องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

ความคิดเห็น

🔔ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต.
✅ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภา อบต./นายก อบต.
แล้วไปลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 28พ.ย.2564
👇👇👇หากไม่มีชื่อแจ้ง เพิ่ม-ถอนชื่อกับนายทะเบียนอำเภอ
คลิก>>https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
25​ ตุลาคม
อบต.พุ​ขาม
เปิดทำการ​ปกติ
15 ตุลาคม
วันนี้วันสุดท้าย
สมัครรับเลือกตั้ง
นายก อบต. และ สมาชิก อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม**
**สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม**
ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. - 16.30 น.
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.พุขาม
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.พุขาม โทร.056-792-770
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม**
**สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม**
ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. - 16.30 น.
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.พุขาม
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.พุขาม โทร.056-792-770

https://youtu.be/oT9l_lg5wbY
วันที่ 28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.พุขาม ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนหมู่ที่ 1,2,4,5,9 และพื้นที่บริเวณใกล้แม่น้ำป่าสักที่ประสบภัยมวลน้ำเหนือหลากเข้าท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพุขาม
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ อบต.พุขาม ได้ตั้งโรงครัวผลิตอาหารกล่องและออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนหมู่ที่ 1,2,4,5 และพื้นที่บริเวณใกล้แม่น้ำป่าสัก ที่ประสบภัยมวลน้ำเหนือหลากเข้าท่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

27/10/2022
Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 23/10/2022

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม มอบหมายให้ สิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัด.อบต พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานพิธีหน้าศาจสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 20/10/2022

วันที่ 20 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้ทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 6 บ้านหนองสมบรณ์ โดยนายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ชาวบ้าน ม.6 ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันนำยางมะตอยปะหลุมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองสมบูรณ์ ม.6 และใช้รถบดอัดให้ยางมะตอยหนาแน่น เพื่อให้ชาวบ้าน ม.6 สัญจรได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ต้องขอขอบคุณชาวบ้าน ม.6 ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านในครั้งนี้ครับ/ค่ะ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 19/10/2022

วันที่ 19 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้ทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าตลาด ม.4-5 โดยนายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร พร้อมด้วย สิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัด.อบต พุขาม พนักงาน กองช่าง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ม.4 ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันนำยางมะตอยปะหลุมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านและบริเวณหน้าตลาด ม.4-5 และใช้รถบดอัดให้ยางมะตอยหนาแน่น เพื่อให้ชาวบ้าน ม.4-5 และชาวบ้านหมู่อื่นๆ สัญจรได้อย่างสะดวกมากขึ้น

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 18/10/2022

วันที่ 18 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้ทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สายพุขาม-รวมทรัพย์ โดยนายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร พร้อมด้วย สิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัด.อบต พุขาม พนักงาน กองช่าง ร่วมกับ ชาวบ้าน ม.10 ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันนำยางมะตอยปะหลุมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านหินดาด ม.10 และใช้รถบดอัดให้ยางมะตอยหนาแน่น เพื่อให้ชาวบ้าน ม.10 และชาวบ้านหมู่อื่นๆ สัญจรได้อย่างสะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ต้องขอขอบคุณชาวบ้าน ม.10 ที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านในครั้งนี้ครับ/ค่ะ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 18/10/2022

วันที่ 17 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามร่วมกับชาวบ้าน ม.9 ได้ซ่อมแซมปรับพื้นผิวถนนที่ชำรุดบริเวณเส้นทางเข้าบ้านหนองกระทุ่ม โดยใช้ยางมะตอยปะหลุมและใช้รถบดอัดเพื่อให้ชาวบ้านและรถที่สัญจรผ่านใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
โดยนายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามพร้อมคณะผู้บริหาร และ ส.อบต ม.9 ได้ลงพื้นที่ตรวจดูงานและให้กำลังใจชาวบ้านที่มาร่วมซ่อมแซมถนนในครั้งนี้

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 13/10/2022

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น.
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพิธีหน้าศาจสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 13/10/2022

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น.
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้มอบหมายให้ นายสำเร็จ เหล็กประสุข หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ วัดประชานิมิตร อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 12/10/2022

วันที่12ตุลาคม2565ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ครั้งที่2/2565 ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เป็นประธานในการประชุม

