สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญชี เชียงใหม่

สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ รับทำบัญชี เชียงใหม่

สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ จัดตั้งโดยทีมงานนักบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ เพื่อให้บริการงานทางด้านบัญชี ภาษีอากร การจดทะเบียนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน การลดและควบคุมต้นทุนการผลิต และการตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี
เรามุ่งเน้นคุณภาพผลงานของการบริการ และสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และก่อให้เกิด

25/04/2024

📣 ประกาศรับสมัครงานพนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

📍 ข้อมูลประกอบการสมัครงาน

ตำแหน่งงาน Junior Accountant
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท
ทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ (5 วันต่อสัปดาห์)
เวลา : 08.30 - 17.00 น.
สถานที่ทำงาน : บจ.ฟินิกซ์ แอคเค้าน์ติ้ง โซลูชั่น
เลขที่ 555/113 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

📊 รายละเอียดงาน
- บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารประกอบการลงบัญชี
- จัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน รายปี และปิดงบการเงิน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย และยื่นแบบ ภพ.30 และ ภพ.36
- จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1, 3 53 และ 54
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

🌟 คุณสมบัติ
1. จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด
3. มีความตั้งใจที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้า

✅ สวัสดิการของบริษัทฯ
1. โบนัสประจำปี
2. วันลาพักรัอนประจำปี 7 วันต่อปี (ได้สิทธิทันทีหลังผ่านทดลองงาน)
3. ท่องเที่ยวประจำปี
4. ประกันสังคม
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. เบี้ยขยัน
7. ค่าเดินทาง
8. งานจัดเลี้ยงตามเทศกาลและโอกาสต่างๆ
9. การอบรมสัมมนาตามกำหนดวิชาชีพ
10. ค่าสนับสนุนสมาชิกวิชาชีพบัญชี
11. ขนมและของว่างในสำนักงาน

สนใจสมัครได้ที่ ▶️ https://forms.monday.com/forms/7291f947ccfe0bb7f8506853ce20060b?r=use1

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

Photos from สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญชี เชียงใหม่'s post 11/04/2024

💦สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง เดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับ ❤️
----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

11/04/2024

📣 แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ของสำนักงานบัญชีฟินิกซ์ 💦

‼️ปิดทำการในวันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 ‼️

✅ เปิดทำการ ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 😊

------------------------------------------------------------
Phoenix Accounting Office will be closed on 12-16 April 2024

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

09/04/2024

‼️ วันนี้ วันสุดท้าย ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ‼️
9 เมษายน 2567

อย่าลืม ยื่นภาษีกันนะครับ ❤

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

Photos from สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญชี เชียงใหม่'s post 04/04/2024

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ✈️ Phoenix Outing 2024 @ Vietnam😎 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 67 ที่ผ่านมาค่ะ

❤️ ขอขอบคุณทีมงานทุกๆ คนที่ทุ่มเททำงานหนักตลอดปีที่ผ่านมาค่ะ❤️ 🥰

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

28/03/2024

📣 แจ้งวันหยุดสัมมนาประจำปีของสำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ✈
‼️ปิดทำการในวันที่ 31 มีนาคม 2567 - 3 เมษายน 2567 ‼️
✅ เปิดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 😊
----------------------------------------------
Phoenix Accounting Office will be closed on 31 Mar - 3 April 2024
----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

06/03/2024

ปิดงบมันเหนื่อย ขอแวะมากินชาบูเพิ่มพลังหน่อยครับ 🍖🥘

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

28/02/2024

✅ วันนี้ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ URS โดยผลการตรวจรับรอง คือ “ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ”

ทางสำนักงานฯ ขอขอบคุณทีมงานทุกๆ คนที่ตั้งใจรักษาและพัฒนามาตรฐานการให้บริการ จนส่งผลให้ผ่านการรับรองประจำปีในครั้งนี้ครับ ❤️

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

Photos from สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญชี เชียงใหม่'s post 09/02/2024

🎊🧧 Happy Chinese New Year 🧧 สุขสันต์วันตรุษจีน
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมปรารถนา มั่งคั่ง ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง โชคดี ตลอดทั้งปีครับ 😊

----------------------------------------------

❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com

----------------------------------------------

#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

25/01/2024

หลังจากตะลุยปิดงบการเงินกันมา 3 อาทิตย์ติดต่อกัน
เลยขออนุญาตแวะพาทีมงานมากินชาบู Recharge พลังกันครับ 🫕🍲

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

Photos from สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญชี เชียงใหม่'s post 09/01/2024

สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ โดยกรรมการผู้จัดการของสำนักงานฯ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบัญชี เข้าร่วมวิพากษ์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ❤️

เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันการศึกษา และ ส่งเสริมอนาคตวิชาชีพบัญชีให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป 🚀

