โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
61 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาด เขตจต, Bangkok
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านห
129 ม. 2 ต. คลองกระจัง อ. ศรีเทพ จ. เ
Follow 1M
Follow 1M
Bangkok 10200
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองร
270 หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสน, Ban Lam Sonthi
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ถนนสุระนารายณ์
โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลชัยบาดาล
250 รพ. ชัยบาดาล ต. ลำนารายณ์ อ. ช, Amphoe Chai Badan
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
chaibadan police station, Amphoe Chai Badan
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
3093, Lop Buri
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร
ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร
210 หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์, Lamnarai
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
ต. ลำน่ารายณ์, Amphoe Chai Badan
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะ
266/1 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอ, Saraburi
กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย
กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ
153 ม. 3 ต. ชัยนารายณ์
อิ่มบุญ
อิ่มบุญ
29 Soi Sukhumvit 15 Sukhumvit Road Klongtoey, Bangkok

ความคิดเห็น

ขอบคุณทุกท่านค่ะ
ร่วมด้วยช่วยกัน 😴

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค, หน่วยงานราชการ, 2275, Ban Nong Ta Kai.

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 25/03/2022

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ขอขอบคุณ รพสต.เกาะรังที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการคัดกรองผู้ป่วยค่ะ

16/03/2022

📌📌แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจาก on site เป็น on hand ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 25 มีนาคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
🏫🏫จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

14/03/2022
Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 14/03/2022

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม จุดเน้นที่ 5, 6, 7, 8, 13, 15 และ 16 โดย ท่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริ ในโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 04/03/2022

การทดสอบความสามรถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 4 มีนาคม 2565

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 24/02/2022

นมัสการขอบพระคุณ หลวงพ่อพระครูสมุห์สมชาย กตธุโร ที่แจกทุนให้เด็กๆค่ะ

นิเทศ 24/02/2022

นิเทศ

การนิเทศ การพัฒนาการอ่าน เขียน คิดเลขเป็นและคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในรูปแบบ ออนไลน์

https://youtu.be/bcEjIeLHEd8

นิเทศ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 23/02/2022

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 11/02/2022

นมัสการขอบพระคุณ หลวงพ่อถาวร ที่มาสอนธรรมะแก่เด็กๆค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 11/02/2022

🙏โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ ขอขอบคุณ
คุณประยูร พลับพลา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มาปรับพื้นที่สำหรับทำแปลงเกษตร ให้นักเรียนค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 09/02/2022

กิจกรรม สมุนไพรใกล้ตัว ผักสวนครัวรอบตัวฉัน ^^

ผักของหนูเริ่มโตแล้วนะคะ 😁

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 27/01/2022

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ ขอขอบคุณ
คุณกัญญารินทร์ นิติโชติธนานนท์
ณภัทรชญาน์ นิติโชติธนานนท์
ที่เลี้ยงขนมมเด็กๆค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 20/01/2022

ขอขอบคุณ... คุณสมบูรณ์ ตาลเหล็ก และ คุณนันทิยา ลิ้มประเสริฐ ที่มาเลี้ยงลูกชิ้นให้แก่เด็กๆค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 18/01/2022

ขอขอบคุณ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1. ผอ. วิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์
2. ผอ. ธรรมนูญ หงษ์คำดี
3. ศน.สุจินดา เนตร์ศิริ
ที่มานิเทศติดตามการดำเนินการของโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 18/01/2022

นมัสการขอบพระคุณ...
พระปลัดเสฐิรัชต์ สิรินธโร กันไทยราษฏร์
วัดคลองนารายณ์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
และคณะ พระอาจารย์ ถาวร
วัดธรรมถาวร ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ที่เมตตาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว มอบอาหารแห้ง และเครื่องใช้
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 17/01/2022

ขอขอบคุณ คุณฉัตรชัย พุ่มเถื่อน ที่ฝากขนมมาให้เด็กๆค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 17/01/2022

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563

โครงงาน เรื่อง รู้ไหม...ไข่ทำได้

ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 14/01/2022

ขอขอบคุณ
คุณสายฝน บุญชิด
คุณนิพนธ์ นาประกอบ และคณะ ที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เด็กๆค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 10/01/2022

ของถึงมือเด็กๆ แล้วนะคะ
ขอบคุณมากๆ ค่ะ

08/01/2022

8​ มกราคม​ 2565​ "วันเด็กแห่งชาติ"

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 08/01/2022

โรงรียนบ้านลังกาประชาสรรค์
นมัสการขอบพระคุณ หลวงพ่อ ถาวรและขอขอบคุณ
คุณปัญญา วงษ์มั่น
คุณฐิตารีย์ กล้าณรงค์กิจ
คุณสุชล กันตชวาลกุล
คุณนาถฤดี แก้วเรือง
คุณสุกัญญา วงษ์มั่น
คุณนุชจรี ยางสุข
คุณหมวย เทียนทอง
คุณเกวลี แจ้งเนียม
และทีมงานซอยมังกร ที่มอบอาหาร น้ำดื่ม และ บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน 5,900 บาทค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 30/12/2021

