Nana Tour&Travel หัวหน้าทัวร์จาริกแสวง

ดูแลนำพา จัดโปรแกรม ท่องเที่ยวส่วน?

28/11/2022

➡️ ทริป แคชเมียร์ - เดลี

เพิ่มวัน กลับถึง ประเทศไทย วันที่ 18 เมษายน 66 เวลา 2.45 น. ได้เที่ยวเดลี อีก1 วัน shopping
กันให้สุดใจ ➡️ เป็น 12-18 เมษายน 66 ( พักโรงแรม 5 คืน บนเครื่องบิน 1 คืน )
.
แนะนำที่ shopping เพิ่มเติม
.
Janpath Market ย่านชอปปิง
กลางเมือง แม้จะอลหม่านไปด้วยรถราและฝูงชน แต่ก็ละลานตาไปด้วยสินค้ามากมาย ตั้งแต่เสื้อผ้าปัก งานหัตถกรรมไม้ โคมไฟ ทองเหลือง ผ้าปักลูกปัด “jootis” รองเท้าปลายแหลมด้านหน้า ส่าหรี ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน สีสันแสบตา นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเรียกน้ำย่อย สวรรค์นักช้อปแห่งนี้ยังมีสินค้าอีกสารพันเกินสาธยาย ทางที่ดีต้องมาดูให้เห็นกับตา
.
และได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ
ที่เดลี ชม สถาปัตยกรรม ที่สวยงามตามยุคสมัยจักรวรรดิ และศาสนาสำคัญในอินเดีย
.
กับราคาที่ ไม่ยุ่งยาก ทางเราจัดการให้ ทุกสิ่งอย่าง
มีอะไรบ้างรึ ⬇️⬇️⬇️
🤩 ราคารวม ❤️
.
✔️ ค่าตั๋วเครื่องบิน 4 เที่ยว ( สุวรรณภูมิ - เดลี - ศรีนากา - เดลี - สุวรรณภูมิ )
✔️ ค่า evisa อินเดีย 1 เดือน
✔️ ค่าอาหารและน้ำตามโปรแกรม
✔️ ค่า ขึ้นกระเช้า ที่กุลมาร์ค ชั้นที่1 , ค่า นั่งเรือ ชิคาร่า ไป- กลับ ที่พัก ตามเวลาเดินทาง และล่องเรือชิคารา ชมตลาดน้ำ ทะเลสาบดาล
✔️ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ เด็กรถ ( ไม่รวมทิป เด็กยกกระเป๋า ที่โรงแรม )
✔️ ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
.
พิเศษ หากจองภายใน เดือน ธันวาคม 65 ลดราคา ให้
จากทั้งหมด ราคา 57,800 บาท
➡️🤩เหลือ เพียง 55,800 บาท 🤩
.
รับได้ 5-6 ท่าน ( ขณะนี้มีจองและซื้อตั๋วเครื่องบินแล้ว 5 ท่านค่ะ )

** ไม่รวมค่าขี่ม้า ค่ารถนอกเหนือจากโปรแกรม และค่ากระเช้าขึ้น ชั้นบนสุด ของกุลมาร์ค ( เนื่องจาก บางท่าน อาจไม่ประสงค์ ) แต่เรามีเวลาให้อยู่ค่ะ

16/10/2022
14/10/2022

สวนพฤกษศาสตร์ อ.แกลง จ.ระยอง

Photos from Nana Tour&Travel หัวหน้าทัวร์จาริกแสวงบุญ พาเที่ยว อินเดีย เนปาล พม่า ไทย's post 14/10/2022

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง
ได้ออกกำลังกล้ามเนื้อแขน 1 ช.ม. ฟินไปจ้า

08/09/2022
08/09/2022
10/08/2022
EP 101 ท่องแดนพุทธภูมิตอนที่ ๑๐๑ สถูปใหม่ที่ราชคฤห์ (New Stupa at Rajgir) 24/07/2022

EP 101 ท่องแดนพุทธภูมิตอนที่ ๑๐๑ สถูปใหม่ที่ราชคฤห์ (New Stupa at Rajgir)

https://youtu.be/E5PTYJEBUGc

EP 101 ท่องแดนพุทธภูมิตอนที่ ๑๐๑ สถูปใหม่ที่ราชคฤห์ (New Stupa at Rajgir) นครราชคฤห์นั้นเขรียนตามแบบสันสกฤต บาลีคือ ราชคหะ ส่วนเมืองปัจจุบันเรียกว่าราชกีร์ เป็นเมืองที่สำคัญทาง.....

19/07/2022
19/07/2022
19/07/2022
17/07/2022
พระพุทธเจ้า (ตอน1) 17/07/2022

พระพุทธเจ้า (ตอน1)

https://youtu.be/iKiqGBq8LEU

พระพุทธเจ้า (ตอน1) ประวัติพระพุทธเจ้า

16/07/2022
Photos from Nana Tour&Travel หัวหน้าทัวร์จาริกแสวงบุญ พาเที่ยว อินเดีย เนปาล พม่า ไทย's post 13/07/2022

🙇‍♀️ ยังมีสถูปสำคัญ ที่อยู่ในบริเวณสารนาท ที่อยู่ใกล้เคียงกับ ธรรมเมกขสถูป 🙇‍♀️ เป็นเหตุการณ์ หลังจาก วันอาสาฬหบูชา

🙇‍♀️ ธรรมราชิกสถูป (อังกฤษ: Dharmarajika Stupa) พระสถูป เก่าแก่ในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (สารนาถ ในปัจจุบัน)🙇‍♀️

🍀พระเจ้าอโศกมหาราช โปรดให้สร้างพระสถูปสร้างครอบตรงจุดที่เชื่อกันว่า พระโคตมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่า อนัตตลักขณสูตร แก่ ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ท่านได้แก่ พระโกณฑัญญะ , พระวัปปเถระ , พระภัททิยเถระ , พระมหานามเถระ และ พระอัสสชิเถระ ภายหลังจากทรงแสดงพระปฐมเทศนาที่ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร จนทั้ง 5 ท่านได้บรรลุเป็น พระอรหันต์

นอกจากนี้พระเจ้าอโศกมหาราชยังได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ที่พระสถูปแห่งนี้แต่ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุได้หายสาบสูญไปเมื่อ ราชาเชตสิงห์แห่งพาราณสี ได้สั่งให้อำมาตย์ชื่อ คชัตสิงห์ มาทำลายสิ่งก่อสร้างในสารนาถรวมถึงธรรมราชิกสถูปเพื่อนำอิฐมาสร้างตลาดในเมืองและได้นำพระบรมสารีริกธาตุไปลอยน้ำเพราะคิดว่าเจ้าของกระดูกคงยังไม่ไปเกิดตามความเชื่อของ ศาสนาฮินดู โดยปัจจุบันธรรมราชิกสถูปเหลือเพียงแต่ฐานราก

.
เครดิต :วิกิพีเดีย
Picture: Nana Tour&Travel

13/07/2022
13/07/2022

🌿🪷วันนี้วันอาสาฬหบูชา🪷🌿

"วันอาสาฬหบูชา" ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์

#การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า #จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น"วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย

เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาทมาก่อน จนมาในปี พ.ศ. 2501 การบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรีได้มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทย ตามคำแนะนำของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)[4] โดยคณะสังฆมนตรีได้ออกเป็นประกาศสำนักสังฆนายกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[5] กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาพร้อมทั้งกำหนดพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล

อย่างไรก็ตาม วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดให้กับวันหยุดของรัฐเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนในต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทอื่น ๆ ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา...

09/07/2022

" อารมณ์ชนิดใดก็ตาม
เรา อย่าไปเอาชนะมัน
เรา อย่าไปยอมแพ้มัน
ให้เราตั้งอยู่ในความสงบ
เรียกว่า...น้ำไหลนิ่ง
ความสงบท่ามกลาง...ความไม่สงบ น้ำไหลนิ่ง
หยุด...นิ่ง...รู้...

น้ำไหลนิ่ง...
เป็นความสงบ ที่อยู่ท่ามกลาง ความไม่สงบ
เปรียบเหมือนน้ำไหลนิ่ง
อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตเรา
ความพอใจ
ความไม่พอใจ
ความรัก
ความชัง
ความดีใจ
ความเสียใจ
ความโกรธ
ความพยาบาท
อะไรก็ตาม มันจะเป็นอารมณ์ชนิดใดก็ตาม

เรา อย่าไปเอาชนะมัน
เรา อย่าไปยอมแพ้มัน
ให้ตั้งอยู่ในความสงบ ความสงบที่อยู่ท่ามกลางความไม่สงบ
เปรียบเหมือนน้ำไหลนิ่ง...หยุด...นิ่ง...รู้...
ดู...ความเกิด-ดับ ของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
ไม่ไปข้องเกี่ยวกับมัน

แม้แต่...ลม กับกาย
ความสงบนั้น...ก็มิได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไร ด้วยเลย
แล้วเราจะ...
พ้นจากบ่วงของมาร."
_____________________________________________
(หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง)

09/07/2022

#ขอให้เราใช้ชีวิตให้สม่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม่ำเสมอ

พระพุทธองค์เคยตรัสคำอวยพรที่มีความหมายมากประโยคหนึ่งว่า ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม่ำเสมอ คือ คนเราต้องการชีวิตที่ราบรื่นสม่ำเสมอ เมื่อชีวิตไม่ราบรื่นก็มักจะท้อแท้ซึมเศร้าหมดกำลังใจ แต่ไม่ว่าชีวิตใครๆ ก็ไม่เคยราบรื่นถึงขนาดนั้น แม้แต่พระซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสงบ ก็ใช่ว่าชีวิตท่านจะราบรื่นเสียทีเดียว พระพุทธองค์จึงทรงให้พร ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม่ำเสมอ สิ่งที่เราเจอในชีวิตมีทั้งขึ้นทั้งลง มีโลกธรรม มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์ มีได้ มีเสีย เป็นต้น เรื่องนี้เราแก้ไม่ได้ มันเป็นเรื่องของโลก แต่เราสามารถรักษาจิตใจของเราให้สม่ำเสมอได้ด้วยการรู้เท่าทัน

พระอาจารย์ชยสาโร

พระปัญจวัคคีย์ ไปไหน หลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้ว 21/06/2022

พระปัญจวัคคีย์ ไปไหน หลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้ว

https://youtu.be/OckWeoezDt0

พระปัญจวัคคีย์ ไปไหน หลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้ว พระปัญจวัคคีย์ ไปไหน หลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้ว=======================#อาศรมธรรมะประทีป อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภูยูทูป: #วัคซ...

"ทำไม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จึงเป็นอมตะ จะโดนทำลายอย่างไร ก็ฟื้นคืนมาได้ทุกครั้ง" ณ วัดถ้ำผา 19/06/2022

"ทำไม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จึงเป็นอมตะ จะโดนทำลายอย่างไร ก็ฟื้นคืนมาได้ทุกครั้ง" ณ วัดถ้ำผา

"ทำไม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จึงเป็นอมตะ จะโดนทำลายอย่างไร ก็ฟื้นคืนมาได้ทุกครั้ง" ณ วัดถ้ำผา "ทำไม ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จึงเป็นอมตะ จะโดนทำลายอย่างไร ก็ฟื้นคืนมาได้ทุกครั้ง" ถ่ายทอดสดจากห้องส่งสถานีวิ.....

ตอบคำถาม เรื่องสถานการณ์โควิดในอินเดีย มีนาคม 2565 18/06/2022

ตอบคำถาม เรื่องสถานการณ์โควิดในอินเดีย มีนาคม 2565

ตอบคำถาม เรื่องสถานการณ์โควิดในอินเดีย มีนาคม 2565 ตอบคำถาม เรื่องสถานการณ์โควิดในอินเดีย มีนาคม 2565==========================#อาศรมธรรมะประทีป อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภูอาจารย์เอ ...

กว่าจะมาถึงวันนี้ โดนขุดรากถอนโคนมาแล้ว: ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ต้นไม้อมตะคู่พระบาร 18/06/2022

กว่าจะมาถึงวันนี้ โดนขุดรากถอนโคนมาแล้ว: ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ต้นไม้อมตะคู่พระบาร

https://youtu.be/-Oy7hzggkxk

กว่าจะมาถึงวันนี้ โดนขุดรากถอนโคนมาแล้ว: ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ต้นไม้อมตะคู่พระบาร กว่าจะมาถึงวันนี้ โดนขุดรากถอนโคนมาแล้ว: ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ต้นไม้อมตะคู่พระบารมีพระบรมศาสดา=============...

1400 ปี ของพระพุทธเมตตา พุทธคยา 18/06/2022

1400 ปี ของพระพุทธเมตตา พุทธคยา

https://youtu.be/Yj592nHEAlM

1400 ปี ของพระพุทธเมตตา พุทธคยา กว่าจะถึงวันนี้ของหลวงพ่อพระพุทธเมตตา มหาโพธิวิหาร พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย=======================อาจารย์เอ พระธ.....

ทราบหรือไม่ หลวงพ่อองค์ดำ อายุพันกว่าปี มีถึงเกือบ 20 องค์ 18/06/2022

ทราบหรือไม่ หลวงพ่อองค์ดำ อายุพันกว่าปี มีถึงเกือบ 20 องค์

https://youtu.be/wnJtEsJW2iA

ทราบหรือไม่ หลวงพ่อองค์ดำ อายุพันกว่าปี มีถึงเกือบ 20 องค์ พากราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำ 11 องค์ ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย=======================อาจารย์เอ พระธรรมทูตต่างประเทศ (ธ) และพร.....

แม้แต่พระเจ้าอโศก ยังต้องหมอบต่อศรัทธาของพญานาคที่มีต่อพระบรมสารีริกธาตุ ณ รามคามสถูป 16/06/2022

แม้แต่พระเจ้าอโศก ยังต้องหมอบต่อศรัทธาของพญานาคที่มีต่อพระบรมสารีริกธาตุ ณ รามคามสถูป

https://youtu.be/ga2grED1Nx8

แม้แต่พระเจ้าอโศก ยังต้องหมอบต่อศรัทธาของพญานาคที่มีต่อพระบรมสารีริกธาตุ ณ รามคามสถูป แม้แต่พระเจ้าอโศก ยังต้องหมอบต่อศรัทธาของพญานาคที่มีต่อพระบรมสารีริกธาตุ ณ รามคามสถูป=======================อาจารย์เอ ...

15/06/2022

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่

คำว่าชีวิต มิได้มีความหมายเพียงแค่ความเป็นอยู่แห่งร่างกาย แต่หมายถึงความสุข ความทุกข์ ความเจริญ ความเสื่อม ของบุคคลในทางต่างๆ ด้วยบางคนมีปัญหาว่า จะวาดภาพชีวิตของตนอย่างไรในอนาคต หรืออะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต และจะไปถึงจุดหมายนั้นหรือที่นึกที่วาดภาพไว้นั้นด้วยอะไร ปัญหาที่ถามคลุมไปดังนี้ น่าจะตอบให้ตรงจุดเฉพาะบุคคลได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าทางแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลตามที่กรรมกำหนดไว้เป็นอย่างไร และถ้าวาดภาพของชีวิตอนาคตไว้เกินวิสัยของตนที่จะพึงถึง แบบที่เรียกว่าสร้างวิมานบนอากาศ ก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นมาไม่ได้แน่ หรือแม้วาดภาพชีวิตไว้ในวิสัยที่พึงได้พึงถึง แต่ขาดเหตุที่จะอุปการะให้ไปถึงจุดหมายนั้นก็ยากอีกเหมือนกันที่จะเกิดเป็นความจริงขึ้นมา

Credit: google บทความคุณธรรม
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

สถานที่ : ดาร์จิลิ่ง อินเดีย

15/06/2022

ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ ท่านบรรลุธรรมแล้วหายไปไหน ไม่เห็นถูกพูดถึงเลย

15/06/2022
14/06/2022

"ชีวิตขรุขระเพราะกรรมเก่า"

" .. พื้นแผ่นดิน แม่น้ำ ภูเขา ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถมให้เป็นถนน ขุดให้เป็นแม่น้ำ ลำคลอง ทำสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ สร้างทำนบกั้นน้ำ ฉันใด "ความขรุขระของชีวิตเพราะกรรมเก่า ก็ฉันนั้น"

เหมือนความขรุขระของแผ่นดินตามธรรมชาติ "คนเราสามารถประกอบกรรมปัจจุบัน ปรับปรุงสกัดกั้นกรรมเก่า" เหมือนอย่างสร้างทำนบกั้นน้ำเป็นต้น เพราะคนเรามีปัญญา

"อันที่จริงทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นอุทกภัยเหมือนกัน" ถ้ามีสิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของใจดีแล้ว ก็ไม่เดือดร้อน "การทำใจก็คือ คนมีเกาะของใจดีที่ได้สร้างสมมาแล้วและกำลังสร้างสมอยู่"

"ผู้ที่ทำกรรมดีอยู่มากเสมอ ๆ จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีต" หากจะมีกุศลของตนก็จะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบไป "ถ้าได้แผ่เมตตาจิตอยู่เนื่อง ๆ ก็จะระงับคู่เวรอดีตได้อีกด้วย" ระงับได้ตลอดถึงปัจจุบัน .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

07/06/2022
02/06/2022
02/06/2022

#ใจที่คับแคบจะไม่สามารถรับรู้สุขอันปราณีตได้#
ความฉลาดของกิเลสอยู่ที่การหลอกเราว่า
ความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องดี
เพราะทำให้เราขวนขวายในสิ่งที่ดีกว่าคนอื่น
ทำให้เราประสบความสำเร็จเกินเพื่อน
หรือทำให้เราได้รับในสิ่งที่ต้องการ

ถ้าดูเผินๆ ก็เหมือนจะเป็นเช่นนั้น
ความเห็นแก่ตัวเหมือนจะนำความสุขและความสำเร็จมาให้เรา
แต่หากพิจารณาให้ละเอียดแล้ว กลับเป็นเรื่องตรงข้าม

เพราะความสุขในชีวิตไม่ได้มาจากการได้รับอย่างเดียว
บ่อยครั้งที่คนเรามีความสุขจากการเสียสละด้วย
แถมยังเป็นสุขลึกซึ้งที่ประทับอยู่ในใจยาวนานกว่าความสุขแบบแรกเสียอีก

คนเป็นแม่มีความสุขจากการเสียสละเพื่อลูก
ครูอาจารย์มีความสุขจากการให้ความรู้แก่ลูกศิษย์
คนจำนวนมากมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น
ชาวพุทธมีความสุขจากการให้ทาน

จากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่า
คนเรามีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย
แม้ว่าจะต้องเสียสละในสิ่งที่มีอยู่ ก็ยังทำให้ใจเป็นสุขได้เช่นกัน

ในทางตรงกันข้าม คนที่เห็นแก่ตัวกลับเป็นคนน่าสงสาร
เพราะจิตใจจะเคยชินกับการมุ่งเอาอะไรจากคนอื่น
เพื่อให้ตัวเองได้รับแต่สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองเท่านั้น
ใจแบบนี้จะหมกมุ่นอยู่กับความต้องการเฉพาะตน
จนมองไม่เห็นความทุกข์ของคนอื่นๆ
หรือคิดไม่ถึงว่าคนอื่นๆ ก็มีความต้องการในชีวิตเช่นเดียวกัน

จิตใจที่คับแคบย่อมไม่มีโอกาสรับความสุขจากการให้แก่คนอื่น
และในระยะยาว ไม่เพียงแต่จะขาดความสุขแบบประณีตไปเท่านั้น
ความสุขแบบที่เคยชินก็เริ่มจะไม่สนองตอบความต้องการเสียแล้ว

ยิ่งเราใช้ชีวิตตามใจกิเลสมากเท่าไร
มันก็ยิ่งเรียกร้องจากเรามากขึ้นเท่านั้น
ที่เคยได้เท่าเดิมก็ไม่พอใจ อยากได้มากขึ้นไปอีก
กลายเป็นว่า เท่าที่ได้มาก็ไม่ทำให้เป็นสุขเสียแล้ว

เมื่อเป็นเช่นนี้ แทนที่ความเห็นแก่ตัวจะนำสุขมาให้อย่างที่คิด
กลับจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จิตใจขาดไร้ความสุขยิ่งขึ้นทุกที

Credit ปิยสีโลภิกขุ

29/05/2022

รักษาดวงใจ

พวกเราทั้งหลายควรมาแต่งใจของเรา รักษาจิตของเรา จิตของเราเหมือนเด็กน้อย ไม่รู้เรื่องรู้ภาษา ไปพบอะไรก็ตะครุบอันนั้น เหมือนกันกับจิตที่ไม่ได้ฝึก เหมือนเด็กที่ไม่รู้เดียงสา ไม่รู้เรื่องอะไร ไปพบน้ำก็ตะครุบน้ำ ไปพบไฟก็ตะครุบไฟ มันก็เกิดโทษอยู่เรื่อย ๆ

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

23/05/2022

มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถูปโบราณที่ถูกสร้างขึ้นตรงสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ พระพุทธเจ้า
.

