กศน.ตำบลบ้านขาม

กศน.ตำบลบ้านขาม

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขาม
บ้านขาม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร, Amphoe Maha Chana Chai
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเ
โกสีย์, Chatturat
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าว
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าว
banbungkha, Amphoe Muang Chaiyaphum
HWSMLove sure ชัวร์
HWSMLove sure ชัวร์
Nakhon Ratchasima 36130
โรงเรียนบ้านห้วย สพป.ชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านห้วย สพป.ชัยภูมิ
หมู่ 3 ต. หนองโดน, Amphoe Chatturat
Priyaphat school
Priyaphat school
22 หมู่ 1 ตำบลบ้านชวน, Amphoe Bamnet Narong
โรงเรียนบ้านตลาด.คำนายครุรา
โรงเรียนบ้านตลาด.คำนายครุรา
Chatturat 36130
DN  Maxx Inter
DN Maxx Inter
chatturat, Chatturat
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาค
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาค
Bamnet Narong , Chaiyaphum, Ban Chuan
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ตำบ
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ตำบ
บ้านหนองผักแว่น, Amphoe Bamnet Narong
ศพด. บ้านหนองบัวใหญ่
ศพด. บ้านหนองบัวใหญ่
Ban Kok 36130
ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เข
ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เข
บริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัวใ, Amphoe Chatturat
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์
หมู 17 ต. บ้านชวน, Ban Chuan
Innovedex
Innovedex
Bangkok
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุง
อำเภอบำเหน็จณรงค์, Chaiyaphum

แหล่งเรียนรุ้ตลอดอาชีพ

03/04/2022

ผลสัมฤทธิ์ ระดับประถมศึกษา

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมรมชกุมารี”อำเภอจัตุรัส ขอเชิญร่วมตอบคำถาม กิจกรรมส่งเสริมการอ่า 02/04/2022

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมรมชกุมารี”อำเภอจัตุรัส ขอเชิญร่วมตอบคำถาม กิจกรรมส่งเสริมการอ่า

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลบ้านขามร่วมกับห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"ได้จัดโครงการการอ่านออนไลน์ หัวข้อเรื่อง วันมาฆบูชาผ่านลิ้งhttps://forms.gle/joCHULiNsbLoa1DT9 โดยผู้ตอบคำถามผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรผ่าน Email

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมรมชกุมารี”อำเภอจัตุรัส ขอเชิญร่วมตอบคำถาม กิจกรรมส่งเสริมการอ่า

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม 2 เมษายน วันรักก 01/04/2022

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม 2 เมษายน วันรักก

กศน.ตำบลบ้านขามร่วมกับห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจัตุรัส จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในหัวข้อเรื่อง "วันรักการอ่าน" เนื่องในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านและสืบสานคุณสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยการตอบคำถามออนไลน์ผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/TL4BVMMDUKUPHqog9
และผู้ที่ตอบคำถามผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรผ่าน Email

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม 2 เมษายน วันรักก >>>คำชี้แจง

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 01/04/2022

ผลสัมฤทธิ์ ม.ปลาย

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 01/04/2022

ผลสัมฤทธิ์ ม.ต้น

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 22/03/2022

การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 21/03/2022

โครงการจัดและส่งเริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 15/03/2022

คณะครู กศน.ตำบลบ้านขาม นำประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(ด้านการมีงานทำ)ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจัตุรัส

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 06/03/2022

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 กศน.ตำบลบ้านขาม จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านงิ้ว ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ #ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วที่ให้ใช้สนามสอบในครั้งนี้และขอบคุณคณะกรรมการคุมสอบทุกท่านที่เสียสละเวลามาคุมสอบให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านขาม

23/02/2022
23/02/2022

จัดกระบวนการเรียน การสอน วิชาช่องทางการขยายอาชีพ หัวข้อ งบประมาณ รายรับ-รับจ่าย

17/02/2022
17/02/2022
Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 11/02/2022

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอจัตุรัส ได้ออกหมุนเวียนสื่อ บ้านหนังสือชุมชน ณ กศน.ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

09/02/2022
09/02/2022

วันนี้มาในข้อหัว คุณธรรม จริยธรรม

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 08/02/2022

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและบุคลากรครู กศน.ตำบลบ้านขาม เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย จาก สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร. จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวหลิงฟ้า ขันติรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม micro soft teams ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 06/02/2022

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-net) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ณ สนามสอบโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 05/02/2022

🔷🔹กศน.ตำบลบ้านขาม นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 🔹🔷
โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 05/02/2022

กศน.ตำบลบ้านขาม นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดป่าสุวรรณไพโรจน์ ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 03/02/2022

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
กศน. ตำบลบ้านขาม
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำโครงงานในรูปแบบ On-site และ On-line ณ กศน. ตำบลหนองบัวโคก
**หมายเหตุ: การจัดกิจกรรมมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด**https://www.facebook.com/1647067308904261/videos/738687293772769/

02/02/2022

2 กพ 65 กศน.ตำบลบ้านขาม ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่น วัยใสเข้าใจเพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัย ระดับ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลหนองบัวโคก https://fb.watch/aVICpZZSt9/

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 02/02/2022

1 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลบ้านขาม ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ให้กับผู้เรียน ณ กศน.ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

28/01/2022
28/01/2022
28/01/2022

วันที่ 28 มกราคม 2565 กศน.ตำบลบ้านขาม จัดโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการไลฟ์สด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค กศน.ตำบลบ้านขามค่ะ

28/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022
26/01/2022

วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.ตำบลบ้านขาม จัดโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการไลฟ์สด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค กศน.ตำบลบ้านขามค่ะ

26/01/2022

วันที่ 26 มกราคม 2565 กศน.ตำบลบ้านขาม จัดโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการไลฟ์สด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค กศน.ตำบลบ้านขามค่ะ

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 16/01/2022

วันที่ 15 มกราคม 2565 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด Kick off การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของ สำนักงาน กศน. ณ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา ผ่านช่องทาง Facebook live : ETV channel

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 13/01/2022

ข้าพเจ้า นางสาวอุบลรัตน์ นารถสมบูรณ์ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนบ้านใหม่นาดี กศน. ตำบลบ้านขาม สังกัด กศน.อำเภอจัตุรัส ขอรายงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการพบกลุ่มและแบบออนไลน์ โดยใช้ Google form ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2565 มีผู้เรียนรวมทั้งสิ้น 32 คน รายละเอียดดั้งนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 19 คน

Photos from กศน.ตำบลบ้านขาม's post 13/01/2022

ระหว่างวันที่ 20-28 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลบ้านขาม จัดกิจกรรมอาชีพแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างทาสี จำนวน 32 ชั่วโมง ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านขาม ณ กศน.ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนน โกสีย์
Ban Kham
36130