โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ - ประชาสัมพันธ์, Amphoe Song Phi Nong Videos

Videos by โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ - ประชาสัมพันธ์ in Amphoe Song Phi Nong. 183 ม.2 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุร?

Other โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ - ประชาสัมพันธ์ videos

การแสดงนักเรียนชั้น ป.4

การแสดง ของชั้น อนุบาล1

การเเสดงรอบกองไฟค่ายลูกเสือ62 ของนักเรียนชั้นม.1
การเเสดงรอบกองไฟค่ายลูกเสือ62 ของนักเรียนชั้น ม.1

การเเสดงรอบกองไฟค่ายลูกเสือ62 ของนักเรียนชั้นม.3
การเเสดงรอบกองไฟค่ายลูกเสือ62 ของนักเรียนชั้นม.3

เปิดตัวชนเผ่าซูลู2562
เปิดตัวชนเผ่าซูลู2562

ชนเผ่าซูลูค่ายลูกเสือ62
ชนเผ่าซูลูในคืนนี้ #ค่ายลูกเสือ2562

เผ่าซูลู ค่ายลูกเสือ62

การเเสดงรอบกองไฟ ม.3

เด็กดีที่น่าชื่นชมครับ นักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ช่วยครอบครัวขายพวงมาลัยหลังเลิกเรียน