ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ

ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
ต. ลำน่ารายณ์, Amphoe Chai Badan
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร
หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์, Lamnarai
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
Chaibadan Police Station, Amphoe Chai Badan
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
, Lop Buri
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ถนนสุระนารายณ์
โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลชัยบาดาล
รพ. ชัยบาดาล ต. ลำนารายณ์ อ. ชัย, Amphoe Chai Badan
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ส
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ส
บ้านวังก้านเหลือง หมู่ 4 ต. ท่, Lop Buri
สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง
สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่, Lamnarai
กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านท
กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านท
Amphoe Tha Luang 15230
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห
ม. 2 ต. คลองกระจัง อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์, Si Thep
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
, Ban Nong Ta Kai
สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
Rama Vi Road, Bangkok
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาด เขตจต, Bangkok
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพ
อบต. วังเพลิง, Ban Wang Phloeng

ความคิดเห็น

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์
ที่ทรงประสบความสำเร็จ 2 วิธี แก่คนไทย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 หอศิลป์พิมานทิพย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าเฝ้า เพื่อทรงหารือถึงแนวทางการนำเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ที่ทรงประสบความสำเร็จ ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนายาเพื่อการรักษา เนื่องจากขณะนี้เชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ได้รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดน้อยลงได้ การเร่งพัฒนายาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วน
ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเคมีและด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จึงได้พยายามหาวิถีทางเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดยทรงเริ่มโครงการวิจัยเพื่อเร่งพัฒนายาในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับรักษาโรคโควิด-19 โดยเร็วที่สุด และได้ทรงเลือกยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ที่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาได้มากขึ้น ซึ่งได้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยวิธีการ 2 วิธี
วิธีที่ 1 เป็นการสังเคราะห์โดยการใช้สารเคมีในกระบวนการทางอินทรีย์เคมีสังเคราะห์เพียง 3 ขั้นตอน ในเวลา 3 วัน จากสารตั้งต้นที่หาซื้อได้ในราคาไม่แพง โดยคำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณ 750 บาท ต่อ 1 คอร์ส ของการรักษา คือ 5 วัน ในขณะที่ยาที่ประกาศขายในต่างประเทศขณะนี้ มีราคาประมาณ 700 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 23,000 บาทต่อ 1 คอร์ส
วิธีการแบบที่ 2 เป็นการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ขั้นตอนเพียง 2 ขั้น เพื่อเติมหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จำเป็นเท่านั้น และใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งขั้นตอนนี้ลดความซับซ้อนในการจัดการกับปฏิกิริยาอีกด้วย ดังนั้น ความสำเร็จนี้จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตตัวยาได้ภายในประเทศ
จากนั้นพระราชทานเทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) ที่ทรงประสบความสำเร็จทั้ง 2 วิธี แก่นายกรัฐมนตรี โดยขอมอบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำไปต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
“…พื้นที่ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา ประกอบด้วย การชลประทาน สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความจำเป็น โดยจัดราษฎรที่ทำกินอยู่พื้นที่นี้แล้วให้เข้าเป็นสมาชิกโครงการด้วย…”
พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เป็นสถานที่เรียนรู้ฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พันธุกรรมพืช ที่มีความหลากหลาย เป็นสถานที่เรียนรู้ ฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และสมุนไพร ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

#ศาสตร์พระราชา
#โครงการพระราชดำริ
#โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
#เศรษฐกิจพอเพียง
.org
#ครอบครัวพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3ypjBiY
วันที่ 23 ธ.ค. 64 ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ตรวจการฝึกและตรวจสอบการฝึก ร้อย.ค.หนัก ร.14 ในการตรวจการฝึกและตรวจสอบการฝึก ร้อย.ค.หนัก กรม ร./ม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศฝยว.ทบ. อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมี ผบ.ศฝยว.ทบ. และกรรมการเหล่าสายวิทยาการให้การต้อนรับและนำตรวจการฝึก ทั้งนี้ ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ. ได้เน้นย้ำการฝึกและตรวจสอบการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายของ ทบ.

#ฝึกอย่างที่รบรบต้องชนะ
#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓ บ้านแม่ออกฮู อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

โครงการลังกาสุกะโมเดล อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
เป็นโมเดลที่เกิดจากแนวคิดของ ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิง/นักวิทยาศาสตร์ของไทยผู้โด่งดังระดับโลก ในฐานะผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์และยังพัฒนายาอีกหลายชนิด ท่านตัดสินใจที่จะนำความรู้ด้านเภสัชกรรมของตนเองมาช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีพื้นที่ป่าชายเลนใหญ่ที่สุดนับหมื่นไร่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่นักวิจัยไทยและต่างชาติให้ความสนใจอยากเข้ามาศึกษา ด้วยมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ให้คนรวยและคนจนสามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยง่ายและเท่าเทียม จึงได้ก่อตั้งเครือข่ายสมุนไพรในนามลังกาสุกะโมเดลขึ้น
เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และ "เกษตรทฤษฎีใหม่" มาใช้ในการบริหารจัดการ

#ทฤษฎีใหม่
.org
#ครอบครัวพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3F5tEfD
“อีกก้าว ที่เราภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชาย”

วันที่ 21 ธ.ค. 64 ศฝยว.ทบ. จัดกรรมการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2564 ผลัดที่ 2 หมวดวิชาที่ 1 การทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย หมวดวิชาที่ 4 การยิงปืนด้วยกระสุนจริง และหมวดวิชาที่ 5 วิชาทหารทั่วไปและการฝึกทางยุทธวิธี โดยหน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#ฝึกอย่างที่รบรบต้องชนะ
#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
“ สวนแห่งความสุข และความยั่งยืน “
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบ อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำรางขยี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดจากนายเสริมสุข อินทร์คุ้มวงศ์ และราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขอพระราชทานแหล่งน้ำ เนื่องจากประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้งทุกปี ขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านให้บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่ชาวบ้านประสบมาทุกปีหากแล้วเสร็จ
จะเพิ่มการเก็บกักน้ำ 80,000 ลูกบาศก์เมตร บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน 1,000 คน 343 ครัวเรือน และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 200 ไร่

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงาน กปร.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓ บ้านแม่ออกฮู อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ขอบคุณภาพ.FB_สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
“พร้อมรบ รบพร้อม”

วันที่ 20 ธ.ค. 64 ผบ.ศฝยว.ทบ. เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบและทดสอบความรู้ ร้อย.ค.หนัก ร.14 ในการตรวจการฝึกและตรวจสอบการฝึก ร้อย.ค.หนัก กรม ร./ม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศฝยว.ทบ. อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยก่อนดำเนินการตรวจการฝึกฯ ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK และในการนี้ ประธานในพิธีได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายการฝึกของกองทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก และนโยบายรวมถึงข้อแนะนำของกรมแพทย์ทหารบกอย่างเคร่งครัด

#ฝึกอย่างที่รบรบต้องชนะ
#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก
“...ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ
และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม...”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

153 ม.3 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โ ประวัติย่อ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
https://attc.rta.mi.th/web/index.php/th/about-us-th/about-th

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 26/11/2022

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 65 เวลา 1100 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศฝยว.ทบ. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 และกำลังพล ศฝยว.ทบ. โดยมี ประธานชมรมแม่บ้าน ศฝยว.ทบ. เป็นประธานฯ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศฝยว.ทบ.

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 25/11/2022

“สุขสันต์วันครบรอบปีที่ 31”

วันที่ 25 พ.ย. 65 ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 31 ประกอบด้วยพิธีในตอนเช้า พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและผู้ร่วมพิธี โดยมี พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี พ.อ. ทิศากร ยูวะเวส ผบ.ศฝยว.ทบ. และกำลังพลร่วมต้อนรับ ศฝยว.ทบ. ขอขอบคุณประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยความยินดียิ่ง

#วันสถาปนาหน่วย
#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก

25/11/2022

๒๕ พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”
วันวชิราวุธ หรือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในด้านเศรษฐกิจ การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดี
#วันวชิราวุธ #วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 24/11/2022

“ด้วยรักจาก..ผู้บังคับบัญชา”

วันที่ 24 พ.ย. 65 ผบ.ศฝยว.ทบ. พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ศฝยว.ทบ. และคณะเข้าเยี่ยมกำลังพลและครอบครัวของหน่วยที่ป่วยและพักรักษาตัวที่บ้านพักข้าราชการ ศฝยว.ทบ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล หลังจากนั้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ครูทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศฝยว.ทบ.

#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก

24/11/2022

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองชิอันจูร์ (Cianjur) จังหวัดชวาตะวันตก (West Java) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ความว่า
.
ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรุงจาการ์ตา
.
ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวร้ายแรงที่เมืองชิอันจูร์ จังหวัดชวาตะวันตก เราทั้งสองรู้สึกตระหนกใจ ไม่เพียงเพราะความรุนแรงของเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่ก็ด้วยเหตุความกะทันหันเพียงไม่นานจากที่ข้าพเจ้าและพระราชินี ได้พบและสนทนากับท่านและภริยา ด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นยิ่งระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่กรุงเทพมหานคร กล่าวได้ว่าความสูญเสียครั้งนี้มีนานัปการ นับตั้งแต่จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหาย อีกทั้งบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก
.
ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจมายังท่านและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องโศกเศร้ากับความสูญเสีย ความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับประชาชน ชาวอินโดนีเซียเสมอ ทั้งหวังว่าภัยพิบัตินี้จะสิ้นสุดโดยเร็ว และนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววัน
.
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(Post by: Administrators Fanpage)
_____________________________________
#พระราชินีสุทิดา

#ทรงพระเจริญ #สมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระบรมราชินี #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
#ทรงพระสิริโฉมงามสง่า #ทรงพระสิริโฉมสง่างาม

24/11/2022

เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงงานไม่เคยว่างเว้น

เรื่องเล่าพระราชา : กษัตริย์ ผู้ทรงงานไม่เคยว่างเว้น
“ที่สบายๆนั้นไม่ค่อยเสด็จฯหรอกครับ เพราะที่สบายๆนั้นไม่มีปัญหา ส่วนมากจะเสด็จฯไปในที่ที่มีปัญหา คือที่ที่ทุรกันดารที่สุด”...“ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ตามเสด็จฯมาต่อเนื่องหลายทศวรรษ
#รัชกาลที่9
#จิตอาสา904
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

23/11/2022

สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด

23/11/2022

✨ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”
✨ เนื่องจากเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอาการพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เพื่อถวายการรักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัย ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง หลังจากถวายการรักษาแล้ว คณะแพทย์ ฯ ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

22/11/2022

น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตอนที่ ๖๐ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยทั้งประเทศ ก็คงจะพูดไม่หมดเพียงแค่ในบทความเดียว ทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ด้านวรรณกรรม ด้านกีฬา การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ทรงใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงประดิษฐ์อักขระ และในปีใหม่ของทุกๆ ปี เราคนไทยจะได้รับ ส.ค.ส ที่ทรงประดิษฐ์ด้วยคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่อทรงอวยพรปวงชนชาวไทย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีเท่านั้น และเนื่องด้วยวันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเทคโนโลยีของไทย รัฐบาลได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถในทางเทคนิค จึงมีมติคณะรัฐมนตรี ถวายพระเกียรติให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" ด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงสนพระทัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำให้พระองค์ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการสื่อสารด้านต่างๆ ทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 21/11/2022

วานนี้ (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565) เวลา 20.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามลำดับ ดังนี้
1. นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชา นายเชิดเกียรติ อัตถากร เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
2. นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
3. นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
4. นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา นายธานี แสงรัตน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
5. นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำนิวซีแลนด์ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาก่อน
6. นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายดามพ์ บุญธรรม เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
7. นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
8. นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย มาก่อน
9. นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายสรยุทธ ชาสมบัติ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู มาก่อน
10. นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
11. นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
12. นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ นางอุรษา มงคลนาวิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มาก่อน
13. นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน
ในโอกาสนี้ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 21/11/2022

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองนายกฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับญาณวชิระ
.
เมื่อเวลา 20.23 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน​ 2565​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชร​สุธา​พิมล​ลักษณ​ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำ พระสงฆ์ และคณะบุคคล เฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ พระพุทธรูป และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราช อัธยาศัย
#ทรงพระเจริญ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 18/11/2022

"ขอบคุณที่รักกัน"

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 65 ผบ.ศฝยว.ทบ. นำคณะข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการ และแม่บ้าน ศฝยว.ทบ. ร่วมกิจกรรมครบรอบ 1 ปี สโมสรลำนารายณ์ซิตี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารและประชาชนในพื้นที่ ณ สนามกีฬาเทศบาลลำนารายณ์ 2 (หน้า รพ.ชัยบาดาล) มีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร 11 คน มีทีม ลำนารายณ์ซิตี้ ทีมอาวุโสลำนารายณ์ และทีมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก

#ลำนารายณ์ซิตี้
#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 18/11/2022