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

04/01/2024

สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ เป็นผู้ประกอบ E-Tax Invoice
ผู้ใช้บริการสามารถนำ E-Tax Invoice ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 🚀

ถึงเวลายื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาประจำปี 2566 แล้ว

หากท่านต้องการคำปรึกษาทางด้านภาษี ปรึกษากับเราสามารถนำค่าที่ปรึกษาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกต่อหนึ่ง ✅

ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ ฟรี!!!
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทักมาทาง Inbox ของเราได้เลยครับ ‼️

โปรโมชั่นนี้ เฉพาะการให้บริการ ในวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2567 นี้เท่านั้น

สำนักงานบัญชีฟินิกซ์

✅ ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการบัญชี กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ
✅ ได้รับการรับรอง สำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
🏆 ได้รับรางวัล สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

01/01/2024

Happy New Year 2024!

May this year bring you endless joy, prosperity, and fulfillment in all your endeavors. Cherish every moment, embrace new opportunities, and let the year be filled with memorable experiences and achievements. Here's to a fantastic year ahead! 🎉🌟✨

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

Photos from สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญชี เชียงใหม่'s post 29/12/2023

ขอบคุณน้องๆ ทีมงานทุกคน ที่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมาครับ ❤️

2024 Phoenix New Year Party 🎉🎁
Theme อาชีพในฝัน 🚀

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

27/12/2023

📣 แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ของสำนักงานบัญชีฟินิกซ์ 🎉

‼️ปิดทำการในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 ‼️

✅ เปิดทำการ ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 😊
----------------------------------------------

Phoenix Accounting Office will be closed on 29 December 2023 - 2 January 2024

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

15/12/2023

🔥ลดหย่อนภาษีปีใหม่ 𝟮𝟱𝟲𝟳
✨𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗘-𝗥𝗲𝗰𝗲𝗶𝗽𝘁

ซื้อสินค้าและบริการ ในร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้
นำมาเป็นรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 50,000 บาท

📌เงื่อนไข
1. ซื้อสินค้าและบริการ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567
2. ซื้อสินค้าและบริการ ในร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
3. นำไปใช้สิทธิภาษีปี 2567 ที่จ่ายในปี 2568

✅รายการสินค้าและบริการ ที่ไม่ต้องจด VAT แต่สามารถใช้สิทธิได้ ถ้าออก e-Receipt ได้
1. ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์
2. ค่าสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

❌รายการสินค้าและบริการ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้
1. สุรา เบียร์ และ ไวน์
2. ยาสูบ
3. รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ เรือ
4. น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
5. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการระยะยาวเกินที่ทีระยะเวลาให้บริการเริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
6. ค่าเบี้ยประกันภัย

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

Photos from สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญชี เชียงใหม่'s post 24/11/2023

เสร็จสิ้นไปแล้วกับงาน ACTAP Conference 2023 ของสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยผู้บริหารของสำนักงานได้ร่วมเป็นทีมคณะทำงานในการจัดงานในครั้งนี้

โดยหัวข้อสัมมนา Digital Accountancy มุ่งเน้นที่จะเสริมศักยภาพ สำนักงานบัญชีต่างๆ ให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมสร้างอนาคตวิชาชีพบัญชีและเติบโตไปด้วยกัน❤️----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

24/11/2023

แวะมาอบรมสัมมนาอัพเดทความรู้ทางด้านบัญชีครับ 🤓

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่

16/11/2023

⁉️ ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบกลุ่ม และค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามระเบียบสวัสดิการ พนักงานจะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ส่วนตัวหรือไม่

✅คำตอบ : พนักงานไม่ต้องนำเงินได้ในส่วนนี้ มาเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของตัวพนักงานเอง

🔷คำอธิบาย : หากกิจการ จ่ายเบี้ยประกันภัยกลุ่มแทนพนักงานให้แก่บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบกิจการในราชอาณาจักร สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที่มีกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี

เฉพาะในส่วนที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้างแล้ว

เงินได้เท่าที่กิจการ ได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันดังกล่าว ได้รับยกเว้นตามข้อ 2 (77) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่ #สำนักงานบัญชีคุณภาพ

Photos from สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ทำบัญชี เชียงใหม่'s post 31/10/2023

2023 Happy Halloween🎃🎃🎃

Trick or Treat 🍭

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่ #สำนักงานบัญชีคุณภาพ

24/10/2023

มาแอบดูกันดีกว่า ว่าที่ Phoenix Accounting เรามีเทรนนิ่งภายในบริษัทฯ เรื่องอะไรกันบ้าง 🤓

กว่านักบัญชีหนึ่งคนจะทำงานได้จริง ต้องผ่านเทรนนิ่งมาเยอะมาก เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ❤️