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 10/10/2022

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร ได้มอบหมายให้ นายธนาชัย ดาวแจ้ง
นายบรรจง ดวงมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ออกแจกแว่นตาให้กับผู้ที่มาตรวจคัดกรองสายตาและวัดแว่นสายตา ประจำปีงบแระมาณ 2565 ซึ่งโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพุขาม ที่ไม่มีเวลาไปตรวจที่โรงพยาบาล และไปตัดแว่นที่ร้าน
หากท่านใดที่ยังไม่ได้รับแว่นที่ท่านได้มาลงชื่อตัดไว้ ให้มารับได้ที่ กองสาธารณสุข อบต.พุขาม เวลา 09.00-16.30 ครับ/ค่ะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ 05/10/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) รายละเอียดปรากฏตามลิ้งด้านล่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ อบต. พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ 05/10/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) รายละเอียดปรากฏตามลิ้งด้านล่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเ อบต. พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

05/10/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดตามลิ้งด่านล่าง
https://www.phukham.go.th/news_detail.php?hd=4&doIP=1&checkIP=chkIP&id=33722&checkAdd=chkAd&dum=43169_ypk

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 04/10/2022

วันที่ 4 ตุลาคม 2565
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ผอ.กองช่าง
ได้สำรวจพื้นที่และปรับแก้ไขพื้นที่ให้สม่ำเสมอ ณ.หน้าตลาดพุขาม ม.4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหา 03/10/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ราละเอียดปรากฏตามลิ้งด้านล่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหา อบต. พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 01/10/2022

วันที่ 30 กันยายน- 1 ตุลาคม
ธนาคารออมสินสาขาตลาดพุเตยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
โดยนายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
ได้มอบหมายให้ สิบเอกวินัย ยูรขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พร้อมด้วยคณะทำงานออกตรวจสอบและมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ประชาชนฝั่งริมแม่น้ำหมู่ที่ 1,2,4,5

Photos from ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post 29/09/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์'s post

28/09/2022

🌪🌪 อุตุฯ คาด “โนรู” เข้าไทย 4 ทุ่มคืนนี้ ทำฝนหนัก 14 จังหวัดอีสาน

🌧🌧 ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คาดพายุไต้ฝุ่นโนรูจะเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแนวของ จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี ประมาณเวลา 22.00 น. คืนวันนี้ (28 ก.ย.65) จากนั้นจะลดระดับเป็นดีเปรสชัน ทำให้ฝนตกบริเวณกว้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.มุกดาหาร จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.นครราชสีมา จ.มหาสารคาม จ.ขอนแก่น จ.สกลนคร จ.อุดรธานี และจ.ชัยภูมิ

⏩ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/123658
----------------------
✨Website : www.prd.go.th
🌟Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
⚡️YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 27/09/2022

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢📢
แจ้งเตือนรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนกำลังแรง “โนรู (NORU)” ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพุขามเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ครับ/ค่ะ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 26/09/2022

วันที่ 26 กันยายน 2565
เนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลพุขาม บริเวณ ม.1,2,4,5, และ 9
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม นำทีมโดย
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน.อบต ทุกคน ร่วมทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบริเวณพื้นที่ตำบลพุขาม
#หากต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ 061-9717701
เอาใจช่วยชาวพุขามทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 26/09/2022

แจ้งประชาสัมพันธ์
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลพุขามที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนของตนเองได้
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
ติดต่อที่ 061-9717701

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 22/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ครั้งที่ 2/2565 ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในการประชุม

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 22/09/2022

วันที่ 21 กันยายน 2565
สตรีสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน (สตรีสัญจร) 14 ตำบล อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก นายปกรณ์ ตั้งใจตรง
นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
สตรีสัญจร (strong women) พร้อมด้วย นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุเตย ประธานคณะกรรมพัฒนาสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งกรรมการบทบาทสตรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้
หลังจากนั้น ได้ชมการแสดงพลังของกลุ่มสตรีตำบลพุขาม และเยี่ยมชมบูธสินค้าของกลุ่มสตรี ทั้ง 14 ตำบล
และร่วมปลูกต้นไม้หลุมพอเพียง พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสตรีแต่ละตำบลเข้าร่วมงานสตรีสัญจร (strong women)
ณ.โดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

