ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ความคิดเห็น

บรรณารักษ์ฯ เข้าร่วมโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามรอยของพ่อ” พร้อมศึกษาดูงาน และอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาหน่วยงานในสังกัด ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการดำเนินงาน ประสบการณ์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันให้เข้ากับบริบทพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ในระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี / ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย / โรงเล่นเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์เล่นได้) / ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สรวย และแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมต่าง ๆ
ขอบคุณมากค่ะ น้องเพลงชอบมาก ❤️❤️
ได้รับของรางวัลจากกิจกรรมวันเด็กที่ทางเพจห้องสมุดได้จัดขึ้นแล้วค่ะ
วันเด็กแบบนิวนอมอล’64🌈
ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆ ของห้องสมุดประชาชนอู่ทอง ที่ให้หนูได้ร่วมสนุกและจัดส่งของรางวัลน่ารักๆ มาให้นะค่ะ
#วันเด็กสดใสไปกับอู่ทอง
"หล่อสุด ๆ ไปเลยครับ" #วันเด็กสดใสไปกับอู่ทอง
วันเด็กยุคโควิด วันเด็กแบบออนไลน์ #วันเด็กสดใสไปกับอู่ทอง #
เด็กเอ๋ยเด็กดี มาเป็นเด็กพี่ดีกว่ามั้ยน้อง 💚 #วันเด็กสดใสไปกับอู่ทอง
พี่ทรูโทนคับ ซันเดย์ จะไปงานวันเด็ก
#วันเด็กสดใสไปกับอู่ทอง #
หน้าตาซื่อๆ บอกหนูดื้อได้ไง #วันเด็กสดใสไปกับอู่ทอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัด

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 23/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566
นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นางสาวสาวิตรี ปทุมสูติ ครู กศน.ตำบลดอนคา

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
แจกเอกสารความรู้เรื่องต่างๆอ่านออนไลน์
กิจกรรมสแกนอ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านสระกร่าง หมู่ที่ 4
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 23/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นางสาวจนรรจ์ ฉายวงษ์ ครู กศน.ตำบลบ้านดอน
และ นายประสิทธิ์ชัย ทองดี ครู กศน.ตำบลดอนมะเกลือ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
แจกเอกสารความรู้เรื่องต่างๆอ่านออนไลน์
กิจกรรมสแกนอ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ พื้นที่ตำบลบ้านดอน บ้านเลขที่ 413 หมู่ที่ 9
ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 18/08/2023

ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
ได้รับความอนุเคราะห์หนังสือบริจาค

จากรองเง็กไน้ แซ่ลี้ กรรมการสถานศึกษา

เพื่อนำไปเป็นหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
ในตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภออยู่ท่อง

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง ตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 18/08/2023

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ (mini mobile)
by ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง

ได้รับเกียรติ ถ่ายรูปร่วมกับ นายโกเมน จินาวัลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง ตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566
นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
นางสาวชิดชนก ศรีโอฬารบุญ หัวหน้างานอัธยาศัย
และ นางสาวศศิพิมพ์ เชื้อหนองปรง งานอัธยาศัย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้
โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดทำงานประดิษฐ์
(การเรียนรู้สร้างสรรค์ DIY การ์ดป็อปอัพดอกไม้)
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ทองแถม ครู กศน.ตำบลหนองโอ่ง
และ นางทักษพร อินทรเผือก ครูอาสาสมัครฯ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
แจกเอกสารความรู้เรื่องต่างๆอ่านออนไลน์
กิจกรรมสแกนอ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง
หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวชิดชนก ศรีโอฬารบุญ
และ นางสาวศศิพิมพ์ เชื้อหนองปรง งานอัธยาศัย
ร่วมกับ นายกฤษดากร เหล่าประเสริฐ ครู กศน.ตำบลอู่ทอง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้
โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดทำงานประดิษฐ์
(การเรียนรู้สร้างสรรค์ DIY การ์ดป็อปอัพดอกไม้)
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566
นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นายกฤษดากร เหล่าประเสริฐ ครู กศน.ตำบลอู่ทอง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้
โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดทำงานประดิษฐ์
(การเรียนรู้สร้างสรรค์ DIY การ์ดป็อปอัพดอกไม้)
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 09/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566
นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นายสิริวัฒน์ คำประเสริฐ ครู กศน.ตำบลจรเข้สามพัน
และ นางทักษพร อินทรเผือก ครูอาสาสมัครฯ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
แจกเอกสารความรู้เรื่องต่างๆอ่านออนไลน์
กิจกรรมสแกนอ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
หมู่ 14 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566
นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นางสาวจนรรจ์ ฉายวงษ์ ครู กศน.ตำบลบ้านดอน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
แจกเอกสารความรู้เรื่องต่างๆอ่านออนไลน์
กิจกรรมสแกนอ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