มกุฏพันธนเจดีย์ได้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณด้านตะวันออกของ เมืองกุสินารา หรือปัจจุบันคือ ตำบลกาเซีย รัฐอุตตรประเทศ ตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าใน วันอัฏฐมีบูชา เดิมทีบริเวณมกุฏพันธนเจดีย์เป็นเชิงตะกอนไม้จันทน์หอมเพื่อใช้สำหรับถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชจึงสั่งให้สร้างพระสถูปครอบบริเวณนั้นลง แต่สมัยต่อมาเมืองกุสิรานาถูกรุกรานและพระสถูปองค์นี้ถูกทำลายลงเหลือเพียงแต่ซากปรักหักพัง ภายหลังได้มีการค้นพบเป็นซากพระสถูปขนาดใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งต่อมารัฐบาลอินเดียได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมพระสถูปองค์นี้ไว้อย่างดี ถ้าวัดรอบฐานของพระสถูปองค์นี้มีความยาวทั้งหมด 46.14 เมตร ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง 37.18 เมตร
.

วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย)

นอกจากนั้น วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย
.
ขอขอบคุณ 🙏
เครดิตรูปภาพ : Mit Sutacha
เครดิตข้อมูล : วิกิพีเดีย

22/05/2022

เปิดจองทริป 🛎 #เติมพลังบุญ #เพิ่มพลังใจ🍀ครั้งหนึ่งในชีวิต 🍀รับ 10 ท่าน เท่านั้น
.
9-18 ธันวาคม 65 (10วัน 9 คืน)
#จาริกแสวงบุญ #สังเวยชนียสถาน อินเดีย-เนปาล สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน + สถานที่สำคัญ 3 แห่ง ในพุทธประวัติ

#บินตรงกรุงเทพ - พุทธคยา สายการบินไทยสมายล์🛫
#พัก โรงแรม 6 คืน วัดไทย 3 คืน
.
🍀ราคาพิเศษสุด 38,000 บาท
✅ รวมค่าที่พักทั้ง9 คืน
✅ รวมค่าเครื่องบิน ไป-กลับ
.
ขอรายละเอียด ☎️ 0979424147
ติดตามเพจ Nana Tour&Travel
ตามลิงค์
https://www.facebook.com/ton.nana.angelic/
.

🤩 โปรพิเศษ ✅ ชวนเพื่อนไป ด้วยกัน ลดร่วมบุญอีก 200 บาท เหลือ 37,800 บาท กันไปเลย ✅

🛎เปิดจองถึง สิ้นเดือน มิถุนายน นี้

🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫🛫
#ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา
#อินเดีย
#การจาริกแสวงบุญ
#บุญ
#แสวงบุญอินเดีย
#อริยสัจ4
#พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ไหน
#พระพุทธเจ้าประสูติที่ไหน
#ลุมพินี-ศาสนสถานในเนปาล

Now it's easier to send Nana Tour&Travel หัวหน้าทัวร์จาริกแสวงบุญ พาเที่ยว อินเดีย เนปาล พม่า ไทย a message. 22/05/2022

Now it's easier to send Nana Tour&Travel หัวหน้าทัวร์จาริกแสวงบุญ พาเที่ยว อินเดีย เนปาล พม่า ไทย a message.

Now it's easier to send Nana Tour&Travel หัวหน้าทัวร์จาริกแสวงบุญ พาเที่ยว อินเดีย เนปาล พม่า ไทย a message.

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สังเวชนียสถาน ..  ตอน แคว้นสำคัญ
แคว้นมคธ หนึ่งในแคว้นสำคัญในพุทธประวัติ ดินแดนพุทธภูมิ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Amphoe Tha Maka
71120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 20:00
อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 09:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00

Amphoe Tha Maka บริการขนส่งอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Lkspeedbike Lkspeedbike
ถนน แสงชูโต
Amphoe Tha Maka, 71120

บริการรับฝากซื้อ อาหาร - เครื่องดื่ม