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
เด็กๆ ร่วมทำบุญตักบาตร และจับสลากของขวัญ
และขอขอบคุณ คุณฉัตรชัย พุ่มเถื่อน และคุณอภิชาติ จำปา
ที่ร่วมสนับสนุนของขวัญให้แก่เด็กๆ ค่ะ

23/12/2021

สมุนไพรใกล้ตัว ผักสวนครัวรอบตัวฉัน ^^

รู้จักคิด พึ่งตนเอง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 15/12/2021

นมัสการขอบพระคุณ พระปลัดเสฐิรัชต์ สิรินธโร กันไทยราษฏร์ วัดคลองนารายณ์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และคณะ
พระอาจารย์ ถาวร วัดธรรมถาวร ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ที่เมตตามอบอาหารแห้ง และเครื่องใช้ แก่โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ค่ะ

10/12/2021

10 ธันวาคม #วันรัฐธรรมนูญ
.
ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน
.
สำหรับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ซึ่งตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเป็นวันชาติในขณะนั้น โดยความประสงค์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 05/12/2021

5 ธันวา ชาวซับลังการ่วมใจทำความดี
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ขอขอบคุณ
- ชาวบ้านซับลังกา นำโดยผู้ใหญ่มาลี อิ่มเบ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านซับลังกา หมู่ 3 ตำบลเกาะรัง
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ นำโดย คุณประยูร พลับพลา
คุณบรรพต แจ่มแสง คุณประเสริฐ เสือลอย
- องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง สนับสนุนเครื่องตัดหญ้า และน้ำดื่ม
- คุณพวงพยอม ตาลเหล็ก สนับสนุนน้ำดื่ม
- คุณสนั่น คุณชิ้น กลัดอยู่ สนับสนุนน้ำอัดลม
- คุณป้านี ป้าชิ้น ป้าชู สนับสนุนขนมจีน
- คุณสวรรค์ คงสมุทร ทำอาหาร
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจ มาพัฒนาสถานที่ โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ค่ะ

04/12/2021
Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 03/12/2021

ขอบคุณ คุณมาลี อิ่มเบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลเกาะรัง ที่นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์มามอบให้โรงเรียนค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 02/12/2021

พระอาจารย์ ถาวร วัดธรรมถาวร ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ที่เมตตามอบไฟส่องสว่างโซล่สเซลล์ อาหารแห้งและทุนการศึกษา แก่โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 01/12/2021

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ ขอขอบคุณคุณสุมิตร แจ่มแสง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และคณะ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะรังที่มาตรวจ ATK ให้กับนักเรียนค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 30/11/2021

คณะครูโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ ดำเนินการจ่ายเงินอาหารกลางวัน เดือน พฤศจิกายน พร้อมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติระหว่าง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กับผู้ปกครอง

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 29/11/2021

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ขอต้อนรับ
ครูชาตรี ช่างเหลา ด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณ
-ผอ.ธรรมนูญ หงษ์คำดี ประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ
- ผอ.สุภาพ สุริยาอารักษ์
- ผอ.อนงค์ มูลบุญ ผอ.รร.บ้านบ่อน้ำรก.ผอ.รร.บ้านลังกาประชาสรรค์
- รองคณวัฒน์ แก้วประไพ รองผอ.รร.บ้านเกาะรัง
- ครูณัฐวุฒิ อ่อนละมูล รก.รร.บ้านหนองปล้อง
คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะรังและ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง ที่ร่วมเดินทางมาส่งครูชาตรีในวันนี้ ค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 24/11/2021

นมัสการขอบพระคุณ พระปลัดเสฐิรัชต์ สิรินธโร กันไทยราษฏร์ วัดคลองนารายณ์ ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และคณะ พระอาจารย์ ถาวร วัดธรรมถาวร ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ที่เมตตามอบเครื่องวัดอุณหภูมิ และอนุเคราะห์กำลังคนตัดหญ้าแก่โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 17/11/2021

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ วงษ์จันทร์ดี และ คุณชโลมศักดิ์ แต่งงาม ที่ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟส่องสว่างแก่โรงเรียนค่ะ

Photos from โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์'s post 15/11/2021

โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดย
1. ผอ.ชนพิชา ทรงเสรีย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลบ.2
2. คุณวิเชียร ไปเหนือ นักวิชาการด้านสุขภาพชำนาญการ ตัวแทน รพ.สต.เกาะรัง
3.คุณนวนปราง ช้างชนะ ปลัดอบต.เกาะรัง
4.คุณสุมาลี ตรีนุรัตน์ รองปลัดอบต.เกาะรัง
5.ผู้ใหญ่มาลี อิ่มเบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.เกาะรัง
และ 6. ศน.สุจินดา เนตร์ศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลบ.2
ที่เข้าตรวจประเมินและให้คำแนะนำแก่โรงเรียนค่ะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


2275
Ban Nong Ta Kai
15130