ธุกิจสถานที่สักการะ ใน Amphoe Sawang Daen Din

ค้นหา สถานที่สักการะ ใน Amphoe Sawang Daen Dinรวมรายชื่อ นครหนองหลักช้าง, Sawang Dandin Baptist Church, Thailand.

นครหนองหลักช้าง A นครหนองหลักช้าง
บ้านหนองหลักช้าง
Amphoe Sawang Daen Din, 47240

แหล่งวัฒนธรรม

Sawang Dandin Baptist Church, Thailand B Sawang Dandin Baptist Church, Thailand
Amphoe Sawang Daen Din, 47110

Sawang Dandin Baptist Church is a work in progress and the product of the work of many hard working people. Founded by Rev. Arturo C. Inion back in 1996.