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย. 2565 เวลา 18.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ส.ค. 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในฐานะที่ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าภัณฑารักษ์ในการจัดนิทรรศการ ทรงรอเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, คณะอนุกรรมการฯ , ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 17/11/2022

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 65 ศฝยว.ทบ.
ดำเนินการประเมินผลการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และท่าอาวุธ ทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2
ณ สนามฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ ศฝยว.ทบ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 17/11/2022

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 65, 0830
ศฝยว.ทบ. ดำเนินการฝึกทบทวน ท่าพัก และแถวชิด ประจำสัปดาห์ให้กับกำลังพล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

17/11/2022

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจและส่งมอบสถานีโทรมาตรอัตโนมัติให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2565 ณ สปป. ลาว
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นการการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการบรรเทาทุกข์จากปัญหาอุทกภัย ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว โดยมีกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้ส่งมอบสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝน สภาพภูมิอากาศ และระดับน้ำ ระยะที่ 1 จำนวน 11 สถานีที่ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วครอบคลุมตั้งแต่ตอนเหนือสุด คือ แขวงบ่อแก้ว ไปจนถึงตอนใต้สุด คือ แขวงสาละวัน ให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว
สถานีโทรมาตรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลปริมาณน้ำและสภาพภูมิอากาศที่ได้รับจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อการติดตามบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศทั้งประเทศไทยและ สปป. ลาว

ที่มา : เพจ พระลาน

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 17/11/2022

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) Headquarters ณ วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ขอบคุณภาพ.FB_NSTDA - สวทช.

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 15/11/2022

“ร่วมจิต อาสาสร้าง สังคมไทย”

วันที่ 15 พ.ย. 65 ศฝยว.ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ และประชาชนบ้านโกรกรกฟ้า ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางที่มีหญ้าและต้นพืชขึ้นปกคลุมไหล่ทางจากฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้ทัศนวิสัยในการสัญจรไปมาของประชาชนไม่สะดวก เริ่มจากปากทางเข้าถนนหมายเลข 21 ถึงทางแยกซับนารี โดยมี ผบ.ศฝยว.ทบ., นายก อบต.ชัยนารายณ์ และกำนัน ต.ชัยนารายณ์ เป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรม

#บ้านโกรกรกฟ้า
#องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์
#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 15/11/2022

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารภูมิพัฒน์" ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

14/11/2022

วีดิทัศน์กำลังใจ ห่วงใย อย่าให้ทุกชีวิตต้องสูญเปล่า

วีดิทัศน์กำลังใจ ห่วงใย อย่าให้ทุกชีวิตต้องสูญเปล่า จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ชุดที่ ๓
#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#อย่าให้ทุกชีวิตต้องสูญเปล่า
#ร่วมต่อต้านยาเสพติด

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 14/11/2022

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน
#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

11/11/2022

ฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรลดา ผ้าไหมพื้นเรียบ
พระภูษาผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายมะลิเลื่อย
.
ชุดไทยจิตรลดา ตั้งตามชื่อพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นชุดที่ใช้ในพิธีกลางวันลักษณะทั่วไปคล้ายกับชุดไทยเรือนต้น แต่ต่างกันตรงคอเสื้อที่มีขอบตั้งแขนยาวจรดข้อมือ และผ้านุ่งป้ายเป็นผ้าไหมยกดอกมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัว ใช้เครื่องประดับตามควร และจะใช้ในโอกาสงานพระราชพิธีต่าง ๆ รับประมุขจากต่างประเทศที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ ไม่ต้องประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
.
ผ้ายกดอก เป็นวิธีการทำลวดลายบนผืนผ้าโดยแยกเส้นด้ายยืนขึ้นลงแล้วสอดเส้นด้ายพุ่งตามแนวที่คัดไว้โดยใช้ตั้งแต่สามตะกอขึ้นไป การยกดอกในบางครั้งเพิ่มเส้นด้ายพุ่งจำนวนสองเส้นหรือมากกว่านั้นขิดมาก แต่สามารถสังเกตความแตกต่างได้ว่าผ้ายกดอก ที่แปลกกว่าการจกและขิด สังเกตได้จากเมื่อดึงเส้นพุ่งพิเศษของผ้าจกและผ้าขิดออกเนื้อผ้าจะไม่เสียหาย แต่ถ้าดึงเส้นพุ่งที่เพิ่มเข้าไปในผ้ายกจะทำให้เนื้อผ้าเสียหายทันที ลวดลายที่นิยมใช้ทอทั่วไป ได้แก่ ลายสามถึงแปดตะกอ ลายก้างปลา ขัดสอง ลายขนมเปียกปูน ในปัจจุบันมีการแตกลวดลาย รังสรรค์ตามจินตนาการของช่างทอ เช่น ลายดอกไม้ พันธุ์ไม้ เป็นต้น
------
Thai National Costume in Thai Chitralada.
The Attire with Lamphun Brocade Silk in Jasmine Pattern
.
Thai Chitralada Attire named after Chitralada Villa, Their Majesties’ residence in Bangkok, this long-sleeved, high-collared silk jacket and long plain silk or silk brocade wrap skirt is formal daytime attire. Her Majesty wore this style when welcoming official guests and used on the occasion of various royal ceremonies to receive official visits from foreign heads don't need to decorate insignia.
.
Brocade Silk is a method of making a pattern on the fabric by separating the threads standing up and down and inserting the weft threads along the selected lines using three or more sags. Raising the flower sometimes adds two or more wefts. But can notice the difference that the cloth raised flowers Stranger than Jak and Kid It can be seen from the fact that when the special weft of Chok and Khit cloth is pulled out, the fabric will not be damaged. But if the weft added to the lifting fabric is pulled, it will immediately damage the fabric.

