โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาค

โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาค

ความคิดเห็น

#วันเสาร์ที่10กรกฎาคม2565
#คุณครูเชาวลิต เสืออินทร์ นำทีมพระนครชงโค แข่งขันประกวดโฟล์คซอง ได้รับรางวัลรองขนะเลิศอันดับ1 จากทั้งหมด35ทีม
#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชื่นชมในความเสียสละของครู และความเพียรในการฝึกซ้อมของนักเรียน จนประสบความสำเร็จ ขอให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป
#วันที่9-10 กรกฎาคม 2565
#คุณครูพิมพ์ลดา โคตรสิทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ พร้อมนักเรียน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประกวดเพลงโคราชชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงละครเล็ก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#เพื่อร่วมส่งผลงานในรูปแบบคลิปวีดีโอ ลงแข่งในประเภท เพลงโคราชสร้างสรรค์ อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ 20 ก.ค. 65 นี้ ร่วมเป็นแรงเชียร์ แรงใจ ให้กับทีม กะเทิน โดยมีรายชื่อดังนี้
1.นายปรัญชา เกตุสูงเกตุ
2.นายวรากร กลิ่นศรีสุข
3.นายพุทธิพงษ์ ชาตะรักษ์
4.นางสาววรัญญา วงศ์จรุงโรจน์
5.เด็กหญิงกนกภรณ์ คงวิเศษ
ผู้ควบคุมทีม นางสาวพิมพ์ลดา โคตรสิทธิ์
#8กรกฎาคม2565เวลา09.00 น
#นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้
#นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการประจำปี 2565 ตามโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
#โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน และร่วมลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมการแข่งขันตามศูนย์ต่างๆ
ณ #โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
#วันที่7ก.ค 65 (09.00 น.) นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ โครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Orientation Camp) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระฤทธิฦาชัย โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
#วันพฤหัสบดีที่30 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 2/2565
#วันที่1กรกฎาคม2565
#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการลำรึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย โดยวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
#วันที่29มิถุนายน2565
#นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมแกนนำสภานักเรียน โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ในด้าน #การให้คำปรึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
#ชัยภูมิ-เสริมทักษะฯ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม เรื่องจัดซื้อหนังสือ
ชุดการแสดง เพลงฉ่อย เพลงโคราช และรำโทน

https://youtu.be/KnLv-ZSlqFI
ละครวันภาษาไทย

https://youtu.be/xgE6rQAvQ5M
#รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์
#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์ นำนักเรียนนาฏศิลป์ ร่วมรำถวายเจ้าพ่อพระยาแล นอกจากนี้ เพื่อร่วมเป็นการประชาสัมพันธ์งานซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผอ. ปรีชา ชูสกุล นำเสนอบรรยากาศภายในงาน กับสโลเกน...ออนซอนเฮือนอีสาน ม่วนใจเที่ยว งานเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ วันที่ 25 มิถุนายน- 3 กรกฎาคม 2565...
#วันที่25มิถุนายน2565
#นายปรีชา ชูสุกล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ และดนตรีไทย มีครูหฤษฟ้าใส ใจกรุณา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะควบคุมการแสดง เข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดงานเจ้าพ่อพระยาแล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565
#24มิถุนายน2565
#นายประเชิญ ศรีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มี #คุณครูสมทิวา จันทาทุม ที่ปรึกษาทูบีนัมเบอร์วัน เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ
#ในกิจกรรมนี้เป็นเวทีการแสดงออก ให้กับชาวทูบีนัมเบอร์วันทุกคน ให้แสดงออกในด้านกีฬา ดนตรี วันนี้มีการประกวด Cover dean และใก้ความรู้การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน และมอบเกีรติบัตรการแข่งกีฬาต้านยาเสพติดด้วย

เพจ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 28/10/2022

#ประกาศโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง แยกตามสาขาวิชา ดังนี้

23/10/2022

#วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
#คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 20/10/2022

#ประกาศโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
#เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แแยกตามสาขาวิชา ดังนี้

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 13/10/2022

👉โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอตุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
👉เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยชมหาราช บรมนาถบพิตร อำเภอบำเหน็จณรงค์
👉ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เวลา ๑๗.๐๐ น. -พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป
๒. พิธีวางพวงมาลา เวลา ๑๗.๐๐ น.
#วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยมีนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นประธาน

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 13/10/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๖ ปี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
.
เอกราชา มหาราชา
ทีฆทสฺสี วิจกฺขโณ
นานากิจฺจํ จินฺเตตฺวาน
กาเรสิ สพฺพกิจฺจํ.
___( ตติยมการวิปุลาคาถา )___
.
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอก
ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล
ทรงใคร่ครวญงานต่างๆ
แล้วทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง.
.
ภูมิยา หิ พลํ ขตฺตํ
ภูมิยา วุฑฺฒิกํ กรํ
ภูมิยา ธมฺเมน ปาลํ
ภูมิยา สิญฺจตี รตึ.
___( ตติยรการวิปุลาคาถา )___
.
พระองค์ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินโดยแท้
ทรงกระทำความเจริญให้แก่แผ่นดิน
ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
ทรงหลั่งความรักลงในแผ่นดิน.
.
ภูมินฺโท ภูมิปาลโก
โย ภูมิพลนามโก
เตชสี อตุลเตโช
สฺยามินฺโท สฺยามนนฺทโก.
___( ปฐมชการตติยสการวิปุลาคาถา )___
.
องค์พระภูมินทร์
ทรงปกครองสยามประเทศนี้
ทรงพระปรมาภิไธยว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระเดชานุภาพ
หาผู้เสมอด้วยพระเดชานุภาพมิได้
ทรงเป็นพระสยามินทร์
ทรงทำให้ชาวสยามทั้งมวลล้วนยินดี.
.
ธมฺเมน รฏฺฐํ ปาเลติ ปิตาว รกฺขตี สุตํ
จิรกาลํ จรํ ธมฺมํ ปูเรติ สพฺพปารมี.
___( ปฐมมการวิปุลาคาถา )___
.
พระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
ดุจดังพ่อคุ้มครองลูก
ตลอดกาลที่ผ่านมา ทรงประพฤติธรรม
ทรงเพิ่มพูนพระบุญญาบารมีโพธิสมภาร.
.
นวมินฺทสฺส ราชิโน โพธิสตฺตสฺเสว วุตฺติกา
สพฺพปารมี ปูเรตฺวา ปรานณํ คมิสฺสติ.
___( ปฐมชการตติยมการวิปุลาคาถา )___
.
พระราชจริยวัตรของพระองค์ดุจของพระโพธิสัตว์
เมื่อทรงบำเพ็ญพระบารมีโพธิสมภารทั้งสิ้นแล้ว
จะทรงบรรลุถึงจุดหมายอันสูงสุด
.
ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 11/10/2022

#การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม2565

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 06/10/2022

#ประกาศโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อ.บำเหน็จณรงค์ อบจ. ชัยภูมิ
#เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
✍️(รับสมัครครูอัตราจ้าง 10-19 ตุลาคม 2565)
✍️สอบ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-16.30น.
🛎📣 สอบถามโทร 0824591622 หรือ inbox เพจโรงเรียน
💥ค่าตอบแทน วุฒิ 5 ปี 12,530 บาท
วุฒิ 4 ปี 11,470 บาท
▶️👉โรงเรียนรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้
▶️👉ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
1️⃣สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
2️⃣สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
3️⃣สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 1 อัตรา
4️⃣สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
5️⃣สาขาวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
6️⃣สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
7️⃣สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
8️⃣สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
9️⃣สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
🔟สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📣📣 #เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ💥💥💥💥💥
1) สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5)หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
7) ใบรับรองแพทย์

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 04/10/2022

👉#วันอังคารที่ 4 ตุลาคม
📣#นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารครูและนักเรียน โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
👉#ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้ช่วย จำนวน 6 ท่าน คือ 1) จ.ส.อ.แก่นเพชร เกตุกลาง รองผู้อำนวยการ 2) นายสันติ ตะวัน รองผู้อำนวยการ 3) นายกัมปนาท นนท์จุมจัง ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) 4) นางสาวศิโรรัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูผู้ช่วย (สังคมฯ) 5) นางสาวพนิดา จันทะวงศ์ ครูผู้ช่วย (สังคมฯ) 6) นางสาวนิศาชูล บุตรมาตร์ ครูผู้ช่วย (เคมี)
👉พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสระพังวิทยาคม นำโดยท่าน ผอ. อนุชา ขวาไทย เดินทางมาส่งรอง ผอ. แก่นเพชร. เกตุกลาง และโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม โดยมีท่าน ผอ. ปรีชา ชูสกุล ในนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เดินทางมาส่ง รอง ผอ. สันติ ตะวัน
🙏🙏โรงเรียนบำเหน็จณรงค์รู้สึกดีใจและยินดีที่ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสืบไป🙏🙏🙏