08/08/2023

เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ของทุกปี
โดย วันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother's Day
ซึ่งวันนี้ถือตามวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดย ประวัติวันแม่แห่งชาติ เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคน
รำลึกถึงพระคุณของแม่

💙💙คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2566 คือ💙💙
"รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา
และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม
อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด
ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก"
💙💙💙💙💙💙💙

#12สิงหา #วันแม่
#วันแม่แห่งชาติ
-----------------------------------------
⭐️⭐️ ติดตามสาระดีๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย จาก #ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง #ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 🏡📚

08/08/2023

อ่านเล่ม E-Book https://online.pubhtml5.com/iqos/zhvd/

ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2566
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน ก.ค. 2566 - อู่ทอง 03/08/2023

🌏 E-book รายงานจดหมายข่าว 📚
✅ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
💡ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
และห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง 🌻

รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน ก.ค. 2566 - อู่ทอง รายงานจดหมายข่าว ประจำเดือน ก.ค. 2566 - อู่ทอง

03/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย นางชิดชนก หนูทอง ผู้อนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง

มอบหมายให้ น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นายกฤษดากร เหล่าประเสริฐ ครู กศน.ตำบลอู่ทอง
และ นางสาวศศิพิมพ์ เชื้อหนองปรง งานอัธยาศัย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนชาวตลาด มีนิสัยรักการอ่าน
เห็นความสำคัญของการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลอู่ทอง หมู่ 6
ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

03/08/2023

อ่านเล่ม E-Book https://online.pubhtml5.com/iqos/aywu/

✅ เอกสารประกอบการประเมินคัดเลือก
บรรณารักษ์ดีเด่น ประจำปี 2566
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

03/08/2023

ลุ้น เชียงราย - สุพรรณบุรี' ตัวแทนประเทศไทย เข้าชิง 'เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์' ของยูเนสโก ปี 2566 ประกาศผลเดือน ต.ค.นี้
หลัง สุโขทัย - เมืองเพชร นำร่องได้รับการรับรองไปแล้วก่อนหน้านี้
คาดทำให้เมืองเป็นที่รู้จักของ “ นักท่องเที่ยวคุณภาพ “

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอจังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยยื่นเอกสารสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี 2566 โดยจังหวัดเชียงราย ยื่นสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design) และจังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music)
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2566 อพท. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนาและยกระดับเมืองเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ รวม 3 เมือง ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในความดูแลรับผิดชอบของ อพท. และได้ยื่นใบสมัครทั้ง 3 เมือง ได้แก่ จังหวัดน่าน ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts & Folk Art) จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านดนตรี (City of Music) และจังหวัดเชียงราย ด้านการออกแบบ (City of Design) โดยทั้ง 3 เมือง มีรูปแบบการทำงานผ่านกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของแต่ละจังหวัดและบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น
สำหรับการพัฒนาและยกระดับเมืองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการขยายผลจากที่ อพท. ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษที่มีศักยภาพ ให้เกิดการยอมรับในระดับสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ไปสู่เมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดยที่ผ่านมา อพท. ได้ดำเนินการผลักดันเมืองไปสู่ความสำเร็จ ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก หรือ City of Crafts & Folk Art ในปี 2562 และจังหวัดเพชรบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หรือ City of Gastronomy ในปี 2564 ซึ่งทำให้เมืองได้เป็นที่รู้จักของสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ที่ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 295 เมือง จาก 90 ประเทศทั่วโลก เกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และก่อให้เกิดการเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #เมืองสร้างสรรค์

