเรียนพระราชทาน สำหรับทบทวนนอกเวลาเรียน
ด้านการฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตที่ปลูกพื้นที่ อาทิ ทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงจากสวนสมุนไพรของโรงเรียน ส่งขายในสหกรณ์โรงเรียน, ชุมชน และช่องทางออนไลน์ ฝึกการใช้เทคโนโลยีที่ใกล้ตัว นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการในการประกอบอาหาร โดยฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนรับผิดชอบดูแลแปลงพืชผัก อาทิ กะหล่ำปลี, พริก, มะเขือ, คะน้า, กล้วยน้ำว้า, ฝรั่งกิมจู, มะละกอ และโรงเรือนปลูกเมล่อน กิจกรรมปศุสัตว์ อาทิ ไก่ไข่, แพะ และหมูป่าอารมณ์ดี กิจกรรมประมง เลี้ยงปลาตะเพียน, ปลาดุก, ปลานิล, กุ้งก้ามกราม และหอยเชอรี่สีทอง ผลผลิตขายผ่านร้านสหกรณ์โรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชนโดยการแจกต้นกล้าพันธุ์ผัก และไก่พันธุ์พื้นเมือง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
จากนั้น เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 117 คน ครู ตชด. 4 นาย ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน และครูอาสา 4 คน โดยดำเนินโครงการพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ ด้านการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสอบ NT และ O-net ต่ำกว่าระดับประเทศ จึงปรับกระบวนการและเทคนิคการเรียนการสอน มีห้องแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างเสริมความสุข นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเวียงงาม จัดโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเป็นบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม หรือ Triple P จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็ก ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2565 รวม 4 ครั้ง ผลการประเมินพบว่า มีเด็กพัฒนาการล่าช้า 2 คน และมี EQ ต่ำกว่าเกณฑ์ 2 คน จึงส่งต่อให้โรงพยาบาลนายูง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย เป็นผู้ดูแลต่อ
ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว กล้วย มะละกอ เลี้ยงไก่ไข่ 170 ตัว ได้ผลผลิตวันละ 160 ฟอง เป็ดไข่ 100 ตัว ได้ผลผลิตวันละ 75 ฟอง รวมทั้งเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน และปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาอังกฤษ หรือ Farms School ให้นักเรียนฝึกทักษะ และกล้าแสดงออกในการสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งผลผลิตที่ได้มีเพียงพอต่อการบริโภค เมื่อเหลือจะจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ทั้งหมด มีการแจ้งผ่านโซเชียลมีเดียให้แก่ผู้ปกครองใน "กิจกรรมตลาดผลผลิตเคลื่อนที่ยามเย็น" โดยผู้ปกครองจะติดต่อขอซื้อผลผลิตที่สนใจ และมารับในตอนเย็นช่วงมารับบุตรหลาน นอกจากนี้ ยังนำผลผลิตมาสอนวิธีการแปรรูป และถนอมอาหารให้นักเรียน อาทิ ไข่เค็ม ปลานิลหยอง และปลาส้ม
ด้านอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้าน ครูอาสา และผู้ปกครอง เข้ามาส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน "วงโปงลาง" ในช่วงบ่ายทุกวัน ด้วยมีพระราชกระแสรับสั่ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก นอกจากนี้ ส่งเสริมให้เล่นกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล โดยปี 2565 ชนะเลิศกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายนายูง-โนนทอง และชนะเลิศฟุตบอล 7 คน ประเภททีมชาย
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทให้ทุกคน ทุกฝ่าย แบ่งปันความรู้ จะได้ก้าวหน้าไปด้วยกัน
ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7

02/02/2023

๒ กุมภาพันธ์ " วันนักประดิษฐ์ "
วันนักประดิษฐ์ ตรงกับวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" และทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาและรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา สิ่งประดิษฐ์อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบไป
#วันนักประดิษฐ์ #รัชกาลที่๙

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 01/02/2023

#เมื่อ49ปีที่แล้ว “ร.9” เสด็จฯ #เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ “บ้านยาง”
--
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไป #ทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแห่งแรกของประเทศไทย “โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง” ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
--
ในการครั้งนั้น ทั้งสองพระองค์ #เสด็จพระราชดำเนินด้วยรถม้า ที่ราษฎรบ้านยาง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมเกล้าฯ จัดถวาย ไปตามเส้นทางสู่โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง ตลอดทางมีราษฎรจำนวนมากมารอเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ โดยรอบ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ช่วยสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่
--
#โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง มีขนาดกำลังผลิตรวม 124.5 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 0.4 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถจ่ายไฟได้ครอบคลุมหมู่บ้านยาง หมู่บ้านแม่งอนขี้เหล็ก หมู่บ้านแม่ข่า โครงการหลวง และส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำไปจำหน่ายในเขตอำเภอฝางได้อีกส่วนหนึ่ง
--
นอกจากนี้ ในปัจจุบัน กฟผ. ยังได้มีรูปแบบการจัดการโรงไฟฟ้าในแบบ #พิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง โดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 #เพื่ออนุรักษ์โครงการพระราชดำริโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแห่งแรกของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งศึกษาการเรียนรู้เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้ารวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง และประโยชน์ที่ได้จากรับจากโรงไฟฟ้าบ้านยาง
=================
#เพจน้ำเงินเข้ม
ที่มา: เฟซบุ๊ก Niramit Sis-NINE-in

