สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ศาลากลาง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศร
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
Khlong Suan Phl
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวั
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศร
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนค
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนค
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอย
สำนักงานอัยการจังหวัดพระนค
สำนักงานอัยการจังหวัดพระนค
ตั้งอยู่ในสำนักงานอัยการภาค 1 อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู, Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระน
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, Phra Nakhon Si Ayutthaya
สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนคร
สำนักงานสัสดีจังหวัดพระนคร
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอย, Ayuthaya
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน
Ayutthaya Tourism and Sports
Ayutthaya Tourism and Sports
สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 157 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรี
สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศร
สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศร
115 หมู่ 6 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนค
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
ศาลากลางจังหวัดฯ ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู, Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya
ทสจ.พระนครศรีอยุธยา
ทสจ.พระนครศรีอยุธยา
ศาลากลางจังหวัด ชั้นที่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.อยุธยา, Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย
โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย
ถนน โรจนะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ
หมู่5 ต.ข้าวเม่า, Uthai

ความคิดเห็น

#สสค.อยุธยา เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564
—————————
วันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนธันวาคม2564 และได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) โดยมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน
#สสค.อยุธยา เข้าร่วมรับฟังการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 1 เรื่อง “Smart Work , Smart Life”
—————————
วันที่ 16 ธ.ค. 64 เวลา 08.30-12.00น.นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมรับฟังการเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 1 เรื่อง “Smart Work , Smart Life” ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ฯ โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบ Application zoom
#สสค.อยุธยาลงพื้นที่ตรวจบูรณาการแรงงานกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
--------------------------------------------
วันที่ 14 ธ.ค. 64 นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวหฤทัย จุลวรรณโณ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการแรงงานกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในเขตพื้นที่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ กอ.รมน. เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 แห่ง มีลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 89 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 65 คน แรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา จำนวน 6 คน และกัมพูชา จำนวน 18 คน จากผลการตรวจไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และไม่พบการบังคับใช้แรงงาน
#สสค.อยุธยา !! ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ "เพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" บรรยายในหัวข้อ "สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของลูกจ้างเมื่อเข้าทำงาน และกฎหมายแรงงานที่ควรรู้"
————————
วันที่ 14 ธ.ค. 64 เวลา 08:00-12.00 น.นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ บรรยายในหัวข้อ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของลูกจ้างเมื่อเข้าทำงาน และกฎหมายแรงงานที่ควรรู้ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว จาก สพม.1-3 อยุธยา จำนวน 279 คน ผ่าน application Zoom ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ เป็นประธานเปิดงาน
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ"ตลอดจนให้ความรู้ ข้อมูลตลาดแรงงานและอาชีพ การวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
#สสค.อยุธยา ..ปูพรม!!ส่งพนักงานตรวจแรงงานตรวจเข้ม!!บังคับใช้มาตรา 11/1 คุ้มครองสิทธิ ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ให้เป็นไปตามกฎหมาย!!
—————————
วันที่ 13 ธ.ค. 64 นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางสุทธดา สิงห์ท้วม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางพิกุล เฉลยโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวณัฐณิชา บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าตรวจแรงงาน ใน สถานประกอบกิจการที่มีการจ้างเหมาแรงงาน (subcontractors)
ทั้งนี้การตรวจแรงงานดังกล่าวเป็นการตรวจเฉพาะกิจซึ่ง เป็นการปฏิบัติตามแผนดำเนินการ (Action Plan) ที่สสค.อยุธยา กำหนดเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างรับเหมาค่าแรง (subcontractors) ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกันตามนัย มาตรา11/1 ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกอบกับมีการร้องเรียนจากกลุ่มลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันกับลูกจ้างของนายจ้างผู้ว่าจ้าง โดยจัดส่งพนักงานตรวจแรงงานลงพื้นที่ตรวจแรงงานกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งจังหวัดเพื่อคุ้มครองสิทธิให้เป็นไปตามกฎหมาย
