Intech Cruise, Ban Pho Videos

Videos by Intech Cruise in Ban Pho. INTECH - วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม หลักสูตรงานบริการบนเรือสำราญ (ระดับประกาศนียบัตรว

ภาพบรรยากาศในชั้นเรียน สาขาการบริการบนเรือสำราญ นักศึกษามีความสุขกับการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชียวชาญ #ภาพลักษ์โดดเด่นเน้นพัฒนาบุคลิกภาพ #INTECH

Click to enable sound Next

Other Intech Cruise videos

ภาพบรรยากาศในชั้นเรียน สาขาการบริการบนเรือสำราญ นักศึกษามีความสุขกับการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชียวชาญ #ภาพลักษ์โดดเด่นเน้นพัฒนาบุคลิกภาพ #INTECH

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรมได้นำนักศึกษาสาขาการบริการบนเรือสำราญ ศึกษาดูงาน #ภาพลักษณ์โดดเด่นเน้นบุคลิกภาพ #INTECH

ทำไมต้องเลือกระหว่างทำงาน กับ ไปเที่ยว? ในเมื่อคุณสามารถทำทั้งสองอย่างได้พร้อมๆกัน 🤩😍 Intech Cruise 🚢⚓️ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นปวส สาขางานบริการบนเรือสำราญ 👩🏻‍✈️👨🏻‍✈️ เรียนจริง ฝึกงานจริง 📚🛳 (เรียน 1 ปี ฝึกงาน 1 ปี) ห้ามพลาด!! รุ่นแรก รับนักศึกษาเพียง 45 คน ติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ 😊 #intech #cruise #ปวส #เรือสำราญ #ทำงานแถมได้เที่ยว 😎🌏🌴

BC