03/10/2022

👉#คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารครูและนักเรียน โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
👉#ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้ช่วย 🙏🙏ด้วยความยินดียิ่ง🙏🙏
▶️วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
1) จ.ส.อ.แก่นเพชร เกตุกลาง รองผู้อำนวยการ
2) นายสันติ ตะวัน รองผู้อำนวยการ
3) นายกัมปนาท นนท์จุมจัง ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)
4) นางสาวศิโรรัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูผู้ช่วย (สังคมฯ)
5) นางสาวพนิดา จันทะวงศ์ ครูผู้ช่วย (สังคมฯ)
6) นางสาวนิศาชูล บุตรมาตร์ ครูผู้ช่วย (เคมี)

02/10/2022

📣📣#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
📣📣#แจ้งเลื่อนการสอบปลายภาคครั้งที่2
ให้นักเรียน ม.1,ม.2,ม.5 มาสอบในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565
🚫ความเดิมประกาศครั้งที่ 1 (ยกเลิก)
#ม.1, ม.2 และ ม. 5 เลื่อนการสอบของตารางสอบวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ไปสอบในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 นั้น
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
ประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 (ใหม่)
▶️ #เลื่อการสอบเป็นวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ
▶️เนื่องจากสถานการณ์ฝนตก น้ำท่วม ทำให้ถนนหลายสายถูกตัดขาด เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน

30/09/2022

📣📣#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
📣📣#แจ้งเลื่อนการสอบปลายภาค
🚫 #ม.1, ม.2 และ ม. 5 เลื่อนการสอบของตารางสอบวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565ไปสอบในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 แทน
▶️ #หรือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่ภาวะปกติ
▶️เนื่องจากสถานการณ์ฝนตก น้ำท่วม ทำให้ถนน
หลายสายถูกตัดขาด เพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียน

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 26/09/2022

กิจกรรมมอบใบประกาศการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับจังหวัด และระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 26/09/2022

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 256 5 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 26/09/2022

วันศุกร์ที่23กันยายน 2565 โรงเรียน บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ร่วมกับ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดโครงการ เยาวชนไทยปลูกจิตสำนึก ทางจริยธรรมในสังคมไทย โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรม 80 คน

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 26/09/2022

26 กันยายน 65
#นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม นำนักเรียนตัวแทน ห้องเรียน iep,mep และศิลป์ภาษาจีน
พบนายกอร่าม โล่ห์วีระ ผ่านช่องทาง วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยภูมิ

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 16/09/2022

#การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 16/09/2022

วันศุกร์ที่ 16 กันยายนพ.ศ 2565 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 5 และปีที่ 6 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 15/09/2022

วันที่ 15 กันยายน 2565 รพ.สต.บ้านชวนร่วมกับโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ประชาสัมพันธ์โครงการ Calories Credit Challenge"มาเริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดี และเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ ให้มีมูลค่า" เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนหันมาใส่ใจคุณภาพด้วยกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและเล่นกีฬา

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 15/09/2022

#ชมรมทูบีนัมโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่าย(MOU) TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ นำโดย ครูสมทิวา จันทาทุม หัวหน้ากิจกรรม พร้อมด้วยประธานและสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโรงรียนบำเหน็จวิทยาคม

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 15/09/2022

#พฤหัสบดีที่15กันยายน2565 นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ฯ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ร้อยละ 30 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 236 คน

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 14/09/2022

#การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน2565

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 14/09/2022

#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลปะกับคณิตศาสตร์) โดยครูทัศนีย์ ฉัตรวชิรพฤกษ์ เป็นวิทยากร ให้การอบรม ในวันที่ 10 กันยายน 2565

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 14/09/2022

#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่6กันยายน2565 โดยมีนายประเชิญ ศรีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการนิเทศฯ จากหน่วยศึกษานิเทศ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย นางวิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวรุ้งทิพย์. พุดพึ่ง ศึกษานิเทศ นายสุริย ป้องขันธ์ศึกษานิเทศ นายสันติ ตะวัน ศึกษานิเทศ และนางพัทธนันธ์. ชมภู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 14/09/2022

#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับครูละนักเรียน กับรางวัลชมเชย ใน
การประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
รอบชิงชนะเลิศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565
#ขอให้มีความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 14/09/2022

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2565 กลุ่มงานแนะแนวโดยคุณครูนิพนธ์ ศรีลาเรือง คุณครูวัชรากร ทองสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 08/09/2022

#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระศิลปะ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดวงดนตรี Terminal 21 young acoustic contest
#ฝึกสอนโดยครูเชาวลิต เสืออิน ครูพิมพ์ลดา โคตรสิทธิ์ ครูหฤษฏ์ฟ้าใสใจกรุณา ครูปรัญชา เกตุสูงเนิน นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด
#ให้การสนับสนุนโดยผู้อำนวยการปรีชา ชูสกุล คณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่าน
#ขอให้คุณครูและนักเรียนจงมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 06/09/2022