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 27/07/2023

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
และห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
นำโดย นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภออู่ทอง
พร้อมทั้งข้าราชการ บุคลากร ภาคีเครือข่าย
และนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดโลกทัศน์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน
พร้อมนายธีรยุทธ จันทร์ดิษฐวงษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
และหัวหน้าส่วนราชการ

โดย นายโกเมน จินาวัลย์
ผอ.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้กล่าวรายงาน
พร้อมนายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม
รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหาร สกร.อำเภอ บุคลากรในสังกัด

จัดกิจกรรมโครงงานจากนักศึกษา สกร.อำเภอ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มงานอาชีพต่าง ๆ ร่วมจัดแสดง
และมีการแข่งขันประกวดร้องเพลง
“ศึกดวลไมค์ ขวัญใจ สกร.”
การประกวดโครงงานวิชาการ,
การประกวดการรักการอ่าน
และการประกวดการพูดสุนทรพจน์
ในหัวข้อ “คนดีศรีสุพรรณ

ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี

27/07/2023

#หอสมุดแห่งชาติ ฟรี e-book มากกว่า 2,700 ชื่อเรื่อง โปรดสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) อ่านแบบ PDF หรือ Flip บนเว็บไซต์ก็ได้ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านทางแอปพลิเคชัน "2ebook Library"
https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt
📍 คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Libraryhttps://www.2ebook.com/new/assets/library/reader/elibrary_usermanual.pdf
https://www.2ebook.com/new/library/manual/nlt

📍 วิธีการสมัครสมาชิก
https://www.facebook.com/media/set?set=a.1892462467506999&type=3&_rdc=1&_rdr

📍 วิธีดาวน์โหลดและใช้งาน บนApplication
https://www.facebook.com/2ebook/photos/a.1892462467506999/1897870343632878
ดูเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nlt.go.th---------
Facebook: CMMU Library
Website: https://library.cm.mahidol.ac.th
Line:

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 25/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย นางชิดชนก หนูทอง ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ทองแถม ครู กศน.ตำบลหนองโอ่ง
และ นางทักษพร อินทรเผือก ครูอาสาสมัครฯ นิเทศกิจกรรม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
แจกเอกสารความรู้เรื่องต่างๆอ่านออนไลน์
กิจกรรมสแกนอ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองหลุม หมู่ 14
ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

24/07/2023

✅ แบบสอบถามความต้องการหนังสือ / สื่อสิ่งพิมพ์

✍️ Scan QR Code เพื่อจัดทำแบบสำรวจออนไลน์
หรือ lrls.nfe.go.th/LRLS/module/lr_mod/form_process.php?ID_Form_Obj=1977

💡จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการหนังสือ /สื่อสิ่งพิมพ์
ของผู้รับใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
⭐️เพื่อที่จะได้นำผลที่ได้และข้อเสนอแนะต่างๆ
มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ
ให้ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ใช้บริการต่อไป

หรือมีข้อเสนอแนะติดต่อ
--------------------------------
📌Facebook : ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
📌เว็บไซต์ระบบแหล่งเชื่อมโยงเรียนรู้ : lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=766

#สอบถามความต้องการหนังสือ
#สำรวจความต้องการหนังสือ
-----------------------------------------
⭐️⭐️ ติดตามสาระดีๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย
#ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
#ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 🏡📚

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 14/07/2023

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย นางชิดชนก หนูทอง ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง

มอบหมายให้ น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
และ น.ส.ศศิพิมพ์ เชื้อหนองปรง งานอัธยาศัย
ร่วมกับ นายกฤษดากร เหล่าประเสริฐ ครู กศน.ตำบลอู่ทอง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้อ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโคก หมู่ 3
ตำบลบ้านโคก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 13/07/2023

🔸🔶️ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 🔶️🔸
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
⚜️ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ⚜️

🙏🏻"ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน" 🙏🏻✨

🔸 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 🔸
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคคลากร สกร.อำเภออู่ทอง
และห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

💐 ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง 💐
🙏🏻 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

