บวรกิจรุ่งเรือง

บวรกิจรุ่งเรือง

ความคิดเห็น

rice color sorter machine brand

ซื้อ - ขายข้าว และสินค้าเกษตรอื่น ๆ

Photos from บวรกิจรุ่งเรือง's post 12/01/2023

💥💥💥💥💥💥

ข้าวท่อน กข.6 ปี 65/66
💵 โลละ 18.90 บาท [เบ้า]
สั่งแพ็ค +0.30 บาท
ของมี 2 พ่วง

081 - 9629346

✌️✌️✌️✌️✌️✌️

21/01/2020

📝บริการจดทะเบียนธุรกิจ 📝
☎️ติดต่อ 097 0696 615

การประกอบธุรกิจการค้า อาจทำได้หลายรูปแบบทั้งกิจการเจ้าของคนเดียว หรือการร่วมลงทุนเป็นกลุ่มคณะ การเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากแต่ละรูปแบบธุรกิจนั้น มีข้อกำหนดทางกฎหมาย การจัดทำบัญชี และการเสียภาษีอากร ที่แตกต่างกัน

เมื่อกิจการจัดตั้งธุรกิจแล้ว ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากที่จดทะเบียนไว้แต่เริ่มแรก กิจการจะต้องทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนหน้าที่ของธุรกิจที่จะต้องส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุกิจ และกรมสรรพากร

📌บริการ
แนะนำให้ธุรกิจมีรูปแบบกิจการที่เหมาะสม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ลักษณะการประกอบกิจการ ความคล่องตัวในการบริหารงาน ความเชื่อถือ เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด สำนักงานฯ ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ จนกระทั่งถึง จดเลิกและเสร็จชำระบัญชี ให้การจดทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย

📌ขอบเขตงาน
*จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (รวมถึงจดทะเบียนข้ามเขต)
* จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น
- แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ
- เพิ่มทุน ลดทุน
- แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
- เพิ่ม ลด สาขา
- เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
* จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
* ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล ,นิติบุคคล
* จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ
* จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
* ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
* จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร
* จัดทำบัญชี งบการเงินตามรอบปีบัญชี ตลอดจนส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุกิจและกรมสรรพากร
ขั้นตอนการให้บริการ
* ให้คำแนะนำรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* สำนักงานฯ แจ้งขอข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจากท่าน
* สำนักงานฯ จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียน และส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจการลงนาม
* สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารที่นำไปยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วให้ท่าน
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการขึ้นกับประเภทและความซับซ้อนของการจดทะเบียน
👍👍👍👍👍👍👍👍

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม ใน Amphoe Phrom Phiram?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ตำบลพรหมพิราม
Amphoe Phrom Phiram
65150

Food & Beverage อื่นๆใน Amphoe Phrom Phiram (แสดงผลทั้งหมด)
Yaemdee Garden Yaemdee Garden
Amphoe Phrom Phiram, 65150

Mellyn Shop Mellyn Shop
Amphoe Phrom Phiram, 65180

ขายทุกอย่าง ของใช้ อาหาร

The White House.8 The White House.8
43/2 ม. 1 ต. ทับยายเชียง
Amphoe Phrom Phiram, 65150

บริการที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม ใ?

แซนวิซโบราณ Bakery By Eve แซนวิซโบราณ Bakery By Eve
Amphoe Phrom Phiram, 65150

แซนวิชโบราณ สด ใหม่ ทุกวัน

คิดเช่นอินทรีย์ Organic Kitchen คิดเช่นอินทรีย์ Organic Kitchen
บ้านนาขุม ต. ท่าช้าง อ. พรหมพิราม
Amphoe Phrom Phiram, ุ65150

ผลิตผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

Honey B-box Honey B-box
Amphoe Phrom Phiram, 65180

กล่องล่อผึ้ง ไม้คอน อุปกรณ์เลี้ยงผ?

ไม้ปิ้งไก่ ไม้หนีบไก่ By เจ้เพ็ญไม้ไก่0994966425 ไม้ปิ้งไก่ ไม้หนีบไก่ By เจ้เพ็ญไม้ไก่0994966425
Amphoe Phrom Phiram, 65180

ไม้ปิ้งไก่ ไม้หนีบไก่ย่าง ไก่ย่างว?