#สสค.อยุธยา ขับเคลื่อนแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เข้าร่วมสังเกตการณ์การเจรจาข้อเรียกร้อง ช่วยแนะแนวทางการเจรจาหลักสุจริตใจ ภายใต้หลักคิด"รักษาระบบทวิภาคี ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน" จนสามารถยุติบรรลุข้อตกลงในชั้นเจรจากันเอง!!!!
—————————
วันที่ 13 ธ.ค.64 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์เจรจาข้อเรียกร้อง ระหว่างบริษัท ที ดี เอ รับเบอร์ จำกัด กับสหภาพแรงงาน ทีดีเอ ครั้งที่ 5 ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ และจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งมีอายุข้อตกลงฯ 1 ปี ดังนี้
1.โบนัสประจำปี 2.2 เดือน
2.การปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี 3.2% บวกเงินเพิ่ม 3,500 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 4,050,320 บาท
ทั้งนี้ สสค.พระนครศรีอยุธยา ได้เฝ้าระวังสถานการณ์การยื่นข้อเรียกร้องและตั้งทีมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ในชั้นการเจรจากันเองและประสานทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำโดยให้ทั้งสองฝ่ายยึดหลักสุจริตใจในการเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในหลักคิด"รักษาระบบทวิภาคี ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน"โดยสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้และเป็นการสร้างบรรยากาศเกิดภาพแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมพัฒนาผลิตภาพแรงงาน(Productivity)ในสถานประกอบการของตนได้ดี
#สสค.อยุธยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2564
__________________________
วันที่ 13 ธ.ค. 64 เวลา 08.00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ งาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
#สสค.อยุธยา ติวเข้ม!!! Workshop นายจ้าง จัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ upgrade โรงงานสีขาว สู่ ระบบ“ มยส.” !!!
—————————
วันที่ 9 ธ.ค.64 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมคลาสิคคามิโอ พระนครศรีอยุธยา โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนายจ้าง/ฝ่ายบุคคลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบกิจการ จำนวน 40 คน
ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ชี้แจงนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับการดำเนินการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจการ โดยนำเอาระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาวไปดำเนินการและพัฒนาจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ แนวทางการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและโครงการโรงงานสีขาว และการดำเนินการตามมาตรการคืนคนดีสู่สังคมภายใต้ขอบเขตกฎหมายแรงงาน
#สสค.อยุธยา ขับเคลื่อนแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก!!! จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วย “การรักษาระบบทวิภาคี ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน” นายจ้าง/สหภาพแรงงาน จับมือร่วมลงนามสร้างแรงงานสัมพันธ์ชื่นมื่น!!!
—————————
วันที่ 9 ธ.ค. 64 เวลา 08:30 -10:30 น. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(นายนิยม สองแก้ว) มอบหมายให้นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก หลักคิด”รักษาระบบทวิภาคี ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน”(Bilateral Labour Relations)หรือ BLR.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมคาสสิค คามิโอ อยุธยา มีนายจ้างหรือผู้แทนระดับบริหารของสถานประกอบกิจการและประธานสหภาพแรงงาน/ผู้นำแรงงาน ร่วมลงนามเป็นการนำร่องจำนวน 15 แห่ง/สหภาพแรงงาน โดยมีสักขีพยานประกอบด้วยภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน/ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคบ้านหว้า /นิคมฯบางปะอิน ภาคเอกชน ประกอบด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/ประธานชมรมบริหารงานบุคคลอยุธยา/ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอยุธยา/ผู้บริหารสถานประกอบการขนาดใหญ่ อาทิ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล สตรอเรท จำกัด /บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่าหลักคิดในการรักษาระบบทวิภาคี ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน เกิดจากการสนทนาแนวทางสร้างสรรค์ระดมความคิดเห็นและมุมมอง ระหว่างสหภาพแรงงานและนายจ้าง จนความเห็นดังกล่าวได้ตกผลึกและมีมุมมองเป็นไปทิศทางเดียวกัน นำมาซึ่งเจตนารมณ์ร่วมกันที่ทั้งสองฝ่ายจะรักษาระบบทวิภาคีไม่มีข้อพิพาทแรงงานและเป้าหมายดำเนินการให้เกิดกระแส “Impact “ นำไปสู่การพัฒนาหลักคิดขยายผลในสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป
กสร.อยุธยาNEWS | ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
#สสค.อยุธยา ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ติดตามผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาของเดือนที่ผ่านมา
———————————————
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2564 พร้อมเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ฯ โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงเรื่องสรุปผลการเข้าร่วมประชุม อบรม/สัมมนา ของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม/สัมมนาให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและปฎิบัติ
ทั้งนี้ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และแผนการปฏิบัติงานเดือนธันวาคมพ.ศ.2564

รับเรื่องร้องทุกข์ สำหรับนายจ้างและลูกจ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 19/09/2022

วันที่ 19 ก.ย. 65 เวลา 08.30น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประจำปี 2565 เพื่อรับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรี เนื่องด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ได้ติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆในการเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยนชน ปี 2565 ประเภท ภาครัฐ ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ระดับ ดี

