ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง, Ban Rai Videos

Videos by ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง in Ban Rai. มรดกทางวัฒนะธรรม แหล่งราชินีผ้าฝ้า

ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี

ซิ่นตีนแดงสวยๆ สินค้าจาก ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซิ่นผืนนี้ เน้นรายละเอียดมาก งานปราณีต ใช้ระยะเวลาทอนานมาก มีผืนเดียว ชิ้นเอก

Other ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง videos

ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี
ซิ่นตีนแดงสวยๆ สินค้าจาก ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซิ่นผืนนี้ เน้นรายละเอียดมาก งานปราณีต ใช้ระยะเวลาทอนานมาก มีผืนเดียว ชิ้นเอก

ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง