ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น

⚠️⛈🏡 แจ้งเตือนเกษตรกร
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่า
กั้นล้อมป้องกันบ่อปลา /สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง เตรียมเสบียง
ให้เพียงพอค่ะ🌧⛈
สวัสดีครับไมทราบว่าศูนย์ตั้งอยู่ที่ไหนครับ
แล้วก็ไม่ทราบมีพันปลาสลิดและปลาขี้ขมมั้ยครับขอบคุณครับ
มาค่ะๆๆทุกคน📣📣
🎧🎧🎧ขอเชิญรับฟังรายการ “เกษตรสร้างสุขยุค 4.0” ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 📌ทาง FM 93.5 MHz หรือรับชมผ่านการถ่ายทอดสด ทางเพจเฟสบุ๊คของสวท. นครศรีธรรมราช หรือเพจเฟสบุ๊คของ สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 👉https://web.facebook.com/paconrt2563

☘️☘️🍁🍁มาติดตามสาระน่ารู้ต่างๆ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
ใครรู้บ้างคับ ว่านีคือตัวอะไรคับ มายังไง เกิดจากอะไร
คือ สวนตัวเป็นคนชอบปลาสวยงามคับ คือผมได้จับปลาหม้อสี หรือที่เค้าเรียกปลากัด
ขึนมาจากอ้าง ใสขวด ผ่านไปสัก2ชัวโมง
ก็สังเกตุเห็นปลาผิดปกติ พอดูก็เห็นว่ามีบาดแผลที่ใหญ่ มาก ที่เหงือก และชวงห้าง เหมือนถูกอะไรกินไป ผมก็เลยเท่ ใสลงในกะละมัง เพือว่าดูว่าเป็นอะไร
ก็เจอกับสิ่งที่ยุในคลิบ คับ คอยๆชอนชัยออกมาตาม
ซอกเกล็ดคับ ออกมาจากบาดแผล จนแผลโตขึนเรือยๆ และมันก็มาเรือยจนแผลเวอะวะทังตัวเลยคับ
ใครรู้บอกหน้อยคับ พึงเจอครังแรก

เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด บริการวิชาการ ?

14/08/2023

🔻ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการ รับเสด็จฯ โครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

🔻8 สิงหาคม 2566
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมวางแผนเตรียมการ และจัดทำแผนกำหนดการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่โครงการเลี้ยงกบจานนา ในโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔻โดย พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการเตรียมการรับเสด็จ ฯ โดยให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินกิจกรรมในจุดต่างๆ ของโครงการทหารพันธุ์ดี

🔻ศพจ.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นพี่เลี้ยง และดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ หน่วยฝึกนักศึกษาาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 43 โดยหน่วยฝึกฯ ได้จัดส่งบุคลากรนายทหาร จำนวน 2 ราย มาเรียนรู้ ฝึกฝนการเลี้ยง การจัดการด้านอาหาร การจัดการทางด้านคืนคุณภาพน้ำ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพาะขยายพันธุ์ และอนุบาลกบจานนา ณ ศพจ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

🔻ศพจ.นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานที่ปรึกษา ร่วมวางแผนการดำเนินงาน โดยมีแผนฯ ตรวจวัดการเจริญเติบโตของกบจานนา ดำเนินการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว ตรวจสุขภาพภายนอก ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงกบจานนา และตรวจสุขภาพพ่อแม่พันธุ์กบจานนา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อจัดทำรายงาน และเตรียมการรับเสด็จ ฯ ในลำดับถัดไป

✍️📸 #ข่าวประชาสัมพันธ์
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#โครงการทหารพันธุ์ดี

🔴 ติดตามทาง YouTube

https://youtu.be/hbqwZce5n0A

14/08/2023

🔻ติดตามเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อย กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

🔻12 กรกฎาคม 2566
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของน้องเยาวชน
ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อย กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งผ่านการอบรม หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

🔻โดยตรวจติดตามผลการเลี้ยงปลา จัดเก็บข้อมูล ขนาดของสัตว์น้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งปลามีสุขภาพดี โตดี โตไว และพบว่าน้องๆ เยาวชนสามารถจัดการทางด้านคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม

🔻ศพจ.นครศรีธรรมราช สนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และคอยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เยาวชน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นแหล่งอาหารให้แก่ครัวเรือน และสามารถจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นการร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง

✍️📸 #ข่าวประชาสัมพันธ์
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#ตรวจติดตามโครงการ
#โครงการเยาวชน
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

🔴 ติดตามทาง YouTube

https://youtu.be/HGpaUoF4FRk

14/08/2023

🔵 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2566

🔵 วันที่ 10 สิงหาคม 2566
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอเมืองฯจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหาคม 2566

🔵 พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลาบ้า (ปลาสุลต่าน) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนปลารวมทั้งสิ้น 200,000 ตัว
ณ วัดมุจลินทราวาส ตำบลบางจาก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔵 โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน คณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสารวมกว่า 2,000 คน ร่วมทำกิจกรรม มีการร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ร่วมปลูกต้นทองอุไร ให้เกิดความสวยงาม และร่มรื่น พร้อมทั้งร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ ในพื้นที่โดยรอบบริเวณวัดให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

✍️📸 #ข่าวประชาสัมพันธ์
#วันแม่แห่งชาติ
#ปล่อยปลาน้ำจืด
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

🔴 ติดตามทาง YouTube

https://youtu.be/3y8tQRQHV-A

11/08/2023

🦐 กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จังหวัดพัทลุง และจังหวัดชุมพร

🦐 วันที่ 3 และ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง นางสาวบุศรา ชุมเชื้อ ประมงอำเภอกงหรา และสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร นางสาววิไลพร เพชรกำเนิด รักษาการในตำแหน่งประมงอำเภอท่าแซะ และนายบุญญวัฒน์ ทองหอม ประมงอำเภอปะทิว ลงพื้นที่อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

🦐เพื่อปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ในแหล่งน้ำปิด และเป็นแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้กับชุมชน จำนวน 3 แหล่งน้ำ ดังนี้

1. วันที่ 3 สิงหาคม 2566 อ่างเก็บน้ำ พรุนาแด้ หมู่ 6 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวน 60,000 ตัว

2. วันที่ 10 สิงหาคม 2566 หนองน้ำสวนทรัพย์ หมู่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 100,000 ตัว

3. วันที่ 10 สิงหาคม 2566 หนองน้ำทะเลทรัพย์ หมู่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 100,000 ตัว

🦞 โดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำ ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ เรียบร้อยแล้ว

🦞 ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ มีความยินดี ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในครั้งนี้ และยังมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่แข็งแรง มีขนาดใหญ่ ทำให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง ให้เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

📸✍️ภาพ/ข่าว #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

https://youtu.be/Tm1wl-c35oc

08/08/2023

🔻 ติดตามเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปี 2566 อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔻 20 กรกฎาคม 2566
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” ปี 2566 ในเดือน มีนาคมที่ผ่านมา

🔻 โดยตรวจติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สก และปลาบ้า (ปลาสุลต่าน)จัดเก็บข้อมูล ขนาดของสัตว์น้ำ อัตรารอด ผลผลิตที่จับ พื้นที่เลี้ยง ขนาดบ่อ การจัดการคุณภาพน้ำ ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ เรื่องโรคสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำเพื่อแปรรูป และจัดจำหน่าย โดยเกษตรกรผู้ผ่านการอบรมฯ มีการเลี้ยงปลาอย่างต่อเนื่อง เน้นเลี้ยงในบ่อดินที่ใช้เก็บกักน้ำในสวน และบ่อน้ำใกล้บ้าน ซึ่งสัตว์น้ำสุขภาพดี โตดี และพบว่าเกษตรกรมีการจัดการทางด้านคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม

🔻 ศพจ.นครศรีธรรมราช มีแผนตรวจติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมกับศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยประสานติดตามเบื้องต้นทางกลุ่ม Line ซึ่งมีสมาชิกทุกท่านอยู่ในกลุ่ม กระตุ้นให้ลงมือทำการแปรรูปสัตว์น้ำ ส่งผลการเลี้ยง การแปรรูปให้ทราบทางกลุ่ม และลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกร เพื่อให้คำปรึกษา แก้ปัญหาแก่เกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ได้ผลผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำที่เพิ่มมูลค่า ได้แก่ ปลาแดดเดียว ปลาดุกร้า ยำปลาดุกฟู ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นให้แก่ครัวเรือน และเกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

✍️ ภาพ/ข่าว #ศูนย์วิจัยแลพพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

08/08/2023

🔻ติดตามเกษตรกรโครงการแปลงใหญ่ปลาหมอ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แปลงปี 2566

🔻20 กรกฎาคม 2566
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ปลาหมอ ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช แปลงปี 2566 ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตร "การรวมกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาหมอ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์" ในเดือน มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

🔻โดยตรวจติดตามผลการเลี้ยงปลาหมอ จัดเก็บข้อมูล ขนาดของสัตว์น้ำ อัตรารอด การจัดการคุณภาพน้ำ ผลผลิตที่จับได้ การแปรรูปปลาหมอแดดเดียว ปลาหมอใสอวน และปลาหมอเปรี้ยว และสำรวจราคาการจำหน่ายสัตว์น้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ โดยเน้นย้ำ เรื่อง การใช้ ปม.1 อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปรับคุณภาพในบ่อ และสนับสนุนให้ใช้แหนนแดง และเนื้อปาล์มต้มสุก เสริมให้แก่สัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร

🔻สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลาหมอ ตำบลบ้านลำนาวฯ พบปัญหาปลาหมอขาดตลาด ไม่สามารถหาปลาหมอที่ได้ขนาดเหมาะสมมาใช้ในการแปรรูป อีกทั้ง เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงมีการหยุดเลี้ยงปลาหมอ เนื่องด้วยปัญหาราคาอาหารสำเร็จรูปปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรจึงเน้นเลี้ยงเพียงเพื่อบริโภคภายในครอบครัว และเกษตรกรบางรายหยุดพักการเลี้ยงปลาหมอ ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลาหมอ ตำบลบ้านลำนาวฯ ไม่สามารถแปรรูปปลาหมอจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง และหากต้องนำเข้าปลาหมอจากต่างพื้นที่ ก็จักมีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มมากขึ้น

🔻ศพจ.นครศรีธรรมราช ได้รับฟังปัญหา ร่วมวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการขาดปลาหมอ ที่จะนำมาแปรรูป ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้แนวทางกระตุ้นสมาชิกในกลุ่ม ร่วมกันวางแผนการปล่อย การเลี้ยง เมื่อปลาหมอได้ขนาดที่ต้องการก็แจ้งรายงานในกลุ่ม Line เพื่อนำมาแปรรูป และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงปลาหมอ

🔻ศพจ.นครศรีธรรมราช มีแผนตรวจติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลาหมอ ตำบลบ้านลำนาวฯ อย่างต่อเนื่อง โดยประสานติดตามเบื้องต้นทางกลุ่ม Line ซึ่งมีสมาชิกทุกท่านอยู่ในกลุ่ม กระตุ้นให้ลงมือทำการแปรรูปสัตว์น้ำ ส่งผลการเลี้ยง การแปรรูปให้ทราบทางกลุ่ม และลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรกร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด และประมงอำเภอในพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษา ร่วมแก้ปัญหาให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้ทันที

✍️ ภาพ/ข่าว #ศูนย์วิจัยแลพพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง
#โครงการแปลงใหญ่

Photos from ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช's post 07/08/2023

📌กิจกรรมฝึกงาน สัปดาห์ที่ 6-7 ของนักเรียนฝึกงาน

#วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

27/07/2023

🔻พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

🔻วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

🔹คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (พระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495)

🔹โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และปลาบ้า (ปลาสุลต่าน) จำนวน 200,000 ตัว
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนสร้างเป็นแหล่งอาหาร เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในระบบนิเวศน์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าน้ำบริเวณ ศาลาประชาสุข 84 พรรษา มหาราชา ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔹โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นายอำเภอเชียรใหญ่ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้

#ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🔻 ติดตามทาง YouTube https://youtu.be/RTZi0dfgx_Y

17/07/2023

🔻ส่งเสริมการวางแผนการตลาด เชื่อมโยงตลาด สาธิตปลาดุกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ไตปลาแห้ง และน้ำพริกปลาดุกฟู และการทำอาหารสัตว์น้ำลดต้นทุน แบบเม็ดลอยน้ำ โครงการแปลงใหญ่ ปลาดุก อำเภอชะอวด จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แปลงปี 2564

🔻วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้บุคลากรลงพื้นที่ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔻เวลา 10.00 น. ดำเนินกิจกรรมวางแผนการตลาด เชื่อมโยงตลาด โดยสาธิตผลิตภัณฑ์ปลาดุกแปรรูป ได้แก่ ไตปลาแห้ง และน้ำพริกปลาดุกฟู ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นางอัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี นักวิชาการประมงชำนาญการ โดยมีสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาดุก อำเภอชะอวด จุฬาภรณ์ ประชาชนผู้ที่สนใจในพื้นที่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน จำนวน 12 ราย ร่วมลงมือทำไตปลาแห้ง และน้ำพริกปลาดุกฟู โดยเกษตรกรแปลงใหญ่ปลาดุก ปี 2564 มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุก
โดยเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์เป็น ไตปลาแห้ง โดยใช้เนื้อปลาดุกย่าง และน้ำพริกปลาดุกฟู
เพื่อจัดจำหน่ายร่วมกับผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
โดยเกษตรกร และผู้ที่สนใจได้หิ้วปิ่นโต ร่วมรับทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

🔻โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช จัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสาธิตไตปลาแห้ง และน้ำพริกปลาดุกฟู

🔻ไตปลาแห้ง มีส่วนผสม ไตปลาทู กะปิ (เคย) เครื่องแกงเผ็ดใต้ เนื้อปลาย่าง ปลาดุกย่าง
ข่าซอยละเอียด ตะใคร้ซอยละเอียด น้ำตาลทราย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะขามเปียก และใบมะกรูดซอยละเอียด
วิธีการทำ 1) นำข่า ตะใคร้ ใบมะกรูด มาล้างให้สะอาด และนำมาซอยเตรียมไว้
2) นำข่า ตะใคร้ ตีพอแตก และใบมะกรูด นำไตปลามาต้มให้เดือด แล้วกรองเอาแต่น้ำ
3) นำไตปลาที่ต้มแล้ว ใส่กระทะตั้งไฟให้เดือด แล้วนำส่วนผสมใส่ลงไปผัด ใช้ไฟอ่อนปานกลาง ผัดจนแห้งพอประมาณ ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงผัดจนแห้ง ตั้งไว้ให้เย็น แล้วบรรจุลงกล่อง เก็บไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ 1 เดือน

🔻น้ำพริกปลาดุกฟู มีส่วนผสม เนื้อปลาดุก เกล็ดขนมปัง น้ำมันพืช (สำหรับทอด) หอมเจียว กระเทียมสับ น้ำตาลทรายแดง พริกแห้งป่น น้ำปลา น้ำมะขามเปียก
🔻วิธีการทำ 1)นำปลาดุกมาแล่ เอาแต่เนื้อ ทอดลงในกระทะไฟกลาง 10-20 วินาที เนื้อพอสุก
2) นำเนื้อปลาดุกมาสับ ให้ละเอียด นำมาคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปัง อัตราส่วน เนื้อปลา:เกล็ดขนมปัง 1 : 2 (หากทำเพื่อการจำหน่าย เพิ่มเป็น 1 : 3)
3)นำเนื้อปลาดุกฟู มาทอดในน้ำมันให้ได้สีเหลืองตามต้องการ วางให้สะเด็ดน้ำมัน
4)ตั้งกระทะ ใส่น้ำมันผัด ใส่กระเทียม พริกผง ปรุงรสด้วยน้ำมะขาม น้ำตาลทราย และเกลือ ผัดให้หอม ใส่ปลาดุกฟู ผัดใช้ไฟอ่อนปานกลาง ผัดจนแห้งพอประมาณ ใส่หอมเจียว พริกแห้ง ลงผัดจนแห้ง ตั้งไว้ให้เย็น แล้วบรรจุลงกล่อง เก็บไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ 1 เดือน

🔻และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ณ บ้าน คุณจิระศักดิ์ ทองรัดแก้ว เพื่อทำอาหารสัตว์น้ำลดต้นทุน แบบเม็ดลอยน้ำ โดยใช้เครื่อง Excruder ทำการคำนวนสูตรอาหารสัตว์น้ำโปรตีน 25 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม Excell
ทำการผสมวัตถุดิบอาหารทั้งหมดในเครื่องผสม น้ำหนักรวมประมาณ 60 กิโลกรัม เปิดวอร์มเครื่อง Excruder ให้ heather ทำงานที่อุณหภูมิ 85-95 องศาเซลเซียส จึงเริ่มใส่วัตถุดิบอาหาร เพื่ออัดเม็ด โดยเครื่อง Excruder กำลัง 10 แรงม้า และไฟฟ้า 1 เฟส สามารถผลิตอาหารได้ 50-80 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยตรงปลายกระบอกจะมีอุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ เมื่อโดนความร้อน อาหารจะเป็นของเหลว เมื่อโดนอัดตามเกลียวอัด มาถึงปลายกระบอก และโดนตัดออกเป็นเม็ดๆ เมื่อสัมผัสกับอากาศ ก็จะพองตัวออก ซึ่งเม็ดอาหารยังมีความชื้น นำมาอบแห้งในตู้อบใช้ heather ให้ความร้อน ก่อนนำมาให้อาหาร เคลือบด้วยน้ำมันปาล์มแดง

🔻โดยสมาชิกสหกรณ์ผลิตอาหาร ได้ร่วมลงมือทำ ทดลองใช้เครื่อง Excruder ตู้อบอาหาร และเครื่องผสม โดยสมาชิกมีแผนจะไปจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ณ อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ทราบถึงแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบอาหารที่มีคุณภาพ และง่ายต่อการเดินทางขนส่ง ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนค่าน้ำมันในการขนส่ง และสมาชิกวางแผนจะจัดบุคคลากรมาทำอาหาร ในช่วงแรก เพื่อลดต้นทุนค่าแรงงานในการผลิตอาหาร

🔻โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชจะได้เครื่อง Excruder กำลังเครื่องยนต์ 20 แรงม้า เพื่อใช้กับไฟฟ้า 3 เฟต ซึ่งจะเป็นเครื่องผลิตอาหารแบบเม็ดลอยน้ำ สาธิต และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่สนใจ และสามารถผลิตอาหารลดต้นทุนจากวัตถุดิบในท้องถิ่นใช้ในศูนย์ฯ ได้

✍️📸 ภาพ/ ข่าว
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

https://youtu.be/vFSrlRTboeU

Photos from ศพจ.นครศรีธรรมราช กรมประมง's post 14/07/2023

🔻ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน

🔻วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ซึ่งมอบหมายให้นายพัทธเมศวร์ ช่างชุม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดำเนินการสนับสนุนและร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ชนิดปลายี่สกเทศ จำนวน 250,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน หมู่ 6 และหมู่ 10 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำให้ยั่งยืนต่อไป

🔻โดยมีนายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธาน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช สำนักงานอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักงานเกษตรทุ่งใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง
#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กรมประมง
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10/07/2023
10/07/2023

😍มาแล้ว!!! พันธุ์ปลา 🐠 พร้อมจำหน่าย เลี้ยงง่ายโตไว
จับจองได้เลยค่า🐠 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

☎️ ติดต่อจองสัตว์น้ำได้ที่ พี่สาว : 084 3267470

04/07/2023

#กิจกรรมฝึกงาน
คลิปสั้นสาระความรู้ การแยกเพศปลาหมอ

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่)

04/07/2023

#กิจกรรมฝึกงาน สัปดาห์ที่ 4

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Photos from ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช's post 27/06/2023

📌กิจกรรมฝึกงาน สัปดาห์ที่ 3-5 ของนักเรียนฝึกงาน

#วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

19/06/2023

🐟สาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ณ กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔻วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด
ให้แก่ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นายอดิเรก กาฬสิงห์ ประมงอำเภอเชียรใหญ่
โดยนายธีรพงค์ ลิ่มสกุล ประธานกลุ่ม นำสมาชิกกลุ่มร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

🔻โดยมีการสาธิตการผสมพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 จำนวน 20 แม่ ในบ่อดินขนาด 100 ตารางเมตร
ด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นให้ปลาผสมพันธุ์วางไข่ในกระชังตาห่าง ที่อยู่ในบ่อดิน เพื่อให้ไข่ปลาหมอลอยออกนอกกระชัง แล้วจึงอนุบาลลูกปลาในบ่อดินต่อไปอีกประมาณ 45 วัน จึงสามารถนำลูกปลาหมอไปจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ได้ต่อไป

🔻และยังได้ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลานิล พบว่าปลานิลเริ่มมีไข่ กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดการจัดระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิลให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมได้โดยใช้อัตราส่วน แม่พันธุ์ 2 -3 ตัว ต่อพ่อพันธุ์ 1 ตัว เลี้ยงในกระชังตาถี่ และยังได้นำไข่ปลานิลที่รวบรวมได้มาทดลองฟักในกรวยฟักไข่ ในโรงเพาะฟักไข่ปลานิล เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้ฝึกการดูแลไข่ปลานิลให้มีการพัฒนาจนกระทั่งได้ลูกปลานิลวัยอ่อนระยะที่ 5 ซึ่งสามารถนำไปอนุบาลในกระชังเพื่อเป็นปลานิลแปลงเพศ ต่อไป

