โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา, Ban Na Pa Saeng Videos

Videos by โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา in Ban Na Pa Saeng. โรงเรียนขนาดเล็ก

Other โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา videos

การอบรมอุบัติภัย
การอบรมอุบัติภัยในโรงเรียนให้แก่นักเรียน

ทำนาหาเลี้ยงชีพ