MY DREAM DARU CO.,LTD.

MY DREAM DARU CO.,LTD.

คุณอาจจะชอบ

Rgaekh468743
Rgaekh468743
Striking Shikku Online
Striking Shikku Online

การช้อปปิ้งและค้าปลีกออนไลน์

06/01/2023

รับสมัครงาน ตำแหน่งธุรการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง
สนใจ ส่งใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
https://forms.gle/VGiVQ1mpNMFxQQ397

ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแพ็คสินค้า 1 ตำแหน่ง(Part time) 17/03/2021

รับสมัครงานแพ๊คสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใจรักในงานแพ็คสินค้า, ตรงต่อเวลาและทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แพ็คสินค้ารวดเร็ว
5.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
6.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดีเพื่อที่จะต้องเร่งแพ็คสินค้าให้ทันกำหนดส่งสินค้าประจำวัน
7.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ไม่ขี้อิจฉา ไม่โกหก
8.ขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel, Word พื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าแรง
วันละ 315 บาท

สมัครกด https://forms.gle/n7bjDpHAeeLKQLae9

ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแพ็คสินค้า 1 ตำแหน่ง(Part time) กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแพ็คสินค้า 1 ตำแหน่ง(Part time) 17/03/2021

รับสมัครงานแพ๊คสินค้า
สมัครกด https://forms.gle/n7bjDpHAeeLKQLae9

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 25-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใจรักในงานแพ็คสินค้า, ตรงต่อเวลาและทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แพ็คสินค้ารวดเร็ว
5.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
6.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดีเพื่อที่จะต้องเร่งแพ็คสินค้าให้ทันกำหนดส่งสินค้าประจำวัน
7.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ไม่ขี้อิจฉา ไม่โกหก
8.ขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel, Word พื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าแรง
วันละ 315 บาท

ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแพ็คสินค้า 1 ตำแหน่ง(Part time) กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04/03/2021

พนักงานขาย(แอดมิน) 2 ตำแหน่ง

กรอกลิงค์ใบสมัครได้เลยนะคะ
https://forms.gle/x3J2WJhZpof1W9wY8

รายละเอียดงาน
1.ตอบลูกค้าและปิดการขายทางแฟนเพจ Facebook และ Line
2.ตอบลูกค้าเวลา 7.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
3.ใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลลูกค้าที่ปิดการขายได้เข้าระบบหลังบ้าน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกงและไม่ขี้อิจฉา
4.เป็นคนชอบเล่น Social Media ตลอดเวลา(Facebook, LINE)
5.มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
6.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
7.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
8.สามารถสื่อสาร และพิมพ์ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
9.มีใจรักงานขายสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี
10.ไม่ติดแฟน ไม่ติดเที่ยว มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
11.เข้าทำงานที่ออฟฟิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
12.ถ้ามีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
8,000 บาท(ทดลองงาน 90 วัน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท
9,000 บาท(ผ่านทดลองงาน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท

03/03/2021

พนักงานขาย(แอดมิน) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
1.ตอบลูกค้าและปิดการขายทางแฟนเพจ Facebook และ Line
2.ตอบลูกค้าเวลา 7.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
3.ใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลลูกค้าที่ปิดการขายได้เข้าระบบหลังบ้าน
4.ติดตามปัญหาจากลูกค้าและขนส่ง
5.ทำรายงานปัญหาจากลูกค้าและขนส่ง
6.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกงและไม่ขี้อิจฉา
4.เป็นคนชอบเล่น Social Media ตลอดเวลา(Facebook, LINE)
5.มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
6.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
7.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
8.สามารถสื่อสาร และพิมพ์ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
9.มีใจรักงานขายสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี
10.ไม่ติดแฟน ไม่ติดเที่ยว มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
11.เข้าทำงานที่ออฟฟิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
12.ถ้ามีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
8,000 บาท(ทดลองงาน 90 วัน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท
9,000 บาท(ผ่านทดลองงาน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท

กรอกลิงค์ใบสมัครได้เลยนะคะ
https://forms.gle/x3J2WJhZpof1W9wY8

03/03/2021

พนักงานขาย(แอดมิน) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
1.ตอบลูกค้าและปิดการขายทางแฟนเพจ Facebook และ Line
2.ตอบลูกค้าเวลา 7.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
3.ใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลลูกค้าที่ปิดการขายได้เข้าระบบหลังบ้าน
4.ติดตามปัญหาจากลูกค้าและขนส่ง
5.ทำรายงานปัญหาจากลูกค้าและขนส่ง
6.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกงและไม่ขี้อิจฉา
4.เป็นคนชอบเล่น Social Media ตลอดเวลา(Facebook, LINE)
5.มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
6.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
7.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
8.สามารถสื่อสาร และพิมพ์ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
9.มีใจรักงานขายสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี
10.ไม่ติดแฟน ไม่ติดเที่ยว มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
11.เข้าทำงานที่ออฟฟิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
12.ถ้ามีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน
8,000 บาท(ทดลองงาน 90 วัน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท
9,000 บาท(ผ่านทดลองงาน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท
กรอกลิงค์ใบสมัครได้เลยนะคะ
https://forms.gle/x3J2WJhZpof1W9wY8

05/01/2021

พนักงานขาย(แอดมิน) 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน
1.ตอบลูกค้าและปิดการขายทางแฟนเพจ Facebook และ Line
2.ตอบลูกค้าเวลา 7.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
3.ใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลลูกค้าที่ปิดการขายได้เข้าระบบหลังบ้าน
4.ติดตามปัญหาจากลูกค้าและขนส่ง
5.ทำรายงานปัญหาจากลูกค้าและขนส่ง
6.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกงและไม่ขี้อิจฉา
4.เป็นคนชอบเล่น Social Media ตลอดเวลา(Facebook, LINE)
5.มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
6.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
7.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
8.สามารถสื่อสาร และพิมพ์ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
9.มีใจรักงานขายสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี
10.ไม่ติดแฟน ไม่ติดเที่ยว มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
11.เข้าทำงานที่ออฟฟิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
12.ถ้ามีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
8,000 บาท(ทดลองงาน 90 วัน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท
9,000 บาท(ผ่านทดลองงาน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท
กรอกลิงค์ใบสมัครได้เลยนะคะ
https://forms.gle/x3J2WJhZpof1W9wY8

17/12/2020

🚩บริษัท มายดรีมดารุ #รับสมัครงานแล้วค่ะ
ส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ https://forms.gle/FA9vwnTLv6TvqgNM6
ติดต่อสอบถาม m.me/108477651044521

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใจรักในงานแพ็คสินค้า, ตรงต่อเวลาและทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แพ็คสินค้ารวดเร็ว
5.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
6.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดีเพื่อที่จะต้องเร่งแพ็คสินค้าให้ทันกำหนดส่งสินค้าประจำวัน
7.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ไม่ขี้อิจฉา ไม่โกหก
8.ขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel, Word พื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน
9,450 บาท(ทดลองงาน 30 วัน)

16/12/2020

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแพ็คสินค้า 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน

1.สถานที่ทำงาน ออฟฟิศตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และหมู่ที่หนึ่ง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2.เข้าทำงานที่ออฟฟิศวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.
3.แพ็คสินค้าลงถุงและกล่อง
4.ใช้คอมพิวเตอร์ ในการสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุและตรวจสอบความถูกต้อง
5.ติดรายละเอียดหน้าถุงและกล่อง
6.นับจำนวนและตรวจสอบสต๊อกสินค้า
7.จัดส่งสินค้าให้กับขนส่ง
8.จัดทำสต๊อกสินค้า, รายงานและพิมพ์เอกสาร
9.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใจรักในงานแพ็คสินค้า, ตรงต่อเวลาและทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แพ็คสินค้ารวดเร็ว
5.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
6.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดีเพื่อที่จะต้องเร่งแพ็คสินค้าให้ทันกำหนดส่งสินค้าประจำวัน
7.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ไม่ขี้อิจฉา ไม่โกหก
8.ขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel, Word พื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
9,450 บาท(ทดลองงาน 30 วัน)

ส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ https://forms.gle/FA9vwnTLv6TvqgNM6
ติดต่อสอบถาม m.me/108477651044521

ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแพ็คสินค้า 1 ตำแหน่ง 16/12/2020

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแพ็คสินค้า 2 ตำแหน่ง
รายละเอียดงาน

1.สถานที่ทำงาน ออฟฟิศตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และหมู่ที่หนึ่ง ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2.เข้าทำงานที่ออฟฟิศวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.
3.แพ็คสินค้าลงถุงและกล่อง
4.ใช้คอมพิวเตอร์ ในการสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุและตรวจสอบความถูกต้อง
5.ติดรายละเอียดหน้าถุงและกล่อง
6.นับจำนวนและตรวจสอบสต๊อกสินค้า
7.จัดส่งสินค้าให้กับขนส่ง
8.จัดทำสต๊อกสินค้า, รายงานและพิมพ์เอกสาร
9.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใจรักในงานแพ็คสินค้า, ตรงต่อเวลาและทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แพ็คสินค้ารวดเร็ว
5.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
6.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดีเพื่อที่จะต้องเร่งแพ็คสินค้าให้ทันกำหนดส่งสินค้าประจำวัน
7.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ไม่ขี้อิจฉา ไม่โกหก
8.ขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel, Word พื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
9,450 บาท(ทดลองงาน 30 วัน)

ส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ https://forms.gle/FA9vwnTLv6TvqgNM6
ติดต่อสอบถาม m.me/108477651044521

ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแพ็คสินค้า 1 ตำแหน่ง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22/10/2020

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจร่วมงานกับเรานะคะ

รอติดต่อกลับ3-7 วันทำการ

#ครอบครัวMDDR

ใบสมัครงาน(แพ็คสินค้า) 21/10/2020

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานแพ็คสินค้า 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
1.เข้าทำงานที่ออฟฟิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.
2.แพ็คสินค้าลงถุงและกล่อง
3.ใช้คอมพิวเตอร์ ในการสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุและตรวจสอบความถูกต้อง
4.ติดรายละเอียดหน้าถุงและกล่อง
5.นับจำนวนและตรวจสอบสต๊อกสินค้า
6.จัดส่งสินค้าให้กับขนส่ง
7.จัดทำสต๊อกสินค้า, รายงานและพิมพ์เอกสาร
8.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย, หญิง อายุ 18-25 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใจรักในงานแพ็คสินค้า, ตรงต่อเวลาและทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
4.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน แพ็คสินค้ารวดเร็ว
5.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
6.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดีเพื่อที่จะต้องเร่งแพ็คสินค้าให้ทันกำหนดส่งสินค้าประจำวัน
7.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ไม่ขี้อิจฉา ไม่โกหก
8.ขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel, Word พื้นฐานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
9,450 บาท(ทดลองงาน 30 วัน)

ส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ https://forms.gle/FA9vwnTLv6TvqgNM6
ติดต่อสอบถาม m.me/108477651044521

ใบสมัครงาน(แพ็คสินค้า)

ใบสมัครงาน ตำแหน่งธุรการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง 21/10/2020

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
1.ประสานงานกับขนส่งและลูกค้า
2.แจ้งข้อมูลปัญหาขนส่งและลูกค้าให้กับพนักงานขาย
3.จัดทำรายงานปัญหาที่เกี่ยวกับขนส่งและลูกค้า
4.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.เข้าทำงานที่ออฟฟิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 18-28 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.มีทักษะการสื่อสาร
4.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกงและไม่ขี้อิจฉา
5.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
6.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้แก่ Excel, Word พื้นฐานได้ดี

เงินเดือน
9,450 บาท(ทดลองงาน 90 วัน)
10,500 บาท(ผ่านทดลองงาน)

ส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ https://forms.gle/jVr9dT81xrTERk678
ติดต่อสอบถาม m.me/108477651044521

ใบสมัครงาน ตำแหน่งธุรการฝ่ายขาย 1 ตำแหน่ง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ใบสมัครงาน(แอดมิน) 21/10/2020

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขาย(แอดมิน) 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
1.ตอบลูกค้าและปิดการขายทางแฟนเพจ Facebook และ Line
2.ตอบลูกค้าเวลา 7.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
3.ใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือส่งข้อมูลลูกค้าที่ปิดการขายได้เข้าระบบหลังบ้าน
4.ติดตามและแก้ไขปัญหาจากลูกค้าและขนส่ง
5.ทำรายงานปัญหาจากลูกค้าและขนส่ง
6.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกงและไม่ขี้อิจฉา
4.เป็นคนชอบเล่น Social Media ตลอดเวลา(Facebook, LINE)
5.มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
6.ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
7.อดทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดีเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
8.สามารถสื่อสาร และพิมพ์ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
9.มีใจรักงานขายสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี
10.ไม่ติดแฟน ไม่ติดเที่ยว มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
11.เข้าทำงานที่ออฟฟิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เงินเดือน
8,000 บาท(ทดลองงาน 90 วัน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท(ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

9,000 บาท(ผ่านทดลองงาน) + ค่าคอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท(ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

ส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ https://forms.gle/x3J2WJhZpof1W9wY8
ติดต่อสอบถาม m.me/108477651044521

ใบสมัครงาน(แอดมิน)