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 01/02/2023

#วันนี้เมื่อปีที่แล้ว 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต #ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2565
--
ขอน้อมเกล้าฯ กราบถวายพระพร ขอทั้งสามพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และขอให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
#เพจน้ำเงินเข้ม
=========
ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 01/02/2023

#บรรยากาศตลอดทั้งวันของการลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย #เป็นวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ (31 มกราคม 2566) ซึ่งมีประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กร นักเรียนนักศึกษา จากทั่วสารทิศเดินทางไปลงนามถวายพระพร “พระองค์ภาฯ” #ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
--
อย่างไรก็ตาม #สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้มีการลงนามถวายพระพรผ่านระบบช่องทางออนไลน์ #ได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th
=================
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wittawat Shima Ansusingh / PPTV / กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / ไทยรัฐออนไลน์

01/02/2023

หอปรัชญารัชกาลที่ 9 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
หอปรัชญารัชกาลที่ 9 จัดตั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและมีความหมายต่อปวงชนชาวไทย ผ่านนิทรรศการที่มีการบูรณาการนวัตกรรมที่ทันสมัย
#รักษ์ราชย์
#หอปรัชญารัชกาลที่9
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่มา : เพจรักษ์ราชย์ - Loyalist

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 30/01/2023

✨ จากเมล็ดพันธุ์ผัก สู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร✨
📌จากวิกฤตดินโคลนถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อปี 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริที่จะทรงตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้น เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ
--
📍มูลนิธิชัยพัฒนาจึงจัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักสนองพระราชดำรินี้ ขึ้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในปี 2552 และได้พระราชทานชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
กิจกรรมหลักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ คือ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพเพื่อเก็บรักษาสะสมสำรองไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานราษฎรในพื้นที่ประสบภัย อาทิ คะน้า กวางตุ้ง ฟักแฟง แคบ้านดอกขาว ถั่วพู มะเขือเปราะเจ้าพระยา มะเขือขาวกรอบ บวบ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือยาว ถั่วฝักยาว พริก น้ำเต้า และมีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรในการมีพืชสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี และมีศักยภาพในการปรับตัวที่เหมาะสม
--
ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ซึ่งขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ ดังนี้
--
🌶“ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1” “ถั่วแขกสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1” “ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1” “ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1” “มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์” “พริกขี้หนูปู่เมธ” “พริกขี้หนูพัฒนฉันท์” “แตงไทยหอมละมุน” “มะเขือเทศจักรพันธ์ 1” “มะเขือเทศจักรพันธ์ 2” “ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย”
--
และเนื่องจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมีพื้นที่จำกัด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชักชวนชุมชนเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ทำให้ราษฎรมีรายได้เสริมและมีโอกาสเข้าร่วมทำงานถวาย เป็นกำลังสำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสำรองไว้ให้เพียงพอตามพระราชประสงค์
--
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านชุดแรกแก่ราษฎรในโครงการฟื้นฟูพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย 17 จังหวัด ในปี 2556 นับจากนั้นได้พระราชทานแก่ผู้ประสบภัยและราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลและพื้นที่ทุรกันดารเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
--
ในปี 2560 ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ราษฎร 52,531 ราย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 260 แห่ง หน่วยทหาร 5 แห่ง และหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ อีก 43 แห่ง มีเมล็ดพันธุ์ผักที่พระราชทานคละกัน 24 ชนิด เป็นจำนวน 510,494 ซอง
--
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้ ดังนั้น ราษฎรที่ได้รับพระราชทานจะมีพืชผักที่สามารถเก็บเมล็ดที่สมบูรณ์ไว้ปลูกบริโภคต่อไปได้อย่างยั่งยืน
--
🍅 ในเรื่องการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยแก่ราษฎร เริ่มต้นจากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดทำโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อให้ราษฎรปลูกผักบริโภคกันในครัวเรือน หากเหลือสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
--
ต่อมาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จัดทำโครงการ ‘ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน’ โดยได้พระราชทานกล้าต้นมะรุม กล้าต้นเสี้ยว กล้าต้นขี้เหล็ก เมล็ดแค และกล้าไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน ชมพู่มะเหมี่ยว ฝรั่ง มะกอก มะขาม น้อยหน่า ให้ชุมชนนำไปปลูกทั้งในบ้าน ตามริมถนนในหมู่บ้านและที่สาธารณะในหมู่บ้าน โดยมีพระราชประสงค์ให้คนทั้งในหมู่บ้านและคนทั่วไปสามารถเก็บไปประกอบอาหารรับประทานได้และราษฎรมีไม้ผลไว้แบ่งปันกันบริโภค
--