⚜️โดยมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จัดโต๊ะหมู่ลงนามถวายพร พร้อมประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ว.ป.ร และสามารถศึกษาเรียนรู้นิทรรศการพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566
📍 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

----------------------------------------
🌏ศึกษาพระราชประวัติ 👉🏻👉🏻
https://news.thaipbs.or.th/content/258223
#28กรกฎาคม
#ลงนามถวายพระพร
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-----------------------------------------
⭐️⭐️ ติดตามสาระดีๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย จาก #ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง #ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 🏡📚

13/07/2023

⚜️ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ⚜️

🙏🏻"ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน" 🙏🏻✨

🔸 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากร สกร.อำเภออู่ทอง
และห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
----------------------------------------
🌏ศึกษาพระราชประวัติ 👉🏻👉🏻
https://news.thaipbs.or.th/content/258223

#28กรกฎาคม
#ลงนามถวายพระพร
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-----------------------------------------
⭐️⭐️ ติดตามสาระดีๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย จาก #ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง #ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 🏡📚

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 09/07/2023

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
นำโดย นางชิดชนก หนูทอง ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง

พร้อมด้วย น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
น.ส.ชิดชนก ศรีโอฬารบุญ งานอัธยาศัย
และน.ส.ศศิพิมพ์ เชื้อหนองปรง งานอัธยาศัย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด
ในโครงการเรียนรู้เสริมหลักสูตรมหกรรมวิชาการ นักศึกษา สกร.อำเภออู่ทอง ให้นักศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการเรียนรู่อย่างต่อเนื่อง โดยมี นางชิดชนก หนูทอง ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง เป็นประธาน

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 09/07/2023

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
นำโดย นางชิดชนก หนูทอง ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง

พร้อมด้วย น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
น.ส.ชิดชนก ศรีโอฬารบุญ งานอัธยาศัย
และน.ส.ศศิพิมพ์ เชื้อหนองปรง งานอัธยาศัย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในและภายนอกห้องสมุด
ในโครงการเรียนรู้เสริมหลักสูตรมหกรรมวิชาการ นักศึกษา สกร.อำเภออู่ทอง ให้นักศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการเรียนรู่อย่างต่อเนื่อง โดยมี นางชิดชนก หนูทอง ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง เป็นประธาน

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 07/07/2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง นำโดย นางชิดชนก หนูทอง ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง พร้อมด้วย น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องในงานอัธยาศัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สกร.จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ได้รับความรู้ มีความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายโกเมน จินาวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี

06/07/2023

ความสำคัญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2566

⚜️วันที่ 28 กรกฎาคม คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (คำสามัญ: วันเกิด) รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม และถือเป็นวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

⚜️พระราชประวัติ ร.10
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและทรงรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การศึกษาด้านทหาร) คณะการศึกษาด้านทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🌏ดาวน์โหลดสื่อการสอน PowerPoint พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 https://www.twinkl.co.th/resource/king-maha-vajiralongkorn-powerpoint-th-ss-1658575958

#วันเฉลิมพระชนมพรรษา
#28กรกฎาคม
#รัชกาลที่10
ที่มา : เว็บไซต์ www.twinkl.co.th
------------------------------------
⭐️ ติดตามสาระดีๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย จาก #ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง #ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 🏡📚

04/07/2023

#ทรงพระเจริญ 🙏
⚜️ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ⚜️
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
#เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

#จิตอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ
#4กรกฎา #ฟ้าหญิง

📱Scan QR Code เพื่ออ่าน..
🌎ลิงค์เพื่ออ่าน.. https://korat.mnre.go.th/th/calendar/detail/1198
ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
------------------------------------
⭐️ ติดตามสาระดีๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย จาก #ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง #ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 🏡📚

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 03/07/2023

นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ น.ส.สาวิตรี ปทุมสูติ ครู กศน.ตำบลดอนคา
และ นางประเทืองศรี ชูศรีจันทร์ ครูอาสาสมัครฯ นิเทศกิจกรรม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้อ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ รพสต.ตำบลบ้านโป่งพรานอินทร์ หมู่ 8
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