ใบสมัครงาน ตำแหน่งกราฟฟิก 1 ตำแหน่ง 21/10/2020

รับสมัครงาน ตำแหน่งกราฟฟิก 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
1.ออกแบบสื่อโฆษณา,รูปสินค้า และวีดีโอ เพื่อการโฆษณาลงโซเชี่ยลมีเดียและมาร์เก็ตเพลสได้แก่ Facebook, Line, Shopee และ Lazada
2.ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า, โลโก้, ฉลาก และป้ายต่างๆ
3.แก้ไขและตัดต่อสื่อโฆษณา,รูปสินค้า และวีดีโอ
4.ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.เข้าทำงานที่ออฟฟิศ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย, หญิง อายุ 22-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.มีใจรักการทำงานด้านการออกแบบสื่อโฆษณาและผลิตภัณฑ์สินค้า
4.มีทักษะในการสื่อสาร มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
5.ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator, Premire Pro สำหรับ iMac ได้
6.ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน
12,000 บาท + ประสบการณ์และความสามารถ

ส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ https://forms.gle/doHFKNaMHWPTjdwT7
ติดต่อสอบถาม m.me/108477651044521
ส่งผลงานและ Resume ได้ที่ [email protected]

ใบสมัครงาน ตำแหน่งกราฟฟิก 1 ตำแหน่ง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Photos from MY DREAM DARU CO.,LTD.'s post 20/10/2020

🚩บริษัท มายดรีมดารุ #รับสมัครงานแล้วค่ะ

รายละเอียดงานอยู่ในรูปใต้รูปนะคะ
โปรดอ่านให้ละเอียดชัดเจนก่อน

มีข้อสงสัยโปรดติดต่ออินบ๊อกของเพจบริษัทได้เลย

ขอขอบคุณที่สนใจงานของเรา🙏🏼

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ร้านขายของ ใน Ban Khlong?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เว็บไซต์

ที่อยู่

Mddr
Ban Khlong
65000

ชอปปิ้งและค้าปลีก อื่นๆใน Ban Khlong (แสดงผลทั้งหมด)
โล่อะคริลิค โล่อะคริลิค
Ban Khlong, 65000

ผู้ผลิต นำเข้า ค้าปลีก ค้าส่ง และจัดจำหน่ายโล่อะคริลิค เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล คริสตัล ติ้ง เข็มกลัด

HYACE Skin Care โดยเภสัชกร-ครีมหน้าใส เด้ง เด็ก HYACE Skin Care โดยเภสัชกร-ครีมหน้าใส เด้ง เด็ก
868/77 วิวคอนโด ต. พลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก
Ban Khlong, 65000

HYACE' -3 Therapy Night Repair Hydro Advance Anti-Aging, Whitening & Lightening Booster Serum

Goldfish สถานีปลาทอง พิษณุโลก Goldfish สถานีปลาทอง พิษณุโลก
26 ถนนปราบไตรจักร ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
Ban Khlong, 65000

ปลาทองหลากหลายสายพันธุ์

Wanlakak.wanlabag Wanlakak.wanlabag
Ban Khlong, 65000

Handmade crochet items

Fingo Thailand  by tana Fingo Thailand by tana
Ban Khlong, 65000

ช็อปสุดคุ้ม ประหยัด ได้เงินคืน สร้างรายได้

Fingo Shop ประหยัด ได้เงินคืน สร้งรายได้ Fingo Shop ประหยัด ได้เงินคืน สร้งรายได้
บ้านคลอง, พิษณุโลก
Ban Khlong, 65000

B’secret สคับน้ำผึ้งป่าทองคำ B’secret สคับน้ำผึ้งป่าทองคำ
ซอย พิษณุโลกเมืองใหม่ หมู่ 5, บ้านคลอง, พิษณุโลก
Ban Khlong, 65000

#สครับน้ำผึ้งป่าทองคำ #สครับคลีโอพั

CNP Box - ร้านซีเอ็นน์พี บ็อกซ์ กล่องพัสดุ พิษณุโลก สาขาบ้านคลอง CNP Box - ร้านซีเอ็นน์พี บ็อกซ์ กล่องพัสดุ พิษณุโลก สาขาบ้านคลอง
75/5ถนนสิงหราชเดโชชัย ต. บ้านคลอง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
Ban Khlong, 65000

กล่องพัสดุ กระดาษคุณภาพ ราคาถูก

ใหญ่ยนต์จูนนิ่ง สารเคลือบเกียร์ by PM Auto Service ใหญ่ยนต์จูนนิ่ง สารเคลือบเกียร์ by PM Auto Service
78/4 ถ. สีหราชเดโชชัย ต. ในเมือง อ. เมือง
Ban Khlong, 65000

จำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่อง?