ทัวร์มัลดีฟส์ ท่องเที่ยวมัล

ทัวร์มัลดีฟส์ ท่องเที่ยวมัล

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ทัวร์มัลดีฟส์ ท่องเที่ยวมัล, บริการรถรับเหมา, 98/22 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110, Amphoe Sam Phran.

Timeline Photos 19/06/2017

โปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน 29,900 บาท เริ่มจาก กทม.

Website: http://xn--l3cgxgnirw3df4b0ve.com/
Tell. 089-0404783

วันแรก : กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ โดยทีมงานคอยให้การตอนรับ จากนั้นนำท่านเช็คอินเดินทางไปยัง มัลดีฟส์
ถึงสนามบินมาเล จากนั้นนำท่านเดินทางโดยเรือ Speed Boat เข้าที่พัก เช็กอินพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวันจากนั้นอิสระเล่นน้ำชายหาดบริเวณที่พักหรือดำน้ำตืนบริเวณใกล้ที่พัก
บริการอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : มัลดีฟส์
บริการอาหารเช้ารีสอร์ท จากนั้นท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือพายเรือแคนู , เรือถีบ , วินด์เซิร์ฟ , กระดานโต้คลื่น ตามอิสระ
บริการอาหารกลางวันจากนั้นอิสระเล่นน้ำชายหาดบริเวณที่พัก
บริการอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ารีสอร์ท จากนั้นเก็บสัมภาระเดินทางไปสนามบิน ได้เวลาลาอันสมควรเช็คอินที่สนามบินมาเลกลับประเทศไทย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานอัตตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าโรงแรม 2 คืน
- ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
- ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
- มัคคุเทศก์
- ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตตรานี้ไม่รวม
- ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู
- ค่าทิปไกด์ - ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว – ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ
วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำ 80% ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554

E-mail : [email protected]

โปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน 29,900 บาท เริ่มจาก กทม.

Website: http://xn--l3cgxgnirw3df4b0ve.com/
Tell. 089-0404783

วันแรก : กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ โดยทีมงานคอยให้การตอนรับ จากนั้นนำท่านเช็คอินเดินทางไปยัง มัลดีฟส์
ถึงสนามบินมาเล จากนั้นนำท่านเดินทางโดยเรือ Speed Boat เข้าที่พัก เช็กอินพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวันจากนั้นอิสระเล่นน้ำชายหาดบริเวณที่พักหรือดำน้ำตืนบริเวณใกล้ที่พัก
บริการอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : มัลดีฟส์
บริการอาหารเช้ารีสอร์ท จากนั้นท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือพายเรือแคนู , เรือถีบ , วินด์เซิร์ฟ , กระดานโต้คลื่น ตามอิสระ
บริการอาหารกลางวันจากนั้นอิสระเล่นน้ำชายหาดบริเวณที่พัก
บริการอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ารีสอร์ท จากนั้นเก็บสัมภาระเดินทางไปสนามบิน ได้เวลาลาอันสมควรเช็คอินที่สนามบินมาเลกลับประเทศไทย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงานอัตตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าโรงแรม 2 คืน
- ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
- ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
- มัคคุเทศก์
- ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตตรานี้ไม่รวม
- ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู
- ค่าทิปไกด์ - ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว – ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ
วิธีการจองทัวร์
โอนมัดจำ 80% ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 ,02-4290554

E-mail : [email protected]

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่

98/22 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
Amphoe Sam Phran
73110
Amphoe Sam Phran แท็กซี่อื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
รถบัสนำเที่ยวนิวศุภานิช รถบัสนำเที่ยวนิวศุภานิช
Amphoe Sam Phran, 73210

รถบัสนำเที่ยว ศุภานิช (ราคากันเอง) 083-313-4582 089-069-6075

หจก. ตุลสตางค์ จัดส่ง หจก. ตุลสตางค์ จัดส่ง
ตุลสตางค์ จัดส่ง
Amphoe Sam Phran, 73110

ห้างหุ้นส่วนตุลสตางค์ จัดส่ง

ช่างแปลง โต๊ะช่างทอง-ช่างเงิ ช่างแปลง โต๊ะช่างทอง-ช่างเงิ
20/22
Amphoe Sam Phran, 73220

แข็งแรง สวยงาม เน้นคุณภาพ หน้าโต๊ะไม้จริงแผ่นเดียว ราคาโรงงาน จัดส่งทุกจังหวัด Line 0922967131