📸✍️ ภาพ/ข่าว #ศูนย์วิจัยและพัฒนาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

🔴ติดตามผ่านช่องทาง YouTube
https://youtu.be/ibj6307Qg_c

19/06/2023

📣การแปรรูปปลานิลไสอวน
บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่

📢วันที่ 15 มิถุนายน 2566

🔻นางสาวนิภา กาลศรี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืคดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปปลานิลไสอวนอย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอน
1.การเลือกปลานิล
2.การทำความสะอาดปลานิล
3.การเตรียมปลานิลเพื่อแปรรูป
4.การคัดเลือกวัตถุดิบในการทำปลานิลใสอวน
5.ขั้นตอนการหมักปลานิลอย่างละเอียด
6.การเลือก Packageing
7.การคำนวนต้นทุน และตั้งราคาขาย

💠โดยบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งใหญ่ ในโครงการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและเพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ ได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพพริกแกงบ้านป่าไม้ หมู่ที่ 5 บ้านป่าไม้ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

💠โดย มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับ การฝึกอบรมจำนวน 20 ราย สามารถนำองค์ความรู้การทำปลาไสอวนไปต่อยอด และจำหน่ายในพื้นที่ และทางออนไลน์ได้

🔴ติดตามทาง YouTube

https://youtu.be/gntofjiDrl4

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

19/06/2023

✍️สาระความรู้ การแยกเพศปลาบ้า

#กิจกรรมฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่)

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

Photos from ศพจ.นครศรีธรรมราช กรมประมง's post 16/06/2023

🐟สาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด ณ กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔻วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด
ให้แก่ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ นายอดิเรก กาฬสิงห์ ประมงอำเภอเชียรใหญ่ โดยนายธีรพงค์ ลิ่มสกุล ประธานกลุ่ม นำสมาชิกกลุ่มร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

🔻โดยมีการสาธิตการผสมพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 จำนวน 20 แม่ ในบ่อดินขนาด 100 ตารางเมตร
ด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นให้ปลาผสมพันธุ์วางไข่ในกระชังตาห่าง ที่อยู่ในบ่อดิน เพื่อให้ไข่ปลาหมอลอยออกนอกกระชัง แล้วจึงอนุบาลลูกปลาในบ่อดินต่อไปอีกประมาณ 45 วัน จึงสามารถนำลูกปลาหมอไปจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ได้ต่อไป

🔻และยังได้ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ปลานิล พบว่าปลานิลเริ่มมีไข่ กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดการจัดระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลานิลให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมได้โดยใช้อัตราส่วน แม่พันธุ์ 2 -3 ตัว ต่อพ่อพันธุ์ 1 ตัว เลี้ยงในกระชังตาถี่ และยังได้นำไข่ปลานิลที่รวบรวมได้มาทดลองฟักในกรวยฟักไข่ ในโรงเพาะฟักไข่ปลานิล เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้ฝึกการดูแลไข่ปลานิลให้มีการพัฒนาจนกระทั่งได้ลูกปลานิลวัยอ่อนระยะที่ 5 ซึ่งสามารถนำไปอนุบาลเพื่อทำเป็นปลานิลแปลงเพศ ต่อไป

📸✍️ ภาพ/ข่าว #ศูนย์วิจัยและพัฒนาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

16/06/2023

📌การให้ความรู้เรื่องการผลิตอาหารปลาลดต้นทุนด้วยผลปาล์ม

🔻วันที่ 14 มิถุนายน 2566นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่องการผลิตอาหารปลา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 ราย ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดย องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔻โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้ถ่ายทอดความรู้การนำวัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งมีมากในพื้นที่ ได้แก่ ผลปาล์มสุก มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาทำเป็นเนื้อปาล์มมาต้ม และทำน้ำมันปาล์มแดง เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารลดต้นทุน หรือนำไปคลุกเคลือบในอาหารสัตว์น้ำ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำ และช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

🔻การอบรมครั้งนี้ เกษตรกรต่างให้ความสนใจและต้องการนำความรู้กลับไปต่อยอด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารปลา

🔻นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ยังได้นำผำ (ไข่น้ำ) ไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่เจ้ารับการอบรม และ สนับสนุนให้ อบต. สินปุน ขยายพันธุ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางแจกจ่ายผำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

📸✍️ ภาพ/ข่าว #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

🔻 ติดตามผ่าน YouTube

https://youtu.be/lfHw6YCdSQ4

14/06/2023

📌สนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

🔻เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
นำคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อวางระบบโรงอนุบาลสัตว์น้ำ และวางแผนการผลิตสัตว์น้ำ ตามภารกิจงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์น้ำ
โดยนายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
โดยศูนย์ฯ มีพื้นที่บ่อปูน ขนาด 5 X 10 เมตร จำนวน 20 บ่อ
ซึ่งสามารถปรับปรุง ซ่อมแซมให้สามารถใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นเดิม
ได้แก่ ปลาแรด ปลากด ปลากระแหแดง ปลายี่สก ปลาสร้อย และปลาซ่า เป็นต้น
เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี มีแผนการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา

🔻ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการวางระบบน้ำ
ระบบท่อลม และระบบการเพาะขยายพันธุ์ และอนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งจักช่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา
ตลอดจนหน่วยงาน และบุคลากรของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานได้

✍️ภาพ/ข่าว #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

13/06/2023

#กิจกรรมฝึกงาน
คลิปสั้นสาระความรู้
#การขยายพันธุ์ไข่น้ำ (ผำ)
#วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

13/06/2023

#กิจกรรมฝึกงาน
คลิปสั้นสาระความรู้ #การล้างทำความสะอาดบ่อปลาหมอ
#วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Photos from ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช's post 13/06/2023

#กิจกรรมฝึกงาน สัปดาห์ที่ 1-2
#วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

13/06/2023

✍️กิจกรรมฝึกงาน

#กิจกรรมฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน สัปดาห์ที่ 3
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่)

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

09/06/2023

✨🎀 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช🎉🎉🎉🎉
🎀 ขอสำรวจจำนวนผู้ที่สนใจ เพื่อจัดอบรมในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2566
🎀โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คอร์ส ของขวัญ Premium สอนการตลาดออนไลน์ แบบจับมือทำ"
🎖เนื้อหาหลัก
การฝึกไลฟ์สดจำหน่ายสินค้า
การตัดต่อ วีดีโอสั้น โดย ใช้ Capcut
🏅แถมฟรี!!!
การถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ อย่างมืออาชีพ
การติดตั้ง แอฟพลิเคชั่น ที่จำเป็น
⛳️ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
🎉✨อบรมฟรี!!! เชิญชวนเกษตรกร หิ้วปิ่นโตมากินข้าวเที่ยง ด้วยกัน (😅ไม่มีเลี้ยงข้าวนะคะ😄)
🎀สนใจ สมัครทาง Link นี้ได้เรยคะ
https://forms.gle/rjdyUEFXLJnwERhUA
🎀และขอเชิญเข้ากลุ่ม Line " อบรม Online ศพจ.นครศรีธรรมราช "
https://line.me/R/ti/g/MYtAmXH8BU
🎀หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
คุณชยพร 082-9745642
คุณอรียา 063-5403003

08/06/2023

📌การทำน้ำมันปาล์มแดง จากเกษตรกร ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

🔴วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช นำคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษา และผลิตน้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ (Elaeis guineensis L.) เป็นการนำผลปาล์มมาสกัดด้วยความร้อนต่ำ ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ได้แก่ การต้ม และคั้นกรอง ทำให้ได้น้ำมันที่ไม่มีสารปนเปื้อนจากสารเคมี ได้สารอาหารจากธรรมชาติ เป็นสุดยอดอาหาร (Super Food)

🔴น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติอุดมไปด้วยคุณค่าทางวิตามินสูงมาก คือ วิตามิน เอ 845 ppm. ช่วยในเรื่องบำรุงสายตา ผิวพรรณ รวมทั้งอวัยวะภายใน และวิตามิน อี ตัวโทโคไตรอีนอล ซึ่งมีอยู่ปริมาณที่สูงกว่าน้ำมันพืชทุกชนิด ช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันของร่ายกาย การต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็นสารต่อต้านมะเร็ง มีมากกว่าในน้ำมันมะพร้าว ถึง 30 เท่า มีไขมันอิ่มตัว และไม่อิ่มตัว ที่สมดุลเหมือนกับน้ำนมแม่
กรดไขมัน ปาล์มเมติก และ โอเลอิก ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย จะสามารถบำรุง ส่วนต่างๆ อวัยวะภายในของร่างกาย ตั้งแต่ สมอง หลอดเลือด ปอด ระบบทางเดินหายใจ ทำให้เรามีไขมันสัดส่วนที่เหมาะสมต่อร่างกาย

🔴ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มีความตั้งใจจักนำเนื้อปาล์มต้ม มาใช้ส่วนประกอบหลักในการผลิตอาหารปลาลดต้นทุน นำน้ำมันปาล์มแดง และเนื้อปาล์มต้มมาคลุกเคลือบเสริมอาหารให้ปลา เพื่อช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้แก่สัตว์น้ำ

🔴โดยศูนย์ฯ ได้จัดทำคลิปวีดีโอแนะนำวิธีขั้นตอนการทำอย่างละเอียด สามารถติดตามได้ในช่อง Youtube ศพจ.นครศรีธรรมราช กรมประมง มีสาระดีๆ องค์ความรู้ด้านต่างๆ มากมาย

📌 ติดตามทาง YouTube

https://youtu.be/ciY0LT3uMmU

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

06/06/2023

🎁🎉คอร์สของขวัญ "สอนการตลาดออนไลน์ แบบจับมือทำ" รุ่น 3 และ 4🎁🎉

📣เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

💚นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช นำคณะเจ้าหน้าที่ จัดการอบรมภาคปฎิบัติ หลักสูตร คอร์สของขวัญ : สอนการตลาดออนไลน์ แบบจับมือทำ รุ่น 3 และ 4 ณ ห้องประชุม ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

🔖"การตลาด นำการผลิต"
คือ หมุดหมายหลัก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คอร์สของขวัญ สอนการตลาดออนไลน์ แบบจับมือทำเป็นหลักสูตร ฟรี ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ตั้งใจมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษ ให้แก่เกษตรกร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกรมประมง ในปี 2566
หลักสูตร เน้นสอนการถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอ เทคนิคการถ่ายภาพ และแต่งภาพ การใช้ Application Canva การตัดต่อคลิปวีดีโอด้วย Capcut การถ่ายวีดีโอ Tiktok การเปิด Fanpage Facebook การใช้ Application Bissiness Suit การสมัครช่อง Youtube การติดตั้ง รวมถึงการเขียน Content ให้ปัง ด้วย Story telling โดนใจ

♦️ซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้ ทีมงาน ศพจ. นครศรีธรรมราช เราตั้งใจมอบเป็นของขวัญ และสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่พี่น้องเกษตร ที่พร้อม จะเป็น "เกษตรกรยุคใหม่ ผลิตได้ ต้องขายเป็น"

♦️โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างมีความสนใจ และพึงพอใจในการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์ในครั้งนี้ อย่างมาก

🟠 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มีไลน์กลุ่ม เพื่อให้คำปรึกษากับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องหลังจากฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ยังเกษตรกรสามารถขอคำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม หรือหากสะดวกเดินทางเข้ามาปรึกษาจากคณะเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา

"ด้วยรักจากใจ ทีมงานลมใต้ปีก ศพจ. นครศรีธรรมราช กรมประมง "

♥️รอยยิ้ม...ความรู้สึกหลังอบรม❤️

📌 ติดตามทาง YouTube

https://youtu.be/X-vsLMVQaw0

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

03/06/2023

🔻พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

🔻วันที่ 2 มิถุนายน 2566

🔹คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC) จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

🔹โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ได้แก่ ปลาตะเพียน และปลาบ้า (ปลาสุลต่าน) จำนวน 200,000 ตัว
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนสร้างเป็นแหล่งอาหาร เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในระบบนิเวศน์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ สระดอนดี หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔹โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วย นายอุดมเกียรติ เกิดสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

#ปล่อย​พันธุ์​สัตว์น้ำ
#ศูนย์​วิจัยและ​พัฒนาการ​เพาะเลี้ยง​สัตว์​น้ำจืด​นครศรีธรรมราช
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
#กรมประมง

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Amphoe Thung Yai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ไรแดง ตัวอ้วนๆ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช#
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรี​ธรรมราช​ พร้อมด้วย...
ไลฟ์สด สาธิตการขายสินค้าออนไลน์
"1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน" พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเ...
🐛🐠🌧🐛👌ให้อาหารปลาพุด กันค่ะ น้องพุด กินหนอนจิ๋ว
🔴 1 นาที กับ วิธีการเพาะพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 แปลงเพศ🔴

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

Amphoe Thung Yai
80240