ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้า

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้า

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณท่านสิงห์ชัย ทุ่งทอง
ผู้ดำเนินรายการ อดีต สว. อุทัยธานี และ รายการ "วัฒนธรรมสร้างชาติ" ที่ได้มา
เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน สัมผัสวิถีชีวิต วิถีชุมชนแม่ระวาน เพื่อถ่ายทอดให้ผู้คนได้รับรู้
ทั้งนี้ รายการวัฒนธรรมสร้างชาติ
จะออกอากาศทางช่อง 9
วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม เวลา 10:00
ตัวแทนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ขุมชนบ้านแม่ระวาน เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จาก ท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก
300464 ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก
รายการ เดินหน้าปฏิรูป
ออกอากาศ
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
เวาลา 16.30-17.20 น.
ทาง ททบ.5
https://www.youtube.com/watch?v=NjBPnxuuVwo
ขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. อำเภอสามเงาที่นำลูกค้าของธนาคาร จำนวน 52 คน มาอบรม ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทางศูนย์ฯหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 🙏🏻🥰❤️
ขอขอบคุณคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทางศูนย์ฯหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 🙏🏻🥰❤️
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดน่านทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน
ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล และคณะผู้สื่อข่าวภาคเหนือ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน รับประทานอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมการทำสบู่น้ำผึ้งผสมน้ำส้มควันไม้ และทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทางศูนย์ฯหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 🙏🏻🥰❤️
ประมวลภาพ "การอบรมศึกษาดูงานของหมอดินอาสาจังหวัดตาก รุ่นที่1 และ รุ่นที่2" ขอขอบคุณทุกท่านที่มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง หวังว่าอนาคตจะได้มีโอกาสในการต้อนรับท่านอีกครั้ง 🙏🏻🥰❤️
ประมวลภาพความประทับใจ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก "โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" ขอขอบคุณทุกท่านที่มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน โครงการ459 และไร่ดงพัฒนา ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง หวังว่าอนาคตจะได้มีโอกาสในการต้อนรับท่านอีกครั้ง 🙏🏻🥰❤️
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" ❤️🙏🏻🥰
ประมวลภาพประทับใจ การประเมิน "1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564"

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรม และศึกษาดูงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 11/11/2021

ขอขอบคุณท่านสิงห์ชัย ทุ่งทอง
ผู้ดำเนินรายการ อดีต สว. อุทัยธานี และ รายการ "วัฒนธรรมสร้างชาติ" ที่ได้มา
เยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน สัมผัสวิถีชีวิต วิถีชุมชนแม่ระวาน เพื่อถ่ายทอดให้ผู้คนได้รับรู้
ทั้งนี้ รายการวัฒนธรรมสร้างชาติ
จะออกอากาศทางช่อง 9
วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม เวลา 10:00

04/09/2021

ชุมชนแม่ระวาน

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 24/06/2021

ตัวแทนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ขุมชนบ้านแม่ระวาน เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ จาก ท่านพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก

300464 ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ. 06/05/2021

300464 ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.

300464 ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก
รายการ เดินหน้าปฏิรูป
ออกอากาศ
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
เวาลา 16.30-17.20 น.
ทาง ททบ.5
https://www.youtube.com/watch?v=NjBPnxuuVwo

300464 ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน ศูนย์ฝึกอบรมเครือข่ายปราชญ์ของแผ่นดิน บ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ. รายการ เดินหน้าปฏิรูปออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564เวาลา 16.30-17.20 น.ทาง ททบ.5

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 25/03/2021

ขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. อำเภอสามเงาที่นำลูกค้าของธนาคาร จำนวน 52 คน มาอบรม ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทางศูนย์ฯหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 🙏🏻🥰❤️

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 24/03/2021

ขอขอบคุณคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทางศูนย์ฯหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 🙏🏻🥰❤️

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 24/03/2021

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดน่านทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 19/03/2021

ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพล และคณะผู้สื่อข่าวภาคเหนือ ที่มาเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนแม่ระวาน รับประทานอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมการทำสบู่น้ำผึ้งผสมน้ำส้มควันไม้ และทำขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทางศูนย์ฯหวังว่าในอนาคตจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ 🙏🏻🥰❤️

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 16/03/2021

ประมวลภาพ "การอบรมศึกษาดูงานของหมอดินอาสาจังหวัดตาก รุ่นที่1 และ รุ่นที่2" ขอขอบคุณทุกท่านที่มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง หวังว่าอนาคตจะได้มีโอกาสในการต้อนรับท่านอีกครั้ง 🙏🏻🥰❤️

