ร้านของขวัญท้องถิ่น ใน Ban Rai

ค้นหา ร้านของขวัญท้องถิ่น ใน Ban Raiรวมรายชื่อ ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง.

ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง A ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง
32 หมู่ 2 ต. ห้วยแห้ง อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
Ban Rai, 61140

มรดกทางวัฒนะธรรม แหล่งราชินีผ้าฝ้า