จดหมายข่าว ประจำเดือน มิย 66 - อู่ทอง 30/06/2023

🌏 E-book รายงานจดหมายข่าว 📚
✅ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

💡ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
และห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง 🌻

จดหมายข่าว ประจำเดือน มิย 66 - อู่ทอง จดหมายข่าว ประจำเดือน มิย 66 - อู่ทอง

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 30/06/2023

นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ทองแถม ครู กศน.ตำบลหนองโอ่ง
และ นางทักษพร อินทรเผือก ครูอาสาสมัครฯ นิเทศกิจกรรม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์
โดยเอกสารความรู้เรื่องต่างๆ
ๆสแกนอ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุด
แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองหลุม หมู่ 14
ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 28/06/2023

วันที่ 28 มิถุนายน 2566
นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ งานอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง
ร่วมกับ นายกฤษดากร เหล่าประเสริฐ ครู กศน.ตำบลอู่ทอง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด
ให้กับนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ตำบลอู่ทอง

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดย มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพระประวัติฯ และกิจกรรมลงนามถวายพระพร

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 28/06/2023

นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ นางสาวกรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นายสิริวัฒน์ คำประเสริฐ ครู กศน.ตำบลจรเข้สามพัน
และ นางทักษพร อินทรเผือก ครูอาสาสมัครฯ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้อ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 12 ตำบลจรเข้สามพัน
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566

27/06/2023

⚜️ สำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ✍️
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
⚜️ ผ่านระบบออนไลน์ 🌏
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/26

🙏 Scan อ่าน "พระประวัติ" สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)

อ่านในรูปแบบ e-Book : http://online.anyflip.com/aack/qpga/

#สมเด็จพระสังฆราชฯ
#พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ
ที่มา : เว็บไซต์ กองทัพอากาศ Royal Thai Air Force
------------------------------------
⭐️ ติดตามสาระดีๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย จาก #ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง #ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 🏡📚

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 27/06/2023

นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นายสุจิน อินทนะ ครู กศน.ตำบลบ้านโข้ง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้อ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ ศาลาวัดถ้ำเขาน้อย หมู่ 2 ตำบลบ้านโข้ง
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566

26/06/2023

“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” 🚫
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ 🙅🏻‍♀️💊💉

ร่วมกันในการต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ตามกรอบแนวคิดและคำขวัญ
“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

#วันต่อต้านยาเสพติด #26มิถุนายน
#ยาเสพติด #ต่อต้านยาเสพติด
-----------------------------------
💡 ติดตามสาระดีๆ และเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย จาก #ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง #ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 🏡📚

26/06/2023

⚜️สำนักพระราชวัง ⚜️
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ 🌏
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/26

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 23/06/2023

นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ น.ส.สาวิตรี ปทุมสูติ ครู กศน.ตำบลดอนคา
และ นางประเทืองศรี ชูศรีจันทร์ ครูอาสาสมัครฯ นิเทศกิจกรรม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้อ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ ศูนย์เรียนรู้สระหนองเบน หมู่ 2
ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 22/06/2023

นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ น.ส.ทิวาพร มูลละอองครู กศน.ตำบลพลับพลาไชย
และนางทักษพร อินทรเผือก ครูอาสาสมัครฯ นิเทศกิจกรรม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้อ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ ศาลาการเปรียญวัดปฐมเจดีย์ บ้านหนองโคก หมู่ 4
ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี's post 22/06/2023

นางชิดชนก หนูทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออู่ทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออู่ทอง
มอบหมายให้ น.ส.กรรภิรมย์ ทัศนสุวรรณ บรรณารักษ์
ร่วมกับ นายสุจิน อินทนะ ครู กศน.ตำบลบ้านโข้ง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
กิจกรรมหนังสือปันสุขปันความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้อ่านผ่าน QR Code
และกิจกรรมแนะนำห้องสมุดแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านจร้าเก่า หมู่ 1
ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe U-Thong?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

หนังสือภาพความรู้ AR "พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง"

ที่อยู่

Amphoe U-Thong
72160

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe U-Thong (แสดงผลทั้งหมด)
สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม
Amphoe U-Thong, 72220

ยินดีรับใช้ประชาชน