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 13/03/2021

ประมวลภาพความประทับใจ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก "โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" ขอขอบคุณทุกท่านที่มาศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน โครงการ459 และไร่ดงพัฒนา ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง หวังว่าอนาคตจะได้มีโอกาสในการต้อนรับท่านอีกครั้ง 🙏🏻🥰❤️

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 13/03/2021

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่" ❤️🙏🏻🥰

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 23/02/2021

ประมวลภาพประทับใจ การประเมิน "1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564"

Photos from ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน's post 23/02/2021

ผ่านไปได้ด้วยดีกับการประเมิน
"1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564" ตัวแทนอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมิน หน่วยงานทุกภาคส่วน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

27/12/2020

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

🌟🌟เขื่อนภูมิพล ขอนับถอยหลัง เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ด้วยการแนะนำสินค้าชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล หลากหลายชุมชน พร้อมบริการมอบส่วนลดส่งสินค้าฟรี!!! ให้ผู้ที่สนใจทุกท่านดังนี้ค่ะ🌟🌟

📌รายการที่ 4/7 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2563 :ข้าวขาวหอมมะลิ 105,ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวอินทรีย์ชนิดต่างๆ📌📌

คุณพงศ์สิริ นนทะชัย ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน อ.สามเงา จ.ตาก

จำหน่าย :
-ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวสีนิลอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 100% ราคาถุงละ 60 บาท (ถุง 900 กรัม)
-ข้าวขาวหอมมะลิ 105 ราคาถุงละ 50 บาท (ถุง 900 กรัม)
-สบู่น้ำส้มควันไม้ ช่วยลดแบคทีเรียในผิว ราคาก้อนละ 100 บาท (มีลูกค้าซื้อซ้ำจำนวนมาก)
-ยาหม่องสมุนไพรจากขี้ผึ้งย่านาง กระปุก/ขวดละ 100 บาท
-และสินค้าชุมชนอื่นๆอีกมากมาย เช่น น้ำผึ้งแท้ ฯลฯ

ผลิตโดย ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ วัตถุดิบในชุมชน ไม่ใส่สารกันเสีย 🌿

สนใจสั่งสินค้าได้ที่ คุณพงศ์สิริฯ
โทร. 097-921-0896
วิธีการจัดส่ง: ไปรษณีย์ไทย
ค่าจัดส่ง: ตามน้ำหนักสินค้า
Facebook : Jongluk Nonthachay

ส่งทั่วประเทศ :ไปรษณีย์ไทย
ค่าส่ง: ตามน้ำหนัก
(ช่วงนี้ส่งฟรี! จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
วิธีการรับสิทธิส่งฟรี: ทัก Inbox ยืนยันสิทธิ กับทาง Facebook "เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก" เพียงเท่านี้ก็ได้รับสิทธิส่งฟรี ในทุกๆรายการสินค้าที่สั่งซื้อค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนรอบ กฟผ.เขื่อนภูมิพลค่ะ 💛

youtube.com 16/12/2020

SUPER WEIR EP.11 | 23 ต.ค. 60 | [ 2/5 ]

ศาสตร์พระราชา

youtube.com รายการซูเปอร์เวียร์ ย้อนหลัง ตามรอย "พ่อ" สอน เขื่อนภูมิพล จ.ตากออกอากาศทางช่อง 7 HD วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวล.....

11/12/2020

11 ธันวาคม 2563 คณะศืกษาดูงานจากจังหวัดชุมพร จำนวน130ท่าน

05/12/2020

วันี้วันพ่อ 5 ธันวาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน..เศรษฐกิจพอเพียงจากอบต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวน 50 คน 💕🙏 พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

04/12/2020

3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 252 คน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน. ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง จ.จันทบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

20/11/2020

ยินดีอย่างยิ่ง❤️

วันนี้ ป๊า กับ ม้า พามาทัศนศึกษา ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ค่ะ ชุมชนต้นแบบแห่งการ พึ่งพาตนเอง โดย ลุงพงษ์ และ ป้าน้อง และทีมงานค่ะ #ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบ้านแม่ระวาน

11/11/2020

The Gaijin Trips แบกเป้เที่ยวคนเดียว

ติดตามเรา อยากเข้าใจ. ดูได้จากตรงนี้👌

กับการท่องเที่ยวรอบเขื่อนคงยังไม่พอถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จักชุมชนโดยรอบเขื่อน การเดินทางครั้งนี้นอกจากเราจะสาธิตวิธีตั้งกล้องถ่าย VDO ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวแล้ว เรายังพาทุกคนไปพบกับวิถีชาวบ้าน ที่เป็นสิ่งล้ำค่าของชาวเกษตรกรในบ้านเรา
#เขื่อนภูมิพล