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ 2565 รพ.บำเหน็จณรงค์ร่วมกับโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สรุปผลการเข้าร่วมโปรแกรมปรับพฤติกรรมด้านโภชนาการ โดยนางสาวพคุณา ภิรมย์กิจ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน เป็นผู้ประสานงาน

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 06/09/2022

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากหน่วยศึกษานิเทศ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย นางวิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศ เชี่ยวชาญ) นางสาวรุ้งทิพย์ พุดพึ่ง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ นายสันติ ตะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาการ โดยมีนายประเชิญ ศรีสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม กล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพระฤทธิ์ฦๅชัย โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม และมีนางบัวหัน โคตรบุตร ที่ปรึกษางานประกัน รายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอการัดการศึกษาตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 02/09/2022

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 กลุ่มงานแนะแนวโดยครูนิพนธ์ ศรีลาเรือง ครูวัชรากร ทองสุข ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5และปีที่6

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 02/09/2022

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ยินดีต้อนรับ คุณครูศิโรรัตน์ ศักด์คำดวง และคุณครูพนิดา จันทะวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ที่มาบรรจุใหม่

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 31/08/2022

วันพุธที่ 31 สิงหาคมพ.ศ 2565
สภาเด็กเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ร่วมกับโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จัดโครงการ social bully ปัญหาสังคม คล้ายจะตลกแต่ไม่ตลก โดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ นายวัชระ บำรุงสงฆ์ และนายประเชิญ ศรีสมบูรณ์ รักษารทชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนจำนวน 100 คนเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 25/08/2022

#พฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565
#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม เป็นสถานที่จัดอบรมครูกลุ่ม รร.มอหินขาว และกลุ่ม รร. ทุ่งดอกกระเจียว จำนวน 12 รร.รวม 201 คน ของหน่วยศึกษานิเทศ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย
#นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
#นายถไหง ครอบบัวบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนและคงวิทยะฐานะตำแหน่งครู (ว PA) สำหรับครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
#รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการสอนและการบริหารการศึกษา จากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) #ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง
#วันนี้เป็นวันแรกของการอบรม เนื้อหารการอบรม : หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานตามการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA และถอดบทเรียน: การปฏิบัติงานต้านการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 23/08/2022

#โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม รับมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มอบโดย #นายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู อละนักเรียน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทสร้างสรรค์ โฟล์คซองเพลงโคราช อายุไม่เกิน 25 ปี จาก ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 23/08/2022

#จันทร์ที่22สิงหาคม2565
#กระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า #โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียง" #ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 22/08/2022

การประกวดชุดรีไซเคิล วันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม ep.2
#สวยทุกคน #ไม่สวยตรงไหนเอาตังมาจะไปทำจ้า

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 22/08/2022

การประกวดชุดรีไซเคิล เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาค ep.1
#สวยทุกชุดจ้า #ไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวง

22/08/2022

เปิดตัวพิธีกรงานวันวิทยาศาสตร์ 2565

Photos from โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม's post 20/08/2022

#วันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2565
#นายปรีชา ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยนายจักรกฤษ คลังทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจึดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอนุสรณ์ 45 ปี บำเหน็จณรงค์วิทยาคม
#กิจกรรมประกอบด้วย การแสดง Cover dance มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย การแสดง Science show การประกวดชุตรีใชเศิล การแข่งขัน e-sport กิจกรรม music to be number one จิตอาสาเขตพื้นที่ทำความสะอาด

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เปิดตัวพิธีกรงานวันวิทยาศาสตร์ 2565
กิจกรรม cover dance ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบำเหน็ณรงค์วิทยาคม
#ชนะเลิศอันดับที่1 ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
Chaiyaphum Esport Tournament 2022
#การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน อบจ.ชัยภูมิ
ผู้สมัครประธานนักเรียน เบอร์ 5 เต็มรูปแบบ
ผู้สมัครประธานนักเรียน เบอร์ 5
ผู้สมัครประธานนักเรียน เบอร์ 4
ผู้สมัครประธานนักเรียน เบอร์3
ผู้สมัครประธานนักเรียน เบอร์2
บรรยากาศการหาเสียงเลือกประธานนักเรียน ปีการศึกษา2565 เบอร์1
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Bamnet Narong , Chaiyaphum
Ban Chuan
36160

เวลาทำการ

จันทร์ 06:30 - 18:00
อังคาร 06:30 - 18:00
พุธ 06:30 - 18:00
พฤหัสบดี 06:30 - 18:00
ศุกร์ 06:30 - 18:00