Spaces HsengLao

สวัสดีครับยินดีต้อนรับ

23/07/2022

ဝၼ်းလႂ်​​ၵေႃႈမိူင်းသုၵ်ႉဝူၼ်ႉၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉႁိုဝ်ႉ​​တေႉ

12/05/2022

อยู่ที่นี่นับซ่าถือทุกๆคนให้มีโอกาสดีสุขภาพดี Here, I respectfully consider everyone to have a good chance of good health.မႂ်ႇသုင်ၶႃႈၶႃႈၸႆးယွၼ်းသူပၼ်ယူႇၶႃႈ

Now it's easier to send Spaces HsengLao a message. 15/03/2022

Now it's easier to send Spaces HsengLao a message.

Now it's easier to send Spaces HsengLao a message.

30/12/2021
Now it's easier to send Spaces HsengLao a message. 16/10/2021

Now it's easier to send Spaces HsengLao a message.

Now it's easier to send Spaces HsengLao a message.

Photos from Spaces HsengLao's post 05/10/2021

ယူႇမႃးပေႃးႁိုင်ဢမ်ႇလႆႈတုတ်ႇသေပွၵ်ႈcovid 19ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇေႁးอยู่บ้านทั้งนั้น 2 ปี 3 สีไม่เคยปวด Covid 19

16/09/2021
Now it's easier to send Spaces HsengLao a message. 10/09/2021

Now it's easier to send Spaces HsengLao a message.

Now it's easier to send Spaces HsengLao a message.

18/07/2021

ယၢၼ်သုတ်း ဢဝ်သၢဝ်သၢဝ်ၼွင်ႉၼွင်ႉမႃးႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႄႈယႃႇလိုမ်း Follow Subscribe ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်သေၵမ်းၶႃႈ

မွၵ်ႇၽၢၼ်ဢၢႆဢဝ်သၢဝ်သၢဝ်ၼွင်ႉၼွင်ႉမႃးႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႄႈယႃႇလိုမ်း Follow Subscribe ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်သေၵမ်းၶႃႈ

17/07/2021

สวัสดีครับยินดีต้อนรับที่เข้ามาทักทายสนับสนุนโดยวีดีโอเพลงสิ่งที่ไม่ชอบก็ขอโทษครับ

14/07/2021

ပွင်ႇၸႂ်ယူႇၼႃႈသူ

14/07/2021

ပွင်ႇၸႂ်ယူႇၼႃႈသူ

14/07/2021

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တႆးၵေႃႈ ၶဝ်ႁတၢင်းသဵင်

13/07/2021
12/07/2021

guhfuk

08/07/2021

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

Photos from Spaces HsengLao's post 21/06/2021

ပၼ်ႁႅင်းယူႇၶႃႈ

20/06/2021

Call of Duty Mobile မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ၽၢၵ်ႈတိတ်ႇတၢမ်းၽွင်ႈၶႃႈ

19/06/2021

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ၽၢၵ်ႈတိတ်ႇတၢမ်းၽွင်ႈၶႃႈ

18/06/2021

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တႆးၵေႃႉလႄႈပီႈၼွၵ်ႉတႆးႁဝ်းမီးၽႂ်သုၼ်ၸႂ်ၶႆႈလႆႈၶွင်ႉYou Tube Followerၽူႈတိတ်းမီးယူႇ1730 ၶႃႈပေႃးသုၼ်ႇၸႂ်တၵ်ႉမႃးလႆႈၶႃႈ

03/06/2021

ႁိုဝ်တေပေႉလႆႈၵေႃႉထီႉသၢမ်ไม่ชนะคนที่ 3

ႁိုဝ်တေပေႉလႆႈၵေႃႉထီႉသၢမ်ไม่ชนะคนที่ 3https://www.facebook.com/LaoThemoon/

31/05/2021

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

20/11/2020

ဢွၼ်ႇဢေး မႃးထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ

Spaces HsengLao updated their phone number. 06/10/2020

Spaces HsengLao updated their phone number.

Spaces HsengLao updated their phone number.

Spaces HsengLao updated their business hours. 06/10/2020

Spaces HsengLao updated their business hours.

Spaces HsengLao updated their business hours.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

อยู่ที่นี่นับซ่าถือทุกๆคนให้มีโอกาสดีสุขภาพดี Here, I respectfully consider everyone to have a good chance of good healt...
ယၢၼ်သုတ်း ဢဝ်သၢဝ်သၢဝ်ၼွင်ႉၼွင်ႉမႃးႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႄႈယႃႇလိုမ်း Follow Subscribe ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်သေၵမ်းၶႃႈ
ပွင်ႇၸႂ်ယူႇၼႃႈသူ
ပွင်ႇၸႂ်ယူႇၼႃႈသူ
guhfuk
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
Call of Duty Mobile မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ၽၢၵ်ႈတိတ်ႇတၢမ်းၽွင်ႈၶႃႈ
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ၽၢၵ်ႈတိတ်ႇတၢမ်းၽွင်ႈၶႃႈ
ႁိုဝ်တေပေႉလႆႈၵေႃႉထီႉသၢမ်ไม่ชนะคนที่ 3

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Https://maps. App. Goo. Gl/
Ban Rom
10250