17/09/2022

ค่าจ้างขั้นต่ำปี 65

ขึ้นสูงสุด 354 บาท
ต่ำสุด 328 บาท
มีผล 1 ตุลาคมนี้

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 13/09/2022

#สสค.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2565
----------

วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายไพรัตน์ เพชรยวน) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนักด้านความปลอดภัยในการ ใช้ชีวิตประจำวัน ในสถานศึกษาเพื่อจะก้าวสู่สังคมวัยทำงานได้อย่างมีคุณภาพและปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัย ในปีนี้มีสถานศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 48 แห่ง ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งสิ้น 33 แห่ง เป็นรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จำนวน 28 แห่ง และรางวัลเกียรติบัตรชมเชย จำนวน 5 แห่ง

12/09/2022

#สสค.พระนครศรีอยุธยา คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยนชน ประจำปี 2565
————————————————
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยนชน ประจำปี 2565 ประเภท ดี
ในส่วนขององค์กรภาครัฐ (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) ภายหลังจาก ได้เข้ารับการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน Site Visit Review ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 โดยคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ให้องค์กรอื่น ๆ
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 06/09/2022

#สสค.อยุธยา ร่วมกับ สสส. และการนิคมฯขับเคลื่อนสถานประกอบกิจการในพื้นที่อยุธยาให้เป็นสถานประกอบกิจการปลอดควันบุหรี่
——————

วันนี้(6 ก.ย. 65) เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
“กฎหมายบุหรี่ เครื่องมือช่วยให้ที่ทำงานปลอดภัยและปลอดควัน” ณ ห้องประชุมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา โดยความร่วมมือกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สสส.)และสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ อางคาสัย กล่าวว่า สสค.อยุธยา มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่อยุธยาเป็นสถานประกอบกิจการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดควันบุหรี่ ตอบสนองวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมารวมทั้งสิ้น 100 คน จากสถานประกอบกิจการ 64 แห่ง

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 02/09/2022

#สสค.อยุธยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสสาขาอมตะนคร)จังหวัดชลบุรี

——————————————————
วันที่ 2 ก.ย.65 เวลา 15:00 น.
นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดโครงการแรงงานพันธ์ดี ตามเศรษฐกิจพอเพียง นำผลผลิตที่เหลือ จากการบริโภคของลูกจ้างไปจำหน่ายผลผลิตให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการแรงงานพันธ์ดี โดยมีสถานประกอบกิจการ จำนวน 10 แห่ง ณ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสสาขาอมตะนคร)
จังหวัดชลบุรี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 02/09/2022

วันนี้( 2 กันยายน 2565) เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสุทธดา สิงห์ท้วม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมการเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำในเขตนิคมและสวนอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด(นายไพรัตน์ เพชรยวน) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผ.อ.การนิคมและผู้จัดการสวนอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสถานประกอบกิจการ 200 แห่ง การประชุมดังกล่าวเพื่อแจ้งสถานการณ์น้ำและแนวทางในการป้องกันน้ำเพื่อไม่ให้กระทบกับโชนอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผอ.การนิคมและผู้จัดสวนอุตสาหกรรมแต่ละแห่ง ได้นำเสนอถึงแผนการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์หากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่สร้างความมั่นใจและคลายความกังวลให้กับสปก.ที่ตั้งอยูในนิคมและสวนอุตสาหกรรม
ในส่วนของสำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง ดังนี้
1.ให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดขัดต่อข้อบังคับหากในกรณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้รับผล
กระทบเป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือไปทำงานสาย 2.ขอให้นายจ้างจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์
3.ขอให้ คปอ.จป.ได้ร่วมมือปฎิบัติตามแผนฯ และตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักร อาคารสถานที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
นอกนี้ได้นำแผนเผชิญเหตุเสนอเป็นตัวอย่างและแนวทางให้แก่ผู้แทน สปก.ที่เข้าร่วมประชุมไปปรับใช้ตามบริบทในพื้นที่ของ แต่ละ สปก.

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 02/09/2022

#สสค.อยุธยา ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจสารเสพติดลูกจ้าง มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด!!
——————

วันนี้ (31 ส.ค. 65) เวลา 8.30 - 12.00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวณัฐณิชา บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสารเสพติดลูกจ้างของบริษัท จีเอ็มซีซี แอนด์ เวลลิ่ง แอพพลายแอนซ์ คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า จากการตรวจสารเสพติดลูกจ้างจำนวน 374 คน โดยการซับเหงื่อ พบลูกจ้างติดสารเสพติด 6 คน โดยบริษัทฯ จะพาลูกจ้างไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง และหากผลยืนยันพบสารเสพติด บริษัทฯ ให้โอกาสลูกจ้างเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและติดตามผลเพื่อไม่ให้กลับมาติดสารเสพติดอีก
ทั้งนี้ การตรวจสารเสพติดในครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 01/09/2022

#สสค.พระนครศรีอยุธยา คุ้มครองสิทธิ ลูกจ้างต่างด้าวที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม!!!