IG : Thegaijintrips
ติดต่อโฆษณาได้ที่ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/rayron.tv

05/10/2020

รูปนี้เมื่อปีที่แล้ว ตุลาคม 2562 #สวนเสริฟสุข

28/09/2020

🌸วันนี้ 28 กันยายน 2563 ทางศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่นะงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหมู่บ้านตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองคลุง จ.กำแพงเพชร

18/09/2020

หลังจากห่างหายจากไปนาน วันนี้ 18กย63 ผู้ตรวจของการศึกษานอกโรงเรียนจาก กรุงเทพมหานคร มาตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์กศนอ.สามเงา

18/09/2020

16กย.63จำนวน90คน
คณะศึกษาดูงานจากอำเภอพาน จ.เชียงราย

13/08/2020

วันนี้วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนรวมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำห้วยตึง หมู่ 5 บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดย กองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านบ้านแม่ระวาน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน.

07/08/2020

วันนี้ 7 สิงหาคม 2563 🌸ประเมินระดับเขตสวนประสมประสานของปศุสัตว์ สวนผสมผสานด้านปศุสัตว์ ระดับเขตภาคเหนือล่าง #1ไร่ พอเพียง

24/07/2020

วานนี้ 23 ก.ค. 2563 🌸 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยนำเกษตรกรมาศึกษาดูงาน จำนวน46คน
ที่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน ทางคณะทีมงานตอนรับรับด้วยความยินดี และพร้อมมอบองค์ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

25/05/2020

วันนี้ 25-พฤษภาคม-2563 🌸🌸 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพล ได้มาจัดกระบวนการช่วยเหลือชุมชนในช่วงโควิด19. #ช่อง NBT

18/03/2020

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดฝึกอบรมโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ในวันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 🙏

15/03/2020

สัมผัสชีวิตชุมชนบ้านแม่นะวานกับข่าวยามเช้า ช่อง True4U ช่อง24
ลาบเมืองตาก น้ำพริกอ่อง 🎉

09/03/2020

ชุมชนอุดมสุข : ปี 2563 ไทยรัฐ นิวส์โชว์

09/03/2020

🌻วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โครงการ วิจัย การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จัดประชุม แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูป ผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ของข้าวอินทรีย์ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน🌹

07/03/2020

⛳️ 6 มีนาคม 2563 🌸 ยินดีต้อนรับเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ประกอบไปด้วย คณะผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำองค์กรต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวของจำนวน 2️⃣5️⃣0️⃣ คน นำโดย ท่านนายกเทศมนตรี นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จลัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ได้มาศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแม่แม่ระวาน ด้วยความยินดียิ่ง🌺🌼🌻🌹

27/02/2020

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่นะวาน ตอนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรี จาก องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามเง่าม จังหวัด พิจิตร จำนวน 103 คน 🎉😀😀😀

25/02/2020

วันนี้วันดี 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 บ้านแม่ระวาน ม.5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ ตาก 😊😊😊 ว่างๆมาเที่ยวชมกันได้ตลอดเลยนะจ๊ะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สัมผัสชีวิตชุมชนบ้านแม่นะวานกับข่าวยามเช้า ช่อง True4U ช่อง24 ลาบเมืองตาก น้ำพริกอ่อง 🎉
ชุมชนอุดมสุข : ปี 2563  ไทยรัฐ นิวส์โชว์
ฝายชลอน้ำ
การสร้างฝายชลอน้ำ ป่าชุมชนแม่ระวาน
การนำเสนอภูมินิเวศน์ชุมชนเมือง โดยนายพงศ์สิริ  นนทะชัย..
✅✳แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการผสมวัสดุในแปลงผัก เพื่อบำรุงดิน ๆเลี้ยงพืช ๆ เลี้ยงเรา..#ศาสตร์พระราชา#✅
เรียนรู้การทำดอกบัวจากล้อรถยนต์เก่า
😉ความตั้งใจ เต็ม 100
ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้....
บ้านดิน โดยอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก
ทุกขั้นตอน...การทำบ้านดินของศึกษาวิทยาชุมชนตาก. ปี 61

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


83 บ้านแม่ระวาน หมู่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
Ban Mae Rawan
63130

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 20:00
อังคาร 06:00 - 20:00
พุธ 06:00 - 20:00
พฤหัสบดี 06:00 - 20:00
ศุกร์ 06:00 - 20:00
เสาร์ 06:00 - 20:00
อาทิตย์ 06:00 - 20:00