คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดน

คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดน

รักษาโรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เส้นประสาท เอกซเรย์

เปิดเหมือนปกติ

11/06/2021

ประกาศ คลินิกปิด เนื่องจากแพทย์ติดไปราชการ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

เปิด เช้าวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ครับ

29/03/2021

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน เม.ย.64 ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน เม.ย.64 ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

09/02/2021

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ก.พ.64 ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ก.พ.64 ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

30/12/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ม.ค.64 ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ม.ค.64 ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

07/12/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ธ.ค. ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ธ.ค. ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

31/10/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน พ.ย. ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน พ.ย. ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

05/10/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ต.ค. ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ต.ค. ครับ
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

15/09/2020

ประกาศ !!
วันพฤหัสที่ 17 ก.ย. นี้
คลินิกหยุด จ้า

02/09/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ก.ย. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ก.ย. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

01/08/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ส.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ส.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

01/07/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ก.ค. ครับ
วันนี้คลินิกเปิดเช้า-เย็นนะครับ
หยุดยาว 2-7 ก.ค. เปิดอีกที วันพุธที่ 8 ก.ค.
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ก.ค. ครับ
วันนี้คลินิกเปิดเช้า-เย็นนะครับ
หยุดยาว 2-7 ก.ค. เปิดอีกที วันพุธที่ 8 ก.ค.
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095
facebook : @csorthopedic

31/05/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน มิ.ย. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน มิ.ย. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

05/05/2020

แจ้งเปลี่ยนเวลาเปิดวันพรุ่งนี้ 6 พ.ค. 2563 คลินิกเปิดเฉพาะช่วงเย็นครับ 17.00-20.00 น.

02/05/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน พ.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน พ.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

05/04/2020

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดค่ะ
พรุ่งนี้ ** วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. คลินิกเปิดนะคะ
เช้า 8.00-10.30 และ เย็น 17.00-20.00 ค่ะ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

02/04/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน เม.ย. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน เม.ย. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

29/02/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน มี.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน มี.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

26/01/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ก.พ. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ก.พ. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์ /ตรงข้ามสุนทรการค้า
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

02/01/2020

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ม.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์สว่างแดนดิน
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ม.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์สว่างแดนดิน
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

04/12/2019

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ธ.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์สว่างแดนดิน
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือน ธ.ค. ครับ

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์สว่างแดนดิน
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

Photos from คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ's post 04/11/2019

สว่างแดนดินผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกได้นะ รู้ยัง !!!
>> กระดูกหัก
>> ข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม
ชะลอความเสื่อมได้ด้วยยา (มีทั้งแบบรับประทานและแบบฉีดเข้าข้อ รวมถึงฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียม)
มาปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะ 😘😘

#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ 7.00-8.30 , 17.00-20.00 น.
...........................................................................

🏥 ที่ตั้ง : คลินิกอยู่ติดศึกษาภัณฑ์สว่างแดนดิน
เบอร์โทร : 063-8565095, 0896354962
facebook : @csorthopedic

01/11/2019

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือนพ.ย. ครับ
ขออภัยในความไม่สะดวก
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
(แพทย์เฉพาะทางทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน)

แจ้งวันหยุดคลินิกเดือนพ.ย. ครับ
ขออภัยในความไม่สะดวก
#คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ
(แพทย์เฉพาะทางทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน)

29/10/2019

ว่าด้วยเรื่อง "ปวดส้นเท้า"
สาเหตุสำคัญเกิดจากการอักเสบของพังผืดส้นเท้า ผู้ที่ทำงานใช้ส้นเท้ารองรับน้ำหนัก ยืนนานๆ คนอ้วน คนท้อง ผู้ที่มีเท้าแบนหรือโค้งมากๆ สวมรองเท้าไม่พอดี มีโอกาสเป็นได้มาก
>> อาการ ปวดส้นเท้ามากหลังตื่นนอนลงเตียง ก้าวแรกๆ ถ้าไม่รับการรักษาจะปวดเรื้อรัง รบกวนการเดิน และอาจรุกลามขึ้นน่อง เข่า สะโพกและหลังได้ เนื่องจากท่าทางการเดินเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ 😐
>> การปฏิบัติตัว "พักการใช้งาน" ประคบเย็น ยาแก้ปวด บริหารเพื่อยืดเอ็นร้อยหวายและพังผืดส้นเท้า รักษาและป้องกันไม่ให้อาการปวดกลับมาอีก
** หลีกเลี่ยง ** การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าเอ็นร้อยหวายเพราะจะทำให้เส้นเอ็นเปื่อยและฉีกขาด อันตรายมากนะครับ..

ว่าด้วยเรื่อง "ปวดส้นเท้า"
สาเหตุสำคัญเกิดจากการอักเสบของพังผืดส้นเท้า ผู้ที่ทำงานใช้ส้นเท้ารองรับน้ำหนัก ยืนนานๆ คนอ้วน คนท้อง ผู้ที่มีเท้าแบนหรือโค้งมากๆ สวมรองเท้าไม่พอดี มีโอกาสเป็นได้มาก
>> อาการ ปวดส้นเท้ามากหลังตื่นนอนลงเตียง ก้าวแรกๆ ถ้าไม่รับการรักษาจะปวดเรื้อรัง รบกวนการเดิน และอาจรุกลามขึ้นน่อง เข่า สะโพกและหลังได้ เนื่องจากท่าทางการเดินเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ 😐
>> การปฏิบัติตัว "พักการใช้งาน" ประคบเย็น ยาแก้ปวด บริหารเพื่อยืดเอ็นร้อยหวายและพังผืดส้นเท้า รักษาและป้องกันไม่ให้อาการปวดกลับมาอีก
** หลีกเลี่ยง ** การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าเอ็นร้อยหวายเพราะจะทำให้เส้นเอ็นเปื่อยและฉีกขาด อันตรายมากนะครับ..

09/09/2019
02/09/2019

เปิดให้บริการ 3 กันยายน 2562 เวลา 17.00

คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ updated their website address. 02/09/2019

คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ updated their website address.

คลินิกกระดูกและข้อสว่างแดนดิน แพทย์เชิดวุฒิ updated their website address.

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


987-988 ต.สว่างแดนดิน (ข้างศึกษาภัณฑ์สว่าง)
Amphoe Sawang Daen Din
47110

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 08:30
17:00 - 20:00
อังคาร 07:00 - 08:30
17:00 - 20:00
พุธ 07:00 - 08:30
17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 07:00 - 08:30
17:00 - 20:00
ศุกร์ 07:00 - 08:30
17:00 - 20:00
การแพทย์และสุขภาพ อื่นๆใน Amphoe Sawang Daen Din (แสดงผลทั้งหมด)
ผลิตภัณฑ์แห่งความอ่อนเยาว์ J ผลิตภัณฑ์แห่งความอ่อนเยาว์ J
165 หมู่13 สว่างแดนดิน
Amphoe Sawang Daen Din, 47110