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่ #สำนักงานบัญชีคุณภาพ

20/10/2023

⁉️ สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่

✅คำตอบ : พนักงานไม่ต้องนำเงินได้ในส่วนนี้ มาเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของตัวพนักงานเอง

🔷คำอธิบาย : หากกิจการ ได้จ่ายเงินให้แก่พนักงานทุกคนเป็นการทั่วไปและเป็นไปตามระเบียบของกิจการ ถือเป็น

ค่ารักษาพยาบาลที่พนักงานได้รับจากกิจการ เข้าลักษณะเป็นเงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง สำหรับการรักษาพยาบาลสำหรับลูกจ้าง สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจ้าง ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับการรักษาพยาบาลที่กระทำในประเทศไทย

ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (4) (ก) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่ #สำนักงานบัญชีคุณภาพ

20/09/2023

⭐️ Update กฎหมายภาษี...แบบเข้าใจง่ายๆ
เรื่อง ภาษีของการนำเข้าเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเข้ามาในไทย

📌 แต่เดิมนั้น หากเรานำเข้าเงินได้ที่เกิดจากแหล่งรายได้ในต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทย ถ้านำเข้าเงินได้มาในปีที่เกิดเงินได้นั้นเลย เราจะต้องนำเงินได้นั้นมาคำนวณเสียภาษี แต่หากนำเข้าเงินได้มาในปีอื่น เราจะไม่ได้นำมาคำนวณเพื่อเสียภาษี เช่น รายได้ในต่างประเทศเกิดในปี 2564 แต่นำเงินได้เข้ามาในไทยปี 2565 แต่เดิมก็ตีความกันว่ารายได้นั้น ไม่ต้องนำมาเสียภาษี

นั่นเป็นการตีความข้อกฎหมาย ... ที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนาน
จนกระทั่ง กรมสรรพากรได้ออกคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.161/2566 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 ทำให้แนวการตีความข้อกฎหมายเปลี่ยนไปเป็น

✅ หากเรานำเข้าเงินได้ที่เกิดจากแหล่งรายได้ในต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าจะนำเข้ามาปีไหน ก็ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ทั้งสิ้น

สำหรับท่านที่เคยใช้แนวทางเดิมอยู่ อาจต้องลองหาแนวทางในการจัดการภาษีด้วยวิธีอื่นแทน เช่น การไปพิจารณาใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นต้นครับ

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่ #สำนักงานบัญชีคุณภาพ

08/09/2023

✅ วันนี้ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้บริหารจาก บจ. เอ.พี. แอคเคานท์ แอนด์ แทกซ์ และ บจ.ทิพย์ปัญญาการบัญชี ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานบัญชีดิจิทัล ภายในเครือข่ายสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพครับ

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่ #สำนักงานบัญชีคุณภาพ

02/09/2023

Enjoy Eating with Phoenix Team 🍗🍟

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่ #สำนักงานบัญชีคุณภาพ

31/08/2023

⁉️ รู้หรือไม่ ค้าขายออนไลน์ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

การประกอบการค้าขายต่างๆ สามารถจดทะเบียนได้ 2 รูปแบบหลักๆ นั่นคือ

✅ จดทะเบียนพาณิชย์ : เจ้าของคนเดียว
✅ จดทะเบียนนิติบุคคล : เจ้าของหลายคน

การจดทะเบียนในรูปแบบต่างๆ จะมีกระบวนการที่แตกต่างกัน และ เมื่อจดทะเบียนแล้วจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่องการจัดทำบัญชี ไปจนถึงการยื่นเสียภาษี

หากท่านกำลังจะเริ่ม หรือ กำลังทำการค้าขายอยู่แต่ไม่รู้จะต้องจดทะเบียนแบบไหนสามารถปรึกษาเราได้เลยครับ ❤️

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่ #สำนักงานบัญชีคุณภาพ

18/08/2023

✅ ยื่น ภงด.51 ยังไงให้ปลอดภัยจากการโดนค่าปรับย้อนหลัง

ในการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51 นั้น กิจการจะต้องประมาณการก่อนว่า ตลอดทั้งปีที่จะถึงนี้ กิจการจะได้กำไรเท่าไหร่

แล้วจึงนำ ครึ่งนึงของกำไรที่ประมาณการได้ มายื่นคำนวณเพื่อเสียภาษีตามแบบ ภงด.51
🔮 ประเด็นคือแทบเป็นไปได้ยากมากๆ ที่เราจะประมาณการกำไรที่จะเกิดขึ้นให้ได้ตรงตามความเป็นจริง เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
⁉️ ปัญหาถัดมาคือ กฎหมายกำหนดว่า หากกิจการประมาณการกำไรขาดเกิน 25% กิจการจะโดนค่าปรับภาษีจากการประมาณการกำไรที่ขาดเกินไป
✅ ยังโชคดีที่กฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นไม่ให้เราต้องจ่ายค่าปรับ สำหรับการประมาณการกำไรคาดเคลื่อนบางกรณีไว้

