โรงเรียนร็อบบานีย์ - Rabbani school

โรงเรียนร็อบบานีย์ - Rabbani school

ความคิดเห็น

โรคระบาดส่งผลต่อความเสื่อม ความอ่อนแอและการล่มสลายของอาณาจักรและจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มามากมาย ดังที่มีบันทึกอยู่ทั้งในประวัติศาสตร์สากลและประวัติศาสตร์อิสลาม

ตัวอย่างเช่นความเสื่อมและการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิอุมัยยะฮ์ส่วนหนึ่งก็เริ่มมาจากการระบาดของโรค อาณาจักรของมุสลิมในสเปน (อันดาลุส) ก็เช่นเดียวกัน ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ก็ได้เกิดโรคระบาดขึ้นถึงสามครั้ง (ในขณะที่มุสลิมสูญเสียสเปน (อันดาลุส) ไปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15) และแม้ว่าบรรดาแพทย์มุสลิมจะทุ่มเททำการศึกษา สมุฏฐานของโรค อาการ และวิธีการรักษาและได้บันทึกประสบการณ์การรักษาไว้เป็นเอกสารและหนังสือถึงสามเล่ม

สำหรับการระบาดของไวรัสโคโรนาในครั้งนี้ ก็ได้ทำให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยขึ้นกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ที่โรคระบาดได้กลายเป็นหนึ่งในกุญแจที่ไขเปิดประตูให้ความเสื่อม ความแตกแยกและความอ่อนแอไหลบ่าเข้าสู่จักรวรรดิอเมริกา

และยังมีอีกข้อคิดหนึ่งสำหรับสังคมมุสลิมก็คือ เราได้เห็นว่าในโลกอาหรับที่มีผู้รู้มากมายในศาสตร์สาขาต่างๆ ของอิสลาม แม้แต่ในเรื่องคำสอนเกี่ยวกับโรคระบาด หรือสุขอนามัยอิสลาม แต่กลับปรากฏว่าความสามารถในการรับมือกับโรคระบาดในกลุ่มประเทศมุสลิมนั้นยังไม่อาจเทียบชั้นกับในอีกหลายๆประเทศ หรือแม้แต่กับการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย

เราจึงได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นนอกจากมาจากพระอนุมัติของอัลลอฮ์แล้ว การบริหารจัดการ การมีระเบียบวินัยของผู้คนในสังคมก็เป็นปัจจัยสำคัญในการได้รับ”เตาฟีก”และพระอนุมัติจากอัลลอฮ์ สังคมมุสลิมจึงควรตื่นตัวและตระหนักว่า สังคมอื่นที่ไม่มี "ฮุดา วัล ฟุรกอน" สามารถรับมือกับโรคระบาดได้ด้วย "การบริหารจัดการ"และ "ความมีอะมานะฮ์ (ความรับผิดชอบต่อสังคม) และความมีวินัย"

และเราในฐานะ"อุมมะฮ์" แห่งอัลกุรอานอันสมบูรณ์ควรให้ความสำคัญของการนำคำสอนอิสลามที่เป็นสัจธรรมโดยเฉพาะในเรื่องพื้นฐานของอิสลาม เช่นความสะอาด หรือการไม่ทำร้ายผู้อื่นและสังคมด้วยความไร้ระเบียบและวินัยของตน (لاضرر و لا ضرار) นำความสอนพื้นฐานเหล่านี้จากมือของบรรดาอุลามาอ์ ให้ลงไปถึงผู้เป็นรากหญ้าในสังคมอย่างไร และนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมให้เป็น “การปฏิบัติในชีวิตประจำวันจริง” มากกว่าเป็น “การบรรยาย” ที่เป็นนามธรรม หรือรวมตัวเป็นฮัลเกาะฮ์อ่านคำสอนเพื่อศิริมงคล แต่เมื่อแยกย้ายจากไปจากฮัลเกาะฮ์มงคลแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะนำคำสอนอิสลามไปประยุกต์ใช้ในสังคมที่ก้าวหน้าและในสิ่งแวดล้อมที่ขัดแย้งกับอิสลามอย่างไร

สังคมมุสลิมจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และเรียนรู้ที่จะนำคำสอนอิสลามไปเริ่มฝึกฝนให้เป็นระเบียบวินัยและเป็นการบริหารจัดการให้มากกว่าการรู้ว่าอิสลามสอนอะไร โดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆ หรือจากคำสอนเล็กๆไปจนถึงคำสอนที่ใหญ่โตเพื่อความพร้อมไปสู่การบริหารจัดการสิ่งที่ซับซ้อนและใหญ่ๆ ที่มีอยู่มากมายในชีวิตดุนยาสมัยปัจจุบัน

.
- ดร.อณัส อมาตยกุล
โรงเรียนร็อบบานีย์ - Rabbani school
อัลฮัมดุลิลลาฮ์
วันนี้นำน้ำดื่มและขนมเค้กกล้วยหอมมามอบให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนร็อบบานีย์

โรงเรียนร็อบบานีย์เพื่อการท่องจำอ?

23/10/2022
23/10/2022

ถ่ายทอดบรรยากาศการซ่อมหลังคามัสยิดใหม่ทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาการรั่วในเวลาฝนตกที่ทำให้ไม่สามารถใช้อาคารมัสยิดละหมาดและท่องจำอัลกุรอานไม่ได้ น่าจะเสร็จทันงานโรงเรียน 17 ธันวาคมนี้....อินชา อัลลอฮ์

23/10/2022

ชั้นเรียนเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ต ค นี้

Photos from โรงเรียนร็อบบานีย์ - Rabbani school's post 18/10/2022

คณะของอาจารย์กลุ่มนัดวีย์จากภาคใต้และที่ทำงานศาสนาอยู่ภาคกลางรวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ชากิร ชื่นดำ ได้พาครอบครัวมาเยี่ยมและทำอาหารเลี้ยงนักเรียนฮาฟิซอัลกุรอาน ประกอบด้วย
1.อ ฟัยศ้อล สันหลัง โรงเรียนดารุลบิร จ.สตูล
2.อ.ซุ้ลฆอนี หมัดล๊ะ โรงเรียนศรัทธาชน กรุงเทพฯ
3.อ.ซัยดี้ สายสะอิด จ.สงขลา
ได้พาครอบครัวมาเยี่ยมและทำอาหารเลี้ยงนักเรียนฮาฟิซอัลกุรอาน
جزاكم الله خير الجزاء

16/10/2022
15/10/2022
15/10/2022
15/10/2022
13/10/2022
12/10/2022

เมาลานา อาดิ้ล นัดวีย์ ครูจากโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนร็อบบานีย์หลังละหมาดสุบฮิ วันนี้

12/10/2022
12/10/2022

ชั้นเรียนหลังละหมาดตะฮัจญุด ก่อนละหมาดสุบฮิวันนี้
ฤดูหนาวเริ่มแล้วที่นี่

12/10/2022

บรรยากาศหลังละหมาดอิชาอ์

12/10/2022

ชั้นเรียนฮาฟิซ ค่ำวันนี้ และฤดูหนาวเริ่มมาแล้ว

12/10/2022

[4] บรรยากาศการรับประทานอาหารค่ำของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

12/10/2022

[3] บรรยากาศการรับประทานอาหารค่ำของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

12/10/2022

[3] บรรยากาศการรับประทานอาหารค่ำของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

12/10/2022

[2] บรรยากาศการรับประทานอาหารค่ำของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

12/10/2022

[1] บรรยากาศการรับประทานอาหารค่ำของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

12/10/2022

อะซานละหมาดมัฆริบวันนี้

12/10/2022

อ่าน "มันซิล" ก่อนละหมาดมัฆริบวันนี้

11/10/2022

เรียนเชิญร่วมงานประจำปีโรงเรียนร็อบบานีย์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นี้ (งานกลางวัน)

11/10/2022

นาชีดร็อบบานีย์เช้าวันนี้....ก่อนเข้าเรียน ท่อนหนึ่งของนาชีดมีความว่า "ความรู้นั้นเป็นเกียรติยศของเรา และจรรยามารยาทนั้นเป็นอาภรณ์ประดับกายของเรา"

Photos from โรงเรียนร็อบบานีย์ - Rabbani school's post 11/10/2022

เมื่อวานป้ายา กับ ป้าเงาะได้ทำบุฯเลี้ยงอาหารนักเรียนฮาฟิซด้วยข้าวมันไก่และขนมโดนัท
جزاكم الله خير الجزاء

Photos from โรงเรียนร็อบบานีย์ - Rabbani school's post 10/10/2022

เนื่องจากฝนที่ตกหนักในปีนี้ทำให้อาคารหลายหลังประสบปัญหาฝนสาด น้ำรั่วซึม เช่นห้องพักอาศัยของครู ทำให้ครูเดินไปสอน และไปละหมาดไม่ได้ในเวลาที่ฝนตก รวมถึงลมแรงที่พัดฝนสาดเข้าห้องพัก จึงจำเป็นต้องสร้างหลังคายื่นคลุมเชื่อมต่อกับอาคารอื่น ท่านสามารถมีส่วนร่วมใน "ญารียะฮ์" นี้ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 4015874993
ธนาคารอิสลาม 072-1-06906-1

10/10/2022

[2] ชั้นเรียนกอรี กับ อ.ชุกรี่ บัลบาห์ เช้าวันนี้ (10 ต.ค 65)

Photos from โรงเรียนร็อบบานีย์ - Rabbani school's post 10/10/2022

[1] ชั้นเรียนกอรี กับ อ.ชุกรี่ บัลบาห์ เช้าวันนี้ (10 ต.ค 65)

Photos from โรงเรียนร็อบบานีย์ - Rabbani school's post 05/10/2022

การก่อสร้างปรับปรุงโรงครัวและห้องพักครูอันเนื่องจากจำนวนนักเรียนฮาฟิซเพิ่มมากขึ้นได้คืบหน้าใกล้เสร็จ คงค้างอีกบางส่วน ท่านสามารถมีส่วนร่วมใน "ญารียะฮ์" นี้ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 4015874993
ธนาคารอิสลาม 072-1-06906-1

03/10/2022

หมอกยังคงลงหนา แม้จะเกือบบ่ายสองโมงแล้ว

03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
02/10/2022

ยืนเพราะขยัน....หรือ ให้ยืนเพื่อให้ขยัน ?
อากาศดี เย็นสบาย หมอกลง ดวงอาทิตย์กำลังขึ้น

02/10/2022
02/10/2022
02/10/2022
29/09/2022

พูดคุยสภาพการเรียนกับนักเรียน

28/09/2022

ชั้นเรียนบรรยากาศหลังตะฮัจญุด ก่อนสุบฮิ เริ่มมีชีวิตชีวา หลังจากนักเรียนมึนๆอยู่สักพักเนื่องจากอิทธิพลพายุ นารู ฝนตกพลำๆ มีหมอก อากาศเย็นมาก
(หมายเหตุ...ภาพไม่ได้ลงแบบเรียลไทม์ นำลงย้อนหลังสักระยะหนึ่ง)

28/09/2022

บรรยากาศหลังตะฮัจญุด ก่อนสุบฮิ
อิทธิพลพายุ นารู ฝนตกพลำๆ มีหมอก อากาศเย็นมาก นักเรียนดูยังมึนๆ อยู่
(หมายเหตุ...ภาพไม่ได้ลงแบบเรียลไทม์ นำลงย้อนหลังสักระยะหนึ่ง)

28/09/2022
28/09/2022

"โนรู" น่าจะมาถึงนครราชสีมาแล้ว ?
หมอกและฝนปรอยๆที่โรงเรียนร็อบบานีย์

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ถ่ายทอดบรรยากาศการซ่อมหลังคามัสยิดใหม่ทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาการรั่วในเวลาฝนตกที่ทำให้ไม่สามารถใช้อาคารมัสยิดละหมาดและท่อง...
ชั้นเรียนเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 ต ค นี้
เมาลานา อาดิ้ล นัดวีย์ ครูจากโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนร็อบบานีย์หลังละหมาดสุบฮิ วันนี้
ชั้นเรียนหลังละหมาดตะฮัจญุด ก่อนละหมาดสุบฮิวันนี้ฤดูหนาวเริ่มแล้วที่นี่
บรรยากาศหลังละหมาดอิชาอ์

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Amphoe Sikhiu
30140

Amphoe Sikhiu โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ห้องสื่อคณิตศาสตร์ ByKruam ห้องสื่อคณิตศาสตร์ ByKruam
11 หมู่ 5
Amphoe Sikhiu, 30140

สื่อการสอน งานวิชาการ

รับสอนพิเศษเคมี By ครูมีน, K-Me meen รับสอนพิเศษเคมี By ครูมีน, K-Me meen
ถนน สีคิ้ว, สีคิ้ว, นครราชสีมา
Amphoe Sikhiu, 30140

สอนพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แล

Englishwithkrukeng2020 Englishwithkrukeng2020
Phasuk
Amphoe Sikhiu, 30140

This is the page for online classroom

Kritsanawittaya School l โรงเรียนกฤษณาวิทยา Kritsanawittaya School l โรงเรียนกฤษณาวิทยา
114 Moo 4 Kritsana Sub-district
Amphoe Sikhiu, 30140

Kritsanawittaya โรงเรียนกฤษณาวิทยา ต.กฤษณา อ. ส?

Kroo P'Foy Kroo P'Foy
Amphoe Sikhiu, 30170

"เลิกท่องจำเพราะยังไงก็พูดไม่ได้สั

โรงเรียนบ้านมะค่างาม โรงเรียนบ้านมะค่างาม
โรงเรียนบ้านมะค่างาม
Amphoe Sikhiu, 30340

โรงเรียนบ้านมะค่างาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ตำบลวังโรงใหญ่
Amphoe Sikhiu, 30140

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านโนนเสลา โรงเรียนบ้านโนนเสลา
100 ม.6 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครรา
Amphoe Sikhiu, 30140

Gamtutor Gamtutor
349/10 ม. 2 ต. สีคิ้ว อ. สีคิ้ว
Amphoe Sikhiu, 30140

ติวเคมี ม.ต้น ม.ปลาย สอนสด โดย ทีมติวเตอร์ ป.โท วิทยาศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ
หมู่ 1 ต. คลองไผ่ อ. สีคิ้ว จ. นคร
Amphoe Sikhiu, 30340

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อ?

Prasarnwittaya School Prasarnwittaya School
162/5 หมู่14 ถนนรื่นจิตร
Amphoe Sikhiu, 30140

Private School

โรงเรียนคลองไผ่วิทยา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
Amphoe Sikhiu, 30340

สถาบันการศึกษา ม.1-ม.6