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00 - 18.15 นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานตรวจแรงงาน ให้การช่วยเหลือลูกจ้างต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 18 คน บริษัท ทีพี นครหลวง ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 199/3 หมู่ 1 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างหยุดงานและรวมตัวเพื่อเรียกร้องค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายไม่ครบ ลูกจ้างทั้งหมดได้ยื่นคำร้อง (คร.7) เพื่อเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและโดยเร็วต่อไป

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 01/09/2022

#สสค.อยุธยาร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.อย.) ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
————————

วันนี้ (1 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น.นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวณัฐณิชา บรรดาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.อย.) ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 30/08/2022

#สสค.อยุธยา เข้ากำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ!!!
——————

วันนี้(30 ส.ค. 65) 11.00 น. – 12.00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางพิกุล เฉลยโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอัจฉรา ยวงแดง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กำกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (พระนครศรีอยุธยา 2) ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันและแก๊ส LPG ของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ที่ 8 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีลูกจ้างทั้งหมด 14 คน
พบว่า หน่วยฝึกบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0001 เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมฯมีลูกจ้างเข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ100%
พนักงานตรวจความปลอดภัย ได้มีข้อแนะนำเพิ่มเติมโดยให้บริษัทฯ เพิ่มการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์สายน้ำดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เพิ่มการทบทวนแผนการฝึกซ้อมฯ ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง และได้กำชับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 30/08/2022

#สสค.อยุธยา ส่งเสริมแคมเปญ “Anti Fire” เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
——————

วันนี้ (30 ส.ค. 65) 09.00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางพิกุล เฉลยโภชน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอัจฉรา ยวงแดง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าส่งเสริมโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 แห่ง ให้เข้าร่วมกิจกรรม “มาตรฐานโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนาปลอดภัย”
จากการเข้าส่งเสริมฯ มีโรงแรมสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 แห่ง ทั้งนี้ พนักงานตรวจความปลอดภัยได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลของกิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงแรมได้รับทราบและเข้าใจ พร้อมกับให้โรงแรมได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินมาตรการความปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการรณรงค์และพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและสถานที่จัดประชุมสัมมนา ทั้งนี้ พนักงานตรวจความปลอดภัยจักได้ติดตามผลการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 30/08/2022

#สสคอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน สิงหาคม 2565
——————————————————

วันที่ 30 ส.ค.65 เวลา 09:30 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ได้กล่าวถึง พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการดำเนินการ 1 จังหวัด 1ศูนย์การเรียนรู้ ยังแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในประชุม

27/08/2022

ค่าจ้างขั้นต่ำปี 65 ขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำสุด 328 บาท มีผล 1 ตุลาคมนี้ อ่านต่อได้ที่…https://www.mol.go.th/news/เคาะแล้ว-ค่าจ้างขั้นต่ำปี-65-ขึ้นสูงสุด-354-บาท-ต่ำสุด-328-บาท-มีผล-1-ตุลาคมนี้

ค่าจ้างขั้นต่ำปี 65 ขึ้นสูงสุด 354 บาท ต่ำสุด 328 บาท มีผล 1 ตุลาคมนี้ อ่านต่อได้ที่…https://www.mol.go.th/news/เคาะแล้ว-ค่าจ้างขั้นต่ำปี-65-ขึ้นสูงสุด-354-บาท-ต่ำสุด-328-บาท-มีผล-1-ตุลาคมนี้

🌐 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน : www.mol.go.th
👍🏻 Facebook : กระทรวงแรงงาน www.facebook.com/ThailandMOL
Facebook : PR MOL www.facebook.com/PRMOL.official
🎥 YouTube channel : PR MOL
🔵 Twitter : @pr_mol2021
🎵 Tiktok : mol_labour

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 25/08/2022

#สสค.อยุธยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม
——————————————————

วันที่ 25 ส.ค.65 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม
โดยมีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงาน นโยบายจังหวัด การบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน
พร้อมทั้งการดำเนินการตามข้อสั่งการต่างๆ ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุม

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 24/08/2022

#สสค.อยุธยา ขับเคลื่อนกิจกรรม “มยส. มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ”!!!
-----------------------------------------------------
วันนี้ (24 ส.ค. 65) เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายไพรัตน์ เพชรยวน) มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ดำเนินการทำหน้าที่ประธานแทน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภาค 1 และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในการประชุมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้รายงานผลการดำเนินการด้านยาเสพติดในปีงบประมาณ 2565 โดยในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานฯ ได้รับเป้าหมายการดำเนินตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการจนกระทั่งผ่านเกณฑ์ มยส. จำนวน 12 แห่ง ผลการดำเนินการมสถานประกอบกิจการแจ้งความจำนงขอรับการตรวจประเมินฯ จำนวน 16 แห่ง ซึ่งเป็นการต่ออายุรับรอง 15 แห่ง สมัครใหม่ 1 แห่ง จากการประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ทั้ง 16 แห่ง

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 23/08/2022

#สสค.อยุธยา เข้ารับการตรวจประเมิน Site Visit Review องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

——————————————————
วันที่ 23 ส.ค.65 เวลา 13:00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสุทธดา สิงห์ท้วม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน Site Visit Review ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting
โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 และผ่านการประเมินในขั้นตอนเอกสาร และเข้ารับการประเมิน Site visit โดยคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จะถูกนำเสนอให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ต่อไป

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 17/08/2022

#สสค.อยุธยา เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2565
____________________________

วันนี้ (17 ส.ค. 65) เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting Application ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุม

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 17/08/2022

#ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา(ศป.รส.)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน!!

วันที่ 15 - 16 ส.ค. 65 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ปฎิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ฯ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.การอภิปราย "เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์การทำงานแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019" โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา
2.การบรรยายพิเศษ "นโยบายแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน" โดย นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3.ประชุมกลุ่ม "กลยุทธ์และมาตรการการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ"
4.ประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม
โดยคณะกรรมการศูนย์ฯ 16 จังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมประชุม 62 คน ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี

Photos from สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post 12/08/2022

#สสค อยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
——————————————————
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๙o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแค่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 9.30 น. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย "๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ " เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและสร้างความสามัคคี ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธี ในกิจกรรมดังกล่าว เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย https://www.youtube.com/watch?v=dcMLYfznNUY------------------------🌐 Gmail : ayutthaya@labour.ma...
!!!สสค.อยุธยา “เร่ง speed “รับ/วินิจฉัยคำร้อง(คร.7)ลูกจ้างแม่บ้านทำงานไม่ได้รับค่าจ้าง!!!https://youtu.be/52KrHy1iH6Q
#สสค.อยุธยาจัดงาน วันแรงงานแห่งชาติ 2565 ภายใต้ชื่องาน“แรงงานอยุธยา ร่วมใจ แบ่งปัน สู่วิถีพอเพียง”https://youtu.be/AWqF9...
#สสค.อยุธยา /ศปข.1 จับมือภาคีเครือข่าย จัดงาน “12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ครบรอบ 36 ปี ประจำปี 256...
#สสค.อยุธยา ขับเคลื่อน “แรงงานสัมพันธ์เชิงรุก” เปิดเวทีสนทนาหารือแนวทางสร้างสรรค์สัมพันธ์แรงงาน กับผู้นำสหภาพแรงงานอยุธย...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
Ayutthaya
13000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
อังคาร 08:30 - 18:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ayutthaya (แสดงผลทั้งหมด)
HRD รพ.พระนครศรีอยุธยา HRD รพ.พระนครศรีอยุธยา
อู่ทอง
Ayutthaya, 13000

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน
Ayutthaya, 13000

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอย?

ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนค ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนค
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอย
Ayutthaya, 13000

หน่วยงานราชการ

RTP Cyber Village ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา RTP Cyber Village ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
Ayutthaya

หน่วยงานราชการ

โรงเรียนปากกรานพิทยา โรงเรียนปากกรานพิทยา
Ayutthaya, 13000

โรงเรียนปากกรานพิทยาข่าวประชาสัมพ?

กองบริหารงานบุคคล มทร.สุวรรณ กองบริหารงานบุคคล มทร.สุวรรณ
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุ
Ayutthaya, 13000

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความม สำนักงานพัฒนาสังคมและความม
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอย
Ayutthaya, 13000

เพจประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังค?

งานจราจรสถานีตำรวจภูธรบางป งานจราจรสถานีตำรวจภูธรบางป
Ayutthaya, 13180

ประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารให้คำป?

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
53 หมู่ 2 ถนนป่าโทน ตำบลประตูชั
Ayutthaya, 13000

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศร
Ayutthaya, 13000

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอย?

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาแล กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาแล
Ayutthaya, 13000

เพจทางการของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศา

แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาช แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาช
2 หมู่ 3 หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
Ayutthaya, 13000