ธุกิจโรงเรียน ใน Amphoe Phon Charoen

ค้นหา โรงเรียน ใน Amphoe Phon Charoenรวมรายชื่อ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น, กศน.ตำบลพรเจริญ, โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น A โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
ถนน อบต. ศรีชมภู บ้านโนน-บ้านหนองทุ่ม
Amphoe Phon Charoen, 38180

นักเรียน ดี ครูดี เด็กน่ารัก ใครๆๆ ก็อยากเรียน

กศน.ตำบลพรเจริญ B กศน.ตำบลพรเจริญ
หมู่ 4 `ต.พรเจริญ
Amphoe Phon Charoen, 38180

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพรเจริญ

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ C โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนอง
Amphoe Phon Charoen, 38180

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป?