สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น

คุณอาจจะชอบ

KwamCham
KwamCham

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 09/05/2024

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ได้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2567 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ นางดาวรุ่ง สีม่วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานเกษตรพัฒนาชุมชนอำเภอสีชมพู เข้ารับการคัดเลือกพัฒนากรขวัญใจชุมชน ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกไม้งามส่งเสริมวิทยา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 07/05/2024

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.เทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ผ่านระบบ zooming จากห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายธงชัย มูลคำศรี เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 07/05/2024

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านงานส่งเสริมอาชีพในชุมชน ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ "โพธิ์ทองล้อมรักษ์" ณ บริเวณศาลาวัดสายทอง หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ป่วยยาเสพติดที่อยู่ในชุมชน 3 หมู่บ้าน จำนวน 20 ราย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนต่อไป

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 03/05/2024

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมความมั่นคงกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำตำบลบ้านใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการด้านการเกษตรให้ที่ประชุมทราบและประชาสัมพันธ์สู่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

30/04/2024

เรียนฟรี ‼️
📣 ผู้สนใจ “ต่อยอดรายได้เกษตรกรด้วยคาร์บอนเครดิต”
สมัครเรียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2567
🌳 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร เปิดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกล หลักสูตร “ต่อยอดรายได้เกษตรกรด้วยคาร์บอนเครดิต” ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจสมัครเรียน โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง คาร์บอนเครดิต ที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
เรียนผ่านช่องทาง
✅ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร คลื่นความถี่ A.M.1386KHz
✅ เว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com
✅ YouTube: AM1386RADIO
ลงทะเบียนเรียน ได้ที่
👉 เว็บไซต์ www.am1386.com ในเมนูโรงเรียนเกษตรทางไกล (https://bit.ly/โรงเรียนเกษตรทางไกล)
👉 คลิกสมัคร https://docs.google.com/forms/d/1-g2cjijTYlhMaqXZ1xmtwdFGaQ-O4DFaWMlv04Zlmew/viewform?edit_requested=true
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2579 3927

25/04/2024

เฝ้าระวังร้อน แล้ง แมลงศัตรูพืชตัวร้าย
คลิกอ่าน : https://bit.ly/49O6dpD
----------------------------
🐛เพลี้ยไฟ
🐛ไรแดง
🐛เพลี้ยแป้ง
🐛เพลี้ยอ่อน
🐛หนอนกออ้อย
🐛หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
----------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
https://www.facebook.com/DoaeChainat
----------------------------
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช เรื่องอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/2WDO3UO
----------------------------
#แมลงศัตรูพืช
#เพลี้ยไฟ
#ไรแดง
#เพลี้ยแป้ง
#เพลี้ยอ่อน
#หนอนกออ้อย
#หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 23/04/2024

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู พานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา และศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตัวอย่างดิน เพื่อนำมาสกัดหาไส้เดือนฝอยก่อโรคแก่แมลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งเก็บตัวอย่างจำนวน 3 ราย ณ แปลงปลูกอ้อยของเกษตรกรในเขตพื้นที่ ม.3 ,9,11 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

Photos from สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร's post 21/04/2024
Photos from กรมส่งเสริมการเกษตร's post 17/04/2024
10/04/2024
Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 06/04/2024

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น.
นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ร่วมพิธี " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ " เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม โดยมี นายคารม คำพิฑูรย์ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

05/04/2024

กสก. 📗คลังความรู้............................................

6 ทางเลือกในการปรับตัวของเกษตรกร ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ☀️⛈️
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาคการเกษตร ที่ต้องพึ่งพิงลมฟ้าอากาศ และน้ำฝนเป็นหลัก จากการที่สภาพวะอากาศแปรปรวน ฤดูร้อนยาวนานขึ้น ภาวะแห้งแล้งรุนแรงขึ้น ทำให้พืชเศรษฐกิจของไทยหลายชนิดได้รับผลกระทบมาก จึงจำเป็นต้องหาวิธีการแก้ไข และลดปัญหา
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะช่วยให้เกษตรกรอยู่ร่วมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้
🔗 ติดตามเนื้อหาน่าสนใจภายในวารสารส่งเสริมการเกษตรและสื่อเกษตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.doae.go.th/doae_media/วารสารส่งเสริมการเกษต-22/

#วารสารส่งเสริมการเกษตร #คลังความรู้DOAE

04/04/2024

📌รายละเอียดการรับสมัคร

🟢😊 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรมรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2567😊🟢

👩‍🌾คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม👨‍💼
1. Young Smart Farmer ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
2. มีแผนธุรกิจเกษตรที่สามารถดำเนินการได้จริง และหรือสามารถขยายสู่ต่างประเทศได้
3. มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer ในพื้นที่