12/09/2022

📌ปภ. แจ้ง 23 จังหวัด เฝ้าระวังระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง
และน้ำล้นตลิ่ง ช่วงวันที่ 11-13 กันยายน 2565
👉11 ก.ย.65 เวลา 22.10 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่อง น้ำท่า และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 37/2565 ลงวันที่ 11 กันยายน 2565 แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2565 ดังนี้
👉1.พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก น้ำท่วมขัง
ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอเมืองฯ ปาย ปางมะผ้า ขุนยวม แม่สะเรียง สบเมย แม่ลาน้อย) เชียงราย (อำเภอเวียงป่าเป้า แม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่สรวย แม่จัน) เชียงใหม่ (อำเภอเชียงดาว ฝาง ไชยปราการ จอมทอง แม่แจ่ม ฮอด อมก๋อย ดอยสะเก็ด) น่าน (อำเภอบ่อเกลือ แม่จริม สันติสุข) ลำปาง (อำเภอเมืองฯ เกาะคา แจ้ห่ม) ลำพูน (อําเภอลี้ แม่ทา ป่าซาง) พะเยา (อำเภอเมืองฯ เชียงคำ ปง จุน ภูซาง ดอกคำใต้) แพร่ (อำเภอวังชิ้น สอง ลอง ร้องกวาง) อุตรดิตถ์ (อำเภอน้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก ท่าปลา) พิษณุโลก (อำเภอนครไทย ชาติตระการ) เพชรบูรณ์ (อำเภอเมืองฯ หล่มสัก วิเชียรบุรี) ตาก (อำเภอท่าสองยาง พบพระ อุ้มผาง แม่สอด) และนครสวรรค์ (อำเภอไพศาลี ตากฟ้า ท่าตะโก ตาคลี หนองบัว)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อำเภอวังสะพุง) ชัยภูมิ (อำเภอเมืองฯ ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เทพสถิต บ้านเขว้า) นครราชสีมา (อำเภอโนนไทย เมืองนครราชสีมา โนนสูง)
ภาคกลาง จังหวัดสระแก้ว (อำเภอเมืองฯ โคกสูง อรัญประเทศ) ระยอง (อำเภอแกลง) จันทบุรี (อำเภอท่าใหม่ มะขาม) และตราด (อำเภอเขาสมิง บ่อไร่)
👉2. พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขาของแม่น้ำสาย แม่น้ำกก แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก
แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเลย แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำนครนายก แม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำตราด
👉3. พื้นที่เฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) 10 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาและแม่มอก จังหวัดลำปาง บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ อ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อ่างเก็บน้ำลำตะคองและมูลบน จังหวัดนครราชสีมา อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและขนาดกลางมีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ
👉กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) จึงได้แจ้งให้ 23 จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ และจัดการจราจรทางน้ำให้เหมาะสม พร้อมทั้งให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด
👉ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป/////

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 12/09/2022

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลพุขาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วีรวัฒน์ปวร จิตจูง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
-บทบาทขอผู้นำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-การจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชน
-การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติด
-การบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โดย นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เป็นประธานเปิดพิธีและได้กล่าวถึงปัญหาของยาเสพติด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลพุขาม สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และพนักงาน อบต. เข้าร่วมอบรม โดยนายสำเร็จ เหล็กประสุข หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้
การอบรมในครั้งนี้ได้ทำการบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลพุขาม ร่วมกับ นายโกศล วงษ์สุนทร กำนันตำบลพุขาม และผู้นำทั้ง 10 หมู่บ้าน ณ.อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

12/09/2022

www.phukham.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 19-27 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางเว็บไซต์ www.phukham.go.th หัวข้อ ข่าวสาร เมนู ข่าวสรรหาบุคลากร หรือทางหลายเลขโทรศัพท์ 0 5679 2770 หรือสามารถคลิ๊กลิ้งด่านล่างเพื่อดูรายละเอียดฯ https://www.phukham.go.th/news_detail.php?hd=4&doIP=1&checkIP=chkIP&id=33221&checkAdd=chkAd&dum=43169_ypk

www.phukham.go.th

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 08/09/2022

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้จัดโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
กองสาธารณสุขฯ อบต.พุขาม จึงได้ติดต่อประสานงานร้านแว่นตาให้มาวัดสายตาเพื่อทำการตัดแว่นให้ผู้คัดกรองเบื้องต้นจากรอบที่แล้ว
โดย นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุสอบถามปัญหาพูดคุยกับผู้ที่มาตัดแว่น โดยลงพื้นที่ ม.1,2,3,8,9,10 โดยจะตัดแว่นให้ แก่ผู้ที่คัดกรองสายตารอบที่แล้ว โดยการตัดแว่นในครั้งนี้เป็นโครงการที่ อบต.พุขาม ตัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 07/09/2022