1. หากกิจการยื่นเสียภาษี ภงด.51 ของปีปัจจุบันไว้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของภาษี ภงด.50 ของปีก่อนหน้า ถึงแม้กิจการจะประเมินกำไรสุทธิขาดไปก็ไม่โดนค่าปรับ

เช่น ปี 2565 กิจการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภงด.50 ไว้ 20,000 บาท หาก ปี 2566 กิจการยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51 ไว้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (20,000/2) ก็จะเข้าข่ายข้อยกเว้นได้
2. หากกิจการประมาณการกำไรสุทธิใน ภงด.51 ของปีปัจจุบันไว้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิใน ภงด.50 ของปีก่อนหน้า + เงื่อนไข : ปีก่อนหน้ามียอดเสียภาษี ถึงแม้กิจการจะประเมินกำไรสุทธิขาดไปก็ไม่โดนค่าปรับ

เช่น ปี 2565 กิจการมีกำไร 500,000 บาท และยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภงด.50 ไว้ 30,000 บาท หาก ปี 2566 กิจการประมาณกำไรครึ่งปีไว้ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท (500,000/2) ทำให้เมื่อยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51 ไม่มีภาษีที่ต้องจ่ายชำระ ก็จะเข้าข่ายข้อยกเว้นได้
ทั้งนี้กฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นอื่นๆอีก ไว้มีโอกาสจะขอนำเล่าให้ฟังในโอกาสถัดไป

📄 ช่วงนี้ใกล้ถึงกำหนดยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51 แล้ว หวังว่า Content นี้จะพอเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ครับ

----------------------------------------------
❤️ สำนักงานบัญชีฟินิกซ์ ❤️
Tel : 052-009-431, 082-208-8238, 083-293-5899
Line official :
Website : www.phoenixaccount.com
----------------------------------------------
#ภาษี #ภาษีเชียงใหม่ #บัญชี #บัญชีเชียงใหม่ #เชียงใหม่ #ทำบัญชี #ทำบัญชีเชียงใหม่ #รับทำบัญชี #รับทำบัญชีเชียงใหม่ #จัดตั้งบริษัท #จัดตั้งห้างหุ้นส่วน #จัดตั้งหจก #จัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #จัดตั้งห้างหุ้นส่วนเชียงใหม่ #จัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จัดตั้งธุรกิจ #จัดตั้งธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ #จดทะเบียนหจก #จดทะเบียนหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนธุรกิจ #จดทะเบียนธุรกิจเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งหจก #จดทะเบียนจัดตั้งหจกเชียงใหม่ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่ #ค่าทำบัญชี #ค่าทำบัญชีเชียงใหม่ #สำนักงานบัญชีคุณภาพ

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง วาณิชย์ ใน Amphoe San Sai?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


555/113 โครงการฟิธธ์ เอเวนิว มีโชค ต. หนองจ๊อม
Amphoe San Sai
50210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

Amphoe San Sai วณิชย์อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รับซักผ้าโรงแรมเชียงใหม่ Topwash ProfessLaundry รับซักผ้าโรงแรมเชียงใหม่ Topwash ProfessLaundry
Amphoe San Sai, 50210

รับซักผ้าโรงแรม ร้านนนวด ร้านสปา เก?

Wealthy Family Insure Wealthy Family Insure
Amphoe San Sai, 50290

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประกันวินาศภั?

Rach Thailand Rach Thailand
Amphoe San Sai, 5210

RACH PDRN BOOSTER SERUM

สาระเร็ว สาระเร็ว
ถ. เขียงใหม่-พร้าว
Amphoe San Sai, 50290

ทันสมัยให้ความรู้และสร้างโอกาส

Tanny รับแปลเอกสาร English/ไทย document translation service Tanny รับแปลเอกสาร English/ไทย document translation service
487/37 ซ. หมอประมวล ต. หนองหาร
Amphoe San Sai, 50290

รับแปลเอกสาร English/ไทย document translation service วีซ่า จดหมายสมัครงาน CV บทความ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น

Chiangmai solar by nitikorn Chiangmai solar by nitikorn
Amphoe San Sai, 50290

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอ?

คลับบ้านครูเบลล์ CBKB Modeling Thailand คลับบ้านครูเบลล์ CBKB Modeling Thailand
อำเภอสันทราย จังหวัดChiang Mai
Amphoe San Sai, 50210

CBKB Modeling รับงาน Event, งานเปิดตัวสินค้า,โฆษ?