📄หลักฐานการสมัครออนไลน์ 📨
1. รูปผู้สมัคร (หน้าตรง) จำนวน 1 รูป
2. สำเนาประกาศนียบัตร Young Smart Farmer ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

🛎ขั้นตอน/วิธีการสมัครและการคัดเลือก👨‍🏫
1. สมัครออนไลน์ ได้ทาง Google form ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2567
2. พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรมฯ จำนวน 80 ราย
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมฯ โดยแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทาง page: กองพัฒนาเกษตรกร DOAE และผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ผู้สมัครสังกัด (หนังสือราชการ)
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมฯ ตามกำหนดการ

ลิงก์ Google Form การรับสมัคร https://forms.gle/5XkCDhr4Fd28aE5T8

(รายละเอียดตามโปสเตอร์🔻🔻🔻)

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 04/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ zoom meeting ทั้งนี้มีนายกฤษณ์ พิโสรัมย์ ประธาน ศพก.อำเภอสีชมพู และนายนฤเบศ ปาปะขัง ประธานแปลงใหญ่อำเภอสีชมพู เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรสริน สร้อยสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงนายประภาส มูลสาร ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 5 บ้านนายม ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมเด่นคือการทำนาบัว ซึ่งเป็นแห่งแรกในอำเภอสีชมพู มีการแปรรูปผลผลิตต่างๆ เช่น กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยฉาบ มะขามแช่อิ่ม หน่อไม้ ผักสดต่างๆ แล้วนำไปจำหน่ายเองผ่านตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลสีชมพู สร้างรายได้ให้กับครอบครัวประมาณ 12,000 บาท/เดือน

01/04/2024

กสก. 📗คลังความรู้............................................

กลับมาพบกันอีกแล้ววว~...วันนี้ "ส้มเช้ง"🍊 แพ็กชุดสื่อ “การปลูกพืชตามสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง" มาฝากทุกคน ทั้งพืชผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไปจนถึงการให้น้ำแก่พืชอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้วางแผนปลูกพืชแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ และไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ แถมยังสามารถสร้างรายได้ในช่วงมีภัยแล้ง

จะแล้งนี้หรือแล้งไหนก็หมดกังวล รับมือภัยแล้งอย่างมั่นใจ
คลิกเลย~
🥬 พืชผัก : https://www.doae.go.th/doae_media/การปลูกพืชตามสถานการณ์/
🌽 พืชไร่ : https://www.doae.go.th/doae_media/การปลูกพืชตามสถานการณ์-2/
🌺 ไม้ดอกไม้ประดับ : https://www.doae.go.th/doae_media/การปลูกพืชตามสถานการณ์-3/
💧 การให้น้ำแก่พืชอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ : https://www.doae.go.th/doae_media/การให้น้ำแก่พืชอย่างรู/

#คลังความรู้DOAE

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 27/03/2024

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เวที 2 ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการทบทวนความรู้การวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรายบุคคล (IDP) การเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน การใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดิน มาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) อีกทั้งสาธิตการทำฮอร์โมนไข่ เพื่อเป็นแนวทางการลดต้นทุนและสร้างความน่าเชื่อถือในการผลิตสินค้าเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 10 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 27/03/2024

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประเดิม พลพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 ราย

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 26/03/2024

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 11.30 น. นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่พบสัญญาณเตือนพิกัดความร้อน ในเขตพื้นที่หมู่ 1 บ้านหนองแดง ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผลตรวจสอบพบว่ามีการเผาเกิดขึ้นจริง โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยและไฟได้ไหม้ลุกลามมายังแปลงนาและพื้นที่ป่าบริเวณนั้นประมาณ 100 ไร่ และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าต้นเพลิงเกิดจากแปลงไหนเนื่องจากไม่พบตัวผู้ก่อเหตุ

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 26/03/2024

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวสิริประภา น้อยหา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สาย4 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีผลการคัดเลือกดังนี้ อันดับที่1 สำนักงานเกษตรอำเภออำเภอสีชมพู ได้แก่ นายเชาวลิต โสสวัสดิ์ , อันดับที่2 สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ ได้แก่ นายกิตติพศ นามนัย และอันดับที่ 3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ได้แก่ นายไพจิตร วงศ์ปัญญา

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 22/03/2024

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้นางสาวเทวา คำกลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้งหลังนา ณ แปลงของนางวิไลวรรณ์ ไพรศรี หมู่ที่ 9 บ้านโสกหาด ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยเกษตรกรได้ปลูกพืชอายุสั้นหลากหลายชนิดเพื่อสร้างรายได้เสริม เช่น พริก มะเขือเปราะ ฟักทอง แตงไทย ผักชี แมงลัก ซึ่งตอนนี้ประสบปัญหาโรคและแมลงกำลังระบาดในแปลงพริก ตามที่ได้ตรวจพบปรากฏเป็นเพลี้ยไฟกำลังทำลายใบทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีอิมิดาโคลพริด ร่วมกับ Bestkill ซึ่งเป็นสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูง และเพื่อให้ต้นพริกมีการฟื้นฟูตัวได้เร็วขึ้น ให้ใช้ปุ๋ยหรือฮอร์โมนร่วมด้วย

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 22/03/2024

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จัดกระบวนการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 2 ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มันสําปะหลังบ้านท่าช้าง ม.4 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย โดยในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การบริหารจัดการศัตรูพืช เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง และการบริหารจัดการกลุ่ม

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 21/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จัดกระบวนการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 2 ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยบ้านหาดสวรรค์ ม.13 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย โดยในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การบริหารจัดการศัตรูพืช เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการกลุ่ม

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 21/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร (นวส.ชำนาญการ) และ น.ส.ศิริประภา น้อยหา (นวส.ปฏิบัติการ) ดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตพืช และการเลือกชนิดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง คือ ถั่วลิสง นำไปสู่แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกไม้งาม ม.1 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ซึ่งร่างแผนงาน/โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (ถั่วลิสง) มีดังนี้
1. โครงการยกระดับการผลิตถั่วลิสงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดี
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยนวัตกรรมโรงตากถั่วลิสง
3. โครงการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรถั่วลิสง ด้วยการแปรรูป (ปุ๋ย, ดินปลูก, อาหารสัตว์)

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 20/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จัดกระบวนการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 2 ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่มันสําปะหลังบ้านโคกจั๊กจั่น ม.5 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย โดยในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การบริหารจัดการศัตรูพืช เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง และการบริหารจัดการกลุ่ม

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ น.ส.อัญรินทร์ พิมพ์อิทธิภัทร (นวส.ชำนาญการ) ปฏิบัติงานดังนี้
- เวลา 09.00 น. ติดตามการทำปุ๋ยอัดเม็ดของกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอัดเม็ดบ้านโคกไม้งาม ณ โรงผลิตปุ๋ยบ้านโคกไม้งาม ม.1 ต.ศรีสุข
- เวลา 10.00 น. ติดตาม/ให้กำลังใจ กลุ่มสตรีตำบลศรีสุข ในกิจกรรมส่งเสริมสาธิตการเก็บดอกฝ้าย การอิ้วฝ้าย การดีดฝ้าย การล้อฝ้ายและการเข็นฝ้าย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ณ ศพก.เครือข่าย นางจิติญา พรนิคม ม.11 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จัดกระบวนการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 2 ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านหนองทุ่ม ม.3 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย โดยในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การพัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP การบริหารจัดการศัตรูพืช การวางแผนการผลิต ปฏิทินการปลูกพืช และการบริหารจัดการกลุ่ม

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 18/03/2024

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งดำเนินการจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก. แปลงของนางอณัญญา หล้าคำภา บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่1 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สาระสำคัญการประชุมนอกจากจะได้พบปะเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันแล้ว ยังได้ร่วมกันวางแผนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก.และแปลงใหญ่ ในอำเภอให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 15/03/2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้ นางสาวเทวา คำกลอง (นวส.ชำนาญการ) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีกาชาดประจำปีและรวมของดีเมืองชุมแพ 2567 โดยจัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลผลิตที่นำมาเข้าประกวดได้แก่ กล้วยน้ำว้า มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง มะขามยักษ์ และถั่วเหลืองผักสด เกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Photos from สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู ขอนแก่น's post 14/03/2024

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายฉลอง เชื้อสาวะถี เกษตรอำเภอสีชมพู มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จัดกระบวนการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 2 ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผักบ้านปากห้วยฝาง ม.3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย โดยในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การพัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP การบริหารจัดการศัตรูพืช การวางแผนการผลิต ปฏิทินการปลูกพืช และการบริหารจัดการกลุ่ม

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริษัท สื่อ ใน Amphoe Si Chomphu?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู
Amphoe Si Chomphu
40220

ครีเอเตอร์ดิจิทัล อื่นๆใน Amphoe Si Chomphu (แสดงผลทั้งหมด)
Pakin.แฟนเพจ Pakin.แฟนเพจ
Amphoe Si Chomphu, 40220

แนะนำและสร้างคลิปเพื่อหารายได้

ภูดา แฟมิลี่ ฟาร์ม ภูดา แฟมิลี่ ฟาร์ม
บ้านนาจาน
Amphoe Si Chomphu, 40220

ฝากติดตาม กดไลน์ กดแชร์

Mshop รีวิว Mshop รีวิว
Amphoe Si Chomphu

รีวิวสินค้า คุ้มค่า ใช้ดี บอกต่อ >>>ซื้อจริง ใช้จริง ดีจริง<<<