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้จัดโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
กองสาธารณสุขฯ อบต.พุขาม จึงได้ติดต่อประสานงานร้านแว่นตาให้มาวัดสายตาเพื่อทำการตัดแว่นให้ผู้คัดกรองเบื้องต้นจากรอบที่แล้ว
โดย นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุสอบถามปัญหาพูดคุยกับผู้ที่มาตัดแว่น โดยลงพื้นที่ ม.4,5,6,7 โดยจะตัดแว่นให้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน แก่ผู้ที่คัดกรองสายตารอบที่แล้ว โดยการตัดแว่นในครั้งนี้เป็นโครงการที่ อบต.พุขาม ตัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบล พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ อบต.พุขาม 05/09/2022

องค์การบริหารส่วนตำบล พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ อบต.พุขาม

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามราลละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 056 792770 หรือทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ในหัวข้อ ข่าวโอนย้าย/รับสมัครพนักงาน หรือตามลิ้งด้านล่าง..........

องค์การบริหารส่วนตำบล พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ อบต.พุขาม อบต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ , องค์การบริหารส่วนตำบล พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ , เว็บไซต์ อบต.พุขาม...

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 27/08/2022

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้จัดโครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
กองสาธารณสุขฯ อบต.พุขาม จึงได้ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวิเชียรบุรีเป็นผู้วินิจฉัยและตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงทางการมองเห็นของตำบลพุขามนำทีมโดย ดร.วีรวัฒน์ปวร จิตรจูง (หมอป้อม)
และทีมพยาบาล จำนวน 10 ท่าน ได้ให้ความอนุเคราะห์ทำการตรวจคัดกรองสายตาในครั้งนี้
โดย นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุสอบถามปัญหาในการมาตรวจคัดกรองทางการมองเห็น และทำการตรวจคัดกรองทางการมองเห็นกับทางทีมแพทย์ จากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมตรวจคัดกรองสายตา จำนานกว่า 500 คน ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลพุขาม โดยทีมแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและทำการนัดให้ผู้ที่มาคัดกรองเบื้องต้นมาตัดแว่นอีกครั้ง
ทางกองสาธารณสุข อบต.พุขาม ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ทีมงาน อสม.ตำบลพุขาม เจ้าหน้าที่ อบต. ที่ร่วมกันคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น จัดลำดับคิวในการเข้าตรวจคัดกรองสายตา จึงทำให้การคัดกรองสายตาในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี
#สามารถติดตามข่าวสารการนัดตัดแว่นอีกครั้งได้ที่เพจองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 25/08/2022

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ร่วมกับโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ #ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
1.ดร.วีรวัฒน์ปวร จิตรจูง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
2.นายสถิตย์ อ้นใจหาญ อาจารย์วิทยาการกลุ่มสัมพันธ์
ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา,ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,ความรู้เรื่องการปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ซึ่ง นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดพิธี พร้อมด้วย ผอ.อรทัย อินการทุม คณะผู้บริหาร คณะครู สมาชิก.อบต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย พนักงาน เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมลงนาม MOU ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยมี สิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัด.อบต เป็นผู้กล่าวรายงาน และการอบรมในครั้งนี้มี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จากโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เข้าร่วมอบรม ณ. หอระชุมโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 20/08/2022

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อ #เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
1.นางฐิติวรรณ คำซื่อตรง ท้องถิ่นอำเภอวิเชียรบุรี
2.นางธนิดา บุญสูง ท้องถิ่นอำเภอบึงสามพัน
ในการให้ความรู้ในครั้งนี้
ซึ่ง นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม โดยมี สิบเอกวินัย ยูรขุนทด ปลัด.อบต เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 19/08/2022

วันที่ 19 สิงหาคม 2565
เนื่องจาก นายบุญเลิศ โมทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้ติดต่อประสานงานเพื่อรับบริจาคโลงศพและผ้าขาวห่อศพ จากวัดเจดีย์หอย จ.ปทุมธานี นั้น ทางวัดได้มอบโลงศพจำนวน 66 โลง ผ้าขาวจำนวน 200 กว่าผืน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามและได้นำมาส่งมอบให้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
โดยมี นายบุญเลิศ โมทิม ประธานสภาฯ
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก.อบต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย เป็นผู้รับมอบ
อีกทั้ง อบต.พุขาม ได้ส่งมอบโลงศพ จำนวน 24 โลง ผ้าขาวจำนวนหนึ่ง ให้กับกู้ชีพพงไล้ 16 อ.ศรีเทพ และส่วนที่เหลือได้เก็บไว้ที่วัดหนองสมบูรณ์
#หากท่านใดต้องการติดต่อรับโลงศพสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม
หรือติดต่อกู้ชีพ.อบต.พุขาม โทร:0619717701