(Post by: Administrators Fanpage)
_____________________________________
#พระราชินีสุทิดา

#ทรงพระเจริญ #สมเด็จพระราชินี #สมเด็จพระบรมราชินี #สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา #เรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
#ทรงพระสิริโฉมงามสง่า #ทรงพระสิริโฉมสง่างาม

11/11/2022

เมื่อปี พ.ศ. 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ

โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ
สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

#โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

10/11/2022

รับสมัคร และสอบคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566

กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ดังนี้

1. นักเรียนนายสิบทหารบก
2. นายทหารประทวน
3. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน)

สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://recruitment.rta.mi.th ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 241 4037

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 10/11/2022

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร "วิบุลปัญญา" ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Photos from ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก's post 09/11/2022

วันที่ 9 พ.ย. 65 ศฝยว.ทบ. จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทาน บริการตัดผมให้กับนักเรียน พร้อมทั้งอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัย ปลุกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีจิตสาธารณะต่อสังคมตามโอกาสอันสมควร ณ รร.บ้านโกรกรกฟ้า ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

#ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก

09/11/2022

น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตอนที่ ๔๕

น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตอนที่ ๔๕ ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ หลักการอันชาญฉลาดในการบำบัดน้ำเสีย
การกำจัดขยะและน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้หลัก“กลไกธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีที่สร้างได้ง่าย และประหยัด” ดังพระราชดำรัสว่า
“...ปัญหาสำคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ำเสียและขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนัก ในทางเทคโนโลยีทำได้ แล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้...”
“…โครงการที่จะทำนี้ไม่ยากนักถือว่า ก็มาเอาสิ่งที่เป็นพิษออก พวกโลหะหนักต่างๆ เอาออก ซึ่งมีวิธีทำ ต่อจากนั้นก็มาฟอกใส่อากาศ บางทีก็อาจไม่ต้องใส่อากาศ แล้วก็มาเฉลี่ยใส่ในบึง หรือเอาน้ำไปใส่ในทุ่งหญ้าแล้วก็เปลี่ยนสภาพของทุ่งหญ้าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกพืชปลูกต้นไปไม้...”
“…แล้วก็ต้องทำการเรียกว่าการกรองน้ำ ให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครก แล้วก็ปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่ทำการเพาะปลูก หรือทำทุ่งหญ้า แล้วจากนั้นน้ำที่เหลือก็ลงทะเล โดยที่ไม่ทำให้น้ำนั้นเสีย...”
.
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียที่เรียบง่ายและใช้ธรรมชาตินี้ จากทฤษฎีและแนวคิดธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ได้ศึกษาออกแบบการใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียอย่างเรียบง่ายและหาได้ตามท้องที่ แบ่งออกเป็น ๔ ระบบ
ระบบการบำบัดน้ำเสียชุมชน ได้แบ่งเทคโนโลยีการบำบัดออกเป็น ๔ ระบบ ดังนี้
๑.ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (Lagoon Treatment)
เป็นระบบที่อาศัยการกักพักน้ำเสียไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับปริมาณความสกปรกของน้ำ การเติมออกซิเจนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอน และสาหร่าย อาศัยแรงลมช่วยในการพลิกน้ำเติมอากาศ การย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ และระยะเวลากักพักน้ำจะช่วยฆ่าเชื้อโรค ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ประกอบด้วย ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ๓ ประเภท จำนวน ๕ บ่อ ในการออกแบบโดยการสร้างบ่อดิน ๓ ประเภท ความลาดชัน ๑:๑๐๐๐ ต่อต้นแบบอนุกรม ให้น้ำเสียเติมเต็มทุกวันแล้วปล่อยน้ำดีไหลผ่านข้ามสู่บ่อถัดไป
๒.ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย (Plant and Grass Filtration)
ป็นระบบที่ให้พืชช่วยดูดซับธาตุอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์ที่พืชต้องการของจุลินทรีย์ในดิน การปลดปล่อยออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์แสงจากระบบราก สาหร่าย และแพลงค์ตอน โดยการปล่อยให้น้ำเสียไหลผ่านแปลงพืชหรือหญ้า โดยน้ำเสียจะไหลผ่านผิวดินและต้นพืชหรือหญ้าเป็นระยะทางอย่างน้อย ๕๐ เมตร ระดับความสูงของน้ำเสียที่กักขังบริเวณท้ายแปลงเท่ากับ ๓๐ เซนติเมตร สำหรับระยะเวลาเก็บกักที่เหมาะสม คือ ขังน้ำเสียไว้ ๕ วัน แล้วปล่อยให้แห้ง ๒ วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ได้พักตัว สำหรับพืชและหญ้าที่ใช้ในการบำบัดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ หญ้าอาหารสัตว์ ได้แก่ หญ้าคาล์ลา หญ้าโคสครอส และหญ้าสตาร์ พืชทั่วไป ได้แก่ ธูปฤาษี กกกลม(กกจันทบูร) และหญ้าแฝกพันธุ์อินโดนีเซีย เมื่อครบระยะเวลา ๔๕ วัน (ยกเว้นธูปฤาษี ๙๐ วัน) จะตัดพืชและหญ้าเหล่านั้นออก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งหญ้าเหล่านี้นำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ เนื่องจากการปนเปื้อนของมลสารไม่เกินมาตรฐานสำหรับสัตว์ ส่วนพืชทั่วไปนำไปใช้ในการจักสานได้เป็นอย่างดี
๓.ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (Constructed Wetland)
เป็นระบบที่ใช้หลักการและกลไกในการบำบัดน้ำเสียเช่นเดียวกับระบบพืชและหญ้ากรอง จะแตกต่างกันที่วิธีการ กล่าวคือ การปล่อยให้น้ำเสียขังในแปลงพืชน้ำ ที่ระดับความสูง ๓๐ เซนติเมตรจากพื้นแปลง โดยให้น้ำเสียมีระยะเวลากักพักอย่างน้อย ๑ วัน ใช้การเติมน้ำเสียใหม่ลงสู่ระบบให้ได้ระดับ ๓๐ เซนติเมตร ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำเสียที่สูญหายไปโดยกระบวนการระเหยในแต่ละวัน
๔.ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove Forest Filtration)
ป็นระบบเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำรินั้น พระองค์ทรงต้องการให้เป็นเทคโนโลยีที่ง่าย สะดวกและเป็นวิธีการที่อาศัยธรรมชาติให้ช่วยเหลือธรรมชาติด้วยกันเอง โดยอาศัยการเจือจางน้ำเสียด้วยน้ำทะเล การผสมน้ำเร่งการตกตะกอน การกักน้ำเสียที่ผสมกับน้ำทะเล ระบบรากของพืชป่าชายเลนช่วยในการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย กรองหรือฟอกน้ำให้สะอาดขึ้น
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#รัชกาลที่9

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ตอนที่ ๑๗ สองพระหัตถ์เพื่อราษฎร.พระบาทสมเด็จพระเ...
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
บันทึกภาพสุดประทับใจเพื่อน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์ ในศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ (28 ...
#ในหลวงทรงงานเพื่อประชาชน เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระรา...
#เราคือครอบครัวเดียวกัน
#จิตอาสาพระราชทาน
ซักเข้าใจ ซ้อมตรงกัน ปฏิบัติถูกต้อง
การปฏิบัติต่อวัตถุต้องสงสัยและวัตถุระเบิด
การตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


153 ม. 3 ต. ชัยนารายณ์
Ban Tha Din Dam
15130