เมื่อราษฎรปลูกผักกันภายในบ้านแล้ว จึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรมีสุขภาพดี จึงมีรับสั่งให้จัดทำโครงการ “ปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP” สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผักให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อบริโภคเองและจำหน่ายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ นำมาขายเป็นสินค้าของร้านจันกะผัก ซึ่งเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ร้านหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนา
--
มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมสร้างโรงคัดบรรจุผักที่ได้มาตรฐานให้แก่กลุ่มเกษตรกร และให้ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีในการคัดและบรรจุผักที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
--
👩‍🌾ในปี 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ทำโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ขึ้น เพื่อฝึกกำลังพลของกองทัพให้มีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัย เมื่อปลดประจำการจะได้นำประสบการณ์ที่ได้กลับไปใช้และเผยแพร่แก่ชุมชนในหมู่บ้านของตน ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างกองทัพและราษฎรในบ้านเกิดของพลทหารปลดประจำการ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ชุมชนบ้านเกิดของตนอย่างยั่งยืน
--
เมล็ดพันธุ์พืชผักที่ผลิตสำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนั้น จะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี เพื่อให้ราษฎรที่ประสบภัยได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักที่ดีเพื่อพื้นฟูชีวิตหลังจากความเดือดร้อน และสามารถเก็บเมล็ดเพื่อนำมาปลูกต่อได้อีก และที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องมีรสชาติดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขายผักที่เป็นผลผลิตจากการทดสอบพันธุ์ผัก เมื่อเดือนตุลาคม 2552 และพระราชทานชื่อร้านว่า ‘จันกะผัก’
--
นอกจากนี้ยังได้ส่งผักสดปลอดภัยของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริไปขายที่ร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิร์ด ท๊อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเชียงราย บางนา ทองหล่อ และชิดลม กรูเมต์มาร์เก็ตที่พารากอนและเอ็มโพเรียม
--
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 มีพระราชกระแสรับสั่งเพิ่มเติมให้มูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในจังหวัดเชียงราย เพื่อสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับพระราชทานราษฎรที่ประสบภัย นาข้าวเสียหาย มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ขึ้น มีเกษตรกรในหมู่บ้านสันหลวงใต้และบ้านสันบุญเรือง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย เข้าร่วมโครงการ 28 ราย มีพื้นที่เพาะปลูก 359 ไร่ 3 งาน
--
ในการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้ เป็นความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผลิตพันธุ์ข้าวด้วยความประณีต ปราศจากพันธุ์ปนหรือข้าวเมล็ดแดง มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เริ่มตั้งแต่ในแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จนถึงการบรรจุและเก็บรักษา การปลูกให้ปลูกโดยวิธีปักดำเท่านั้น การเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่ยวด้วยมือ หรือรถเกี่ยวข้าวที่สะอาด เพื่อป้องกันการปะปนของข้าวพันธุ์อื่น หรือข้าวเมล็ดแดง ที่ผ่านมา ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวแก่ราษฎรที่ประสบภัยมากกว่า 500 ราย พันธุ์ข้าวจำนวน 79.795 ตัน พื้นที่ปลูก 5,319 ไร่
นับตั้งแต่ปี 2552 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสะสมสำรองไว้และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกรได้มีพันธุ์พืชที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเริ่มต้นการเพาะปลูกโดยเชื้อพันธุ์อันเป็นมงคล เมื่อเกษตรกรได้เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ ย่อมจะได้ผลผลิตที่คงคุณภาพและคงลักษณะเด่นได้ครบถ้วน แม้จะปลูกต่อจนเป็นรุ่นลูกและรุ่นหลาน
--
จากเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้นที่รับประทานได้ ต่อเนื่องมาจนถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสำรองพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
--
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้ ทำให้ทรงมีเมล็ดพันธุ์พืชผักและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ สะสมสำรองเผื่อไว้ ไม่ว่าจะเป็นยามที่ราษฏรประสบภัยธรรมชาติ หรือยามที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะคับขัน นับเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า จะทรงมีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพพระราชทานช่วยเหลือฟื้นฟูราษฎร ให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ผักปลูกบริโภคกันได้ตลอดไป ประเทศไทยของเราจะไม่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ อันเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์
--
✨นับเป็นพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่พสกนิกรของพระองค์ให้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความมั่นคงของชาติไทยอย่างยั่งยืน✨
=====================
Cr. มูลนิธิชัยพัฒนา

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตอนที่ ๑๗ สองพระหัตถ์เพื่อราษฎร.พระบาทสมเด็จพระเ...
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
บันทึกภาพสุดประทับใจเพื่อน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์ ในศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ (28 ...
#ในหลวงทรงงานเพื่อประชาชน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระรา...
#เราคือครอบครัวเดียวกัน
#จิตอาสาพระราชทาน
ซักเข้าใจ ซ้อมตรงกัน ปฏิบัติถูกต้อง
การปฏิบัติต่อวัตถุต้องสงสัยและวัตถุระเบิด
การตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


153 ม. 3 ต. ชัยนารายณ์
Ban Tha Din Dam
15130