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 17/08/2022

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
สืบเนื่องจากวันที่ 15-16 สิงหาคม มีพายุฝนฟ้าคะนอง(พายุมู่หลาน) ทำให้ถนนบริเวณ ม.1 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านพุขาม) เกิดการท่วมขังรอการระบาย
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่ ส.อบต ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณน้ำท่วมขัง และได้ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังร่วมกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้แก้ปัญหาในพื้นที่บริเวณนี้มาหลายครั้งแต่เป็นปัญหาที่แก้ไม่ขาด ทั้งนี้จะให้กองช่างดำเนินการสำรวจเส้นทางน้ำเพื่อวัดระยะวางท่อระบายน้ำเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวให้เร็วที่สุด

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 17/08/2022

วันที่ 17 สิงหาคม 2565
เนื่องจาก วันที่ 12 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้จัดกิจกรรมตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้คณะสงฆ์มีความประสงค์ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการของตำบลพุขาม
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งและได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ตำบลพุขาม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.9 และ ม.10
#ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามขอนุโมธนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรในครั้งนี้

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 16/08/2022

วันที่ 16 สิงหาคม 2565
เนื่องจาก วันที่ 12 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้จัดกิจกรรมตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้คณะสงฆ์มีความประสงค์ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการของตำบลพุขาม
นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ จัดสรรข้าวสารอาหารแห้งเป็นชุด จำนวน 40 ชุด และได้ลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งและได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ตำบลพุขาม ม.6 บ้านหนองสมบูรณ์ ม.7 บ้านโคกสง่า และ ม.8 บ้านหนองหวาย และหมู่อื่นๆจะนำไปมอบให้ในวันต่อไป
#ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามขอนุโมธนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรในครั้งนี้

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 12/08/2022

วันที่ 12 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้จัดกิจกรรมตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดย นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกฯ อบต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนันตำบลพุขาม สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลพุขามเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่แม่ดีเด่นจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
1.นางพรลภัส รัตนบัวพา หมู่ที่ 1
2.นางภัชราพร วิเชียร หมู่ที่ 2
3.นางบังอร อัครคีรัตนะ หมู่ที่ 3
4.นางพรพรรณ อ่อนนุ่ม หมู่ที่ 4
5.นางสาวฉวีวรรณ จงจิตร หมู่ที่ 5
6.นางหทัยรัตน์ อุปรัง หมู่ที่ 6
7.นางสาวสมศรี แก้วดี หมู่ที่ 7
8.นางประไพ ขวัญอ่อน หมู่ที่ 8
9.นางสวิง ชัยมาส หมู่ที่ 9
10. นางวันเพ็ญ เผือกแพ้วพงษ์ หมู่ที่ 10
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 11/08/2022

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้จัดโครงการ "plus One Blood Donation , More Blood More live ซึ่งจะออกรับบริจาคโลหิตจาก ประชาชนในพื้นที่ ตำบลพุขาม
นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วย นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม คณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมให้กำลังใจสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 08/08/2022

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนตำบลพุขาม เรื่องการแจกจ่าย #เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ โครงการจากรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือ 6 เดือนนั้น โดยได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม นำทีมโดย นางวรรณศิริ เชียงส่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์การบริหารด้วยตำบลพุขาม ลงพื้นที่แจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน สิงหาคมและเงินช่วยเหลือ ตกเบิก 4 เดือน ตามหมู่บ้าน ของตำบลพุขาม โดยคาดว่าจะทำการแจกจ่ายครบทั้ง 10 หมู่บ้านในวันที่ 9 สิงหาคม 2565
#หากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม's post 03/08/2022

วันที่ 3 สิงหาคม 2565
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ ประชาชนตำบลพุขาม นายรังสรรค์ เดชะปิยะมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัดฯ ข้าราชการ พนักงาน.อบต เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีนางวรรณศิริ เชียงส่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้กล่าวรายงาน จุดประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบอบรมอาชีพในครั้งนี้คือ การให้ความรู้และสอนวิธีทำผ้ามัดย้อมให้กับประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำตามและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดทำให้เกิดอาชีพ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลพุขามได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านคณะครู กศน.ตำบลพุขาม และ คณะครู กศน.อำเภอวิเชียรบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยการฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ.โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.พุขาม
Amphoe Wichian Buri
67180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30